Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

21ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΕΒΕ 2007 ΟΙ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΟΡΤΙΚΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΟΤΑΝ ΣΥΝΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "21ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΕΒΕ 2007 ΟΙ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΟΡΤΙΚΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΟΤΑΝ ΣΥΝΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 21ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΕΒΕ 2007 ΟΙ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΟΡΤΙΚΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΟΤΑΝ ΣΥΝΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑ WHO ΚΡΙΤΗΡΙΑ Δ. Λεβισιανού¹, Ε. Αδαμοπούλου², Σ. Μακρυγιάννης³, Α. Κουτσοβασίλης¹, Δ. Αναστασόπουλος¹, Φ. Τρυποσκιάδης⁴, Σ. Φούσας³, Α. Μελιδώνης¹ 1: Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝΠ «Τζάνειο» : Αντιϋπερτασικό Ιατρείο ΓΝΠ «Τζάνειο» : Καρδιολογική κλινική ΓΝΠ «Τζάνειο» : Καρδιολογική κλινική Πανεπιστημιακού Νοσ. Λάρισας Διαβητολογικό Κέντρο Τζανείου Γ.Ν. Πειραιά

2 ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ
Oliver J et al, Arterioscl Thromb Vasc Biol Διαβητολογικό Κέντρο Τζανείου Γ.Ν. Πειραιά

3 ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ
Παθογένεια Μη ενζυματική γλυκοζυλίωση πρωτεϊνών-AGEs και αύξηση δεσμών κολλαγόνου Αυξημένος βαθμός υπερτροφίας και ίνωσης λόγω αυξημένης δραστηριότητας τοπικών συστημάτων RAAS και μέσω κινασών IP3 λόγω υπερινσουλίναιμίας Ενδοθηλιακή δυλειτουργία λόγω αυξημένης LDL, ελεύθερων λιπαρών οξέων, ενδοθηλίνης 1, μειωμένης αντιπονεκτίνης και αντινατριουριτικών πεπτιδίων Zieman et al, Arterioscler Thromb Vasc Biol 2005 Διαβητολογικό Κέντρο Τζανείου Γ.Ν. Πειραιά

4 ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ
The health 2000 survey, 401 άτομα ηλικίας >45 ετών Sipila K et al. Metab Clin Exp 2007 Διαβητολογικό Κέντρο Τζανείου Γ.Ν. Πειραιά

5 ΣΚΟΠΟΣ Η ταχύτητα μετάδοσης σφυγμικού κύματος, δείκτης αρτηριοσκλήρυνσης και καρδιαγγειακού κινδύνου, είναι αυξημένη σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΣΔ) και άτομα πάσχοντα από Μεταβολικό Σύνδρομο (ΜΣ). Δεν έχει διευκρινιστεί αν η προσθήκη του ΜΣ σε σακχαροδιαβητικούς ασθενείς συνεπάγεται ακόμη μεγαλύτερη αορτική σκλήρυνση, άρα και καρδιαγγειακό κίνδυνο. Με την παρούσα μελέτη προσπαθούμε να αποσαφηνίσουμε αυτό το ερώτημα. Διαβητολογικό Κέντρο Τζανείου Γ.Ν. Πειραιά

6 ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ (1) 42 (75,9%) άνδρες
57 νέοι ασθενείς του Διαβητολογικού Κέντρου 42 (75,9%) άνδρες Καταγράφηκαν και ελέγχθηκαν: Δείκτης Μάζας Σώματος [ΔΜΣ] Ολική χοληστερόλη LDL-C HDL-C Τριγλυκερίδια Σάκχαρα νηστείας HbA1c Διαβητολογικό Κέντρο Τζανείου Γ.Ν. Πειραιά

7 ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ (2) Υπολογίστηκε το πηλίκο A/C σε τυχαίο δείγμα ούρων
Καταγράφηκαν στοιχεία από το ιστορικό: δυσλιπιδαιμία αρτηριακή υπέρταση κάπνισμα γνωστή στεφανιαία νόσος Διενεργήθηκε μέτρηση της σκλήρυνσης της αορτής με τη συσκευή Complior Διαβητολογικό Κέντρο Τζανείου Γ.Ν. Πειραιά

8 Μεταβολικό σύνδρομο (NCEP ATP III)
Γλυκόζη νηστείας ≥110mg/dl Αρτηριακή Πίεση ≥130/85mmHg Τριγλυκερίδια ορού ≥150mg/dl HDL ορού < 40mg/dl σε ♂ < 50mg/dl σε ♀ Περίμετρος μέσης > 102 cm σε ♂ > 88 cm σε ♀ Διαβητολογικό Κέντρο Τζανείου Γ.Ν. Πειραιά

9 Μεταβολικό σύνδρομο (WHO)
Ινσουλινοαντίσταση ΣΔ ή IFG ή IGT Αρτηριακή Πίεση ≥140/90mmHg Τριγλυκερίδια ορού ≥150mg/dl HDL ορού < 35mg/dl σε ♂ < 39mg/dl σε ♀ ΔΜΣ ή Waist/hip > 30 Kgr/m2 > 0,85 Αποβολή αλβουμίνης στα ούρα ή Αλβουμίνη/κρεατινίνη ούρων > 20 μgr/min > 30 mgr/gr Διαβητολογικό Κέντρο Τζανείου Γ.Ν. Πειραιά

10 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ NCEP ATP III
MetS No MetS p-value PWVAV 13,22±2,77 11,46±3,26 NS Waist 110,3±9,1 106,1±11,4 HDL-C 40,26±10 54,67±10 0,031 LDL-C 133,5±52,9 125,3±17,1 Τριγλυκερίδια 166,1±82 107±10 Ολ χοληστερ. 201,3±14,7 206,9±61,8 Ηλικία 65±11,23 65,3±14,8 BMI 33,8±6,3 29,6±5,5 Υπέρταση% 66,7 33,3 Μικροαλβουμινουρία 30,95±25,2 28,5 ±24,19 ΣΝ% 85,7 14,3 0,036 Διαβητολογικό Κέντρο Τζανείου Γ.Ν. Πειραιά

11 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ WHO MetS No MetS p-value PWVAV 13,37±2,79 10,76±1,83
0,018 Waist 107,4±8,3 104,4±15,7 NS HDL-C 41,33±10,5 44,14±12,6 LDL-C 122,7±38,9 154,8±62,5 Τριγλυκερίδια 191,3±112 125,7±42,7 Ολ χοληστερ. 199,7±52,5 224,1±65,4 Ηλικία 65±11,23 65,3±14,8 BMI 30,9±7,7 29,4±4,7 Υπέρταση% 69,6 30,4 0,033 Μικροαλβουμινουρία 31,28±26,8 26,8 ±21,67 ΣΝ% 57,2 42,8 Διαβητολογικό Κέντρο Τζανείου Γ.Ν. Πειραιά

12 (απλή γραμμική παλινδρόμηση)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (απλή γραμμική παλινδρόμηση) NCEP ATPIII β=1,759 (p=0,113) WHO β=3,186 (p=0,018). Διαβητολογικό Κέντρο Τζανείου Γ.Ν. Πειραιά

13 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το ΜΣ σχετίζεται με την αορτική σκλήρυνση σε ασθενείς πάσχοντες από ΣΔ όταν για τον ορισμό του χρησιμοποιούνται τα κριτήρια του WHO. Διαβητολογικό Κέντρο Τζανείου Γ.Ν. Πειραιά

14 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ Διαβητολογικό Κέντρο Τζανείου Γ.Ν. Πειραιά


Κατέβασμα ppt "21ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΕΒΕ 2007 ΟΙ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΟΡΤΙΚΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΟΤΑΝ ΣΥΝΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google