Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Φυσικοθεραπείας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Φυσικοθεραπείας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Φυσικοθεραπείας
26ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας «Μειωμένη Λειτουργική Ικανότητα-Φυσικοθεραπευτική παρέμβαση» Η επίδραση της έκτοπης οστεοποίησης στη λειτουργική ικανότητα ασθενών βαρέως πασχόντων της ΜΕΘ Χρηστάκου Α., Αλυματήρη Μ., Κουβαράκος Α., Πατσάκη Ε., Παπαδόπουλος Ε., Μαρκάκη Β., Νανάς Σ. Α΄ Κλινική Εντατικής Θεραπείας Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός» Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Τμήματος Ιατρικής Σχολής 4-6 Νοεμβρίου 2012

2 Έκτοπη Οστεοποίηση (ΕΟ)
Ορισμός Ο σχηματισμός πεταλιώδους οστού σε μαλακούς ιστούς (McCarthy et al., 2005;Vanden Bossche et al., 2005) Είδη Γενετικής Αιτιολογίας (λ.χ., προοδευτική οστεοποιός ινοδυσπλασία, οστεοδυστροφία Albright, προοδευτική οστική ετεροπλασία) Μη Τραυματική ή Νευρογενής ΕΟ - Περιγραφική Οστεοποιός Μυοσίτιδα (λ.χ., ΚΝΜ, ΚΕΚ,ΑΕΕ) Τραυματική (λ.χ., κατάγματα, εξαρθρήματα, εγκαύματα) (Mavrogenis et al., 2012;Genet et al., 2011) Κλινικά χαρακτηριστικά Μείωση του εύρους τροχιάς της άρθρωσης Πόνος Οίδημα Ερύθημα (Hsu et al., 2010)

3 Ανασκόπηση βιβλιογραφίας
Το % ασθενών με Κάκωση Νωτιαίου Μυελού (ΚΝΜ) κάτω από το επίπεδο της βλάβης και το 10% ασθενών με Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση (ΚΕΚ) αναπτύσσουν σοβαρή ΕΟ, με αποτέλεσμα την πρόκληση έντονου περιορισμού της κίνησης της άρθρωσης (McCarthy et al., 2005) Το 4 - 9% των ασθενών με ΚΝΜ και το 1-2% με ΚΕΚ θα αναπτύξει ΕΟ (βαθμού III & IV κατά ταξινόμηση Brooker) με εμφανή αγκύλωση (Tracy et al., 2006) Υψηλή επίπτωση ΕΟ 60.9% στην άρθρωση του ισχίου ενδεχομένως εξαιτίας της μεγάλης επίδρασης της σε μια λειτουργική άρθρωση (Genet et al., 2011)

4 Σκοπός και σημασία της έρευνας
Σύγκριση της λειτουργικότητας των ασθενών με διαγνωσμένη ΕΟ κατά την είσοδό τους στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) & κατά την έξοδό τους από τη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) Αποτελεί ανάγκη η εξέταση της επίδρασης της ΕΟ στη λειτουργικότητα ασθενών βαρέως πάσχοντες της ΜΕΘ για την καλύτερη πρόληψη της ΕΟ, με στόχο τη καλή ποιότητα ζωής των ασθενών μετά τη ΜΕΘ

5 Μεθοδολογία Δημογραφικά χαρακτηριστικά
Δείγμα Αξιολόγηση 124 διαδοχικοί ασθενείς με ΕΟ (6 άνδρες, 1 γυναίκες) ασθενείς Δημογραφικά χαρακτηριστικά Ηλικία 43.00±15.04 έτη APACHE 20±7 Παραμονή στη ΜΕΘ 43.57±21.18 ημέρες Αρθρώσεις που εμφάνισαν ΕΟ (5 ασθενείς σε >1 αρθρώσεις) Σύμφωνα με την GCG-BD Γενική Ταξινόμηση (German Cooperative Group on Benign Diseases; Seegenschmiedt & Heyd, 2008) 10 Ισχία Βαθμού III-IV 3 Ώμοι ώμοι Βαθμού IV & 1 ώμος Βαθμού II 2 Γόνατα Βαθμού IV 1 Αγκώνα Βαθμού III

6 Πειραματική διαδικασία Στατιστικές αναλύσεις
Όργανα Μέτρησης Τρία ερωτηματολόγια (α) Μέτρηση Λειτουργικής Ανεξαρτησίας (Functional Independence Measure - FIM) (β) Κλίμακα Barthel (γ) Παράγοντες του Ερωτηματολογίου Υγείας Short-Form 36 (SF-36 General Health Survey) Πειραματική διαδικασία Χορήγηση τριών ερωτηματολογίων σε 2 επαναληπτικές φορές (α) Είσοδο στη ΜΕΘ (β) Μετά την έξοδο από τη ΜΑΦ Στατιστικές αναλύσεις Σύγκριση t – test μεταξύ επαναληπτικών μετρήσεων (paired t-test)

7 Αποτελέσματα FIM Αυτοεξυπηρέτηση Μεταφορών –Κινητοποίησης
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗ ΜΕΘ ΕΞΟΔΟ ΑΠΌ ΜΑΦ M/SD t (df) FIM Αυτοεξυπηρέτηση Μεταφορών –Κινητοποίησης Κινητικότητα από ένα μέρος σε ένα άλλο Σύνολο κινητικής υποενότητας 32.86 16.71 11.43 66.00 5.37 2.36 1.51 13.07 t=16.19, p<.001 t=18.73, p<.001 t=20.00, p<.001 t=13.35, p<.001 Κλίμακα Barthel 78.57 17.96 t=11.57, p<.001 SF-36 Σωματικής Λειτουργίας Φυσικού Ρόλου Σωματικού Πόνου Γενικής Υγείας 17.17 3.00 1.75 -5.33 8.01 1.55 .71 3.44 t=5.24, p<.01 t=4.74, p<.001 t=-11.65, p<.001 t=-3.79, p <.01

8 Συζήτηση Ασθενείς με Οξεία Αναπνευστική Δυσχέρεια με ΕΟ εμφάνισαν λειτουργικό έλλειμμα ένα χρόνο μετά την έξοδο από τη ΜΕΘ (Herridge et al., 2003) Ασθενείς με σύνδρομο Guillain-Barre που ανέπτυξαν ΕΟ αντιμετώπισαν μεγάλο περιορισμό στο εύρος τροχιάς ισχίου, ο οποίος επηρέαζε τη θέση και τον κύκλο της βάδισής τους (Zeiling et al., 2006) Ασθενείς με ΚΕΚ με ΕΟ είχαν χαμηλή βαθμολογία του Ερωτηματολογίου της FIM μετά τη μεγάλη παραμονή τους σε χώρο αποκατάστασης (Jeffery et al., 1999)

9 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα
Εξέταση της επίδρασης της άμεσης και επιθετικής κινητοποίησης με συσκευή CPM στη βελτίωση της λειτουργικότητας των ασθενών με ΕΟ στη ΜΕΘ Μελλοντική έρευνα στην πρόληψη εμφάνισης της ΕΟ στη ΜΕΘ με τη χρήση Νευρομυϊκού Ηλεκτρικού Ερεθισμού και της Θεραπείας Κρουστικών Κυμάτων Διερεύνηση σχέσης παραγόντων, όπως υπερτονία, ημιπληγία, φαρμακευτικών/χειρουργικών επιπλοκών, και καταγμάτων στη διαφοροποίηση της λειτουργικότητας ασθενών με ΕΟ στη ΜΕΘ

10 Ευχαριστώ !!!

11 ΆΡΘΡΩΣΗ ΆΡΘΡΩΣΗ Άρθρωση του αγκώνα
Άρθρωση ισχίου Άρθρωση του γόνατος Γληνοβραχιόνια άρθρωση


Κατέβασμα ppt "Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Φυσικοθεραπείας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google