Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Συνέντευξη Τύπου Υπουργού Κώστα Σκανδαλίδη … 6 μήνες μετά 1 Ιουνίου 2011.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Συνέντευξη Τύπου Υπουργού Κώστα Σκανδαλίδη … 6 μήνες μετά 1 Ιουνίου 2011."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Συνέντευξη Τύπου Υπουργού Κώστα Σκανδαλίδη … 6 μήνες μετά 1 Ιουνίου 2011

2 Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2009 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΜΕ για: Εισροή κοινοτικών πόρων στη χώρα μας με αυξανόμενο ρυθμό ΕΠΙΤΥΧΑΜΕ: Αύξηση του ρυθμού απορρόφησης του ΠΑΑ κατά 220% Ποσοστό Απορρόφησης: 39,1% Εισροές Κοινοτικών Πόρων ύψους 1,5 δις Το ΠΑΑ από τα πρώτα σε απορρόφηση Προγράμματα σε σχέση με τα ΕΠ του ΕΣΠΑ

3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Για το 2011:  Έχει ήδη καλυφθεί ο στόχος του ν + 2  Μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πραγματοποιήθηκαν πληρωμές προς τον αγροτικό κόσμο ύψους 360 εκ. € Για το 2012:  Έχει καλυφθεί ο στόχος του ν+2 κατά 50 εκ. € και μέχρι το τέλος του 2011 προβλέπεται να έχει υπερκαλυφθεί και ο στόχος του 2012 με την απορρόφηση του ΠΑΑ να αγγίζει το 50%!

4 ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2 ΔΙΣ € ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΤΟ 2011 Το τελευταίο εξάμηνο έχουν προκηρυχθεί:  720 εκ. € για ιδιωτικές επενδύσεις (Σχέδια Βελτίωσης, μέτρο για καπνοπαραγωγούς)  185 εκ. € για δημόσια έργα στα δάση  160 εκ. € για εξισωτική αποζημίωση Μέχρι το τέλος Ιουλίου προκηρύσσονται:  200 εκ € για ιδιωτικές επενδύσεις (μεταποίηση)  100 εκ. € για δημόσια έργα στην ύπαιθρο  458 εκ. € για γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις Μέχρι το τέλος του 2011 προκηρύσσονται επιπλέον:  100 εκ € για ιδιωτικές επενδύσεις (ποιότητα, προώθηση, Άξονα 3, leader)  70 εκ. € για πρόωρη συνταξιοδότηση, επιπλέον Γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις και δασικά  150 εκ. € για το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας 1,8 δις μέχρι τον Ιούλιο

5 ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες σύστασης του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας με 150 εκ. € Υπάρχει έγκριση από την ΕΕ και στενή συνεργασία με την ΕΤΕΑΝ Α.Ε. Έχει υπογραφεί η ΚΥΑ σύστασης του Ταμείου Τον Ιούνιο υπογράφεται η Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ ΥΠΑΑΤ και ΕΤΕΑΝ Α.Ε. Αρχές Φθινοπώρου ενεργοποιείται πλήρως το Ταμείο Βασική επιδίωξή μας:  Βελτίωση προσβασιμότητας των επενδυτών στις τράπεζες  Χορήγηση χαμηλότοκων βραχυπρόθεσμων και μεσο-μακροπρόθεσμων δανείων από τις τράπεζες στους επενδυτές Μέτρων του ΠΑΑ.  Βιώσιμες επιχειρήσεις, για επενδύσεις σε σχέδια βελτίωσης, σε μεταποιητικές μονάδες και σε ιδιωτικές επενδύσεις του Άξονα 3.

6 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ  Έχουν ολοκληρωθεί οι αξιολογήσεις των προτάσεων της 1 ης προκήρυξης και έχουν εγκριθεί 79 επενδυτικά σχέδια με ΔΔ ύψους 57 εκ €.  Αποστέλλονται εγκρίσεις στους δικαιούχους  Μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2011: νέα πρόσκληση ενδιαφέροντος ύψους περίπου 200 εκ € Στόχος:  Ενίσχυση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων  Προώθηση επενδύσεων σε σημαντικά προϊόντα για τη χώρα  Προώθηση επενδύσεων καινοτόμων και φιλικών προς το περιβάλλον

7 ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Εντός Ιουλίου  Προκήρυξη 140 εκ. € για βιολογική γεωργία  Προκήρυξη 45 εκ. € για βιολογική κτηνοτροφία  Προκήρυξη 125 εκ. € για απονιτροποίηση  Προκήρυξη 20 εκ. € για την προστασία των υγροτοπικών συστημάτων  Προκήρυξη 60 εκ. € για την αλλαγή χρήσης καπνοχώραφων  Προκήρυξη 60 εκ. € για την ολοκληρωμένη προστασία καπνού  7 εκ. € για την προστασία του αγροτικού τοπίου (Ελαιώνας Άμφισσας, Αμπελώνας Θήρας)  20 εκ. € για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας (εκ των οποίων 10 εκ. € για διατήρηση φυλών αγροτικών ζώων)  8 εκ. € για την εκτατικοποίηση της κτηνοτροφίας στα νησιά Μέσω των γεωργοπεριβαλλοντικών δράσεων προκηρύσσονται 63 εκ. € υπέρ της κτηνοτροφίας

8 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  Βελτίωση της Ελκυστικότητας της Υπαίθρου  Ιούνιο νέα πρόσκληση ύψους 100 εκ. €, για μικρά δημόσια έργα στις ορεινές, μειονεκτικές και νησιωτικές περιοχές. Με προτεραιότητα στις πυρόπληκτες και πλημμυροπαθείς περιοχές.  Χρηματοδότηση έργων για την εξοικονόμηση ύδατος, αναπλάσεις οικισμών, προστασία και ανάδειξη αξιόλογων αρχιτεκτονικών στοιχείων αγροτικής κληρονομιάς και επεμβάσεις σε δημοτικά κτίρια για κοινωφελή χρήση, όπως παιδικοί σταθμοί.  Ανάπτυξη Ευρυζωνικής Υποδομής  Επενδύσεις σε υποδομές ευρυζωνικού διαδικτύου ύψους 50 εκ. €. Η σχετική προκήρυξη αναμένεται το Φθινόπωρο του 2011.

9 ΜΕΤΡΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΠΡΩΗΝ ΚΑΙ ΝΥΝ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ  Εφαρμογή Μέτρων για τον Καπνό για πρώην και νυν καπνοπαραγωγούς: Τα μέτρα ήδη ενεργοποιούνται  Επιστροφή του 50% της απώλειας των άμεσων ενισχύσεων την τριετία 2010-2012 Με απλό τρόπο, χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες  Ξεκίνησαν οι πληρωμές του Μ144 μόλις ενάμιση μήνα μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης αιτήσεων και δυο μήνες νωρίτερα από την ημερομηνία που είχαμε δεσμευτεί.  Έχουν ενταχθεί 41.500 δικαιούχοι ( πρώην και νυν καπνοπαραγωγ οί) με ΔΔ 200 εκ. € περίπου.  Έχουν ήδη πληρωθεί 12.500 δικαιούχοι με 28 εκ. € και μέχρι το τέλος Ιουνίου ολοκληρώνεται η καταβολή της πρώτης δόσης με επιπλέον 66 εκ. €  Έχουν προκηρυχθεί 52 εκ. € για ιδιωτικές επενδύσεις του Άξονα 3  Έγινε προκήρυξη ύψους 135 εκ. € για Σχέδια Βελτίωσης  Τον Ιούλιο προκηρύσσονται οι 2 γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις με 120 εκ. €

10 ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ  Εγκαταστάθηκαν 8.500 νέοι γεωργοί και έχει ήδη ολοκληρωθεί η καταβολή της α΄ δόσης και η πληρωμή των ανειλημμένων 109 εκ. €, όπως είχαμε δεσμευτεί. ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ •Προκήρυξη 75 εκ. € αποκλειστικά και μόνο για Νέους Γεωργούς •Προκήρυξη 135 εκ. € αποκλειστικά και μόνο για πρώην και νυν Καπνοπαραγωγούς •Προκήρυξη 20 εκ. € για τον τομέα της αγελαδοτροφίας •Προκήρυξη 270 εκ. € για τους υπόλοιπους γεωργούς Απλοποιημένη Υποβολή μέσω πληροφοριακού συστήματος που δε στοίχισε ούτε ένα € και υλοποιήθηκε από στελέχη της Ειδικής Γραμματείας

11 ΠΟΙΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ  Έχουν εγκριθεί στο Μ 132 «Ποιότητα» 2.759 δικαιούχοι με 13,8 εκ. € από τους οποίους έχουν αποδεχτεί οι 1.550 με ΔΔ 7,8 εκ. €. Ξεκινούν άμεσα οι πληρωμές ύψους 1,6 εκ. €.  Νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ύψους 16 εκ. €, μέχρι το τέλος του χρόνου  Προώθηση των ποιοτικών ελληνικών προϊόντων: πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ύψους 30 εκ. € μέχρι το τέλος του έτους ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  Μεγάλα εγγειοβελτιωτικά δημόσια έργα που ξεπερνούν τα 700 εκ. €  Δημοπρατήσεις μεγάλων αναπτυξιακών έργων για την ελληνική γεωργία, αλλά και την περιφέρεια:  Έναρξη υλοποίησης του φράγματος του Ασωπού στην Κορινθία  Έναρξη υλοποίησης του φράγματος στο Νεστόριο  Ολοκληρώνονται τα δίκτυα του Αξιού ποταμού

12 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  Ενίσχυση αγροτών για χρήση καλλιεργητικών μεθόδων φιλικών προς το περιβάλλον που διασφαλίζουν:  την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων  τη δημόσια υγεία  την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων  Ενίσχυση παραγωγών για διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας σε ορεινές, μειονεκτικές και νησιωτικές περιοχές. Οι ενισχύσεις καταβάλλονται κανονικά:  Έχουν ήδη πληρωθεί 85 εκ. € και μέχρι το τέλος Ιουλίου πληρώνονται επιπλέον 75 εκ. €.

13 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ  Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού  Ανάληψη δράσεων πρόληψης  Αύξηση της αξίας των δασοκομικών προϊόντων  Βελτίωση του δασικού δικτύου Στενή συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ Το Μάιο προκηρύχθηκαν 190 εκ € για δασική οδοποιία, δράσεις πρόληψης και αποκατάστασης των δασών από πυρκαγιές και πλημμύρες

14 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ολοκληρώθηκε την 1/11/10 η 1 η προκήρυξη για:  στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων  ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων  διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες. Κατατέθηκαν 1677 αιτήσεις ενίσχυσης με αιτούμενη δημόσια δαπάνη περίπου 312 εκ. €.

15 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση 747 αιτήσεων, με αιτούμενη ΔΔ 150 εκ €, στις 5 περιφέρειες στις οποίες μειώνονταν τα ποσοστά ενίσχυσης στο τέλος του 2010 και έχουν σταλεί οι σχετικές εγκρίσεις. Μέχρι το Σεπτέμβρη θα έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των αξιολογήσεων και στην υπόλοιπη χώρα. Το Φθινόπωρο αναμένεται να ξεκινήσουν οι πληρωμές.

16 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  Δημιουργία Τοπικών Ικανοτήτων μέσω Leader  Στήριξη της απασχόλησης  Ενίσχυση της διαφοροποίησης στις αγροτικές περιοχές  Αύξηση της προστιθέμενης αξίας γεωργικών και δασικών προϊόντων  Δράσεις βελτίωσης ποιότητας ζωής Ολοκληρώθηκε η επιλογή των Ομάδων Τοπικής Δράσης.  Πληρωμή προκαταβολών ύψους 9,2 εκ. €  42 Προγράμματα Τοπικής Δράσης, έχουν εκδώσει προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους δικαιούχους ύψους 190 εκ. €

17


Κατέβασμα ppt "Συνέντευξη Τύπου Υπουργού Κώστα Σκανδαλίδη … 6 μήνες μετά 1 Ιουνίου 2011."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google