Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΛΤΔ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2003.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΛΤΔ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2003."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΛΤΔ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2003

2 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  Ίδρυση Ιούλιος 1983.  Έναρξη εργασιών Οκτώβριος 1983.  Εταιρεία καθαρώς Κυπριακών Συμφερόντων.  Εισαγωγή στο ΧΑΚ Οκτώβριος 2000.  Κύκλος εργασιών 2002 £6,5 εκ.  Κατέχει την 6η θέση μεταξύ 30 ασφαλιστικών εταιρεών Γενικού Κλάδου.  Μερίδιο της αγοράς 5,2%.

3  Μητρική εταιρεία  Atlantic Insurance Company Ltd  Θυγατρικές εταιρείες  Atlantic Financial Services  Atlantic Securities  Marbella Estates Ltd  Lyssi Investments Ltd ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

4 ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ - Λευκωσία Εσπερίδων, αρ. 15, Στρόβολος

5 ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Λεμεσός, Πάφος, Λάρνακα Βασίλη Βρυωνίδη, αρ. 18, Λεμεσός Λεωφ. Απ. Παύλου, αρ. 14, ΠάφοςΛεωνίδα Κιούπη, αρ. 13, Λάρνακα

6 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  Μηχανοκίνητων Οχημάτων  Περιουσιακών Στοιχείων  Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης  Προσωπικών Ατυχημάτων  Μεταφορών  Ευθύνης Εργοδότη  Νομικής Ευθύνης  Κατασκευών  Σκάφη Αναψυχής  Ταξιδίων

7 ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ  Αντασφαλιστική κάλυψη από τις ισχυρότερες αντασφαλιστικές εταιρείες.  Swiss Re  Munich Re  GE Frankona Re  Partner Re, CCR, AXA, Converium

8 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Kύκλος Εργασιών Κύκλος Εργασιών £ Αύξηση επί τοις εκατό 1999 3.177.393 10% 2000 4.717.526 48% 20015,398,04514% 20026,498,85520% 2003 Πρόβλ. 8,100,000 25%25%25%25%

9 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Κέρδη από εργασίες Κέρδη από Εργασίες £1999565.392 2000971.879 2001862.369 2002716.172

10 ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΕΤΟΣ 2002 ΚλάδοςΑσφάλιστραΚέρδος Ποσοστό Απαιτήσεων Οχημάτων 3.467.477 527.169 58% Πυρός 711.929 159.336 30% Ατυχημάτων/ Ιατρ. Περίθαλψης 1.799.379 198.616 64% Μεταφορών 131.071 37.570 31% Ευθύνης Εργοδότη 78.377 26.533 38% Ποικίλης Φύσης 144.226 34.246 48%

11 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 31/12/200231/12/2001 Μικτά Ασφάλιστρα6.342.4495.197.769 Προμήθειες εισπρακτέες 191.013 166.923 Δικαιώματα Συμβολαίων 94.574 80.122 ------------------------ 6.628.0365.444.814 Μερίδιο Αντασφαλιστών (822.460) (617.550) Μεταφορά στα μη κερδημένα ασφάλιστρα (469.576) (249.832) Άλλο εισόδημα 417.983 479.495 Απαιτήσεις που πληρώθηκαν ή εκκρεμούν(3.214.065)(2.691.230) Προμήθειες (353.533) (283.402) Έξοδα διαχείρησης(1.359.100)(1.192.283) Χρηματοδοτικά έξοδα (35.968) (32.882) -------------------------- Πλεόνασμα εσόδων που μεταφέρεται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων 781.317 857.130

12 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (1) 30/6/200330/6/2002 Μικτά κερδημένα ασφάλιστρα3.499.3312.804213 Αντασφαλίσεις (561.334) (322.836) -------------------------- Καθαρά ασφάλιστρα2.937.9972.517.377 Μεταφορά στα μη κερδημένα ασφάλιστρα (82.069) (80.976) Άλλα εισοδήματα από εργασίες 251.005 167.314 -------------------------- Εισοδήματα από εργασίες3.106.9332.603.715 -------------------------- Απαιτήσεις από ασφαλιζομένους1.793.5081.350.835 Προμήθειες πληρωτέες 228.771 155.100 Έξοδα διαχείρησης 677.132 651.475 Διαγραφή εμπορικής εύνοιας 13.558 13.559 -------------------------- Έξοδα2.712.9692.170.669 --------------------------

13 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (2) 30/6/200330/6/2002 Κέρδος από εργασίες393.964432.746 Εισοδήματα από επενδύσεις126.203145.021 Κέρδος από πώληση ακίνητης περιουσίας 29.488 - Χρηματοδοτικά έξοδα (17.327) (11.239) Ζημιά από πώληση ή επανεκτίμηση επενδύσεων (1.844) (58.114) ---------------------- Κέρδος πριν από φορολογία530.444508.414 Φορολογία 62.461 93.260 Κέρδος μετά από φορολογία467.983415.154 Συμφέρον μειοψηφίας 15.535 16.311 ---------------------- Κέρδος που αναλογεί στους μετόχους483.518431.465 ---------------------- Βασικό κέρδος ανά μετοχη1,241,10

14 ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  Πτώση μετοχών στο Χρηματιστήριο.  Αύξηση αντασφαλίστρων.  11η Σεπτεμβρίου 2001.  Αύξηση κόστους απαιτήσεων  Αύξηση επιδικαζομένων αποζημιώσεων.  Αύξηση δαπανών για Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.  Έντονος ανταγωνισμός.

15 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ  Επιτάχυνση ρυθμών ανάπτυξης.  Σταδιακή αύξηση ασφαλίστρων.  Αύξηση της παραγωγικότητας.  Μηχανογραφική και διαδικαστική αναβάθμιση για μείωση των λειτουργικών εξόδων.

16 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΤΛΑΝΤΙΚ  Χαμηλές δαπάνες πρόσκτησης.  80% των εργασιών είναι απ’ ευθείας.  Ευνοϊκότεροι όροι αντασφάλισης.  Καταρτισμένο προσωπικό με πολύχρονη υπηρεσία στην εταιρεία.  Γρήγορη και εξώδικη διευθέτηση απαιτήσεων.  Καλή φήμη μεταξύ πελατών και συνεργατών.  Αυστηρή διαχείρηση κινδύνων.  Πολύ χαμηλό ποσοστό εκκρεμμών απαιτήσεων.

17 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  Δεν έχει καθόλου δανεισμό.  Διαθέτει 4 εκατομμύρια μετρητά.  Σημαντικές ρευστοποιήσιμες επενδύσεις.  Κατέχει αξιόλογη ακίνητη περιουσία.

18 ΧΡΗΜΑΤΗΣΤΗΡΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  Αριθμός μετοχών 39.108.912  Ονομαστική Αξία 20 σεντ/μετοχή  Διασπορά στο ευρύ κοινό 31%  Σημερινή αξία μετοχής 15 σεντ  Κεφαλαιοποίηση £5,8 εκ.  Σύνολο ενεργητικού £14,8 εκ.  Συμφέρον Μετόχων £8,7 εκ.  Αξία μετοχής βάσει ισολογισμού 21 σεντ

19 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ  Απασχολούνται συνολικά 74 άτομα  Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας 47  Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας 11  Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 9  Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 7

20 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  Πρόεδρος Ζένιος Πυρίσιης  Διευθύνων ΣύμβουλοςΑιμίλιος Πυρίσιης  ΓραμματέαςΝίκος Μαραθοβουνιώτης  Διευθυντής ΠωλήσεωνΑνδρέας Φραγκουλής  ΣύμβουλοιΑνδρέας Πυρίσιης Κυριάκος Τουμαζής Γεώργιος Πυρίσιης


Κατέβασμα ppt "ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΛΤΔ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2003."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google