Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS 1 www.obes.gr ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ INDUSTRIAL RELATIONS IN GREECE RELATIILE INDUSTRIALE IN GRECIA.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS 1 www.obes.gr ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ INDUSTRIAL RELATIONS IN GREECE RELATIILE INDUSTRIALE IN GRECIA."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS 1 www.obes.gr ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ INDUSTRIAL RELATIONS IN GREECE RELATIILE INDUSTRIALE IN GRECIA Zisis Trakaniaris OBES General Secretary Ζήσης Τρακανιάρης Γενικός Γραμματέας της ΟΒΕΣ Zisis Trakaniaris Secretar General al OBES Conference Bucharest 8/2/08 Ημερίδα συνδικαλιστών στο Βουκουρέστι στις 8/2/08 Intalnirea sindicalistilor din 8/2/08, Bucuresti

2 FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS 2 www.obes.gr GREEK LABOUR MOVEMENT STRUCTURE ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ STRUCTURA MISCARII SNDICALSTE GRECESTI GENERAL COFEDERATION OF GREEK WORKERS ΓΣΕΕ CONFEDERATIA GENERALA A MUNCITORLIOR GRECI FEDERATIONS ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ FEDERATII LOCAL LABOUR CENTERS ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ CENTRE LOCALE DE LUCRU TRADE UNIONS ΣΩΜΑΤΕΙΑ SINDICATE SECTORIAL ΚΛΑΔΙΚΑ SECTOARE COMPANY BASED ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ OPERATIUNI

3 FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS 3 www.obes.gr HISTORY ΙΣΤΟΡΙΚΟ ISTORIC •1974 END OF DICTATORSHIP •1974 ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ •1974 SFARSITUL DICTATURII •1982 LAW 1264/82 FOR THE LABOUR MOVEMENT •1982 ΝΟΜΟΣ 1264/82 ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ •1982 LEGEA 1264/82 PENTRU MISCAREA SINDICALA •1990 LAW 1876/90 FOR COLLECTIVE BARGAINS. ESTABLISMENT OF THE GREECE’s MEDIATION AND ARBITATION SERVICE (OMED) •1990 ΝΟΜΟΣ 1876/90 ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ. ΙΔΡΥΣΗ ΟΜΕΔ •1990 LEGEA 1876/90 PENTRU NEGOCIERILE COLECTIVE. INFIINTAREA OMED •THERE IS A LAW FOR WORK COUNCILS BUT ONLY COMPANY BASED TRADE UNIONS REPRESENT THE EMPLOEE’S INTERESTS IN WORKPLACE •ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ •EXISTA LEGE PENTRU CONSILIILE MUNCITORESTI DAR LA NIVEL DE INTREPRINDERE INTRESELE ANGAJATILOR SUNT REPREZENTATE DE SINDICATE

4 FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS 4 www.obes.gr COLLECTIVE BARGAINS AND AGREEMENTS ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ NEGOCIERI COLECTIVE SI ACORDURI •NATIONAL COLECTIVE AGREEMENT •ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ •ACORD NATIONAL COLECTIV DE MUNCA •SECTORIAL COLECTIVE AGREEMENT •ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ •ACORD COLECTIV DE SECTOR •OCCUPATION BASED COLECTIVE AGREEMENT •ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ •ACORD COLECTIV PROFESIONAL •COMPANY BASED COLECTIVE AGREEMENT •ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ •ACORD OPERATIONAL COLECTIV DE MUNCA

5 FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS 5 www.obes.gr COLLECTIVE AGGREMENTS DISTRIBUTION ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ DISTRIBUTIA ACORDURILOR •35% SECTORIAL COLECTIVE AGGREMENTS •35% ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ •35% ACORDURI COLECTIVE DE SECTOR •40% OCCUPATION BASED COLECTIVE AGGREMENTS •40%ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ •40% ACORDURI COLECTIVE PROFESIONALE •25% COMPANY BASED COLECTIVE AGGREMENTS •25% ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ •25% ACORDURI OPERATIONALE COLECTIVE DE MUNCA

6 FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS 6 www.obes.gr STEPS FOR A COMPANY BASED COLLECTIVE AGREΕMENT ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ STADII OPERATIONALE ALE ACORDULUI DE MUNCA •1. MEETING COMPANY BASED TRADE UNION AND EMPLOYER •1. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΕΡΓΟΔΟΣΙΑ •1. INTALNIREA SINDICATELOR CU ANGAJATII •2. MEDIATION (GREECE’s MEDIATION AND ARBITATION SERVICE) •2. ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ (ΟΜΕΔ) •2. INTERMEDIERE •3. ARBITRATION (GREECE’s MEDIATION AND ARBITATION SERVICE) •3. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ (ΟΜΕΔ) •3. ARBITRAJ


Κατέβασμα ppt "FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS 1 www.obes.gr ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ INDUSTRIAL RELATIONS IN GREECE RELATIILE INDUSTRIALE IN GRECIA."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google