Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Ο Κλάδος των Δομικών Υλικών Εισηγητής: Στέφανος Τζιρίτης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ISOMAT Α.Β.Ε.Ε. Β΄ Αντιπρόεδρος Σ.Β.Β.Ε.

2 « Κάθε προϊόν το οποίο παράγεται για να
Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ « Κάθε προϊόν το οποίο παράγεται για να ενσωματωθεί, κατά τρόπο διαρκή, σε δομικά έργα» ΟΡΙΣΜΟΣ

3 Είδη Δομικών Υλικών ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Φέρων οργανισμός
Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Είδη Δομικών Υλικών ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Φέρων οργανισμός Τσιμέντο, αδρανή και χημικά πρόσμικτα για το σκυρόδεμα, χάλυβας οπλισμού, ξυλεία για τα καλούπια Τοιχοποιίες Οπτόπλινθοι, τσιμεντότουβλα, πλίνθοι από πορομπετόν, τσιμεντοσανίδες, γυψοσανίδες, θερμομονωτικά υλικά όπως πολυστερίνη ή πετροβάμβακας, συνδετικό κονίαμα τοιχοποιίας Επιχρίσματα Τσιμέντο, αδρανή, ασβέστης, γύψος, έτοιμοι σοβάδες τσιμεντοειδής και πολυμερικοί Υδραυλικά Σωληνώσεις χαλκού, σιδήρου, χάλυβα, πλαστικού, εξαρτήματα Ηλεκτρολογικά Καλώδια, σωληνώσεις, πίνακες διανομής ρεύματος, μετασχηματιστές Ξυλουργικά Κουζίνες, ντουλάπες Βαφές Χρώματα, αστάρια, στόκοι σπατουλαρίσματος Στέγες-Δώματα Κεραμίδια, ξυλεία, θερμομονωτικά υλικά, στεγανωτικά υλικά (ασφαλτικά, πολυμερή, έτοιμες μεμβράνες) Κουφώματα Αλουμινίου, ξύλου, πλαστικού, υαλοπετάσματα Επιστρώσεις Δαπέδων Πλακίδια, μάρμαρα, ξύλινα, πλαστικά, εποξειδικά, τσιμεντοκονιάματα, κόλλες και αρμόστοκοι

4 Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Η Σημασία του Κλάδου Αποτελεί τον βασικό προμηθευτή του κατασκευαστικού κλάδου. Ο κατασκευαστικός κλάδος είναι η «ατμομηχανή» της ελληνικής οικονομίας.

5 Πορεία του Κλάδου στην Ελλάδα
Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Πορεία του Κλάδου στην Ελλάδα Ίδρυση των τσιμεντοβιομηχανιών τις αρχές του 20ου αιώνα. Άνθηση του κλάδου λόγω της αστυφιλίας και της συνεχούς ανοικοδόμησης. Οι κυριότερες βιομηχανίες δομικών υλικών: χάλυβα-σιδήρου, αλουμινίου, τσιμέντου, σκυροδέματος, χρωμάτων και ετοίμων κονιαμάτων. Εξάρτηση του κλάδου από τα Δημόσια και τα Ιδιωτικά έργα.

6 Πορεία του Κλάδου στην Ελλάδα
Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Πορεία του Κλάδου στην Ελλάδα Δημόσια Έργα Δυναμική ανάπτυξη του κλαδου λόγω των μεγάλων έργων υποδομής όπως οι οδικοί άξονες, τα αεροδρόμια, το μετρό της Αθήνας και τα Ολυμπιακά έργα. Ιδιωτικά Έργα Από το 1995 με τη μείωση των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων και την ένταξη πολλών περιοχών στο σχέδιο πόλης υπήρξε αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας, με αποκορύφωση το έτος 2005 πριν την εισαγωγή ΦΠΑ, όπου και υπήρξε έξαρση έκδοσης αδειών ιδιωτικών έργων. Η περικοπή στεγαστικών δανείων λόγω της διεθνούς οικονομική FGFύφεσης σε συνδυασμό με την υπερπροσφορά νέων κατοικιών μετά SDFτο 2005, οδήγησαν σε σταθερή πτώση την οικοδομική δραστηριότητα.

7 Πορεία του Κλάδου στην Ελλάδα
Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Πορεία του Κλάδου στην Ελλάδα Οικοδομική Δραστηριότητα

8 Πορεία του Κλάδου στην Ελλάδα
Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Πορεία του Κλάδου στην Ελλάδα Οικοδομική Δραστηριότητα

9 Πορεία του Κλάδου στην Ελλάδα
Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Πορεία του Κλάδου στην Ελλάδα Οικοδομική Δραστηριότητα

10 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ m2 (χιλιάδες)
Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Πορεία του Κλάδου στην Ελλάδα Οικοδομική Δραστηριότητα α΄επτάμηνο 2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ Ιανουάριος-Ιούλιος Μεταβολή % 2008 2009 40.512 34.101 -15,8 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ m2 (χιλιάδες) Ιανουάριος-Ιούλιος Μεταβολή % 2008 2009 10.573 7.857 -25,7 ΟΓΚΟΣ m3 (χιλιάδες) Ιανουάριος-Ιούλιος Μεταβολή % 2008 2009 40.718 29.873 -26,6 10

11 Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Καινοτομία Η καινοτομία και η παρακολούθηση της εξέλιξης της τεχνολογίας SRείναι μονόδρομος για την επιτυχία μιας βιομηχανίας του κλάδου. Απαραίτητη η ύπαρξη τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης για τη δημιουργία σύγχρονων προϊόντων. 11

12 Σύγχρονες Τάσεις Προστασία του περιβάλλοντος Εξοικονόμηση Ενέργειας
Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Σύγχρονες Τάσεις Προστασία του περιβάλλοντος Εξοικονόμηση Ενέργειας Η Ε.Ε. καταργεί προϊόντα με επικίνδυνες για το περιβάλλον και την υγεία ουσίες. Χρήση υλικών που μειώνουν τις θερμικές απώλειες άρα και το κόστος χρήσης του κτιρίου Αύξηση της ζήτησης για «οικολογικά προϊόντα» Η υποχρεωτική έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής ταυτότητας των κτιρίων, που απαιτεί υλικά που διασφαλίζουν τη μείωση των θερμικών απωλειών

13 Εξωστρέφεια –Διεθνής ανταγωνιστικότητα
Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Εξωστρέφεια –Διεθνής ανταγωνιστικότητα

14 Εξωστρέφεια –Διεθνής ανταγωνιστικότητα
Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Εξωστρέφεια –Διεθνής ανταγωνιστικότητα Εξαγωγές Δομικών Υλικών 2007 2008 ΜΕΤΑΒ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ % ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 23 24,1 +6,2 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 100 +1,1% ΠΗΓΗ ΕΣΥΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΌ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Ε. 14

15 Εξωστρέφεια –Διεθνής ανταγωνιστικότητα
Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Εξωστρέφεια –Διεθνής ανταγωνιστικότητα Απαραίτητη προϋπόθεση για να εξαχθεί ένα δομικό υλικό στις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα στα πλαίσια της οδηγίας 89/106 για τα δομικά υλικά και της σχετικής σήμανσης CE. Οι υφιστάμενες υποδομές για πιστοποίηση δομικών υλικών στην ΕαγΕλλάδα είναι πάρα πολύ μικρές και αφορούν πολύ περιορισμένο σ αριθμό προϊόντων. 15

16 Εξωστρέφεια –Διεθνής Ανταγωνιστικότητα
Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Εξωστρέφεια –Διεθνής Ανταγωνιστικότητα Επιπτώσεις: Μεγάλο κόστος και χρονική καθυστέρηση για τους παραγωγούς που αναγκαστικά καταφεύγουν σε κοινοποιημένα και διαπιστευμένα εργαστήρια δοκιμών του εξωτερικού. 2. Η ανυπαρξία εργαστηρίων δοκιμών «αφοπλίζει» το κράτος από τη δυνατότητα ελέγχου της εγκυρότητας της σήμανσης CE που φέρει ένα δομικό προϊόν είτε εγχώριο είτε εισαγόμενο. 16

17 Οι 6 Βασικές Απαιτήσεις της Οδηγίας 89/106 της Ε.Ε.
Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Οι 6 Βασικές Απαιτήσεις της Οδηγίας 89/106 της Ε.Ε. 1. Μηχανική αντοχή και ευστάθεια 2. Πυρασφάλεια 3. Υγιεινότητα 4. Ασφάλεια χρήσης 5. Προστασία κατά του θορύβου 6. Εξοικονόμηση ενέργειας και συγκράτηση θερμότητας

18 Προτάσεις Ανάπτυξης του Κλάδου
Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Προτάσεις Ανάπτυξης του Κλάδου Έμφαση στην καινοτομία, παρακολούθηση της εξέλιξης της τεχνολογίας Πιστοποιημένη ποιότητα (σήμανση CE) Εξωστρέφεια Έμφαση σε υλικά που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια και στην προστασία του περιβάλλοντος 18

19 Προτάσεις Ανάπτυξης του Κλάδου
Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Προτάσεις Ανάπτυξης του Κλάδου Σύμφωνα με την απογραφή των κτιρίων και οικοδομών του 2000: Το 69,5% του κτιριακού συνόλου της χώρας μας είναι κατασκευασμένο πριν την έναρξη της εφαρμογής του κανονισμού θερμομόνωσης. άρα Το 69,5% του κτιριακού συνόλου της χώρας μας χρήζει ανακαίνισης προκειμένου να μην είναι ενεργοβόρο.

20 Προτάσεις Ανάπτυξης του Κλάδου
Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Προτάσεις Ανάπτυξης του Κλάδου Συνδρομή της πολιτείας: Καλύτερος έλεγχος της αγοράς Άμεση υλοποίηση του προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας Ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων Κατασκευή νέων έργων υποδομής Εύκολη πρόσβαση στη χρηματοδότηση και περιστολή του κόστους δφδανεισμού για την απόκτηση κατοικίας Φορολογικά κίνητρα για την απόκτηση κατοικίας

21 Ευχαριστώ για την προσοχή σας!
Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google