Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ορθολογική Αντιμετώπιση του Προβλήματος

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ορθολογική Αντιμετώπιση του Προβλήματος"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ορθολογική Αντιμετώπιση του Προβλήματος
Το πρόβλημα της διαχείρισης των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων στην Ελλάδα Νομοθετικό Πλαίσιο Ορθολογική Αντιμετώπιση του Προβλήματος Παρούσα Κατάσταση Δ. Παπαδόπουλος Διευθυντής ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ Α.Ε.

2 Κατηγοριοποίηση Ιατρικών Αποβλήτων
Αριθ. Η.Π / (ΦΕΚ 1419Β/ )

3 Επεξεργασία ΕΙΑ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ
Η αποτέφρωση ενδείκνυται για όλα τα είδη των ΕΙΑ πλην των ΑΙΑ (ραδιενεργά, μπαταρίες κλπ) Βασικές προδιαγραφές παραμονή καυσαερίων στους 850oC (ή κατά περίπτωση) για τουλάχιστον 2 sec. Συνεχείς μετρήσεις CO, CO2, NOx, SO2, HCL, TSP, TOC στην καμινάδα. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Η αποστείρωση θεωρείται κατάλληλη μόνο για τα Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικού Χαρακτήρα (ΕΙΑ – ΜΧ) Η διαδικασία να γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 12740/00 (απευθείας έκθεση των ΕΙΑ σε κορεσμένο ατμό) Τεμαχισμός των ΕΙΑ πριν την επεξεργασία τους Έλεγχος με χρήση βιολογικών δεικτών για κάθε φορτίο που υπόκειται στη διαδικασία Μεταφορά των αποστειρωμένων ΕΙΑ στον τελικό αποδέκτη (ΧΥΤΑ) με ειδικά αδειοδοτημένο μεταφορέα και ΌΧΙ μαζί με τα αστικά απόβλητα. Οι Υ.Μ. Που πραγματοποιούν αποστείρωση με κινητές μονάδες, θα πρέπει να διαθέτουν εγκεκριμένου περιβαλλοντικούς όρους

4 Αποτεφρωτήρας ΜΝΑ

5 Συλλογή και Μεταφορά Φορτηγά – ψυγεία σε 24ωρη βάση
Παρακολούθηση και τηλεματική διαχείριση των φορτηγών Έλεγχος για ραδιενέργεια στην πύλη της εγκατάστασης – Όρια ανίχνευσης σε συνεργασία με την ΕΕΑΕ Εκφόρτωση σε ψυκτικούς θαλάμους (+5°C) και αποτέφρωση εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος

6 Παραγωγική διαδικασία
2 ανεξάρτητες γραμμές αποτέφρωσης, δυναμικότητας 15t/d Φόρτωση κλιβάνου με αυτοματοποιημένο τρόπο (ταινιόδρομους) ή με αναβατόριο για τις συσκευασίες που δεν είναι δυνατό να μεταφερθούν με ταινιόδρομο. Ελαχιστοποίηση επαφών εργαζομένων με τα ΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΥΣΗΣ Περιστροφικός κλίβανος και Θάλαμος Μετάκαυσης, για αποτέφρωση σε υψηλή θερμοκρασία (>1.100°C) και παραμονή ~5s (>2s) ΤΜΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Εναλλάκτης Θερμότητας και πύργος ψύξης προκειμένου να ακολουθήσει η φάση της επεξεργασίας των καυσαερίων ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Αντιδραστήρας (προσθήκη υδρασβέστου και ενεργού άνθρακα) Υδράσβεστος για εξουδετέρωση όξινων συστατικών Ενεργός άνθρακας προσροφά διοξίνες και βαρέα μέταλλα Σακκόφιλτρο (κατακράτηση τέφρας, ολοκλήρωση αντιδράσεων) Πύργος πλύσης (τελική εξουδετέρωση όξινων συστατικών με καυστικό νάτριο) On-line σύστημα παρακολούθησης αερίων εκπομπών

7 Αναβάθμιση – Εκσυγχρονισμός Εγκατάστασης
Υγρά απόβλητα από εξολκείς και πύργο πλύσης Προμήθεια και εγκατάσταση εξατμιστή Διαχείριση τέφρας Ιπτάμενη τέφρα (σακκόφιλτρο) – συλλογή σε big bags Στερεό υπόλειμμα εξατμιστή Ξεκίνησε η τελική διάθεση 300t τέφρας στη Γερμανία Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την μονάδα αδρανοποίησης της ιπτάμενης τέφρας εντός του ΧΥΤΑ

8 Αναβάθμιση – Εκσυγχρονισμός Εγκατάστασης
Θερμοκρασία αποτέφρωσης Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες και η μονάδα πλέον λειτουργεί στους 1.100oC. Μονάδα Α τον Απρίλιο του 2008 Μονάδα Β τον Ιούλιο του 2008

9 Αναβάθμιση – Εκσυγχρονισμός Εγκατάστασης
Αντικατάσταση Αναλυτών Μέτρησης Αερίων εκπομπών Οι αναλυτές αντικαταστάθηκαν με νέους τύπου hot - wet

10 ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

11 Στον Αποτεφρωτήρα καταλήγουν 8 τόνοι ημερησίως
Παραγωγή ΕΙΑ Μελέτη ΕΜΠ (1999) για τα ΕΙΑ στην Ελλάδα: αριθμός κλινών (σήμερα οι κλίνες ξεπερνούν τις ), παραγωγή μολυσματικών αποβλήτων τόνοι ετησίως 673g/κλίνη/ημέρα Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων: τόνοι ετησίως 702g/κλίνη/ημέρα Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αττικής (2001): αριθμός κλινών παραγωγή μολυσματικών αποβλήτων 21 τόνοι ημερησίως 680g/κλίνη/ημέρα Στον Αποτεφρωτήρα καταλήγουν 8 τόνοι ημερησίως

12 Ημερησίως 13.000 κιλά που παράγονται εντός της Αττικής ΔΕΝ οδηγούνται στον Αποτεφρωτήρα.
Που πάνε;

13 Εναλλακτικοί τρόποι διάθεσης των ΕΙΑ που εφαρμόζονται σήμερα
Κλίβανοι εντός των ΥΜ (δεν προβλέπεται καν στον Εθνικό Σχεδιασμό). Δεν διαθέτουν επεξεργασία των απαερίων με αποτέλεσμα να ρυπαίνουν (έκλυση στην ατμόσφαιρα, διοξινών, οξέων, βαρέων μετάλλων) Αδρανοποίηση με αποστείρωση Δεν πραγματοποιείται Προτεμαχισμός των ΕΙΑ Δεν πραγματοποιείται έλεγχος του αποτελέσματος με βιολογικούς δείκτες Δεν πραγματοποιείται μεταφορά των αδρανοποιημένων απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ με ξεχωριστά οχήματα Δεν πραγματοποιείται δειγματοληψία ανά 200kg κατά τη διάθεσή τους στο ΧΥΤΑ Απόρριψη των αποστειρωμένων ΕΙΑ στους κάδους των αστικών απορριμμάτων Συλλογή από το προσωπικό καθαριότητας των ΟΤΑ Παράτυπη, καθώς θα πρέπει να περιλαμβάνεται στους περιβαλλοντικούς όρους κάθε ΥΜ. Σήμερα καμία Υ.Μ. Δεν διαθέτει εγκεκριμένους Π.Ο. Ανεξέλεγκτη απόρριψη μη αδρανοποιημένων ΕΙΑ μαζί με τα οικιακά σε ΧΥΤΑ

14 Υγειονομικές Μονάδες που δεν έχουν Συμβληθεί
Όνομα Νοσοκομειακής Μονάδας Αριθμός κλινών Δήμος «Ελπίς» - Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 260 Αθηναίων «Ευαγγελισμός» - Περιφερειακό Γ.Ν.Α. 1.100 «Λαϊκό» - Περιφερειακό Γ.Ν.Α. 600 Γ.Ν.Α. «Πολυκλινική Αθηνών» 200 Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο 127 Καλλιθέας ΣΥΝΟΛΟ 2.487 1.250 κιλά ΕΙΑ ημερησίως!!!!

15 Υγειονομικές Μονάδες με ορθή ενδονοσοκομειακή διαχείριση
Υγειονομική Μονάδα Κλίνες ΒΑΡΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΚΙΛΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ) ΠΡΟΣΔΟΚΙΜΟ ΒΑΡΟΣ ΜΕ 500 gr/κλίνη/ημέρα (ΚΙΛΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ) Βάρος ανά Κλίνη ανα Ημέρα (gr) ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Ε.Ε.Σ. 7 541 105 2575 MEDIFIL, ΙΑΤΡΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΙΛΙΟΥ 17 573 255 1124 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑ) 26 1.033 390 1324 3ο ΙΚΑ ΣΟΛΩΝΟΣ 41 893 615 726 ΙΚΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ, 6ον ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 50 864 750 576 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ - IASIS ΠΕΙΡΑΙΑ 65 1.929 975 989 ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 90 1.622 1.350 601 ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΑΦΝΗΣ 100 2.319 1.500 773 MEDITERRANEO, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (Ε. ΔΡΑΓΙΝΗ) 123 1.905 1.845 516 ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 140 2.571 2.100 612 METROPOLITAN HOSPITAL 190 5.108 2.850 896 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 200 3.329 3.000 555 ΙΑΣΩ GENERAL Α.Ε., ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΗΡΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ 222 5.944 3.330 892 ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 300 4.660 4.500 518 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 316 6.162 4.740 650 ΥΓΕΙΑ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ 382 7.959 5.730 694 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΓΝΑ) 399 7.358 5.985 ΘΡΙΑΣΙΟ, ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 400 8.002 6.000 667

16 Υγειονομικές Μονάδες με απαράδεκτη ενδονοσοκομειακή διαχείριση
Υγειονομική Μονάδα Κλίνες ΒΑΡΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΚΙΛΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ) ΠΡΟΣΔΟΚΙΜΟ ΒΑΡΟΣ ΜΕ 500 gr/κλίνη/ημέρα (ΚΙΛΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ) Βάρος ανά Κλίνη ανα Ημέρα (gr) ΕΛΠΙΣ, ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 260 28 3.900 4 ΚΑΝΑΚΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 70 8 1.050 ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1100 138 16.500 ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ, ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 71 12 1.065 6 ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ (ΧΑΙΔΑΡΙ) 200 35 3.000 ΓΛΥΚΥΣ ΙΗΣΟΥΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 66 18 990 9 ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ 239 103 3.585 14 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 126 54 1.890 ΝΙΚΗ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ 36 21 540 19 ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 120 73 1.800 20 ΠΕΙΡΑΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ, ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 85 1.275 ΜΗΤΕΡΑ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 400 360 6.000 30 ΑΤΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ 132 1.980 33 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 300 321 4.500 ΛΗΤΩ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ 141 194 2.115 46 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ, EYΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ 182 261 2.730 48 ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΥΨΕΛΗΣ 75 109 1.125 49 ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 99 153 1.485 52 ΚΑΡΡΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗ 42 630 53 ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 405 56 ΕΥΡΩΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΘΗΝΑΙΟΝ ΑΕ (ΑΘΗΝΑΙΟΝ Β' ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ EUROMEDICA AE) 102 201 1.530 ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ, ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 470 78 ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 172 81 ΖΗΛΑΚΟΥ ΧΑΡ., ΜΕΤΑΞΟΠΟΥΛΟΥ- ΖΗΛΑΚΟΥ Π., ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 175 82 ΙΚΑ, 1ο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ) 170 426 2.550 84 ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΓΝ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ 500 1.347 7.500 90

17 Υγειονομικές Μονάδες με απαράδεκτη ενδονοσοκομειακή διαχείριση
Υγειονομική Μονάδα Κλίνες ΒΑΡΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΚΙΛΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ) ΠΡΟΣΔΟΚΙΜΟ ΒΑΡΟΣ ΜΕ 500 gr/κλίνη/ημέρα (ΚΙΛΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ) Βάρος ανά Κλίνη ανά Ημέρα (gr) ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 60 168 900 94 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 108 306 1.620 ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΙΓΙΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 25 83 375 110 ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ, ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 50 170 750 113 ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ, ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΩΝ/ΛΕΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 400 1.388 6.000 116 ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ 80 287 1.200 120 ΙΚΑ, 7ο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 106 406 1.590 128 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΓΚΟΥ, ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 75 297 1.125 132 ΣΩΤΗΡΙΑ, ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1000 4.205 15.000 140 ΤΥΠΕΤ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ 89 377 1.335 141 ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ, ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ 460 1.990 6.900 144 ΑΘΗΝΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 412 1.410 146 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) 78 349 1.170 149 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΓΛΑΙΑ., ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 510 2.686 7.650 176 ΦΛΕΜΙΝΓΚ Α., ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΣΑΓΚΑΡΗ) 500 2.679 7.500 179 ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ, ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 550 2.951 8.250 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε. 74 402 1.110 181 417 ΝΙΜΤΣ 393 2.281 5.895 194 ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 200 1.238 3.000 206

18 Αστικά Απόβλητα από νοσοκομεία που καταλήγουν στον ΧΥΤΑ Φυλής

19 Αστικά Απόβλητα από νοσοκομεία που καταλήγουν στον ΧΥΤΑ Φυλής

20 Ποιοι κινδυνεύουν από την μη ορθολογική διαχείριση των ΕΙΑ;
Εργαζόμενοι στην αποθήκευση, μεταφορά και διαχείριση των ΕΙΑ Εργαζόμενοι στα νοσοκομεία Ασθενείς και επισκέπτες των νοσοκομείων Εργαζόμενοι στους ΧΥΤΑ Κάτοικοι πλησίον των υγειονομικών μονάδων καθώς στους πράσινους κάδους των αστικών αποβλήτων περιλαμβάνονται και μολυσματικά Κάτοικοι στις γειτονιές των οποίων περνάνε απορριμματοφόρα, οι ρόδες των οποίων έχουν έρθει σε επαφή με μολυσματικά απόβλητα που έχουν ανεξελέγκτως διατεθεί στο ΧΥΤΑ Κάτοικοι στις γειτονιές των οποίων περνάνε γλάροι οι οποίοι συχνάζουν στους ΧΥΤΑ για εύρεση τροφής Όλοι οι κάτοικοι καθώς από την ανεξέλεγκτη διάθεση ιατρικών αποβλήτων σε ΧΥΤΑ, μολυσματικοί παράγοντες δύναται να εισχωρήσουν στον υδροφόρο ορίζοντα και συνεπώς στην τροφική αλυσίδα Από έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προκύπτει ότι κάθε χρόνο μολύνεται σημαντικός αριθμός ανθρώπων από ηπατίτιδα και AIDS λόγω της πλημμελούς διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων. Ειδικότερα αναφέρεται ότι σε περίπτωση που τα ιατρικά απόβλητα αποθηκεύονται ανεπεξέργαστα σε χώρους προσβάσιμους στο κοινό, το μεγαλύτερο κίνδυνο μόλυνσης έχουν τα παιδιά! (Management of Solid Health Care Waste at Primary Health Care Centres, World Health Organization, Geneva 2005).

21 Συμπεράσματα Στην Ελλάδα σήμερα υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο για την ορθή περιβαλλοντικά διαχείριση και τελική διάθεση των ΕΙΑ Σημαντικό μέρος των μεγάλων ΥΜ της Αττικής αποστέλλει τα ΕΙΑ στον αποτεφρωτήρα, παραδίδοντας όμως ποσότητες που υπολείπονται σημαντικά της πραγματικής παραγωγής ΕΙΑ. Από τις σημαντικές ποσότητες που δεν παραδίδονται προς αποτέφρωση: ένα μέρος των ΕΙΑ οδηγείται σε διαχείριση εντός των ΥΜ, γεγονός που ενέχει το στοιχείο της παρατυπίας, αφού γίνεται κατά παράβαση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων κάθε ΥΜ. Τα αποστειρωμένα ΕΙΑ και το μεγαλύτερο μέρος των παραγόμενων ΕΙΑ απορρίπτεται ανεξέλεγκτα μαζί με τα αστικά απορρίμματα σε ΧΔΑ ή ΧΥΤΑ. Παρά τα προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν στην διαδικασία παραλαβής των ΕΙΑ, ο Αποτεφρωτήρας ΜΝΑ είναι η μόνη ολοκληρωμένη και περιβαλλοντικά ορθολογική λύση για την διαχείριση και τελική διάθεση του συνόλου των ΕΙΑ στην χώρα μας σήμερα.


Κατέβασμα ppt "Ορθολογική Αντιμετώπιση του Προβλήματος"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google