Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΟ ΒΟΥΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΒΩΞΙΤΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΠΛΗΓΕΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΟ ΒΟΥΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΒΩΞΙΤΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΠΛΗΓΕΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΟ ΒΟΥΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΒΩΞΙΤΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΠΛΗΓΕΣ
ΓΚΙΩΝΑ ΤΟ ΒΟΥΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΒΩΞΙΤΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΠΛΗΓΕΣ

2 ΓΚΙΩΝΑ - ΤΟ ΒΟΥΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΒΩΞΙΤΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΠΛΗΓΕΣ
ΓΚΙΩΝΑ: ΕΝΑ ΣΠΑΝΙΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ Η Γκιώνα, ένας μεγάλος ορεινός όγκος ύψους 2.510μ με χαρακτήρα καθαρά αλπικό, θεωρείται το σπανιότερο ορεινό φυσικό οικοσύστημα της Στερεάς Ελλάδας. Το Όρος Γκιώνα χαρακτηρίζεται ως ένας από τους δέκα χλωριδικούς παραδείσους της Μεσογείου. Το φύλλο πληροφοριών (standard data form) για τον Τόπο Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) της Γκιώνα, επιβεβαιώνει την οικολογική της αξία. «ύπαρξη στην οροσειρά της Γκιώνας και ιδιαίτερα στους βραχώδεις σχηματισμούς των κορυφών και ιδιαίτερα στις ορθοπλαγιές των χαραδρών, σημαντικού αριθμού ενδημικών και σπάνιων φυτών (π.χ. Arenaria gionae) δίνει στην περιοχή μεγάλη οικολογική αξία».

3 Ένα μεγάλο τμήμα της Γκιώνας ανήκει σε δίκτυο Natura
GR , με την ονομασία «Όρος Γκιώνα», συνολικής έκτασης ,82 εκταρίων (Τόπος Κοινοτικής Σημασίας-ΤΚΣ, βάσει της 92/43/ΕΟΚ) GR , με την ονομασία «Κορυφές όρους Γκιώνα, χαράδρα Ρεκά, Λαζόρεμα και βαθιά Λάκκα», συνολικής έκτασης εκταρίων (Ζώνη Ειδικής Προστασίας-ΖΕΠ, βάσει της 79/409/ΕΟΚ). Για την Γκιώνα δεν έχει ιδρυθεί ακόμη φορέας Διαχείρισης και δεν έχουν κατά συνέπεια εκπονηθεί Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, ούτε έχουν καταρτιστεί σχέδια διαχείρισης, που να εξειδικεύουν τους όρους και περιορισμούς άσκησης δραστηριοτήτων, γεγονός καθόλου τυχαίο, καθώς κάτι τέτοιο προσκρούει στα επιχειρηματικά συμφέροντα των μεταλλευτικών εταιρειών. Επόμενα μέχρι στιγμής ΟΛΑ επιτρέπονται στις προστατευόμενες περιοχές

4 Η Γκιώνα έχει ιδιαίτερη σημασία από την άποψη των υδατικών πόρων.
Στο δυτικό της τμήμα περικλείει και τροφοδοτεί μία από τις σημαντικότερες υδρολογικές λεκάνες της Στερεάς Ελλάδας, την λεκάνη του Μόρνου Ο ποταμός Μόρνος πηγάζει από τις νότιες προσβάσεις της Οίτης και εμπλουτίζεται από τα νερά της λεκάνης, που σχηματίζεται μεταξύ της Γκιώνας και των Βαρδουσίων Επιπλέον η επιφανειακή απορροή των υδάτων στο ΒΑ τμήμα της διαμορφώνει ένα υδρογραφικό δίκτυο, που καταλήγει στον ποταμό Κηφισό, ο οποίος εκφορτίζεται στην Υλίκη Στην Γκιώνα, υπάρχει ένα μεγάλο δίκτυο υδατορεμάτων. Η έλλειψη οριοθέτησής τους είναι ιδιαιτέρως προβληματική, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται ή έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για διάφορες εξορυκτικές δραστηριότητες

5 Θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης υδατικών πόρων
Η Ελλάδα έχει ενσωματώσει στο Ν. 3119/2003 την Κοινοτική Οδηγία-πλαίσιο για το νερό, σύμφωνα με την οποία, η λεκάνη απορροής των ποταμών αντιμετωπίζεται ως ένα ενιαίο σύνολο και όχι με διοικητικά κριτήρια. Στην προκειμένη περίπτωση η λεκάνη απορροής του ποταμού Μόρνου πρέπει να προστατευθεί από κάθε εκμετάλλευση που θέτει σε κίνδυνο τα επιφανειακά η υπόγεια ύδατα της περιοχής, από τα οποία υδροδοτούνται όχι μόνο τα τοπικά διαμερίσματα αλλά και το λεκανοπέδιο της Αττικής. Παρά την υποχρέωση της χώρας να καταρτίσει σχέδια διαχείρισης των υδάτων για κάθε λεκάνη απορροής ποταμού, όπως προβλέπει η οδηγία-πλαίσιο για το νερό (2000/60/ EC), τέτοια σχέδια δεν υπάρχουν ούτε στα χαρτιά. Δεν υπάρχει πουθενά στην Ελλάδα σχέδιο προστασίας του πιο πολύτιμου και αναντικατάστατου φυσικού πόρου: του νερού.

6 Ο βωξίτης και οι μεταλλευτικές εταιρείες
Οι εξορυκτικές δραστηριότητες στη Γκιώνα χρονολογούνται από τις αρχές του 20ου αιώνα. Η αξία του βωξίτη της περιοχής επιβεβαιώθηκε το 1923, η πρώτη εξαγωγή έγινε το 1926 και μία μεγάλη εταιρεία του χώρου ιδρύθηκε το έτος 1933. Το νομικό πλαίσιο της μεταλλείας άλλαξε πολλές φορές, Η παρέμβαση του δημοσίου όμως σταθερά στήριζε και ενθάρρυνε την επέκταση των εξορύξεων. του καθεστώτος που αποσκοπεί στην προστασία ορισμένων επιχειρήσεων ή κλάδων από την εξέλιξη του περιβαλλοντικού δικαίου Στα τέλη της δεκαετίας του '90, η νομοθεσία για τις ιδιωτικές επενδύσεις επέτρεψε στις μεταλλευτικές επιχειρήσεις να ενσωματώσουν τις δαπάνες «για προστασία του περιβάλλοντος, περιορισμό της ρύπανσης του εδάφους, του υπεδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας και για ανακύκληση του ύδατος» στις ενισχυόμενες (μέσω επιδοτήσεων) δαπάνες.

7 Μεταλλευτικός Κώδικας (Ν. 210/1973)
Εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο για τη μεταλλεία Μεταλλευτικός Κώδικας (Ν. 210/1973) Η μεταλλεία χαρακτηρίζεται υπόθεση “δημοσίου συμφέροντος” και έτσι παρακάμπτονται θεμελιώδεις διατάξεις του Συντάγματος που προστατεύουν π.χ. την ατομική ιδιοκτησία ή το δάσος,. έτσι το δικαίωμα στη μεταλλειοκτησία (ιδιοκτησία υπεδάφους) “κατισχύει καταρχήν” του δικαιώματος στην ιδιοκτησία (ιδιοκτησία εδάφους).  Πουθενά δεν αναφέρεται η λέξη "περιβάλλον", πουθενά δεν γίνεται αναφορά στο φυσικό κεφάλαιο που θα αναλωθεί, πουθενά δεν μπαίνουν άλλες παράμετροι που θα μπορούσαν να περιορίσουν την πρόσβαση στο κοίτασμα.

8 «Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Αειφόρου Ανάπτυξης της Βιομηχανίας»
Καθιερώνεται η χωροθέτηση της μεταλλουργίας στην θέση της «φυσικής χωροθέτησης». Στο άρθρο 5 §2(β) και στο άρθρο 8 §2(γ) ορίζεται η δυνατότητα εγκατάστασης    Σε περιοχές του δικταύου ΦΥΣΗ (NATURA) 2000, εκτός των οικοτόπων κοινοτικής προτεραιότητας όπου απαγορεύεται η εγκατάσταση των ανωτέρω βιομηχανικών μονάδων, είναι δυνατή η χωροθέτηση τους σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από τα νομικά καθεστώτα προστασίας τους. Σε δάση ή δασικές εκτάσεις, στο πλαίσιο των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας, όταν δεν είναι τεχνικοοικονομικά πρόσφορη ή εφικτή η εγκατάσταση εκτός των περιοχών αυτών

9 Στο ειδικό χωροταξικό υιοθετήθηκαν από το ΥΠΕΧΩΔΕ πλήρως οι θέσεις του ΣΜΕ (Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Εταιρειών), που απαιτούσε τα εξής: «Η εξορυκτική δραστηριότητα είναι η μόνη που δεν μπορεί να χωροθετηθεί κάπου αλλού εκτός από το συγκεκριμένο χώρο, όπου η φύση δημιούργησε τα αποθέματα του ορυκτού πλούτου και οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας και παραγωγής προϊόντων είναι προφανές ότι επίσης πρέπει να βρίσκονται κοντά στους χώρους που υπάρχει το κοίτασμα και δεν μπορούν να χωροθετηθούν σε μια γενική βιομηχανική περιοχή κάπου μακριά …..Επιβάλλεται!! λοιπόν να καθορισθούν οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες, μπορεί να υπάρξει εκμετάλλευση φυσικών πόρων εντός προστατευόμενων περιοχών, αντί εξ αιτίας νομικού κενού να ισχύει στην πράξη απόλυτη απαγόρευση..»

10 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Α. Μερτζάνης Α. Παπαδόπουλος F. Marabini 2004 «Επιπτώσεις στα υδρο-γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά των δασικών οικοσυστημάτων του ορεινού όγκου της Γκιώνας, από την εξορυκτική δραστηριότητα των μεταλλείων βωξίτη» Επιπτώσεις των επιφανειακών εκμεταλλεύσεων α. Μεταβολές στα γεωλογικά - υδρογεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, β. Μεταβολές στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα γ. Αλλοίωση του τοπίου της βορειοανατολικής Γκιώνας, δ. Μεταβολές στην ποιότητα αέρα ε. Μεταβολές στο μικροκλίμα, στ. Πρόκληση θορύβου και δονήσεων, ζ. Μεταβολές στη χλωρίδα και πανίδα

11 Διαφοροποίηση των φυσιολογικών χαρακτηριστικών απορροής των υδάτων.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Μεταβολές στη γεωμορφολογική δομή και τις υδρο-γεωμορφολογικές διεργασίες Διαφοροποίηση των φυσιολογικών χαρακτηριστικών απορροής των υδάτων. Αύξηση των ρυθμών διάβρωσης του εδάφους. Αύξηση των επίκτητων φαινομένων εδαφικών θραύσεων και αστάθειας Αύξηση της στερεοπαροχής, στους ποταμούς και χείμαρρους. Απόφραξη της κοίτης χειμάρρων.

12 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Επιπτώσεις των υπόγειων εκμεταλλεύσεων Η υπόγεια εξόρυξη πλεονεκτεί μόνο στα ορατά αποτελέσματα, δηλαδή την μικρότερη παραμόρφωση του τοπίου, παρόλα αυτά έχει συνέπειες στην υδρολογία της περιοχής (αποστράγγιση επιφανειακών και υπόγειων ταμιευτήρων) ανάπτυξη φαινόμενων καθιζήσεων. Οι συνέπειες αυτές εμφανίζονται με μικρό η μεγάλο χρόνο καθυστέρησης σε σχέση με το χρόνο επέμβασης και είναι πρακτικά αναπόφευκτες επειδή δεν απαιτούνται και επομένως εκλείπουν ουσιαστικές προκαταρκτικές μελέτες αλλά και ελεγκτικοί μηχανισμοί παρακολούθησης.

13 Το τοπίο της Γκιώνας φέρει έντονα τα σημάδια της μεταλλευτικής δραστηριότητας. Ορισμένα μεταλλεία δεσπόζουν της Καλοσκοπής, «κρέμονται» πάνω από τον Αποστολιά αρκετά ακόμα είναι τοποθετημένα σε κορυφές., Υπάρχουν πολλές θέσεις εξορύξεων, στις οποίες δεν είναι ορατό κανένα ίχνος έστω και στοιχειώδους αποκατάστασης (χαρακτηριστικά αναφέρονται οι θέσεις Λυρίτσα, Λάκκες Λυρίτσας, Τρύπη, Καρκάνη Ράχη). Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αποκατάσταση περιορίζεται σε δενδροφυτεύσεις των σωρών των στείρων

14 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ
Σε μία περίπτωση [θέση «Κόκκινο Χώμα»], διαπιστώθηκε απόρριψη εξορυκτικών αποβλήτων σε μη οριοθετημένο ρέμα. Σε μία περίπτωση θέση «Καρβούνι»], εργοτάξιο έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί μέσα σε ρέμα που καταλήγει στη Ρεκά. Σε μία περίπτωση [περιοχή «Βράϊλα», 2004 μ. υψόμετρο], διαπιστώθηκε ανεξέλεγκτη απόρριψη μεταλλικών δοχείων (βαρελιών) άγνωστου περιεχομένου στην αλπική ζώνη Σε αλπικό λιβάδι, θέση Μέγα Ημεροτόπι , διαπιστώθηκε η διενέργεια ερευνητικών γεωτρήσεων χωρίς να έχει δοθεί ως σήμερα απάντηση για τη νομιμότητα τους. Σε διάφορα σημεία και ειδικότερα σε περιοχές που δεν έχουν οριοθετηθεί ή σημανθεί, διαπιστώθηκε απόθεση υλικών εξόρυξης σε αλπικά λιβάδια. Μεταξύ των σημείων αυτών είναι και η θέση «Λάκκες Λυρίτσας», Η κίνηση της πλειονότητας των οχημάτων πραγματοποιείται χωρίς κάλυψη και χωρίς διαβροχή του δρόμου, Σε ορισμένα σημεία, όπως στις θέσεις «Κόκκινο Χώμα» και «Πριόνι», υπάρχει φύτευση των σωρών εκσκαφής με ξενικά είδη (π.χ. ακακίες). Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός κοιλοτήτων και σωρών εκσκαφής, οι οποίες δεν είναι οριοθετημένες, δεν φαίνεται να επιτηρούνται και στις οποίες δεν φαίνεται να λαμβάνει χώρα καμία εμφανής εργασία αποκατάστασης. Η αποκατάσταση, τις περισσότερες φορές, συνίσταται όχι σε επαναφορά, αλλά σε δενδροφύτευση των σωρών. Στο Ρέμα Ρεκάς διαπιστώθηκαν εκτεταμένες επιχωματώσεις από παρελθούσα εξορυκτική δραστηριότητα (που έχει λήξει το 1977). Στην περιοχή, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός από σκουριασμένα μεταλλικά δοχεία (βαρέλια), τα οποία βρίσκονται προφανώς εκεί για πολύ καιρό

15 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΠΩΣ ΕΝΑΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΦΤΩΧΕΙΑ Χώρες πλούσιες σε φυσικούς πόρους συμβαίνει να έχουν χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης και πολύ υψηλότερα ποσοστά φτώχιας από χώρες που δεν διαθέτουν τέτοιους πόρους. Μελέτες δείχνουν ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός εξάρτησης μιας χώρας από τις εξορυκτικές βιομηχανίες, τόσο μεγαλύτερο ποσοστό των πολιτών της ζει κάτω από το όριο της φτώχιας. Επιπλέον, οι περιβαλλοντικές καταστροφές είναι τόσο μεγάλες που τομείς όπως γεωργία, αλιεία, δασοκομία, πρακτικά εξαφανίζονται και οι κάτοικοι στερούνται ακόμα και τα βασικά για την επιβίωσή τους

16 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Eιρήνη Κλαμπατσέα, "H βιώσιμη επανένταξη περιοχών με εξειδίκευση στην εξορυκτική δραστηριότητα ως κατεύθυνση του εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού", εισήγηση σε ημερίδα του ΤΕΕ, 20/9/2006 Πολύ χαρακτηριστικά στην παραπάνω εισήγηση παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα έρευνας για το Μαντούδι της Εύβοιας που καταδεικνύουν πώς ένας τοπικός ορυκτός πόρος μετατράπηκε σε παράγοντα υπανάπτυξης μιας περιοχής και ανέδειξε την εγγενή παθογένεια της λειτουργικής εξειδίκευσης της στον εξορυκτικό-μεταλλευτικό τομέα.

17 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ? Δημογραφικά στοιχεία Φωκίδας Ο πληθυσμός της Φωκίδας σύμφωνα με την απογραφή του 2001 εκτιμάται στους κατοίκους (αύξηση κατά άτομα την τελευταία δεκαετία) 20 έως 59 ετών % 60 και άνω ,41% Στο σύνολο του πληθυσμού της Φωκίδας είναι αγροτικός και οι είναι ημιαστικός. Εργατικό δυναμικό Σύμφωνα με την απογραφή του 2001 το εργατικό δυναμικό το οποίο εκτιμάται περίπου στα άτομα, (μείωση κατά 2000 άτομα την τελευταία δεκαετία) Ο τριτογενής τομέας απασχολεί εργαζομένους έναντι των εργαζομένων του  δευτερογενή τομέα και των του πρωτογενή.  

18 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) του Νομού Φωκίδας Η εξέλιξη του ΑΕΠ για την Στερεά Ελλάδα τα τελευταία 6 χρόνια φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί. Στον νομό Φωκίδας παράγεται, για την περίοδο , κατά μέσο όρο 4,7% του ΑΕΠ της Στερεάς Ελλάδας

19 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν    Νομός κκ ΑΕΠ Απόκλιση από Μ.Ο Στερεάς Βοιωτία 33.411 Εύβοια 14.184 -4.812 Ευρυτανία 9.441 -9.555 Φθιώτιδα 16.756 -2.240 Φωκίδα 12.410 -6.586 Περιφέρεια 18.996 -

20

21 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Η ανεργία στην περιοχή Στο σύνολο της χώρας, η ανεργία το 2007 ήταν 8,3%, παρουσιάζοντας μείωση κατά 0,6% σε σχέση με το Αντίστοιχα, στη Στερεά ήταν 9,4%, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος κατά 0,3%. Όσον αφορά στην ανεργία στους νομούς της Στερεάς το 2007, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΥΕ (Έρευνα Εργατικού Δυναμικού), το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας είχε η Φωκίδα με 15,5% και ακολουθούν η  Βοιωτία με 11,1%, η Εύβοια με 10,4%, η Ευρυτανία με 7,6% και τέλος η Φθιώτιδα με 4,4%.

22 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Τα αναπτυξιακά έργα στην περιοχή

23 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Συμπερασματικά Αν η ανταγωνιστικότητα ορίζεται ως η ικανότητα διατήρησης και βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου των πολιτών της χώρας, αναβάθμισης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ενίσχυσης της απασχόλησης και της πραγματικής συνοχής, της περιβαλλοντικής προστασίας, της ποιότητας της εκπαίδευσης και  επιμόρφωσης την επάρκεια και ποιότητα των υποδομών κ.ά. ΤΟΤΕ ο νομός διακρίνεται για την χαμηλή ανταγωνιστικότητα του με χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα για τους πολίτες, με χαμηλό ποσοστό απασχόλησης και υψηλή ανεργία

24 ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η Βιώσιμη (αειφόρος) ανάπτυξη ορίζεται ως:
Η Βιώσιμη (αειφόρος) ανάπτυξη ορίζεται ως: "ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες της παρούσας γενεάς, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες" . είναι η μεταλλευτική δραστηριότητα βιώσιμη, εφ΄όσον στηρίζεται στην εκμετάλλευση μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων? τηρείται ο βασικός όρος της «φειδωλής εξόρυξης» ώστε να διαφυλαχθούν επαρκή αποθέματα για τις επόμενες γενεές? υπάρχει στρατηγική αποτίμηση από κρατικούς και διεθνείς φορείς για την πραγματική βιωσιμότητα των ορυκτών πόρων? θα εφαρμοστεί η «αρχή της προφύλαξης» (Πόση είναι η μικρότερη δυνατή ζημία και όχι πόση ζημιά είναι αποδεκτή)?     Μπορούν να απαντηθούν θετικά τα παραπάνω ερωτήματα όταν «Ρυθμιστής» είναι η αγορά , που σημαίνει εξόρυξη με όσο το δυνατόν ταχύτερους ρυθμούς, ώστε να μεγιστοποιηθούν τα κέρδη, με παράλληλες έρευνες για τον εντοπισμό άλλων κοιτασμάτων.

25 Η Κίνηση για την σωτηρία της Γκιώνας
Η Κίνηση για την σωτηρία της Γκιώνας δημιουργήθηκε από κατοίκους των χωριών της, γιατί το ποτήρι ξεχείλισε πια και δεν μπορούμε πλέον να ανεχόμαστε: Την «ελεύθερη αγορά», ελεύθερα να καταστρέφει Τα δημόσια αγαθά να θυσιάζονται στο βωμό του κέρδους των λίγων Τις κυβερνήσεις να νομοθετούν προς όφελος των εταιρειών Τους αιρετούς να μας εμπαίζουν Στο σύντομο χρονικό διάστημα που δραστηριοποιούμαστε έχουμε κάνει αρκετά, είχαμε κάποιες επιτυχίες με σημαντικό κόστος είναι αλήθεια. Το κυριότερο που θεωρούμε ότι καταφέραμε είναι ότι σπάσαμε το φράγμα της σιωπής που κυριαρχούσε μέχρι σήμερα και αυτό το βλέπουμε από την συσπείρωση τοπικών φορέων, αλλά και συλλογικοτήτων και πολιτών απ΄ όλη την Ελλάδα που τάσσονται αλληλέγγυοι και αποφασισμένοι να πουν πια ένα μεγάλο ΟΧΙ. Ο αγώνας μας είναι αγώνας για το περιβάλλον και την ζωή σε αυτό τον αγώνα δεν είμαστε μόνοι

26 ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ Καμιά υπαίθρια εξορυκτική δραστηριότητα στη Γκιώνα. Να ανακληθούν όλες οι άδειες υπαίθριων εκμεταλλεύσεων. Καμιά εξορυκτική δραστηριότητα στις περιοχές «NATURA» και στις δασικές εκτάσεις, ούτε υπαίθρια, ούτε υπόγεια. Να συσταθεί άμεσα φορέας διαχείρισης των περιοχών «NATURA» στην Γκιώνα, με προϋπολογισμό και σχέδιο δράσης, με συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Αποκατάσταση όλων των παλιών εκμεταλλεύσεων άμεσα. Να δοθούν άμεσα χρήματα από τις Μεταλλευτικές εταιρείες στο φορέα διαχείρισης ή στους τοπικούς φορείς, ώστε να αποκαταστήσει το περιβάλλον ανεξάρτητος φορέας από τα μεταλλεία. Η αποκατάσταση να γίνεται με φυτά της τοπικής χλωρίδας. Εκπόνηση νέων μελετών αποκατάστασης με βάση την υφιστάμενη κατάσταση, για το μετριασμό των έτσι κι αλλιώς δυσμενών αποτελεσμάτων από την εξορυκτική δραστηριότητα, σε συνεργασία με Τ.Ε.Ε., Σύλλογο Δασολόγων, Ε.Μ.Π., τοπική κοινωνία και φορείς. Άμεσος και συνεχής έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και των αποκαταστάσεων, από το αρμόδιο τμήμα της Νομαρχίας και από την Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος. Να αλλάξει ο Μεταλλευτικός κώδικας στην κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος και των δασών Άμεσος έλεγχος τήρησης των συνθηκών και των μέτρων ασφαλείας για τους εργαζόμενους στα μεταλλεία από την Επιθεώρηση Μεταλλείων.

27 ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ Οι αρμόδιοι φορείς της πολιτείας, να ενημερώνουν την τοπική κοινωνία και τους τοπικούς φορείς, για όλες τις αιτήσεις των μεταλλευτικών εταιρειών για νέες δραστηριότητες, πριν την έγκρισή τους. Να χρηματοδοτηθούν από τις εταιρείες, μελέτες σχετικές με τις επιπτώσεις στο υδάτινο δυναμικό των υδρολογικών λεκανών της Γκιώνας, των Βαρδουσίων και της Οίτης. Να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας στο Νομό Φωκίδας μέσα από τα μέτρα προστασίας για το περιβάλλον στα βουνά της Φωκίδας. Να τοποθετηθούν όργανα μέτρησης των δονήσεων από τις εξορύξεις. Να αποζημιωθούν οι κάτοικοι στο Δημ. Διαμέρισμα  του Αποστολιά για τις ζημιές που έχουν υποστεί από τα φουρνέλα Να πληρώνουν οι εταιρείες εκ των προτέρων ρήτρα ως εγγύηση για την περιβαλλοντική αποκατάσταση Το σύμπλεγμα Οίτη, Βαρδούσια Γκιώνα με την λεκάνη απορροής του Μόρνου, πρέπει να να κηρυχθεί προστατευόμενη περιοχή. Ο Εθνικός Δρυμός Οίτης πρέπει να επεκταθεί, και να κηρυχθούν πυρήνες Εθνικών Δρυμών σε Βαρδούσια και Γκιώνα


Κατέβασμα ppt "ΤΟ ΒΟΥΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΒΩΞΙΤΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΠΛΗΓΕΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google