Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

BPMN and Business Process Modeling Framework

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "BPMN and Business Process Modeling Framework"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 BPMN and Business Process Modeling Framework
Πέτρος Καβάσαλης Παν. Αιγαίου & ΕΑΙΤΥ BPMN and Business Process Modeling Framework Updated: Ιούνιος 2011

2 με τη συνεργασία των... Φιλίτσα Γκιόνογλου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Φιλίτσα Γκιόνογλου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Άσπα Μαγουλά, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Κατερίνα Ψυχογιού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Χρήστος Κωτσογιάννης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παναγιώτης Διαμαντόπουλος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σπύρος Διονυσιώτης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Χρήστος Κοκώσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Χρήστος Μπάρδας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Δημήτρης Μπακλαγής Γιώργος Αραβανής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Γρηγόρης Τζίλας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σοφία Θεωδοροπούλου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Δήμητρα Μπέλια, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Γιώργος Κούζας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Αθανάσιος Μώραλης, Atlantis Group, ΕΑΙΤΥ

3 Overview BPMN Process Modeling Framework: Τι είναι;
«Αξιακή Προσέγγιση» στις Επιχειρησιακές Διαδικασίες Horizontal Abstraction Vertical Abstraction Επικοινωνία Επιχειρησιακής Διαδικασίας με Συστήματα του Δήμου ή Τρίτα Συστήματα (Third Systems) Re-usable Sub-Processes Ανθρώπινη Αλληλεπίδραση (Human Interaction)

4 BPMN: Μια γλώσσα ή μια σειρά από πρότυπα για την υποστήριξη της μοντελοποίησης (προτυποποίησης) επιχειρησιακών διαδικασιών «Graphical notations» χρησιμοποιούνται για να εκφράσουν τη σειρά και τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στις δραστηριότητες, και τα πρόσωπα, που συμμετέχουν σε μια επιχειρησιακή διαδικασία Υπάρχουν αρκετές «γλώσσες» αυτού του είδους, ή συναφείς, με σαφώς πιο χρησιμοποιούμενη την BPMN (Business Process Modeling Notation)...

5 BPMN: Γραφικά αντικείμενα
Η απεικόνιση και μοντελοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών γίνεται με τη χρήση γραφικών αντικειμένων (σχηματική αναπαράσταση) Μια επιχειρησιακή διαδικασία αναλύεται σε ένα σύνολο δράσεων που εκτελούνται με συγκεκριμένη χρονική σειρά Οι δράσεις αυτές, στην BPMN, ονομάζονται «αντικείμενα ροής» (flow objects) Παράλληλα, απεικονίζονται οι σχέσεις ανάμεσα στους συμμετέχοντες στη διαδικασία με τη μορφή «ανταλλαγής μηνυμάτων» (message flow) BPMN: Αποτελεί μια πρότυπη γραφική γλώσσα που περιγράφει μια επιχειρησιακή διαδικασία – ανεξάρτητα από την υλοποίηση της σε ένα πρόγραμμα υπολογιστή Επειδή είναι παραστατική, είναι κατάλληλη να χρησιμοποιηθεί ακόμη και για να κατανοήσουμε τι συμβαίνει σε μια διαδικασία (ακριβώς όπως ένα αρχιτεκτονικό σχέδιο δίνει μια καλή, εποπτική, εικόνα του κτιρίου που θα χτιστεί...)

6 BPMN: Η βάση εκκίνησης Υπάρχουν 3 είδη αντικειμένων ροής (flow objects) Συμβάν (Event) Δραστηριότητα (Activity) Πύλη Ελέγχου (Gateway) Υπάρχουν 3 τρόποι σύνδεσης των αντικειμένων ροής Sequence Flow Message Flow Association

7 BPMN: Η χρησιμότητα Ποιοι συμμετέχουν στην καταγραφή – απεικόνιση – αυτοματοποίηση μιας επιχειρησιακής διαδικασίας Επιχειρησιακοί Αναλυτές Αναλυτές Συστημάτων & Διαχειριστές Επιχειρησιακών Συστημάτων Τι συνεισφέρει η BPMN; Στους Επιχειρησιακούς Αναλυτές (business analysts) Η BPMN παρέχει γραφική απεικόνιση μιας διαδικασίας ώστε αυτή να γίνεται ευανάγνωστη στα στελέχη μιας επιχείρησης τα οποία θα κληθούν να σταθεροποιήσουν, αλλάξουν, βελτιώσουν την εν λόγω διαδικασία... Στους Αναλυτές Συστημάτων και στους Διαχειριστές Επιχειρησιακών Συστημάτων (systems analysts – IT engineers) Οι Αναλυτές Συστημάτων χρησιμοποιούν την BPMN για να «μοντελοποιήσουν» την επιχειρησιακή διαδικασία με βάση την ανάλυση των Επιχειρησιακών Αναλυτών – σε συνεργασία μαζί τους). Παράγουν την «εκτελέσιμη» μορφή της διαδικασίας (προσθέτοντας «execution details») Οι Διαχειριστές Επιχειρησιακών Συστημάτων λαμβάνουν την περιγραφή σε BPMN και υλοποιούν την εκτελέσιμη μορφή της σε ένα σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών (BPMS)

8 BPMN: Ένα παράδειγμα απεικόνισης διαδικασίας: πληρωμή δημ. τελών

9 BPMN: Βασικά αντικείμενα (1)
Συμμετέχοντες (participants) Οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε μια διαδικασία και συστήματα πληροφορικής που εκτελούν ένα τμήμα της διαδικασίας – ακόμη και «επαναχρησιμοποιήσιμες» διαδικασίες (pools) Δραστηριότητες (activities) Μια διαδικασία συντίθεται από ένα σύνολο από δραστηριότητες Ροές Αλληλουχίας (Transition) Κάθε διαδικασία χαρακτηρίζεται από μια χρονική συνέχεια, για την ολοκλήρωση της εκτελείται μια αλληλουχία δραστηριοτήτων σε «σειρά». Αυτές συνδέονται, όπως λέμε, με «sequence flows» (ροές αλληλουχίας). Ροές Αλληλεπίδρασης (Interaction) Πρόκειται για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων μεταξύ των συμμετεχόντων σε μια διαδικασία, για την επίτευξη συνεργασίας. Η σύνδεση γίνεται με «message flows» (ροές αλληλεπίδρασης).

10 BPMN: Βασικά αντικείμενα (2)
Συμμετέχοντες (participants) Οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε μια διαδικασία αλλά και συστήματα πληροφορικής που εκτελούν ένα τμήμα της διαδικασίας, ακόμη και «επαναχρησιμοποιήσιμες» διαδικασίες Δραστηριότητες (activities) Μια διαδικασία συντίθεται από ένα σύνολο από δραστηριότητες Ροές Αλληλουχίας (Transition) Κάθε διαδικασία χαρακτηρίζεται από μια χρονική συνέχεια, για την ολοκλήρωση της εκτελείται μια αλληλουχία δραστηριοτήτων σε «σειρά». Αυτές συνδέονται, όπως λέμε, με «sequence flows» (ροές αλληλουχίας). Ροές Αλληλεπίδρασης (Interaction) Πρόκειται για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων μεταξύ των συμμετεχόντων σε μια διαδικασία, για την επίτευξη συνεργασίας. Η σύνδεση γίνεται με «message flows» (ροές αλληλεπίδρασης).

11 Process Modeling Framework: Τι είναι;
Στο πλαίσιο της αυτοματοποίησης των διαδικασιών μιας επιχείρησης, δημιουργούνται μοντέλα επιχειρησιακών διαδικασιών (business process models) που, στη συνέχεια, «εκτελούνται» από ένα Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Business Process Management System – BPMS) Επιχειρησιακή Διαδικασία - ΕΔ (Business Process - BP) Ένα σύνολο από ενέργειες (activities), οι οποίες εκτελούνται με συντονισμένο τρόπο στο πλαίσιο ενός επιχειρησιακού και τεχνολογικού περιβάλλοντος Παράδειγμα: Έκδοση Εγγράφων Δημοτολογίου, Πληρωμή Δημοτικών Φόρων, Τελών κλπ., Έκδοση Αδειών Εμπορικής Δραστηριότητας κλπ. ΕΔ = Orchestration {IT applications + process participants (humans)} Process Modeling Framework (PMF) Κανόνες δόμησης των μοντέλων αναπαράστασης Επιχειρησιακών Διαδικασιών με σκοπό: Να τυποποιήσουμε το σχεδιασμό Επιχειρησιακών Διαδικασιών Να ενισχύσουμε την επαναχρησιμοποίηση δομικών τμημάτων τους Να οργανώσουμε καλύτερα την εκτέλεση τους από το BPMS (Business Process Management System)

12 «Αξιακή Προσέγγιση» στις Επιχειρησιακές Διαδικασίες
Κάθε οργανισμός αντιλαμβάνεται την παραγωγική βάση ως ένα σύνολο από Επιχειρησιακές Διαδικασίες… Προτείνονται μοντέλα όπως αυτό του P. Harmon ... Παρουσιάζουμε την αντιστοίχιση με το LGAF PM Framework

13 (σημείο εκκίνησης) PM Framework = 2 abstractions
Horizontal abstraction Κάθε διαδικασία είναι μια «γραμμική» αλληλουχία υπο- διαδικασιών / tasks και δραστηριοτήτων /activities (ενδεχομένως με loops). Η κάθε υπο-διαδικασία / δραστηριότητα εξάγει «πληροφορία» ή documents στην επόμενη Vertical abstraction Κάθε διαδικασία ενορχηστρώνει μια σειρά από Υφιστάμενα Πληροφοριακά Συστήματα (π.χ. ERP, CRM, mail server) Ειδικά «πρότυπα» μοντέλα διαδικασιών που αποκαλούνται re- usable (sub) processes «Ρόλους» (process participants / humans)  Ανθρώπινη Αλληλεπίδραση (Human Interaction)

14 PM Framework: Μεθοδολογία – 3 stages
Stage 1: Καταγραφή και μοντελοποίηση της αλληλουχίας δραστηριοτήτων χρησιμοποιώντας τον φορμαλισμό BPMN (Business Process Modeling Notation ) Stage 2: Νέα έκδοση του παραπάνω μοντέλου -- Περιέχει το «επίπεδο BPMS» με ρόλο «ενορχήστρωσης» ρόλων και τρίτων συστημάτων (και μερικούς άλλους φορμαλισμούς) Stage 3: Παραγωγή του τελικού μοντέλου -- Περιέχει «execution details» (εκτελέσιμη μορφή της σε BPMN / περιλαμβάνει τα βήματα που το Σύστημα BPMS εκτελεί)

15 PM Framework: Μεθοδολογία – 3 stages Stage 1
Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης (as is). Σε αυτό το στάδιο θα πρέπει να κατανοήσουμε πλήρως την διαδικασία, τον ρόλο των εμπλεκόμενων μερών, τις εργασίες τις οποίες διεκπεραιώνουν, και την οποιασδήποτε μορφής επικοινωνίας που υπάρχει μεταξύ τους. Η πρώτη αυτή ανάλυση συνιστάται να γίνει με μεγάλη προσοχή προς αποφυγή λαθών τα οποία στη συνέχεια θα μας κοστίσουν πολλαπλάσια σε χρόνο και εργασία. Συνιστάται η χρήση ενός εύχρηστου σχεδιαστικού εργαλείου, συμμορφωμένου όμως με τα πρότυπα της BPMN, ώστε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε με τους εργαζόμενους αποτελεσματικά αλλά και να αποφύγουμε την όποια αυθαιρεσία στην κατανόηση της διαδικασίας. Είναι αναμφισβήτητα το πιο σημαντικό βήμα, ενώ το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από αυτό. Στο πρώτο στάδιο περιλαμβάνεται και η αναμόρφωση της διαδικασίας σύμφωνα με τους κανόνες της Αναδόμησης Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Business Process Reengineering), δηλ. την παραγωγή της επιθυμητής εικόνας της διαδικασίας (to be)…

16 PM Framework: Μεθοδολογία – 3 stages Stage 1 (χαρακτηριστικά)
Χρήση μιας απλής εφαρμογής για την ανάλυση, π.χ. Excel Περιέχει διάγραμμα ροής BPMN Δεν είναι απαραίτητο να περιέχει pools (ενδείκνυται όμως) Δεν περιέχει BPMN pool! Περιέχει «as-is» και « to-be» models ! Το αποτέλεσμα πρέπει να εγκριθεί από τους διοικητικούς υπευθύνους του οργανισμού

17 PM Framework: Μεθοδολογία – 3 stages Stage 1 (παράδειγμα)

18 PM Framework: Μεθοδολογία – 3 stages Stage 2
Στο δεύτερο στάδιο μοντελοποιούμε την διαδικασία όπως θα είναι μετά την εφαρμογή της Αναδόμησης της Επιχειρησιακής Διαδικασίας / BPR (to be), ακολουθώντας μια σειρά από φορμαλισμούς. Σε αυτό το στάδιο, διατυπώνουμε με σαφήνεια (δηλ. «μοντελοποιούμε») το μέρος της εργασίας που θα εκτελεσθεί από ένα σύστημα BPMS, τις δραστηριότητες του προσωπικού (human tasks) και την επικοινωνία με «τρίτα συστήματα» Δημιουργούμε τις διεπαφές μεταξύ χρηστών – συστήματος, ή και συστημάτων μεταξύ τους Δημιουργούμε documentation Στην ανάλυσή μας θα πρέπει να ανιχνεύσουμε επαναχρησιμοποιήσιμες υποδιαδικασίες που θα τις ξεχωρίσουμε και θα τις επεξεργαστούμε αυτόνομα

19 PM Framework: Μεθοδολογία – 3 stages Stage 2 (χαρακτηριστικά)
Ουσιαστικά, το στάδιο 2 είναι η αναγκαία γέφυρα ανάμεσα στο στάδιο ανάλυσης της διαδικασίας (stage 1) και στο στάδιο της εκτέλεσης του μοντέλου επιχειρησιακής διαδικασίας (stage 3) Δημιουργείται στην ουσία στη «βάση» του μοντέλου επχειρησιακής διαδικασίας, με τους απαραίτητους φορμαλισμούς που κάνουν το μοντέλο «ευανάγνωστο» από τους «developers» οι οποίοι αναλαμβάνουν το στάδιο 3 (με αυτό τον τρόπο αυτοί θα λάβουν όλη τη σχετική με τη διαδικασία πληροφορία μοντελοποιημένη – για να προσθέσουν αυτοί «execution details») Οι ρόλοι είναι πιο ξεκάθαροι από ό,τι στο STAGE 1 Περιέχει BPMS pool! (ενορχηστρωτής) Περιέχει αυστηρά προσδιορισμένους «ρόλους»! Περιλαμβάνει φορμαλισμούς για την επικοινωνία του «ενορχηστρωτή» με τρίτα συστήματα Η μοντελοποίηση της ανταλλαγής πληροφορίας μεταξύ pools γίνεται με τη χρήση XML/XSD Περιλαμβάνει φορμαλισμούς για την επικοινωνία του «ενορχηστρωτή» με τους ρόλους Το interaction με τους ρόλους γίνεται μέσω φορμών Προσδιορίζει «επαναχρησιμοποιήσιμες» υπο-διαδιασίες (re-usable processes) – ως ανεξάρτητα pools Το αποτέλεσμα πρέπει να εγκριθεί από τους διοικητικούς και κυρίως τεχνικούς υπευθύνους του οργανισμού (Διεύθυνηση Πληροφορικής)

20 PM Framework: Μεθοδολογία – 3 stages Stage 2 (παράδειγμα)

21 [σημαντικό: η μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα στο στάδιο 1 και 2;]
TO «STAGE 1» ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ BPMS LAYER ΕΝΩ ΤΟ «STAGE 2» ΠΕΡΙΕΧΕΙ οπωσδήποτε!

22 PM Framework: Μεθοδολογία – 3 stages Stage 3
Στο τρίτο στάδιο έχουμε πλέον το τελικό αποτέλεσμα -- χωρίς αυτό δεν έχουμε πλήρη μοντελοποίηση. Στο στάδιο 3, εισάγουμε στο μοντέλο του σταδίου 2, λεπτομέρειες εγκατάστασης και εφαρμογής (execution details). Σε αυτό το στάδιο εργαζόμαστε αποκλειστικά σε εξειδικευμένο λογισμικό το οποίο στη συνέχεια θα έχει τη δυνατότητα να παράγει «εκτελέσιμο αποτέλεσμα» σε μορφή συνήθως BPEL.

23 BPMS Life Cycle cOS Intalio|BPMS

24 Horizontal Abstraction
Ενα απλό παράδειγμα διαδικασίας ενός Δήμου (http://www.kedel.org/wiki): Ένας πολίτης θέτει ένα ερώτημα στο προς το Δήμο, το οποίο πρωτοκολλείται που πρέπει να απαντήσει το αντίστοιχο τμήμα ενός δήμου. Μοντέλο αναπαράστασης (horizontal abstraction)

25 Horizontal Abstraction: Τι περιλαμβάνει ;
Ένα μοντέλο αναπαράστασης Επιχειρησιακής Διαδικασίαςσυντίθεται από: Δραστηριότητες (Activities) &Υπο-διαδικασίες (Sub-processes) «σε σειρά». Δραστηριότητες και Υπο-διαδικασίες κατανέμονται σε «ρολους» (pools). Αυτοί αναπαριστούν: Τους Συμμετέχοντες στη διαδικασία / Process participants αναλυτικά (humans: πολίτης – δημοτικός υπάλληλος) Τη λειτουργικότητα «τρίτων» συστημάτων που συμμετέχουν σε μια διαδικασία (υφιστάμενες εφαρμογές / IT Systems, ERP, CRM, mail server κλπ) Τη λειτουργικότητα του «επιπέδου BPMS» που αναλαμβάνει να «ενορχηστρώσει» όλα τα παραπάνω

26 Vertical Abstraction Σε κάθε βήμα του (Horizontal) Process Model, οι συμμετέχοντες ρόλοι «καλούνται» να προβούν σε μια ενέργεια

27 Horizontal + Vertical Abstraction
M. Weske, 2007, Business Process Management: Concepts, Languages, Architectures, Springer-Verlag

28 Vertical Abstraction: Επικοινωνία με Τρίτα Συστήματα
Πραγματοποιείται ως Web Service Μπορεί να είναι σύγχρονη ή ασύγχρονη Τα αποτελέσματα της κλήσης επιστρέφονται στην Διαδικασία που μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ως δεδομένα

29 Vertical Abstraction: Χρήση Re-usable Processes
Re-usable Processes είναι επιχειρησιακές διαδικασίες που έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι γενικές και να χρησιμοποιούνται από πολλές (άλλες) Επιχειρησιακές Διαδικασίες. Παραδείγματα τέτοιων που έχουν δημιουργηθεί στα πλαίσια του έργου LGAF: Notifications: Αποστέλλει ειδοποιήσεις με , sms κτλ. Validation: Εκθέτει την λιστα των δικαιολογητικών μια αίτησης στον υπάλληλο, ο οποίος εγκρίνει την ορθότητα τους Municipal Council: υλοποιεί το κύκλο ζωής των αποφάσεων ενός Δημοτικού Συμβουλίου / Δημαρχιάκής Επιτροπής Deliver Document: Αναλαμβάνει την παράδοση ενός εγγράφου στον πολίτη, πρωτοκολλώντας το, ειδοποιεί τον πολίτη ότι είναι έτοιμο και πως θα το παραλάβει κτλ. Τα «Re-usable Processes» Kαταναλώνονται από την επιχειρησιακή διαδικασία ως Web Services… Όλες οι επιχειρησιακές διαδικασίες σέβονται τις αρχές της αρχιτεκτονικής SOA και γίνονται και οι ίδιες Web Services. Kρύβουν την υλοποίηση τους από τις κυρίως επιχειρησιακές διαδικασίες. Οποιαδήποτε αλλαγή γίνουν στα «Re-usables» δεν επηρεάζουν τις επιχειρησιακές διαδικασίες που τις καταναλώνουν, αρκεί να μην αλλάξει το WSDL.

30 Re-usable Processes: Παραδείγματα
Notification Process: Αποστέλλει ειδοποιήσεις... BPMN: XSD εισόδου: XSD εξόδου:

31 Vertical Abstraction: Ανθρώπινη Αλληλεπίδραση

32 Ανθρώπινη Αλληλεπίδραση: Κατηγορίες
People Initiating Process Activity Επιτρέπει σε ένα συμμετέχοντα να εκκινήσει μια επιχειρησιακή διαδικασία Παρέχεται από μια Φόρμα Ιστού (Web Form) Δημιουργεί τις αρχικές παραμέτρους της διαδικασίας Notification(s) Μετεφέρουν στους συμμετέχοντες σχετικά με τη διαδικασία μηνύματα (π.χ. η αίτηση σας παρελήφθη, το έγγραφο που ζητήσατε σας απεστάλη κλπ.) , SMS, IM, html People Activity Επιτρέπουν σε μια διαδικασία να «αναθέτει» σε έναν συμμετέχοντα μια ενέργεια Υλοποιείται μέσωΦόρμας Ιστού (Web Form) Η δραστηριότητα ολοκληρώνεται με την συμπλήρωση της φόρμας

33 Ανθρώπινη Αλληλεπίδραση: People2Process
People Initiating Process Activity

34 Ανθρώπινη Αλληλεπίδραση: People2Process: Ιnit Form
Επιτρέπει σε ένα συμμετέχοντα να εκκινήσει μια επιχειρησιακή διαδικασία Αρχικοποιεί τη διαδικασία με εισαγωγή κρίσιμης για τη συνέχεια «πληροφορίας» (data) Υλοποιείται με Web φόρμες Η πληροφορία μιας φόρμας περιγράφεται από XSD Μια φόρμα εκκινεί τη διαδικασία με ένα μήνυμα REQUEST Η διαδικασία απαντά με μήνυμα RESPONSE

35 Ανθρώπινη Αλληλεπίδραση: Process2People
People Activity

36 Ανθρώπινη Αλληλεπίδραση: People Activity
Mοντελοποιείται ως 2 tasks: Create και Complete Στο Create Task, η διαδικασία αποοστέλλει στον «συμμετέχοντα» δεδομένα που εμφανίζονται (αυτόματα) σε μια φόρμα Η διαδικασία προχωράει στο επόμενο βήμα (Task Complete); Περιμένει «μήνυμα» με τα δεδομένα που θα συμπληρώσει ο «συμμετέχων» Όταν ο «συμμετέχων» συμπληρώσει την φόρμα, η πληροφορία αυτή πηγαίνει στη διαδικασία: Το Τask ολοκληρώνται και η διαδικασία συνεχίζει συνεχίζεται... Τεχνικά, η επικοινωνία μεταξύ της διαδικασίας και των «συμμετεχόντων» γίνεται με την αποστολή μηνυμάτων που περιγράφονται από τ οXSD της αντίστοιχης φόρμας.

37 Χαρακτηριστικοί Τύποι Ανθρώπινων Αλληλεπιδράσεων
Χαρακτηριστικοί Τύποι Ανθρώπινων Αλληλεπιδράσεων Εξελιγμένα Πρότυπα Αλληλεπιδράσεων (Advanced Interaction Patterns) Η αρχή των 4ων-ματιών (4-Eyes Principle) -- που μόλις είδαμε Κλιμάκωση (Escalation) Ανάθεση Δραστηριοτήτων(Nominations) Αλυσιδωτή Εκτέλεση (Chained Execution)

38 Περισσότερα; http://www.fme.aegean.gr/en/c/business-process-management
BPMN 2.0


Κατέβασμα ppt "BPMN and Business Process Modeling Framework"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google