Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Στρατηγικές πληροφορικής και τηλεματικής Θέμα: Τεχνο – Οικονομική Ανάλυση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων Δουβλετής Χαράλαμπος Κουτσονικόλα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Στρατηγικές πληροφορικής και τηλεματικής Θέμα: Τεχνο – Οικονομική Ανάλυση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων Δουβλετής Χαράλαμπος Κουτσονικόλα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Στρατηγικές πληροφορικής και τηλεματικής Θέμα: Τεχνο – Οικονομική Ανάλυση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων Δουβλετής Χαράλαμπος hdoublet@ccf.auth.gr Κουτσονικόλα Βασιλική vkoutson@ccf.auth.gr

2 Διάγραμμα ροής τεχνο- οικονομικής ανάλυσης

3 Καταστάσεις της αγοράς Βεβαιότητα (αναλυτικές μέθοδοι) Αβεβαιότητα (σενάρια)

4 Παράμετροι της Αγοράς Η αγορά επηρεάζεται από: Νέες τεχνολογίες Κοινωνικούς & Οικονομικούς παράγοντες Ρυθμιστικά πλαίσια

5 Κατηγορίες μεθοδολογιών ανάλυσης αγοράς (1) Πειραματική προσέγγιση Ασφαλέστερες προβλέψεις Μη πειραματική, ποσοτική ανάλυση Ασφαλής εκτίμηση τάσεων, μικρότερο ποσοστό βεβαιότητας Ποιοτική ανάλυση Διαίσθηση σχετικά με μία ή περισσότερες μελλοντικές καταστάσεις

6 Κατηγορίες μεθοδολογιών ανάλυσης αγοράς (2) Καταμέτρηση και άλλες ποσοτικές μέθοδοι Ποσοτικές μέθοδοι Ομάδες ειδικών (Experts Groups) και η προσέγγιση Delphi Χρονικός ορίζοντας – Τελικός χρήστης

7 Μεθοδολογίες ανάλυσης αγοράς (1) Χρονική ανάλυση τάσεων Βασική ή εκτεταμένη μορφή (Bass) συνάρτηση Cobb – Douglas :  παράμετροι ελαστικότητας συνάρτηση του μοντέλου «Bass» :  Μέγεθος αγοράς  Συντελεστής καινοτομίας  Συντελεστής μίμησης Διείσδυση αγοράς - Πιθανό μέγεθος αγοράς - Ανάλυση ευαισθησίας

8 Μεθοδολογίες ανάλυσης αγοράς (2) Η προσέγγιση Delphi Μέθοδος εξαγωγής προγνώσεων Έχει χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο εύρος εφαρμογών αποδοτική σε σύνθετα συστήματα

9 Μεθοδολογίες ανάλυσης αγοράς (3) Μήτρα επιρροής  Εξέταση μεγάλου αριθμού παραγόντων για τον εντοπισμό των σημαντικότερων  Οδηγεί σε σενάρια για την εξέλιξη της αγοράς Θεωρία παιγνίων Κωδικοποιεί τη διεπαφή μεταξύ των «παιχτών» σε ένα παιχνίδι ανταγωνισμού και προσδιορίζει πιθανά αποτελέσματα

10 Μεθοδολογίες ανάλυσης αγοράς (4) Externalities modeling Η αλλαγή στο κέρδος ή το πλεόνασμα που καταγράφει ένας πράκτορας από μία υπηρεσία ή πόρο δικτύου όταν το πλήθος των άλλων πρακτόρων που χρησιμοποιούν την ίδια υπηρεσία ή πόρο αλλάζει  Ζήτηση  Προμήθεια  Ικανοποιημένες προσδοκίες μεγέθους του δικτύου  Ικανοποιημένες προσδοκίες τιμών  Καθαρότητα της αγοράς.

11 Στόχοι Πρόγνωση Ζήτησης Επενδύσεις Πρόβλεψη πορείας προϊόντων και υπηρεσιών Διαθεσιμότητα χωρητικότητας δικτύου την κατάλληλη στιγμή

12 Κατηγορίες Χρηστών νέοι χρήστες σε κάποια υπηρεσία υπάρχοντες χρήστες που αλλάζουν πρότυπα χρήσης των υπηρεσιών χρήστες που μεταπηδούν σε μια υπηρεσία από μία ανταγωνιστική χρήστες που αποσύρονται από κάποια υπηρεσία

13 Χαρακτηριστικά Μοντέλων Αγοράς Καθιερωμένων – Νέων αγορών Εστίαση στην ελαστικότητα εκτιμήσεων Μεγάλη πολυπλοκότητα Εκτενής έρευνα στην υποστήριξη λειτουργιών (τηλεφωνικά κέντρα)

14 Καθιερωμένες Αγορές (1) Τρόπο χρήσης από τους χρήστες Ζήτηση  Κόστος χρήσης  Εισόδημα  Δημογραφικά χαρακτηριστικά Κόστος πρόσβασης & χρήσης

15 Καθιερωμένες Αγορές (2) Επιτυχής και Ακριβής μοντελοποίηση Χαμηλή ελαστικότητα τιμής Η τιμολογιακή πολιτική εξαρτάται από καταναλωτικό πλεόνασμα Επεκτάσεις Μορφή χρήσης (flat / per usage) Επιλογή τηλεπικοινωνιακού φορέα

16 Συγχωνευμένα Μοντέλα Πρόσβασης & Χρήσης (1) Δεδομένα που μεταβάλλονται με τον χρόνο Δεδομένα από διάφορους τομείς οργανωμένα ανά γεωγραφική περιοχή

17 Συγχωνευμένα Μοντέλα Πρόσβασης & Χρήσης (2) 1η Φάση Μοντελοποίηση με βάση δεδομένα από δημοσκοπήσεις Προβλήματα λόγω:  Πάροδος χρόνου  Αλλαγή επίδρασης τηλεπικοινωνιών στην κοινωνία Χρήσιμα βραχυπρόθεσμα συμπεράσματα

18 Συγχωνευμένα Μοντέλα Πρόσβασης & Χρήσης (3) 2η Φάση Μεταβλητές παράμετροι Αναδρομικές διαδικασίες Εξαγωγή μακροπρόθεσμων συμπερασμάτων & εκτιμήσεων

19 Συγχωνευμένα Μοντέλα Πρόσβασης & Χρήσης (4) Μοντέλα που προσαρμόζονται στις τεχνολογικές και κανονιστικές μεταβολές (ΒΤ) Ευέλικτη προσαρμογή σε νέα προϊόντα και σενάρια ανταγωνισμού Καλύτερη προσαρμογή σε νέες παραμέτρους

20 Μοντέλα Νέων Αγορών (1) Τύποι χρηστών νέοι χρήστες σε κάποια υπηρεσία υπάρχοντες χρήστες που αλλάζουν πρότυπα χρήσης των υπηρεσιών χρήστες που μεταπηδούν σε μια υπηρεσία από μία ανταγωνιστική χρήστες που αποσύρονται από κάποια υπηρεσία

21 Μοντέλα Νέων Αγορών (2)

22 Μοντέλα Νέων Αγορών (3) Οι υπηρεσίες μπορεί να είναι : 1. τελείως ασύμβατες (telex, fax) 2. απολύτως συμβατές (σταθερή - κινητή τηλεφωνία) 3. μερικώς συμβατές (οι πελάτες της 1ης υπηρεσίας μπορούν να επικοινωνήσουν με όλους τους πελάτες της 2ης υπηρεσίας,οι πελάτες της 2ης μπορούν να επικοινωνήσουν μόνο μεταξύ τους

23 Μοντέλα Νέων Αγορών (4) Οι (2) & (3) οδηγούν σε ισορροπία προσαρμογής Η (1) οδηγεί στην κυριαρχία μίας υπηρεσίας

24 Μοντέλα Νέων Αγορών (5) Κρισιμότητα Πρόγνωσης Ζήτησης Επιτυχία εισαγωγής στην αγορά  Πριν και μετά την είσοδο Επιτυχία διατήρησης  Ρυθμός αλλαγής τεχνολογίας  Ρυθμός χρήσης  Ρυθμός απομάκρυνσης

25 Μοντέλα Νέων Αγορών (6) 1. Αποσύνθεση προβλήματος σε προβλήματα προηγούμενης κατάστασης της αγοράς 2. Διάσπαση σε επιμέρους ανεξάρτητα προβλήματα

26 Μοντέλα Νέων Αγορών (7) Βήματα ανάλυσης DF(2) • Αναγνώριση των σημαντικότερων υπηρεσιών (όγκος κίνησης) • Τμηματοποίηση του πληθυσμού • Προϋπολογισμού ως προς τον χρόνο, υπηρεσία, τμήμα πληθυσμού • Μοντελοποίηση αλλαγών ως προς χρόνο • Υπολογισμός της συνολικής κίνησης/χρήσης

27 Ανάλυση επενδύσεων

28 Cost Benefit ανάλυση Ex ante Cost-Benefit ανάλυση Ex post ανάλυση Στάδια Cost-Benefit ανάλυσης  Προσδιορισμός παραγόντων κόστους και κέρδους  Εναλλακτικά σενάρια  Συνέπειες επιλογών – δείκτες μετρήσεων  Ανάλυση ευαισθησίας  Πρόβλεψη ποσοτικών συνεπειών  Εξέταση των εναλλακτικών λύσεων

29 Στοιχεία Cost-Benefit ανάλυσης ΣτοιχείοΑξιοπιστίαΑκεραιότηταΔιαθεσιμότητα Υλικός εξοπλισμόςΥπερφορτωμένος, Κατεστραμμένος Κατεστραμμένο, κλεμμένο, μη διαθέσιμο ΛογισμικόΚλεμμένο, αντιγραμμένο ΔιαφοροποιημένοΔιαγραμμένο, χρησιμοποιημένο, έχει λήξει η άδεια χρήσης του, όχι σωστά εγκατεστημένο ΥπηρεσίεςΑντιγραμμένεςΥπερφορτωμένες, κατεστραμμένες Μη διαθέσιμες, κατεστραμμένες Προμήθειες χαμένες, κλεμμένες, κατεστραμμένες ΠροσωπικόΠαραιτήθηκε, συνταξιοδοτήθηκε, σε άδεια

30 Μοντέλα κόστους (1)

31 Μοντέλα κόστους (2) Δεδομένα εισόδου - Αριθμό πελατών ανά υπηρεσία - Κίνηση για κάθε υπηρεσία - Κόστη διαχείρισης Δεδομένα εξόδου - Ετήσια επένδυση για κάθε στοιχείο του συστήματος - Ετήσια κόστη συντήρησης για κάθε στοιχείο του συστήματος - Ετήσια κόστη για κάθε λειτουργία διαχείρισης

32 Καθορισμός μεγεθών κόστους (1) Συντήρηση διαδικασιών Διαδικασία συντήρησης Παράγοντες κόστουςΣημαντικές παράμετροι κόστους Συντήρηση υπηρεσίας - Ενεργό ανθρώπινο δυναμικό - Σύστημα υποστήριξης πελατών - Διάρκεια διαδικασίας συντήρησης (υποστήριξη πελατών) - Αριθμός πελατών Συντήρηση δικτύου- Ενεργό ανθρώπινο δυναμικό - Εξοπλισμός προς αντικατάσταση - Μέσος χρόνος μεταξύ δυσλειτουργιών - Διάρκεια της διαδικασίας συντήρησης - Κόστος στοιχείου - Μέγεθος δικτύου / αριθμός στοιχείων

33 Καθορισμός μεγεθών κόστους (2) Διαδικασίες λειτουργίας Διαδικασία λειτουργίαςΠαράγοντες κόστουςΣημαντικές παράμ. κόστους Διαχείριση υπηρεσίας - Ενεργό ανθρ. δυναμικό - Service management system Αριθμός πελατών ΠροετοιμασίαΕνεργό ανθρώπινο δυναμικό Μέγεθος πωλήσεων Λειτουργία δικτύουΕνεργό ανθρώπινο δυναμικό - Μέγεθος δικτύου - αποτελεσματικότητα OS Ισχύς (Λειτουργία δικτύου) Κατανάλωση ενέργειας - κόστος ενέργειας - κατανάλωση ισχύος εξοπλισμού Κτιριακή συντήρησηΕνεργό ανθρ. δυναμικό

34 Καθορισμός μεγεθών κόστους (3) Διαδικασίες διαχείρισης Διαδικασία λειτουργίας Παράγοντες κόστουςΣημαντικές παράμετροι κόστους Κοστολόγηση υπηρεσίας - Ενεργό ανθρώπινο δυναμικό - Σύστημα διαχείρισης υπηρεσίας - Αριθμός πελατών - Τύποι κοστολόγησης : προπληρωμή (μετρητά), Πληρωμή μετά (χρέωση), πιστωτική κάρτα Υποδομή και διοίκηση κτιρίου Λογαριασμοί - Αριθμός κτιρίων - Αριθμός συνεργατών

35 Εκτίμηση των παραμέτρων κινδύνου Αναγνώριση των παραγόντων κινδύνου Ομαδοποίηση των παραγόντων κινδύνου Ανάλυση κινδύνου Κανόνας εύρεσης συντελεστή κινδύνου Κ=Ρ+2I K: συντελεστής κινδύνου, P: πιθανότητα κινδύνου, I: συνέπειες κινδύνου Αν 10<Κ<15 είναι απαραίτητο να λάβουμε υπόψη μας τους παράγοντες κινδύνου Αν 5<Κ<10 επαφίεται στους υπευθύνους η εφαρμογή ή όχι τεχνικών διαχείρισης κινδύνων Αν Κ<5 οι κίνδυνοι είναι ασήμαντοι

36 Προϋπολογισμός (Budgeting)  Προσδοκίες  Κανόνας 70/30  Ετήσιος προϋπολογισμός  Εκπαίδευση προσωπικού  Διαχειριστές συστήματος  Σύμβουλοι  Πλάνο καταστροφής


Κατέβασμα ppt "Στρατηγικές πληροφορικής και τηλεματικής Θέμα: Τεχνο – Οικονομική Ανάλυση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων Δουβλετής Χαράλαμπος Κουτσονικόλα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google