Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Έργου LIFE 09 (NAT/GR/000343) “Δράσεις για τη διατήρηση παράκτιων οικοτόπων και σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας των περιοχών του δικτύου “Natura 2000” Λ/Θ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Έργου LIFE 09 (NAT/GR/000343) “Δράσεις για τη διατήρηση παράκτιων οικοτόπων και σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας των περιοχών του δικτύου “Natura 2000” Λ/Θ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Έργου LIFE 09 (NAT/GR/000343) “Δράσεις για τη διατήρηση παράκτιων οικοτόπων και σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας των περιοχών του δικτύου “Natura 2000” Λ/Θ Επανωμής, Λ/Θ Αγγελοχωρίου” ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΜΙΚΡΟΝ Ε.Π.Ε. Δράση Α.2. Σχέδιο διαχείρισης του οικοτόπου προτεραιότητας *1120 «Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)» και των άλλων θαλάσσιων οικοτόπων της θαλάσσιας περιοχής του προγράμματος Δράση Α.5. Σχέδιο διαχείρισης των οικοτόπων αναπαραγωγής και φωλεοποίησης σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας Δράση Α.6. Σχέδιο Διαχείρισης Επισκεπτών

3 Δράση Α. 2. Σχέδιο διαχείρισης του οικοτόπου προτεραιότητας
Δράση Α.2. Σχέδιο διαχείρισης του οικοτόπου προτεραιότητας *1120 «Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)» και των άλλων θαλάσσιων οικοτόπων της θαλάσσιας περιοχής του προγράμματος Αντικείμενο – Σκοπός: Τι υπάρχει στον βυθό? αναλυτική χαρτογράφηση βυθού Σε τι κατάσταση βρίσκεται? εκτίμηση κατάστασης διατήρησης της θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia” Τι μπορούμε να προτείνουμε για να συνεχίσει να βρίσκεται σε καλή κατάσταση η Posidonia? διατύπωση των διαχειριστικών στόχων και δράσεων Για να συνεχίσουν οι ανθρώπινες δραστηριότητες αλλά και να προστατευτούν τα θαλάσσια λιβάδια Για να προστατευθούν τα θαλάσσια λιβάδια ώστε να εξακολουθήσουν οι ανθρώπινες δραστηριότητες (π.χ. αλιεία)

4 Α->Β (Άριστη->Καλή)
Δράση Α.2. Σχέδιο διαχείρισης του οικοτόπου προτεραιότητας *1120 «Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)» και των άλλων θαλάσσιων οικοτόπων της θαλάσσιας περιοχής του προγράμματος ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α. Από την χαρτογράφηση… Βρέθηκε νέος τύπος οικοτόπου «1170 Ύφαλοι» και στις δύο περιοχές Τα θαλάσσια λιβάδια με Posidonia επεκτείνονται και εκτός των ορίων της προστατευόμενης περιοχής της Λ/Θ Επανομής B. Για την Κατάσταση Διατήρησης… Λ/Θ Αγγελοχωρίου και ευρύτερη θαλάσσια περιοχή εξάπλωσης του λειμώνα Λ/Θ Επανομής και Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη και ευρύτερη θαλάσσια περιοχή εξάπλωσης του λειμώνα Βόρεια Επανομή Νότια Επανομή Συνολική περιοχή Κατάσταση διατήρησης: C (υποβαθμισμένη) Κατάσταση διατήρησης: C (μέτρια) Α->Β (Άριστη->Καλή) Β (Καλή)

5 ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Λ/Θ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
5

6 ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Λ/Θ ΕΠΑΝΟΜΗΣ
6

7 Δράση Α. 2. Σχέδιο διαχείρισης του οικοτόπου προτεραιότητας
Δράση Α.2. Σχέδιο διαχείρισης του οικοτόπου προτεραιότητας *1120 «Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)» και των άλλων θαλάσσιων οικοτόπων της θαλάσσιας περιοχής του προγράμματος ΣΤΟΧΟΙ Μείωση των ρύπων από τις δραστηριότητες που ασκούνται στις περιοχές Επίτευξη της καλής οικολογικής και χημικής κατάστασης των παράκτιων υδάτων Φύλαξη / επόπτευση Συντονισμός και συνεργασία των Αρμοδίων Υπηρεσιών για τη διαχείριση της περιοχής Ενεργός συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων και ομάδων στο σχεδιασμό και τη διαχείριση Ανάπτυξη ολοκληρωμένης επικοινωνιακής στρατηγικής Αντιμετώπιση των επιπτώσεων της αλιευτικής δραστηριότητας Μείωση των επιπτώσεων από τα αγκυροβόλια των σκαφών

8 Δράση Α. 2. Σχέδιο διαχείρισης του οικοτόπου προτεραιότητας
Δράση Α.2. Σχέδιο διαχείρισης του οικοτόπου προτεραιότητας *1120 «Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)» και των άλλων θαλάσσιων οικοτόπων της θαλάσσιας περιοχής του προγράμματος Εγκατάσταση περιβαλλοντικά φιλικών αγκυροβολίων για την εξυπηρέτηση των σκαφών αναψυχής με έμφαση στην περιοχή της Επανομής ΚΑΙ των επαγγελματικών σκαφών (παράκτιας αλιείας) με έμφαση στον Αγγελοχώρι και τη Βόρεια Επανομή, όπου παρατηρείται έντονη αλιευτική δραστητριότητα Βόρεια Επανομή : 2 Νότια Επανομή : 4 Αγγελοχώρι : 2

9 Δράση Α.5. Σχέδιο διαχείρισης των οικοτόπων αναπαραγωγής και φωλεοποίησης σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας Αντικείμενο – Σκοπός: Πού αναπαράγονται, τρέφονται και φωλιάζουν τα πουλιά και ποιες απειλές δέχονται από τον άνθρωπο και τη φύση? Χαρτογράφηση ενδιαιτημάτων Πόσα άτομα? Καταγραφή πληθυσμού ειδών Τι πρέπει να προτείνουμε για την προστασία και διατήρησή τους? Διατύπωση διαχειριστικών στόχων και δράσεων Για να συνεχίσουν οι ανθρώπινες δραστηριότητες που δεν προκαλούν ζημίες στην ορνιθοπανίδα της περιοχής αλλά και να προστατευθούν τα είδη ορνιθοπανίδας Για να προστατευθούν τα είδη ορνιθοπανίδας ώστε να αναπτυχθούν νέες οικονομικές δυνατότητες (π.χ. παρατήρηση ορνιθοπανίδας-οικοτουρισμός)

10 Δράση Α.5. Σχέδιο διαχείρισης των οικοτόπων αναπαραγωγής και φωλεοποίησης σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9 τύποι περιοχών που αναπαράγονται και τρέφονται τα πουλιά Παραλία, Αμμόλοφοι, Αλυκή, Λιμνοθάλασσα, Πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι, Ξηροί αλμυρόβαλτοι, Συστάδες με αρμυρίκια, Κανάλια, Καλαμιώνες 10 είδη πτηνών προτεραιότητας που φωλεοποίησαν το 2011 στους δύο υγροτόπους Καλαμόκιρκος, Καλαμοκανάς, (Ευρωπαϊκή) Αβοκέτα, (Ευρωπαϊκή) Πετροτουρλίδα, (Κοινό) Νεροχελίδονο, Θαλασσοσφυριχτής, (Ευρωπαϊκό) Νανογλάρονο, (Ευρωπαϊκό) Γιδοβύζι, (Κοινή) Γαλιάντρα, (Ευρωπαϊκή) Μικρογαλιάντρα Αξιολόγηση απειλών Πλημμύρα, αρπακτικότητα, καταστροφή φωλιών και νεοσσών από αγροτικά ζώα και δίτροχα ή τετράτροχα οχήματα, απώλεια ενδιαιτήματος από ανθρώπινες δραστηριότητες (νέοι δρόμοι, άναρχη κίνηση πεζών και οχημάτων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, βόσκηση)

11 Δράση Α.5. Σχέδιο διαχείρισης των οικοτόπων αναπαραγωγής και φωλεοποίησης σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας ΣΤΟΧΟΙ Επίτευξη καλής οικολογικής κατάστασης των οικοτόπων Μείωση των ρύπων από τις δραστηριότητες στην περιοχή Φύλαξη / επόπτευση Συντονισμός και συνεργασία των Αρμοδίων Υπηρεσιών για τη διαχείριση της περιοχής Ενεργός συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων και ομάδων στο σχεδιασμό και τη διαχείριση Ανάπτυξη ολοκληρωμένης επικοινωνιακής στρατηγικής για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος Ελαχιστοποίηση επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων Ελαχιστοποίηση επιπτώσεων των φυσικών διεργασιών (π.χ. πλημμύρες) με την εφαρμογή τεχνικών παρεμβάσεων

12 Δράση Α.5. Σχέδιο διαχείρισης των οικοτόπων αναπαραγωγής και φωλεοποίησης σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Βελτίωση ενδιαιτημάτων αναπαραγωγής και φωλεοποίησης ορνιθοπανίδας (τεχνητές νησίδες) Έλεγχος ρύπανσης από καλλιέργειες Ρύθμιση ανεξέλεγκτης κίνησης οχημάτων Διενέργεια φυτοκομικών εργασιών Δημιουργία επικοινωνιακού υλικού και υποδομών και υλικού προβολής (π.χ. 2 Παρατηρητήρια, 5 Θέσεις Θέας)

13 ΧΑΡΤΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ Λ/Θ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ 13

14 ΧΑΡΤΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ Λ/Θ ΕΠΑΝΟΜΗΣ 14

15 Δράση Α.6. Σχέδιο Διαχείρισης Επισκεπτών
Αντικείμενο – Σκοπός: Ποιοι οι σημαντικοί οικότοποι στην περιοχή και ποιες απειλές δέχονται? Καταγραφή και αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης Πόσοι επισκέπτες μπορούν να επισκεφθούν την περιοχή χωρίς να την βλάψουν? Υπολογισμός φέρουσας ικανότητας επισκεπτών Τι μπορούμε να προτείνουμε για να διασφαλίσουμε ότι οι επισκέπτες δε θα υποβαθμίσουν την περιοχή και συγχρόνως θα γνωρίσουν την περιβαλλοντική της αξία? Διατύπωση του Σχεδίου διαχείρισης-διακίνησης επισκεπτών της περιοχής

16 Δράση Α.6. Σχέδιο Διαχείρισης Επισκεπτών
ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τι χαρακτηρίζει την περιοχή Τι παραπάνω θα μπορούσε να έχει Οικοτουριστικές δραστηριότητες Αριθμός επισκεπτών που μπορεί να υποστηρίξει Ισχύουσα Φ.Ι. : 0 (έλλειψη υποδομών και προσωπικού) Σημαντική βιοποικιλότητα Ποικίλες παραγωγικές δραστηριότητες Πλούσιο πολιτιστικό ενδιαφέρον Μεγάλη τουριστική κίνηση

17 Δράση Α.6. Σχέδιο Διαχείρισης Επισκεπτών
Καθορισμός διαδρομών Περιοχή Λ/Θ Αγγελοχωρίου Διαδρομή Α1. Περιμετρική διαδρομή Λ/Θ Αγγελοχωρίου, Διαδρομή Α2. Λ/Θ Αγγελοχωρίου – Αλυκές Περιοχή Λ/Θ Επανομής Διαδρομή Β1. Περιμετρική διαδρομή Λ/Θ Επανομής, Διαδρομή Β2. Περιμετρική διαδρομή Μύτης Επανομής) Λ/Θ Αγγελοχωρίου – Οικισμός Ν. Μηχανιώνας – Λ/Θ Επανομής Διαδρομή Γ1. Εκκλησάκι - Έλος Πάλιουρων Έργα οριοθέτησης – προστασίας προστατευομένων περιοχών Έργα ερμηνείας περιβάλλοντος και διαχείρισης επισκεπτών Σήμανση (πινακίδες υποδοχής, πληροφόρησης, ερμηνείας περιβάλλοντος κτλ) Άλλες ενέργειες, υποδομές, προμήθειες και εξοπλισμοί: 5 Θέσεις Θέας (2 στη Λ/Θ Αγγελοχωρίου και 3 στη Λ/Θ Επανομής), 2 Επίγεια Ξύλινα Παρατηρητήρια (1 σε κάθε περιοχή) Σχεδιασμός και προώθηση υλικού ενημέρωσης – πληροφόρησης

18 ΧΑΡΤΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ Λ/Θ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ 18

19 ΧΑΡΤΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ Λ/Θ ΕΠΑΝΟΜΗΣ 19

20 Λ/Θ Αγγελοχωρίου – Οικισμός Ν. Μηχανιώνας
– Λ/Θ Επανομής 20

21 Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Έργου LIFE 09 (NAT/GR/000343) “Δράσεις για τη διατήρηση παράκτιων οικοτόπων και σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας των περιοχών του δικτύου “Natura 2000” Λ/Θ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google