Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
Παρουσίαση: Απόστολος Π. Σίσκος, MSc. Environmental Management

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

3 ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ & ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Έκθεση Χρόνια Τυχαία Τρόποι Εισόδου Εισπνοή Επαφή με δέρμα Μέσω πεπτικού συστήματος Ποσότητα ή δόση Τοξικότητα Δυνατότητα μεταβολισμού αυτών από τον άνθρωπο Βιολογικές μεταβλητές: ηλικία, φύλλο, υπερευαισθησία

4 ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΑΘΟΓΟΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ SICK BUILDING SYNDROME (SBS)
Δυσμενής κατάσταση κατά την οποία ένας μεγάλος αριθμός ενοίκων σε κτίρια παρουσιάζουν συμπτώματα δυσφορίας και νοσηρότητας

5 Νομοθεσία Π∆ 338/2001: Προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες, Φ.Ε.Κ. 227/Α/ (Οδηγία 98/24/EC). ΠΔ 90/1999: Καθορισμός οριακών τιμών έκθεσης σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας, ΦΕΚ 94/Α/ , που αποτελεί συμμόρφωση με τις οδηγίες 91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ και συμπληρωση του ΠΔ 307/86 και ΠΔ 77/93.

6 ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Εισέρχονται από τον εξωτερικό αέρα
Παράγονται στους εσωτερικούς χώρους Χημικές αντιδράσεις με πολύπλοκους μηχανισμούς Παράγονται νέες τοξικές ουσίες (Ο3, σωματίδια, οξέα κλπ)

7 ΠΗΓΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
Ανώτερο επιτρεπόμενο όριο 1800 mg/m3 (8h) (WHO, World Health Organization) 9000 mg/m3 (8h) (Π.Δ 90/99)

8 ΠΗΓΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
Ανώτερο επιτρεπόμενο όριο 10 mg/m3 (8h) (WHO) 55 mg/m3 (8h) (Π.Δ. 90/99)

9 ΠΗΓΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
Ανώτερο επιτρεπόμενο όριο 0,40 mg/m3 (1h) 0,15 mg/m3 (24h) (WHO) 9 mg/m3 (8h) (Π.Δ. 90/99)

10 ΠΗΓΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
Ανώτερο επιτρεπόμενο όριο 5 mg/m3 (8h) (Π.Δ. 90/99)

11 ΠΗΓΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
Ανώτερο επιτρεπόμενο όριο μg/m3 (8h) (WHO) 200 μg/m3 (8h) (Π.Δ. 90/99)

12 ΠΗΓΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
Ανώτερο επιτρεπόμενο όριο 4 pCiL-1 (EPA, Environmental Protection Agency)

13 ΠΗΓΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
Ανώτερο επιτρεπόμενο όριο 1 mg/m3 (8h) (ECA, European Concerted Action)

14 ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
Ολική Συγκέντρωση Δυσφορία και Εμφάνιση Ερεθισμών Κλίμακα Έκθεσης <0,2 mg/m³ Κανένας ερεθισμός ή δυσφορία Κλίμακα Άνεσης 0,2-3,0 mg/m³ Πιθανός ερεθισμός ή δυσφορία ανάλογα με την αλληλεπίδραση με τους άλλους παράγοντες Κλίμακα Έκθεσης σε πολλούς παράγοντες 3,0-25 mg/m³ Εμφάνιση συμπτωμάτων – Πιθανή εμφάνιση πονοκεφάλου ανάλογα με την επίδραση άλλων παραγόντων Κλίμακα Δυσφορίας >25 mg/m³ Επιπρόσθετες νευροτοξικές συνέπειες εκτός από τον πονοκέφαλο είναι δυνατό να εμφανιστούν Κλίμακα Τοξικής Έκθεσης Molhave L., Human reactions to controlled exposures to VOC's and the "total VOC" concept. In: H, Knoppel and P. Wolkoff (eds.), Chemical, Microbiological, Health and Comfort Aspects of Indoor Air Quality - State of the art in SBS, Netherlands 1992, pp , Molhave L., Volatile Organic Compounds, Indoor Air Quality and Health. In: Walkinshaw (ed.), Proceedings of Indoor Air 90, Toronto 1990, Vol.5, pp 15-33 Molhave L., Evaluations of VOC emissions from materials and products: solid flooring materials. In: Maroni M. (ed.), Proceedings of Healthy Buildings, '95, Milano 1995, Vol. 1, pp

15 ΠΗΓΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
Ανώτερο επιτρεπόμενο όριο 0,1 mg/m3 (8h) (WHO) 2,5 mg/m3 (8h) (Π.Δ. 90/99)

16 ΠΗΓΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
Ανώτερο επιτρεπόμενο όριο Ολικά: 10 mg/m3 (8h) Αναπνεύσιμα: 5 mg/m3 (8h) (Π.Δ. 307/86)

17 ΠΗΓΕΣ – ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ – ΟΡΙΑ - ΜΕΘΟΔΟΙ

18 ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
Ερεθισμοί Αλλεργίες Βλάβες στο αναπνευστικό σύστημα Βλάβες στο καρδιοαγγειακό σύστημα Βλάβες στο νευρικό σύστημα Δηλητηριάσεις

19 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Εντοπισμός & έλεγχος πηγής Έλεγχος ρύπων στην πηγή Περιορισμός επιπτώσεων Προσδιορισμός Χημικών Παραγόντων

20 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Σχολεία Πρατήρια υγρών καυσίμων Νοσοκομεία Σπίτια

21 ΟΣΚ ΑΕ - ΣΧΟΛΕΙΑ Ευαίσθητη πληθυσμιακή ομάδα
Μετρήσεις σε 20 σχολικές αίθουσες Υπερβάσεις ρύπων Διοξείδιο του άνθρακα Μονοξείδιο του άνθρακα TVOCs Φορμαλδεϋδη Ευαισθητοποίηση ΟΣΚ ΑΕ Πρόγραμμα παρεμβάσεων Χρησιμοποιούμενα υλικά Θρανία Οικοδομικά

22 ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - PARKING
Μέτρηση VOCs – BTEX Υπέρβαση ορίων βενζολίου σε όλα τα δείγματα Κανένα μέτρο προστασίας των εργαζομένων

23 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΑΣ του ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ»
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΑΣ του ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Χώρος όπου συνυπάρχουν εργαζόμενοι και ασθενείς Χρήση πολλών χημικών ουσιών Ελάχιστα μέτρα προστασίας από τους εργαζόμενους Εργαζόμενοι και ασθενείς κινδυνεύουν Διαπιστωμένα κακό σύστημα εξαερισμού για 8 χρόνια Υπερβάσεις TVOCs (46,3/25 mg/m3) Αέρια οξέα (684/125 μg/m3) Άμεση παρέμβαση της διοίκησης του νοσοκομείου Επιδημιολογική μελέτη από ιατρική σχολή για επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων.

24 ΣΠΙΤΙΑ - «Νέφος Σαλονιού»
Νέες οικοδομές Καπνιστές Δίπλα σε μεγάλους οδικούς άξονες

25 ΜΕΤΡΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
Κατασκευαστής Χρήστης Ερευνητής Πολιτεία

26

27

28 Ευχαριστώ για την προσοχή σας κλπ κλπ


Κατέβασμα ppt "ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google