Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο ρόλος της πληροφορίας στην διοίκηση και την συνδικαλιστική παρέμβαση των κοινωνικών εταίρων: Η περίπτωση του Αρχείου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο ρόλος της πληροφορίας στην διοίκηση και την συνδικαλιστική παρέμβαση των κοινωνικών εταίρων: Η περίπτωση του Αρχείου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο ρόλος της πληροφορίας στην διοίκηση και την συνδικαλιστική παρέμβαση των κοινωνικών εταίρων: Η περίπτωση του Αρχείου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου. Κλειώ Καρανίκα Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Email: kliok@esee.grkliok@esee.gr 21 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

2 Κοινωνικοί εταίροι  Φορείς της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών.  Εκπροσωπούν τα συμφέροντα εργοδοτών και εργαζομένων.  Συμμετέχουν στη διαδικασία του «κοινωνικού διαλόγου» για λογαριασμό των μελών τους. 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

3 Κοινωνικοί εταίροι  Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών – ΣΕΒ,  Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου – ΕΣΕΕ,  Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος – ΓΣΕΒΕΕ,  Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος – ΓΣΕΕ 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

4 ΕΣΕΕ  H Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου είναι η τριτοβάθμια οργάνωση εκπροσώπησης του ελληνικού εμπορίου, σε πανελλαδική κλίμακα και σε διεθνές επίπεδο. Επιδίωξη της είναι η προάσπιση των συμφερόντων των μελών της, η ανάδειξη της μεγάλης συνεισφοράς και σημασίας του εμπορίου στην εθνική οικονομία, αλλά και του ρόλου που διαδραματίζει στις νέες συνθήκες διεθνοποίησης της οικονομίας  Η ΕΣΕΕ εργάζεται προς την κατεύθυνση της μεταφοράς τεχνογνωσίας, της διάδοσης μιας κουλτούρας δημιουργίας αντιπροσωπευτικών συλλογικών οργανώσεων, καθώς και της ανάπτυξης δομών κοινωνικού διαλόγου. 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ΕΣΕΕ Ομοσπονδίες Εμπορικοί Σύλλογοι

5 ΕΣΕΕ ΕΣΕΕ- Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου ΙΝΕΜΥ-Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών ΚΑΕΛΕ-Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

6 ΙΝΕΜΥ  Το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών επικεντρώνει την δραστηριότητα του στη μελέτη του κλάδου του εμπορίου και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν, μέσα στο γενικότερο πλαίσιο μελέτης της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας.  Σκοπός του είναι η έρευνα, η μελέτη και η τεκμηρίωση θεμάτων που αφορούν το εμπόριο, τις υπηρεσίες και γενικότερα τον τριτογενή τομέα της οικονομίας.  Με την έρευνα επιδιώκει η ΕΣΕΕ να υποστηρίξει τεκμηριωμένα τις θέσεις της, να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των μελών της και να προωθήσει τα αιτήματα της με ορθό και τεκμηριωμένο διάλογο. 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

7 ΚΑΕΛΕ  Το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου είναι η δομή εκπαίδευσης της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου.  Έχει πιστοποιηθεί από το ΕΚΕΠΙΣ ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Εθνικής Εμβέλειας και αποτελεί αναγνωρισμένο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων.  Στόχος του ΚΑΕΛΕ αποτελεί η κάλυψη των αναγκών που συνδέονται με τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της ελληνικής εμπορικής επιχείρησης.  Το Κ.Α.ΕΛ.Ε. υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε αυτοαπασχολούμενους, σε εργαζομένους καθώς και σε ανέργους που επιθυμούν να εργαστούν στον εμπορικό τομέα. 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

8 Αρχεία και φορείς της ΚτΠ.  Τα κοινωνικά και οικονομικά φαινόμενα βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση, εξελίσσονται και αλλάζουν μέσα στο χρόνο με αποτέλεσμα η μελέτη ενός γεγονότος να γίνεται πολυδιάστατη και να απαιτεί μια σειρά από διαδοχικές παρατηρήσεις.  Το αρχείο αποτελεί βασικό συστατικό για έναν οργανισμό διότι προάγει τις δραστηριότητες του, τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και τα στάδια εξέλιξης του.  Η διαχείριση ενός αρχείου θέτει ως σημείο αναφοράς τόσο το όφελος του οργανισμού όσο και το κοινωνικό πλαίσιο λειτουργίας του.  Με το σύστημα διαχείρισης εγγράφων προσδοκούμε: 1.την άμεση και ολοκληρωμένη ανάκτηση, 2.την ασφάλεια των πληροφοριών, 3.την υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων, 4.την διασφάλιση της ιστορίας και 5.την διαχείριση της γνώσης 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

9 Αρχεία και φορείς της ΚτΠ.  Το αρχείο καλείται να «φροντίσει» για την διάσωση της ιστορίας καθώς και για την ενημέρωση των μελών της προασπίζοντας την διαφάνεια και την δημοκρατία.  Σκοπός του είναι να αντλήσει και να οργανώσει κάθε πληροφορία, να συνεργαστεί με τους συλλόγους, τις ομοσπονδίες, τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών, να συγκεντρώσει και να επεξεργαστεί όλα τα σημαντικά ιστορικά αρχεία και να διασφαλίσει την συνδικαλιστική μνήμη.  Η δημιουργία αρχείων θα προσφέρει στους κοινωνικούς εταίρους: 1.Αποδοτικότερη συνεργασία στα πλαίσια λειτουργίας τους 2.Δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών (είτε στο πλαίσιο του διαλόγου είτε σε επίπεδο απλής ενημέρωσης) 3.Θα δώσει δύναμη στην φωνή τους, θα ενημερώνει τα μέλη τους για την πορεία των εξελίξεων και θα προωθεί την συνεργασία για μια ισχυρή «συνδικαλιστική παρέμβαση». 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

10 Το Αρχείο της ΕΣΕΕ  Το ψηφιακό αρχείο προωθεί την ορθολογική οργάνωση και τη λειτουργία της διοίκησης της ΕΣΕΕ.  Η πληροφορία είναι το σύνολο της γνώσης που έχει αποκομίσει η ΕΣΕΕ από την σχέση της με τα μέλη της, το κράτος, τους υπόλοιπους κοινωνικούς εταίρους και ολόκληρης της κοινωνίας των πολιτών. Η πληροφορία προκύπτει από τη συγκέντρωση, τον συνδυασμό και επεξεργασία των δεδομένων με ένα συστηματικό τρόπο.  Ο συνδυασμός της οργανωμένης πληροφορίας με την εμπειρία της διοίκησης μετατρέπει αυτόματα την πληροφορία σε «γνώση».  Τα πληροφοριακά συστήματα αξιοποιούν με τέτοιο τρόπο την πληροφορία έτσι ώστε να βελτιώνεται η αποδοτικότητα του οργανισμού σε θέματα λήψης αποφάσεων και χάραξης στρατηγικής. 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

11 Το Αρχείο της ΕΣΕΕ  Συνεργασία με ανάλογους φορείς εξαγωγής πρωτογενών στοιχείων: 1.Η Ελληνική Στατιστική Εταιρία (ΕΛΣΤΑΤ) 2.Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) 3.Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 4.Eurostat 5.EuroCommerce 6.Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD) 7.Τράπεζα της Ελλάδος 8.Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) κα 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

12 Το Έργο  Το εν λόγω έργο άρχισε τον Οκτώβριο του 2011, με απώτερο σκοπό την καταγραφή της ιστορίας της ΕΣΕΕ, τη διάσωση της συνδικαλιστικής μνήμης και την ανάδειξη της δράσης της.  Στόχος είναι να αναπτυχθούν νέες, βελτιωμένες μέθοδοι για σωστή επεξεργασία, αποθήκευση, ανάκτηση και διάδοση της πληροφορίας.  Το αρχείο είναι ιδιωτικό και το υλικό που έχει συγκεντρωθεί στα πλαίσια λειτουργίας της ΕΣΕΕ είναι αρχειακό.  Το έργο διαρθρώθηκε στα παρακάτω υποπρογράμματα: 1.Δημιουργία χώρου ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης, διαφύλαξης και προβολής αρχείων 2.Ανάπτυξη ψηφιακού αρχείου 3.Δημιουργία κόμβου 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

13 Το Έργο Οι εργασίες στα πλαίσια της ψηφιοποίησης περιλαμβάνουν:  Σχεδιασμό του έργου ψηφιοποίησης  Επιλογή περιεχομένου  Προετοιμασία για ψηφιοποίηση  Ψηφιοποίηση  Διατήρηση ψηφιακού περιεχομένου  Μεταδεδομένα  Ενέργειες ανάδειξης και προβολής  Πνευματικά δικαιώματα  Διαχείριση έργου ψηφιοποίησης 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

14 Θετικές επιπτώσεις του Αρχείου στη λειτουργία της ΕΣΕΕ.  1. Επιπτώσεις στη λειτουργία της διοίκησης της ΕΣΕΕ: Το αρχείο έρχεται να δώσει λύσεις στους εργαζομένους του οργανισμού, να δώσει γρήγορες και έγκυρες απαντήσεις στα καίρια ζητήματα που αφορούν την διοίκηση, να εξασφαλίσει τη διαφάνεια ανάμεσα σε αυτήν και τα μέλη της και να τα φέρει σε μια άμεση επικοινωνία.  2. Επιπτώσεις στην επικοινωνία ανάμεσα στα διάφορα επίπεδα της ΕΣΕΕ (Εμπορικοί Σύλλογοι, Ομοσπονδίες): Το ψηφιακό αρχείο θα επιτρέψει την άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες για τη δράση και την ιστορία της ΕΣΕΕ σε συνδικαλιστές και εμπόρους από οποιαδήποτε σημείο της Ελλάδας.  3. Επιπτώσεις στην επιστημονική έρευνα για την ΕΣΕΕ: Τα ιστορικά γεγονότα που «κρύβει» το Αρχείο για την πορεία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς και για την συνδικαλιστική πορεία των εμπόρων μπορεί να αποτελέσει σημαντική πηγή έρευνας για επιστήμονες, κέντρα έρευνας καθώς και για ελληνικά και ξένα ακαδημαϊκά ιδρύματα τα οποία πραγματεύονται και μελετούν το εμπόριο σε συνδυασμό με την οικονομία, την κοινωνία και τον πολιτισμό. 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

15 Σας ευχαριστώ πολύ. 21 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Κλειώ Καρανίκα


Κατέβασμα ppt "Ο ρόλος της πληροφορίας στην διοίκηση και την συνδικαλιστική παρέμβαση των κοινωνικών εταίρων: Η περίπτωση του Αρχείου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google