Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΤΕ ICS-FORTH, February 23 Συστήματα Ορολογίας (Θησαυροί) Ορισμός • Συστήματα Ορολογίας (Θησαυροί)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΤΕ ICS-FORTH, February 23 Συστήματα Ορολογίας (Θησαυροί) Ορισμός • Συστήματα Ορολογίας (Θησαυροί)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΤΕ ICS-FORTH, February 23 Συστήματα Ορολογίας (Θησαυροί) Ορισμός • Συστήματα Ορολογίας (Θησαυροί) – οργανώνουν όρους αναζήτησης βάση της έννοιας που αντιπροσωπεύουν – Οι όροι αυτή χρησιμοποιούνται για την συμπλήρωση πεδίων βάσεων δεδομένων για τύπους αντικειμένων, ρόλων, τόπων κτλ – με «ελεγχόμενο λεξολόγιο». – Έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα δύο χρήστες να λένε το ίδιο πράγμα με διαφορετικά λόγια.

2 ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΤΕ ICS-FORTH, February 23 Συστήματα Ορολογίας (Θησαυροί) Χρήση • Όροι αναζήτησης – δεν είναι η ειδική ορολογία ενός επιστήμονα – αλλά γενικοί κοινά αποδεχτοί όροι – δεν περιγράφουν την επιστημονικά πιο σωστή ταξινόμηση – – αλλά το πιο πιθανό όρο ο κάθε χρήστης θα μπορούσε να βρεί για μια αναζήτηση του – στο δεδομένο «θησαυρό όρων». • Συστάσεις – Ειδικοί επιστημονικοί όροι να συσχετίζονται με πλησιέστερους όρους αναζήτησης – χρήση πολλαπλών θησαυρών όσο υπάρχουν – Ο θησαυρός να περιέχει ελάχιστες έννοιες και πολλούς μη δόκιμους όρους για να βρούμε τις έννοιες αυτές.

3 ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΤΕ ICS-FORTH, February 23? ορολογία χρήστη ορολογία τεκμηρίωσης σύστημα τεκμηρίωσης συλλογές παλαιά έκδοση ειδικότερη ορολογία διανεμημένη ανάκτηση τοπικός όρος δόκιμος όρος ξένη γλώσσα Συστήματα Ορολογίας (Θησαυροί) Χρήση

4 ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΤΕ ICS-FORTH, February 23 Συστήματα Ορολογίας (Θησαυροί) Πρότυπα •Δόκιμη Μέθοδος: – Από την βιβλιοθηκονομία – ΙSΟ2788, ΙSΟ 5964 από το 1986 – Ελάχιστα στα άλλα πολιτισμικά συστήματα τεκμηρίωσης λόγω σύγχυσης επιστημονικών όρων με όρους αναζήτησης • Τωρινή κατάσταση: – Κάθε βάση έχει δική της τοπική ορολογία. – Πρέπει να συσχετίζονται με πλησιέστερους όρους αναζήτησης άλλων, ίσως και ξένων θησαυρών για κοινό σημείο αναφοράς. – Θα πρέπει να εξάγεται η τοπική ορολογία σε πρότυπη μορφή.

5 ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΤΕ ICS-FORTH, February 23 Συστήματα Ορολογίας (Θησαυροί) Πρότυπα •Προτείνεται η κωδικοποίηση SKOS – Πρόταση της Μεγάλης Βρετανίας, πρώτη πρόταση συμβατή με το Διαδίκτυο. – Ακολουθεί το ISO2788. – Κωδικοποιείται σε RDFS – πρότυπο του W3C. – επιτρέπει την πιο ευέλικτη ανταλλαγή ορολογίας.

6 ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΤΕ ICS-FORTH, February 23 ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΧΗΜΑΤΟΣ Concept ConceptScheme hasTopConcept inScheme rdfs:comment privateNotepublicNote historyNote example scopeNote definition editorialNote changeNote rdfs:label altLabelhiddenLabel prefLabel semanticRelation subjectIndicator narrowerbroader related foaf:Document isSubjectOf subject Συστήματα Ορολογίας (Θησαυροί) SKOS σχήμα

7 ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΤΕ ICS-FORTH, February 23 Σύστημα ορολογίας Έννοια Σημασιολογική σχέση Σημασιολογική αντιστοίχηση Δόκιμος όρος Εναλλακτικός όρος

8 ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΤΕ ICS-FORTH, February 23 Ελληνικές ταβέρνες, εστιατόριαΕλληνική κουζίνα σχετικό με μουσακάς υπερκείμενο υποκείμενο Σχεδιάγραμμα της εννοιολογικής δομής

9 ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΤΕ ICS-FORTH, February 23 skos : semanticRelation + - - skos : broader + - - skos : narrower Υπερκείμενο/Υποκείμενο skos:broader/skos:narrower - ιεραρχία γενίκευσης skos : semanticRelation + - - skos : related Σχετικό skos:related - δίκτυο σχετικών εννοιών

10 ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΤΕ ICS-FORTH, February 23 Υπερκείμενο / υποκείμενο - γενίκευση skos : semanticRelation + - - skos : broader + - - skos : narrower + - - skos : broaderGeneric + - - skos : narrowerGeneric rdfs : subClassOf + - - skos : broaderGeneric skos:broaderGeneric/skos:narrowerGeneric property hierarchy

11 ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΤΕ ICS-FORTH, February 23 skos : semanticRelation + - - skos : broader + - - skos : narrower + - - skos : broaderInstantive + - - skos : narrowerInstantive rdfs : type + - - skos : broaderInstantive skos:broaderinstantive/skos:narrowerinstantive property hierarchy Υπερκείμενο / υποκείμενο - υπόδειγμα

12 ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΤΕ ICS-FORTH, February 23 Υπερκείμενο / υποκείμενο - διαμερισμόςskos : semanticRelation + - - skos : broader + - - skos : narrower + - - skos : broaderPartitive + - - skos : narrowerPartitive dcterms : isPartOf dcterms : hasPart + - - skos : broaderPartitive + - - skos : narrowerPartitive skos:broaderPartitive/skos:narrowerPartitive property hierarchy

13 ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΤΕ ICS-FORTH, February 23 σχετικό μέρος / σύνολο skos : semanticRelation + - - skos : related + - - skos : narrower + - - skos : relatedPartOf + - - skos : relatedHasPart dcterms : isPartOf dcterms : hasPart + - - skos : relatedPartOf + - - skos : relatedHasPart skos:relatedPartOf/skos:relatedHasPart property hierarchy

14 ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΤΕ ICS-FORTH, February 23 Ομαδοποίηση εννοιών skos : Concept + - - skos : TopConcept skos:TopConcept class hierarchy

15 ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΤΕ ICS-FORTH, February 23 Using SKOS-Core with Dublin Core for subject-base indexing <rdf : RDF xmlns:rdf=http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns# xmlns:skos= http://www.w3.org/2004/02/skos/core#http://www.w3.org/2004/02/skos/core# xmlns:dc=http://purl.org/dc/elements/1.1/>http://purl.org/dc/elements/1.1/ Example of using SKOS-Core with dc:subject


Κατέβασμα ppt "ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΤΕ ICS-FORTH, February 23 Συστήματα Ορολογίας (Θησαυροί) Ορισμός • Συστήματα Ορολογίας (Θησαυροί)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google