Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ Δρ Νικόλαος Λυμούρης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ Δρ Νικόλαος Λυμούρης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ Δρ Νικόλαος Λυμούρης

2 Η Εκπαιδευτική Πολιτική της Ε.Ε.  Η εξέλιξη της Ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής  Η εκπαιδευτική πολιτική μέσα από τη Συνθήκη της Λισσαβώνας  Το γενικό πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης  Το θεσμικό πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ε.Ε.

3 Η Εκπαιδευτική Πολιτική της Ε.Ε.  Η «Υπερεθνικοποίηση μιας «εθνικής» πολιτικής  Επιμόρφωση και αξιολόγηση στελεχών της εκπαίδευσης  Η μαθησιακή κινητικότητα και η σημασία της  Νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για τον ανασχεδιασμό της εκπαίδευσης → σύνδεση με αγορά εργασίας!

4 Η Εκπαιδευτική Πολιτική της Ε.Ε.  Για να μπορέσει η Ευρώπη να αναπτυχθεί ως κοινωνία της γνώσης και να λειτουργεί ανταγωνιστικά στο πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας πρέπει να διαθέτει εκπαίδευση και κατάρτιση υψηλού επιπέδου. Κάθε κράτος μέλος της ΕΕ χαράσσει τη δική του εκπαιδευτική πολιτική, αλλά όλα τα κράτη μαζί θέτουν κοινούς στόχους και ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές.  Επιπλέον, η ΕΕ χρηματοδοτεί προγράμματα τα οποία, μέσα από σπουδές, κατάρτιση ή εθελοντική εργασία σε άλλα κράτη, δίνουν στους Ευρωπαίους πολίτες δυνατότητες να εξελιχθούν προσωπικά και να αξιοποιήσουν το οικονομικό δυναμικό της ΕΕ.

5 Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα Άνοιξη της Ευρώπης - Spring day in Europe Για όγδοη συνεχόμενη χρονιά, η χώρα μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Άνοιξη της Ευρώπης», μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου, στόχος της οποίας είναι να οδηγήσει τους νέους σε μια ανοιχτή συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης. Εκπαιδευτικοί και μαθητές μπορούν να αναζητήσουν ιδέες και προτάσεις για τη διοργάνωση εκδηλώσεων (π.χ. προσκλήσεις σε Ευρωβουλευτές, καθηγητές Πανεπιστημίων, εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης, φοιτητές Erasmus κ.α.), καθώς και παιδαγωγικό υλικό, δραστηριότητες για την τάξη, διαγωνισμούς και εκπαιδευτικά εργαλεία.

6  Leonardo da Vinci: επαγγελματική κατάρτιση, ιδίως πρακτική άσκηση νέων μαθητευομένων και ασκουμένων σε επιχειρήσεις στο εξωτερικό, και προγράμματα συνεργασίας που συνδέουν τα ιδρύματα επαγγελματικής κατάρτισης με τις επιχειρήσεις.  Erasmus: κινητικότητα των φοιτητών και συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων.  Grundtvig: προγράμματα επιμόρφωσης ενηλίκων, ιδίως διακρατικές συνεργασίες, δίκτυα και κινητικότητα.  Comenius: προγράμματα επιμόρφωσης ενηλίκων, ιδίως διακρατικές συνεργασίες, δίκτυα και κινητικότητα.  Νεολαία εν Δράση: Αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων στη δημόσια ζωή, ιδίως των νέων με λιγότερες ευκαιρίες και εκείνων με αναπηρία. Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα

7 eTwinning Οι σχολικές συνεργασίες στην Ευρώπη είναι μία αυξανόμενη κοινή πρακτική που αποκτά ευρεία αναγνώριση. Η δράση eTwinning της ΕΕ στοχεύει να κάνει ένα βήμα μπροστά, διευρύνοντας τις συνεργασίες εκείνες, όπου δύο σχολεία από δύο Ευρωπαϊκές χώρες θα ωφεληθούν από τα εργαλεία των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και δουλεύοντας μαζί θα αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτιστικά οφέλη.

8 Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα INSAFE Το ΙNSAFE στοχεύει στην οργάνωση ενός δικτύου εθνικών κόμβων ενημέρωσης για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, και στην εφαρμογή συντονιστικών εργαλείων που θα υποστηρίξουν τη μακροχρόνια διατήρησή του. Το έργο έχει στόχο την προβολή των δραστηριοτήτων για ασφαλέστερο διαδίκτυο στην Ευρώπη, προκειμένου να βοηθήσει τους πολίτες να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

9 Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα INSIGHT Το Insight είναι μια βάση γνώσεων για τις τελευταίες εξελίξεις του elearning στα σχολεία. Οι τέσσερις ενότητες της πύλης (πολιτική, εφαρμογή, τάσεις, έρευνα και τεχνολογία) περιλαμβάνουν νέα, τάσεις και ερευνητικές αναφορές. Σημαντικά έγγραφα του ιστότοπου είναι οι ετήσιες αναφορές χωρών για τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση, θεματικές εκθέσεις ή έρευνες της Επιτροπής Καινοτομίας (PIC), μηνιαία ενημέρωση για τη διαλειτουργικότητα, καινοτόμες πρακτικές σχολείων και αποτελέσματα ερευνών που αφορούν σχολεία και δημιουργούς πολιτικής.

10 Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα Hands on Brains on Το πρόγραμμα αποσκοπεί να οδηγήσει στη δημιουργία, αξιολόγηση και διάχυση καινοτόμων διδακτικών πρακτικών για τη διδασκαλία των επιστημών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ένα δίκτυο οκτώ επιστημονικών κέντρων αναπτύσσει εκπαιδευτικά προγράμματα για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε συνεργασία με διοικήσεις σχολείων, κέντρα εκπαίδευσης διδασκόντων και σχολεία. Η προοπτική είναι να χρησιμοποιηθούν σύγχρονες εκθέσεις διαδραστικής επιστήμης που συνδυάζουν τις καλύτερες πρακτικές της άτυπης μάθησης με την επίσημη εκπαίδευση.

11 Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα eMapps Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στον τρόπο που τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και οι τεχνολογίες κιντητής τηλεφωνίας μπορούν να συνδυαστούν για να προσφέρουν νέες πλύσιες εμπειρίες στα παιδιά στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος αλλά και πέρα από αυτό. Το έργο επικεντρώνεται αρχικά στα νέα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους μαθητές ηλικίας 9-12 ετών. Αποσκοπεί στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας στα πλαίσια της σχολικής τάξης και στην πρακτική για την ανάπτυξη νέων διδακτικών μεθοδολογιών.

12 Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα Xplora Το Xplora, είναι η Ευρωπαϊκή πύλη για τη διδασκαλία των επιστημών. Απευθύνεται σε δασκάλους, μαθητές, επιστήμονες και διδάσκοντες των θετικών επιστημών. Οι στόχοι της είναι να ενισχυθεί η διδασκαλία των θετικών επιστημών, η προσφορά υλικού για καινοτόμες και ενδιαφέρουσες διδασκαλίες και η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των μαθητών για τις θετικές επιστήμες και τις βιοεπιστήμες. Μέσω της πύλης προσφέρονται δραστηριότητες, εργαλεία, πηγές, άρθρα και άλλο διδακτικό υλικό. Η πύλη υποστηρίζεται από τα προγράμματα PENCIL και NUCLEUS.

13 Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα Νucleus Το Nucleus αποτελείται από ένα σύνολο επιμέρους ευρωπαϊκών προγραμμάτων που απευθύνονται στους διδάσκοντες των θετικών επιστημών είτε εμπλέκοντάς τους σε δραστηριότητες είτε παρέχοντάς τους νέο εκπαιδευτικό υλικό. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν διάφοροι οργανισμοί και οι εταίροι τους με συντονιστή την Ecole Normale Supérieure (Γαλλία).

14 Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα Scienceduc Το Scienceduc είναι ένα από τα επιμέρους προγράμματα που περιλαμβάνει το Nucleus. Στοχεύει στην ανανέωση της διδασκαλίας των θετικών επιστημών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση δημιουργώντας ένα δίκτυο που ενθαρρύνει τις ανταλλαγές και ενισχύει την ανάπτυξη καλών πρακτικών. Το δίκτυο δίνει έμφαση στην επιμόρφωση των διδασκόντων, σε διαδικτυακές συνεργασίες, στην αξιολόγηση και στους τρόπους διάχυσης των καλών πρακτικών.

15 Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα CISCI Το CISCI βασίζεται στη σύνθεση των δύο πιο αγαπημένων μέσων για τους νέους, το σινεμά και το διαδίκτυο, προκειμένου να κάνει τις θετικές επιστήμες πιο ελκυστικές για τη νεολαία. Η βάση δεδομένων της πλατφόρμας του CISCI, που απευθύνεται σε μαθητές και διδάσκοντες, περιλαμβάνει video clips και αποσπάσματα από ταινίες επιστημονικού ενδιαφέροντος καθώς και ανάλυση του επιστημονικού περιεχομένου από την σκοπιά των διαφόρων επιστημών (μαθηματικών, φυσικής, χημείας, βιολογίας κα).

16 Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα VOLVOX Το δίκτυο Volvox αποτελείται από μια ομάδα βιολόγων και καθηγητών βιολογίας από εννέα Ευρωπαϊκές χώρες. Στόχος τους είναι να παρέχουν εκπαιδευτικό υλικό που καλύπτει μεγάλο εύρος της επιστήμης της βιολογίας. Το υλικό θα περιλαμβάνει εργαστηριακά πρωτόκολλα, εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αφορούν τις κοινωνικές επιπτώσεις των βιοεπιστημών, βιογραφίες νέων επιστημόνων κα ως κίνητρα τόσο για τους μαθητές όσο και τους διδάσκοντες. Απώτερος στόχος του να αποτελέσει χώρο ανταλλαγής δημιουργικών ιδεών και καλών εκπαιδευτικών πρακτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

17 Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα Science on Stage Το πρόγραμμα Science on Stage προσφέρει στους καθηγητές θετικών επιστημών την ευκαιρία να ανταλλάξουν επιτυχείς και καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας καθώς και υλικό. Το πρόγραμμα οργανώνεται από το EIROforum, μια ομάδα επτά ερευνητικών οργανισμών με σκοπό την ενίσχυση του ενδιαφέροντος των νέων για την επιστήμη και την τεχνολογία. Στόχος είναι τα μαθήματα φυσικών επιστημών και βιοεπιστημών να γίνουν πιο ελκυστικά επειδή παρέχουν πρόσβαση σε ενδιαφέρουσες ιδέες.

18 Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ίδρυμα για την ποιότητα του e-Learning στην Ευρώπη Το Ίδρυμα υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) και στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας του eLearning με την παροχή νέας υποδομής υπηρεσιών στα μέλη του και την υποστήριξη του διαλόγου και της ευρηματικότητας. Τα κεντρικά γραφεία του θα βρίσκονται στα γραφεία της CEDEFOP στις Βρυξέλλες. Ιδρυτικά μέλη του EFQUEL είναι 18 από τα πιο σημαντικά Ευρωπαϊκά Δίκτυα, όπως τα EUROPACE, CEDEFOP, Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο κ.ά.

19 Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα Eurydice Information network on education Tο Δίκτυο "ΕΥΡΥΔΙΚΗ" είναι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης για την Eκπαίδευση. Αποστολή του Δικτύου είναι η μελέτη και παρακολούθηση των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η συλλογή και ηλεκτρονική διαχείριση των πληροφοριών και η διάδοση των αποτελεσμάτων. Εκπονεί συγκριτικές μελέτες για τα εκπαιδευτικά συστήματα και για θέματα κοινού ενδιαφέροντος σε κοινοτικό επίπεδο, αναπτύσσει χρήσιμους δείκτες για τους αρμόδιους για θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής και διαχειρίζεται μια μεγάλη βάση δεδομένων για τα εκπαιδευτικά συστήματα.

20 Ενδιαφέρουσες Ιστοσελίδες  http://europa.eu/kids-corner/index_el.htm  http://europa.eu/europago/  http://europa.eu/youth/index.cfm?l_id=el  http://ec.europa.eu/ploteus/  http://www.etwinning.net/el/pub/index.htm

21  Συγκριτική προσέγγιση των εκπαιδευτικών συστημάτων της Ε.Ε.  Η εκπαιδευτοική αξιολόγηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση των χωρών της Ε.Ε. Η Εκπαιδευτική Πολιτική της Ε.Ε.

22 Αναλογία μαθητών ανά δάσκαλο Α/ΑΚράτος Έτος 200020062009 1Βέλγιο2213 2Βουλγαρία171617 3Τσεχία211718 4Δανία11 10 5Γερμανία201917 6Εσθονία151416 7Ιρλανδία211916 8Ελλάδα13111010 9Ισπανία151413 10Γαλλία201920 11Ιταλία11 12Κύπρος181715 13Λεττονία181211 14Λιθουανία171110 15Λουξεμβούργο01112 16Ουγγαρία111011 17Μάλτα19149 18Ολλανδία171516 19Αυστρία01413 20Πολωνία131110 21Πορτογαλία1211 22Ρουμανία01716 23Σλοβενία131517 24Σλοβακία181918 25Φινλανδία171514 26Σουηδία1312 27Ην. Βασίλειο2120 Με τον όρο «αναλογία» νοείται ο συνολικός αριθμός των μαθητών προς το συνολικό αριθμό των δασκάλων κάθε κράτους. Πηγή: Eurostat

23 Ποσοστό δασκάλων ηλικίας <30 ετών ΚΡΑΤΟΣ- ΜΕΛΟΣ Έτος 20022004200620082010 ΑΥΣΤΡΙΑ14,212,79,58,39,4 ΒΕΛΓΙΟ21,92322,923,122,6 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ11,58,65,73,92,3 ΓΑΛΛΙΑ14,315,916,815,813 ΓΕΡΜΑΝΙΑ6,8 5,56,17,4 ΔΑΝΙΑ7,911,610,29,58,6 ΕΛΛΑΔΑ012,413,100 ΕΣΘΟΝΙΑ0012,610,39,8 ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ2222,523,424,631,7 ΙΡΛΑΝΔΙΑ20,823,130,226,223 ΙΣΠΑΝΙΑ012,714,714,214 ΙΤΑΛΙΑ31,10,81,40,5 ΚΥΠΡΟΣ5345,739,134,926,5 ΛΕΤΤΟΝΙΑ3116,510,59,68,7 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ16,3128,75,84,7 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ2728,228,828,924,4 ΜΑΛΤΑ35,336,4353225,6 ΟΛΛΑΝΔΙΑ18,420,219,820,319,9 ΟΥΓΓΑΡΙΑ16,41612,910,88,7 ΠΟΛΩΝΙΑ001616,414,1 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ14,616,517,6119,4 ΡΟΥΜΑΝΙΑ33,830,725,319,415,8 ΣΛΟΒΑΚΙΑ22,1 17,11711 ΣΛΟΒΕΝΙΑ17,515,813,911,18,7 ΣΟΥΗΔΙΑ12,39,46,65,14,4 ΤΣΕΧΙΑ00013,16 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ13,514 10,410 Πηγή: Eurostat

24 1Δανία 8,7 2Κύπρος 8,0 3Σουηδία 7,3 4 Φινλανδία6,8 5Βέλγιο 6,6 6Ιρλανδία 6,5 7Εσθονία 6,1 8Αυστρία 6,0 9Ολλανδία 5,9 10Γαλλία 5,9 11Πορτογαλία 5,8 12Σλοβενία 5,7 13Ηνωμένο Βασίλειο 5,7 14Λεττονία 5,6 15Λιθουανία 5,6 16Μάλτα 5,5 17Ουγγαρία 5,1 18Πολωνία 5,1 19Γερμανία 5,1 20Ισπανία 5,0 21Ιταλία 4,7 22Βουλγαρία 4,6 23Τσεχία 4,4 24Ρουμανία 4,2 25Ελλάδα 4,1 26Σλοβακία 4,1 27Λουξεμβούργο 3,2 EU-27 5,4 Ποσοστό (%) του ΑΕΠ που δαπανάται για την Παιδεία Η δαπάνη αφορά τόσο στους μισθούς των εκπαιδευτικών όσο και στον εξοπλισμό. Πηγή: Eurydice

25


Κατέβασμα ppt "ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ Δρ Νικόλαος Λυμούρης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google