Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μάχιμων Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Δεύτερη Μέρα Καλωσορίσατε και πάλι.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μάχιμων Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Δεύτερη Μέρα Καλωσορίσατε και πάλι."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μάχιμων Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Δεύτερη Μέρα Καλωσορίσατε και πάλι

2 2 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μάχιμων Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπάσιμο πάγου Το όνομά μου Αναφέρετε το όνομά σας και εξηγήστε τι γνωρίζετε γι’ αυτό, ποιος σας έδωσε το όνομά σας και γιατί (η μητέρα μου ήθελε να μου δώσει το όνομα της θείας της, της Ελένης, γιατί την θαύμαζε επειδή σκαρφάλωσε τον Όλυμπο φορώντας τακούνια…) Πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αυτή η δραστηριότητα; Σε ποιο επίπεδο; Με τι είδους διαφοροποίηση; Τι θα μπορούσε να ακολουθήσει;

3 3 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μάχιμων Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Στόχοι Προγράμματος Επιμορφωτικών Σεμιναρίων ΝΑΠΞΓ 4.Μετάφραση των αρχών των ΝΑΠΞΓ σε πρακτικές οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας •Ανάπτυξη θεμάτων κατά επίπεδο ΚΕΠΑ •Ανάπτυξη θεματικών ενοτήτων, σύμφωνα με τα ΝΑΠΞΓ, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης των νέων τεχνολογιών •Βιωματική πρακτική μέσα από εμπλοκή σε παραδείγματα δραστηριοτήτων εκμάθησης μιας γλώσσας και μέσα από δραστηριότητες μετάφρασης των αρχών των ΝΑΠΞΓ σε πρακτικές οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας 2.Σύντομη παρουσίαση - Εξοικείωση με τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα για τις Ξένες Γλώσσες (ΝΑΠΞΓ). Βασισμένο (α) στα (ΝΑΠΔΣΚΔ) (β) Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ) για τις Γλώσσες 3.Σύγκριση ΝΑΠΞΓ με υφιστάμενες πρακτικές – τι νέα στοιχεία φέρνουν τα ΝΑΠΞΓ για όλες τις γλώσσες γενικά και για κάθε γλώσσα ξεχωριστά ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ και όχι ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ •Τι πρέπει να συμπεριλαμβάνει η διδασκαλία σύμφωνα με τα ΝΑΠΞΓ και το ΚΕΠΑ •Σύγκριση ΝΑΠΞΓ με υφιστάμενα εγχειρίδια και πρακτικές στην κάθε γλώσσα – τι πρέπει να συμπληρώνεται, σύμφωνα με τα ΝΑΠΞΓ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΔΟΚΟΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΌΧΙ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ – ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 1.Σύντομη παρουσίαση - Εξοικείωση με τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα για τα Δημόσια Σχολεία της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΝΑΠΔΣΚΔ) – αρχές που τα διέπουν

4 4 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μάχιμων Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Ξένων Γλωσσών Εκπαιδευτική διαδικασία: Μαθητοκεντρική μάθηση Βιωματική μάθηση Ενεργός μάθηση Συνεργατική μάθηση Ηλεκτρονική μάθηση Ανατρέξατε στο φυλλάδιο / στην ιστοσελίδα των Νέων Αναλυτικών προγραμμάτων για τις Ξένες Γλώσσες

5 5 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μάχιμων Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Ξένων Γλωσσών Δημοκρατικό και Ανθρώπινο Σχολείο / γλωσσικό μάθημα Εκπαιδευτική Διαδικασία Επαρκές, ενιαίο (ΚΕΠΑ) και συνεκτικό (περιεχόμενο) αναλυτικό πρόγραμμα και σώμα γνώσεων Δεξιότητες – Κλειδιά Πίνακας Ελέγχου

6 6 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μάχιμων Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Γνωριμία με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Ξένων Γλωσσών Τι ήταν μέχρι τώρα; / Μελέτη του Νέου Αναλυτικού Προγράμματος για τις Ξένες Γλώσσες (ΑΠΞΓ) Αναλυτικό Πρόγραμμα Ξένων Γλωσσών – Γενικός Σκοπός 2.1 2.2 Tι διαπιστώνετε; 1.Συνοχή σε όλες τις γλώσσες (επίπεδα ΚΕΠΑ) 2.Αναλυτικά προγράμματα κι’ όχι Διδακτικό Εγχειρίδιο 3.Μηχανισμός ελέγχου προγραμμάτων – βεβαίωση ύπαρξης όλων των συστατικών ενός σύγχρονου αναλυτικού προγράμματος 4.Επιμόρφωση διδασκόντων 5.Αξιολόγηση και εμπλουτισμός γλωσσικού διδακτικού υλικού 6.Περισσότερη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών – ψηφιακός αλφαβητισμός 7.Περαιτέρω εκσυγχρονισμός

7 7 Πατήστε στο πλήκτρο FREE

8 8 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μάχιμων Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Γλώσσες που διδάσκονται στην Κύπρο Αναγνωρίστε τα τραγούδια Φωτογραφία - Ενθύμιο

9 9 http://lali274callunic.wikispaces.com Student nameThematic unitWeb 2.0Other BeriaDesigning a story book about Australia http://beria.wikispaces.com/Online+Test+Review Facebook MariaChristmas http://lali274callmaria.wikispaces.com/Thematic+Online+Unit Voki AndriaValentine’s Day http://andria21.wikispaces.com/Thematic+Online+Unit WikiVoki AndreasEaster http://andreas28.wikispaces.com/Thematic+Online+Unit EmailPersonal Videos ElenaSchool http://lali274elena.wikispaces.com/Unit+Development Facebook SallyThanksgiving http://lali274sally.wikispaces.com/Unit+Development Myspace MariosComics http://coletrain.wikispaces.com/Unit+Development Wikipedia VassosShopping http://vassos306.wikispaces.com/Topic+Collection SkypePersonal Photos; Useful tips, Links, Learn English! EleniLondon http://eleniscallwiki.wikispaces.com/Thematic+Online+Unit Email GeorgiaHalloween http://lali274callunicgeorgia.wikispaces.com/Unit+Development Blog TomThe Big Apple http://soullis.wikispaces.com/Unit+Development YouTubeHuman Engine lali274callunic In student portfolios: Annotated reviews of online activities: speaking, listening, reading, writing, vocabulary, grammar and culture

10 10 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μάχιμων Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Common European Framework of Reference (CEFR) for Languages TOPIC: SPARE TIME Teacher Sample A1A2B1  talk and enquire about sport and hobbies  enquire and talk about hobbies and sports  express likes and dislikes ask about and tell where to go and how to get there  enquire and express likes and dislikes and spare time and weekend activities B2C1C2  enquire and express likes and dislikes and preferences about music, and TV  enquire and express likes and dislikes about movies and theatre  enquire and tell about plans for going out  enquire and express likes and dislikes about other spare time activities  enquire and express likes and dislikes about (English) entertainment and arrangements for outings

11 11 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μάχιμων Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων για τις Ξένες Γλώσσες Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ) για τις γλώσσες (Σημειώσεις) Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα βασικά χαρακτηριστικά του ΚΕΠΑ; Πώς αναπτύσσεται το ίδιο θέμα από το ένα επίπεδο στο άλλο; Δραστηριότητα σε δύο ομάδες με θέμα: Οικογένεια και οικογενειακή ζωή Αναπτύξετε το θέμα, με βάση τα επίπεδα ΚΕΠΑ Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1 και Γ2. (Φωτοτυπίες: παράδειγμα με θέμα Ελεύθερος Χρόνος, Επίπεδα ΚΕΠΑ συνοπτικά στα αγγλικά και στα ελληνικά, φύλλο εργασίας, παράδειγμα με θέμα Οικογένεια και οικογενειακή ζωή) Παράδειγμα: Ελεύθερος χρόνος

12 12 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μάχιμων Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ) για τις Γλώσσες ΘΕΜΑ: Οικογένεια και οικογενειακή ζωή Διαβάστε την περιγραφή του ΚΕΠΑ Α1 πάνω στο θέμα Οικογένεια και οικογενειακή ζωή Εργαστείτε σε δυάδες και γράψτε περιγραφές για τα υπόλοιπα επίπεδα για το ίδιο θέμα. Αλλάξτε συνεργάτη. Εργαστείτε με κάποιον από μια άλλη δυάδα. Συζητήστε τις περιγραφές σας. Συζητήστε τα πορίσματά σας με την υπόλοιπη ομάδα. Μελετήστε το ΔΕΙΓΜΑ και συγκρίνετε. A1A2B1  Αναγνωρίστε μέλη της οικογένειας  Ρωτήσετε και πέστε τα ονόματα μελών της οικογένειας  Αναγνωρίστε οικογενειακές σχέσεις (πχ Ο κος Γιάννης είναι πατέρας του Κώστα)  Ρωτήστε άλλους πώς είναι και πέστε πώς είστε (πχ τι κάνεις; Καλά.)  Ρωτήστε και πέστε τον αριθμό μελών της οικογένειας B2C1C2

13 13 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μάχιμων Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Common European Framework of Reference (CEFR) for Languages TOPIC: Family and Home Life Sample A1A2B1  Identify family members  ask and tell family member names  Identify family relationships  ask and say how people are  ask and tell number of family members  ask about and describe family members and pets  ask and talk about house work  ask about and describe houses, rooms and furniture  ask and tell about family members’ professions  talk about and describe family celebrations B2C1C2  ask about and describe houses, rooms and furniture  talk about kinds of dwellings in Cyprus, US, USA, Australia, Canada, Africa  accept and refuse complements / opinions about your family  accept and refuse complements / opinions about your house, rooms, furniture, decoration  talk about your family members, their activities and your house.  research and report on British/American/Australian family life

14 14 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μάχιμων Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Φωτογραφία Α1 Είναι ο γιος μου. Τον λένε Ορέστη. Είναι φοιτητής. Μένει στη Μελβούρνη Α2 Είναι ο γιος μου. Ονομάζεται Ορέστης. Είναι φοιτητής. Σπουδάζει Οικονομικά στο πανεπιστήμιο RMIT. Μένει στη Μελβούρνη. Του αρέσει η μουσική και ο αθλητισμός. Παίζει πιάνο και κιθάρα και τραγουδά. Παίζει ποδόσφαιρο, κολυμπά και κάνει σκέιτ μπορντ. Β1 Να σας παρουσιάσω τον γιο μου. Λέγεται Ορέστης. Είναι 25 χρονών. Γεννήθηκε στη Μελβούρνη. Είναι ελληνοκυπριακής και αυστραλέζικης καταγωγής. Είναι φοιτητής. Σπουδάζει Οικονομικά στο πανεπιστήμιο RMIT. Μένει στη Μελβούρνη. Εργάζεται στην εταιρεία General Motors. Του αρέσουν πολύ οι σπουδές και η δουλειά του. Του αρέσει επίσης η μουσική και ο αθλητισμός. Παίζει πιάνο και κιθάρα, τραγουδά και συνθέτει δικά του τραγούδια. Παίζει σε συναυλίες και σε διάφορες εκδηλώσεις με την ορχήστρα του. Παίζει ποδόσφαιρο δύο φορές τη βδομάδα. Του αρέσει και το κολύμπι. Η μεγάλη του αγάπη, όμως είναι να κάνει σκέιτ μπορντ τον χειμώνα στο χιόνι. Του αρέσει το καλό φαγητό και ποτό και η καλή παρέα. Λατρεύει τη φωτογράφιση. Βγάζει πολλές και ωραίες φωτογραφίες.

15 15 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μάχιμων Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Ανάπτυξη Θεματικής Ενότητας

16 16 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μάχιμων Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Ανάπτυξη Θεματικής Ενότητας

17 17 http://neaanalytikaxenonglosson.wikispaces.com/

18 18 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μάχιμων Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Ανάπτυξη θεματικής ενότητας 1.Κατευθυντήριες Γραμμές για την ανάπτυξη Αναλυτικού Προγράμματος για τις Ξένες Γλώσσες 2.Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (σύνοψη, Περιληπτικός πίνακας, πίνακας αξιολόγησης, Πίνακας Αυτό-αξιολόγησης μαθητή) 3.Αρχές: μαθητοκεντρική, βιωματική, ενεργός, συνεργατική και ψηφιακή μάθηση 4.Θεματική Τράπεζα / Συλλογή δραστηριοτήτων 5.Πίνακας Ανάπτυξης θεματικής ενότητας 6.Πακέτο γλωσσικού διδακτικού υλικού 7.Θεματικό έντυπο και ψηφιακό υλικό 8.Παραδείγματα δραστηριοτήτων 9.Ιστοσελίδα CALL 10.Πηγές (ιστοσελίδα Επιμορφωτικών) 11.Πίνακας Ελέγχου Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων για τις Ξένες Γλώσσες 12.Το διαδίκτυο Για την ανάπτυξη μιας θεματικής ενότητας θα χρειαστείτε: Ανάπτυξη Θεματικής Ενότητας σε ομάδες 1.Οι ομάδες θα εργαστούν πάνω σε ένα θέμα η κάθε μια 2.Οι ομάδες στα γαλλικά, επίπεδο Α1 3.Οι ομάδες στα αγγλικά, επίπεδο Α2 4.Ανταλλαγή Παραδείγματα στην ιστοσελίδα

19 19 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μάχιμων Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Διαφημίσεις Συνέδριο Foreign Language Instructional Technology: Theory and Practice Δεκέμβριος 3-5,2010, Πανεπιστήμιο Κύπρου Organiser: Language Centre, University of Cyprus Co-0rganisers: 1. University of Cyprus - Department of English Studies - Department of French Studies and Modern Languages - Department of Turkish and Middle Eastern Studies - The Department of Education 2. The Cyprus University of Technology 3. The Cyprus Ministry of Education and Culture http://www.cut.ac.cy/eurocall/ Εδώ θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την κυπριακή ιστοσελίδα του EUROCALL και την Ευρωπαϊκή οργάνωση για τη Διδασκαλία των γλωσσών με τη Χρήση του Υπολογιστή. Περισσότερες πληροφορίες για την οργάνωση μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του EUROCALL www.eurocall-languages.orgwww.eurocall-languages.org

20 20 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Υποστηρικτών Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Γλώσσες που διδάσκονται στην Κύπρο Αναγνωρίστε τη χώρα Συζήτηση για τις μέχρι τώρα μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν

21 21 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μάχιμων Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Γλώσσες που διδάσκονται στην Κύπρο Αναγνωρίστε τη χώρα

22 22 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μάχιμων Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Για την επόμενη φορά, παρακαλώ φέρτε και πάλι τα πιο κάτω καθώς και την ενότητα πάνω στην οποία εργάζεστε με την ομάδα σας: 1. Το γλωσσικό διδακτικό σας υλικό (πακέτο) 2. Επιλογή θέματος πάνω στο οποίο θέλετε να εργαστείτε για την ανάπτυξη θεματικής ενότητας 3. Τράπεζα / Συλλογή δραστηριοτήτων πάνω στο θέμα επιλογής σας 45. Συμβατικό / έντυπο και ψηφιακό υλικό που να σχετίζεται με το θέμα σας Από διδακτικό υλικό, αυθεντικές πηγές, διαδίκτυο, κλπ. Επιπρόσθετο υλικό και ιδέες Συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης των νέων τεχνολογιών Γεια σας 再见 До свидания Au revoir Good bye Auf Wiedersehen Adiós Arrivederci さようなら Στο δεύτερο μέρος της ημέρας θα γίνουν οι παρουσιάσεις των θεματικών ενοτήτων


Κατέβασμα ppt "1 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μάχιμων Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Δεύτερη Μέρα Καλωσορίσατε και πάλι."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google