Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ 1 1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ 1 1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ
1 1

2 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Δημήτρης Παπαδημητρίου τέως Διευθυντής Υπουργείου Οικονομικών 2 2

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται σε μία κρίσιμη οικονομική συγκυρία, η δημοσιονομική ισορροπία, η ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος και οι ομαλές πιστωτικές συνθήκες του ιδιωτικού τομέα αποτελούν το ζητούμενο της νέας οικονομικής πραγματικότητας προκειμένου να τεθεί η ελληνική οικονομία εκ νέου σε αναπτυξιακή τροχιά και στη διαδικασία πραγματικής σύγκλισης με την υπόλοιπη Ευρώπη. 3 3

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συνεχιζόμενη δυσπιστία των διεθνών αγορών, το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής του Μνημονίου και η εφαρμογή πολιτικής που θα διευκολύνει την οικονομική ανάπτυξη και συνακολούθως τη δημοσιονομική προσαρμογή αποτελούν μερικά από τα προβλήματα που απασχολούν σήμερα την Κυβέρνηση. Βραχυπρόθεσμα όμως μπορεί κανείς να ισχυρισθεί ότι μείζονα θέματα και άμεσοι κίνδυνοι μπορεί να δημιουργηθούν από τη δημοσιονομική υστέρηση, σε σχέση με τον στόχο, εξαιτίας του χαμηλού ρυθμού αύξησης των εσόδων και την έλλειψη ρευστότητας στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. 4 4

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα μέρος της στέρησης αυτής οφείλεται στην καλλιέργεια υπεραισιόδοξων στόχων μετά τη λήψη των φορολογικών μέτρων και ψήφιση ορισμένων φορολογικών νόμων. Μεγάλο, όμως, μέρος οφείλεται, όπως είναι γνωστό, στα προβλήματα και γενικά στην αποτελεσματικότητα του φοροεισπρακτικού και ελεγκτικού μηχανισμού του Υπουργείου Οικονομικών 5 5

6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μολονότι, τα έσοδα από την περαίωση των ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων ανήλθαν σε πάρα πολύ ικανοποιητικά επίπεδα, εντούτοις όμως, η περαίωση, ως φορολογικό μέτρο, πέρα από την αρνητική επίδραση που έχει στο περί δικαίου αίσθημα και στην φορολογική συνείδηση τον πολιτών, αν δεν συνοδευτεί, τουλάχιστον σε αυτήν την χρονική στιγμή, από μια συστηματική προσπάθεια αναδιοργάνωσης των ελεγκτικών μηχανισμών και από ένα σύγχρονο, απλό, μόνιμο και ανταγωνιστικό φορολογικό σύστημα, θα αναχαιτίσει, όπως και στο παρελθόν, κάθε προσπάθεια των φορολογικών αρχών για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. 6 6

7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως όλοι γνωρίζουμε με το Ν.3842/2010 «Αποκατάσταση Φορολογικής Δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις», ο οποίος ψηφίστηκε στις , επήλθαν ριζικές αλλαγές στο ελληνικό φορολογικό σύστημα. Πιο συγκεκριμένα, οι σημαντικότερες από αυτές θα αναλυθούν παρακάτω. 7 7

8 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 8 8

9 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Εφαρμογή νέας ενιαίας φορολογικής κλίμακας για όλα τα εισοδήματα με υψηλό συντελεστή 45% για εισοδήματα μεγαλύτερα των € και καθιέρωση υποχρεωτικής προσκόμισης αποδείξεων για την κάλυψη του αφορολογήτου ορίου 9 9

10 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Αλλαγή τρόπου προσδιορισμού δαπανών διαβίωσης με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια 10 10

11 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Αλλαγές στη φορολογία εμπορικών επιχειρήσεων και καθιέρωση λογιστικού προσδιορισμού για ορισμένες κατηγορίες επαγγελμάτων 11 11

12 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Αλλαγές στις εκπιπτόμενες δαπάνες επιχειρήσεων και αναμόρφωση του σχετικού άρθρου του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 12 12

13 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Φορολόγηση των συναλλαγών με εξωχώριες (offshore) εταιρείες ή εταιρείες που εδρεύουν σε μη συνεργάσιμα κράτη και μη αναγνώριση σχετικών δαπανών προς έκπτωση. Και σημαντικές αλλαγές στις διατάξεις περί ενδοομιλικών συναλλαγών (transfer pricing) 13 13

14 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Νέος τρόπος φορολόγησης των κερδών των νομικών με διαχωρισμό αυτών σε διανεμόμενα και αδιανέμητα και καθιέρωση υψηλού συντελεστή 40% για τα διανεμόμενα κέρδη και την φορολόγηση των μερισμάτων που λαμβάνονται από τα φυσικά πρόσωπα στην κλίμακα 14 14

15 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Επιβολή φορολογίας στα κέρδη από την πώληση εισηγμένων μετοχών και κατάργηση φόρου συναλλαγών 1,5 τοις χιλίοις Στις κατηγορίες βιβλίων (κατάργηση Α΄ κατηγορίας βιβλίων, άρση απαλλαγών από την τήρηση βιβλίων κλπ) Στο χρόνο έκδοσης Α.Π.Υ. ελευθέρων επαγγελματιών 15 15

16 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ.
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ. Στη μείωση ορίου άνω του οποίου υπάρχει υποχρέωση εξόφλησης τιμολογίων (αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών) από το λήπτη του φορολογικού στοιχείου, με επιταγές έκδοσης του λήπτη του στοιχείου ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού, από τα € στα €3.000 16 16

17 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ.
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ. Με την υποχρεωτική ηλεκτρονική διαβίβαση συναλλαγών μεταξύ επιτηδευματιών καθώς και μεταξύ επιτηδευματιών και δημοσίου, νπδδ κλπ, άνω των €3.000 στην ΓΓΠΣ 17 17

18 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ.
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ. Με την καθιέρωση, από 01/01/2011, εξόφλησης των φορολογικών στοιχείων άνω των €1.500 που εκδίδονται για την πώληση αγαθών ή παροχή αγαθών σε ιδιώτες, αποκλειστικά μέσω τραπεζών, με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες και με επιταγές 18 18

19 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ.
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ. Στον Κώδικα Φορολογικών Κυρώσεων με βασικότερες την καθιέρωση νέων ορίων προστίμων, τη μη εφαρμογή του αφορολογήτου, την αναστολή μέχρι ένα(1) μήνα της λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων όταν διαπράττονται συγκεκριμένες παραβάσεις και τον ορισμό ορισμένων παραβάσεων ως ποινικό αδίκημα 19 19

20 ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΑΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Στις διατάξεις σχετικά με τον ειδικό φόρο ακινήτων Με την κατάργηση απαλλαγών ΦΠΑ σε συγκεκριμένες υπηρεσίες (δικηγόρων, συμβολαιογράφων κ.α.) και περαιτέρω αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ με τον πρόσφατο Ν.3899/2010 20 20

21 ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΑΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Και με τη συγκρότηση περιουσιολογίου φυσικών προσώπων από τη ΓΓΠΣ Με την κατάργηση Ε.Τ.ΑΚ και επιβολή Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) 21 21

22 ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΑΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Παρότι, στόχος του Ν.3842/2010, όπως τουλάχιστον αναφέρεται στη σχετική αιτιολογική έκθεση, είναι «ένα απλό και δίκαιο φορολογικό πλαίσιο με ενιαίους κανόνες, χωρίς αδικαιολόγητες εξαιρέσεις, ένα πλαίσιο που ενθαρρύνει την ειλικρίνεια και μέσα σε αυτό κάθε πολίτης μπορεί να συνεισφέρει ανάλογα με τις πραγματικές του δυνατότητες και όλοι οι πολίτες γνωρίζουν ισότιμη μεταχείριση, ανάλογη της οικονομικής τους κατάστασης», εν τούτοις και μετά την ψήφιση του ανωτέρω νόμου. 22 22

23 ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΑΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Το φορολογικό σύστημα συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από πολυνομία και αναποτελεσματικότητα, με συνέπεια να υπονομεύεται κάθε προσπάθεια εμπέδωσης φορολογικής συνείδησης, η οποία ήταν ανέκαθεν το ζητούμενο της εκάστοτε ασκηθείσας φορολογικής πολιτικής. 23 23

24 ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΑΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Το φαινόμενο της φοροδιαφυγής, πέρα από τους ιστορικά προσδιορισμένους παράγοντες, έχει συχνότατα αποδοθεί στην έλλειψη φορολογικής συνείδησης. Φορολογική, όμως συνείδηση δεν μπορεί, κατά την άποψή μου, να επέλθει έτσι αυτόνομα αλλά μόνον στα πλαίσια μιας συνεπούς φορολογικής πολιτικής και της λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου, φερέγγυου και αποτελεσματικού φοροελεγκτικού μηχανισμού, ο οποίος θα την εμπεδώσει στη συνείδηση των πολιτών. 24 24

25 ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΑΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Όπως έχω αναφέρει παραπάνω, η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας αποτελούσε και αποτελεί ιδιαίτερα σήμερα πρωταρχικό στόχο της οικονομικής πολιτικής. Ορισμένες, όμως, διατάξεις του νέου φορολογικού νόμου αντί να συνεισφέρουν στην επίτευξη του στόχου αυτού, κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση. 25 25

26 ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΑΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Ενδεικτικό παράδειγμα, συνιστά η επιβολή του υψηλού φορολογικού συντελεστή 40% στα διανεμόμενα κέρδη, η οποία ενδεχομένως θα θεωρηθεί αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη φορολόγηση μητρικών- θυγατρικών εταιρειών και στο πλαίσιο αυτό δεν αποκλείεται να οδηγήσει τη χώρα μας σε δικαστικές διενέξεις με πολυεθνικούς ομίλους που διατηρούν θυγατρική εταιρεία στη χώρα μας, οι οποίοι θα ζητούν επιστροφή του επιπλέον φόρου, παρά το γεγονός ότι αυτός δεν θεωρείται από τις νέες διατάξεις ως παρακρατούμενος φόρος μερίσματος αλλά φόρος της ελληνικής θυγατρικής. 26 26

27 ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΑΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Κυρίως όμως η εικόνα στον κόσμο των επιχειρήσεων και ειδικά σε αλλοδαπούς επενδυτές είναι η αντίληψη ότι ο συντελεστής για τα φορολογητέα κέρδη στην Ελλάδα, στην ουσία αυξάνεται σε 40%. Αυτό είναι βέβαιο ότι θα αποθαρρύνει σημαντικά ξένες επενδύσεις στη χώρα μας, καθώς ο κάθε επενδυτής ενδιαφέρεται τελικά για τη μετά φόρο καθαρή απόδοση της επένδυσής του. 27 27

28 ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΑΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Επιπλέον, ο κόσμος των επιχειρήσεων πλήττεται και από την επιβολή της έκτακτης εισφοράς, η οποία πέρα από την όποια άποψη διατυπώνεται για τη συνταγματικότητά της συνιστά ένα μέτρο αντιαναπτυξιακό, το οποίο τείνει να παγιωθεί ως φορολογικό μέτρο, αποδεικνύοντας ότι με την υφιστάμενη νομοθεσία οι επιχειρήσεις δεν είναι δυνατό να πραγματοποιήσουν τον απαραίτητο φορολογικό προγραμματισμό τους για τα οικονομικά τους. 28 28

29 ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΑΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Κυρίως όμως η εικόνα στον κόσμο των επιχειρήσεων και ειδικά σε αλλοδαπούς επενδυτές είναι η αντίληψη ότι ο συντελεστής για τα φορολογητέα κέρδη στην Ελλάδα, στην ουσία αυξάνεται σε 40%. Αυτό είναι βέβαιο ότι θα αποθαρρύνει σημαντικά ξένες επενδύσεις στη χώρα μας, καθώς ο κάθε επενδυτής ενδιαφέρεται τελικά για τη μετά φόρο καθαρή απόδοση της επένδυσής του. 29 29

30 ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΑΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Περαιτέρω, ορισμένα φορολογικά μέτρα (χαρακτηριστικό παράδειγμα οι συνεχείς αυξήσεις του ΦΠΑ), έχουν ως αποτέλεσμα την άμεση αλλαγή στον τρόπο και την ποιότητα της ζωής μας. Παρόλα αυτά, δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι ορισμένες διατάξεις του φορολογικού αυτού νόμου στοχεύουν στην πραγματοποίηση της εξυγίανσης του φορολογικού μας συστήματος και στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. 30 30

31 ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΑΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Περαιτέρω, ορισμένα φορολογικά μέτρα (χαρακτηριστικό παράδειγμα οι συνεχείς αυξήσεις του ΦΠΑ), έχουν ως αποτέλεσμα την άμεση αλλαγή στον τρόπο και την ποιότητα της ζωής μας. Παρόλα αυτά, δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι ορισμένες διατάξεις του φορολογικού αυτού νόμου στοχεύουν στην πραγματοποίηση της εξυγίανσης του φορολογικού μας συστήματος και στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. 31 31

32 ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Η προσπάθεια για διεύρυνση της φορολογικής βάσης, αναγκαστική και αυτονόητη σε μεγάλο βαθμό λόγω της δημοσιονομικής κρίσης Η κατάργηση χαριστικών φοροαπαλλαγών και αυτοτελούς φορολόγησης καθώς και η κατάργηση του εξωλογιστικού προσδιορισμού και των εξαιρέσεων από την καταβολή ΦΠΑ, 32 32

33 ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Η κατάργηση χαριστικών φοροαπαλλαγών και αυτοτελούς φορολόγησης καθώς και η κατάργηση του εξωλογιστικού προσδιορισμού και των εξαιρέσεων από την καταβολή ΦΠΑ Η φορολόγηση των offshore εταιριών και των παροχών σε είδος προς τα στελέχη των εταιριών 33 33

34 ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Οι προσπάθειες πάταξης της φοροδιαφυγής μέσω αυστηρότερων ποινών, σαρωτικών διασταυρώσεων, ελέγχων και επέκτασης του λογιστικού προσδιορισμού σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες. 34 34

35 ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Ειδικότερα, στο νόμο περιλαμβάνεται σειρά μέτρων για την περιστολή της φοροδιαφυγής όπως η ενίσχυση των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, ο προγραμματισμός και η διενέργεια φορολογικών ελέγχων με βάση point system που θα μετρά τον κίνδυνο φοροδιαφυγής, η επιβολή προστίμων και από το ΣΔΟΕ και το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο για όλους τους φορολογούμενους. 35 35

36 ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Η καθιέρωση ενιαίας φορολογικής κλίμακας για όλους τους φορολογουμένους, που θα προσαρμόζεται στις μεταβολές του πληθωρισμού (τιμαριθμοποίηση), παρότι η σύνδεση του αφορολογήτου με αποδείξεις- που ενδεχομένως θα συμβάλει στην πάταξη της φοροδιαφυγής συνεπάγεται προσπάθεια των φορολογουμένων να κερδίσουν το αφορολόγητο που μέχρι τώρα ήταν κεκτημένο 36 36

37 ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Ειδικότερα, στο νόμο περιλαμβάνεται σειρά μέτρων για την περιστολή της φοροδιαφυγής όπως η ενίσχυση των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, ο προγραμματισμός και η διενέργεια φορολογικών ελέγχων με βάση point system που θα μετρά τον κίνδυνο φοροδιαφυγής, η επιβολή προστίμων και από το ΣΔΟΕ και το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο για όλους τους φορολογούμενους 37 37

38 ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Κίνητρα για τις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις διαφόρων τομέων και για τη διατήρηση θέσεων εργασίας. 38 38

39 ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Συνοψίζοντας θέλω να διατυπώσω την άποψη ότι διαχρονικά μέχρι σήμερα ο βασικός στόχος των περισσοτέρων φορολογικών νόμων, που θεσπίστηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών, είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής. Αυτό όμως μέχρι και σήμερα δυστυχώς δεν έχει επιτευχθεί και σύμφωνα μάλιστα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών για το 2009, πάνω από το ήμισυ των Ελλήνων φορολογούμενων δεν πλήρωσαν φόρο εισοδήματος. 39 39

40 ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Μπορεί λοιπόν κάποιος να αναλογισθεί και να απαντήσει στα ερωτήματα τι λειτουργεί λάθος προς την κατεύθυνση αυτή, η Κοινωνία; οι ελεγκτικοί μηχανισμοί; ή και τα δύο μαζί; Όποια λοιπόν απάντηση και να δώσει κάποιος εξακολουθεί να παραμένει μέχρι σήμερα ανικανοποίητο το «περί Δικαίου αίσθημα» των πολιτών. 40 40

41 ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Κλείνοντας την εισαγωγή μου, θα ήθελα να δώσω το λόγο στους εκλεκτούς ομιλητές της σημερινής ημερίδας οι οποίοι θα παρουσιάσουν αναλυτικότερα τα σημαντικότερα θέματα που άπτονται των βασικών αλλαγών στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και στα λοιπά φορολογικά αντικειμένα που επήλθαν με το Ν.3842/2010. 41 41

42 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ν.3888/2010 ΚΑΙ ν.3842/2010
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ν.3888/2010 ΚΑΙ ν.3842/2010 Ηλίας Αργυρός τέως Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών & τέως Ειδικός Γραμματέας του Σ.Δ.Ο.Ε. 42 42

43 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ν.3888/2010 ΚΑΙ ν.3842/2010
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ν.3888/2010 ΚΑΙ ν.3842/2010 Αλλαγές: Στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Σε θέματα Διοικητικών και Ποινικών Κυρώσεων Σε διάφορα άλλα θέματα 43 43

44 Ι. ν 3842/2010 – Άρθρο 19 Παρ. 1: Περιορισμός απαλλασσόμενων επιτηδευματιών
Από την τήρηση βιβλίων δεν είναι απαλλασσόμενοι οι παρέχοντες υπηρεσίες, ακόμη και όταν τα ακαθάριστα έσοδα ήταν κάτω των ευρώ την προηγούμενη χρήση (κομμωτήρια, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι). Ακόμη οι πράκτορες κρατικών λαχείων - παιγνίων (ΠΡΟ-ΠΟ, ΛΟΤΤΟ και συναφή), οι εφημεριδοπώλες, οι υποπράκτορες εφημερίδων και περιοδικών και οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι και οι συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων. Ο μόνος απαλλασσόμενος είναι ο πλανόδιος λαχειοπώλης Ισχύς: από 44 44

45 Παρ. 2: Ένταξη στην Β’ κατηγορία βιβλίων
Εντάσσονται στην Β’ κατηγορία βιβλίων ο πρατηριούχος υγρών καυσίμων για τη βενζίνη και το πετρέλαιο, ο εκμεταλλευτής περιπτέρου, ο πωλητής οπωρολαχα-νικών, νωπών αλιευμάτων και λοιπών αγροτικών προϊόντων αποκλειστικά στις λαϊκές αγορές ή πλανοδίως, ο επιτηδευματίας του μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. για το πετρέλαιο θέρμανσης και ο εκμεταλλευτής κινητής καντίνας. Ισχύς: από τη δημοσίευση με βάση ΑΥΟ. 45 45

46 Παρ. 2: Ένταξη στην Β’ κατηγορία βιβλίων
Λαϊκές από 1/10/2010 (ΑΥΟ. ΠΟΛ.1065/2010) Εκμεταλλευτές κινητής καντίνας από 1/7/2010 (ΑΥΟ. ΠΟΛ.1066/2010) Εκμεταλλευτές περιπτέρων από 1/7/2010 (ΑΥΟ. ΠΟΛ.1067/2010) 46 46

47 Παρ. 2: Ένταξη στην Β’ κατηγορία βιβλίων
Οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων για την εμπορία βενζίνης και πετρελαίου Οι επιτηδευματίες μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. (διακίνησης πετρελαίου θέρμανσης)από 1/5/2010 (ΑΥΟ ΠΟΛ.1036/2010) οι ΑΛΠ, από τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων, θα εκδίδονται από (Χωρίς επιβολή προστίμου για μη έκδοση ΑΛΠ από 1/1/-30/4/2010.ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1139/2010) 47 47

48 Παρ. 10-16: Μεταβολές στο βιβλίο αποθήκης
Απαλλάσσεται ο επιτηδευματίας από την τήρηση βιβλίου αποθήκης όταν αποκλειστικά επεξεργάζεται αγαθά τρίτων.(φασονίστας) Ισχύς: από τη διαχειριστική περίοδο που αρχίζει μετά τη δημοσίευση. Απαλλάσσεται ο επιτηδευματίας από την τήρηση βιβλίου αποθήκης και του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών για τις βοηθητικές ύλες και τα υλικά συσκευασίας, όπως και από την έκδοση ΔΕΔ για τις βοηθητικές ύλες και τα υλικά συσκευασίας και τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, για τις ύλες αυτές και τα υλικά αυτά. Στο βιβλίο κεντρικής αποθήκης δεν τηρούνται επίσης οι βοηθητικές ύλες και τα υλικά συσκευασίας. Ισχύς: από τη διαχειριστική περίοδο που αρχίζει μετά τη δημοσίευση. 48 48

49 Παρ. 10-16: Μεταβολές στο βιβλίο αποθήκης
Απαλλάσσεται από την τήρηση ιδιαίτερου βιβλίου αποθήκης για το υποκατάστημα με εξαρτημένη λογιστική, ανεξάρτητα του τόπου που βρίσκεται το υποκατάστημα, με την υποχρέωση να δίνονται στον έλεγχο άμεσα τα ποσοτικά υπόλοιπα των μερίδων του υποκαταστήματος. Το ίδιο ισχύει και για τον αποθηκευτικό χώρο. Ισχύς: από το μεθεπόμενο μήνα από τη δημοσίευση, δηλ 49 49

50 Παρ. 17-19: Δυνατότητα μη τήρησης βιβλίων υποκαταστημάτων
Ο επιτηδευματίας έχει τη δυνατότητα να μην τηρεί βιβλία υποκαταστημάτων, ανεξάρτητα κατηγορίας και ανεξάρτητα του τόπου που βρίσκονται, δηλαδή και πάνω από 50 χλμ., σε άλλο Νομό ή νησί, με την προϋπόθεση να καταχωρούνται χωριστά στα βιβλία της έδρας οι αγορές και πωλήσεις για τον επιτηδευματία της Β΄ κατηγορίας και για τον επιτηδευματία της Γ΄ κατηγορίας καταχωρούνται χωριστά οι αγορές και οι πωλήσεις και το ταμείο, που πρέπει το υπόλοιπο κάθε υποκαταστήματος να δίνεται άμεσα στον έλεγχο. Καταργήθηκε η περ. γ΄ του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 9 για νομοτεχνικούς λόγους (λόγω μη τήρησης βιβλίων υποκαταστήματος).Ισχύς: από το μεθεπόμενο μήνα από τη δημοσίευση. δηλ 50 50

51 Παρ. 20-21: Τρόπος έκδοσης δελτίων αποστολής και τιμολογίων για τα αγροτικά προϊόντα
Αντικαθίστανται οι διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1γ τελευταίο εδάφιο και 12 παρ. 6 και προβλέπεται η υποχρέωση έκδοσης συνενωμένου δελτίου αποστολής – τιμολογίου (άμεσα κατά την ΕΔΥΟ ΠΟΛ. 1091/2010), από τον επιτηδευματία που αγοράζει αγροτικά προϊόντα από πρόσωπα του άρθρου 2 παρ. 4 (αγρότες του ειδικού καθεστώτος του ΦΠΑ) είτε διακινούνται με σκοπό την αγορά είτε αγοράζονται άμεσα, ακόμη και όταν ο αγρότης τα στέλνει με δικό του δελτίο αποστολής, οπότε στην περίπτωση αυτή στο συνενωμένο δελτίο αποστολής - τιμολόγιο αναγράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία του δελτίου αποστολής του αγρότη. 51 51

52 Παρ. 20-21: Τρόπος έκδοσης δελτίων αποστολής και τιμολογίων για τα αγροτικά προϊόντα
Όταν αγοραστής των αγροτικών προϊόντων είναι πρόσωπο του άρθρου 2 παρ. 3 (Δημόσιο, ΝΠΔΔ κ.λπ.) το τιμολόγιο εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 12 (δηλ. μπορεί να εκδίδεται μέχρι τέλος της διαχειριστικής περιόδου). - Στο άρθρο 12 παρ. 11 τρίτο εδάφιο του ΚΒΣ, η λέξη «προστίθενται» αντικαθίσταται με την λέξη «περιλαμβάνονται» και στην καθαρή αξία συμπεριλαμβάνονται οι λοιπές επιβαρύνσεις, εκτός του ΦΠΑ που αναγράφεται διακεκριμένα. Ισχύς: από το μεθεπόμενο μήνα από τη δημοσίευση, δηλ 52 52

53 Παρ. 22: Χρόνος έκδοσης Αποδείξεων Παροχών Υπηρεσιών από τους ελεύθερους επαγγελματίες
Αντικαθίσταται το άρθρο 13 παρ. 3 τέταρτο εδάφιο και υποχρεώνονται οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα να εκδίδουν τις Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ) με την ολοκλήρωση της παροχής και όταν αυτή διαρκεί να εκδίδεται η ΑΠΥ κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής για την παρασχεθείσα υπηρεσία και όχι πέραν της διαχειριστικής περιόδου. Για τις παροχές υπηρεσιών προς το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, οι ΑΠΥ εκδίδονται σε κάθε επαγγελματική τους είσπραξη επίσης, με την είσπραξη εκδίδονται και οι ΑΠΥ για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί μέχρι και δεν έχουν εισπραχθεί οι αμοιβές. Ισχύς: από τη διαχειριστική περίοδο που αρχίζει από 53 53

54 Παρ. 24: Παράταση χρόνου ενημέρωσης βιβλίων με γνωστοποίηση
Δίνεται η δυνατότητα στους επιτηδευματίες με απλή γνωστοποίηση στον προϊστάμενο της ΔΟΥ (αντί της έγκρισης) να παρατείνει το χρόνο ενημέρωσης των βιβλίων (άρθρο 17 παρ. 1, 2α’, β’ γ’ και 5) μέχρι πενήντα (50) ημέρες μία φορά εντός της διαχειριστικής περιόδου. Ισχύς:Από το μεθεπόμενο μήνα από τη δημοσίευση, δηλ. από 54 54

55 Παρ. 25: Συναλλαγές μέσω τράπεζας ή με επιταγές (πάνω από 3
Παρ. 25: Συναλλαγές μέσω τράπεζας ή με επιταγές (πάνω από ευρώ γενικά και ευρώ για τα αγροτικά προϊόντα) Αντικαθίσταται το άρθρο 18 παρ. 2 δεύτερο και τέταρτο εδάφιο και προβλέπονται: Η εξόφληση τιμολογίων για τον λήπτη φορολογικών στοιχείων για αγορές αγαθών ή λήψη υπηρεσιών για ποσά πάνω από ευρώ (αντί ευρώ) να γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγή (όχι δίγραμμη) του λήπτη του στοιχείου. Για την εκχώρηση επιταγών τρίτων εκδίδεται άμεση λογιστική απόδειξη εκχώρησης αξιόγραφων, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία των εκχωρούμενων επιταγών (εκδότης, αξία, ημερομηνία, τελευταίος οπισθογράφος κ.λπ.) 55 55

56 Παρ. 25: Συναλλαγές μέσω τράπεζας ή με επιταγές
Ειδικά για τις αγορές αγροτικών προϊόντων (όχι μόνο νωπών οπωρολαχανικών) από πρόσωπο που παράγει τα προϊόντα αυτά, το όριο της προηγούμενης διαδικασίας (μέσω τράπεζας ή επιταγής) καθορίζεται για τον αγοραστή επιτηδευματία πάνω από ευρώ. Ακόμη και από τον αντιπρόσωπο στον εντολέα παραγωγό αγροτικών προϊόντων μέσω εκκαθάρισης, όταν το ποσό είναι πάνω από ευρώ μετά την αφαίρεση της δικαιούμενης προμήθειας. Αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 18 και τα στοιχεία του ΚΒΣ επιτρέπεται (και δεν επιβάλλεται) να φέρουν την υπογραφή του εκδότη ή του προσώπου που ορίζεται από αυτόν. Ισχύς: από το μεθεπόμενο μήνα από τη δημοσίευση , δηλ. από 56 56

57 Παρ. 26: Θέματα συγκεντρωτικών καταστάσεων (χρόνος υποβολής, όριο υποβολής)
Ο χρόνος υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων (προμηθευτών - πελατών) και γενικά των στοιχείων του άρθρου 20 παρ. 1 καθορίζεται μέχρι 25 Ιουνίου κάθε έτους (αντί 30 Σεπτεμβρίου) και το όριο της αξίας των στοιχείων, για την μη υποβολή τους, είναι τα 300 ευρώ (όπως και προηγουμένως καθορίζονταν με σχετικές υπουργικές αποφάσεις). Ισχύς: από τη δημοσίευση, δηλ. από Για το ημερολογιακό έτος 2009 η υποβολή των Σ.Κ. του άρθρου 20 παρ. 1 με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1090/ είχε οριστεί από και με την νεότερη ΑΥΟ ΠΟΛ.1123/ ορίστηκε ως εξής - Μέχρι με ΑΦΜ 1, 2, 3, μέχρι με ΑΦΜ 4, 5, 6, μέχρι με ΑΦΜ 7, 8, 9, μέχρι με ΑΦΜ 0. 57 57

58 Παρ. 27: Φύλαξη στοιχείων (εκτός Δ. Α
Παρ. 27: Φύλαξη στοιχείων (εκτός Δ.Α.) σε μικροφίλμς ή σε ηλεκτρονική μορφή Δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους επιτηδευματίες να διαφυλάσσουν τα φορολογικά τους στοιχεία, εκτός από τα συνοδευτικά, σε μικροφίλμς ή σε ηλεκτρονική μορφή (οπτικοί δίσκοι CD-ROM τεχνολογίας WORM) με φωτογράφηση ή ψηφιοποίηση από τα στελέχη, ύστερα από την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ. Ισχύς: από το μεθεπόμενο μήνα από τη δημοσίευση, δηλ. από 58 58

59 Παρ. 30-31: Κατάσχεση επίσημων ή ανεπίσημων βιβλίων – στοιχείων
Παρ : Κατάσχεση επίσημων ή ανεπίσημων βιβλίων – στοιχείων. Κατάργηση απόδειξης παραλαβής Καταργείται η παρ. 5 του άρθρου 36, που προέβλεπε την απόδειξη παραλαβής των επίσημων βιβλίων και στοιχείων και τα βιβλία και στοιχεία, επίσημα ή ανεπίσημα, κατάσχονται όταν είναι ενδεχόμενο να προκύπτει απόκρυψη φορολογητέας ύλης, με σχετική αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 36. Ισχύς από το μεθεπόμενο μήνα από την δημοσίευση , δηλ. από 59 59

60 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΡΘΡΟ 20
Παράγραφος 1. Διασφάλιση και έλεγχος συναλλαγών Καθιερώνεται η διαβίβαση των φορολογικών στοιχείων για συναλλαγές άνω των ευρώ μεταξύ επιτηδευματιών και προσώπων του άρθρου 3 παρ. 2 του ΚΒΣ (δημόσιο, ΝΠΔΔ κ.λπ.) μέσω ηλεκτρονικού συστήματος, σε βάση δεδομένων της ΓΓΠΣ του Υπουργείου Οικονομικών. Παράγραφος 2. Διασφάλιση και έλεγχος των συναλλαγών που διενεργούνται μεταξύ των επιτηδευματιών Οι εξοφλήσεις των συναλλαγών των επιτηδευματιών πάνω από ευρώ θα γίνεται μέσω επαγγελματικών τραπεζικών συναλλαγών θα διασυνδέονται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων της ΓΓΠΣ, χωρίς να ισχύει το τραπεζικό απόρρητο. 60 60

61 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΡΘΡΟ 20
Παράγραφος 3. Διασφάλιση και έλεγχος των συναλλαγών που αφορούν πώληση αγαθών ή υπηρεσιών σε ιδιώτες Η εξόφληση των φορολογικών στοιχείων αξίας άνω των ευρώ, για την πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, θα γίνεται αποκλειστικά μέσω τράπεζας με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες και με επιταγές. Παράγραφος 4. Απόδειξη συναλλαγής – Έλεγχος στοιχείων αντισυμβαλλόμενων Δίνεται η δυνατότητα, στον λήπτη φορολογικού στοιχείου, επαλήθευσης των στοιχείων των εκδοτών φορολογικών στοιχείων, μέσω βάσης δεδομένων της ΓΓΠΣ. Οι λήπτες των στοιχείων άνω των ευρώ θα έχουν υποχρέωση επιβεβαίωσης των στοιχείων των εκδοτών και της φορολογικής συνέπειά τους. 61 61

62 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΡΘΡΟ 20
Παράγραφος 5.Ρύθμιση των ανωτέρω υποχρεώσεων με ΑΥΟ Ισχύς: από και με ΑΥΟ θα υλοποιηθούν τα παραπάνω μέτρα. 62 62

63 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΒΣ / ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΕΣ ΑΡΘΡΟ 75
Παράγραφος 1: Ορισμός νέων ορίων προστίμων Τα όρια των προστίμων του άρθρου 5 παρ. 2 περ. α’ υποπερ. αα’, αβ’ και αγ’ του Ν.2523/1997, στις γενικές παραβάσεις, αναπροσαρμόζονται και στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη εκατοντάδα (προς τα πάνω), ενώ σε μερικές οριακές περιπτώσεις το ύψος του προστίμου είναι πιο αυξημένο. 63 63

64 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΒΣ / ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΕΣ ΑΡΘΡΟ 75
Τα νέα όρια έχουν ως ακολούθως: * Περ. α’: Μη έκδοση κάθε στοιχείου του ΚΒΣ. **Περ. η’: Η κάθε μη καταχώριση ή ανακριβής καταχώριση των στοιχείων που προσδιορίζουν το ύψος της συναλλαγής στα πρόσθετα βιβλία. 64 64

65 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΒΣ / ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΕΣ ΑΡΘΡΟ 75
Παράγραφος 2: Νομοτεχνική διάταξη αναπροσαρμογής ορίου προστίμων Τα όρια του άρθρου 5 παρ. 10 περ. α’ και β’ (όρια για ισόποσο πρόστιμο, σε μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση στοιχείων ή διπλάσιων προστίμων σε πλαστά ή εικονικά στοιχεία) γίνονται, για νομοτεχνικούς λόγους, ευρώ (από 880 ευρώ που ήταν προηγουμένως). 65 65

66 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΒΣ / ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΕΣ ΑΡΘΡΟ 75
Παράγραφοι 3 και 4: Διοικητικός συμβιβασμός - Καταβολή προστίμου Στο άρθρο 9 παρ. 6 του Ν.2523/1997 προστίθεται νέο εδάφιο, σύμφωνα με το οποίο τα πρόστιμα του άρθρου 5 παρ. 8α’ και η’ (μη έκδοση στοιχείων, μη καταχώριση ή ανακριβής καταχώριση των στοιχείων στα πρόσθετα βιβλία) και παρ. 10α’ και β’ (μη έκδοση στοιχείων ή ανακριβής έκδοση στοιχείων, πλαστά - εικονικά στοιχεία), σε διοικητικό ή δικαστικό συμβιβασμό περιορίζονται ως εξής: 66 66

67 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΒΣ / ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΕΣ ΑΡΘΡΟ 75
- Στο 1/2 όταν το ύψος του προστίμου είναι μέχρι ευρώ με εφάπαξ καταβολή. - Στο 1/2 όταν το ύψος του προστίμου είναι πάνω από ευρώ και με καταβολή το 30%. Η καταβολή του προστίμου (εφάπαξ ή το 30%) γίνεται με την υπογραφή του συμβιβασμού ή εντός δύο (2) εργασίμων ημερών για τις ΔΟΥ, με σχετική μνεία στο πρακτικό συμβιβασμού. 67 67

68 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΒΣ / ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΕΣ ΑΡΘΡΟ 75
Παράγραφος 5: Μη εφαρμογή του αφορολόγητου ορίου της κλίμακας του άρθρου 9 του Ν.2238/1994 για τους επιτηδευματίες που υποπίπτουν σε ουσιώδεις ή ειδεχθείς παραβάσεις του ΚΒΣ. Το αφορολόγητο όριο της κλίμακας του άρθρου 9 του Ν.2238/1994 δεν εφαρμόζεται για τις χρήσεις εκείνες για τις οποίες καταλογίζονται σε βάρος των φυσικών προσώπων παραβάσεις του άρθρου 5 παρ. 8α’ και η’ και παρ. 10α’ και β’. Το άρθρο 75 ισχύει για τις παραβάσεις που διαπράττονται από τον μεθεπόμενο μήνα από τη δημοσίευση, δηλ. από 68 68

69 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ - ΑΡΘΡΟ 76
Παράγραφος 1:Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων Αντικαθίστανται οι διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 πρώτο και δεύτερο εδάφιο του Ν.2523/1997 και προβλέπεται η υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων των επιτηδευματιών μέχρι ένα (1) μήνα, πέρα από τα ισχύοντα (απειλή ή βία), σε επανάληψη μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης στοιχείου πώλησης ή διακίνησης ή παροχής υπηρεσιών από διαφορετικούς ελέγχους, μέσα στην ίδια ή την επόμενη χρήση, ή από τον ίδιο τον φορολογικό έλεγχο για μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση στοιχείων τουλάχιστον για τρεις συναλλαγές. Αναστολή επίσης γίνεται και σε μη καταχώριση στα πρόσθετα βιβλία του ΚΒΣ του άρθρου 10 παρ. 5, των συναλλαγών για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί τα στοιχεία εσόδων. 69 69

70 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ - ΑΡΘΡΟ 76
Όταν γίνει η αναστολή των επαγγελματικών εγκαταστάσεων και εντός 3ετίας επαναληφθεί μία από τις παραπάνω παραβάσεις, τότε η νέα αναστολή των επαγγελματικών εγκαταστάσεων, γίνεται μέχρι έξι (6) μήνες. Ισχύς: από τη δημοσίευση δηλ. από Ειδικά από και μετά, με το άρθρο 16 παρ. 6 του Ν.3888/2010 προβλέπεται, αν από τον ίδιο έλεγχο διαπιστωθεί η μη έκδοση 10 στοιχείων ή το μη εκδοθέν ή τα μη εκδοθέντα υπερβαίνουν σε αξία τα 500 ευρώ, αναστέλλεται άμεσα για 48 ώρες η λειτουργία του καταστήματος, με πράξη των ελεγκτικών οργάνων. Η επαγγελματική εγκατάσταση σφραγίζεται με τη συνδρομή της αστυνομικής αρχής εφόσον ζητηθεί από τα ελεγκτικά όργανα. 70 70

71 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ - ΑΡΘΡΟ 76
Η αναστολή αυτή γίνεται με την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί ειδική εντολή ελέγχου από τον Ειδικό Γραμματέα του ΣΔΟΕ για την εφαρμογή του μέτρου κατά την ημερομηνία έκδοσης της ειδικής εντολής. Με ΑΥΟ θα υλοποιηθεί το μέτρο αυτό. Η αναστολή λειτουργίας του καταστήματος, του μέτρου αυτού, δεν εμποδίζει τον Υπουργό των Οικονομικών να εκδώσει απόφαση αναστολής και με τις προηγούμενες γενικές διατάξεις. 71 71

72 ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ
Παράγραφος 2 και 3: Αδικήματα φοροδιαφυγής για μη εφαρμογή των διατάξεων του ΚΒΣ - Χρόνος έναρξης ισχύος Με την παρ. 2 τροποποιείται ο τίτλος του άρθρου 19 του Ν.2523/1997 και προστίθεται νέα παρ. 5 στο εν λόγω άρθρο 19 και προβλέπεται επίσης να είναι ποινικό αδίκημα και να επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 μηνών σε μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση στοιχείων κατά την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών ή σε μη καταχώριση στα πρόσθετα βιβλία, του άρθρου 10 παρ. 5, των συναλλαγών για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί στοιχεία εσόδων και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της αναστολής των επαγγελματικών εγκαταστάσεων κατά το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν.2523/1997. 72 72

73 ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ
Σε περίπτωση υποτροπής εντός 3ετίας από την αναστολή λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 3 μηνών. Με την παρ. 3 καθορίζεται ο χρόνος ισχύος για τα αδικήματα που διαπράττονται από και μετά. Ειδικά για τα παραπάνω αδικήματα που διαπράττονται από και μετά, με το άρθρο 16 παρ. 2 του Ν.3888/2010, η παραπάνω ποινή φυλάκισης ορίζεται τουλάχιστον σε 4 μήνες και σε υποτροπή εντός 3ετίας σε 6 μήνες. 73 73

74 ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΟΤΑΝ ΟΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΑΡΘΡΟ 81
Παράγραφος 1: Επιβολή προστίμου κατά τη διάρκεια του ελέγχου. - Στο Ν.2523/1997 προστίθεται νέο άρθρο 9Α με τίτλο «Επιβολή προστίμου κατά τη διάρκεια του ελέγχου», σύμφωνα με το οποίο τα ελεγκτικά όργανα κατά τη διάρκεια ελέγχου στην επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία, όταν διαπιστώνουν παραβάσεις που αποδεικνύονται με αντικειμενικά δεδομένα, δεν οφείλονται σε υποκειμενική συμπεριφορά του επιτηδευματία και η βαρύτητα και οι συνθήκες τελέσεως της παράβασης δεν ασκούν επιρροή στο πρόστιμο, συντάσσουν επί τόπου έκθεση ελέγχου και εκδίδουν απόφαση επιβολής προστίμου και τις επιδίδουν άμεσα στον υπόχρεο. 74 74

75 ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΟΤΑΝ ΟΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΑΡΘΡΟ 81
Παραβάσεις για τις οποίες ακολουθείται η διαδικασία αυτή είναι ιδίως: Μη επίδειξη των πρόσθετων βιβλίων. Μη καταχώρηση στα πρόσθετα βιβλία. Μη έκδοση ΑΛΠ ή ΑΠΥ. Μη έκδοση Τιμολογίου ή Δελτίου Αποστολής ή Δελτίου Ποσοτικής Παραλαβής. Μη έκδοση φορτωτικής ή Δελτίου Κίνησης. Όταν τον έλεγχο το διενεργεί το Σ.Δ.Ο.Ε. η έκθεση ελέγχου και η πράξη επιβολή προστίμου κοινοποιούνται στην αρμόδια ΔΟΥ.(Ισχύς:από , για παραβάσεις που διαπιστώνονται από την ημερομηνία αυτή και μετά.). 75 75

76 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ - ΑΡΘΡΟ 81
Παράγραφος 2: Ποσοστό βεβαίωσης σε περίπτωση άσκησης προσφυγής. Σε περίπτωση προσφυγής τόσο στη Φορολογία εισοδήματος (άρθρο 74 παρ. 6α Ν.2238/1994) όσο και στο ΦΠΑ (άρθρο 53 παρ. 2 Ν.2859/2000) βεβαιώνεται το 25% (από 10% που ήταν προηγουμένως). (Ισχύς: από τη δημοσίευση, δηλ. από ) Παράγραφος 3: Κλαδικά εγχειρίδια ελέγχων. Προβλέπεται ότι με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να καταρτίζονται κλαδικά εγχειρίδια ελέγχου για τις ελεγκτικές διαδικασίες, επαληθεύσεις, τεχνικές και μεθόδους ελέγχου. 76 76

77 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ - ΑΡΘΡΟ 80
Καθιερώνεται νέο σύστημα επιλογής υποθέσεων για έλεγχο με τη χρησιμοποίηση μεθόδων ανάλυσης κινδύνου (risk analysis) που βασίζεται σε ποιοτικά χαρακτηριστικά (νομική μορφή, κατηγορία βιβλίων, κλάδος επικινδυνότητας, παραβάσεις, φορολογική εικόνα υπόχρεων κ.λπ.), οικονομικά δεδομένα (ακαθάριστα έσοδα, καθαρά κέρδη, συντελεστής μικτού και καθαρού κέρδους κ.λπ.), χωροταξικά και χρονικά δεδομένα (τόπος παραγωγής, εποχιακές δραστηριότητες κ.λπ.). Το νέο σύστημα θα υλοποιηθεί με ΑΥΟ, που μπορεί να ορίζεται και τυχαίο δείγμα για έλεγχο πέραν του νέου συστήματος. Οι υπάρχουσες διατάξεις που προβλέπουν τον υποχρεωτικό έλεγχο παραμένουν σε ισχύ. 77 77

78 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΑΡΘΡΟ 82
Με το άρθρο 82 η ημερομηνία παραγραφής, για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, που έληγε παρατάθηκε μέχρι Έτσι, παραγράφονταν οι χρήσεις 2000, 2001, 2002 και 2003 που προηγουμένως είχαν παραταθεί και κανονικά η χρήση Ήδη με το άρθρο 12 παρ. 7 του Ν.3888/2010 η ημερομηνία παραγραφής παρατάθηκε μέχρι Με το άρθρο 12 παρ.5 του Ν.3888/2010 εάν περαιωθούν οι υποθέσεις με τα άρθρα 1-13 και εξοφληθεί η συνολική οφειλή δεν διαφυλάσσονται τα βιβλία και στοιχεία μέχρι και τη χρήση 2005,όπως και για όσες υποθέσεις έγινε τακτικός έλεγχος ή περαιώθηκαν στο παρελθόν με εξόφληση των συνολικών οφειλών. 78 78

79 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 83
Προβλέπεται στην ΓΓΠΣ του Υπουργείου Οικονομικών η συγκρότηση περιουσιολογίου όλων των φυσικών προσώπων κατόχων ΑΦΜ, που θα περιλαμβάνει ακίνητα, αυτοκίνητα, σκάφη, εναέρια μέσα μεταφοράς, μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια, εταιρικά μερίδια, εκτός από τραπεζικές καταθέσεις και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών θα υλοποιηθεί η διάταξη του άρθρου αυτού. Ισχύς: από τη δημοσίευση, δηλ. από και με βάση ΑΥΟ. 79 79

80 ΣΩΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΟ 88
Η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (Υπ.Ε.Ε.) του άρθρου 30 του Ν.3296/2004 μετονομάζεται σε Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) και τροποποιείται και συμπληρώνεται συγχρόνως το Π.Δ.85/2005 με σύσταση ενός νέου τμήματος στην Κεντρική Υπηρεσία και αναδιάρθρωση των Επιχειρησιακών Διευθύνσεων Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Έτσι η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών από 5 Τμήματα αναδιαρθρώνεται σε 2 Υποδιευθύνσεις, με 3 Τμήματα εκάστη και η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Θεσσαλονίκης από 3 Τμήματα και 1 Γραφείο αναδιαρθρώνεται σε 5 Τμήματα. 80 80

81 ΣΩΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΟ 88
Με την αναδιάρθρωση αυτή συστήνονται νέα εξειδικευμένα Τμήματα για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, την πειρατεία και κυκλοφορία παραποιημένων προϊόντων, την καταπολέμηση του «ξεπλύματος βρώμικου χρήματος» και κυρίως τον έλεγχο των Δημοσίων Δαπανών και τον έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης και των δαπανών των φυσικών προσώπων. Ισχύς: από τη δημοσίευση, δηλ. από 81 81

82 ΙΙ. Ν.3888/2010 Άρθρο 16 (Ισχύς ) Παράγραφος 1: Αδίκημα φοροδιαφυγής για την μη απόδοση ή ανακριβή απόδοση ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων, τελών ή εισφορών Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν.2523/1997 και αποτελεί αδίκημα η μη απόδοση ή ανακριβής απόδοση στο Δημόσιο ΦΠΑ, παρακρατούμενων ή επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών, ακόμη και όταν το ποσό είναι μέχρι ευρώ, σε ετήσια βάση. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται ποινή φυλάκισης. Για τα μεγαλύτερα ποσά συνεχίζουν οι ποινές όπως είχαν, ήτοι: -για ποσά από μέχρι ευρώ, ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 1 έτος. - για ποσά πάνω από ευρώ, κάθειρξη μέχρι 10 έτη. 82 82

83 ΙΙ. Ν.3888/2010 Άρθρο 16 (Ισχύς ) Παράγραφος 2: Αύξηση της ποινής φυλάκισης, για μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση στοιχείων και την μη καταχώριση στα πρόσθετα βιβλία του άρθρου 10 παρ. 5 του ΚΒΣ για συναλλαγές που δεν έχουν εκδοθεί στοιχεία (από 2 σε 4 μήνες και σε υπότροπη κατάσταση από 3 σε 6 μήνες), Σχετική ανάλυση βλ. πιο πάνω στο άρθρο 76 παρ. 2 του Ν.3842/2010. 83 83

84 ΙΙ. Ν.3888/2010 Άρθρο 16 (Ισχύς ) Παράγραφος 3: Υποβολή μηνυτήριας αναφοράς στον εισαγγελέα αμέσως με την ολοκλήρωση του ελέγχου Με την παράγραφο αυτή αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2523/1997 και προβλέπεται για τα αδικήματα του άρθρου 18 παρ. 1γ’ (μη απόδοση ή ανακριβή απόδοση στο Δημόσιο ΦΠΑ, παρακρατούμενων ή επιρριπτόμενων φόρων, τελών και εισφορών πάνω από ευρώ), του άρθρου 19 παρ. 5 (μη έκδοση πάνω από 10 στοιχείων ή υπέρβαση αξίας των 500 ευρώ) και του άρθρου 19 παρ. 1β’ (έκδοση ή αποδοχή εικονικών στοιχείων για αξίες πάνω από ευρώ) η μηνυτήρια αναφορά υποβάλλεται αμέσως στον αρμόδιο εισαγγελέα με την ολοκλήρωση του ελέγχου και ζητείται η εκδίκαση της υπόθεσης κατά προτεραιότητα, με βάση τα πορίσματα του ελέγχου. 84 84

85 ΙΙ. Ν.3888/2010 Άρθρο 16 (Ισχύς ) Παράγραφος 4: Μηνυτήρια αναφορά σε μη άσκηση προσφυγής Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 21 και σε περίπτωση μη άσκησης προσφυγής κατά του οικείου φύλλου ελέγχου, ο προϊστάμενος της ΔΟΥ υποβάλλει αμελλητί τη μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα, όπως και στην προηγούμενη παρ. 3.  Παράγραφος 5: Αρμόδιο δικαστήριο Αντικαθίσταται η παρ. 5 του άρθρου 21 και αρμόδιο δικαστήριο είναι, κατά περίπτωση, το τριμελές Πλημμελειοδικείο (προηγουμένως ήταν το μονομελές Πλημμελειοδικείο) ή το τριμελές Εφετείο κακουργημάτων του τόπου της έδρας της αρμόδιας για την φορολόγηση ΔΟΥ. 85 85

86 ΙΙ. Ν.3888/2010 Άρθρο 16 (Ισχύς ) Παράγραφος 6: Αναστολή λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων επιτηδευματία άμεσα για 48 ώρες με πράξη των ελεγκτικών οργάνων. Σχετική ανάλυση βλ. πιο πάνω στο άρθρο 76 παρ. 1 του Ν.3842/2010. Το άρθρο 16 ισχύει από τη δημοσίευση, δηλ. από 86 86

87 ΘΕΜΑΤΑ Φ.Π.Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Αικατερίνη Καρύδα Στέλεχος Υπουργείου Οικονομικών 87 87

88 Αλλαγές στο άρθρο 14 του Κώδικα Φ.Π.Α. σύμφωνα με το ν.3763/2009
Αλλαγές στον Κώδικα Φ.Π.Α βάσει του ν.3842/2010 Θέματα Φ.Π.Α που αφορούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με βάση τον ν.3851/2010 και ν.3468/2006 88 88

89 Δημήτρης Αντωνόπουλος, Στέλεχος Υπουργείου Οικονομικών
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ο.Ε., Ε.Ε., ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ, ΑΦΑΝΩΝ Ή ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ Δημήτρης Αντωνόπουλος, Στέλεχος Υπουργείου Οικονομικών 89 89

90 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ Οι Ο.Ε., Ε.Ε., αστικές εταιρίες, αφανείς ή συμμετοχικές εταιρίες, κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα και κοινοπραξίες φορολογούνται για το συνολικό καθαρό εισόδημά τους, με εξαίρεση: α)Τα εισοδήματά τους που απαλλάσσονται από το φόρο. β)Τα εισοδήματά τους που φορολογούνται αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. 90 90

91 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ γ) Τα εισοδήματά τους που προέρχονται από μερίσματα ημεδαπών Α.Ε. ή συνεταιρισμών. δ)Τα εισοδήματά τους που προέρχονται από συμμετοχή σε ημεδαπές Ε.Π.Ε. ή άλλες Ο.Ε., Ε.Ε., αστικές εταιρίες, αφανείς ή συμμετοχικές εταιρίες, κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα και κοινοπραξίες. 91 91

92 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ Με τη φορολόγηση των Ο.Ε., Ε.Ε., αστικών εταιριών, αφανών ή συμμετοχικών εταιριών, κοινωνιών αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα και κοινοπραξιών εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των προσώπων που συμμετέχουν σ’ αυτές, ανεξάρτητα αν πρόκειται για φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά 92 92

93 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Οι Ο.Ε., Ε.Ε., αστικές εταιρίες, αφανείς ή συμμετοχικές εταιρίες, κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα και κοινοπραξίες φορολογούνται με συντελεστή 25% για τις διαχειριστικές χρήσεις που αρχίζουν από και μετά. Εάν αποκτούν εισοδήματα από ακίνητα, επί του ακαθάριστου αυτού εισοδήματος επιβάλλεται συμπληρωματικός φόρος με συντελεστή 3%. 93 93

94 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Ειδικά, οι Ο.Ε. και Ε.Ε., καθώς και οι κοινωνίες κληρονομικού δικαίου στις οποίες περιλαμβάνονται και ανήλικοι, για τα κέρδη τους που αναλογούν στους ομόρρυθμους εταίρους φυσικά πρόσωπα και στους κοινωνούς φυσικά πρόσωπα φορολογούνται με συντελεστή 20%, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί από το φορολογητέο συνολικό καθαρό εισόδημά τους επιχειρηματική αμοιβή για μέχρι 3 ομόρρυθμους εταίρους φυσικά πρόσωπα ή μέχρι 3 κοινωνούς φυσικά πρόσωπα που έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής. 94 94

95 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ
Η επιχειρηματική αμοιβή κάθε δικαιούχου ομόρρυθμου εταίρου ή κοινωνού υπολογίζεται με την εφαρμογή του ποσοστού συμμετοχής του στο 50% του φορολογητέου συνολικού καθαρού εισοδήματος της Ο.Ε., Ε.Ε. ή κοινωνίας που δηλώθηκε με την οικεία ετήσια δήλωσή της. 95 95

96 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ
Εάν υπάρχουν περισσότεροι από 3 ομόρρυθμοι εταίροι ή κοινωνοί με ίσα ποσοστά συμμετοχής, αυτοί για τους οποίους υπολογίζεται επιχειρηματική αμοιβή καθορίζονται και δηλώνονται κάθε έτος από την Ο.Ε., Ε.Ε. ή κοινωνία με την οικεία αρχική ετήσια δήλωσή της. 96 96

97 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ
Στις εκτελωνιστικές Ο.Ε. που προβλέπονται από το άρθρο 13 του ν. 718/1977 υπολογίζεται επιχειρηματική αμοιβή για όλους τους ομόρρυθμους εταίρους φυσικά πρόσωπα. 97 97

98 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ
Ο υπολογισμός επιχειρηματικής αμοιβής από κάθε Ο.Ε., Ε.Ε. ή κοινωνία κληρονομικού δικαίου στην οποία περιλαμβάνεται και ανήλικος για κάθε δικαιούχο ομόρρυθμο εταίρο ή κοινωνό είναι υποχρεωτικός. 98 98

99 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ
Εάν υπάρχουν περισσότεροι από 3 ομόρρυθμοι εταίροι ή κοινωνοί με ίσα ποσοστά συμμετοχής, αυτοί για τους οποίους υπολογίζεται επιχειρηματική αμοιβή καθορίζονται και δηλώνονται κάθε έτος από την Ο.Ε., Ε.Ε. ή κοινωνία με την οικεία αρχική ετήσια δήλωσή της. 99 99

100 ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (σχετ
ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (σχετ. διατάξεις άρθρο 48 § 3 τελευταίο εδάφιο Κ.Φ.Ε., όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 § 3 ν. 3888/2010) Εάν σε κάποιο έτος η περιουσία κάποιου φορολογούμενου φυσικού προσώπου προσαυξηθεί από άγνωστη ή μη διαρκή ή μη σταθερή πηγή ή αιτία και ο φορολογούμενος, αφού κληθεί από την αρμόδια φορολογική αρχή, δεν αποδείξει την πραγματική πηγή ή αιτία προέλευσης της είτε ότι φορολογείται από άλλες διατάξεις είτε ότι απαλλάσσεται από το φόρο με ειδικές διατάξεις, τότε η προσαύξηση της περιουσίας του θεωρείται και φορολογείται ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων του έτους που επήλθε αυτή. 100 100

101 ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (σχετ
ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (σχετ. διατάξεις άρθρο 48 § 3 τελευταίο εδάφιο Κ.Φ.Ε., όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 § 3 ν. 3888/2010) Τα παραπάνω ισχύουν από τη δημοσίευση του ν. 3888/2010, δηλαδή από 101 101

102 ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Δεν υπάγονται στον αυτοέλεγχο:
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΔΗΛΩΣΩΝ (σχετ. διατάξεις άρθρα 13 – 17 ν. 3296/2004, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 79 ν. 3842/2010) ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Δεν υπάγονται στον αυτοέλεγχο: α)Οι δηλώσεις επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών που δεν τήρησαν βιβλία του Κ.Β.Σ., αν και είχαν υποχρέωση, ή που τήρησαν βιβλία του Κ.Β.Σ. κατηγορίας κατώτερης από την προσήκουσα 102 102

103 ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
β)Οι δηλώσεις επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών που αφορούν διαχειριστικές περιόδους οι οποίες βαρύνονται, εκτός των άλλων, με παράβαση μη επίδειξης οποιουδήποτε βιβλίου ή στοιχείου από εκείνα που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ., ανεξαρτήτως του πλήθους των μη επιδειχθέντων. 103 103

104 ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
γ)Οι δηλώσεις επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών που αφορούν διαχειριστικές περιόδους στις οποίες πραγματοποιήθηκε ανέγερση ή απόκτηση κτιριακών εγκαταστάσεων και δεν υφίστανται ακαθάριστα έσοδα. 104 104

105 ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
δ)Οι δηλώσεις επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών που αφορούν διαχειριστικές περιόδους κατά τις οποίες οι απαλλασσόμενες πράξεις με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών Φ.Π.Α. ανέρχονται τουλάχιστον στο εξήντα τοις εκατό (60%) των συνολικών ακαθάριστων εσόδων. 105 105

106 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ
Για όλες τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες που υπάγονται στον αυτοέλεγχο, ανεξάρτητα αν εμπορεύονται ή παράγουν και πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες, ανάλογα την περίπτωση και ανεξάρτητα αν δεν τηρούν βιβλία του Κ.Β.Σ., επειδή δεν έχουν υποχρέωση, ή τηρούν βιβλία Α’, Β’ ή Γ’ κατηγορίας, τα ακαθάριστα έσοδα του αυτοελέγχου προσδιορίζονται με τον ακόλουθο κατά περίπτωση τύπο: 106 106

107 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ
Ακαθάριστα έσοδα > ή = (Κόστος πωληθέντων + λοιπές δαπάνες) × 107 107

108 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ
Τα ακαθάριστα έσοδα του αυτοελέγχου δεν μπορεί να είναι κατώτερα: α)Σε περίπτωση τήρησης βιβλίων Α’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή μη τήρησης βιβλίων επειδή δεν υφίστατο σχετική υποχρέωση, από τις εκροές στο Φ.Π.Α. ή από το σύνολο των τυχόν χονδρικών πωλήσεων. β)Σε περίπτωση τήρησης βιβλίων Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., από τα ακαθάριστα έσοδα που προκύπτουν από τα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία. 108 108

109 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ
Για όλες τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες που υπάγονται στον αυτοέλεγχο, ανεξάρτητα αν εμπορεύονται ή παράγουν και πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες, ανάλογα την περίπτωση και ανεξάρτητα αν δεν τηρούν βιβλία του Κ.Β.Σ., επειδή δεν έχουν υποχρέωση, ή τηρούν βιβλία Α’, Β’ ή Γ’ κατηγορίας, τα ακαθάριστα έσοδα του αυτοελέγχου προσδιορίζονται εξωλογιστικά με τον ακόλουθο τύπο: Καθαρά κέρδη = Ακαθάριστα έσοδα αυτοελέγχου × Μ.Σ.Κ.Κ. 109 109

110 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ
Τα καθαρά κέρδη του αυτοελέγχου δεν μπορεί να είναι κατώτερα: α)Σε περίπτωση τήρησης βιβλίων Α’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή μη τήρησης βιβλίων επειδή δεν υφίστατο σχετική υποχρέωση, από τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν με βάσει τις κείμενες διατάξεις, δηλαδή: 110 110

111 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ
i.Εφόσον προβλέπεται Μ.Σ.Κ.Κ. επί αγορών, όχι κατώτερα αυτών που προκύπτουν εξωλογιστικώς με τον πολλαπλασιασμό των αγορών με τον προβλεπόμενο Μ.Σ.Κ.Κ. επί αγορών. ii.Εφόσον δεν προβλέπεται Μ.Σ.Κ.Κ. επί αγορών, όχι κατώτερα αυτών που προκύπτουν εξωλογιστικώς με τον πολλαπλασιασμό των ακαθάριστων εσόδων με τον προβλεπόμενο Μ.Σ.Κ.Κ. επί εσόδων. 111 111

112 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ
β)Σε περίπτωση τήρησης βιβλίων Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., από τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν λογιστικώς με βάση τα δεδομένα των τηρηθέντων βιβλίων και στοιχείων και τις ισχύουσες διατάξεις, δηλαδή αυτών που προκύπτουν με την αφαίρεση από τα ακαθάριστα έσοδα των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. εξόδων και δαπανών. 112 112

113 ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ (σχετ
ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ (σχετ. διατάξεις άρθρο 82 § 5 Κ.Φ.Ε., όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 § 3 ν. 3842/2010) Οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία που είναι εγγεγραμμένα στο Δημόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008 και διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε Α.Ε. και Ε.Π.Ε., υποχρεούνται να διενεργούν παράλληλα σ’ αυτές και φορολογικό έλεγχο και να εκδίδουν ετήσιο πιστοποιητικό, το οποίο θα περιέχει τις παρατηρήσεις τους, καθώς και διαπιστώσεις παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας. 113 113

114 ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ (σχετ
ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ (σχετ. διατάξεις άρθρο 82 § 5 Κ.Φ.Ε., όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 § 3 ν. 3842/2010) Ο φορολογικός έλεγχος που θα πραγματοποιούν οι ως άνω νόμιμοι ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία θα καθορίζεται κάθε χρόνο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ). 114 114

115 ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ (σχετ
ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ (σχετ. διατάξεις άρθρο 82 § 5 Κ.Φ.Ε., όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 § 3 ν. 3842/2010) Το πιστοποιητικό πρέπει να κοινοποιείται με ευθύνη του νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου στη Δ/νση Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών μέσα σε 1 μήνα από την έκδοσή του. 115 115

116 ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ (σχετ
ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ (σχετ. διατάξεις άρθρο 82 § 5 Κ.Φ.Ε., όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 § 3 ν. 3842/2010) Κάθε παράλειψη των νόμιμων ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων αναφορικά με τις παραπάνω υποχρεώσεις τους διώκεται και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3693/2008 116 116

117 Ο λογιστής φοροτεχνικός είναι υπεύθυνος:
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (σχετ. διατάξεις άρθρο 38 § 3 ν. 2873/2000, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 § 9 ν. 3842/2010) Ο λογιστής φοροτεχνικός είναι υπεύθυνος: α)Για την ορθή μεταφορά των οικονομικών δεδομένων από τα στοιχεία του πελάτη του στα βιβλία του και για την ακρίβεια των δηλώσεων του πελάτη του ως προς τη συμφωνία αυτών με τα φορολογικά και οικονομικά δεδομένα που προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία του. 117 117

118 Ο λογιστής φοροτεχνικός είναι υπεύθυνος:
β)Για την ορθή φορολογική αναμόρφωση των αποτελεσμάτων του πελάτη του με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται, τις οποίες παραθέτει αναλυτικά σε κατάσταση που συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του πελάτη του. 118 118

119 Ο λογιστής φοροτεχνικός είναι υπεύθυνος:
Ο λογιστής φοροτεχνικός με δήλωσή του προς την αρμόδια φορολογική αρχή, η οποία θα συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του πελάτη του, θα της γνωστοποιεί αν έχουν υποβληθεί ορθά όλες οι δηλώσεις παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος και απόδοσης των έμμεσων φόρων που όφειλε να υποβάλλει ο πελάτης του. 119 119

120 Ο λογιστής φοροτεχνικός υποχρεούται:
α)Να υπογράφει, πέραν των δηλώσεων της § 2 του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 του πελάτη του (δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, αρχικές, συμπληρωματικές, τροποποιητικές κ.λπ.) και τα συνυποβαλλόμενα έντυπα ή καταστάσεις, όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά με τις οικείες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. 120 120

121 Ο λογιστής φοροτεχνικός υποχρεούται:
β)Να αναγράφει στα παραπάνω έντυπα το ονοματεπώνυμό του, τη διεύθυνση κατοικίας του ή την έδρα του επαγγέλματός του, τον Α.Φ.Μ. του, την αρμόδια Δ.Ο.Υ. αυτού, τον αριθμό μητρώου της άδειας άσκησης του επαγγέλματός του και την κατηγορία της άδειάς του. 121 121

122 Δημήτρης Αδαμόπουλος τέως Διευθυντής Υπουργείου Οικονομικών
ΕΙΔΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ Δημήτρης Αδαμόπουλος τέως Διευθυντής Υπουργείου Οικονομικών 122 122

123 ΕΙΔΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ Οι ειδικοί φόροι λειτουργούν στο πλαίσιο της έμμεσης φορολογίας παράλληλα με το Φ.Π.Α. Οι φόροι αυτοί δεν απαγορεύονται από την κοινοτική Νομοθεσία υπό δύο προϋποθέσεις : Α) Να μην δημιουργούν εμπόδια στα σύνορα Β) Να μην έχουν την μορφή του φόρου κύκλου εργασιών 123 123

124 Β. Κυριότεροι Ειδικοί Φόροι
1.Τέλη Χαρτοσήμου 2.Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίων 3.Φόρος Πολυτελείας 4. Τέλη Συνδρομητών κινητής Τηλεφωνίας 5. Φόρος Ασφαλίστρων 6. Τέλη Κυκλοφορίας Αυτοκινήτων 7. Εισφορά Υπέρ ΕΛΓΑ 8.Εισφορά Δημοσίων Θεαμάτων 9.Τέλος Εστιατορίων κ.τ.λ. υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων. 124 124

125 Γ.ΑΝΑΛΥΣΗ 125 125

126 α) Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίων
Είναι φόρος στηριζόμενος σε Κοινοτική Οδηγία που δεν αφήνει περιθώρια για αποκλίσεις από αυτήν.Για το λόγο αυτό: 1. Με το ν.3763/2009 η Ελλάδα κατήργησε την απαλλαγή των ναυτιλιακών εταιριών.(Με το ν.3783/2009 περιόρισε την απαλλαγή μόνο σε ειδικές περιπτώσεις όπως στις εταιρίες που εγκαθιστούν γραφεία ή υποκαταστήματα δυνάμει του άρθρου 25 του ν.27/1975) 126 126

127 Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίων
2.Διατηρήθηκε η απαλλαγή από το φόρο συγκέντρωσης Κεφαλαίων των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων. 3.Ρυθμίσεις με ν.3853/2010 (απλοποιημένη σύσταση, προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών). Προβλέπεται η είσπραξη του Φόρου από τις υπηρεσίες μας στάσης του φόρου, για τη σύσταση και απόδοση στο Δημόσιο. Ο τρόπος αυτός είσπραξης δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί. 127 127

128 Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίων
4. ν.3887/2010 Οι απαλλαγές που χορηγούνται με την παρ.4 του άρθρου 3 του Νόμου αυτού για την σύσταση των μεταφορικών εταιριών δεν περιλαμβάνουν το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων. 5.Υπαγωγή των Κοινοπραξιών στο φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων εφόσον πραγματοποιούνται εισφορές. 128 128

129 Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίων
6.Η επιβολή του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων δεν αποκλείει την επιβολή του Φ.Π.Α. και αντίστροφα. Το ίδιο συμβαίνει και με το φόρο μεταβίβασης ακινήτων. Η επιβολή όμως του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων αποκλείει την επιβολή διαφόρων φόρων υπέρ Τρίτων. 129 129

130 β) Φόρος πολυτελείας ν.3883/2010 άρθρο 17 (τροποποίηση και συμπλήρωση με ν.3842/2010 άρθρο 87 και ν.3845/2010 άρθρο τέταρτο. Πλήττει μια σειρά προϊόντων εγχωρίως παραγόμενων ενδοκοινοτικώς αποκτώμενων ή εισαγόμενων). Φόρος επιρριπτόμενος ή όχι; Η Διοίκηση φαίνεται ότι δεν χαρακτηρίζει το φόρο ως επιρριπτόμενο, αν και η φύση του τον κατατάσσει στους επιρριπτομένους φόρους. 130 130

131 γ) Φόρος τηλεοπτικών διαφημίσεων
Επαναφορά του φόρου με συντελεστή 20%. Το φόρο τον εισπράττουν τα τηλεοπτικά μέσα και τον αποδίδουν στο Δημόσιο. Η επιβολή έχει ανασταλεί. 131 131

132 δ) Εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ ν.3877/2010 Προσδιορισμός της ασφαλιζόμενης αξίας της αγροτικής παραγωγής Αναπροσαρμογή των ποσοστών υπολογισμού της εισφοράς Αλλαγή του τρόπου καταβολής Καθορισμός Εισφοράς επί του εισοδήματος από γεωργικές επιχειρήσεις σε φυσικά και νομικά πρόσωπα 132 132

133 ε) Φορολογία Χαρτοσήμου
Φορολογία Τυπική. Με την φορολογία αυτή πλήττονται τα έγγραφα ή οι εγγραφές στα βιβλία των επιτηδευματιών. Τα έγγραφα πρέπει να έχουν καταρτισθεί στην Ελλάδα. Υπό προϋποθέσεις φορολογούνται και τα έγγραφα που καταρτίζονται στην αλλοδαπή. Στενή σχέση και αλληλεπίδραση με Φ.Π.Α. και φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων. 133 133

134 Πρόσφατες Ρυθμίσεις στην Φορολογία Χαρτοσήμου
1)ν.3746/2009 άρθρο 71 παρ.10. Καταργήθηκε το τέλος χαρτοσήμου των αποδείξεων καταβολής ασφαλίστρων (πλην ελάχιστων εξαιρέσεων), στις αποδείξεις πληρωμής εξαγορών ασφαλιστηρίων ζωής και στους τυχόν απορρέοντες από ασφαλιστικές αποζημιώσεις τόκους. ν.3763/2009 (άρθρο 23). Μειώθηκε στο μισό το τέλος χαρτοσήμου που προβλέπεται για τις εγγραφές περί καταθέσεως ή αναλήψεως χρημάτων από τα μέλη τους στα βιβλία ορισμένων κοινοπραξιών. (Η μείωση ίσχυσε μέχρι 31/12/2010). 134 134

135 Πρόσφατες Ρυθμίσεις στην Φορολογία Χαρτοσήμου
2) ν.3842/2010 άρθρο 81 Αύξηση και στη φορολογία χαρτοσήμου στο 25% από 10% του ποσοστού του φόρου και πρόσθετου φόρου που βεβαιώνεται σε περίπτωση που δεν επιτεύχθηκε διοικητική επίλυση διαφοράς και ασκήθηκε εμπρόθεσμη προσφυγή. 3) ν.3888/2010 (Περαίωση) Περαίωση ως ειλικρινών ανέλεγκτων υποθέσεων λοιπών αντικειμένων. 135 135

136 Πρόσφατες Ρυθμίσεις στην Φορολογία Χαρτοσήμου
Σε περίπτωση όμως μη υποβολής των φορολογικών δηλώσεων ή ύπαρξης επιβαρυντικών στοιχείων τότε διενεργείται έλεγχος. 136 136

137 Επίκαιρα Θέματα φορολογίας Χαρτοσήμου
Εκχωρήσεις απαιτήσεων Αναγνώριση χρέους Συμβιβασμός Αποζημιώσεις Τόκοι Υπερημερίας Απόγραφα Εγγραφή στα βιβλία ΑΕ περί καταθέσεως χρημάτων για μελλοντική αύξηση Κεφαλαίου Απαλλαγές 137 137

138 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Οικονομικών 138 138

139 Α. ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕΧΡΙ 30-9-2010 ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Α. ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Διατάξεις άρθρου 14 ν. 3888/2010 ΑΥΟ /0016/ Οδηγίες ΠΟΛ 1136/ 139 139

140 1.Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση
Α)Υποχρεωτικά όλες όσες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, με βάση τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε, μέχρι τις Β) Εφόσον το επιθυμεί ο οφειλέτης 140 140

141 Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση
Οι οφειλές που τελούν σε διοικητική ή δικαστική αναστολή. 141 141

142 Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση
Το εναπομένον ποσό οφειλών που έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής κατά τις διατάξεις των άρθρων του ν. 2648/98 (ΦΕΚ 238 Α) ή σε άλλη νομοθετική ρύθμιση, οι όροι των οποίων τηρούνται κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση. 142 142

143 2. Προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση
Οι οφειλές που έχουν βεβαιωθεί μέχρι και δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες. Υποβολή αίτησης του ενδιαφερομένου έως και τις 29 Οκτωβρίου 2010 στη Δ.Ο.Υ ή στο Τελωνείο που είναι βεβαιωμένες οι οφειλές και καταβολή α΄ δόσης 143 143

144 Προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση
Δυνατότητα υποβολής αίτησης και υπαγωγής στην παρούσα ρύθμιση και μετά τις , εφόσον ο οφειλέτης καταβάλλει αθροιστικά όλες τις μηνιαίες δόσεις από την προθεσμία λήξης της πρώτης δόσης ( ) μέχρι την ημερομηνία αίτησής του για υπαγωγή σ’ αυτήν. 144 144

145 Προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση
Στην περίπτωση αυτή για το εναπομείναν ποσό που καταβάλλεται κανονικά χορηγείται το ποσοστό έκπτωσης των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που αντιστοιχεί στο πρόγραμμα ρύθμισης όπως αυτό διαμορφώνεται με το άθροισμα των δόσεων. 145 145

146 3. Ευεργετήματα του οφειλέτη
α) Δυνατότητα καταβολής των οφειλών που ρυθμίζονται εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις από δύο (2) έως σαράντα πέντε (45) 146 146

147 Ευεργετήματα του οφειλέτη
β)Απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής ανάλογα με τις δόσεις Από 2 μέχρι 3 μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή 95 %, με ελάχιστο ποσό δόσης τα 300 ευρώ, Από 4 μέχρι 12 μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή 90%, με ελάχιστο ποσό δόσης 500 ευρώ, Από 13 μέχρι 24 μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή 80% με ελάχιστο ποσό δόσης 500 ευρώ, Από 25 μέχρι 36 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή 70%, με ελάχιστο ποσό δόσης τα χίλια (1.000) ευρώ, Από 37 μέχρι 45 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή 50%, με ελάχιστο ποσό δόσης τα ευρώ. 147 147

148 4. Απώλεια της ρύθμισης α) Ανάλογα με το πρόγραμμα ρύθμισης που έχει επιλέξει: Σε δύο ή τρεις μηνιαίες δόσεις δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης Σε τέσσερις έως δώδεκα μηνιαίες δόσεις δεν καταβάλει εμπρόθεσμα δύο δόσεις της ρύθμισης Σε περισσότερες των δώδεκα μηνιαίων δόσεων δεν καταβάλει εμπρόθεσμα τρεις δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών. 148 148

149 Απώλεια της ρύθμισης (συνέχεια)
β) Δεν υποβάλλει εμπρόθεσμα τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας καθόλο το διάστημα της ρύθμισης καταβολής των χρεών του και μέχρι την εξόφλησή τους 149 149

150 Απώλεια της ρύθμισης (συνέχεια)
γ) Απολέσει διευκόλυνση τμηματικής καταβολής που του έχει χορηγηθεί για χρέη που έχουν βεβαιωθεί μέχρι δ) Απολέσει διευκόλυνση τμηματικής καταβολής που θα του χορηγηθεί για χρέη που θα βεβαιωθούν μετά τις ε) Δεν είναι ενήμερος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών, για χρέη που βεβαιώθηκαν μέχρι και τα οποία δεν ζήτησε να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση. 150 150

151 5.Αποδεικτικό ενημερότητας χορηγείται
Για τις ρυθμίσεις μέχρι 3 μηνιαίες δόσεις με την καταβολή μίας δόσης τουλάχιστον. Για τις ρυθμίσεις από 4 έως 12 μηνιαίες δόσεις με την καταβολή μίας δόσης που έπεται της ημερομηνίας κατάθεσης του αιτήματος της χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας και συνολικά όχι λιγότερες των τριών δόσεων. 151 151

152 Αποδεικτικό ενημερότητας χορηγείται(συνέχεια)
Για τις ρυθμίσεις από 13 έως 24 μηνιαίες δόσεις με την καταβολή δύο δόσεων που έπονται της ημερομηνίας κατάθεσης του αιτήματος χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας και συνολικά όχι λιγότερες των τεσσάρων δόσεων. Για τις ρυθμίσεις από 25 έως 45 μηνιαίες δόσεις με την καταβολή τριών δόσεων που έπονται της ημερομηνίας κατάθεσης του αιτήματος χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας και συνολικά όχι λιγότερες των έξι δόσεων. 152 152

153 Β. ΠΕΡΙ ΔIEYKOΛYNΣEΩΝ TMHMATIKHΣ KATABOΛHΣ ΛΗΞΙΠΡOΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ
1. Δικαιούχοι διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής. Δικαιούχοι των διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής είναι όσοι οφείλουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο, κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και δεν μπορούν να τα πληρώσουν αμέσως, λόγω οικονομικής αδυναμίας. Προσοχή υπάγονται στη διευκόλυνση και όλες οι μη ληξιπρόθεσμες δόσεις συγκεκριμένης εγγραφής . 153 153

154 2. Αριθμός των μηνιαίων δόσεων των διευκολύνσεων
Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων ισούται με το άθροισμα των συντελεστών των κριτηρίων. Με βάση τα κριτήρια και το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας που θεσπίστηκαν, οι μηνιαίες δόσεις των διευκολύνσεων κυμαίνονται από δύο μέχρι είκοσι έξι κατά ανώτατο όριο και είναι ανάλογες της ιδιαιτερότητας του κάθε οφειλέτη και της συγκεκριμένης οφειλής, προσαυξανόμενες με τον αριθμό των μη ληξιπροθέσμων δόσεων της εγγραφής με τις περισσότερες μη ληξιπρόθεσμες δόσεις. 154 154

155 3.Πότε ο αριθμός των δόσεων δεν είναι ίσος με το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων
α) Η κάθε μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εκατόν σαράντα έξι και εβδομήντα τέσσερα λεπτά (146,74) ευρώ και επομένως στις μικρές οφειλές ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων μπορεί να είναι μικρότερος του αθροίσματος των συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων. β) Όταν ζητηθεί και χορηγηθεί επανεξέταση για αύξηση του αριθμού των δόσεων της πρώτης διευκόλυνσης 155 155

156 Πότε ο αριθμός των δόσεων δεν είναι ίσος με το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων
γ) αποκλειστικά για οφειλές που προέρχονται από καταλογισμό για επιστροφή αποδοχών ή συντάξεων που λήφθηκαν αχρεώστητα, οι μηνιαίες δόσεις μπορεί να είναι μέχρι του τριπλασίου του αθροίσματος των συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων. Εξαιρετικά οι οφειλές αυτές επιβαρύνονται με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης της διευκόλυνσης, σε αντίθεση με όλες τις άλλες περιπτώσεις που οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής επιβαρύνουν τις δόσεις της διευκόλυνσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης, μέχρι την καταβολή τους 156 156

157 4. Κριτήρια χορήγησης διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής
Οι διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών, χορηγούνται από το αρμόδιο όργανο, με βάση κριτήρια και συντελεστές βαρύτητας, ως ακολούθως: 157 157

158 4. Κριτήρια χορήγησης διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Α. Οικονομική αδυναμία μέχρι 5 Β. Διασφάλιση οφειλής μέχρι 4 Γ. Προέλευση οφειλής μέχρι 5 Δ.Συμπεριφορά οφειλέτη μέχρι 4 Ε.Αιτία διευκόλυνσης μέχρι 4 ΣΤ.Κρίση προϊσταμένου μέχρι 4 ========== ΣΥΝΟΛΟ ΔΟΣΕΩΝ μέχρι 26 158 158

159 I. Οικονομική Αδυναμία α. Aίτηση χωρίς αποδεικτικά στοιχεία 1
β. Eποχικό επάγγελμα ή εποχική επιχείρηση, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται κατά τη διάρκεια μη λειτουργίας της επιχείρησης 2 γ. Ζημία τρέχοντος έτους ή προηγουμένου 2 δ. Μερική καταστροφή αγαθών επιχείρησης 3 ε. Αίτηση με αποδεικτικά στοιχεία (οικονομική αδυναμία του φυσικού προσώπου, βαριά ασθένεια αυτού ή μέλους της οικογένειας του) 4 159 159

160 I. Οικονομική Αδυναμία (συνέχεια)
στ. Βαριά ασθένεια διαχειριστή E.Π.E. ή διευθύνοντα συμβούλου A.E. ή εκπροσώπου νομικού προσώπου, εφόσον ζητά ο ίδιος διευκόλυνση για να καταβάλει οφειλές τους, για τις οποίες έχει προσωπική ευθύνη 4 ζ. Ολική καταστροφή αγαθών επιχείρησης ή για επιστροφή από καταλογισμό αποδοχών ή συντάξεων και λοιπών βοηθημάτων που έχουν ληφθεί αχρεωστήτως 5 160 160

161 II. Διασφάλιση οφειλής α. Mη ασφαλισμένη οφειλή ή μερικώς ασφαλισμένη με κινητά μόνο πράγματα ασήμαντης αξίας 0 β. Μερικώς ασφαλισμένη οφειλή με υποθήκη ή κατάσχεση ακινήτων 2 γ. Πλήρως ασφαλισμένη οφειλή με υποθήκη ή κατάσχεση ακινήτων ή βεβαία απαίτηση από τρίτο, ή εγγύηση αξιόχρεου προσώπου ή εγγυητική επιστολή τράπεζας 4 161 161

162 III. Προέλευση οφειλής α. Οφειλές από παρακρατούμενους ή επιρριπτόμενους φόρους ή από δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου 0 β. Λοιπές οφειλές από φορολογικό έλεγχο ή από δικαστικές αποφάσεις 1 γ. Οφειλές που προέκυψαν από εκκαθάριση φορολογικών δηλώσεων 2 162 162

163 III. Προέλευση οφειλής (συνέχεια)
δ.Oφειλές από μη φορολογικά έσοδα 3 ε.Oφειλές που δεν είναι βεβαιωμένες στο όνομά του αιτούντος, ο ίδιος όμως έχει προσωπική ευθύνη για την καταβολή τους ως εγγυητής, μέλος O.E. ή E.E.ή εκπρόσωπος νομικού προσώπου 4 στ. Oφειλές από φόρους κληρονομιών - δωρεών, γονικών παροχών καθώς και διάφορες οφειλές του κληρονομουμένου, για την καταβολή των οποίων είναι υπόχρεος ο αιτών κληρονόμος, ή οφειλή από αποδοχές, συντάξεις και λοιπά βοηθήματα που έχουν ληφθεί αχρεωστήτως 5 163 163

164 III. Προέλευση οφειλής (συνέχεια)
δ.Oφειλές από μη φορολογικά έσοδα 3 ε.Oφειλές που δεν είναι βεβαιωμένες στο όνομά του αιτούντος, ο ίδιος όμως έχει προσωπική ευθύνη για την καταβολή τους ως εγγυητής, μέλος O.E. ή E.E.ή εκπρόσωπος νομικού προσώπου 4 στ. Oφειλές από φόρους κληρονομιών - δωρεών, γονικών παροχών καθώς και διάφορες οφειλές του κληρονομουμένου, για την καταβολή των οποίων είναι υπόχρεος ο αιτών κληρονόμος, ή οφειλή από αποδοχές, συντάξεις και λοιπά βοηθήματα που έχουν ληφθεί αχρεωστήτως 5 164 164

165 IV. Συμπεριφορά του οφειλέτη
α. Mη συνεπής κατά τα δύο προηγούμενα έτη σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, σε φορολογικές υποχρεώσεις για υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, απόδοσης φόρου προστιθέμενης αξίας και παρακρατούμενου φόρου μισθωτών υπηρεσιών καθώς και έκδοση ακάλυπτης επιταγής για πληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο για το ίδιο διάστημα 0 β.Συνεπής σε διευκολύνσεις, καθώς και στις λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις κατά τα δύο προηγούμενα έτη 2 γ. Ζητείται διευκόλυνση για πρώτη φορά και είναι συνεπής στις λοιπές φορολογικές του υποχρεώσεις 4 165 165

166 VI. Kρίση προϊσταμένου O Προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.O.Y. ή του Τελωνείου προσθέτει αιτιολογημένα συντελεστές βαρύτητας κατά την κρίση του, λαμβάνοντας υπόψη την όλη φορολογική συμπεριφορά του οφειλέτη από 1 μέχρι 4 166 166

167 5. Αρμόδια όργανα α)Ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ ή του Τελωνείου για ποσά οφειλών μέχρι τριακοσίων χιλιάδων ( ) ευρώ. β)Επιτροπή με πρόεδρο τον προϊστάμενο της ΔΟΥ ή του Τελωνείου και μέλη τον αναπληρωτή του και τον προϊσταμένου του Δικαστικού τμήματος της υπηρεσίας για ποσά οφειλών άνω των τριακοσίων χιλιάδων και μέχρι οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ. γ)Ο Υπουργός Οικονομικών, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παροχής Διευκολύνσεων (άρθρου 15 ν. 2648/1998), για οφειλές μεγαλύτερες των οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ. 167 167

168 6. Επανεξέταση Διευκόλυνσης
Αρμόδιο όργανο επανεξέτασης διευκόλυνσης α) Η επιτροπή (περίπτωση β) που συγκροτείται στη Δ.Ο.Υ. ή το Τελωνείο για βασική βεβαιωμένη οφειλή μέχρι του ποσού των τριακοσίων χιλιάδων ( ) ευρώ. 168 168

169 Αρμόδιο όργανο επανεξέτασης διευκόλυνσης
β)Ο Υπουργός Οικονομικών μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής του άρθρου 15 του ν. 2648/98 για βασική βεβαιωμένη οφειλή άνω των τριακοσίων χιλιάδων ( ) ευρώ. Επισημαίνεται ότι επανεξέταση για αύξηση του αριθμού των δόσεων επιτρέπεται για την πρώτη διευκόλυνση και μόνο μια φορά. 169 169

170 7. Μεταβίβαση αρμοδιότητας του Υπουργού Οικονομικών
Τα αιτήματα διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής επιχειρήσεων και οργανισμών του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, εταιρειών υπό εκκαθάριση κ.λπ. που με τις προγενέστερες διατάξεις εξετάζονταν αποκλειστικά από τον Υπουργό Οικονομικών από και μετά εξετάζονται από τα ως άνω όργανα ανάλογα με το ύψος της βασικής 170 170

171 7. Μεταβίβαση αρμοδιότητας του Υπουργού Οικονομικών
Με τις προγενέστερες διατάξεις αρμόδιο όργανο για την επανεξέταση (μέχρι ), ανεξαρτήτως ύψους ποσού βασικής οφειλής ήταν ο Υπουργός Οικονομικών μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής του άρθρου 15 του ν. 2648/98. 171 171

172 8.Προϋποθέσεις επανεξέτασης αιτήματος χορήγησης διευκόλυνσης σε περισσότερες δόσεις του αθροίσματος των κριτηρίων. α) Να υπάρχει σημαντική και αποδεδειγμένη δυσχέρεια των οικονομικών δεδομένων του αιτούντος. Τέτοια δυσχέρεια μπορεί να προέλθει είτε από τυχαίο γεγονός, όπως φωτιά, πλημμύρα, σεισμό, είτε από βαριά ασθένεια του επιχειρηματία που τον αποκλείει για σημαντικό διάστημα από την εργασία του προκειμένου για ατομικές επιχειρήσεις, είτε εμφάνιση μεγάλων ζημιών που προέρχονται από άλλες αιτίες κ.λπ. 172 172

173 Αρμόδιο όργανο επανεξέτασης διευκόλυνσης
β) Το αίτημα για την επανεξέταση να υποβληθεί το αργότερα μέσα σε δύο μήνες από την τελευταία εμπρόθεσμη πληρωμή της δόσης της πρώτης διευκόλυνσης και γ) η επανεξέταση να ζητείται για το υπόλοιπο ποσό της πρώτης διευκόλυνσης 173 173

174 9. Γνωμοδοτική επιτροπή παροχής διευκολύνσεων
Από 1 Ιανουαρίου 1999 λειτουργεί η «Γνωμοδοτική Επιτροπή Παροχής Διευκολύνσεων», τα μέλη της οποίας ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2648/1998, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και συγκροτείται Από ένα αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ως πρόεδρο αυτής και μέλη 174 174

175 9. Γνωμοδοτική επιτροπή παροχής διευκολύνσεων
Ένα γενικό διευθυντή (Φορολογίας ή Ελέγχων) Τον διευθυντή της Διεύθυνσης Είσπραξης , Έναν εκπρόσωπο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Έναν εκπρόσωπο της ΠΟΕ-Δ.Ο.Υ. και Όταν εξετάζονται τελωνειακά θέματα Ό γενικός διευθυντής Τελωνείων και Ένας εκπρόσωπος της ΟΤΥΕ 175 175

176 10. Ποια θεωρείται βασική οφειλή
Ως βασική οφειλή, με την οποία προσδιορίζεται η αρμοδιότητα των οργάνων, θεωρείται το σύνολο των οφειλών που αρχικά βεβαιώθηκαν, χωρίς τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.δ. 356/1974 ΚΕΔΕ (ΦΕΚ 90 Α'), όπως αυτό διαμορφώνεται την ημέρα υποβολής της αίτησης διευκόλυνσης, μετά από πληρωμή ή νόμιμη διαγραφή, ανεξάρτητα από το ποσό που έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο μέχρι την ημέρα αυτή. 176 176

177 11. Προϋποθέσεις εξέτασης του αιτήματος διευκόλυνσης.
α)Υποβολή αίτησης για τη χορήγηση διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, β)Πληρωμή παράβολου υπέρ του Δημοσίου, που ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις χιλίοις και μέχρι χίλια (1000) ευρώ, κατ’ ανώτατο όριο. Το παράβολο υπολογίζεται επί του ποσού για το οποίο ζητείται η διευκόλυνση. 177 177

178 12. Πότε ο οφειλέτης θεωρείται ενήμερος ως προς τη διευκόλυνση
1.Ο οφειλέτης, για να θεωρηθεί ενήμερος, πρέπει να πληρώσει την πρώτη δόση της διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, το σύνολο των οφειλών του που εξαιρούνται από την παροχή διευκολύνσεων, καθώς και τα χρέη που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης διευκόλυνσης μέχρι την καταβολή της δόσης αυτής. 178 178

179 12. Πότε ο οφειλέτης θεωρείται ενήμερος ως προς τη διευκόλυνση
2.Για να χορηγηθεί όμως αποδεικτικό ενημερότητας στον οφειλέτη, για οποιαδήποτε χρήση, δεν αρκεί η πληρωμή των παραπάνω αλλά πρέπει να είναι συνεπής στην υποβολή των δηλώσεων του Φορολογίας Εισοδήματος, παρακρατούμενου Φ.Μ.Υ. και Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 1882/1990, όπως αυτό ισχύει σήμερα. 179 179

180 13. Πότε ο οφειλέτης χάνει το ευεργέτημα της διευκόλυνσης
Ο οφειλέτης χάνει το ευεργέτημα της διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, εφόσον δεν πληρώσει τρεις συνεχείς μηνιαίες δόσεις αυτής. 180 180

181 14. Ευεργετήματα του οφειλέτη
α)Καθιστά τον οφειλέτη και τους κατά οποιοδήποτε τρόπο συνυπόχρεους, περιλαμβανομένων και των εγγυητών, ενήμερους για τα χρέη προς το Δημόσιο και χορηγείται σε αυτούς αποδεικτικό ενημερότητας για κάθε χρήση, με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί όλες οι δόσεις της διευκόλυνσης μέχρι την ημερομηνία χορήγησης του αποδεικτικού και δεν υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις του αιτούντος που εμποδίζουν τη χορήγηση του αποδεικτικού αυτού. 181 181

182 Ευεργετήματα του οφειλέτη
β) Αναστέλλει τη λήψη ή την εκτέλεση κάθε μέτρου σε βάρος του υπόχρεου με εξαίρεση όσα αναφέρονται παρακάτω ως δικαιώματα που διατηρεί το Δημόσιο. γ) Αναστέλλει την εκτέλεση του μέτρου του κλεισίματος του καταστήματος (άρθρο 22 παράγραφος 3 του ν.2523/1997). δ) Αίρει τον περιορισμό της θεώρησης φορολογικών στοιχείων κατά το άρθρο 36 του Κ.Β.Σ. 182 182

183 Ευεργετήματα του οφειλέτη ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΣΥΝΕΠΗ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ
ε) Απαλλάσσει την κάθε δόση της διευκόλυνσης από το 30% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που επιβαρύνουν την οφειλή μετά τη διευκόλυνση στ)Απαλλάσσει τον οφειλέτη από την καταβολή του συνολικού ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που επιβαρύνουν την τελευταία δόση της διευκόλυνσης 183 183

184 4. Πόσες φορές μπορεί να χορηγηθεί διευκόλυνση συγκεκριμένης οφειλής
4. Πόσες φορές μπορεί να χορηγηθεί διευκόλυνση συγκεκριμένης οφειλής α) Μπορεί να χορηγηθεί πρώτη φορά σε δόσεις όσες το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων, συν αριθμός μη ληξιπροθέσμων δόσεων β) Η δεύτερη διευκόλυνση μπορεί να χορηγηθεί μετά την απώλεια της πρώτης και ο αριθμός των δόσεων αυτής καθορίζεται με την ίδια ως άνω διαδικασία. Η πρώτη δόση όμως αυτής θα είναι τουλάχιστον ίση με ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της οφειλής για την οποία ζητήθηκε η δεύτερη διευκόλυνση. 184 184

185 Πόσες φορές μπορεί να χορηγηθεί διευκόλυνση συγκεκριμένης οφειλής
Πόσες φορές μπορεί να χορηγηθεί διευκόλυνση συγκεκριμένης οφειλής γ) Η τρίτη διευκόλυνση μπορεί να χορηγηθεί μετά την απώλεια της δεύτερης, με προϋπόθεση όμως την κατάθεση εγγυητικής επιστολής πιστωτικού ιδρύματος, αορίστου διάρκειας, με την οποία θα διασφαλίζεται η πληρωμή των δόσεων αυτής και θα προβλέπεται ότι θα καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου για την εξόφληση του συνόλου του οφειλόμενου ποσού της διευκόλυνσης σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης πληρωμής έστω και μιας δόσης της διευκόλυνσης. 185 185

186 Πόσες φορές μπορεί να χορηγηθεί διευκόλυνση συγκεκριμένης οφειλής
Πόσες φορές μπορεί να χορηγηθεί διευκόλυνση συγκεκριμένης οφειλής Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον καταθέτη με την πληρωμή και της τελευταίας δόσης της διευκόλυνσης. Ο αριθμός των δόσεων της τρίτης διευκόλυνσης δεν μπορεί να υπερβεί τον εναπομείναντα αριθμό των δόσεων της δεύτερης διευκόλυνσης. Η πρώτη δόση αυτής θα είναι τουλάχιστον ίση με ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της οφειλής για την οποία ζητήθηκε η τρίτη διευκόλυνση. 186 186

187 Γ. Διοικητική αναστολή πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών
α) Αρμοδιότητα Τα αρμόδια όργανα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής δύνανται να χορηγούν διοικητική αναστολή πληρωμής μέρους ή του συνόλου συγκεκριμένης ληξιπρόθεσμης οφειλής υπό προϋποθέσεις. 187 187

188 Διοικητική αναστολή πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών
β) Δικαιούχοι Δικαιούχοι της διοικητικής αναστολής είναι ο οφειλέτης, ο συνυπόχρεος, ο εγγυητής καθώς και ο καθ’ οιονδήποτε τρόπο ευθυνόμενος πχ. ποινικά υπεύθυνος, που έχει αποδεδειγμένα περιέλθει σε πρόσκαιρη οικονομική αδυναμία καταβολής οποιουδήποτε ποσού της οφειλής του. 188 188

189 Διοικητική αναστολή πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών
γ) Εφαρμογή Για την εξέταση του αιτήματος χορήγησης διοικητικής αναστολής ο αιτών καταθέτει σχετική αίτηση στη Δ.Ο.Υ. ή το Τελωνείο που είναι βεβαιωμένη η οφειλή, ο οποίος οφείλει να αποδείξει την ακρίβεια των προβαλλόμενων λόγων αναστολής, υποβάλλοντας και τα στοιχεία που αποδεικνύουν την οικονομική του αδυναμία. 189 189

190 Διοικητική αναστολή πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών
Η ανωτέρω αναστολή : √ χορηγείται μια και μόνο φορά για καθένα από τα ανωτέρω πρόσωπα, για συγκεκριμένη ληξιπρόθεσμη οφειλή και παρέχει τη δυνατότητα μετάθεσης του χρόνου εκπλήρωσης μέρους ή του συνόλου αυτής για διάστημα μέχρι πέντε (5) μηνών. √ δεν χορηγείται για χρέη για τα οποία έχει χορηγηθεί διευκόλυνση τμηματικής καταβολής και δεν έχει απωλεσθεί. 190 190

191 Διοικητική αναστολή πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών
√ δύναται να ανακληθεί από το αρμόδιο όργανο, εφόσον κατά τη διάρκεια ισχύος της παύσουν να υφίστανται οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτής. √ παρέχει αποκλειστικά και μόνο στον αιτούντα και όχι στα τυχόν συνυπόχρεα, από κάθε αιτία, κατά τα ανωτέρω, πρόσωπα, τα ευεργετήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ν.2648/1998, √δεν απαλλάσσει τα χρέη από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατ’εφαρμογή της διάταξης της παρ.6 του άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε. 191 191

192 Διοικητική αναστολή πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών
√ το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα επιβολής κατάσχεσης στα χέρια τρίτων, καθώς και τα δικαιώματα του άρθρου 20 του ν.2648/1998, ήτοι : -να επιβάλλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του δικαιούχου της διοικητικής αναστολής –εφόσον είναι αστικά υπεύθυνος- όσο και των λοιπών συνυπόχρεων ή των εγγυητών, εφόσον το χρέος δεν είναι διασφαλισμένο. 192 192

193 Επισημαίνεται ότι, σε οφειλέτη που έχει χορηγηθεί διοικητική αναστολή η υπηρεσία δύναται
- να μην χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας στον δικαιούχο της διοικητικής αναστολής, για τη διενέργεια ορισμένων πράξεων, όπως για τη μεταβίβαση ακινήτου, εφόσον το χρέος δεν είναι διασφαλισμένο - να δίνει εντολή παρακράτησης μέρους ή του συνόλου της χρηματικής απαίτησης του δικαιούχου της διοικητικής αναστολής κατά τρίτων προσώπων, για την είσπραξη της οποίας ζητείται το αποδεικτικό ενημερότητας. 193 193

194 Επισημαίνεται ότι, σε οφειλέτη που έχει χορηγηθεί διοικητική αναστολή η υπηρεσία δύναται
-να συμψηφίζει τις χρηματικές απαιτήσεις του δικαιούχου της διοικητικής αναστολής κατά του Δημοσίου και μέχρι του ύψους των ληξιπρόθεσμων χρεών του, κατά τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν.δ.356/74 (Κ.Ε.Δ.Ε.) -να εγγράφει υποθήκη σε ακίνητο αν το χρέος δεν είναι διασφαλισμένο. 194 194

195 Δ.ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Δ.ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Διατάξεις Άρθρο 83 του ΚΕΔΕ Άρθρα 440 έως 454 του Α.Κ. 195 195

196 Προϋποθέσεις διενέργειας συμψηφισμού
α) Αμοιβαίες απαιτήσεις Oι απαιτήσεις που προτείνονται σε συμψηφισμό να είναι αμοιβαίες (μεταξύ δύο προσώπων), δηλαδή ο οφειλέτης της μιας απαίτησης να είναι δανειστής της άλλης και μάλιστα κατά τον ίδιο χρόνο. β) Απαίτηση βέβαιη και εκκαθαρισμένη Bεβαία θεωρείται η χρηματική απαίτηση που δεν εξαρτάται από κάποιο όρο ή προθεσμία, αλλά υφίσταται κατά τον χρόνο της υποβολής της δήλωσης συμψηφισμού Eκκαθαρισμένη θεωρείται η απαίτηση που προσδιορίζεται κατά είδος και πληρωτέο ποσό. 196 196

197 Προϋποθέσεις διενέργειας συμψηφισμού
γ) Αποδεδειγμένη απαίτηση H χρηματική απαίτηση κατά του Δημοσίου πρέπει να αποδεικνύεται από τελεσίδικη δικαστική απόφαση (αναγνωριστική ή καταψηφιστική ή από δημόσιο έγγραφο. 197 197

198 Πρόταση συμψηφισμού Η πρόταση συμψηφισμού ασκείται με απλή έγγραφη δήλωση του ενός προσώπου προς το άλλο (άρθρο 441 Α.Κ.) α) Πρόταση συμψηφισμού εκ μέρους οφειλέτη του Δημοσίου . Στην περίπτωση του οφειλέτη του Δημοσίου η πρόταση ασκείται με απλή έγγραφη δήλωση την οποία ο οφειλέτης υποβάλει στην Δ.Ο.Υ., όπου είναι βεβαιωμένο το χρέος του (άρθρο 83 παρ.1 ΚΕΔΕ). 198 198

199 Πρόταση συμψηφισμού β) Πρόταση συμψηφισμού εκ μέρους του υπόχρεου καταβολής φόρου ή τέλους με δήλωση. Στην περίπτωση του φορολογούμενου-υπόχρεου καταβολής φόρου ή τέλους με δήλωση, η πρόταση συμψηφισμού του προκύπτοντος από την δήλωση χρέους με απαίτηση κατά του υπόχρεου για καταβολή, ασκείται με απλή έγγραφη δήλωση, που συνοδεύει την σχετική φορολογική δήλωση 199 199

200 Πρόταση συμψηφισμού γ) Πρόταση συμψηφισμού εκ μέρους του Δημοσίου.
Ο συμψηφισμός προτείνεται αυτεπάγγελτα και μονομερώς, χωρίς τη δήλωση του δικαιούχου της απαίτησης κατά του Δημοσίου εφόσον υφίστανται βεβαιωμένα ληξιπρόθεσμα χρέη του, ο οποίος λαμβάνει γνώση εκ των υστέρων. 200 200

201 Αποτελέσματα του συμψηφισμού
α) Η απόσβεση των αμοιβαίων απαιτήσεων από το χρονικό σημείο κατά το οποίο συνυπήρξαν (άρθρο 83 παρ.3 ΚΕΔΕ) και κατά το ποσό που η μία καλύπτει την άλλη. β) Ο οφειλέτης θεωρείται ενήμερος έναντι του Δημοσίου, και αναστέλλονται τυχόν ληφθέντα μέτρα, εφόσον δεν εκκρεμούν άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές του. 201 201

202 Αποτελέσματα του συμψηφισμού
γ) Η πρόταση συμψηφισμού ενεργεί αναδρομικά μέχρι του χρονικού σημείου συνάντησης των απαιτήσεων. Από το χρόνο συνάντησης των αμοιβαίων απαιτήσεων δεν υπολογίζονται προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής για την οφειλή και τόκοι (εάν έπρεπε να πληρωθούν) για την απαίτηση. 202 202

203 Χρόνος συνάντησης των αμοιβαίων απαιτήσεων
Ο χρόνος κατά τον οποίο οι αμοιβαίες απαιτήσεις γίνονται απαιτητές και ληξιπρόθεσμες θεωρείται και το σημείο συνύπαρξης αυτών, από το οποίο επέρχονται τα αποτελέσματα της απόσβεσης. Οφειλή υπέρ Δημοσίου: Η ημερομηνία βεβαίωσης με τη στενή του όρου έννοια. Απαίτηση κατά του Δημοσίου: Η ημερομηνία που η απαίτηση κατέστη βέβαιη και εκκαθαρισμένη, ανεξάρτητα του χρόνου καθυστέρησης ενταλματοποίησης αυτής. 203 203

204 ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
204 204

205 Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 67 ν
Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 67 ν.3842/2010,συμπληρώθηκαν οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του ΚΕΔΕ και γίνεται συμψηφισμός και των ταμειακά βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο που βρίσκονται σε οποιουδήποτε είδους αναστολή (δικαστική ή διοικητική) Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν.3888/2010, συμπληρώθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 83 του ΚΕΔΕ και δύναται να διενεργηθεί συμψηφισμός (χωρίς δήλωση του οφειλέτη) και τα βεβαιωμένα ταμειακά αλλά μη ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο Με την ΑΥΟ 1108/2010 γίνεται συμψηφισμός του επιστρεφόμενου ΦΠΑ με τον ΦΠΑ που πρέπει να αποδοθεί με βάση δήλωση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά 205 205

206 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΟΛ 1108/ 3.Σε κάθε περίπτωση διενεργείται συμψηφισμός του επιστρεφόμενου ΦΠΑ με υποβαλλόμενες χρεωστικές περιοδικές δηλώσεις εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 83 του Ȁ.Ε.Δ.Ε. και δεν υφίστανται άλλες οφειλές προς το Δημόσιο. 4.Στην περίπτωση που οι ανωτέρω δηλώσεις υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω TAXIS NET, επιτρέπεται κατά παρέκκλιση της ΑΥΟ ΠΟΛ1257/ , η υποβολή τους χειρόγραφα στην αρμόδια ΔΟΥ, με ταυτόχρονη υποβολή δήλωσης συμψηφισμού του προς επιστροφή ΦΠΑ με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην προηγούμενη παράγραφο 3. 206 206

207 Δημήτρης Παπαδημητρίου τέως Διευθυντής Υπουργείου Οικονομικών
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Δημήτρης Παπαδημητρίου τέως Διευθυντής Υπουργείου Οικονομικών 207 207

208 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Κλείνοντας τη σημερινή παρουσίαση που έγινε από τους εκλεκτούς ομιλητές του σεμιναρίου και πριν τη σχετική συζήτηση και υποβολή των ερωτήσεών σας, θα ήθελα να τονίσω ότι η απλούστευση, ο εξορθολογισμός και η σταθερότητα του φορολογικού καθεστώτος θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, για τον λόγο ότι η μείωση της πραγματικής αγοραστικής δύναμης των Ελλήνων – καταναλωτών, τους οδηγεί σε μειωμένη κατανάλωση, γεγονός που συνθλίβει τις εμπορικές επιχειρήσεις. 208 208

209 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Εκτός των ανωτέρω, παράλληλα θα πρέπει να υποστηριχθούν με σοβαρότητα και ειλικρίνεια από το κράτος τα παρακάτω: Ένα ισχυρό πρόγραμμα αναπτυξιακής πολιτικής Ένα πρόγραμμα στήριξης των τοπικών αγορών και των μικρών επιχειρήσεων Ένας μακροχρόνιος και συνεπής φορολογικός προγραμματισμός με σημαντικά φορολογικά κίνητρα και απαλλαγές όπως και επιβράβευσης των ειλικρινών φορολογουμένων. 209 209

210 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ένα σταθερό και δίκαιο φορολογικό καθεστώς που θα δίδει κίνητρα στους πολίτες για την καταστολή της φοροδιαφυγής ενώ παράλληλα θα ενισχύει τη φορολογική συνείδηση των πολιτών Μια εμπεριστατωμένη έρευνα για νέους τρόπους εκμετάλλευσης των φυσικών πηγών του τόπου μας με ταυτόχρονη ανάπτυξη των υφιστάμενων πηγών ενέργειας, Ένα δίκτυο προστασίας των νέων και των ανέργων, Ένα βελτιωμένο σύστημα ελέγχων, 210 210

211 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μείωσης των κρατικών δαπανών όχι με ισοπεδωτική λογική, αλλά με εντοπισμό της σπατάλης και εξορθολογισμό των πληρωμών, Μια αποτελεσματική δημόσια διοίκηση. 211 211

212 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο στόχος σήμερα της Ελλάδας δεν θα πρέπει να είναι μόνο ο τρόπος ικανοποίησης των δανειακών της υποχρεώσεων αλλά κυρίως η σημαντική βελτίωση της παραγωγικότητάς και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας αλλά και η ανάκτηση της αξιοπιστίας του κράτους στις ντόπιες και διεθνείς αγορές, ούτως ώστε να μπορεί να υποστηριχθεί με αρκετή δόση βεβαιότητας η άποψη για μια μελλοντική σταθερή τροχιά ανάπτυξης. 212 212


Κατέβασμα ppt "ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ 1 1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google