Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ιφ. Σωτηροπούλου, Κ. Παπαχριστόπουλος,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ιφ. Σωτηροπούλου, Κ. Παπαχριστόπουλος,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ιφ. Σωτηροπούλου, Κ. Παπαχριστόπουλος,
«Εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων και υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής: Διερεύνηση των αναγκών των αποφοίτων του ΕΑΠ» Ιφ. Σωτηροπούλου, Κ. Παπαχριστόπουλος, & Αχ. Καμέας Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας - ΕΑΠ

2 Δομή παρουσίασης Παρουσίαση υπηρεσιών ΔΑΣΤΑ –ΓΔ- ΜΚΕ EAΠ
Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας & Δια Βίου Ανάπτυξη Έρευνα - Σκοπός - Διαδικασία – Ερωτηματολόγια Αποτελέσματα Συμπεράσματα -Προτάσεις Μελλοντικές έρευνες

3 ΔΑΣΤΑ- Αποστολή Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας απευθύνεται στους φοιτητές & τους αποφοίτους του ΕΑΠ Λειτουργίες Διερεύνηση αναγκών των μελών της κοινότητας του ΕΑΠ αναφορικά με την απασχόληση και τη σταδιοδρομία Μελετά και αναλύει το γενικότερο περιβάλλον απασχόλησης και σταδιοδρομίας με έρευνες του Παρατηρητηρίου Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Προτείνει σχέδια εκπαιδευτικής πολιτικής και (ανα)διαμόρφωσης των προγραμμάτων σπουδών του ΕΑΠ Ενισχύει την απασχολησιμότητα των μελών της κοινότητας του ΕΑΠ Υλοποιεί δράσεις προώθησης της απασχόλησης, σταδιοδρομίας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας

4 Συνεργαζόμενες πράξεις
Γραφείο Διασύνδεσης: Ενημέρωση & υποστήριξη των φοιτητών/αποφοίτων σε θέματα: Δια Βίου μάθησης, εκπαίδευσης - κατάρτισης, υποτροφιών, επαγγελματικής συμβουλευτικής, προσανατολισμού, προσωπικής ανάπτυξης κ.α. Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας: Προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος και της επιχειρηματικής κουλτούρας στους φοιτητές, τους αποφοίτους.

5 Συμβουλευτική σταδιοδρομίας
Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας (Carrer Counselling): Η Συμβουλευτική που αναφέρεται στην υποβοήθηση του ατόμου στην προετοιμασία για την επαγγελματική ζωή, για την άσκηση ορισμένης επαγγελματικής δραστηριότητας καθώς και την πιθανή μετακίνηση σε άλλες δραστηριότητες ή την παράλληλη άσκησή τους (Κασσωτάκης, 2004) Η ΣΣ συμβάλλει στην: Κατανόηση των εκπαιδευτικών συστημάτων και της αγοράς εργασίας Συσχέτιση τυπικών και μη τυπικών δεξιοτήτων & γνώσεων με βιωματικές εμπειρίες Οργάνωση της πληροφόρησης για την αγορά εργασίας και τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες Στον σχεδιασμό και την λήψη αποφάσεων (ΟΟΣΑ, 2004)

6 Συμβουλευτική σταδιοδρομίας & Δια Βίου Ανάπτυξη
Η συμβουλευτική σταδιοδρομίας στην εκπαίδευση ενηλίκων έχει σκοπό να βοηθήσει τα άτομα να προβούν σε επαγγελματικές επιλογές που θα διευκολύνουν την προσαρμογή τους στο επαγγελματικό πλαίσιο και ως εκ τούτου στη συνολική τους προσωπική ανάπτυξη και ωρίμανση (Δημητρόπουλος, 2000) Στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης η έννοια της υποστήριξης με τη σημασία της βοήθειας και της ενίσχυσης είναι καθοριστική αφού μια σειρά από ζητήματα (πολλαπλοί ρόλοι - π.χ. εργασία, οικογένεια κ.α.) αλληλεπιδρούν και επηρεάζουν αποφάσεις της σταδιοδρομίας (Τσέργας, 2007)

7 Στρατηγική «Ευρωπαϊκή Ένωση 2020»
Γνώση Βιώσιμη ανάπτυξη Κοινωνική Συνοχή Καινοτομία Έως το 2020 αναμένεται το 84% των θέσεων εργασίας να απευθύνεται σε πολίτες με γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες σε μεσαίο και υψηλό επίπεδο Η Διά Βίου Μάθηση διαδραματίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια να ανταποκριθούμε ως κοινωνία και οικονομία στις απαιτήσεις της σημερινής και αυριανής αγοράς εργασίας και του διεθνούς ανταγωνισμού

8 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Το Ε.Α.Π. αποτελεί το μοναδικό δημόσιο ελληνικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) στο οποίο η προσφορά των σπουδών γίνεται αποκλειστικά με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Απευθύνεται σε ενηλίκους (>23 ετών) και παρέχει προγράμματα προπτυχιακών (6) και μεταπτυχιακών (25) σπουδών. Σχολές: Ανθρωπιστικών Σπουδών/ Κοινωνικών Επιστημών/ Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας/ Εφαρμοσμένων Τεχνών Πανελλήνια εμβέλεια και φοιτητές από το εξωτερικό Αριθμός φοιτητών (2011) Προπτυχιακοί:  Ενεργοί , Εγγεγραμμένοι Μεταπτυχιακοί: Ενεργοί , Εγγεγραμμένοι Υποψήφιοι Διδάκτορες: 76

9 Σκοπός της έρευνας Η διερεύνηση των
προτεραιοτήτων και προτιμήσεων των αποφοίτων του ΕΑΠ σε σχέση με τις υπηρεσίες σταδιοδρομίας. Συλλογή εμπειρικών δεδομένων για τα κίνητρα φοίτησης και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά σε σχέση με αυτές τις προτιμήσεις. Επιμέρους παράγοντες προς διερεύνηση σε σχέση με τις υπηρεσίες σταδιοδρομίας και απασχόλησης: Ηλικία Φύλο Επαγγελματική κατάσταση (Εργαζόμενος / Άνεργος) Σχολή φοίτησης Σχέση εργασίας –σπουδών

10 Διαδικασία Κατάρτιση ερωτηματολογίου Δειγματοληψία
Εθελοντική συμμετοχή δείγματος / ευκαιριακή Συμμετέχοντες 218 Απόφοιτοι προπτυχιακών προγραμμάτων 227 Απόφοιτοι μεταπτυχιακών προγραμμάτων Συλλογή δεδομένων Διανομή και συμπλήρωση εντύπου στις ορκωμοσίες αποφοίτων Προπτυχιακών & Μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών Χρόνος συμπλήρωσης 15΄ Επεξεργασία

11 Ερωτηματολόγια Δημογραφικά χαρακτηριστικά
(φύλο, ηλικία, περιοχή διαμονής, σχολή φοίτησης, επαγ. κατάσταση κ.α.) Κίνητρα επιλογής προγράμματος σπουδών Likert κλίμακα βαθμός σημαντικότητας [1-7] Υπηρεσίες Γραφείου Διασύνδεσης Likert κλίμακα βαθμός σημαντικότητας [1-7] (α=. 87) Υπηρεσίες Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Likert κλίμακα βαθμός σημαντικότητας [1-7] (α= .91) Λοιπές ερωτήσεις Πιθανότητα συνέχισης σπουδών/ πηγές πληροφόρησης/ χρήση διαδικτύου κ.α.

12 Προφίλ δείγματος Προπτυχιακοί Μεταπτυχιακοί Ν= 218 Φύλο Ηλικία Σχολή
38% Α % Γ Ηλικία Μηλπ= έτη (SD = 6.36) Σχολή ΣΑΣ -> 60% ΣΚΕ ->25% Επαγ. Κατάσταση Εργαζόμενοι -> 77% Άνεργοι -> 23% Περιοχή διαμονής περ. Αθήνας: 44.2% περ. Θεσ/νικης: 11.4% Υπόλοιπη Ελλάδα: 44.4% Μεταπτυχιακοί Ν= 227 Φύλο 40% Α – 60% Γ Ηλικία Μηλμ= έτη (SD = 7.20) Σχολή ΣΑΣ -> 41% / ΣΚΕ -> 40% Επαγ. Κατάσταση Εργαζόμενοι -> 94% Άνεργοι -> 6% Περιοχή διαμονής περ. Αθήνας: 51.6% περ. Θεσ/νικης: 12.2% Υπόλ. Ελλάδα: 31.2% > 1πόλεις: 5%

13 Πόσο σχετική είναι η εργασία σας με το αντικείμενο σπουδών στο ΕΑΠ;

14 Πόσο πιθανό είναι να συνεχίσετε τις σπουδές σας στο ΕΑΠ;

15 Ποιες είναι οι πηγές για την πληροφόρησή σας για ζητήματα σταδιοδρομίας;
Μεταπτυχιακοί: 2,49 (sd=.70), 2,26 (sd=72.), 2,67 (sd=.55) Λιγότερο σημαντικό Πολύ σημαντικό

16 Κίνητρα για την επιλογή του προγράμματος σπουδών
Προπτυχιακοί Μεταπτυχιακοί 1.Βελτίωση μορφωτικού επιπέδου Γυναίκες, ΣΑΣ Γυναίκες, 2.Ενδιαφέρον Εργαζόμενοι Γυναίκες, εργαζόμενοι 3. Περαιτέρω εξειδίκευση Γυναίκες, άνεργοι, ΣΚΕ –ΣΘΕΤ 4.Βελτίωση θέσης ΣΚΕ 5.Διαφορετικό αντικείμενο 6.Εύρεση Απασχόλησης Γυναίκες, άνεργοι, ΣΚΕ - ΣΘΕΤ Γυναίκες, άνεργοι, ΣΚΕ 7.Αλλαγή σταδιοδρομίας Άνεργοι Άνεργοι, ΣΚΕ Μη παραμετρικοί έλεγχοι φανέρωσαν σημαντικές διαφορές στα κίνητρα ανάλογα με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά. Σε επίπεδο σημαντικότητας 95% και άνω. Kruskall-Wallis non parametric tests Wilcoxon 2 groups tailed

17 Υπηρεσίες Γραφείου Διασύνδεσης
Προπτυχιακοί Μεταπτυχιακοί 1. Διασύνδεση αποφοίτων με αγορά εργασίας Γυναίκες, άνεργοι 26-35 ετών 2. Επαγγελματική Συμβουλευτική Γυναίκες, άνεργοι, μικρή σχέση εργασίας - σπουδών Άνεργοι, μικρή σχέση εργασίας – σπουδών 3. Διοργάνωση Ημερίδων Καριέρας Άνεργοι Γυναίκες, Άνεργοι 4. Δίκτυο Αποφοίτων ΣΘΕΤ, άνεργοι 46-55ετών, εργαζόμενοι 5. Διαδικτυακά εργαλεία αυτοαξιολόγησης 6. Αυτογνωσία

18 Υπηρεσίες Μονάδας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
Προπτυχιακοί Μεταπτυχιακοί 1. Πηγές χρηματοδότησης ΣΘΕΤ, μικρή σχέση εργασίας σπουδών, 2. Συμβουλευτική καθοδήγησης/ mentoring Γυναίκες, μικρή σχέση εργασίας σπουδών, 3. Δικτύωση με επιχειρημ. φορείς ΣΘΕΤ, εργαζόμενοι, μικρή σχέση εργασίας σπουδών, 26-35 ετών, 4. Αξιολόγηση επιχειρηματικών προτάσεων 36-45 ετών, 5. Ημερίδες επιχειρηματικότητας ΣΘΕΤ, 6. Διαγωνισμοί επιχειρηματικότητας 7. Προσωπικά χρκτ. 8. Επιχειρηματικά παίγνια

19 Συσχετίσεις Σύνολο Φοιτητών : Κίνητρα-Υπηρεσίες ΓΔ – ΜΚΕ - Επαγγελματική κατάσταση
Sig. (2-tailed) [P<0.05*, p<0.01**] Βελτίωση Μορφωτικού Επιπέδου Ενδιαφέρον Βελτίωση θέσης Εύρεση απασχόλησης Αλλαγή σταδιοδρομίας Επαγ. κατάσταση (0-εργαζ., 1-άνεργος) ΓΔ1 Συμβουλευτική .349** .294** .204** .119* .183** ΓΔ2 – Αυτογνωσία .269** .297** .212** ΓΔ3 – Διασύνδεση .352** .272** .129* .140** ΓΔ4 – Δίκτυο αποφ. .339** .295** .163** .134* ΓΔ5 – Ημερίδες .331** .270** .171** .131* .177** ΓΔ6 - Αυτοαξιολ. .216** .124* MKE1 – Χρηματοδ. .266** .213** MKE2- επιχ.πλάνο .351** .251** MKE3- mentoring .317** .239** .141* MKE4Διαγωνισμοί .170** .149** .215** .135* MKE5επιχ.παίγνια .189** MKE6 - Δικτύωση .284** .221** .145** .112* MKE7- Ημερίδες .282** .153** MKE8- προσ.χρκ. .235** .217** Επαγ. κατάσταση .132** .241** .385** Spearman correlations among variables

20 Σύγκριση Προπτυχιακών – Μεταπτυχιακών
Κίνητρα: σχεδόν όλα ήταν πιο σημαντικά για τους προπτυχιακούς εκτός από: 1) εκπαίδευση σε διαφορετικό αντικείμενο και 2) βελτίωση θέσης Υπηρεσίες: οι υπηρεσίες του ΓΔ βαθμολογήθηκαν στατιστικά υψηλότερα από όλους τους φοιτητές σε σχέση με τις υπηρεσίες ΜΚΕ Υπηρ. ΓΔ: κατατάχθηκαν σημαντικά υψηλότερα από το δείγμα των προπτυχιακών Υπηρ. ΜΚΕ: κάποιες ιεραρχήθηκαν σημανικά υψηλότερα από τους προπτυχιακούς (χρηματοδότηση/αξιολόγηση προτάσεων/ διαγωνισμοί επιχειρηματικότητας) Πηγές πληροφόρησης: σημαντικότερες για τους προπτυχιακούς --> Μ.Μ.Ε/Διαδίκτυο ΕΝΩ για τους μεταπτυχιακούς σημαντικότερα --> Παν/μιο & προσωπική επικοινωνία Σχετικότητα/συγγένεια εργασίας – σπουδών: σημαντικά υψηλότερη για τους μεταπτυχιακούς

21 Συμπεράσματα Χαρτογράφηση του πληθυσμού στον οποίο απευθυνόμαστε
Καταγραφή προτιμήσεων προπτυχιακών & μεταπτυχιακών αποφοίτων ως προς τις υπηρεσίες που παρέχονται Διερεύνηση των συσχετίσεων μεταξύ δημογραφικών χαρακτηριστικών, κίνητρων εκπαίδευσης και υπηρεσιών στήριξης σταδιοδρομίας Παρέχουν εμπειρική απόδειξη των προτιμήσεων των φοιτητών για τις υπηρεσίες σταδιοδρομίας Εφαρμογή των αποτελεσμάτων στον σχεδιασμό της πολιτικής των πράξεων σταδιοδρομίας

22 Προτάσεις Διαπίστωση ελλιπούς ενημέρωσης για υπηρεσίες σταδιοδρομίας και απουσία πληροφόρησης για τη χρησιμότητά τους  Διαρκής προβολή και προώθηση των δράσεων ΔΑΣΤΑ-ΓΔ-ΜΚΕ στην κοινότητα ΕΑΠ και εμπλοκή Συμβούλων καθηγητών Μεγαλύτερη ανάγκη για υπηρεσίες σταδιοδρομίας εκδηλώθηκε από προπτυχιακούς  προσαρμογή των ενημερωτικών εκδηλώσεων στις διαφορετικές ανάγκες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών Τα ειδικά χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευομένων θέτουν περιορισμούς αλλα και ευκαιρίες για τις υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής Ηλικία, γεωγραφική διασπορά, επαγγελματική κατάσταση  Προσαρμογή των υπηρεσιών στο συγκεκριμένο προφίλ των φοιτητών και αποφοίτων Τα κίνητρα επιλογής σπουδών να ενταχθούν στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας  έμφαση στην καταγραφή και ανάλυση των κινητρων στην δια βίου εκπαίδευση

23 Μελλοντικές έρευνες Περαιτέρω ανάλυση στοιχείων / ποιοτικά δεδομένα σε κάποια ερωτήματα (πηγές πληροφόρησης/ επαγγελματική κατάσταση) Διαχρονική μελέτη καταγραφής αναγκών για τις υπηρεσίες σταδιοδρομίας Ποιοτικά δεδομένα από χρήστες υπηρεσιών Κίνητρα επιλογής προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης και προτιμήσεις στις υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής Διερεύνηση άλλων παραγόντων που επηρεάζουν την προτίμηση/ ιεράρχηση υπηρεσιών Αυτό που ονομάζουμε «αρχή» είναι συχνά το τέλος Και τελειώνοντας σημαίνει πως κάνουμε μιαν αρχή Το τέλος είναι εκεί όπου ξεκινάμε Τ. Σ. Έλιοτ

24 Ευχαριστούμε όλους τους αποφοίτους του ΕΑΠ καθώς και τους συνεργάτες των πράξεων της ΔΑΣΤΑ –ΓΔ - ΜΚΕ που συνέβαλαν στην υλοποίηση αυτής της έρευνας Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "Ιφ. Σωτηροπούλου, Κ. Παπαχριστόπουλος,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google