Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα για τα στρώματα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα για τα στρώματα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα για τα στρώματα
Το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα για τα στρώματα μέρος της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

2 Η Σύνοδος του 2002 στο Γιοχάνεσμπουργκ στη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Υπόβαθρο πολιτικής Η Σύνοδος του 2002 στο Γιοχάνεσμπουργκ στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Σχέδιο Δράσης: “Υιοθέτηση σε εθελοντική βάση αποτελεσματικών, διαφανών, πιστοποιήσιμων, μη παραπλανητικών και αντικειμενικών εργαλείων πληροφόρησης των καταναλωτών που παρέχουν πληροφόρηση σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη και παραγωγή”

3 Το Οικολογικό Σήμα είναι ένα τέτοιο εργαλείο!
Υπόβαθρο πολιτικής Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων Integrated Product Policy (IPP) Βασίζεται στην Ανάλυση Κύκλου Ζωής για να ελαχιστοποιήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις Απαιτεί συμμετοχή των διαφόρων εμπλεκομένων φορέων Παρέχει μια ποικιλία εργαλείων προς χρήση Το Οικολογικό Σήμα είναι ένα τέτοιο εργαλείο!

4 Υπόβαθρο πολιτικής 6ο Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Δράσης “Το μέλλον μας, η επιλογή μας : “Υποστηρίζει την εφαρμογή του Οικολογικού Σήματος το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να συγκρίνει την περιβαλλοντική επίδοση μεταξύ προϊόντων του ιδίου τύπου” Η οικο-σήμανση είναι τμήμα της θεματικής στρατηγικής για την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων Σχετίζεται με την πολιτική πρόληψης της ρύπανσης

5 Φιλοσοφία Παρόλο που καμία ανθρώπινη δραστηριότητα δεν είναι τελείως «φιλική προς το περιβάλλον», υπάρχουν πάντοτε δυνατότητες να μειωθεί η επίπτωση ορισμένων προϊόντων στο περιβάλλον. Γι’ αυτό το σύστημα οικολογικού σήματος της ΕΕ περιλαμβάνει περιβαλλοντικά κριτήρια και κριτήρια επίδοσης με βάση τα οποία κρίνονται κάθε προϊόν. Το οικολογικό σήμα απονέμεται μόνον εφόσον το προϊόν πληροί όλα τα κριτήρια. Τα περιβαλλοντικά κριτήρια λαμβάνουν υπόψη όλες τις πτυχές της ζωής ενός προϊόντος, από την παραγωγή και χρήση του έως την πιθανή διάθεσή του, δηλαδή από την αρχή έως το τέλος της ζωής του

6 Ποιοι εμπλέκονται? European Union Eco-labelling Board: Το Συμβούλιο Οικολογικού Σήματος της ΕΕ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επίπεδο Κράτους Μέλους: Αρμόδιοι Φορείς Ανάπτυξη Κριτηρίων Επιβραβεύσεις Ενδιαφερόμενες Ομάδες: Περιβαλλοντικές ΜΚΟ, ενώσεις καταναλωτών, ΜΜΕ... Βιομηχανία

7 Τι είναι το Σύστημα Απονομής Οικολογικού Σήματος
Εθελοντικό εργαλείο αγοράς με δύο σκοπούς να προωθήσει το σχεδιασμό, την παραγωγή, την εμπορία και τη χρήση των καταναλωτικών προϊόντων και των υπηρεσιών που έχουν μια μειωμένη περιβαλλοντική επίδραση κατά τη διάρκεια του κύκλου της ζωής τους, και να παράσχει στους καταναλωτές τις καλύτερες πληροφορίες για την περιβαλλοντική ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών, για να τους βοηθήσει να κάνουν περιβαλλοντικές επιλογές στις αγορές τους.

8 Σε προϊόντα που ικανοποιούν αυστηρά οικολογικά κριτήρια και κριτήρια απόδοσης απονέμεται το λογότυπο του λουλουδιού. Το λογότυπο μπορεί να επιδειχθεί ως εργαλείο μάρκετινγκ και υποδεικνύει στους καταναλωτές ότι το προϊόν έχει ανώτερη περιβαλλοντική απόδοση.

9 Πως δουλεύει? Ανάπτυξη κριτηρίων Καθορίζονται για κάθε ομάδα προϊόντων
Πολλαπλά κριτήρια Συμμετοχή των ενδιαφερόμενων ομάδων Με βάση τις εκτιμήσεις κύκλων ζωής Επίσημη υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (απόφαση της Επιτροπής)

10 Πως δουλεύει? Προϊόντα / υπηρεσίες που φέρουν το «Λουλούδι»:
Επικυρωμένη υψηλή περιβαλλοντική ποιότητα και εξασφαλισμένη τεχνική απόδοση Έχουν τις λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον αέρα, στο νερό, στο έδαφος και στην ανθρώπινη υγεία σε όλο τον κύκλο ζωής του, από την εξαγωγή πρώτης ύλης στο τέλος της ζωής Προστιθέμενη αξία : περιορισμένη επίπτωση στο περιβάλλον και πληροί αυστηρά πρότυπα επιδόσεων.

11 Πως δουλεύει? Διαδικασία απονομής για τους κατασκευαστές
Προώθηση / μάρκετιγκ Έλεγχος συμμόρφωσης Απονομή Οικολογικού Σήματος για ένα ή περισσότερα προϊόντα - Σύμβαση Αξιολόγηση της αίτησης Υποβολή της αίτησης

12 Τι έχει γίνει μέχρι τώρα
2000 Για 15 ομάδες προϊόντων καθιερώθηκαν κριτήρια 53 επιχειρήσεις 17 εκ. αντικείμενα είχαν πάνω τους το «Λουλούδι» 38 εκ € πωλήσεις σε τιμές εργοστασίου 2004 Για 23 ομάδες προϊόντων καθιερώθηκαν κριτήρια 215 επιχειρήσεις 266 εκ. αντικείμενα είχαν πάνω τους το «Λουλούδι» 644 εκ € πωλήσεις σε τιμές εργοστασίου Τέλος 2005 Περισσότερες από 300 επιχειρήσεις

13 Το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα σε προϊόντα
Το λουλούδι είναι πολύ επιτυχές σε διάφορες κατηγορίες προϊόντων, επιβεβαιώνοντας την υψηλή περιβαλλοντική επίδοση σε περισσότερα από 2000 προϊόντα στην αγορά: Χρώματα και βερνίκια εσωτερικών χώρων Υφάσματα Απορρυπαντικά Στρώματα κρεβατιών ….

14 Οικολογικό Σήμα σε στρώματα κρεβατιών
Οικολογικό Σήμα σε στρώματα κρεβατιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (2002/740/ΕΚ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 του ΕΚ και του Συμβουλίου καθορισμός οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του οικολογικού σήματος της Κοινότητας σε στρώματα κρεβατιών Τροποποίηση της απόφασης 98/634/ΕΚ

15 Στρώματα κρεβατιών Άρθρο 2:
Η κατηγορία προϊόντων «στρώματα κρεβατιών» περιλαμβάνει: α) τα στρώματα κρεβατιών β) το αφρώδες ελαστικό για χρήση σε στρώματα κρεβατιών γ) την αφρώδη πολυουρεθάνη για χρήση σε στρώματα κρεβατιών

16 Στρώματα κρεβατιών Ως «στρώματα κρεβατιών» νοούνται τα προϊόντα που παρέχουν μια επιφάνεια για ύπνο ή ανάπαυση, αποτελούμενη από ανθεκτικό ύφασμα το οποίο έχει πληρωθεί με υλικά και το οποίο μπορεί να τοποθετηθεί πάνω σε υφιστάμενη υποστηρικτική δομή κρεβατιού

17 Στρώματα κρεβατιών Περιλαμβάνονται τα πλαισιωμένα στρώματα με ελατήρια τα οποία ορίζονται ως πεπληρωμένες βάσεις κρεβατιού αποτελούμενες από ελατήρια τα οποία επικαλύπτονται με άλλα υλικά, σε σκληρό πλαίσιο, που τοποθετούνται πάνω σε βάση κρεβατιού ή ελεύθερα και συνδυάζονται με κρεβατόπανο ειδικό για το σκοπό αυτό

18 Εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής
Εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής φουσκωτά στρώματα στρώματα με νερό

19 Ανάλυση Κύκλου Ζωής (1) Για την ανάλυση κύκλου ζωής τα στρώματα κατηγοριοποιούνται με βάση το υλικό με το οποίο γεμίζονται: στρώματα latex (latex foam ή cellular rubber); πολυαιθερικά στρώματα (PUR foam ή cellular plastics); στρώματα με ελατήρια (Bonnell, pocket spring, LFK, κλπ.); στρώματα σκανδιναβικού τύπου; στρώματα άλλων υλικών (βαμβάκι, ή ίνες κοκκοφοίνια)

20 Ανάλυση Κύκλου Ζωής (2) Λαμβάνονται υπόψη οι παρακάτω περιβαλλοντικές παράμετροι: μείωση φυσικών πόρων φαινόμενο θερμοκηπίου ανθρώπινη τοξικότητα οξίνιση της ατμόσφαιρας καταστροφή της στοιβάδας του όζοντος ευτροφισμός φωτοχημική ρύπανση (νέφος) οικο-τοξικότητα καταστροφή τοπίου Επίσης: χρήση ενεργειακών πηγών (ΑΠΕ και ορυκτά καύσιμα) δυνατότητα ανακύκλωσης οσμές και θόρυβος απόβλητα

21 Κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις
Κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις Μείωση φυσικών πόρων χρήση φυσικού αερίου και πετρελαίου για την παραγωγή χάλυβα, PET, του βαμβακιού, πολυολών και SBR Φαινόμενο θερμοκηπίου Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από την καύση των καυσίμων κατά τη διάρκεια των διαδικασιών παραγωγής του χάλυβα, PET, πολυολών, SBR και του βαμβακιού. Ανθρώπινη τοξικότητα Εκπομπές CxHy και SO2 από την παραγωγή του χάλυβα, PET, βαμβακιού, και εκπομπές CxHy , SO2 και NOx από την παραγωγή πολυολών και SBR

22 Κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις
Κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις οξίνιση της ατμόσφαιρας Εκπομπές SO2 και NOx από την παραγωγή πολυολών, TDI, χάλυβα, PET, βαμβακιού και SBR καταστροφή της στοιβάδας του όζοντος Δεν υπάρχουν ΠΕ ευτροφισμός Εκπομπές ενώσεων φωσφόρου και αζώτου και τιμές COD και BOD συνδέονται με την παραγωγή φυσικού ελαστικού και πολυολών

23 Κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις
Κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις φωτοχημική ρύπανση (νέφος) Εκπομπές υδρογονανθράκων (CxHy) από τη χρήση του πετρελαίου και του φυσικού αερίου για την παραγωγή Πολυολών, χάλυβα, PET, SBR και βαμβακιού οικο-τοξικότητα Εκπομπές φαινολών και υδρογονανθράκων (CxHy) και πετρελαίου καταστροφή τοπίου ΝΑ

24 Κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις
Κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις χρήση ενεργειακών πηγών (ΑΠΕ και ορυκτά καύσιμα) παραγωγή χάλυβα, PET αφρού PUR, πολυολών, TDI, SBR, θερμική αξία του ξύλου που περιέχεται στα στρώματα σκανδιναβικού τύπου οσμές και θόρυβος H2S και NH3 από παραγωγή πολυολών είναι οι κύριες οσμηρές ουσίες στα στρώματα πολυαιθέρων. Επιπλέον το H2S και η NH3 από την παραγωγή χάλυβα απόβλητα η κύρια συμβολή είναι από το ίδιο το απορριπτόμενο στρώμα. Ακόμα ορυκτά απόβλητα από την παραγωγή πολυολών και σε μικρότερο βαθμό απόβλητα από την παραγωγή χάλυβα

25 Άλλες απαιτήσεις Απαιτήσεις Απώλεια ελαστικότητας Απώλεια σταθερότητας

26 Περιβαλλοντικά Οφέλη Το Λουλούδι στα στρώματα κρεβατιών σημαίνει:
Καμία ουσία καταστροφής της στοιβάδας του όζοντος ODS Αυστηρός περιορισμός των επιπτώσεων στο νερό και στον αέρα κατά τη διάρκεια της παραγωγής Περιορισμός των ουσιών που είναι επικίνδυνες για το περιβάλλον και την υγεία Μείωση κινδύνων αλλεργιών Εγγυημένη απόδοση: Τα στρώματα που έχουν επιβραβευθεί με το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα έχουν ελεγχθεί φορές για την ελαστικότητά τους και τη σταθερότητά τους

27 Οικονομικά Οφέλη Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα σε ένα όλο και πιο ευαισθητοποιημένο καταναλωτικό κοινό Αύξηση του μεριδίου αγοράς, ειδικά από μεγάλους καταναλωτές (ξενοδοχεία, κλπ) Προβολή στην ιστοσελίδα ΕΕ Πράσινες προμήθειες Χρήση από επιχειρήσεις με υπηρεσίες που επιβραβεύονται με το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα

28 Άλλα Οφέλη (1) Όταν σε ένα προϊόν έχει απονεμηθεί το οικολογικό σήμα της ΕΕ, το προϊόν φέρει τον διακριτικό λογότυπο με το Λουλούδι σε κάποιο σημείο του. Θα το βρείτε στη συσκευασία ή στην ετικέτα του προϊόντος. Το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα, στο άμεσο μέλλον, θα γίνει «εμπορικό σήμα» trademark όλων των βιώσιμων επιχειρήσεων στον κλάδο

29 Άλλα Οφέλη (2) Το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα είναι καλύτερο από άλλα Οικολογικά Σήματα, επειδή καλύπτει όλες τις χώρες στην ΕΕ και είναι αναγνωρίσιμο και χρησιμοποιείται σε πολλές κατηγορίες προϊόντων Η συνεχής Ευρωπαϊκή καμπάνια θα αυξήσει την αναγνωρισιμότητα του σήματος από τους χρήστες Το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα είναι ένα πολύ καλό εργαλείο για να γίνουν γνωστές οι περιβαλλοντικές προσπάθειες της επιχείρησης στους αγοραστές δημοσίων υπηρεσιών, σε επιχειρήσεις, καταναλωτές, κλπ.

30 Άλλα Οφέλη (3) Ο αναμενόμενος τζίρος με τη χρήση του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Σήματος είναι υψηλότερος συγκρινόμενος με τις απαραίτητες δαπάνες όταν εισάγεται και χρησιμοποιείται το σύστημα σήμανσης Αγοράζοντας στρώματα με οικολογικό σήμα είναι ένας καλός τρόπος να αποφεύγονται προβλήματα ρύπανσης, να περιορίζεται ο αριθμός και η ποσότητα ανεπιθύμητων χημικών και να υποστηρίζεται μια περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

31 Άλλα Οφέλη (4) Αγοράζοντας στρώματα με οικολογικό σήμα δεν είναι μόνο όφελος για το περιβάλλον, αλλά παίρνεις και ένα προϊόν πολύ καλής ποιότητας. Αγοράζοντας στρώματα με οικολογικό σήμα είναι μέρος της υλοποίησης των στρατηγικών πράσινων προμηθειών των δημοσίων φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων

32 Σύνολο προϊόντων: 16

33 Σύνολο επιχειρήσεων :8

34 Το λουλούδι της ΕΕ και άλλα εθελοντικά εργαλεία (EMAS, ISO)
Το λουλούδι της ΕΕ είναι ένα από τα διάφορα υπάρχοντα σήματα τύπου Ι του ISO, και ένα από τα όργανα που έχουν θεσπιστεί στα πλαίσια της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης πολιτικής προϊόντων παράλληλα με το EMAS (περιβαλλοντικό σύστημα διαχείρισης και λογιστικού ελέγχου). Ενώ το λουλούδι της ΕΕ δεν απαιτεί την εφαρμογή ενός περιβαλλοντικού συστήματος διαχείρισης (ΣΠΔ), οι Αρμόδιοι Φορείς ενθαρρύνουν σημαντικά για να λάβουν υπόψη τους την εφαρμογή του EMAS ή του ISO κατά την αξιολόγηση της εφαρμογής και το έλεγχο της συμμόρφωσης με τα κριτήρια.

35 Πόσο έτοιμοι είστε? Τήρηση περιβαλλοντικής νομοθεσίας
Ισχύουσα άδεια λειτουργίας Έλεγχος μέσω check list συμμόρφωσης με τα κριτήρια

36 Γιατί θέλετε το σήμα Το Λουλούδι είναι ένα Ευρωπαϊκό Σήμα, επομένως προσφέρει το μεγαλύτερο πλεονέκτημα σε προϊόντα που απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή αγορά Για να εκτιμήσετε την αξία του σήματος για την επιχείρησή σας, σκεφθείτε και αξιολογήστε που είναι οι πελάτες σας, και ποια θέματα είναι σημαντικά γι’ αυτούς, λαμβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές των μεγάλων πελατών σας (Να θυμάστε πως το Οικολογικό Σήμα είναι ένα «πράσινο» σήμα και δεν καλύπτει ιδιαίτερες άλλες απαιτήσεις εκτός των κριτηρίων καταλληλότητας προς χρήση Το κόστος της αίτησης είναι σχετικά μικρό, αλλά πρέπει επίσης να λάβετε υπόψη σας το κόστος για την εξακρίβωση και πιθανώς για την υιοθέτηση νέων διαδικασιών παραγωγής για την ικανοποίηση των κριτηρίων

37 Επόμενα βήματα Αξιολόγηση κόστους και προσπάθειας συμμόρφωσης με τα κριτήρια Απόφαση για υιοθέτηση σήματος Σχέδιο δράσης για ικανοποίηση των κριτηρίων Συνεργασία με τον αρμόδιο φορέα

38 …και τέλος Πως σκέφτεστε να χρησιμοποιήσετε το σήμα
Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του σήματος εξαρτάται από το πώς χρησιμοποιείται Πολλές επιχειρήσεις θέλουν να το χρησιμοποιούν ως δήλωση υψηλού προφίλ (συνοδευόμενη από επεξηγηματικές πληροφορίες) Άλλες προτιμούν να το χρησιμοποιούν για την κάλυψη απαιτήσεων πράσινων προμηθειών, ή σε επικοινωνία μεταξύ μεγάλων πελατών Για να πετύχετε το μεγαλύτερο όφελος, χρειάζεται να διαφημίζετε το σήμα στο προϊόν σας, γιατί το Λουλούδι έχει σχεδιαστεί να προωθεί το προϊόν και το προϊόν το Λουλούδι

39 …και τέλος Πως σκέφτεστε να χρησιμοποιήσετε το σήμα
Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του σήματος εξαρτάται από το πώς χρησιμοποιείται Πολλές επιχειρήσεις θέλουν να το χρησιμοποιούν ως δήλωση υψηλού προφίλ (συνοδευόμενη από επεξηγηματικές πληροφορίες Άλλες προτιμούν να το χρησιμοποιούν για την κάλυψη απαιτήσεων πράσινων προμηθειών, ή σε επικοινωνία μεταξύ μεγάλων πελατών Για να πετύχετε το μεγαλύτερο όφελος, χρειάζεται να διαφημίζεται το σήμα στο προϊόν σας, γιατί το Λουλούδι έχει σχεδιαστεί να προωθεί το προϊόν και το προϊόν το Λουλούδι,

40 Καλη επιτυχία


Κατέβασμα ppt "Το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα για τα στρώματα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google