Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για εκπόνηση Σχεδίων Εργασίας στο γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας με θέμα την Τοπική Ιστορία» Χρυσούπολη, Νοέμβριος 2012.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για εκπόνηση Σχεδίων Εργασίας στο γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας με θέμα την Τοπική Ιστορία» Χρυσούπολη, Νοέμβριος 2012."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για εκπόνηση Σχεδίων Εργασίας στο γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας με θέμα την Τοπική Ιστορία» Χρυσούπολη, Νοέμβριος 2012

2 Προσέλευση εκπαιδευτικών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ώρες Εισηγητές/τριες Τίτλος παρουσίασης Προσέλευση εκπαιδευτικών Καρτσιώτου Θωμαΐς Σχολική Σύμβουλος 3ης Περιφέρειας Καβάλας Ιστορικός εγγραμματισμός - Πρόγραμμα τοπικής ιστορίας: «Περιγραφή ιστορικών κτηρίων με τη χρήση των ΤΠΕ» Διαλεκτόπουλος Αθανάσιος Σχολικός Σύμβουλος 1ης Περιφέρειας Καβάλας Διδακτική Μεθοδολογία Τοπικής Ιστορίας – Μουσειακής Εκπαίδευσης Χατζηνικολάου Σοφία Σχολική Σύμβουλος 2ης Περιφέρειας Καβάλας Ιδέες για προγράμματα Τοπικής Ιστορίας “Mια ιστορία ταξιδεύει…………..» Διάλειμμα Σμάλης Αθανάσιος Δ/ντής του Δ.Σ. Ν.Καρυάς Πρόγραμμα τοπικής ιστορίας Ιωαννίδου Παρθένα Υποδιευθύντρια του Δ.Σ. Παληού Πρόγραμμα τοπικής ιστορίας: «Ο τόπος μου μέσα από λογοτεχνικά κείμενα» Κουκουζίκας Ναπολέων Δάσκαλος του 24ου Δ.Σ. Καβάλας Πρόγραμμα τοπικής ιστορίας «Οι Μετανάστες του ’60» Συζήτηση

3 Ιστορικός εγγραμματισμός - Πρόγραμμα τοπικής ιστορίας : «Περιγραφή ιστορικών κτηρίων της Καβάλας με τη χρήση των ΤΠΕ» Καρτσιώτου Θωμαΐς Σχολική Σύμβουλος 3ης Περιφέρειας Καβάλας Νοέμβριος, 2012

4 Παραδοχές Το Μάθημα της Ιστορίας είναι το μοναδικό ίσως μάθημα, το οποίο θίγεται σε τόσο μεγάλο βαθμό από τη μηχανική απομνημόνευση και αποστήθιση. Τόσο τα εμπειρικά δεδομένα όσο και η καθημερινή πράξη πιστοποιούν ότι στο Μάθημα της Ιστορίας επιτυγχάνονται στις περισσότερες περιπτώσεις γνωστικοί στόχοι και σε περιορισμένο βαθμό στόχοι κατανόησης και εφαρμογής.

5 Σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας
Σκοπός: Καλλιέργεια της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης Ιστορική σκέψη: αφορά την κατανόηση των ιστορικών γεγονότων μέσα από την εξέταση αιτίων και αποτελεσμάτων, ενώ Ιστορική συνείδηση: αφορά την κατανόηση της συμπεριφοράς των ανθρώπων σε συγκεκριμένες καταστάσεις και τη διαμόρφωση αξιών και στάσεων που οδηγούν στην εκδήλωση υπεύθυνης συμπεριφοράς στο παρόν και το μέλλον.

6 Γενικότερος σκοπός της εκπαίδευσης
Ο σκοπός της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης (ιστορικός εγγραμματισμός) συνδέεται με το γενικότερο σκοπό της εκπαίδευσης που αναφέρεται στην προετοιμασία υπεύθυνων πολιτών.

7 Οι μαθητές ως «μικροί ιστορικοί - ερευνητές»
Μέσα από το μάθημα της Ιστορίας οι μαθητές/τριες πρέπει να αναπτύξουν την ιστορική τους σκέψη και την ιστορική τους συνείδηση και να γίνουν «μικροί ιστορικοί- ερευνητές».

8 Ιστορική μεθοδολογία Ιστορικό ερώτημα
Κεντρική θέση έχει το ιστορικό ερώτημα που θέτει ο/η ιστορικός σε μια ιστορική περίοδο, οι υποθέσεις εργασίας που κάνει για να ερμηνεύσει τα ιστορικά φαινόμενα. Τα ερωτήματα θα πρέπει να διατυπώνονται με ιδιαίτερη προσοχή, να είναι σαφή, ξεκάθαρα και να δίνουν στο μαθητή τη δυνατότητα να προσεγγίσει με ουσιαστικό και εποικοδομητικό τρόπο την πηγή. Οι μαθητές/τριες πρέπει να έρθουν σε επαφή με τον επιστημονικό τρόπο δουλειάς και να γίνουν «μικροί ιστορικοί ερευνητές» εξερευνώντας τις πηγές .

9 Ιστορικές πηγές Κατηγοριοποίηση των ιστορικών πηγών:
α) γραπτές πηγές (π.χ. αφηγηματικές πηγές, επίσημα κρατικά έγγραφα, ιδιωτικά έγγραφα, εφημερίδες, περιοδικά, διαδίκτυο, κ.ά.) β) παραστατικές πηγές (π.χ. εικόνες, σκίτσα, χάρτες, διαγράμματα, διαδίκτυο, κ.ά.) γ) απτικές πηγές (π.χ. νομίσματα, σφραγίδες όπλα, κτήρια, τείχη, κ.ά.)

10 Πότε αξιοποιούμε τις ιστορικές πηγές
• Στην αρχή της νέας διδακτικής ενότητας ως ερέθισμα ή προβληματισμό: δίνονται οι πηγές και μέσω αυτών καλούνται οι μαθητές να συγκεντρώσουν τις ιστορικές πληροφορίες και να οδηγηθούν σε εξαγωγή συμπερασμάτων Ενδιάμεσα, μέσα στη ροή του μαθήματος, για εμπέδωση της ιστορικής αφήγησης, ή για προβληματισμό, ανάλυση, έρευνα και εντοπισμό ιστορικών στοιχείων. • Στο τέλος, ως εμπέδωση της διδακτικής ενότητας αξιοποιώντας και τις ερωτήσεις του εγχειριδίου.

11 Κριτική προσέγγιση στην εξέταση των πηγών
Οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύξουν μια περισσότερο κριτική, αναλυτική προσέγγιση των πηγών. Θα πρέπει να καθοδηγηθούν στο να εξετάζουν προσεκτικά και σε βάθος το σχετικό υλικό, είτε πρόκειται για γραπτό ή οπτικό κείμενο. Αυτό μπορεί να γίνει εφικτό αν ασκηθούν στο να διατυπώνουν ερωτήματα, να επεξεργάζονται προσεκτικά λέξεις, φράσεις, οπτικά σύμβολα, να απαντούν συγκεκριμένα σε ερωτήσεις να συγκρίνουν πηγές.

12 Μεθοδολογία ανάλυσης πηγών
1. Τοποθέτηση της πηγής στο ιστορικό πλαίσιο. - Ποιος είναι ο δημιουργός της και τι γνωρίζουμε για αυτόν; - Πού και πότε δημιουργήθηκε; - Ποιος υπήρξε ο σκοπός της δημιουργίας της; - Ποιο το κοινό στο οποίο απευθυνόταν και τι γνωρίζουμε για αυτό;

13 2. Κατάταξη της πηγής - Σε ποιο είδος ανήκει; - Πότε δημιουργήθηκε;
- Σε ποιο είδος ανήκει; - Πότε δημιουργήθηκε; - Δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια των φαινομένων που περιγράφει, των πληροφοριών που διασώζει; - Είναι μεταγενέστερη μαρτυρία, ποια η χρονική απόσταση, σε ποιες μαρτυρίες στηρίχθηκε; - Πού βρέθηκε, πού σώθηκε, πού βρίσκεται σήμερα, σε ποια κατάσταση;

14 3. Κατανόηση της πηγής - Ποιο είναι το θέμα που πραγματεύεται;
- Ποιες είναι οι βασικές ιστορικές έννοιες που εμπεριέχονται; - Ποια είναι η άποψη του δημιουργού για το θέμα; - Ποιες αξίες ενυπάρχουν; - Ποια προβλήματα επισημαίνονται; - Ποιο αποτέλεσμα αναμένεται από το δημιουργό της πηγής;

15 4. Αξιολόγηση της πηγής - Πόσο χαρακτηριστική της εποχής της είναι η πηγή; - Πόσο γνωστή; - Υπάρχουν άλλες πηγές αυτού του είδους; - Διαφοροποιείται από άλλες πηγές της εποχής της; - Διακρίνεται από προκατάληψη ή μεροληψία; - Διασώζει την άποψη των νικητών, των ηττημένων, ή άλλων;

16 Ενδεικτικές Δραστηριότητες χωρίς ειδική προετοιμασία των μαθητών (1/2)
  Ενδεικτικές Δραστηριότητες χωρίς ειδική προετοιμασία των μαθητών (1/2) Δημιουργία εννοιολογικών εννοιών. Παρατήρηση και «ανάγνωση» ιστορικών χαρτών, χρονολογικών πινάκων και διαγραμμάτων. Καταγραφή και ταξινόμηση ιστορικών γεγονότων και ενεργειών των ιστορικών προσώπων σύμφωνα με κάποιο κριτήριο (π.χ. χρόνου) και σύνταξη σχετικών πινάκων. Διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων για ιστορικά γεγονότα και καταστάσεις.

17 Ενδεικτικές Δραστηριότητες χωρίς ειδική προετοιμασία των μαθητών (2/2)
Περιληπτική παρουσίαση γεγονότων και καταστάσεων. Παρατήρηση και «ανάγνωση» εικόνων και έργων τέχνης. Ανάγνωση και σχολιασμός κειμένων-ιστορικών πηγών. Ανάγνωση και σχολιασμός λογοτεχνικών κειμένων. Ανάγνωση και σχολιασμός άρθρων από εφημερίδες και περιοδικά, με θέματα που σχετίζονται προς τη διδασκόμενη ενότητα.

18 Ενδεικτικές Δραστηριότητες με ειδική προετοιμασία (1/2)
Καταγραφή και κατηγοριοποίηση ιστορικών γεγονότων, πράξεων και καταστάσεων μιας ευρείας ιστορικής περιόδου. Καταγραφή πληροφοριών από πρόσωπα που έζησαν ένα σύγχρονο ιστορικό γεγονός. Καταγραφή και παρουσίαση λαογραφικών στοιχείων μιας περιοχής. Καταγραφή των ονομασιών διαφόρων τοπονύμιων, περιοχών, οδών, πλατειών κ.λπ. σε συνάρτηση με ιστορικά γεγονότα ή εποχές.

19 Ενδεικτικές Δραστηριότητες με ειδική προετοιμασία (2/2)
Δραματοποίηση ιστορικών γεγονότων ή καταστάσεων, θεατρικό παιχνίδι. Οργάνωση και πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης με ιστορικό περιεχόμενο. Οργάνωση σχεδίου επίσκεψης σε αρχαιολογικούς χώρους ή μουσεία. Αξιοποίηση μουσειοσκευών για την προετοιμασία επισκέψεων σε μουσεία. Ανάπλαση ιστορικών γεγονότων με πρωτότυπο- λογοτεχνικό τρόπο. Κατασκευή χαρτών, σχεδίων και μοντέλων. Σύνταξη εφημερίδας ή φανταστικών ιστορικών εγγράφων. Ιστορική έρευνα σε χώρους ή αρχεία της περιοχής και εκπόνηση σύντομων ιστορικών μελετών.

20 Πρόγραμμα τοπικής ιστορίας μέσα από το κειμενικό είδος της περιγραφής «Περιγραφή ιστορικών κτηρίων της Καβάλας με τη χρήση των ΤΠΕ»

21 Στοιχεία του προγράμματος
Δ.Σ. Παληού Καβάλας Δασκάλα: Καρτσιώτου Θωμαΐς Σχ. Έτος: Τάξη: Στ’ Αριθμός μαθητών/τριών: 15

22 Στόχοι του προγράμματος
Να συνδεθεί διαθεματικά – διεπιστημονικά η Ιστορία με τη Γλώσσα. Να αναδειχθεί η ιστορία της Καβάλας μέσα από το μάθημα της Γλώσσας και το κειμενικό είδος της περιγραφής. Να εξοικειωθούν οι μαθητές/τριες με το κειμενικό είδος του περιγραφικού λόγου, το υπερκείμενο και τα πολυτροπικά κείμενα. Να χρησιμοποιήσουν τις ΤΠΕ και τα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα: πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, πρόγραμμα εννοιολογικών χαρτών και πρόγραμμα παρουσίασης Power Point. Να εξοικειωθούν οι μαθητές/τριες με εργαλεία του Web2.0, όπως το διαδικτυακό και αλληλεπιδραστικό εργαλείο wiki Να αποκτήσουν οι μαθητές/τριες μ’ ένα είδος βιώματος (επισκέψεις σε ιστοσελίδες, ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες και blogs του διαδικτύου) εύκολη πρόσβαση σε πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές της Ιστορίας. Να εφαρμοστεί η συνεργατική διδασκαλία και η διδασκαλία συνομηλίκων.

23 Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή
Υπολογιστής με video προβολέα στην τάξη. Αξιοποίηση του εργαστηρίου υπολογιστών, εάν υπάρχει. Σύνδεση με το διαδίκτυο.

24 Οργάνωση τάξης Προτείνεται η συνεργατική οργάνωση σε ομάδες των 4 έως 5 μαθητών/τριών με υποομάδες των 2 έως 3 μαθητών/τριών, ανάλογα με τους διαθέσιμους υπολογιστές και με την εμπειρία των παιδιών. Η σύνθεση της ομάδας είναι πολύ σημαντικός παράγοντας, για να εξασφαλίσει η συνεργατική διδασκαλία το πλαίσιο στήριξης των αδύνατων και κοινωνικά μειονεκτούντων μαθητών/τριών. Συνιστάται η δημιουργία ανομοιογενών ομάδων, ένας δυνατός μαθητής, δύο με μέτριες δυνατότητες και ένας «αδύνατος» μαθητής.

25 «Περιγραφή ιστορικών κτηρίων με τη χρήση των ΤΠΕ» Γλώσσα της Στ’ δημοτικού «Το σπίτι του Καβάφη» (Στ' Δημοτικού, τ. Α’, σελ )

26 Συνεργατική Μάθηση Οι μαθητές/τριες βρήκαν πληροφορίες για τον Καβάφη και το σπίτι του στο διαδίκτυο και χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες: Η πρώτη αναλαμβάνει να βρει πληροφορίες για το Ιμαρέτ χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά (όπως Ιμαρέτ, ξενοδοχείο Ιμαρέτ). Η δεύτερη αναλαμβάνει να βρει πληροφορίες για τον Μεχμέτ Αλή και το σπίτι του χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά (όπως Μεχμέτ Αλή, σπίτι, ή κονάκι Μεχμέτ Αλή, αξιοθέατα Καβάλας). Η τρίτη ομάδα θα κάνει το ίδιο για το Δημαρχείο της Καβάλας που ήταν οικία γνωστού Ούγγρου καπνέμπορα της περιοχής.

27 Προσυγγραφικό στάδιο

28 Αναζήτηση πηγών Εξεύρεση πληροφοριών από το Διαδίκτυο

29 Παρουσίαση των πληροφοριών μέσα από τις πηγές
Οι ομάδες παρουσιάζουν τα αποτελέσματά τους στην τάξη, αφού επισκεφθούν τις πηγές - ηλεκτρονικές σελίδες του διαδικτύου. Ακολουθεί συζήτηση Α) για τα στοιχεία της ζωής των ιδιοκτητών των κατοικιών, Β) για την παλιά χρήση των κτηρίων, Γ) για τη σύγχρονη χρήσης τους, Δ) για τη σημασία που είχαν τα κτήρια για τους κατοίκους της περιοχής τότε και σήμερα.

30 Παρουσίαση ομαδικών Power Point για τον Καβάφη και το σπίτι του

31 Παρουσίαση ομαδικών Power Point «Διδασκαλία Συνομηλίκων»

32 Παρουσίαση ομαδικών Power Point Point για τον Μεχμέτ Αλή και το σπίτι του

33 Παρουσίαση ομαδικών Power Point για το Ιμαρέτ

34 Διδασκαλία από «δασκάλους-μαθητές» Εννοιολογικοί χάρτες με το πρόγραμμα Power Point

35 Διδασκαλία από «δασκάλους-μαθητές» Ακροστιχίδες με το πρόγραμμα Power Point

36 Όταν οι μαθητές γίνονται δάσκαλοι…

37 Εκπαιδευτική επίσκεψη
Ακολουθεί επίσκεψη στο Ιμαρέτ, στο σπίτι του Μεχμέτ Αλή και στο Δημαρχείο της Καβάλας, όπου οι μαθητές/τριες γίνονται ιστορικοί ερευνητές – φωτογράφοι – δημοσιογράφοι. Με τη βοήθεια της κάμερας και του μαγνητοφώνου καταγράφουν τις πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν σχετικά με τα ιστορικά κτήρια της πόλης τους με συνεντεύξεις από τον υπεύθυνο του Ιμαρέτ και του Μουσείου του Μεχμέτ Αλή, καθώς και του αντιδημάρχου της Καβάλας.

38 Ανεβαίνοντας τη Θ. Πουλίδου Περιήγηση στην Παναγία

39 Επίσκεψη στο σπίτι του Μεχμέτ Αλή

40 Το Κονάκι του Μεχμέτ Αλή

41 Ξενάγηση και Συνέντευξη από τον υπεύθυνο στο σπίτι του Μεχμέτ Αλή

42 Επίσκεψη στο Ιμαρέτ

43 Συνέντευξη από τον υπεύθυνο για το Ιμαρέτ Πρόσβαση στο φωτογραφικό υλικό αρχείου από το Ιμαρέτ ως Ιερατική σχολή και πτωχοκομείο

44 Το Ιμαρέτ σήμερα ως ξενοδοχείο
Το Ιμαρέτ σήμερα ως ξενοδοχείο  

45 Επίσκεψη στο Δημαρχείο Καβάλας

46   Συνέντευξη από τον αντιδήμαρχο Καβάλας για το Σπίτι του Ούγγρου καπνέμπορα – σημερινό Δημαρχείο και το κτήριο της καπνεμπορικής «Αυστροελληνικής» που στεγάζει υπηρεσίες του Δήμου

47 Προσομοίωση συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο για θέματα που αφορούσαν στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές/τριες

48 Μετά την επίσκεψη Οι ομάδες όταν επιστρέφουν στην τάξη:
καταγράφουν τις πληροφορίες που συνέλεξαν, εμπλουτίζουν με διαφάνειες τις παρουσιάσεις Power Point που είχαν κάνει και τις παρουσιάζουν στα παιδιά των άλλων ομάδων μετά την έρευνα πεδίου στο Ιμαρέτ, στο Σπίτι του Μεχμέτ Αλή και στο Δημαρχείο. ακολουθεί συζήτηση σχετικά με την περιγραφή των κτηρίων, τη σημασία τους στη ζωή των κατοίκων και τη σύγχρονη χρήση τους.

49 Ομάδα 1, Παρουσίαση του Σπιτιού του Μεχμέτ Αλή μετά την επίσκεψη
Ομάδα 2, Παρουσίαση του Ιμαρέτ μετά την επίσκεψη Ομάδα 3, Παρουσίαση του Δημαρχείου μετά την επίσκεψη

50 Εννοιολογικός χάρτης: Περιγραφή κτηρίου Κειμενοκεντρική προσέγγιση
2. Πότε χτίστηκε; 1. Πού είναι; 3. Ποια είναι η ιστορία του; ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΗΡΙΟΥ 8. Πώς ένιωσα όταν βρέθηκα εκεί; 4. Πώς είναι απ’ έξω; 7. Ποια είναι η σημερινή του χρήση; 5. Πώς είναι από μέσα; 6. Ποιοι έζησαν σ’ αυτό;

51 Χρήση του mind42 (mind42.com)

52 Εννοιολογικός χάρτης του Σπιτιού του Μεχμέτ Αλή

53 Εννοιολογικός χάρτης του Ιμαρέτ

54 Εννοιολογικός χάρτης του Δημαρχείου

55 Συγγραφικό στάδιο Οι μαθητές/τριες παράγουν γραπτά κείμενα περιγραφικού λόγου για το Ιμαρέτ, το Σπίτι του Μεχμέτ Αλή και το Δημαρχείο σύμφωνα με τις ερωτήσεις της υπερδομής του περιγραφικού κειμένου στην άσκηση 3 στη σελίδα 27 του βιβλίου της Γλώσσας. Στη συνέχεια γράφουν ομαδικά την περιγραφή των κτηρίων με το πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου Word της Microsoft. Ανακαλύπτουν κατ’ αυτόν τον τρόπο τα δομικά στοιχεία της υπερδομής του περιγραφικού λόγου και τα κατάλοιπα του ιστορικού παρελθόντος της Καβάλας.

56 Παραγωγή γραπτού λόγου περιγραφής κτηρίων, ομαδικά σε Word

57 Μετασυγγραφικό στάδιο

58 Αξιολογούν τις εργασίες τους καλλιεργώντας μεταγνωστικές δεξιότητες χρησιμοποιώντας τον πίνακα «Διορθώνω το γραπτό μου» και τους Επαναληπτικούς Πίνακες (Γλώσσα, Στ’ τάξη)

59 Ομαδικά κείμενα περιγραφής κτηρίων σε Word

60 1η Ομάδα Το σπίτι του Μεχμέτ Αλή
1η Ομάδα Το σπίτι του Μεχμέτ Αλή Το σπίτι της οικογένειας Μεχμέτ Αλή, αυτό δηλαδή στο οποίο γεννήθηκε και μεγάλωσε, κτίστηκε το και σώζεται μέχρι σήμερα σε πολύ καλή κατάσταση. Βρίσκεται σε τέτοια θέση, ώστε να έχει πανοραμική θέα, από όλες τις πλευρές. Από την είσοδο του ατενίζει το λιμάνι της Καβάλας και από την άλλη πλευρά ένα πανέμορφο κόλπο. Η ιστορία αυτού του κτηρίου είναι πολύ μεγάλη. Στέγασε έναν πολύ επιδέξιο στρατηλάτη και αργότερα σουλτάνο και ιδρυτή της τελευταίας Αιγυπτιακής δυναστείας. Απέξω είναι φτιαγμένο από πέτρα και έχει γκρι χρώμα και της ώχρας. Επίσης έχει έναν πολύ μεγάλο κήπο, όπου βρίσκεται ο μαρμάρινος τάφος της μητέρας του Μ. Αλή. Από μέσα το «Κονάκι» έχει δύο ορόφους και δύο ενότητες. Στη νότια ενότητα βρισκόταν το selamlik, το οποίο περιλάμβανε τους χώρους της ημερήσιας διαμονής και εργασίας των αντρών. Στη βόρεια ενότητα βρισκόταν το haremlik που περιλάμβανε τους χώρους των γυναικών με τις εξυπηρετήσεις του καθημερινού νοικοκυριού και συγχρόνως τους περισσότερους ιδιωτικούς χώρους όλης της οικογένειας. Εκείνη την εποχή απαγορευόταν οι γυναίκες να έρθουν σε οπτική επαφή με τους άνδρες. Ανατολικά ήταν ο στάβλος με τα ζώα. Μετά το θάνατο του Μεχμέτ Αλή το1934 οι Έλληνες της Αιγύπτου θέλοντας να τον τιμήσουν αποφάσισαν να στήσουν μπροστά στο σπίτι του ένα πανέμορφο έφιππο αδριάντα έργο του γλύπτη Δημητριάδη. Τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος έγιναν στις Από το 2002 το σπίτι του Μεχμέτ Αλή παραχωρήθηκε από την Αιγυπτιακή κυβέρνηση σε ελληνική εταιρεία της Καβάλας που το αναστήλωσε και το λειτούργησε το 2004 ως εστιατόριο, στη συνέχεια ως μπαρ - καφετέρια και από το Μάρτιο του 2012 θα λειτουργήσει ως Μουσείο. Τα συναισθήματά μας όταν το επισκεφθήκαμε σε μια εκπαιδευτική επίσκεψη που κάναμε με την τάξη μας ήταν περιέργεια, δέος και χαρά που μάθαμε περισσότερες πληροφορίες για το ιστορικό αυτό κτήριο και την ιστορία του τόπου μας.

61 2η Ομάδα Ιμαρέτ Το πολυτελές ξενοδοχείο Ιμαρέτ που στο παρελθόν λειτούργησε ως ιεροδιδασκαλείο δεσπόζει στην πόλη μας και τη στολίζει με την ισλαμική αρχιτεκτονική του. Χτίστηκε το 1817 στην Παναγία της Καβάλας. Ιδρύθηκε από το Μωχάμετ Άλι που αγαπούσε πολύ τη γενέτειρα του. Διάλεξε να χτίσει το κτήριο στο ωραιότερο σημείο της πόλης. Στα πρώτα χρόνια λειτούργησε ως εσωτερικό σχολείο και φιλοξενούσε τριακόσιους μαθητές το χειμώνα και εξήντα το καλοκαίρι. Εκεί τα παιδιά διδάσκονταν το Κοράνιο και προσεύχονταν στο τζαμί. Εκείνη την εποχή προσφέρονταν και πιάτα με ζεστή σούπα σε όσους την είχαν ανάγκη. Άλλωστε και η κυριολεκτική μετάφραση της λέξης Ιμαρέτ σημαίνει «κουζίνα για σούπες». Αργότερα λειτούργησε ως πτωχοκομείο. Οι άποροι κάτοικοι της Καβάλας μπορούσαν να αναζητήσουν στέγη και φαγητό εκεί. Παρέμεινε φιλανθρωπικό ίδρυμα μέχρι το Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή πολλοί πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν στο Ιμαρέτ. Μετά από χρόνια μια εταιρεία της Καβάλας θέλησε να το ανακαινίσει και να το λειτουργήσει ως ξενοδοχείο, έτσι ήρθε σε συμφωνία με την Αιγυπτιακή κυβέρνηση στην οποία και ανήκει. Το βρήκαν σε άσχημη κατάσταση και έτσι η ανακαίνισή του κράτησε δύο χρόνια και κόστισε πολλά χρήματα. Τα εγκαίνιά του έγιναν το 2004 και από τότε λειτουργεί ως ξενοδοχείο πολυτελείας, εστιατόριο και μπαρ. Συγκεκριμένα είναι το πρώτο ξενοδοχείο στην Ελλάδα που λειτουργεί σε ιστορικό χώρο.

62 Η αρχιτεκτονική του είναι άγνωστη και πρωτότυπη σε σχέση με τα υπόλοιπα κτήρια της πόλης μας. Χαρακτηριστικό του κτηρίου είναι η εναλλαγή κλειστών και ανοιχτών χώρων που του χαρίζει αρμονία, αν και είναι ογκώδες. Το κτήριο περιλαμβάνει εσωτερικές αυλές, κελιά και διαμερίσματα που τα περισσότερα έχουν πανοραμική θέα στη θάλασσα και την πόλη. Εκείνο το στοιχείο που το κάνει ξεχωριστό είναι οι πολυάριθμοι τρούλοι πάνω σχεδόν από κάθε δωμάτιο που είναι εξωτερικά σκεπασμένο με μόλυβδο. Το εντυπωσιακό και ενδιαφέρον αυτό κτήριο, το γνωρίσαμε με την επίσκεψη μας εκεί, που έγινε με αφορμή ενός μαθήματος στη γλώσσα. Ξεναγηθήκαμε στους χώρους του και μάθαμε για την ιστορία του και την ιστορία της πόλης μας. Κατά τη διάρκεια αυτής της ξενάγησης θελήσαμε να καταγράψουμε τις πληροφορίες που ακούσαμε. Τέλος στη τάξη γράψαμε διάφορα κείμενα για το θέμα αυτό. Είχαμε πολύ διάθεση και όρεξη να γράψουμε για το κτήριο αυτό, διότι μόλις μπήκαμε μέσα νιώσαμε περηφάνια για την πόλης μας αλλά και περιέργεια για το τι πρόκειται να δούμε.

63 3η Ομάδα Δημαρχείο Καβάλας
Το Δημαρχείο χτίστηκε στην Καβάλα περίπου το 1895 από τον Ούγγρο Καπνέμπορα Pierre Herzog. Το 1921 πουλήθηκε από το Moris Herzog γιο του βαρόνου Pierre Herzog στην «Ανώνυμη Εταιρία Καπνών Ανατολής και πέρα Θαλάσσης». Μετά το θάνατο του Ούγγρου καπνέμπορα το 1937 το κτήριο πέρασε στη κατοχή της Δημαρχίας και αγοράστηκε από το Δήμο Καβάλας. Τώρα στεγάζει το Δημαρχείο της πόλης. Το κτήριο είναι μικρογραφία Ουγγρικού πύργου. Η εξωτερική του όψη με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική που σου θυμίζει παλιούς πύργους είναι αρκετά επιβλητική με κυρίαρχο χρώμα το άσπρο και το γαλάζιο. Ο κήπος με τα χρωματιστά λουλούδια σε ταξιδεύει σε μία άλλη εποχή. Εσωτερικά κυριαρχεί το ξύλο, που το κάνει ακόμα πιο ζεστό, με πολλές αίθουσες μία εκ τον οποίων ήταν η αίθουσα των δημοτικών συμβουλίων που επισκεφτήκαμε. Όταν επισκεφθήκαμε το Δημαρχείο με την τάξη μας σε εκπαιδευτική επίσκεψη που κάναμε για ένα πρόγραμμα σχετικά με τα ιστορικά κτήρια της πόλης μας, νιώσαμε περίεργα και διαπιστώσαμε πως τελικά ήταν πολύ ωραιότερο από ότι το φανταζόμασταν…

64 Συνεντεύξεις Το σπίτι του Μεχμέτ Αλή στην Καβάλα
Ο Μεχμέτ Αλή δεν ήταν πολυγαμικός. Είχε μία γυναίκα που ήταν και η κυρία του σπιτιού. Στο σπίτι του Μεχμέτ Αλή εκτός από το δωμάτιο του υπήρχαν και άλλα δωμάτια που διέμεναν οι φρουροί (salemlik) και το χαρέμι (haremlik). Οι άντρες έμεναν στο κομμάτι πάνω ακριβώς απ' το στάβλο στον οποίο άφηναν τα άλογα τους και φυσικά εκεί δεν επιτρεπόταν να μείνουν οι γυναίκες. Υπήρχε ένα δωμάτιο που ήταν της φρουράς και επειδή βρισκόταν πάνω από την είσοδο του σπιτιού μπορούσαν να την επιβλέπουν. Το βράδυ για να κοιμηθούν έβαζαν στο πάτωμα τα λεγόμενα «στρωσίδια» και την άλλη μέρα το πρωί τα μαζεύανε. Μέσα στο σπίτι υπήρχαν αποθηκευτικοί χώροι στους οποίους τα αποθήκευαν μέχρι το επόμενο βράδυ. Εκτός από τα δωμάτια των τότε μόνιμων κατοίκων υπήρχε και ένα δωμάτιο που φιλοξενούσαν τους επισκέπτες ή αλλιώς «μουσαφίρηδες», το λεγόμενο «Μουσαφίρ οντά». Αυτό το δωμάτιο ήταν και το μοναδικό που είχε ξυλόγλυπτο ταβάνι. Το λουτρό τους το έκαναν χρησιμοποιώντας ένα τζάκι και ανάβοντας τα ξύλα ζεσταινόταν το νερό. Αυτό ήταν το λεγόμενο «χαμάμ». Το εξωτερικό του σπιτιού διακοσμούσε μια μεγάλη αυλή στην οποία βρίσκεται και ο τάφος της μητέρας του. Προς τιμήν αυτού του μεγάλου ηγέτη χτίστηκε και ένας μεγάλος ανδριάντας που απεικόνιζε τον Μεχμέτ Αλή πάνω στο άλογο του.

65 ΤΟ ΙΜΑΡΕΤ(ΚΟΥΖΙΝΑ ΓΙΑ ΣΟΥΠΑ)
Το Ιμαρέτ είναι ένα τεράστιο οικοδόμημα, 4.000τ.μ το οποίο χτίστηκε το 1817 από το Μεχμέτ Αλή. Το Ιμαρέτ λειτουργούσε σαν ιερατική σχολή και αργότερα σαν φτωχοκομείο για αυτό διέθετε πλήθος δωματίων, αίθουσες διδασκαλίας, αποθήκες και μυστικές εσωτερικές αυλές. Επίσης υπήρχαν και μεγάλες κουζίνες, που προσέφεραν φαγητό σε όσους το είχαν ανάγκη. Ακόμα υπήρχε και ένα τζαμί στη μέση, που εκτός από χώρος προσευχής ήταν και χώρος μαθημάτων. Το Ιμαρέτ ήταν και είναι αρχιτεκτονικό κομψοτέχνημα. Ο κάθε άνθρωπος που βλέπει το λόφο της Παναγίας εντυπωσιάζετε από την ομορφιά του. Ξεχωρίζουν οι τρούλοι από μολύβι, οι πολλές καμινάδες και τα μικρά παράθυρα. Αλλά και εσωτερικά το Ιμαρέτ είναι πολύ διαφορετικό από τα άλλα κτίρια. Έχει τρεις αυλές αλλά εμείς μπορέσαμε να δούμε μονό τις δυο. Την τρίγωνη με τις πορτοκαλιές και την τετράγωνη με τη πισίνα και το τεράστιο κυπαρίσσι. Σήμερα λειτουργεί σαν ξενοδοχείο πολυτελείας που δυστυχώς δεν δέχεται παιδιά.

66 Αξιολόγηση του προγράμματος
Οι μαθητές/τριες κατά τη διάρκεια του προγράμματος: παρουσίαζαν τις εργασίες τους στις άλλες ομάδες, τις αντάλλασσαν μεταξύ τους και ακολουθούσε συζήτηση και εξαγωγή συμπερασμάτων. Ευκαιρίες για ανατροφοδότηση δόθηκαν σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος με ερωτηματολόγια και φύλλα εργασίας. Στο τέλος του προγράμματος έγινε η τελική αξιολόγησή του με συζήτηση και με την παραγωγή εννοιολογικών χαρτών, που λειτουργούν και ως εργαλεία αξιολόγησης.

67 Wiki εργαλείο Οι μαθητές/τριες ανάρτησαν στο wiki εργαλείο του Web2.0 όλες τις δραστηριότητες για το πρόγραμμα της τοπικής ιστορίας, το οποίο εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό eTwinning πρόγραμμα: «Καθημερινή ζωή στο σχολείο - Everyday life at primary school». Η ηλεκτρονική σελίδα του προγράμματος: school.wikispaces.com/Projects+School+of+Palio

68 Σας ευχαριστώ.


Κατέβασμα ppt "«Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για εκπόνηση Σχεδίων Εργασίας στο γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας με θέμα την Τοπική Ιστορία» Χρυσούπολη, Νοέμβριος 2012."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google