Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Νικέλιο - Γενικά Μέταλλο της όγδοης ομάδας του περιοδικού συστήματος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Νικέλιο - Γενικά Μέταλλο της όγδοης ομάδας του περιοδικού συστήματος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Νικέλιο - Γενικά Μέταλλο της όγδοης ομάδας του περιοδικού συστήματος.
Παρασκευάστηκε για πρώτη φορά ( 1751 )από το Σουηδό Cronstedt. Στην αρχαιότητα δεν ήταν γνωστό, χρησιμοποιήθηκε όμως σε κράματα « Λευ-κού Χαλκού » ή ορειχάλκου. Νομίσματα που κόπηκαν 2220 χρόνια πριν στο Αφγανιστάν περιείχαν 20% Ni, ενώ ορειχάλκινα αντικείμενα της ανατολής 2% Ni . Το όνομα νικέλιο( Nickel ) προήλθε από μεταλλωρύχους της Σαξονίας (Γερμα-νία) και θεωρούνταν αρχικά ως βρισιά. Το νικέλιο έχει μεγάλη χημική συγγένεια με το κοβάλτιο και το σίδηρο, για το λόγο αυτό συνυπάρχουν σε πολλούς τύπους κοιτασμάτων και μπορούν να αντι-καθιστούν το ένα το άλλο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ο λόγος στα σουλφίδια είναι 1:25 έως 1:40 και στα οξείδια 1:10 έως 1:100.

2 Νικέλιο - Γενικά Σημαντικές φυσικές ιδιότητες είναι η μαγνητική συμπεριφορά και η αντοχή του σε μεγάλες πιέσεις. Είναι ελατό και όλκιμο και σε θερμοκρασίες δωματίου έχει ιδιότητες όμοιες με αυτές του χάλυβα. Το νικέλιο δεν οξειδώνεται στον αέρα και σε άλλα αναγωγικά μέσα και είναι καλός καταλύτης. Στη φύση δεν βρίσκεται σε αυτοφυή μορφή. Είναι όμως γνωστά μεταλλικά ορυκτά του Ni-Fe σε μετεωρίτες (οκταεδρίτες). Το όριο εκμεταλλευσημότητας του νικελίου είναι 0,5%. Σημαντικότερο ορυκτό για την παραγωγή νικελίου είναι ο Πεντλανδίτης.

3 Fe-Ni Meteorites Taenite 5– 8% Ni Plessite 14 – 25% Ni
Kamazite 25 – 45% Ni

4 Μετεωρίτες : Γεωλογικό Ινστιτούτο Κοπενχάγης

5 Nickel Minerals Mineral Chemical composition Ni wt% Crystal System
Pentlandite (Fe,Ni)9S8 Cubic Millerite NiS 64,7 Triangular Bravoite (Fe,Ni)S2 Heazlewoodite Ni2S2 73 Lineite( polydimite) Ni3S4 58 Gersdorfite NiAsS 35,5 Ullmannit NiSbS 28 Niccolite NiAs hexagonal Breithauptite NiSb 32,5 Garnierite(Ni-serpentinite) (NiMg)6[(OH)8/Si4O10] - 40 monoclin Chloanthite (Skuterudite) (Ni,Co)As3 10 –2 5 Schuchardite(Ni-chlorite) (Ni,Mg,Al)6[(OH)8(Al,Si)Si3O10] - 30 Pimelite(Ni-montmorilonite) (Ni,Mg)3.Si4O10 (OH)2.4H2O Anabergite Ni3(AsO4)2.2H2O 30 Nickel Minerals

6 Nickel Minerals Niccolite Pentlandite Millerite

7 Anabergite Chloantite Skuterudite Ulmanite Lineite Nickel Minerals

8 Γενετικοί Τύποι Κοιτασμάτων Νικελίου
Εξόρυξη Επικρατέστερη θέση στην εξόρυξη και παραγωγή νικελίου μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα κατείχαν κοιτάσματα σουλφιδίων. Από τη δεκαετία του 50 αλλαγή στη μεταλλουργία με την εξόρυξη και εκμετάλλευση κοιτασμάτων νικελιούχων λατεριτών. Το 1950 προήλθε το 90% της παγκόσμιας παραγωγής νικελίου από κοιτάσματα σουλφιδίων. To 1975 μόνο το 55% και σήμερα περίπου το 40%.

9 Γενετικοί Τύποι Κοιτασμάτων Νικελίου
Υγρομαγματικά κοιτάσματα σουλφιδίων Συνδέονται με βασικά πετρώματα ( Νορίτης, Γάββρος ) του προκαμβρίου. Μετάλλευμα κυρίως με μαγνητοπυρίτη, πεντλανδίτη, χαλκοπυρίτη. Συχνά με εκμεταλλεύσιμες περιεκτικότητες σε Co, Au, Ag, Se, Te , PGM. Κοιτάσματα Sudbury Καναδά, Norilsk Ρωσίας.

10 Γενετικοί Τύποι Κοιτασμάτων Νικελίου
Υδροθερμικά Κοιτάσματα Φλεβικής μορφής μεταλλεύματα αρσενιδίων Ni-Co. Παρουσία ορυκτών Ag, Bi, U. Κοίτασμα Schneeberg Γερμανίας . Έχει εξορυχτεί στην Ευρώπη. Ιζηματογενή Κοιτάσματα Σε κλειστές λεκάνες πλούσιες σε οργανικές ύλες και με αναγωγικές συνθήκες  Εμπλουτισμός Ni Οι κόνδυλοι μαγγανίου περιέχουν κατά μέσο όρο 0,99% Ni

11 Γενετικοί Τύποι Κοιτασμάτων Νικελίου
Κοιτάσματα Λατεριτικής Αποσάθρωσης Λατεριτίωση υπερβασικών πετρωμάτων (Περιδοτίτες) σε συνθή-κες τροπικού-υποτροπικού κλίματος. Περιεκτικότητα Ολιβίνη έως 0,3% Ni  Σχηματισμός νικελιούχων πυριτικών ορυκτών. Σερπεντινίωση  Σχηματισμός σουλφιδίων Ni, κραμάτων Ni, εμπλουτισμός Ni στο πλέγμα λιμωνίτη και σε υδροπυριτικά μαγνησιούχα ορυκτά. Στα ανώτερα επιφανειακά στρώματα νικελιούχα οξείδια σιδήρου  σιδηρο-νικελιούχα μεταλλεύματα (Ελλάδα, Κούβα, Φιλιππίνες). Στα κατώτερα στρώματα της σιδηρούχου ζώνης  Πυριτικά ορυκ-τά Ni-Mg κυρίως γκαρνιερίτης (Νέα Καληδονία, Βραζιλία, Ινδονη-σία ).

12 Γενετικοί Τύποι Κοιτασμάτων Νικελίου

13 Σημαντικά Κοιτασμάτων Νικελίου στον Κόσμο
ΚΟΙΤΑΣΜΑ SUDBURY KΑΝΑΔΑ Είναι από τα μεγαλύτερα Υγρομαγματικά κοιτάσματα. Πλούσιο σε Νi, Cu, Co, Fe, PGM. Aποθέματα 430 Mt, έχουν εξορυχτεί από το 1887 ήδη 500 Μt. Διείσδυση Λακκόλιθου του Sudbury μήκους 60 χιλ. και πλάτους 27 χιλ. Κατώτερο σώμα από νορίτη και το ανώτερο από γρανίτη. Μεταλλοφόρος γρανίτης βρίσκεται στη βάση και την περιφέρεια του σώματος. Τμήμα Ni-ούχου μαγνητοπυρίτη σε « γνήσια » μαγματική αποβολή. Μετάλλευμα κυρίως με μορφή πλακών αποτελούμενο από: Po, Pdl, Cpy, PGM. “offsets”: αποφύσεις μεταλλεύματος με υψηλή περιεκτικότητα σε αρσενίδια Νi – Co. Όριο εκμεταλλευσιμότητας παλαιότερα 3,5% Ni και 2% Cu. Oριο εκμεταλλευσιμότητας σήμερα κάτω από 1% Ni, Cu.

14 Σημαντικά Κοιτασμάτων Νικελίου στον Κόσμο
ΚΟΙΤΑΣΜΑ NORIL’SK ΡΩΣΙΑΣ Σήμερα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα σε αποθέματα Cu-Ni. Σύνδεση με διαφοροποιημένα γαββρικά πετρώματα. Έκταση 12 χμ. μήκος και 30 – 350 μ. πλάτος. Μορφή μεταλλεύματος: συμπαγής – διάσπαρτη Λατυποπαγοειδής φλεβικές διεισδύσεις. Περιεκτικότητα: 3.5% Ni. Oρυκτολογική σύσταση: μαγνητοπυρίτης, χαλκοπυ-ρίτης, πεντλανδίτης, μαγνητίτης.

15 Σημαντικά Κοιτασμάτων Νικελίου στον Κόσμο
ΚΟΙΤΑΣΜΑ ΝΕΑΣ ΚΑΛΗΔΟΝΙΑΣ Υπολειμματικό κοίτασμα από λατεριτική αποσάθρωση υπερ-βασικών πετρωμάτων. Εναρξη σχηματισμού κατά το Μειόκαινο. Χαμηλής περιεκτικότητας σε Ni o κυρίως λατερίτης. Παρουσία θυλάκων Mn-ούχου υλικού (wad) πλούσιου σε Co. Kύρια συγκέντρωση Ni στη βάση του λατερίτη και στο δια-σπασμένο πέτρωμα: φλέβες, σωροί και θύλακες με γαρνιερίτη. Αρχικά εκμετάλλευση θέσεων με 10% Ni Σήμερα μέση περιεκτικότητα 1.5% Ni Αποθέματα: 1.5 Gt με  1% Ni

16 ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΑ
Ονομάζονται Σιδηρονικελιούχα (Fe, Νi  Cr) Προήλθαν από λατεριτίωση των υπερβασικών πετρωμάτων του Μεσοζωικού Χαρακτηρίζονται ως «απολιθωμένα» και καλύπτονται από ασβεστόλιθους Α. Κρητιδικού (Κενομάνιο – Σενώνιο) ή ιζήματα Μειόκαινου Μεγάλα κέντρα εκμετάλλευσης: Κεντρική Εύβοια, Βοιωτία – Λοκρίδα, Καστοριά Περιοχές ενδιαφέροντος: Κοζάνη, Γρεβενά, Σκύρος, Έδεσσα, Πάρνηθα, Μυτιλήνη Συνολικά πάνω από 110 εμφανίσεις Περιεκτικότητα: 0.4 – 1.2% Ni, 20 – 79% Fe Aποθέματα: > 500 Mt Eκμεταλλεύσιμα:  200 Mt, άμεσα εκμεταλλεύσιμα 30 Mt Επιβλαβή στοιχεία: Αs, S Θεωρούνται στρατηγικής σημασίας για τη χώρα Βιομηχανία νικελίου πλουτοπαραγωγική μονάδα εθνικής σημασίας

17 ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Aυτόχθονα: Κεντρική Εύβοια, Λοκρίδα (Τσούκας, Λουτσίου, Ακραιφνίου), Καστοριά Αλλόχθονα: Λοκρίδα (Λάρυμνας, Μαρμέικου κ.α) Ψευδοαυτόχθονα: Έδεσσα κ.α. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ Υποκείμενο πέτρωμα το μητρικό Παρουσία πυριτιωμένων ζωνών στη βάση (διασπασμένο πέτρωμα) Συμπαγής μορφή μεταλλεύματος ( Ni-πυριτική) Πισσολιθική – σιγκριματική σιδηρούχος μορφή (ανώτερα τμήματα λατερίτη) Μεταβατικές μορφές λατεριτικού υλικού – καλύμματος Ασβεστολιθικό ή άλλο κάλυμμα

18 Fe-Ni- Λατερίτες Σκύρου

19 Fe-Ni- Λατερίτες Έδεσσας

20 ΟΡΟΛΟΓΙΑ NΙΚΕΛΙΟΥ Ωοειδή: Σφαιρικά ή ελλειψοειδή σωμάτια με διάμετρο μικρότερη των 2 mm. Διαθέτουν πυρήνα περιβαλλόμενο από κανονικά διατεταγμένες συγκεντρικές επιφλοιώσεις. Ωόλιθος: Πέτρώμα το οποίο αποτελείται από ωοειδή. Πισοειδή: Σφαιρικά ή ελλειψοειδή σωμάτια με διάμετρο μεγαλύτερη των 2 mm. Διαθέτουν πυρήνα περιβαλλόμενο από κανονικά διατεταγμέ- νες συγκεντρικές επιφλοιώσεις. Πισόλιθος: Πέτρωμα το οποίο αποτελείται από πισοειδή. Πελοειδή: Σφαιρικά ή ελλειψοειδή σωμάτια από λεπτόκοκκο υλικό, τα οποία δε διαθέτουν κανονική εσωτερική δομή. Αμπραζιόλιθος: Σφαιρικά ή ελλειψοειδή σωμάτια, τα οποία αποτελούνται από επεξεργασμένα θραύσματα ωολίθων και αποστρογγυλεμένο υλικό. Σύγκριμα: Σφαιρικά σωμάτια, τα οποία σε αντίθεση με τα ωοειδή χαρακτηρίζονται μέσω ακτινωτής δομής, η οποία δημιουργήθηκε από ανακρυστάλλωση γέλης.

21 ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΚΟΙΤΑΣΜΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΡΥΜΝΑΣ ( ΛΟΚΡΙΔΑ ) Aλόχθονο κοίτασμα – καρστικού τύπου Μεγαλύτερο σε έκταση και οικονομική σημασία ενεργό μεταλλείο σήμερα στην Ελλάδα. Μήκος 4 χιλ. και μέσο πάχος 8 μ. Ni-ούχο σιδηρομετάλλευμα αναπτύσσεται σε ασυμφωνία πάνω σε τριαδικούς – Ιουρασικούς ασβεστόλιθους Μετάλλευμα έχει στρωματοειδή έως φακοειδή μορφή σε ακανόνιστο δάπεδο. Πλήρωση καρστικών κοιλοτήτων του ασβεστόλιθου. Οροφή κοιτάσματος αποτελείται από ρουδιστοφόρους ασβεστόλιθους άνω κρητιδικού, σε συμφωνία στρώσης με τα υποκείμενα Ni-ούχα Fe-μεταλλεύματα. ΚΟΙΤΑΣΜΑ ΜΑΡΜΕΙΚΟΥ ΛΟΚΡΙΔΑΣ Αλλόχθονο κοίτασμα καρστικού τύπου όπως Αγ. Ιωάννη Εκτείνεται σε μήκος 2,5 χιλ. και μέσο πάχος περίπου 6 μ.

22 ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΚΟΙΤΑΣΜΑ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΤΣΟΥΚΑΣ Αυτόχθονο κοίτασμα αναπτύσσεται πάνω σε υπερβασικά πετρώματα (σερπεντινίτες). Του μεταλλεύματος υπέρκεινται ασβεστόλιθοι του Άνω Κρητιδικού Η μορφή του μεταλλεύματος είναι φακοειδής. Το Δάπεδο έχει ακανόνιστη επιφάνεια. Η οροφή του μεταλλεύματος είναι επίπεδος. Υπάρχει συμφωνία στρώσης μεταξύ μεταλλεύματος – Κρητιδικού ασβεστόλιθου Οριζόντια ανάπτυξη 300 μ. και μέσο πάχος 10 μ.

23 ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

24 ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

25 ΕΞΟΡΥΞΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΟΣ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΣΤΟΝ Αγ. ΙΩΑΝΝΗ

26 ΕΞΟΡΥΞΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΟΣ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΜΑΡΜΕΪΚΟ

27 ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Εκμετάλλευση Fe-Ni-ούχου μεταλλεύματος άρχισε στις αρχές του 20ου αιώνα. 1965 ίδρυση εταιρείας ΛΑΡΚΟ. 1970 η Ελλάδα συγκαταλέγεται στους κυριότερους παραγωγούς νικελίου στην Ευρώπη. Εξαγωγή μεταλλεύματος για παραγωγή χάλυβα γινόταν κυρίως στη Γερμανία. Μεταλλεία της εταιρείας ΛΑΡΚΟ λειτουργούν στον Αγ. Ιωάννη Λάρυμνας, στην Εύβοια και στην Καστοριά. Ετήσια παραγωγή Μεταλλουργικής Μονάδας στη Λάρυμνα ανέρχεται σε t Ni ( = 2-3% παραγωγής νικελίου στη Δύση). Στόχος για τα επόμενα έτη: Αύξηση παραγωγής στους t Ni / έτος. Ελλάδα συγκαταλέγεται στις 16 λοιπές χώρες παραγωγούς. Ελληνική παραγωγή νικελίου το 1995 ήταν t Ni (= 1,8% παγκόσμιας παραγωγής ).

28 Nickel Production ( t ) ( LARCO Company, GR )

29 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΑΡΚΟ
Πρώτη ύλη για ανοξείδωτο χάλυβα  t/έτος κοκκοποιημένο FeNi με περιεκτικότητα 18-20% ή t/έτος FeNi 20%. t/έτος σκωρία ηλεκτροκαμίνων αναγωγής : ( = κοκκοποιημένη πρώτη ύλη για τσιμεντοβιομηχανία, αμμοβολή και επίστρωση δρόμων. t/έτος σκωρία μεταλλακτών, θρυμματισμένη, άριστο υλικό για βαρύ σκυρόδεμα ( πάκτωση αντλητικών νησίδων πετρελαίου, περίβλημα υποθαλάσσιων αγωγών. Τελικό προϊόν FeNi εξάγεται στο σύνολό του στις ευρωπαϊκές χαλυβουργίες ανοξείδωτου χάλυβα. Αξιολογείται ως προϊόν άριστης ποιότητας για παραγωγή ωστενιτικού ανοξείδωτου χάλυβα. Πολύ χαμηλές περιεκτικότητες σε C, S, και P και υψηλές περιεκτικότητες σε Fe  80%

30 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΙΚΕΛΙΟΥ
Το μέλλον του ελληνικού νικελίου είναι συνδεδεμένο με τεχνολογι-κές τομές και επενδύσεις σε όλο το φάσμα της παραγωγής Για να είναι βιώσιμο απαιτείται: Μείωση του κόστους παραγωγής. Αξιοποίηση σύγχρονης τεχνολογίας εμπλουτισμού. Αυτάρκεια / μείωση του κόστους στον ενεργειακό τομέα. Αύξηση της παραγωγικότητας. Μετατροπή του ρευστού πρωτογενούς νικελίου σε νικελιούχους χάλυβες ( για ανοξείδωτους, κρυογενικούς, κατασκευών, πυρανθεκ-τικών κλπ.). Η συνένωση μεγάλων ευρωπαϊκών εταιρειών ανοξείδωτου χάλυβα ( Anesta, B.S.C., Thysen) έχει τον απόλυτο έλεγχο της αγοράς. Σήμερα όχι εφικτή η προοπτική δημιουργίας μονάδας παραγωγής ανοξείδωτου χάλυβα t/έτος. Ίδρυση μονάδας ανοξείδωτου χάλυβα με συμμετοχή ευρωπαϊκών εταιρειών με συμμετοχή της ΛΑΡΚΟ με τρία στάδια κατεργασίας. Χαλυβουργία - Θερμή έλαση - Ψυχρή έλαση Μόνο χαλυβουργία ανοξείδωτου χάλυβα σε stabs

31 ΑΓΟΡΑ ΝΙΚΕΛΙΟΥ Αγορά νικελίου ελέγχεται από ορισμένες μεγάλες εταιρείες δυτικών συμφερόντων Με δραστηριότητες κυρίως στον τρίτο κόσμο. Εκμετάλλευση πλούσιων κοιτασμάτων νικελίου. Φθηνό εργατικό δυναμικό. Φθηνές πηγές ενέργειας. Αγορά αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια μια από τις σοβαρότερες κρίσεις Σημαντικοί παράγοντες αποσταθεροποίησης των τιμών Η κατάρρευση των πρώην σοσιαλιστικών χωρών. Εξαγωγές μεγάλων αποθεμάτων της Ρωσίας σε πολύ χαμηλές τιμές. Ανάκαμψη αναμένεται να πραγματοποιηθεί σταδιακά Μείωση των skraps νικελίου. Μείωση εξαγωγών Ρωσίας. Αύξηση ζήτησης προϊόντων ανοξείδωτου χάλυβα. Ανοξείδωτοι χάλυβες αποτελούν προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, με καλές ιδιότητες στην οξείδωση, ανθεκτικοί στις υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις

32 Nickel World Production ( Canadian Mining Journal, 1996 )

33 ΣΥΜΠYΚΝΩΜΑ NΙΚΕΛΙΟΥ Ορυκτά: Πεντλανδίτης – Μαγνητοπυρίτης
Σουλφίδια – Αρσενίδια Ni – Co Γκαρνιερίτης και άλλα πυριτικά ορυκτά Νικελιούχος Λιμωνίτης Περιεκτικότητα Μεταλλεύματος: Σουλφιδίων 0,4 – 5% Ni Ni-Πυριτικών  0,7 % Ni Ποιότητα Πώλησης: Σπάνια σαν συμπύκνωμα Ακατέργαστο νικέλιο Καθαρό νικέλιο Ηλεκτρολυτικό νικέλιο

34 ΣΥΜΠYΚΝΩΜΑ NΙΚΕΛΙΟΥ Στοιχεία προς Ανάλυση:
Πεντλανδίτης : Ni, Fe, As, Pb, U, Cu,Mn, Ag, Bi, Au,Sb,P Ni-Πυριτικά: Επιπλέον Co, Cr, Se, Te, Si,Al, Mg, Ca, H2O Στοιχεία που ανεβάζουν την Αξία: Au, Ag, Cu, Co, Se, PGM Επιβλαβή Στοιχεία: Μετάλλευμα σουλφιδίων Pb σε ίχνη, Zn, Bi, As MgO  15%, S 12% Συμφύσεις: Ολιβίνη, Σερπεντινίτη, Τάλκη ( Εμπλουτισμό )

35 ΑΠΟΛΗΨΗ NΙΚΕΛΙΟΥ Εξόρυξη: Προετοιμασία – Εμπλουτισμός:
Υπόγεια για μετάλλευμα σουλφιδίων Επιφανειακή για λατεριτικά κοιτάσματα Προετοιμασία – Εμπλουτισμός: Μετάλλευμα σουλφιδίων Σπάσιμο 6 – 12 mm Aλεσμα < 65 mesh Υγρός – μαγνητικός διαχωρισμός Εκλεκτική επίπλευση  Συμπικνώματα Νi, Cu, Po Mικτό συμπύκνωμα  Μεταλλουργική κατεργασία Μέθοδος Οriford: Τήξη με άνθρακα και σόδα  Σχηματισμός κατωτέρου στρώματος σουλφιδίου του Ni και ανώτερου στρώματος σουλφιδίου Cu. Λατεριτικό μετάλλευμα Εμπλουτισμός με φυσικές μεθόδους αδύνατος Κατεργασία με πυρο- ή υδρομεταλλουργική μέθοδο Ενδιάμεσο προϊόν Ni, σουλφιδίου - οξειδίου Ni Tελικό προϊόν κράμα FeNi

36 ΑΠΟΛΗΨΗ NΙΚΕΛΙΟΥ ΠΥΡΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΥΡΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ Ελεγμένη ανθρακοθερμική αναγωγή μεταλλεύματος (Fe – C) Tήξη σε ηλεκτρική κάμινο προς λήψη κράματος FeNi και σιδηρούχου σκωρίας π.χ. μετάλλευμα με 1% Ni  κράμα FeNi με 22-25% Ni Kαθαρισμός και εμπλουτισμός κράματος σε επιθυμητή περιεκτικότητα (αφαίρεση As, S κ.α.) ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ Fe 70 – 75% C, Mn 0,02% Ni-Co % P % Si 0.02% S % ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ Λήψη καθαρού ηλεκτρολυτικού Ni (κατασκευή ηλεκτρικών ανόδων) Εμπλουτισμός κράματος FeNi σε μεταλλάκτη  90% Ni Kαθαρότητα προϊόντος: % Ni Aπόληψη Ni από κράμα >97% Απόδοση ρεύματος %

37 Χρήσεις Νικελίου Στο δυτικό κόσμο το νικέλιο χρησιμοποιείται ως καθαρό μέταλλο, κράμα FeNi, οξείδια Ni και άλατα Ni κυρίως στους τομείς: Ανοξείδωτο χάλυβα  33% Κράματα Ni  18% Επινικελώσεις  15% Χυτοσίδηρο και χυτοχάλυβα  33 % Καταλύτες, χρωματουργία, υαλουργία, κεραμική, φαρμακευτική Περιεκτικότητες Ni Aνοξείδωτος χάλυβας: 8 – 10% Ni, 17 – 19% Cu Νικελιούχος χάλυβας: 0,5 – 9% Ni Βιομηχανία ηλεκτρικών – ηλεκτρονικών: 12 – 30% Ni Mαγνήτες: 36 – 78% Ni Kράματα Ni – Cu (Monel): 70% Νi, 30% Cu Noμίσματα: 75% Ni, 25% Cu Ηλεκτροβιομηχανία: 40% Ni, 60% Cu Νέο άργυρο: 12 – 16% Ni, 55 – 60% Cu, 19 – 31% Zn


Κατέβασμα ppt "Νικέλιο - Γενικά Μέταλλο της όγδοης ομάδας του περιοδικού συστήματος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google