Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

It is about time for a comprehensive European language & terminology policy and implementation Looking back into the future Jan RoukensMultilingualism.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "It is about time for a comprehensive European language & terminology policy and implementation Looking back into the future Jan RoukensMultilingualism."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 It is about time for a comprehensive European language & terminology policy and implementation Looking back into the future Jan RoukensMultilingualism Conference, Madrid 1-2 December 2011 1

2 What we will discuss  A personal agenda  Late 20th century EU policy: multilingual society  Academic languages under pressure  Terminology infrastructure implementation  EU and governments: responding to needs! Jan RoukensMultilingualism Conference, Madrid 1-2 December 2011 2

3 Reminder: globalisation of the banana Jan RoukensMultilingualism Conference, Madrid 1-2 December 2011 3

4 Late 20th century EU policy : safeguarding Multilingual European Society  EU internal language needs  Human translation  Technological orientation  MLAP: translation technology  Language Engineering  Societal orientation  Multipurpose language & terminology infrastructure  Multilingual Information Society  Multilingual Society Jan RoukensMultilingualism Conference, Madrid 1-2 December 2011 4

5 Centrum voor Wiskunde en Informatica Amsterdam (Mathematics & Informatics)  Research groups  Research within CWI is organised into the following clusters:  Probability, Networks and Algorithms Probability, Networks and Algorithms  Software Engineering Software Engineering  Modelling, Analysis and Computing Modelling, Analysis and Computing  Information Systems Information Systems Each cluster consists of three or four groups.  Probability, Networks and Algorithms Probability, Networks and Algorithms  Algorithms, Combinatorics and Optimization Algorithms, Combinatorics and Optimization  Probability and Stochastic Networks Probability and Stochastic Networks  Cryptology Cryptology  Algorithms and Complexity Algorithms and Complexity  Software Engineering Software Engineering  Software Analysis and Transformation Software Analysis and Transformation  Foundations of Software Engineering Foundations of Software Engineering  Multi-agent and Adaptive Computation Multi-agent and Adaptive Computation  Distributed and Interactive Systems Distributed and Interactive Systems  Modelling, Analysis and Computing Modelling, Analysis and Computing  Computational and stochastic dynamics Computational and stochastic dynamics  Scientific Computing and Control Theory Scientific Computing and Control Theory  Multiscale Modelling and Nonlinear Dynamics Multiscale Modelling and Nonlinear Dynamics  Life Sciences Life Sciences  Information SystemsInformation Systems  Database Architectures Database Architectures  Interactive Information Access Interactive Information Access Jan RoukensMultilingualism Conference, Madrid 1-2 December 2011 5

6 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) National Technical University (NTUA)  Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος  Ο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος ιδρύθηκε το 1982, με γνωστικό αντικείμενο τη μελέτη, από ποσοτική και ποιοτική άποψη, του υδάτινου περιβάλλοντος και των συναφών έργων Πολιτικού Μηχανικού. Καλύπτει εκπαιδευτικά και ερευνητικά (…)  Εφαρμοσμένης Υδραυλικής Εφαρμοσμένης Υδραυλικής  Λιμενικών Έργων Λιμενικών Έργων  Υγειονομικής Τεχνολογίας Υγειονομικής Τεχνολογίας  Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων  Επιστημονικές και τεχνολογικές περιοχές  Μηχανική ρευστών, υδραυλική των επιφανειακών, υπογείων και θαλασσίων υδάτων  Τεχνική υδρολογία, αξιοποίηση και διαχείριση των υδατικών πόρων  Υδαυλικά έργα, φράγματα και υδροηλεκτρικά έργα  Λιμενικά παράκτια και θαλάσσια έργα  Ρύπανση και προστασία του παράκτιου περιβάλλοντος, υγειονομική τεχνολογία και οικολογία.  Department of Water Resources and Environmental Engineering  The Department of Water Resources and Environmental Engineering was established in 1982. The main scientific areas dealt with by the Department relate to both the qualitative and quantitative aspects of the aquatic environment and the related civil (….)  Applied Hydraulics Laboratory Applied Hydraulics Laboratory  Harbour Works Laboratory Harbour Works Laboratory  Sanitary Engineering Laboratory Sanitary Engineering Laboratory  Hydrology and Water Resources Utilization Laboratory Hydrology and Water Resources Utilization Laboratory  Scientific and technological areas  Fluid Mechanics; Surface, groundwater and maritime hydraulics  Engineering hydrology; Development and management of water resources  Hydraulic works; Dams; Hydropower plants  Ports, coastal and offshore engineering  Ecology; Sanitary engineering; Pollution and protection of the Environment. Jan RoukensMultilingualism Conference, Madrid 1-2 December 2011 6

7 Conversion to English-Taught Programmes in European Higher Education, % of total programmes ( source: Academic Cooperation Association 2007 ) Multilingualism Conference, Madrid 1-2 December 2011 7 Jan Roukens

8 International conferences to discuss national languages for HE and science  Brussels, 2008 ( Dutch/English)  Ljubljana, 2010 ( Slovenian/English )  Tallinn, 2011 ( Estonian/English )  Future events: measures to facilitate use of national languages for HE and science: such as publishing in the national languages Jan RoukensMultilingualism Conference, Madrid 1-2 December 2011 8

9 Terminology infrastructure implementation  Absolute goal: the availability of high quality terminology for all purposes for all languages, in an international context  EU and national agencies to monitor & promote  EU and national terminology service centres (TSCs)  Networks of domain specialists, clustered by sector  Terminology publishers  Standards bodies  Associations of terminology professionals  Research: terminometrics, ontology, coding.. Jan RoukensMultilingualism Conference, Madrid 1-2 December 2011 9

10 EU and governments: respond to needs!  pursue real needs: less experiments, more implementation  citizens take part in societies that are increasingly complex linguistically  professionals of all kinds in all countries speaking many languages  societies employing more efficient and effective languages perform better. Jan RoukensMultilingualism Conference, Madrid 1-2 December 2011 10

11 European Legislation Citations from the Union Treaty (Preamble, 1957, Heads of State...) DESIRING to deepen the solidarity between their peoples while respecting their history, their cultures and their traditions Jan Roukens 11


Κατέβασμα ppt "It is about time for a comprehensive European language & terminology policy and implementation Looking back into the future Jan RoukensMultilingualism."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google