Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

TRIKALA, GREECE Kick of meeting

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "TRIKALA, GREECE Kick of meeting"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 TRIKALA, GREECE Kick of meeting
Municipality of Trikala Greek Republic Trikala Municipal Enterprise for Social Development (DEKA) TRIKALA, GREECE Kick of meeting 18-19 / 03 / 2010 1 Hello! My name is VOKA Vasiliki and I represent the Municipal Enterprise for Social Development of Trikala, Greece.

2 Mr Constantine KOUFOGAZOS κ. Κωνσταντίνος ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ
New architecture for local government and decentralized governance in Greece Mr Constantine KOUFOGAZOS Mayor of Pyli, Member of the Board of Local Union of Municipalities and Communities of Trikala (TEDK) 1 Hello! My name is VOKA Vasiliki and I represent the Municipal Enterprise for Social Development of Trikala, Greece. Νέα αρχιτεκτονική για την τοπική αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση στην Ελλάδα κ. Κωνσταντίνος ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ Δήμαρχος Πύλης, Μέλος ΔΣ Τοπικής Ένωσης Δήμων & Κοινοτήτων Ν. Τρικάλων (ΤΕΔΚ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ)

3 The city of Trikala 5 Some words about our city. Trikala is the capital city of the Prefecture. The Municipality of Trikala is consisted of the city of Trikala and 13 settlements that are 5 kilometres around the city. Its extension is about acres while the actual population is about inhabitants. The Municipality concentrates all the important economic, cultural, athletic and other activities of the Prefecture. LOCATION : Trikala (the city) is the capital of the Province and Is located in central Greece near the famous rocks of ‘METEORA’ DEMOGRAPHIC DATA - The Municipality of Trikala is consisted from the city of Trikala and 13 settlements that are situated within 5 kilometres around the city of Trikala. EXTENSION: acres POPULATION: inhabitants (census of 2001) → real population: inhabitants → daily average number of people moving in the city: Concentrates all the important economic, cultural, athletic and other activities of the Prefecture.

4 Trikala’s Municipal Enterprise for Social Development (D.E.K.A.)
D.E.K.A. was established according to the guidelines and policies of the European Community concerning local and regional issues. MAIN SECTORS OF INTEREST HUMAN RESOURCES B. SME'S C. ENVIRONMENT D. TOURISM 22 And now, lets briefly present the Municipal Enterprise for Social Development (DEKA). D.E.K.A. was established according to the guidelines and policies of the European Community concerning local and regional issues in 1989 and it is active until now. The main subjects among others that DEKA work on are: Human resources Small – Medium Enterprises Environment and Tourism is an enterprise with high experience in different E.U. programs:  in INTERREG IIIC: Integrated urban waste management model (IUWMM) Union de terres de rivieres (UTdR) INTERREG IIIB MEDOCC Reseau des centres historiques mineurs (RCSM) As LP in EQUAL Measure 1.1: Integrated network of consultancy and promotion of employment of disabled people As LP:Mutual Learning Programme, Budget Heading DG Enployement, Social Affairs and Equal Opportunities, “Med-Mutual” Learning Program. Operational Program "Employment and vocational training" Measure 2.1 "Support of vulnerable groups Experience in E.U. programs : PROGRAM MED URBACT II  INTERREG IIIC: INTERREG IIIB MEDOCC EQUAL Med-Mutual Learning Program Integrated interventions in favor of women in the Region of Thessaly Support of vulnerable groups in the Prefecture of Trikala II And many other national and European programs

5 The city of Trikala Main natural landscapes and cultural elements
Saint Ilias hill Castle hill, Old city Litheos river Mosque Matsopoulos’ Park

6 CURRENT SITUATION OF LOCAL AUTHORITIES IN GREECE 13 Regions
54 Prefectures (Second level of Local Government) 1034 Municipalities & Communities (First level of Local Government) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 13 Περιφέρειες 54 Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (β’ βαθμός ΤΑ) 1034 Δήμοι & Κοινότητες (α’ βαθμός ΤΑ)

7 13 Διοικητικές Περιφέρειες
CURRENT SITUATION 13 Administrative Regions ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 13 Διοικητικές Περιφέρειες 1. Αττική 2. Στερεά Ελλάδα 3. Κεντρική Μακεδονία 4. Κρήτη 5. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 6. Ήπειρος 7. Ιόνια νησιά 8. Βόρειο Αιγαίο 9. Πελοπόννησος 10.Νότιο Αιγαίο 11. Θεσσαλία 12. Δυτική Ελλάδα 13. Δυτική Μακεδονία Η Περιφέρεια αποτελεί μία αυτοτελή ενιαία Διοικητική Μονάδα αποκέντρωσης της Κρατικής Διοίκησης με αρμοδιότητες σχεδιασμού, προγραμματισμού, συντονισμού και εφαρμογής των πολιτικών για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της γεωγραφικής της περιοχής. Ιδρυτικός νόμος : Ν. 1622/1986 «Τοπική Αυτοδιοίκηση - Περιφερειακή Ανάπτυξη - Δημοκρατικός Προγραμματισμός». Η λέξη Περιφέρεια, όπως χρησιμοποιείται στο συγκεκριμένο νόμο αλλά και στους επακόλουθους αυτού (Ν. 2503/1997 & 2218/1994), έχει διπλή σημασία: Η Περιφέρεια αποτελεί γεωγραφική μονάδα που έχει συγκεκριμένα όρια, εδαφική έκταση, πληθυσμό και έδρα, Η Περιφέρεια αποτελεί διοικητική μονάδα και αποτελείται από όργανα και υπηρεσίες. Όργανα της Περιφέρειας είναι ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας με τις υπ' αυτόν υπηρεσίες και το Περιφερειακό Συμβούλιο.

8 CURRENT SITUATION The 13 administrative regions are divided in 51 counties of 54 Prefectures
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Οι 13 Διοικητικές Περιφέρειες χωρίζονται σε 51 νομούς με 54 Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Ο Νομός Αττικής διαιρείται διοικητικά σε 4 νομαρχίες: Νομαρχία Αθηνών, Νομαρχία Πειραιά, Νομαρχία Ανατολικής Αττικής, Νομαρχία Δυτικής Αττικής. Τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα (όπως αποκαλούνται επισήμως) Αθηνών και Πειραιώς συγκροτούν τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών - Πειραιώς, γνωστή και ως «Υπερνομαρχία Αθηνών-Πειραιώς». Επίσης: Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας - Καβάλας - Ξάνθης («Υπερνομαρχία Δράμας - Καβάλας - Ξάνθης») περιλαμβάνει τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα Δράμας, Καβάλας και Ξάνθης. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Έβρου - Ροδόπης («Υπερνομαρχία Έβρου-Ροδόπης

9 CURRENT SITUATION Region of Thessaly
Consisted by the prefectures of Karditsa, Larisa, Magnesia and Trikala Area: 14,036 km2 (10.6% of the total area of the country). Population: 743,075 inhabitants (1998) (7.1% of total population). ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Περιφέρεια Θεσσαλίας Αποτελείται από τους Νομούς Καρδίτσας, Λαρίσης, Μαγνησίας και Τρικάλων Έκταση : χλμ2 (10,6% της συνολικής έκτασης της χώρας). Πληθυσμός : κάτοικοι (1998) (7,1% του συνολικού πληθυσμού της χώρας).

10 Prefectural Administration of Trikala Νομός (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση) Τρικάλων
Population: Size in km2.: 3389 Mountainious area: 66% Semi-mountainous area: 14% Lowland area: 20% It consists of: 23 municipalities and 3 communities Πληθυσμός : Έκταση σε τετρ.χιλ.: 3.389 Ορεινή έκταση : 66% Ημι-ορεινή έκταση : 14% Πεδινή έκταση : 20% Αποτελείται από : 23 Δήμους & 3 Κοινότητες

11 PLAN “KALLIKRATIS” General description
GREEK REPUBLIC Ministry Of Interior Decentralization And Electronic Governance PLAN “KALLIKRATIS” General description ΣΧΕΔΙΟ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» Γενική περιγραφή

12 Plan “KALLIKRATIS” Σχέδιο ‘ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ’ Principles of legislative initiative for the new architecture of local and decentralized administration Primary Local Authorities Secondary Regional Authorities Decentralized Administration Αρχές νομοθετικής πρωτοβουλίας για τη νέα αρχιτεκτονική της τοπικής αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση Δευτεροβάθμια Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Αποκεντρωμένη Διοίκηση

13 Primary Local Authorities 1. Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση
Plan “KALLIKRATIS” Σχέδιο ‘ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ’ Primary Local Authorities 1. Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση 370 Municipalities In 370 of the 1,034 municipalities and communities. Every island a Municipality Responsibilities Welfare and health measures Construction of new buildings Integrating immigrants Markets Licensing and controling of local and social activities Civil protection The 6000 legal entities and Municipal Enterprises are reducedn 2000 370 Δήμοι Σε 370 από τους δήμους και κοινότητες. Κάθε νησί και δήμος Αρμοδιότητες Πρόνοια και υγειονομικός έλεγχος Ανέγερση νέων κτιρίων Ένταξη μεταναστών Λαϊκές αγορές Αδειοδοτήσεις και έλεγχος των τοπικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Πολιτική προστασία Σε μειώνονται τα Νομικά Πρόσωπα και οι Δημοτικές Επιχειρήσεις

14 Municipal Governance System Σύστημα Δημοτικής Διακυβέρνησης
Plan “KALLIKRATIS” Σχέδιο ‘ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ’ Municipal Governance System Σύστημα Δημοτικής Διακυβέρνησης

15 Local Councils Τοπικά Συμβούλια Σχέδιο ‘ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ’
Plan “KALLIKRATIS” Σχέδιο ‘ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ’ Local Councils Local departments up to 500 residents  1 Member Local departments up to 1,000 residents  3 Members Local departments of over 1,000 residents  5 Members The Local councils elect the President, who participates in Board and Executive Committees (when issues local to the apartment are discussed) Τοπικά Συμβούλια Τοπικά Διαμερίσματα έως 500 κατοίκους  1 Μέλος Τοπικά Διαμερίσματα έως κατοίκους  3 Μέλη Τοπικά Διαμερίσματα άνω των κατοίκων  5 Μέλη Τα Τοπικά Συμβούλια εκλέγουν Πρόεδρο, ο οποίος συμμετέχει στο Δ.Σ. και στην Εκτελεστική Επιτροπή (όταν συζητούνται θέματα τοπικού χαρακτήρα για το διαμέρισμά του.)

16 Σύστημα Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης
Plan “KALLIKRATIS” Σχέδιο ‘ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ’ 2. Secondary Regional Authorities 2. Δευτεροβάθμια Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Σύστημα Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Περιφερειάρχης : Αιρετός, με ηγετικό ρόλο για το συντονισμό των δράσεων της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Θα αποφασίζει για : Τους Αντιπεριφερειάρχες Το Περιφερειακό Συμβούλιο Την Περιφερειακή Επιτροπή Την Εκτελεστική Επιτροπή Το Συμβούλιο Διαβούλευσης Περιφέρειας Ο περιφερειακός Συνήγορος για τον Πολίτη και την Επιχείρηση, θα έχει την ευθύνη διαμεσολάβησης μεταξύ πολιτών. Regional System of Government The Region Leader: Elected with a leading role in coordinating actions of the Regional Government He/She will decide about the : The Vice-Regional Leaders The District Council The Regional Committee The Executive Committee The Consultation Council of the Region The Regional Counsel for Citizens and Businesses, shall be responsible for the mediation amogst citizens.

17 3. Decentralized Administration 3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Plan “KALLIKRATIS” Σχέδιο ‘ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ’ 3. Decentralized Administration 3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Επτά (7) Γενικές Διευθύνσεις Θα αντικαταστήσουν τις 13 κρατικές περιφέρειες Αρμοδιότητες : Μεταναστευτική πολιτική Χωροταξία – Πολεοδομία Περιβάλλον Δάση Seven (7) General Directorates Shall replace the 13 State Regions Responsibilities : Immigration policy Planning - Urban Planning Environment Forests

18 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
THE HISTORICAL EVOLUTION OF LOCAL AUTHORITIES IN TRIKALA PREFECTURE Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Τα στοιχεία προέρχονται από το βιβλίο του κ. Βασ. Παπαευθυμίου (πρ. δημάρχου) Εκδ. ΤΕΔΚ Ν. Τρικάλων (2009)

19 From the 14 Municipalities in 1883 …

20 to the first 101 communities in 1912 and …
.. to the first 101 communities in 1912 and …. to the 146 Local Authorities in

21 …. to the 16 Councils in the Region in 1994 …

22 … to the 23 Municipalities and 3 Communities in 1998 (Kapodistrias 1).

23 Σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» - 2011 … ?
Plan ‘KALLIKRATHS’ … ? …Towards a New Administrative Reformation … Σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» … ?

24 SCENARIO OF 6 MUNICIPALITIES
ΣΕΝΑΡΙΟ 6 ΔΗΜΩΝ Σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΤΑ

25 Municipality of Trikala
Δήμος Τρικκαίων HISTORICAL EVOLUTION ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

26 1883 First form Αρχική μορφή
ΕΤΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 1889 21.622 1896 30.387 1907 25.793 Αργότερα προσαρτήθηκε ο Πύργος Τρίκκαλα (5.563), Αγία Κυριακή (167), Βράνοι [Κηπάκι] (45), Ριζαριόν (216), Κόκκινος Πύργος (111), Πυργετός (319), Λογγάκι (60), Λόγγος Αχμέτ Αγά {Λόγγος} (55), Φλαμούλι (ακατοίκητο), Αγία Μονή (289), Σαράγια (249), Καρυαί (115), Αλή Καρά (248), Σωτήρα (154), Σελίμογλον (32), Μέρτζι Μεγάλον {Μεγ. Κεφαλόβρυσο}(267), Μέρτζι Μικρόν {Κεφαλόβρυσο} (450), Λέστενον {Διπόταμος} (111), Ζαπτσαίοι {Αγ. Απόστολοι} (195), Μπουχούνιστα {Μεγαλοχώρι}(530), Γλήνος (198), Πατουλιά (121), Κουρμπαλί {Φανερωμένη} (269), Ρόγγια (100), Νομή (220), Μεγάλα Καλύβια (941), Σερβωτά (256).

27 1998 final form τελική μορφή Καποδίστριας 1

28 Νέων Δήμων Νομού Τρικάλων
Plan “KALLIKRATIS” Σχέδιο ‘Καλλικράτης’ Spatial Distribution of New Municipalities of Trikala Prefecture Χωροταξική Κατανομή Νέων Δήμων Νομού Τρικάλων Motion by : Πρόταση από το :

29 ΄΄ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΄΄ Municipality 1 Δήμος 1 Αποτελείται από τους ΔΗΜΟΥΣ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ ΚΟΖΙΑΚΑ Μ.ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ και τους Οικισμούς Πηγή, Δροσερό, Μουριά του Δήμου ΓΟΜΦΩΝ Φήκη, Ελευθεροχώρι, Παραπόταμος του Δήμου ΠΙΑΛΕΙΩΝ ΄΄ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΄΄

30 Αριθμός Τοπικών Διαμερισμάτων
Στατιστικά Στοιχεία Έκταση (Km2) Αριθμός Τοπικών Διαμερισμάτων Πυκνότητα (m2 / κάτοικο) ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ 2.927 4 39,762 3 13,58 ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ 2.311 9 21,833 9,45 ΚΟΖΙΑΚΑ 2.503 8 59,193 23,65 Μ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ 3.021 45,333 2 15,01 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 57.914 69,205 1,19 ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ 3.946 76,329 19,34 ΠΗΓΗ 1.192 1 ΔΡΟΣΕΡΟ 446 ΜΟΥΡΙΑ 593 ΦΗΚΗ 1.307 ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ 539 ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ 457 Σύνολο - 1 77.156 47 311,655 22 Όνομα ΟΤΑ Πληθυσμός Αρ. Οικισμών

31 Thank you for your attention ! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας !
24 Thank you for your attention! Thank you for your attention ! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας !


Κατέβασμα ppt "TRIKALA, GREECE Kick of meeting"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google