Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΚΠ INTERREG / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

2 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (NUTS III)
ΕΒΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ KARDJALI SOUTH-CENTRAL PLANNING REGION ΡΟΔΟΠΗ KHASKOVO ΞΑΝΘΗ SMOLIEN ΔΡΑΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΕΡΡΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ BLAGOEVGRAD SOUTH-WEST PLANNING REGION ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

3 “GREECE – BULGARIA” ELIGIBLE AREA

4 ELIGIBLE AREA

5  Total Budget of the Programme:
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πρόγραμμα: Στόχος III Διασυνοριακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ελλάδα - Βουλγαρία Ομάδα κατάρτισης: Ενιαία ομάδα εργασίας αποτελούμενη από εκπροσώπους και των δύο χωρών υποβοηθούμενη από τον Σύμβουλο Κατάρτισης του Προγράμματος  Total Budget of the Programme: * € ERDF + National Contribution * € ERDF * Co-finance rate of 85/15  Date of official submission to the EC: December,  Date of approval by the EC: March 28, 2008

6 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
- Τεχνικές συναντήσεις της ομάδας κατάρτισης του ΕΠ - Συναντήσεις της Ομάδας Σχεδιασμού με τη συμμετοχή μελών που είχαν ορισθεί και από τις δύο χώρες - Συμμετοχή των εταίρων Επιστολές σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς για υποβολή δυνητικών προτάσεων έργων (ιδεών) Δημόσια διαβούλευση στην Κομοτηνή, Ελλάδα, Φεβρουάριος 2006 Συμμετοχή του ελληνικού και βουλγαρικού Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς

7 Στρατηγική Προγράμματος Ελλάδα Βουλγαρία 2007-2013
Στρατηγική Προγράμματος Ελλάδα Βουλγαρία

8 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ € (46%) – Αναβάθμιση και διαχείριση των περιβαλλοντικών & πολιτιστικών προτερημάτων, της υγείας & των κοινωνικών ζητημάτων για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής στη διασυνοριακή περιοχή και της ευημερίας των κατοίκων του. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ € (24% ) – Βελτίωση των δικτύων μεταφορών και επικοινωνίας και εξασφάλιση μιας εύκολης και ασφαλούς κυκλοφορίας των αγαθών, των υπηρεσιών και των ανθρώπων στη διασυνοριακή περιοχή. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ € (24%) - Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό και προωθώντας την έρευνα και την καινοτομία ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και να προωθηθεί η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της διασυνοριακής περιοχής. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ € (6%) – Στοχεύει στην υποστήριξη της γενικής διαχείρισης και της ομαλής εφαρμογής του προγράμματος.

9 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Πιθανοί Τελικοί Δικαιούχοι/ Περιοχή Παρέμβασης Πιθανοί Τελικοί Δικαιούχοι Υπουργεία – Σχετικές Υπουργικές Δομές Τοπικές / Περιφερειακές Αρχές Μη Κυβερνητικοί / Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί Ακαδημαϊκά & Ερευνητικά Ιδρύματα Τοπικά Κέντρα Υγείας Δημόσιοι Πολιτιστικοί Οργανισμοί Δημόσιοι Φορείς Περιοχή Παρέμβασης Το σύνολο της Διασυνοριακής Περιοχής Κύριοι Στόχοι Η προστασία και προώθηση των πλούσιων και ποικίλων φυσικών πόρων της περιοχής ως μέσο ισόρροπης οικονομικής ανάπτυξης Η προώθηση της συνεργασίας στη διασυνοριακή περιοχή σε ό, τι αφορά την κοινή διαχείριση των υδατικών πόρων, των απόβλητων και την διαχείριση κινδύνων (φυσικών και ανθρωπογενών) Η προώθηση και προστασία των πολιτιστικών στοιχείων και η δημιουργία πολιτιστικών δεσμών στη διασυνοριακή περιοχή Η εδραίωση συνεργασιών σε θέματα Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας

10 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ/ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
1.1: 1.1: Προστασία, Διαχείριση & Προώθηση των Περιβαλλοντικών Πόρων 1.2: Προστασία, Διαχείριση & Προώθηση των Πολιτιστικών Πόρων 1.3: Συνεργασία και Δικτύωση σε Θέματα Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας Κοινές Στρατηγικές Διαχείρισης Κινδύνων ενάντια σε Φυσικούς και Ανθρωπογενείς Κινδύνους Δίκτυα συνεργασίας για την προώθηση πολιτιστικών στοιχείων μεγάλης σημασίας για τη διασυνοριακή περιοχή (μουσεία, αρχαιολογικές και λοιπές περιοχές, κ.ο.κ.) Θέματα Ιατρικής Πληροφορικής, όπως η καταγραφή και αρχειοθέτηση ιατρικών δεδομένων αμοιβαίου ενδιαφέροντος με τη χρήση νέων τεχνολογιών Κοινές Πρωτοβουλίες Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Στρατηγικές Πρωτοβουλίες Διαχείρισης Αποβλήτων Δίκτυα Συνεργασίας & Δράσεις για την Προώθηση Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος Πρωτόκολλα συνεργασίας για την πρόληψη κατά κοινών προβλημάτων υγείας Προώθηση και Δικτύωση προστατευόμενων περιοχών Κοινός Προγραμματισμός και Συνεργασία σε Θέματα Κοινωνικής Προστασίας Δίκτυα Συνεργασίας & Δράσεις για την Προώθηση Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού Περιβαλλοντικού Ενδιαφέροντος Διατήρηση των πολιτιστικών στοιχείων με τη χρήση νέων τεχνολογιών «Δευτεροβάθμιες» Υποδομές (Συμπληρωματικές Κινητές Μονάδες Υγείας, κ.ο.κ.)

11 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
Κύριοι Στόχοι Η βελτίωση των οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων ως μέσο για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της διασυνοριακής περιοχής Η διευκόλυνση της ασφαλούς και αδιατάρακτης μετακίνησης αγαθών, υπηρεσιών και ανθρώπων στη διασυνοριακή περιοχή Ο συντονισμός των πρωτοβουλιών για τις υποδομές στη διασυνοριακή περιοχή προκειμένου να ενισχυθεί η οικονομική δραστηριότητα και να εξασφαλισθεί η ισόρροπη και αειφόρος ανάπτυξη Πιθανοί Τελικοί Δικαιούχοι/ Περιοχή Παρέμβασης Πιθανοί Τελικοί Δικαιούχοι Υπουργεία – Σχετικές Υπουργικές Δομές Τοπικές / Περιφερειακές Αρχές Δημόσιοι Φορείς Περιοχή Παρέμβασης Το σύνολο της Διασυνοριακής Περιοχής για την Κατηγορία Παρέμβασης 2.1. Περιοχές κατά μήκος της Συνοριακής Γραμμής για την Κατηγορία Παρέμβασης 2.2.

12 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ/ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
2.1: Ανάπτυξη του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου 2.2: Βελτίωση της Διασυνοριακής Κινητικότητας Βελτίωση (παρεμβάσεις, διαπλατύνσεις, κ.ο.κ.) του οδικού δικτύου Δημιουργία νέων συνοριακών σταθμών στη διασυνοριακή περιοχή Βελτιώσεις / Αναβαθμίσεις του Σιδηροδρομικού Δικτύου Βελτιώσεις / Αναβαθμίσεις των υφιστάμενων συνοριακών σταθμών με νέο εξοπλισμό, υποδομές, νέες τεχνολογίες, κ.ο.κ. Δημιουργία Συνεργασιών & Δικτύων σε θέματα Μεταφορών στη Διασυνοριακή Περιοχή

13 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
Κύριοι Στόχοι Η αξιοποίηση της αναδιάρθρωσης της οικονομίας ως ευκαιρία για οικονομική και χωρική αειφόρο ανάπτυξη Η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό ως έναν από τους πλέον πολύτιμους πόρους της διασυνοριακής περιοχής για την προώθηση της οικονομικής δραστηριότητας Η τόνωση της επιχειρηματικότητας και η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών σε όλους τους οικονομικούς τομείς ως μέσο για την οικονομική και κοινωνική συνοχή Η δικτύωση ερευνητικών και οικονομικών δραστηριοτήτων για την ενσωμάτωση της καινοτομίας στους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας Πιθανοί Τελικοί Δικαιούχοι/ Περιοχή Παρέμβασης Πιθανοί Τελικοί Δικαιούχοι Υπουργεία – Σχετικές Υπουργικές Δομές Τοπικές / Περιφερειακές Αρχές Επιμελητήρια / Επιχειρηματικές Ενώσεις Τριτοβάθμια Ακαδημαϊκά & Ερευνητικά Ινστιτούτα Δημόσιοι Φορείς Περιοχή Παρέμβασης Το σύνολο της Διασυνοριακής Περιοχής

14 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ/ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
3.1: Υποστήριξη & Αναβάθμιση του Ανθρώπινου Δυναμικού 3.2: Ενθάρρυνση της Επιχειρηματικότητας & Δράσεων Αναδιάρθρωσης της Οικονομίας 3.3: Προώθηση της Συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών, τεχνολογικών και ακαδημαϊκών ινστιτούτων και επιχειρηματικών οργανισμών Σύστημα Παρακολούθησης της Κινητικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού στη Διασυνοριακή Περιοχή με τη χρήση νέων τεχνολογιών Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την αναβάθμιση και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας σε όλους τους οικονομικούς τομείς Δημιουργία δομών για την ενσωμάτωση ανθρώπινου δυναμικού κατάλληλα εκπαιδευμένου από επιστημονικά / τεχνολογικά / ακαδημαϊκά ινστιτούτα στους παραγωγικούς οικονομικούς τομείς Δομές για την εκπαίδευση των ατόμων με νέες τεχνολογίες, γλώσσες, κ.ο.κ. . Προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού που στοχεύουν σε νέες τουριστικές και λοιπές επενδύσεις στην περιοχή Δίκτυα συνεργασίας για τη «διοχέτευση» ειδικών σε συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας Δημιουργία δικτύων συνεργασίας μεταξύ οργανισμών που λειτουργούν στους ίδιους τομείς δραστηριότητας για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας Δίκτυα συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών / τεχνολογικών ινστιτούτων και επιχειρηματικών οργανισμών για τη Μεταφορά Τεχνολογίας & Καινοτομίας

15 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
Κύριοι Στόχοι Πλήρης αξιοποίηση των κονδυλίων του Προγράμματος για την αποδοτική και αποτελεσματική διαχείρισης Διασφάλιση της ορθής χρηματοοικονομικής διαχείρισης και εφαρμογής του ΕΠ Υποστήριξη των δικαιούχων Δημοσιοποίηση και επικοινωνία του Προγράμματος με τον αποδοτικότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο Διασφάλιση της σωστής παρακολούθησης / αξιολόγησης του Προγράμματος σχετικά με τις πολιτικές και τις προτεραιότητες της ΕΕ. Ομάδες στόχου / περιοχές Ομάδες στόχου: - Όλοι οι δικαιούχοι - οι δομές διαχείρισης του Προγράμματος περιοχές: - Ολόκληρη η διασυνοριακή περιοχή.

16 Areas of Intervention / Indicative Activities
4.1: Διαχείρισης κύριων δραστηριοτήτων του Προγράμματος 4.2: Ανάπτυξη έργων και Δράσεις Πληροφόρησης & Επικοινωνίας του Προγράμματος Δραστηριότητες σε σχέση με την προετοιμασία, επιλογή, αξιολόγηση και παρακολούθηση των έργων Δραστηριότητες πληροφόρησης και δημοσιότητας Δραστηριότητες για την διοικητική υποστήριξη των κοινών δομών Υποστήριξη στους δικαιούχους Διοίκηση και λειτουργία της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας Δράσεις που προωθούν την καλύτερη ενημέρωση και κατανόηση της βοήθειας της ΕΕ, την παρακολούθηση και υλοποίηση (σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες πληροφόρησης, κ.ά) Προετοιμασία και οργάνωση των Κοινών Επιτροπών Παρακολούθησης και Καθοδήγησης (διερμηνεία, μετάφραση, κ.ά.) Δαπάνες σχετικές με ελέγχους, επαληθεύσεις και τον επιτόπιο έλεγχο των έργων Σχεδιασμός και συντήρηση της ιστοσελίδας του Προγράμματος Προετοιμασία και δημοσίευση αναφορών, μελετών, αναλύσεων και ερευνών για τα γενικά και ειδικότερα προβλήματα που αφορούν τη διασυνοριακή περιοχή (ετήσιες εκθέσεις, κ.ά)

17 Προσδιορισμός των τελικών δικαιούχων
Υπουργεία Περιφερειακές Αρχές Τοπικές Αρχές (Κοινότητες, Δήμοι, Νομαρχίες) Επιχειρήσεις και Αναπτυξιακές Εταιρίες των Τοπικών Αρχών Τοπικοί / Περιφερειακοί Μη Κυβερνητικοί –Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί Επιχειρηματικές Ενώσεις Ακαδημαϊκά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ΟΑΕΔ Τουριστικοί Οργανισμοί Νοσοκομεία και Κλινικές / Τοπικά Κέντρα Υγείας Πολιτιστικά Οργανισμοί Δημόσιοι Φορείς (Η επιλεξιμότητα θα βασιστεί στα ειδικά κριτήρια που θα τεθούν) Για την υλοποίηση του Προγράμματος θα εφαρμοσθεί η Αρχή του Επικεφαλής Εταίρου

18 Κοινές Δομές Διαχείρισης
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης Ανώτατο όργανο υπεύθυνο για το συντονισμό και την παρακολούθηση του Προγράμματος, έχοντας και την δυνατότητα επιλογής έργων. Κοινή Επιτροπή Καθοδήγησης Υπεύθυνη για την επιλογή των προς χρηματοδότηση έργων Κοινή Διαχειριστική Αρχή Υπεύθυνη για την διαχείριση και υλοποίηση του ΕΠ όπως ορίζεται στο άρθρο 60 του κανονισμού ΕΚ No 1083/2006  Κοινή Τεχνική Γραμματεία Αποτελούμενη από προσωπικό και από τις δύο συμμετέχουσες χώρες, είναι υπεύθυνη για την υποστήριξη της Κοινής Διαχειριστικής Αρχής και των Κοινών Επιτροπών Παρακολούθησης και Καθοδήγησης στην διεκπεραίωση των καθηκόντων τους αντίστοιχα. Με έδρα πλησίον της Διαχειριστικής Αρχής

19 ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΚΠ INTERREG IIIA/PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2000-06
Παρακολούθηση των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των ποταμών Ερυθροποτάμου, Αρδα και Εβρου για την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας - Θράκης Π/Υ : € Τελικός Δικαιούχος : Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας – Θράκης Διαχειριστική μελέτη λεκάνης απορροής ποταμού Νέστου Π/Υ : 2 εκ. ευρώ Πιλοτικό σύστημα παρακολούθησης διασυνοριακής λεκάνης ποταμού Νέστου Π/Υ : € Τελικός Δικαιούχος : Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος)

20 Ευχαριστώ για την προσοχή σας
Για περισσότερες πληροφορίες: Κωνσταντίνος Χριστοδούλου Υ.Δ. Π.Κ.Π. Ιnterreg Πρ/νος Μονάδας Παρακολούθησης και Διαχείρισης Προγραμμάτων Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 ΤΚ 57001, Πυλαία, Θεσσαλονίκη Τηλ.  Fax. 


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google