Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΤΗΣΕΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΤΗΣΕΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΤΗΣΕΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ

2 17 Αυγούστου 2005 Συγκρότηση ΓΑΠΕ/ΓΕΠΣ (Κατάργηση ΓΑΠΕ/ΔΑΣ)

3 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΣ/ΓΕΠΣ
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΣ/ΓΕΠΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΠΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ-ΕΔΑΦΟΥΣ 1ο ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ 2ο ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ 3ο ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ ΒΟΛΩΝ-ΑΣΚΗΣΕΩΝ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ- ΔΙΚΤΥΩΝ-ΜΗΧΑΝΩΝ- ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞ/ΣΤΩΝ-Υ/Κ ΚΙΝΗΣΕΩΝ

4 ΑΝΣΚ Περιβάλλον εργασίας ασφαλές, πλήρως απαλλαγμένο από κινδύνους.
Περιβάλλον εργασίας ασφαλές, πλήρως απαλλαγμένο από κινδύνους. Ένοπλες Δυνάμεις, υπόδειγμα σεβασμού της αξιοπρέπειας και προστασίας της ανθρώπινης ζωής.

5 10 Μαρτίου 2006 Πέρας αναδιοργάνωσης.

6 ΤΜΗΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

7 8 Φεβρουαρίου 2006 Αποφασίσθηκε:
8 Φεβρουαρίου 2006 Αποφασίσθηκε: Συγκρότηση Περιφερειακών Επιθεωρήσεων και Γραφείων Υγιεινής και Ασφάλειας σε Μείζονες Επιχειρησιακούς Σχηματισμούς και Σχηματισμούς αντίστοιχα.

8 Υπαγωγή της Περιφερειακής Επιθεώρησης Υγιεινής και Ασφάλειας, καθώς και του Γραφείου Υγιεινής και Ασφάλειας, στον Υδκτή του Μείζονος Επιχειρησιακού Σχηματισμού και Σχηματισμού αντίστοιχα.

9 Συγκρότηση Τμήματος Υγιεινής και Ασφάλειας στην ειρήνη, σε όλες τις ενεργές και ημιενεργές Μονάδες Ο-Σ, το οποίο να επανδρώνεται από τον Αξκό Πρόληψης Ατυχημάτων Μονάδος (ΑΠΑΜ) και τον Ιατρό της Μονάδος, με υπαγωγή στον Υδκτή της Μονάδος (δια μέσου του 4ου Γραφείου).

10 ΦΟΡΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ Υ & Α ΓΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Υ & Α ΓΕΠΣ ΣΤΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Υ & Α Β’ ΚΛΑΔΟΣ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΥΔΚΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΕΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΙ Σ.Σ. ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Υ & Α ΥΔΚΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΜΗΜΑ Υ & Α ΑΞΚΟΣ 4ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ

11 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΥΔΚΤΗΣ ή Β’ΒΕ ή ΑΞΚΟΣ 4ου ΓΡ. ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΦΟΡΕΑΣ Υ & Α ΤΕΧΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΑ

12 Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Υγιεινή και Ασφάλεια
Δεκέμβριο 2005 Εκδόθηκαν, οι Γενικές Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Υγιεινή και Ασφάλεια του Προσωπικού.

13 Καθορίσθηκαν - οι ευθύνες - οι υποχρεώσεις και - οι αρμοδιότητες
- οι υποχρεώσεις και - οι αρμοδιότητες των φορέων Υγιεινής και Ασφάλειας.

14 Μέχρι σήμερα Καθορίσθηκαν, οι Γενικές Αρχές Πρόληψης Ατυχημάτων.
Μέχρι σήμερα Καθορίσθηκαν, οι Γενικές Αρχές Πρόληψης Ατυχημάτων. Έγινε έλεγχος εγκαταστάσεων, υλικών και μέσων. Καταγράφηκαν οι κίνδυνοι και έγινε εκτίμηση επικινδυνότητας, η οποία καλύπτει όλους τους χώρους και δραστηριότητες.

15 Διατέθηκαν 11.560.000€ για: Ηλεκτρολογικά Μηχανολογικά
Διατέθηκαν € για: Ηλεκτρολογικά Μηχανολογικά Ενεργητική Πυροπροστασία (Πυρασφάλεια) Αντικεραυνική Προστασία Κτιριολογικά, Σήμανση, Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) κλπ.

16 Μέχρι σήμερα Αναπτύχθηκαν και εφαρμόζονται Σχέδια Ολοκληρωμένων Διαδικασιών του ΣΥΑ. Εκδόθηκαν κατάλληλες Οδηγίες και Κατευθύνσεις. Τοποθετήθηκε προσωπικό, σε θέσεις ΤΑ και ΙΕ.

17 Υπολογίσθηκε το κόστος, ανά βαθμό επικινδυνότητας.
Διατέθηκαν πιστώσεις, για αποκατάσταση παρατηρήσεων. Αναπτύσσεται το Σύστημα Υγιεινής και Ασφάλειας (ΣΥΑ), στο Στρατό Ξηράς.

18 Εκπαιδεύθηκαν ΕΛΙΝΥΑΕ ΕΕΚΧΜ* Τεχνικοί Ασφαλείας (www.elinyae.gr)
Επιθεωρητές Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ ΕΕΚΧΜ* * Επιστημονικό και Επιμορφωτικό Κέντρο Χημικών Μηχανικών

19 Εκπαιδεύθηκαν TA: 61 (2005) και
59 (2006) = 120 [Από τους 61 (2005), οι 42 (στελέχη και ΜΥ) έλαβαν και πιστοποίηση Επιθεωρητού Εργασίας].

20 - Παλαιότεροι 8 Παρακολούθησαν
Σεμινάριο Καθηκόντων - Υποχρεώσεων Ιατρού Εργασίας (ΙΕ), 29 ΙΕ. Συνολικά υφίστανται: - Παλαιότεροι - Πρόσφατα εκπαιδευθέντες 29 Συνολικά 37

21 Η πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου είναι ένα πολυσύνθετο ψυχοκοινωνικό - οικονομικό θέμα, το οποίο θα πρέπει πάντοτε να εξετάζεται στο ευρύ κοινωνικό πλαίσιο και με όλες τις συνιστώσες. Eurostat

22 Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Άρθρο 2: «… όταν δεν το επιτρέπουν εγγενείς δραστηριότητες ορισμένων δραστηριοτήτων του δημόσιου τομέα (π.χ. στις ένοπλες δυνάμεις ή στην αστυνομία ή ορισμένες δραστηριότητες στις υπηρεσίες πολιτικής άμυνας), πρέπει να εξασφαλίζεται, όσο αυτό είναι δυνατόν, η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων …».

23 Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Άρθρο 5: « Ο εργοδότης υποχρεούται να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας ».

24 ΤΜΗΜΑ ΠΤΗΣΕΩΝ

25 Μελετώνται τα Δυναμικά Προγράμματα των Μονάδων Αεροπορίας Στρατού.
Πραγματοποιούνται Συσκέψεις Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους: - για τον έλεγχο και συντονισμό των προλη- πτικών μέτρων ασφάλειας πτήσεων και - για την ανάλυση των συμπερασμάτων, των διερευνηθέντων αεροπορικών ατυχημάτων.

26 Διερευνώνται Αεροπορικά Ατυχήματα, όλων των κατηγοριών (μείζονα, ελάσσονα, παρ’ολίγον ατυχήματα και συμβάντα).

27 « Δεν υπάρχουν νέα ατυχήματα,
« Δεν υπάρχουν νέα ατυχήματα, αλλά νέοι άνθρωποι, οι οποίοι κάνουν παλιά ατυχήματα ».

28 « Κανένα ατύχημα δεν γίνεται τυχαία »
« Κανένα ατύχημα δεν γίνεται τυχαία »


Κατέβασμα ppt "ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΤΗΣΕΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google