Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μάθημα: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ΙΙ Ενότητα: Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Καθηγητής: Ραφαηλίδης Απόστολος Ανάπτυξη παρουσίασης σε συνεργασία με Δρ. Στέλλα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μάθημα: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ΙΙ Ενότητα: Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Καθηγητής: Ραφαηλίδης Απόστολος Ανάπτυξη παρουσίασης σε συνεργασία με Δρ. Στέλλα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μάθημα: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ΙΙ Ενότητα: Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Καθηγητής: Ραφαηλίδης Απόστολος Ανάπτυξη παρουσίασης σε συνεργασία με Δρ. Στέλλα Παπαμιχαήλ Π.Ε. 6. Εμπλουτισμός Μαθημάτων με την Οπτική του Φύλου. Προπτυχιακά προγράμματα σπουδών φύλου και ισότητας, ΤΕΙ συγχρηματοδοτείται: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Πάτρας, ΕΠΕΑ Ε Κ ΙΙ: Η πράξη (Ε.Κ.Τ.)-Εθνικοί Πόροι

2 Τι είναι η Επιχειρηματικότητα Η επιχειρηματικότητα δεν είναι αόριστη και ασαφής έννοια. Αντίθετα, έχει πολύ συγκεκριμένα και διακριτά χαρακτηριστικά: •Στις σύγχρονες οικονομίες η επιχειρηματικότητα αποτελεί κρίσιμο συντελεστή παραγωγής, καθώς αναφέρεται στο βέλτιστο τρόπο συνδυασμού των υπόλοιπων συντελεστών παραγωγής. •Η επιχειρηματικότητα είναι στενά συνδεδεμένη με την καινοτομία. Όσο πιο καινοτόμος είναι μία επιχείρηση τόσο περισσότερη τεχνογνωσία κατέχει, και τελικά αυτό της παρέχει ένα τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. •Η επιχειρηματικότητα συνδέεται άρρηκτα με την ευελιξία μιας επιχείρησης. Η ευελιξία με τη σειρά της αναφέρεται στην ικανότητα της επιχείρησης αφ’ ενός να συμβαδίζει με τις οικονομικές εξελίξεις (νέες τεχνολογίες, σύγχρονες αρχές διοίκησης, ένταση του ανταγωνισμού), και αφ’ ετέρου να διαμορφώνει μία ιδιαίτερη επιχειρηματική φυσιογνωμία.

3 Η γυναικεία επιχειρηματικότητα Η τόνωση της γυναικείας επιχειρηματικότητας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την άσκηση μιας πραγματικά αναπτυξιακής οικονομικής πολιτικής που στηρίζει ενεργά την απασχόληση. Η γυναίκα σήμερα έχει ενισχύσει το ρόλο της στο κοινωνικό σύνολο. Εξετάζοντας τη γυναικεία επιχειρηματικότητα σε διεθνές επίπεδο, o Δείκτης Συνολικής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (Total Entrepreneurial Activity Index) παρέχει μία κατατοπιστική εικόνα της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Η κοινή διαπίστωση είναι ότι οι γυναίκες δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά λιγότερο από τους άνδρες. Στην Ελλάδα, σε 10 άνδρες επιχειρηματίες αντιστοιχούν 4 γυναίκες.

4 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΟΒΕ «Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006-2007» http://www.competitive-greece.gr/dm_documents/Γυναικεία_επιχειρηματικότητα_8d5sL.pdf http://www.competitive-greece.gr/dm_documents/Γυναικεία_επιχειρηματικότητα_8d5sL.pdf •Σύγκριση επιχειρηματικότητας ανδρών – γυναικών Η επιχειρηματική δραστηριότητα, με την έννοια της έναρξης νέων εγχειρημάτων, διαφέρει πολύ ανάμεσα σε διαφορετικές χώρες και περιοχές του πλανήτη. Ωστόσο, η υπεροχή των ανδρών συνιστά ένα σταθερό χαρακτηριστικό που επιβεβαιώνεται σε όλες τις έρευνες του GEM (Global Entrepreneurship Monitor) που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα. Τα δεδομένα αυτά αναδεικνύουν δύο ζητήματα: α) ότι οι πιθανότητες κάποιος που ξεκινά ένα νέο εγχείρημα να είναι άνδρας είναι πολύ υψηλότερες από το να είναι γυναίκα και β) ότι υψηλότερη επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων εμφανίζουν οι γυναίκες των αναπτυσσόμενων χωρών συγκριτικά με τις ανεπτυγμένες.

5 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΟΒΕ «Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006-2007» http://www.competitive-greece.gr/dm_documents/Γυναικεία_επιχειρηματικότητα_8d5sL.pdf http://www.competitive-greece.gr/dm_documents/Γυναικεία_επιχειρηματικότητα_8d5sL.pdf •Η ανάλυση των ευρημάτων της έρευνας του 2006, όπως βεβαίως και των προηγούμενων ετών, αναδεικνύει το έλλειμμα στη συμμετοχή των γυναικών στην επιχειρηματική δραστηριότητα διεθνώς. •Το έλλειμμα αυτό δικαιολογεί άλλωστε τη στόχευση των πολιτικών ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στη διάσταση του φύλου, τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό επίπεδο. •Είναι βέβαιο ότι η μειωμένη παρουσία των γυναικών στην επιχειρηματική δραστηριότητα στερεί από τις οικονομίες σημαντικούς πόρους ανθρώπινου κεφαλαίου, οι οποίοι θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη διαδικασία της οικονομικής ανάπτυξης.

6 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΟΒΕ «Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006-2007» http://www.competitive-greece.gr/dm_documents/Γυναικεία_επιχειρηματικότητα_8d5sL.pdf http://www.competitive-greece.gr/dm_documents/Γυναικεία_επιχειρηματικότητα_8d5sL.pdf •Η σημασία θεσμών κοινωνικής υποστήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας Οποιαδήποτε συζήτηση για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στο οικονομικό γίγνεσθαι συνήθως δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη υπηρεσιών που επιτρέπουν στις γυναίκες να ξεφύγουν το δίλημμα «δουλειά ή σπίτι», το οποίο τίθεται από το γεγονός ότι, ακόμα και σήμερα και ακόμα και στον δυτικό κόσμο, η γυναίκα θεωρείται ότι είναι το κύριο μέλος της οικογένειας που είναι επιφορτισμένο με το «νοικοκυριό». Η ανάπτυξη υπηρεσιών που απαλλάσσουν τις γυναίκες από κάποιο μέρος αυτού του βάρους –και ιδίως βέβαια εκείνου που σχετίζεται με την ανατροφή των παιδιών- θεωρείται, και δικαίως, ότι ευνοεί την επαγγελματική δραστηριοποίηση των γυναικών. και ειδικά το ζήτημα της επιχειρηματικότητας. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, ένα σημαντικό μέρος του γυναικείου πληθυσμού αντιλαμβάνεται την συμμετοχή του στο οικονομικό γίγνεσθαι ως κάτι που πρέπει αναγκαστικά να ακολουθήσει χρονικά το «στήσιμο» του νοικοκυριού και, κυρίως, τα πρώτα δύσκολα χρόνια της ανατροφής των παιδιών. Αυτή η αναγκαστική απουσία από την οικονομική δραστηριοποίηση σημαίνει ότι επιτείνονται έτσι μια σειρά προβλημάτων που έχουν αναδειχθεί από τις έρευνες του GEM σχετικά με την γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, όπως η σχετικά μικρή εξοικείωση των Ελληνίδων με τον επιχειρηματικό στίβο και η δυσκολία στην αντίληψη επιχειρηματικών ευκαιριών σε βαθμό μεγαλύτερο από τους Έλληνες επιχειρηματίες.

7 Προβλήματα γυναικείας επιχειρηματικότητας (1) •Έλλειψη αυτοπεποίθησης των γυναικών να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Αυτό αντανακλάται άμεσα στο γεγονός ότι οι περισσότερες γυναίκες που αποφασίζουν να ιδρύσουν μία επιχείρηση είναι μεταξύ 36 και 45 ετών. •Ανισορροπίες στο συνδυασμό επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, με κύριο ανασταλτικό παράγοντα τις ανεπάρκειες που παρουσιάζονται στην παροχή υπηρεσιών φύλαξης των παιδιών. •Αδυναμίες στην εξεύρεση κεφαλαίου για τη χρηματοδότηση της επένδυσης. Αν σ’ αυτήν την παράμετρο προστεθεί και η διαπίστωση ότι οι γυναίκες αποφεύγουν τις μεγάλες δανειακές υποχρεώσεις, γίνεται εύκολα αντιληπτός ο λόγος για τον οποίο οι γυναίκες δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά κυρίως σε μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις. Ωστόσο, οι γυναίκες εμφανίζονται περισσότερο πρόθυμες από τους άνδρες να αναλάβουν επιχειρηματικούς κινδύνους, ιδιαίτερα όταν πρόκειται να προωθήσουν ένα νέο προϊόν ή να εισάγουν κάποια καινοτομία.

8 Προβλήματα γυναικείας επιχειρηματικότητας (2) •Δυσκολίες επιμόρφωσης και τεχνικής στήριξης. Το στοιχείο αυτό αφορά την μη επαρκή εξοικείωση των γυναικών στις νέες μεθόδους διοίκησης και παραγωγής. Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι διαχρονικά το επίπεδο μόρφωσης και κατάρτισης των γυναικών επιχειρηματιών αυξάνεται. •Ελλιπής πρόσβαση στην πληροφόρηση. Αυτό συνδέεται με την ελλιπή δικτύωση των γυναικών σε ομάδες-συνδέσμους μέσω των οποίων θα έχουν καλύτερη, αμεσότερη και κυρίως, ταχύτερη ενημέρωση σε ότι αφορά προγράμματα, επιδοτήσεις και νέες μεθόδους διοίκησης και οργάνωσης της επιχείρησης, που στοχεύουν στην ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας.

9 Έρευνα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος http://www.chase.gr http://www.chase.gr Στερεότυπα-προκαταλήψεις, εμπόδια στη γυναικεία επιχειρηματικότητα (Η έρευνα, που διεξήχθη από τις 28 Μαρτίου έως τις 23 Απριλίου 2005, αποτελεί μέρος πανευρωπαϊκής έρευνας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος CH.A.S.E). 1.Το πορτραίτο της γυναίκας στον κόσμο των επιχειρήσεων  Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει οτι οι περισσότερες ελληνίδες στον κόσμο του επιχειρείν είναι ηλικίας από 20 - 49 ετών ( 87,3%). Ειδικότερα στις ηλικίες από 30 - 39 ετών ανήκει το 38,8%.  Στην πλειοψηφία τους είναι έγγαμες ή συζούν ( 63,6%), γεγονός που συνεπάγεται ότι έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις. Το 55,9% των γυναικών έχουν παιδιά και από αυτές το 64,4% είναι μητέρες παιδιών έως 17 ετών.  Σε ποσοστό 61,2% είναι απόφοιτες Α.Ε.Ι / Τ.Ε.Ι ενώ στη συντριπτική πλειοψηφία τους (76,3% ) δηλώνουν ότι έχουν παρακολουθήσει εκπαιδευτικά σεμινάρια σε εξειδικευμένα θέματα όπως : πληροφορική, διοίκηση επιχειρήσεων, πωλήσεις, μάρκετινγκ, λογιστική κ.ά  Σε ό,τι αφορά το μέγεθος των επιχειρήσεων, στις οποίες οι Ελληνίδες είναι ιδιοκτήτριες, πρόκειται για μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις σε ποσοστό 90,5%.  Από τις γυναίκες, που συμμετέχουν στον κόσμο της ελληνικής επιχειρηματικότητας, ποσοστό 56,1% είναι επιχειρηματίες ή αυτοαπασχολούμενες και 43,9% έχουν υπαλληλική σχέση. Το 38,3% αναφέρει ότι δραστηριοποιείται σε ανδροκρατούμενο κλάδο ενώ το 22,2% σε γυναικοκρατούμενο. Ωστόσο η συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών που εργάζονται ως στελέχη/υπάλληλοι (80,7%) δεν απασχολούνται σε ανδροκρατούμενο κλάδο.

10 Έρευνα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος http://www.chase.gr http://www.chase.gr 2. Πώς επιλέγουν οι γυναίκες τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό; Από ποιούς επηρεάζονται; •Όπως προκύπτει από την έρευνα ένα μεγάλο ποσοστό (40,1%) δηλώνει ότι η απόφαση ήταν προσωπική. Το πατρικό πρότυπα επηρέασε ποσοστό 19,7% ενώ 8,7% των γυναικών δηλώνουν ότι επηρεάστηκαν από προηγούμενους προϊσταμένους. Η μητέρα επηρέασε το 7,1% και οι δάσκαλοι το 6,3%. • Οι ίδιες οι γυναίκες δείχνουν να έχουν χαμηλό βαθμό αυτοπεποίθησης αφού σε ποσοστό 60,7% δηλώνουν ότι συμφωνούν με την άποψη ότι οι γυναίκες δεν μπορούν να τα καταφέρουν σε οποιοδήποτε επάγγελμα ή οικονομικό κλάδο. Ωστόσο παράλληλα πιστεύουν (93,7%) ότι μπορούν να υπερασπισθούν τις απόψεις τους εξίσου καλά με τους άνδρες.

11 Έρευνα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος http://www.chase.gr http://www.chase.gr Ως κορυφαίο πρόβλημα στην επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών καταγράφεται ο συγκερασμός των καθηκόντων της μητέρας και συζύγου με τις απαιτήσεις της καριέρας. Η συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα του Δικτύου Γυναικών Επιχειρηματιών, σε ποσοστό 89,9%, δηλώνει ότι ο ρόλος στο σπίτι έρχεται σε αντίθεση-σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό- με τον επαγγελματικό ρόλο και αυτό οδηγεί σε μειωμένες δυνατότητες επαγγελματικής επιτυχίας, σε αντίθεση με τους άνδρες που δεν έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις. Η μητρότητα δεν μπορεί εύκολα να συνδυαστεί με υψηλό επαγγελματικό ή οικονομικό στάτους, πιστεύει το 81,8%.

12 Έρευνα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος http://www.chase.gr http://www.chase.gr Ποιές προκαταλήψεις αντιμετωπίζουν οι Ελληνίδες στους χώρους εργασίας τους; (αυτ0-αναφορά) 1.Η επιτυχία στην καριέρα είναι πιο σημαντική για τον άνδρα (82%) 2.Οι γυναίκες είναι ιδιόρρυθμες/περίεργες (82%) 3.Οι γυναίκες πρέπει να φροντίζουν σπίτι και παιδιά και οι άνδρες να βγάζουν τα χρήματα (74%) 4.Οι γυναίκες έχουν δυσκολία στη λήψη αποφάσεων(70,8%) 5.Οι άνδρες δεν πρέπει να έχουν γυναίκες αφεντικά (61,6%) 6.Η επιχειρηματικότητα είναι καθαρά ανδρική υπόθεση (52%) 7.Οι γυναίκες είναι λιγότερο κατάλληλες για επιχειρήσεις σε σύγκριση με τους άνδρες (50%).

13 Το πρόγραμμα "Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας"  Στοχεύει στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας των γυναικών ηλικίας από 21- 55 ετών οι οποίες επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά μέσω της δημιουργίας νέων και βιώσιμων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του τομέα της μεταποίησης, του εμπορίου, των υπηρεσιών και του τουρισμού.  Η υλοποίηση της δράσης έχει ανατεθεί στον ΕΟΜΜΕΧ υπό την εποπτεία του υπουργείου Ανάπτυξης.  Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν επιχειρηματικά σχέδια γυναικών με συνολικό προϋπολογισμό από 30.000 έως 150.000 € για δραστηριότητες του τομέα της μεταποίησης και από 30.000 έως 90.000 € για επιλεγμένες δραστηριότητες των τομέων του εμπορίου, της παροχής υπηρεσιών και του τουρισμού.  Το ποσοστό της δημόσιας επιχορήγησης ανέρχεται στο 50% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

14 Φορείς και Υπηρεσίες υποστήριξης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας 1. Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος Ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ) είναι ένας μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός οργανισμός για γυναίκες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Γενικότερα, ο ΣΕΓΕ δημιουργήθηκε με στόχο τη δικτύωση όλων των γυναικών επιχειρηματιών. Τη συλλογική αντιμετώπιση των δυσκολιών και εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες-επιχειρηματίες σήμερα, τις εμπορικές συνεργασίες και τη δικτύωση με ανάλογους φορείς των κρατών-μελών της Ε.Ε., έτσι ώστε να έχουν μια σφαιρική προσέγγιση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και ακόμη, για να είναι περισσότερο οργανωμένες και να αντεπεξέρχονται στον ανταγωνισμό και στις ανάγκες του επαγγελματικού και κοινωνικού εκσυγχρονισμού. Διεύθυνση: Εγνατία 6, 546 26, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310514514 & fax: 2310514514 e-mail: info@sege.gr Website: http://www.sege.grinfo@sege.grhttp://www.sege.gr

15 Φορείς και Υπηρεσίες υποστήριξης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας 2. Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών της Μεσογείου (AFAEMME) Σκοπός του AFAEMME είναι να συνδέσει τις Ενώσεις και τους Συνδέσμους των γυναικών επιχειρηματιών και στελεχών των μεσογειακών χωρών και να τις εκπροσωπήσει στην προσπάθειά τους να προωθήσουν και να συντονίσουν τις δραστηριότητές τους με κοινό σκοπό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέρος της κινητικότητας του AFAEMME αποτελεί και η εκστρατεία Woman Mobility Information Campaign, η οποία περιλαμβάνει δύο βασικές, απαραίτητες και συμπληρωματικές δραστηριότητες: •WOMEN MOBILITY MED PLATFORM: μια δραστηριότητα παραγωγής και διανομής πληροφοριακού υλικού για βασικές πτυχές της εργασιακής κινητικότητας σε μεσογειακές χώρες. •WOMENMOBILITY.ORG (http://www.womenmobility.org) : μία δραστηριότητα που αφορά την on-line ενημέρωση όλων των επιχειρηματιών γυναικών σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις, ευκαιρίες και δυνατότητες που προσφέρουν οι μεσογειακές αγορές.http://www.womenmobility.org Afaemme International Projects Department Address: C/ Rector Ubach 8, Entlo 3ª. 08021 Barcelona (Spain) Phone: 0034 93 209 82 22, Fax : 0034 93 200 68 63 Website: http://www.afaemme.orghttp://www.afaemme.org

16 Φορείς και Υπηρεσίες υποστήριξης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας 3. Portal ενημέρωσης για τη γυναίκα επιχειρηματία Το businesswoman.gr είναι το πρώτο ελληνικό ηλεκτρονικό περιοδικό για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα με στόχο την άμεση ενημέρωση και αξιόπιστη πληροφόρηση όλων των ενδιαφερομένων επαγγελματιών, στελεχών και επιχειρηματιών γυναικών. Δημιουργήθηκε από μια ομάδα γυναικών επιχειρηματιών, με στόχο την εξοικείωση της σύγχρονης γυναίκας επιχειρηματία με τη συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία. ▫Στα περιεχόμενά του βρίσκονται έρευνες, απόψεις και συμβουλές ειδικών, ενημέρωση σχετικά με προγράμματα, σεμινάρια και εκθέσεις, χρηστικά θέματα που αφορούν στην επιχειρηματική καθημερινότητα, παρουσιάσεις βιβλίων σχετικών με τον κόσμο των επιχειρήσεων, τα τελευταία νέα της τεχνολογίας και δημοσιεύσεις επιχειρήσεων. Διεύθυνση: Μητροπόλεως 15, Τ.Κ. 54624, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310239790, fax: 2310239790 e-mail: info@businesswoman.gr Website: http://www.businesswoman.grinfo@businesswoman.grhttp://www.businesswoman.gr

17 Φορείς και Υπηρεσίες υποστήριξης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας 4. Portal ενημέρωσης για τη γυναίκα επιχειρηματία από την Ευρωπαϊκή Ένωση Η πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στοχεύει στην παροχή κατάλληλων διαδικτυακών συνδέσεων με οργανώσεις, προγράμματα και αντιπροσωπευτικές εκδηλώσεις γυναικών επιχειρηματιών που αφορούν την προώθηση και τη στήριξη του γυναικείου επιχειρηματικού πνεύματος. •Website: http://europa.eu.int/comm/womenentr.htmhttp://europa.eu.int/comm/womenentr.htm

18 Φορείς και Υπηρεσίες υποστήριξης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας 5. European Network to Promote Women’s Entrepreneurship (WES) Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ενίσχυσης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας (WES) είναι η Γενική Γραμματεία Ισότητας, η οποία και υλοποιεί δύο έργα στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ: α) το Έργο: "Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις υπέρ των γυναικών" και β) το Έργο "Θετικές Δράσεις υπέρ των γυναικών στις Μικρομεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις". Διεύθυνση: Γενική Γραμματεία Ισότητας (Γ.Γ.Ι.) - ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., Δραγατσανίου 8, Πλ. Κλαυθμώνος, 105 59 Αθήνα, τηλ.: 210 3315292-5, 210 3315344 & fax: 210 3315276 e-mail: info@isotita.gr και isotita@otenet.gr Website: http://www.isotita.grinfo@isotita.grisotita@otenet.grhttp://www.isotita.gr

19 Φορείς και Υπηρεσίες υποστήριξης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας 6. Promoting Women’s Enterprise Support Services (PROWESS) Το PROWESS είναι ένα δίκτυο από άτομα και οργανώσεις που στηρίζουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα. Στόχος τους είναι η παροχή καλύτερης πληροφόρησης και ενίσχυσης νέων επιχειρηματικών δράσεων. •Website: http://www.prowess.org.uk http://www.prowess.org.uk

20 Φορείς και Υπηρεσίες υποστήριξης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας 7. Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών (Ε.Ε.Δ.Ε.Γ.Ε.) To Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών είναι ένα κίνημα γυναικών επαγγελματιών που ξεκίνησε πριν δύο χρόνια στις Βρυξέλλες και απλώνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη με στόχο την ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας και την υλοποίηση των αποφάσεων της Λισσαβόνας. Το Δίκτυο τίθεται στη διάθεση των γυναικών επιχειρηματιών, μελών των Ελληνικών Επιμελητηρίων, καθώς και εκείνων που θέλουν να ενταχθούν στην παραγωγή και κηρύσσει τον πόλεμο κατά της γυναικείας ανεργίας, της απαξίωσης και της ένταξης των γυναικών στις εφεδρείες των παραγωγικών τάξεων. •Website: http://www.grcwn.gr e-mail: president@grcwn.gr http://www.grcwn.grpresident@grcwn.gr

21 Χρήσιμοι σύνδεσμοι και έντυπο υλικό •ΘΕΜΙΔΑ: Δίκτυο προώθησης ισότητας μέσα από τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης και επιχειρηματικότητας http://www.entre.gr/themida/http://www.entre.gr/themida/ •Ανθοπούλου Θ., Γιδαράκου Ι., Δημοπούλου Ε., Καζακόπουλος Λ., Σκεμπέρη Δ., Σκορδίλη Σ., Στρατηγάκη Μ. (2005) "Επιχειρηματικότητα γυναικών: Όψεις ιδιοκτησίας και διοίκησης" •Women’s Entrepreneurship Development and Gender Equality (WEDGE) http://www.ilo.org/dyn/empent/empent.portal?... http://www.ilo.org/dyn/empent/empent.portal?... •Eurochambres Women Network (EWN) http://eurochambres.be/...http://eurochambres.be/... •International Entrepreneurship (Entrepreneurship in Greece) http://www.internationalentrepreneurship.com/... http://www.internationalentrepreneurship.com/... •CIPE – Center for International Private Enterprise, Support for Women and Youth Entrepreneurship http://www.cipe.org/... http://www.cipe.org/... •Women’s e-news http://www.womensenews.org/...http://www.womensenews.org/... •Women-Owned Businesses Organizations http://www.business.com/directory/small_business/...http://www.business.com/directory/small_business/... •Women Entrepreneurs Inc. http://www.we-inc.orghttp://www.we-inc.org •Women’s Entrepreneuship Portal http://europa.eu.int/comm/...http://europa.eu.int/comm/... •Μελέτη για την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας (Έκθεση Best αριθ.2, 2004 http://europa.eu.int/comm/enterprise/... http://europa.eu.int/comm/enterprise/... •Women entrepreneurs http://europa.eu.int/...http://europa.eu.int/... •"European network to promote women’s entrepreneurship" (WES) (Activities Report, 2004) http://europa.eu.int/comm/enterprise/... http://europa.eu.int/comm/enterprise/... •Good practices in the promotion of female entrepreneurship, (Examples from Europe and other OECD Countries, 2002) http://europa.eu.int/comm/...http://europa.eu.int/comm/... •European forum on female entrepreneurship (2003) http://europa.eu.int/comm/enterprise/...http://europa.eu.int/comm/enterprise/... •Innovation & Technology Transfer (3/2004), Women entrepreneurs – Teeing up for success ftp://ftp.cordis.lu/pub/itt/docs/...ftp://ftp.cordis.lu/pub/itt/docs/... •Labor market and entrepreneurship overcoming stereotypes http://www.afaemme.org/bol/... http://www.afaemme.org/bol/... •Women in Business and in Decision Making http://www.eurochambers.be/women/... http://www.eurochambers.be/women/...


Κατέβασμα ppt "Μάθημα: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ΙΙ Ενότητα: Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Καθηγητής: Ραφαηλίδης Απόστολος Ανάπτυξη παρουσίασης σε συνεργασία με Δρ. Στέλλα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google