Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διαχείριση Έργων Πληροφορικής

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διαχείριση Έργων Πληροφορικής"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής
Διάλεξη 6η Δίκτυα PERT

2 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής, 2010-11
Αβεβαιότητα Τι κάνουμε όταν η εκτίμηση της διάρκειας των δραστηριοτήτων ενός έργου ενέχει αβεβαιότητα; Πρόβλημα στην εφαρμογή της μεθόδου κρίσιμης διαδρομής (CPM) Διαχείριση Έργων Πληροφορικής,

3 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής, 2010-11
Μέθοδος PERT Αναπτύχθηκε από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ με στόχο τη διαχείριση της έγκαιρης εκτέλεσης του έργου. Τα δίκτυα PERT αποτελούνται από τόξα και κόμβους (τοξωτά). Η έμφαση δίνεται στα γεγονότα. Κατάλληλη για περιπτώσεις ανάπτυξης νέων συστημάτων (προϊόντων) που ενέχουν τεχνολογικούς κινδύνους ή πολλούς αστάθμητους παράγοντες. Διαχείριση Έργων Πληροφορικής,

4 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής, 2010-11
Δίκτυα PERT Η διάρκεια κάθε δραστηριότητας είναι στοχαστική μεταβλητή Μπορούμε να υπολογίσουμε την πιθανότητα P(x) να ολοκληρωθεί το έργο σε x χρονικές μονάδες Μπορούμε να υπολογίσουμε τη διάρκεια t για την οποία ελπίζουμε, με κάποια πιθανότητα, ότι θα υλοποιηθεί το έργο. Διαχείριση Έργων Πληροφορικής,

5 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής, 2010-11
Προϋποθέσεις για την εφαρμογή μεθόδου PERT: Οι διάρκειες των δραστηριοτήτων είναι στοχαστικά ανεξάρτητες Μπορεί να εφαρμοστεί το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα, δηλ. η Κρίσιμη Διαδρομή περιλαμβάνει επαρκές πλήθος δραστηριοτήτων Διαχείριση Έργων Πληροφορικής,

6 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής, 2010-11
Τεχνική PERT Για να εφαρμόσουμε τη μέθοδο PERT χρειαζόμαστε τρεις εκτιμήσεις για τη διάρκεια κάθε δραστηριότητας. H εκτίμηση ta αντιστοιχεί στον πιο αισιόδοξο χρόνο υλοποίησης H εκτίμηση tb αντιστοιχεί στον πιο απαισιόδοξο χρόνο υλοποίησης H εκτίμηση tm αντιστοιχεί στον πιο πιθανό χρόνο υλοποίησης του έργου Οι τρεις εκτιμήσεις πρέπει να γίνονται με τις ίδιες προϋποθέσεις/συνθήκες (π.χ. πόρους, ανθρώπινο δυναμικό) Οι τρεις εκτιμήσεις για τη χρονική διάρκεια κάθε δραστηριότητας (αισιόδοξη ta, απαισιόδοξη tb, περισσότερο πιθανή tm) ακολουθούν την κατανομή β. Διαχείριση Έργων Πληροφορικής,

7 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής, 2010-11
Κατανομή β Εάν θεωρήσουμε τη διάρκεια της δραστηριότητας (i,j) dij ως τυχαία μεταβλητή, αποδεικνύεται στην πράξη ότι ακολουθώντας την κατανομή β έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Συνεχής κατανομή, διαφορετική από την κανονική Πλεονεκτήματα: Αντιστοιχεί μικρή πιθανότητα στο ενδεχόμενο να ολοκληρωθεί η δραστηριότητα στον πιο αισιόδοξο χρόνο (ta) και επίσης μικρή πιθανότητα στο ενδεχόμενο να ολοκληρωθεί η δραστηριότητα στον πιο απαισιόδοξο χρόνο (tb) Αντιστοιχεί μια μόνο πιθανότητα (tm) στο ενδεχόμενο να ολοκληρωθεί η δραστηριότητα μεταξύ του πιο αισιόδοξου (ta) και του πιο απαισιόδοξου χρόνου (tb) Διαχείριση Έργων Πληροφορικής,

8 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής, 2010-11
Τεχνική PERT Αναμενόμενη τιμή Ε(di,j)=te=1/6 (ta +4tm + tb ) Διακύμανση: σ2=((tb - tα ) / 6) 2 Τυπική απόκλιση: 1/6 (tb - tα ) Διαχείριση Έργων Πληροφορικής,

9 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής, 2010-11
Παράδειγμα Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, για να γίνει προμήθεια υλικού ή λογισμικού από ένα δημόσιο οργανισμό, απαιτείται η εγγραφή της προκήρυξης της προμήθειας στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών. Γνωρίζετε ότι συνήθως η διαδικασία εγγραφής της προκήρυξης στο ΕΠΠ ολοκληρώνεται σε 15 εβδομάδες. Εάν όμως η πρόταση είναι καλά τεκμηριωμένη και οι ημερομηνίες συνεδρίασης της αρμόδιας Επιτροπής είναι ευνοϊκές, η εγγραφή μπορεί να ολοκληρωθεί σε 5 εβδομάδες μόνο. Ωστόσο, έχει συμβεί στο παρελθόν να χρειαστεί να περάσουν 60 εβδομάδες για την ολοκλήρωση της εγγραφής! Ποια η αναμενόμενη διάρκεια της διαδικασίας αυτής και ποια η διακύμανσή της; Eάν κατασκευάζατε το δίκτυο του σχετικού έργου ποια τιμή θα δίνατε στη διάρκεια της δραστηριότητας; Διαχείριση Έργων Πληροφορικής,

10 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής, 2010-11
Απάντηση te= (5+4*15+60)/6 = 20,833, δηλ. 21 εβδομάδες περίπου σ2=((60-5)/6)2=84,02 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής,

11 Χρονική επίλυση δικτύου PERT
Πώς υπολογίζουμε τη διάρκεια ενός έργου; Εάν υπάρχει μόνο μια διαδρομή από το (εναρκτήριο) γεγονός k στο γεγονός (πέρατος) m, τότε: η διάρκεια είναι Τkm=∑dij για όλες τις δραστηριότητες (i,j) που μεσολαβούν η αναμενόμενη τιμή της διάρκειας είναι Ε(Τkm)= ∑Ε(dij) και η διακύμανση της διάρκειας είναι Var(Τkm)=∑Var(dij) Εάν υπάρχουν περισσότερες διαδρομές τότε: Υπολογίζουμε την αναμενόμενη διάρκεια κάθε μίας Εάν υπάρχουν διαδρομές με την ίδια αναμενόμενη τιμή Ε(Τkm) τότε η διαδρομή με τη μεγαλύτερη διασπορά αντιπροσωπεύει την αβεβαιότητα του έργου. Διαχείριση Έργων Πληροφορικής,

12 Χρονική επίλυση δικτύου PERT
Κατασκευάζουμε το δίκτυο και εκτιμούμε για κάθε δραστηριότητα (i,j) τους χρόνους ta(i,j) , tb(i,j) και tm(i,j) Υπολογίζουμε την αναμενόμενη διάρκεια κάθε δραστηριότητας Ε(di,j)=te(i,j)=1/6 (ta +4tm + tb ) Με βάση τις τιμές te(i,j) υπολογίζουμε τα EXj και ΒXj Διαχείριση Έργων Πληροφορικής,

13 Χρονική επίλυση δικτύου PERT
Υπολογίζουμε το Συνολικό Περιθώριο κάθε δραστηριότητας, τις Κρίσιμες Δραστηριότητες και την Κρίσιμη Διαδρομή. Για την Κρίσιμη Διαδρομή υπολογίζουμε μ= ∑ te(i,j) και Var= ∑Var(dij) Εάν υπάρχουν περισσότερες διαδρομές με την ίδια αναμενόμενη διάρκεια, ως χρονικά μεγαλύτερη θεωρούμε εκείνη με τη μεγαλύτερη διασπορά. Διαχείριση Έργων Πληροφορικής,

14 Χρονική επίλυση δικτύου PERT
Υπολογίζουμε την τιμή της τυποποιημένης κανονικής μεταβλητής z = (Προγραμ. Διάρκ. – Αναμεν. Διάρκ.) / Τυπική Απόκλιση z = (χ-μ) / √Var H z ακολουθεί την κατανομή Ν(m, Var) → Ν(1,0) Διαχείριση Έργων Πληροφορικής,

15 Χρονική επίλυση δικτύου PERT
Ο υπολογισμός της πιθανότητας P(x) να ολοκληρωθεί το έργο σε χρόνο μικρότερο ή ίσο των x χρονικών μονάδων είναι P(EXn = m ≤ x) = Φ (z) και βρίσκεται από τους πίνακες της τυποποιημένης κανονικής κατανομής ως το εμβαδόν από -∞ έως την τιμή z Διαχείριση Έργων Πληροφορικής,

16 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής, 2010-11
Πίνακας Τιμών των Πιθανοτήτων της Τυποποιημένης Κανονικής Κατανομής Ν(0,1) για z≥0 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής,

17 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής, 2010-11
z 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής,

18 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής, 2010-11
Άσκηση 7 Δραστηρ. Χρόνοι (ta tm tb ) (1,2) 1,2,9 (2,4) 2,4,12 (2,3) 1,4,7 (3,4) (3,5) 2,3,4 (3,7) 6,8,16 (4,5) 4,6,8 (4,6) 3,5,7 (5,6) 0.5, 1.0, 1.5 (5,7) 5,7,15 (6,7) 3,5,13 Να κατασκευάσετε το δίκτυο PERT. Να υπολογίσετε την αναμενόμενη μέση τιμή (μi,j) και τη διασπορά var (di,j) για κάθε δραστηριότητα Ποιες είναι οι κρίσιμες δραστηριότητες και ποια η Κρίσιμη Διαδρομή; Ποια η πιθανότητα να ολοκληρωθεί το έργο μέσα σε 25 χρονικές μονάδες P(x≤25); Πόσος χρόνος απαιτείται ώστε να είμαστε βέβαιοι κατά 95% ότι θα έχει ολοκληρωθεί το έργο; Διαχείριση Έργων Πληροφορικής,

19 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής, 2010-11
Λύση Δραστ. μ Var (1,2) 3 1.777 (2,4) 5 2.777 (2,3) 4 1 (3,4) (3,5) 0.11 (3,7) 9 2.77 (4,5) 6 0.44 (4,6) (5,6) 0.027 (5,7) 8 (6,7) Var= =7.775 Z= (25-22)/√7.775 = Από τον Πίνακα Τιμών των πιθανοτήτων της τυποποιημένης Κανονικής Κατανομής προκύπτει ότι P(x≤25)= P((z-22)/√7.775)=0.95 → (z-22)/√7.775=1.65 → x≈27 ημέρες Διαχείριση Έργων Πληροφορικής,


Κατέβασμα ppt "Διαχείριση Έργων Πληροφορικής"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google