Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ NEOY ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ NEOY ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ NEOY ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο έχει ως βασικό κορμό του το νόμο 1065/1980. Έκτοτε έχουν θεσπιστεί και τεθεί σε εφαρμογή πληθώρα νομοθετημάτων για ζητήματα των ΟΤΑ με αποσπασματικό χαρακτήρα Η τροποποίηση του Συντάγματος το 2001 (και του άρθρου 102 για τους ΟΤΑ) επέβαλε σημαντικές θεσμικές αλλαγές Για τους λόγους αυτούς κατέστη επιτακτική η θέσπιση νέου Κώδικα

3 Το τελικό σχέδιο του νέου ΔΚΚ αποτελείται από 287 άρθρα, που κατανέμονται σε 11 μέρη (και τα οποία με τη σειρά τους σε κεφάλαια) και τις μεταβατικές διατάξεις. Τα μέρη αυτά είναι : •ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ •ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ – ΕΚΛΟΓΗ •ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ •ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ •ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΤΑ - ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΟΤΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ •ΤΟΠΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ •ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ •ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ •ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ •ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ

4 ΕΚΛΟΓΕΣ – ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Νέο εκλογικό σύστημα : Επιτυχών συνδυασμός ο πλειοψηφών με ποσοστό τουλάχιστον42% του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων. Σημαντικές ενστάσεις : –ενισχύεται δημοτική πλειοψηφία στενότερης εκλογικής νομιμοποίησης –Προεξοφλείται ότι οι τοπικές κοινωνίες δεν έχουν τη δυναμική να λειτουργήσουν αμιγώς αυτοδιοικητικά, μέσα από συλλογικές διαδικασίες ευρύτερης συναίνεσης. –δεν υιοθετούνται, ως αντιστάθμισμα ισχυρά θεσμικά αντίβαρα για να θωρακίσουν τις ορθές διαδικασίες λειτουργίας και λήψης αποφάσεων (αναλογική εκπροσώπηση, δικαιώματα ελέγχου στη μειοψηφία, παρεμβατικός ρόλος στους δημότες κ.α.). Όσον αφορά τη κατανομή των εδρών των δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων, ισχύει ό,τι και στο παρελθόν Εισάγεται η δυνατότητα εκλογής χωρίς σταυρό αυτών που είχαν διατελέσει Δήμαρχοι τουλάχιστον για δύο δημοτικές περιόδους

5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ •Α. Αναβάθμιση ρόλου του Δημοτικού Συμβουλίου Το Δημοτικό Συμβούλιο αναβαθμίζεται στο κυρίαρχο όργανο του Δήμου. Καθιερώνεται γενικό τεκμήριο αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου για οποιοδήποτε θέμα δεν υπάγεται ρητά στις αρμοδιότητες του Δημάρχου και της Δημαρχιακής Επιτροπής.

6 Β. Δημοτικές Παρατάξεις δεν υπήρχε θεσμική αναγνώριση των δημοτικών παρατάξεων αναγνωρίζονται, για πρώτη φορά, οι Δημοτικές Παρατάξεις αρκεί να έχουν τουλάχιστον ένα Σύμβουλο : •συμμετέχουν με μέλη τους στις επιτροπές του δημοτικού συμβουλίου •Οι εκπρόσωποι των δημοτικών παρατάξεων μπορούν να ζητούν από το δήμαρχο πληροφορίες και συγκεκριμένα στοιχεία. Ο δήμαρχος οφείλει να παρέχει τις πληροφορίες εντός μηνός.

7 Γ. Προστασία Μειοψηφίας Αναβαθμίζεται ο ρόλος της μειοψηφίας, καθόσον : •Ως Αντιπρόεδρος Δ Σ εκλέγεται ο υποψήφιος, τον οποίο προτείνει και εκλέγει κυριαρχικά η μειοψηφία. •Η μειοψηφία έχει διευρυμένη συμμετοχή στη Δημαρχιακή Επιτροπή, στη διοίκηση των ιδρυμάτων των ν.π.δ.δ. των Δήμων και στις επιτροπές. •Η εκλογή του Προεδρείου γίνεται πλέον με φανερή ψηφοφορία

8 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ •ιδιάζουσα δωσιδικία για τους Δημάρχους σε πρώτο βαθμό από τριμελή ποινικά εφετεία με εγγυήσεις δικαιότερης κρίσης. •Καταργείται η πειθαρχική ποινή της έκπτωσης. • Παραμένει ως πειθαρχικό μέτρο η ποινή της αργίας (για 6 μήνες). •Ο δήμαρχος δεν ευθύνεται για την εκτέλεση των αποφάσεων του δημ. συμβουλίου και της δημ. επιτροπής, εφόσον αυτές δεν έχουν ακυρωθεί, ανακληθεί ή ανασταλεί. •Ο Δήμαρχος δεν θεωρείται υπόλογος. Σε βάρος του επιτρέπεται καταλογισμός μόνο για δόλο ή βαριά αμέλεια. •Την πειθαρχική δικαιοδοσία ασκεί μόνο ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, ύστερα από αναφορά της αρμόδιας υπηρεσίας.

9 Θεσμοί ανάπτυξης Τοπικής Δημοκρατίας εισάγονται νέοι θεσμοί προς την κατεύθυνση εισάγονται νέοι θεσμοί προς την κατεύθυνση : •ενίσχυσης της άμεσης δημοκρατίας και των συμμετοχικών διαδικασιών σε τοπικό επίπεδο •ενεργοποίησης του πολίτη στο πλαίσιο των τοπικών κοινωνιών Α. Τοπικό Δημοψήφισμα Διενεργείται αποκλειστικά με πρωτοβουλία της Δημοτικής αρχής όταν απαιτείται να ληφθεί απόφαση για σοβαρά θέματα Έγκυρο εφόσον συμμετείχε το 50% των εγγεγραμμένων στους εκλ. καταλόγους. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος είναι δεσμευτικό για το Δημ. Συμβούλιο. Μετά από αίτηση των δημοτών διενεργείται τοπικό δημοψήφισμα μόνο για : 1. την ένωση Δήμων και Κοινοτήτων 2. την προσάρτηση τοπικού διαμερίσματος σε άλλο Δήμο και 3. τη μεταφορά της έδρας του Δήμου ή της Κοινότητας. Θα ήταν σκόπιμο να μπορούν οι πολίτες να θέσουν σε κίνηση τη διαδικασία για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος και για άλλα θέματα (π.χ. προστασία του περιβάλλοντος, ποιότητα ζωής, πολεοδομικά ζητήματα κ.α.)

10 Β. Συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση των αποφάσεων Προβλέπεται η υποχρέωση των ΟΤΑ να διαβουλεύονται με τους κατοίκους και τους συλλογικούς και κοινωνικούς φορείς : κατά την προεργασία εκπόνησης των προγραμμάτων δράσης κατά την προεργασία κατάρτισης των κανονιστικών πράξεων και κατά τη λήψη αποφάσεων γενικού ενδιαφέροντος Γ. Με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων σε κάθε Δήμο μπορεί να καταρτίζεται : •ΧΑΡΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ •ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ (διάρθρωση υπηρεσιών, δικαιολογητικά κ.α.)

11 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΩΝ Θεματική Συστηματοποίηση σε 7 τομείς : •Ανάπτυξη •Περιβάλλον •Ποιότητα Ζωής και Εύρυθμη Λειτουργία Πόλεων και Οικισμών •Απασχόληση •Κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη •Παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός •Πολιτική Προστασία ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΟΧΙ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΗ ΑΛΛΑ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ Καθορισμός πλαισίου αρχών άσκησης των αρμοδιοτήτων ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ – ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ Ειδική μνεία στις «Δοτές» αρμοδιότητες ( κατά παραχώρηση κρατικές - ληξιαρχεία, μητρώο αρρένων, πολιτικοί γάμοι, κοιμητήρια κ.α. ) δεν μπορούν ν’ αποτελέσουν αντικείμενο επιχειρηματικής δραστηριότητας ή να εκχωρηθούν σε άλλο ν.π. Ρητή αναφορά στις κανονιστικές αρμοδιότητες Δήμων Θέσπιση τοπικών κανονιστικών αποφάσεων για : Προστασία περιβάλλοντος, υγείας, καθαριότητας, ρύθμιση κυκλοφορίας, μονοδρομήσεων, ελέγχου στάθμευσης, μουσικής σε καταστήματα, λαϊκές αγορές, διαφήμιση κ.α. Ειδικές ρυθμίσεις (διεξοδικά) για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος / ρύθμιση της κυκλοφορίας / Δημ. Αστυνομία

12 ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Σύντμηση και απλούστευση διαδικασιών : •η ευθύνη της χορήγησης στη Δημαρχιακή Επιτροπή. •χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, με μόνη αίτηση, τοπογραφικό διάγραμμα και παράβολο. •Ο Δήμος αναλαμβάνει την ευθύνη να διακινήσει τον φάκελο στις συναρμόδιες Υπηρεσίες και να λάβει εγκρίσεις. •Ενσωματώνεται στην άδεια ίδρυσης - λειτουργίας η άδεια μουσικής. •Δεν απαιτείται πλέον νέα άδεια ίδρυσης -λειτουργίας σε περίπτωση μεταβίβασης.

13 ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Νέο καθεστώς για την υλοποίηση δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα : Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης για άτομα με αναπηρίες, πολύτεκνους, άπορους, και τους άστεγους δημότες •μείωση ή και απαλλαγή από τέλη κ.α. •οικονομική – υλική ενίσχυση όταν παρίσταται ανάγκη •Ανέγερση παραχώρηση χρήσης οικιών – εκποίηση δημοτικών ακινήτων Εφαρμογή /συμμετοχή /χρηματοδότηση πολιτικών, δράσεων και προγραμμάτων για την υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων (ανήλικοι, μετανάστες, πρόσφυγες, παλιννοστούντες, χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών) Προβλέπεται η ίδρυση και λειτουργία •Κέντρων Επαγγελματικού Προσανατολισμού •Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης •Γραφείων Ενημέρωσης για την Απασχόληση •Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης της Παραβατικότητας.

14 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Καθορίζονται οι άξονες δράσης και οι προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη και την οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου και των νπ σε βάθος 4ετίας. 1.Εμπεριέχει προϋπολογισμό των δαπανών και την πηγή χρηματοδότησης 2.Καταρτίζεται από το ΔΣ και αναθεωρείται κάθε 2 έτη. 3.Ελέγχεται και εγκρίνεται από την Περιφέρεια. 4.Εξειδικεύεται σε Ετήσια Προγράμματα για κάθε φορέα ή νπ οποιεσδήποτε δράσεις και ενέργειες θα υλοποιούνται μόνον εφόσον περιλαμβάνονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και καλύπτονται από τον προϋπολογισμό. Καθίσταται αναγκαίο εργαλείο για τη λειτουργία του Δήμου, καθόσον πλέον οποιεσδήποτε δράσεις και ενέργειες θα υλοποιούνται μόνον εφόσον περιλαμβάνονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και καλύπτονται από τον προϋπολογισμό. Εκκρεμεί ΠΔ για τη λεπτομερή ρύθμιση του θέματος

15 ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ Κατασταλτικός έλεγχος από Γ. Γραμματέα •ο έλεγχος συνίσταται αποκλειστικά σε κατασταλτικό έλεγχο νομιμότητας •Η αρμοδιότητα του ελέγχου ανατίθεται στον Γ. Γρ. Περιφέρειας και κατόπιν προσφυγής κατά της απόφασής του σε Ειδική Επιτροπή •Περιορίζεται ο αριθμός των πράξεων που αποστέλλονται υποχρεωτικά στον Γεν. Γραμματέα για έλεγχο (στέλνονται εντός 10 ημερών, και εντός 10 ημερών ελέγχονται) •Δικαίωμα προσφυγής στο Γ. Γρ. και όποιου έχει έννομο συμφέρον, κατά αποφάσεων και παραλείψεως οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας των οργάνων ΟΤΑ Για πρώτη φορά θεσμοθετείται, ο προληπτικός Έλεγχος σε συγκεκριμένου περιεχομένου δαπάνες των ΟΤΑ από το Ελεγκτικό Συνέδριο Οι ΟΤΑ έχουν υποχρέωση να αποδίδουν στο Ελεγκτικό Συνέδριο ετήσιο λογαριασμό διαχείρισης

16 Δ. Συμπράξεις Δήμων με τον Ιδιωτικό Τομέα Συνεργασία ΟΤΑ και Ιδιωτών για την εκτέλεση έργων και την παροχή υπηρεσιών • εκμετάλλευση της εμπειρίας, τεχνογνωσίας και πόρων των Ιδ. Φορέων • έγκαιρη ολοκλήρωση έργων • συγκράτηση κόστους • τμηματική καταβολή του τιμήματος • δυνατότητα ταυτόχρονης εκτέλεσης περισσότερων έργων • επίρριψη στους Ιδιωτικούς Φορείς ενός μεγάλου μέρους των κινδύνων αναθέτουσα αρχή είναι ΟΤΑ, νπδδ και ΑΕ που Δήμος έχει 100% κεφαλαίου Όλη η διαδικασία τελεί υπό την επίβλεψη, αξιολόγηση και έγκριση Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ και Διυπουργικής Επιτροπής

17 ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΤΑ Α. Χρηματοδοτική μίσθωση Προβλέπεται η δυνατότητα Δήμοι και νπδδ αυτών, να συνάπτουν συμβάσεις leasing για κινητά ή ακίνητα Εξαιρείται το sale and lease back Β. Δυνατότητα έκδοσης ομολογιακού δανείου Οι Δήμοι μπορούν να εκδίδουν ομολογιακά δάνεια, για την πραγματοποίηση των σκοπών της αρμοδιότητας τους, Απαιτείται έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Γ. Κάλυψη των βραχυπρόθεσμων αναγκών ρευστότητας Προβλέπονται ειδικά εργαλεία χρηματοδοτικά για την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων αναγκών ρευστότητας και τη χρηματοδότηση λειτουργικών δαπανών : Βραχυπρόθεσμες πιστώσεις Ανοιχτών Αλληλόχρεων Λογαριασμών Συμβάσεις δημιουργίας χρεωστικού υπολοίπου σε λογαριασμούς καταθέσεων. Δ. Εξυπηρέτηση δανείων Η εξυπηρέτηση του δανείου επιτρέπεται να γίνεται σε ποσοστό 50% από έσοδα που προέρχονται από εξειδικευμένες επιχορηγήσεις, ανταποδοτικά τέλη ή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους Ε. Διάθεση πιστώσεων ανεκτέλεστων έργων Κατά το τελευταίο τρίμηνο του οικονομικού έτους επιτρέπεται να διατεθεί ποσοστό μέχρι 50% από τις πιστώσεις ανεκτέλεστων έργων για την πληρωμή υποχρεωτικών δαπανών.

18 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ •αλλάζει άρδην και εξορθολογίζεται το καθεστώς σύστασης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων με άξονες : •Τη διασφάλιση κερδοφορίας και βιωσιμότητας των επιχειρήσεων •Τη διασφάλιση οργανωτικής αυτονομίας και επιχειρησιακής αυτοτέλειας των κοινωφελών εταιρειών •ενισχύεται ο εποπτικός και ελεγκτικός ρόλος του Δημοτικού Συμβουλίου. •Υιοθετούνται αυστηρές ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση από τους Δήμους, την πρόσληψη προσωπικού και τις διαδικασίες ανάθεσης έργων

19 Α. Κοινωφελείς επιχειρήσεις αναπτύσσουν δραστηριότητες συναφείς ή συνδεόμενες με αρμοδιότητες του ΟΤΑ κοινωνική προστασία, παιδεία, πολιτισμός, αθλητισμός, περιβάλλον, και υπό όρους καθαριότητα κ.χ., αποκομιδή απορριμμάτων, συντήρηση πρασίνου λειτουργία κοιμητηρίων (με ειδική απόφαση ΔΣ) δεν έχουν εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα είναι δυνατόν να χρηματοδοτούνται από τον οικείο ΟΤΑ για τις δραστηριότητες υπηρεσίες τους Υποχρεούνται να συντάσσουν διετές πρόγραμμα δράσης

20 Β. ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ 1.Ανώνυμες εταιρείες όπου οι φορείς της Τ.Α έχουν την πλειοψηφία του εταιρικού κεφαλαίου • Είναι παραγωγικές εμπορικές, με δραστηριοποίηση στον πρωτογενή - δευτερογενή τομέα και τουριστικό τομέα. • Μπορούν να συμμετέχουν και ιδιώτες. • Δεν μπορεί να είναι ποδοσφαιρικές, τραπεζικές και ασφαλιστικές. • Το προσωπικό προσλαμβάνεται με νέες ρυθμίσεις βάσει ΠΔ 2.Αναπτυξιακές εταιρείας ΟΤΑ • Στο κεφάλαιό τους συμμετέχουν μόνο δημόσιοι ή αυτοδιοικητικοί φορείς • Έχουν ως αποκλειστικό αντικείμενο την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και τη συμμετοχή τους σε προγράμματα 3.Μονομετοχικές Α. Ε. •Τις συστήνει μόνον ένας Δήμος •Σκοπός η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας και η εκμετάλλευση κοινοχρήστων χώρων

21 Γ. Επιχειρήσεις ΟΤΑ ειδικού σκοπού συνιστώνται βάσει ειδικών διατάξεων νόμου (ΔΕΥΑ, ραδιοφωνικοί σταθμοί κ.α) Δ. Αστικές Εταιρείες προτιμηθήκαν, για να αξιοποιηθούν κοινοτικά προγράμματα λόγω απαλλαγής τους διοικητικές υποχρεώσεις και περιορισμούς (κυρίως ως προς τις προσλήψεις), χρησιμοποιήθηκαν ως «εργαλείο» για την καταστρατήγηση του νόμου ΣΗΜΕΡΑ : Αναγνωρίζεται το δικαίωμα σύστασής τους στους ΟΤΑ, αλλά μπαίνουν 2 φραγμοί : Η σύστασή επιτρέπεται μόνον με από ειδική νομοθετική ρύθμιση Η πρόσληψη προσωπικού, οι συμβάσεις έργου, προμηθειών κ.α ενεργούνται βάσει των αντίστοιχων κανόνων που ισχύουν για τις κοινωφελείς επιχειρήσεις υφιστάμενες αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα συνεχίζουν να λειτουργούν μέχρι την λήξη του χρόνου που προβλέπεται από την συστατική τους πράξη

22 Μεταβατικές Διατάξεις για τις υφιστάμενες εταιρείες •Όριο ως τις 31.12.2007 για την προσαρμογή του καταστατικού τους στις διατάξεις του νέου ΔΚΚ •λύση και εκκαθάριση όσων δεν θα ανταποκριθούν στις ρυθμίσεις, ή μετατροπή τους στις νέες εταιρικές μορφές •το προσωπικό που απασχολείται (ως τις 31.12.2005) με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μεταφέρεται σε αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου ή των νομικών του προσώπων σε κενές ή προσωποπαγείς θέσεις. Λοιπά Νομικά Πρόσωπα •Για πρώτη φορά προβλέπεται ρητά ως ΝΠΔΔ η Σχολική Επιτροπή. •Ο νέος ΔΚΚ σιωπά για τους παιδικούς σταθμούς και τα ΚΑΠΗ, •Δεν ξεκαθαρίζει αν πλέον τέτοιες δράσεις δύναται να υλοποιηθούν και από κοινωφελείς επιχειρήσεις.


Κατέβασμα ppt "ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ NEOY ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google