Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Άτομα με Αναπηρίες στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Άτομα με Αναπηρίες στην Κοινωνία της Πληροφορίας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Άτομα με Αναπηρίες στην Κοινωνία της Πληροφορίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ ΚτΠ Β. Κολυβά ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ @ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002

2 Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ)
Ο όρος αναφέρεται στη μορφή κοινωνικής, οικονομικής και τεχνολογικής ανάπτυξης όπου η απόκτηση, αποθήκευση, επεξεργασία, αποτίμηση, μεταβίβαση και διάχυση πληροφοριών οδηγεί στη δημιουργία γνώσης και στην ικανοποίηση αναγκών ατόμων και οργανισμών που επηρεάζει καθοριστικά την ποιότητα ζωής όλων των πολιτών

3 Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ)
Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΕΠ ΚτΠ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΧΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΛΛΑ … ΕΊΝΑΙ ΚΥΡΙΩΣ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΧΟΣ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ, ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

4 ΚτΠ & ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΑΣΜΑ σε μια κοινωνία της πληροφορίας το άτομο θα έχει την δυνατότητα πρόσβασης σε κάθε είδος πληροφόρησης, δημιουργείται ο φόβος για «αντιφατικές» επιπτώσεις: νέες ανισότητες περιθωριοποίηση –αποκλεισμός κοινωνικών ομάδων- εργαζομένων

5 Κοινωνία της Πληροφορίας σημαίνει:
σταθερή και συνεχή πρόθεση αναζήτησης και χρήσης ελεύθερα προσβάσιμων πληροφοριών δυνατότητα ισότιμης συμμετοχής στην διακίνηση της πληροφορίας και στην αγορά εργασίας δεν έχει ηλικιακούς περιορισμούς και δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες ατόμων έχει μαζικό και διαγενεακό χαρακτήρα είναι ένα πολυδυναμικό και πολύσκοπο μέτρο κοινωνικής, οικονομικής και εκπαιδευτικής πολιτικής

6 Η Κοινωνία της Πληροφορίας Χρειάζεται…
ΚΛΙΜΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ (ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΗΝΩΝ ΓΝΩΣΗΣ – ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ, ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΜΕΣΗ ΕΜΠΛΟΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚτΠ: ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ  ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚτΠ

7 ΚτΠ για όλους τους πολίτες
Το Σύνταγμα και η νομοθεσία της Ελλάδας, οι διακηρύξεις και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πρωτοβουλίες και ενέργειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και οι πρότυποι κανόνες που υιοθετήθηκαν από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, επιτάσσουν την ανάπτυξη και διαμόρφωση μιας ΚτΠ που θα απευθύνεται στις ανάγκες όλων των πολιτών αποφεύγοντας έτσι τη δημιουργία κοινωνικού αποκλεισμού (ψηφιακού χάσματος), δηλαδή μιας κοινωνίας δύο ταχυτήτων, στην οποία ένα μόνο τμήμα του πληθυσμού έχει πρόσβαση στη νέα τεχνολογία, αισθάνεται άνετα όταν τη χρησιμοποιεί και απολαμβάνει τα οφέλη της

8 Η Ελλάδα στην ΚτΠ (1/2) Στόχοι της κυβερνητικής πολιτικής
Ισότιμη συμμετοχή της Ελλάδας στις ενέργειες που γίνονται σε παγκόσμια κλίμακα για την ανάπτυξη και διαμόρφωση της ΚτΠ Καθολική Πρόσβαση, ισότιμη και ενεργό συμμετοχή όλων των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων ΑΜΕΑ και άλλων ευπαθών ομάδων, στην ΚτΠ Δημιουργία ευκαιριών για ποιότητα στην καθημερινή ζωή, ανάπτυξη, απασχόληση, εξυπηρέτηση στις συναλλαγές, πρόσβαση στη γνώση και στον πολιτισμό

9 Η Ελλάδα στην ΚτΠ (2/2) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Εξαγγελία Πρωθυπουργού τον Ιανουάριο 2001 για ΚτΠ για όλους τους Πολίτες Συγκεκριμένες δράσεις για ΑΜΕΑ και άλλες ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και επιμέρους άξονες και μέτρα του ΕΠ ΚτΠ (

10 3ο ΚΠΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚτΠ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΔΙΑΠΕΡΝΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΣΤΕΝΗ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ‘ΛΕΥΚΗΣ ΒΙΒΛΟΥ’ ΚΑΙ eEurope Initiative, eEurope 2002 / 2005 Action Plan 2,8 Μ€ ΓΙΑ 5 ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ 24 ΜΕΤΡΑ Παιδεία και Πολιτισμός 421,0 Εξυπηρέτηση του πολίτη 879,3 Ανάπτυξη και απασχόληση 901,7 Επικοινωνίες 569,2 Τεχνική Βοήθεια 67,7 ΣΥΝΟΛΟ 2.839,1

11 Στόχοι του ΕΠ ΚτΠ Δημιουργία εκείνων των δομών που διαμορφώνουν ένα ισχυρό ψηφιακό περβάλλον Υποστήριξη του ανθρώπινου παράγοντα προκειμένου να αφομοιώσει δημιουργικά και παραγωγικά τις ΤΠΕ

12 Διασφάλιση των προϋποθέσεων για την ανάπτυξη της ΚτΠ
Διασφάλιση των προϋποθέσεων για την ανάπτυξη της ΚτΠ αντικειμενική δυνατότητα πρόσβασης, ύπαρξη αναγκαίας τεχνικής υποδομής απαραίτητη τεχνογνωσία για την χρήση της υποδομής υποκειμενική δυνατότητα πρόσβασης στις πληροφορίες: έφεση, απαραίτητες δεξιότητες για αναζήτηση, επιλογή, σύνθεση και αξιοποίηση της πληροφορίας αξιοποίηση της δυνατότητας πρόσβασης με κατάλληλη προετοιμασία του ατόμου τόσο για την πρόσβαση στην πληροφόρηση όσο και το σοβαρότερο, για επιλογή της κατάλληλης πληροφορίας ύστερα από μια διαδικασία συνεχούς αξιολόγησης αποσόβηση του κινδύνου του «θάνατου από πληροφόρηση» (information death)

13 Οργάνωση και Συντονισμός του ΕΠ ΚτΠ
Ειδική Γραμματεία για την ΚτΠ, Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Διαχειριστική Αρχή ΕΠ ΚτΠ Συντονισμός για την προώθηση μέτρων και δράσεων υπέρ ΑΜΕΑ και άλλων ευπαθών ομάδων πληθυσμού Ομάδα εργασίας στο πλαίσιο της Ειδικής Γραμματείας για την ΚτΠ για Καθολική Πρόσβαση και Ευχρηστία στην Κοινωνία της Πληροφορίας από όλους τους Πολίτες, συμπεριλαμβανομένων ΑΜΕΑ και άλλων ευπαθών ομάδων Συστάθηκε και λειτουργεί από τον Απρίλιο 2002 Εργάστηκε με ταχύτητα και εισηγήθηκε νέες δράσεις υπέρ ΑΜΕΑ που υιοθετήθηκαν στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού του ΕΠ ΚτΠ του Ιουνίου 2002

14 Δράσεις για ΑΜΕΑ στο ΕΠ ΚτΠ (1/4)
Άξονας 1: Παιδεία και πολιτισμός Εξοπλισμός των σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης µε υπολογιστικά, δικτυακά και οπτικοακουστικά συστήματα Τράπεζα Πληροφοριών Ειδικής Αγωγής Ανάπτυξη ειδικά σχεδιασμένου λογισμικού ή προσαρμογή του υπάρχοντος ώστε να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες παιδαγωγικές ανάγκες των ΑΜΕΑ Δημιουργία εκπαιδευτικών πυλών προσβάσιμων από ΑΜΕΑ

15 Δράσεις για ΑΜΕΑ στο ΕΠ ΚτΠ(2/4)
Άξονας 2: Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής Καθολική πρόσβαση στην ΚτΠ: μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας προσβασιμότητας και χρήση καινοτόμων εργαλείων στην ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών της ΚτΠ για ΑΜΕΑ Ισότητα στην πρόσβαση όλων των πολιτών σε όλες τις υπηρεσίες και βαθμίδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων υγείας για ηλικιωμένα άτομα και ΑΜΕΑ

16 Δράσεις για ΑΜΕΑ στο ΕΠ ΚτΠ (3/4)
Άξονας 3: Ανάπτυξη και απασχόληση στην ψηφιακή οικονομία Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εργαλείων για τις ανάγκες κατάρτισης ομάδων που απειλούνται µε κοινωνικό αποκλεισμό Προώθηση της τηλε-κατάρτισης σε βασικές δεξιότητες χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και ιδιαίτερα για ΑΜΕΑ Προώθηση της τηλε-εργασίας σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού

17 Δράσεις για ΑΜΕΑ στο ΕΠ ΚτΠ (4/4)
Άξονας 4: Επικοινωνίες Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για ειδικές ομάδες πληθυσμού (ηλικιωμένα άτομα, ΑΜΕΑ, κλπ) μελέτη για την πρόταση λύσεων είναι δυνατή η επιδότηση δικαιούχων ΑΜΕΑ µέσω των αρμόδιων φορέων τους ώστε να κάνουν χρήση των υπό ανάπτυξη υπηρεσιών ή / ώριμων τεχνολογικών λύσεων για την υποστήριξη των αναγκών των ΑΜΕΑ για πρόσβαση σε τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και υπηρεσίες πληροφόρησης ειδικές περιφερειακές συσκευές Η / Υ ειδικό λογισμικό για την πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο ειδικές τηλεπικοινωνιακές συσκευές, κλπ .

18 Επιπλέον δραστηριότητες στα πλαίσια του ΕΠ ΚτΠ
Προετοιμασία πλαισίου για τη διεξαγωγή σε εθνικό επίπεδο μιας μελέτης με στόχο την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης σε εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο αναφορικά με: υποστηρικτικές τεχνολογίες για ΑΜΕΑ θέματα καθολικής πρόσβασης και ευχρηστίας συγγενών τεχνολογιών και ισότιμης συμμετοχής όλων των πολιτών στην ΚτΠ πρόταση δέσμης συστάσεων και μέτρων, καθώς και υιοθέτηση κατάλληλων πρακτικών στην Ελλάδα στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ τη δημιουργία του Εθνικού Δικτύου e-accessibility.gr στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κέντρων Αριστείας EDeAN – European Design for All e-Accessibility Network Έναρξη δραστηριοτήτων τον Ιανουάριο 2003 με πραγματοποίηση της 1ης ημερίδας και ανοικτής διαβούλευσης Προαγωγή του eEurope 2005 Action Plan στην Ελλάδα

19 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠ ΚτΠ
διασφάλιση της συμπληρωματικότητας και συνέργειας των υφιστάμενων δράσεων: -αναγνώριση- ανάδειξη των πρακτικών που αναπτύσσονται σε περιφερειακό επίπεδο σε μια προοπτική εναρμόνισης των δημοσίων πολιτικών -κεφαλαιοποίηση των πολλαπλών εμπειριών σε περιφερειακή και τοπική κλίμακα -δημιουργία δια-περιφερειακών δικτύων των εμπλεκομένων φορέων ανάδειξη της συνέργειας των πολιτικών σε σχέση με 5 βασικούς δείκτες: -η ύπαρξη και η βαρύτητα της εταιρικής σχέσης Κράτους /Περιφέρειας -η παρουσία οργανωσιακών – δομημένων δικτύων -η χρήση των τεχνικών λύσεων (π.χ. περιφερειακά portals, ιστοσελίδες) -η θέληση εισαγωγής και λειτουργίας των εμπλεκομένων φορέων σε ένα ψηφιακό περιβάλλον -το μέγεθος των δραστηριοτήτων που υλοποιούνται με «ψηφιακούς» μηχανισμούς και μέσα

20 Προοπτικές Το ΕΠ ΚτΠ περιλαμβάνει ενέργειες για την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής όλων των πολιτών στην ΚτΠ Αναμένουμε την ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων στην υλοποίηση των σχετικών δράσεων υπέρ ΑΜΕΑ του ΕΠ ΚτΠ Συμμετέχουμε ενεργά σε δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας κατά τη διάρκεια του 2003 (Ευρωπαϊκό Έτος ΑΜΕΑ) και ειδικότερα κατά το Α εξάμηνο (Ελληνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

21 ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΚτΠ η πραγματική πρόκληση δεν είναι η ίδια η τεχνολογία
η πραγματική πρόκληση δεν είναι η ίδια η τεχνολογία η τεχνολογία θα εξακολουθήσει να είναι σημαντική, κυρίως όμως γιατί θα μας αναγκάσει να κάνουμε νέα πράγματα και λιγότερο γιατί θα μας επιτρέψει να κάνουμε ό,τι και πριν αλλά καλύτερα


Κατέβασμα ppt "Άτομα με Αναπηρίες στην Κοινωνία της Πληροφορίας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google