Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προωθώντας την υπευθυνότητα στις ΜΜΕ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Το prisme 2 είναι ένα πολυεταιρικό έργο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των χημικών επιχειρήσεων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προωθώντας την υπευθυνότητα στις ΜΜΕ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Το prisme 2 είναι ένα πολυεταιρικό έργο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των χημικών επιχειρήσεων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προωθώντας την υπευθυνότητα στις ΜΜΕ

2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Το prisme 2 είναι ένα πολυεταιρικό έργο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των χημικών επιχειρήσεων. Το όνομα σημαίνει προώθηση της υπευθυνότητας στις ΜΜΕ, όπου το σύμβολο στην δύναμη 2 σημαίνει διπλασιασμό της προσπάθειας από την διοίκηση και τους εργαζομένους. Το αντικείμενο του prisme 2 είναι η :  Δημιουργία ενός καινοτόμου δικτύου Υπεύθυνης Φροντίδας ® με στόχο την ενίσχυση των δυνατοτήτων των ΜΜΕ.  Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ μέσω της Υπεύθυνης Φροντίδας ®  Συμμετοχή εταιρειών „Mentor“ και ενδυνάμωση της Υπεύθυνης Φροντίδας ® στις επιχειρηματικές σχέσεις.  Πιλοτική εφαρμογή σε επιλεγμένες χώρες με συμμετοχή των εταίρων.  Προσέγγιση των Διευθυντών και των Εργαζομένων «προς τα κάτω και προς τα πάνω»  Επικέντρωση στα κύρια στοιχεία της Υπεύθυνης Φροντίδας ® : Περιβάλλον, Υγιεινή & Ασφάλεια

3 Εταίροι (1)  European Chemical Industry Council, Cefic (συντονιστής)  European Chemical Employers’ Group, ECEG (Ένωση Εργοδοτών Χημικών επιχειρήσεων, εκπροσωπείται από την Cefic, )  European Mine, Chemical & Energy Workers‘ Föderation, EMCEF (Συνομοσπονδία εργαζομένων στη χημική βιομηχανία και την ενέργεια)  Η εταιρεία «Το κέντρο για την επιχείρηση του αύριο»  Η συμβουλευτική εταιρεία IFOK

4 Εταίροι (2)-Εθνικοί Σύνδεσμοι  Chemical Industries Association (CIA), Αγγλίας  Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique), Ισπανίας  Hellenic Association of Chemical Industries (HACI), Ελλάδας  Svaz chemického průmyslu České republiky, (SCHP), Τσεχίας (with ZCHFP)  Verband der Chemischen Industrie (VCI), Γερμανίας  Zväz chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP), Σλοβακίας (with SCHP)

5 Το prisme 2 στοχεύει στις ομάδες  Εργαζομένων σε ΜΜΕ  Εργοδοτών ΜΜΕ  Ειδικών της χημικής βιομηχανίας στα θέματα περιβάλλοντος, υγιεινής και ασφαλείας  Εθνικούς & τοπικούς συνδέσμους της χημικής βιομηχανίας  Εθνικά & τοπικά συνδικάτα της χημικής βιομηχανίας prisme 2 οι πιλοτικές χώρες  Γερμανία: VCI & Social Partner  Σλοβακία: ZCHFP SR & Social Partner  Τσεχία: SCHP CR & Social Partner  Ισπανία: Feique & Social Partner  Αγγλία: CIA & Social Partner  Ελλάδα: HACI & Social Partner πιλοτικό πρόγραμμα

6 Μέσα / Πόροι Οικονομικά μέσα €300.000 Υποστήριξη  3-4 Cefic & ECEG  2-3 IFOK (consultant)  1-2 EMCEF  1-2 Tomorrow‘s Company Χρηματοδότηση  46% Cefic  4% EMCEF  50% European Commission Συνεργάτες/Εταίροι  CIA & Social Partner  Feique & Social Partner  HACI & Social Partner  VCI & Social Partner  ZCHFP SR / SCHP CR & Social Partners  6-8 «Mentor Companies»

7 Δράσεις / Προσδοκώμενα αποτελέσματα Ερευνητικές ενέργειες Ερωτηματολόγιο για τις ΜΜΕ Προσφερόμενα προϊόντα/υπηρεσίες  Σεμινάριο και εκπαίδευση για τους εθνικούς τοπικούς συνδέσμους  Εκπαίδευση εκπαιδευτών για τα σεμινάρια  Εργαλεία προσαρμοσμένα στις ανάγκες των ΜΜΕ  Εσωτερικό σχέδιο αξιολόγησης Αποτελέσματα /Δεσμεύσεις  3-4 Σεμινάρια για κάθε χώρα πιλότο  Ιστοσελίδα με εργαλεία του prisme 2 Ενέργειες διασποράς  Μέτρηση δημοσίων σχέσεων  Διάθεση σε όλους τους εθνικούς συνδέσμους της Cefic & EMCEF

8 Αποτελέσματα & Επιπτώσεις Βραχυχρόνια αποτελέσματα  Βελτιωμένη κατανόηση αναγκών των ΜΜΕ  Ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών Μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις  Βελτίωση της απόδοσης στα θέματα (HSE) των εταιρειών που θα συμμετέχουν.  Ενδυνάμωση του κοινωνικού διαλόγου στην χημική βιομηχανία.  Βελτίωση των σχέσεων των εταίρων που συμμετέχουν.  Αύξηση της συμμετοχής των ΜΜΕ στην υιοθέτηση και εφαρμογή του προγράμματος της Υπεύθυνης Φροντίδας. Μακροχρόνιες επιπτώσεις  Να καθιερωθεί η Υπεύθυνη Φροντίδα ως παράμετρος ανταγωνιστικότητας της Χημικής Βιομηχανίας.  Αύξηση της απόδοσης των ΜΜΕ σε θέματα (HSE).  Βελτίωση των σχέσεων μεταξύ εταιρειών και κοινωνίας.

9 Project Phases

10 (Το Ευρωπαϊκό συμβούλιο της χημικής βιομηχανίας, Cefic, εκπροσωπεί 27,000 χημικές επιχειρήσεις της Ευρώπης που παράγουν το 29% του όγκου των χημικών προϊόντων παγκοσμίως, προσφέροντας δουλειά σε 1.2 εκατομμύρια εργαζομένους. Στα μέλη περιλαμβάνονται 28 εθνικοί σύνδεσμοι της Ευρώπης, οι 50 κυριότερες πολυεθνικές εταιρείες και 450 επιχειρήσεις).  Γενικός συντονιστής του έργου  Λογοδοτεί στην ΕΕ για το έργο  Καθορίζει και καθοδηγεί τους εθνικούς συνδέσμους που συμμετέχουν.  Εντοπίζει και καθορίζει τις εταιρείες που συμμετέχουν.  Διαθέτει την ιστοσελίδα Prisme 2  Αναπτύσσει τα εργαλεία του Prisme 2 Ο ρόλος της Cefic www.cefic.org

11 (Η ένωση των Ευρωπαϊκών συνδικάτων εργαζομένων στα μεταλλεία, στη χημική βιομηχανία και στην παραγωγή ενέργειας (The European Mine, Chemical and Energy Workers’ Federation) έχει συσταθεί το 1996 και αντιπροσωπεύει 2.2 εκατομμύρια εργαζόμενους από 131 εθνικές ενώσεις συνδικάτων 35 χωρών. Ο EMCEF συμμετέχει σε 4 Ευρωπαϊκούς κοινωνικούς διαλόγους με κλάδους της βιομηχανίας (χημικής, εξορύξεων, ηλεκτρισμού, αερίου). Ο EMCEF είναι συνδεδεμένος με το European Trade Union Confederation (ETUC)).  Ενεργοποιεί την εμπλοκή των εθνικών συνδικάτων του κλάδου  Προβαίνει σε αξιολόγηση του prisme 2 των εργαλείων και υλικών σε σχέση με τις ανάγκες των εργαζομένων Ο ρόλος του EMCEF’s www.emcef.org

12  Ανάπτυξη και εφαρμογή σχήματος για εσωτερική αξιολόγηση  Σχεδιασμός τρόπων με τους οποίους θα προσεγγισθούν οι ΜΜΕ  Υποστήριξη της Cefic με υλικό δημοσίων σχέσεων Ο ρόλος «της επιχείρησης για το αύριο» www.tomorrowscompany.com

13 •Αντιπρόσωποι για το πιλοτικό πρόγραμμα του prisme 2 στις χώρες τους. • Συνεργάζονται με τις ΜΜΕ του κλάδου της χώρας και οργανώνουν 3-4 Σεμινάρια σε συνεργασία με εταιρείες ‘mentor’, την Cefic και τα εθνικά συνδικάτα. www.cia.org.uk www.feique.org www.haci.gr www.schp.cz www.vci.de www.zchfp.sk Ο ρόλος των Εθνικών Συνδέσμων

14 Η Υπεύθυνη Φροντίδα είναι μια πρωτοβουλία της παγκόσμιας χημικής βιομηχανίας που σκοπό έχει την συνεχή βελτίωση της απόδοσης της σε θέματα Υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος με ταυτόχρονη ανοιχτή επικοινωνία για όλες τις δραστηριότητες της. Υπεύθυνη Φροντίδα ® είναι προστατευμένο σήμα κατατεθέν αποκλειστικά για τις εταιρείες και τους συνδέσμους που υιοθέτησαν τις αρχές της. Η Υπεύθυνη φροντίδα άρχισε να εφαρμόζεται στον Καναδά το 1985 και στην Ευρώπη κατά την δεκαετία του 1990. Σήμερα το πρόγραμμα αυτό συντονίζεται από 53 εθνικούς συνδέσμους χημικών βιομηχανιών σε παγκόσμιο επίπεδο. www.responsiblecare.org Υπεύθυνη φροντίδα ® (1) ®

15 Βασικές αρχές:  Βελτίωση της απόδοσης στην ασφάλεια, υγιεινή και ασφάλεια  Η αποδοτική χρήση των πόρων και η ελαχιστοποίηση των αποβλήτων  Ανοικτή αναφορά των επιτευγμάτων και των δυσκολιών  Η εμπλοκή σε διάλογο με τους ενδιαφερομένους και ειδικά με τις τοπικές κοινωνίες γύρω από τον χώρο λειτουργίας  Συνεργασία με νομοθετικό σώμα και υιοθέτηση προτύπων αυστηρότερων της νομοθεσίας  Προσφορά βοήθειας και συμβουλών για ενδυνάμωση της υπεύθυνης διαχείρισης των προϊόντων σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Υπεύθυνη φροντίδα ® (2)

16 1.Δημιουργία και εφαρμογή κατευθυντήριων αρχών. 2.Υιοθέτηση λογότυπου και τίτλου συναφή με την Υπεύθυνη Φροντίδα. 3.Εφαρμογή συστήματος διοίκησης και πρακτικών με κώδικες εφαρμογής. 4.Ανάπτυξη δεικτών απόδοσης με τους οποίους θα μετριέται η βελτίωση της απόδοσης. 5.Επικοινωνία με όλους του ενδιαφερόμενους. 6.Δημιουργία δικτύων πληροφόρησης για ανταλλαγή και χρήση των καλύτερων πρακτικών για την Υπεύθυνη Φροντίδα. 7.Ενθάρρυνση όλων των εταιρειών να συμμετέχουν και να δεσμευτούν για την Υπεύθυνη Φροντίδα. 8.Εισαγωγή και εφαρμογή διαδικασιών για εξακρίβωση της εφαρμογής των μετρήσιμων στοιχείων του προγράμματος υπεύθυνης φροντίδας από τα μέλη του Εθνικού Συνδέσμου. Οι εθνικοί σύνδεσμοι συντονίζουν την πρωτοβουλία αυτή εφαρμόζοντας οκτώ βασικά κριτήρια: Υπεύθυνη φροντίδα ® (3 )

17 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "Προωθώντας την υπευθυνότητα στις ΜΜΕ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Το prisme 2 είναι ένα πολυεταιρικό έργο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των χημικών επιχειρήσεων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google