Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το βιογραφικό για το γιατρό του μέλλοντος Μηνύματα από την οπτική των κλινικών ιατρών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το βιογραφικό για το γιατρό του μέλλοντος Μηνύματα από την οπτική των κλινικών ιατρών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το βιογραφικό για το γιατρό του μέλλοντος Μηνύματα από την οπτική των κλινικών ιατρών

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Μοντέλο διαδικασίας: Εστιάζει στη διαδικασία της μάθησης και στο περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος (δεν είναι αρκετό). 2. Μοντέλο προϊόντος: Εστιάζει στις δεξιότητες που αποκτώνται ως αποτέλεσμα της διαδικασίας της μάθησης (ιατρικές γνώσεις + επικοινωνία + ομαδική εργασία). Χρειάζεται έρευνα για τις δεξιότητες που θα είναι απαραίτητες στο μελλοντικό εργασιακό περιβάλλον στρατηγικό πλάνο. Μέθοδος: 1. Στάδιο σχεδιασμού: Οραματισμός του ιδανικού μελλοντικού εργασιακού περιβάλλοντος. 2. Στάδιο παρατήρησης: Η τρέχουσα κατάσταση συγκρίνεται με την μελλοντική και βλέπουμε κατά πόσο οι ήδη υπάρχουσες δεξιότητες αρκούν. 3. Στάδιο σκέψης: Εντοπίζονται συγκεκριμένες ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν ώστε να καλυφθεί το κενό.

3 ΜΕΘΟΔΟΣ Συνθήκες: - Στην Ολλανδία οι Γυναικολόγοι δουλεύουν σε Νοσοκομεία σε ομάδες των 5 με 25 ατόμων. - Τα Νοσοκομεία είναι ιδιωτικά αλλά έχουν και δημόσια χρηματοδότηση. - Οι Γιατροί έχουν μεγάλη κλινική και οικονομική ελευθερία. - Πρωτοβάθμια φροντίδα Γενικοί Γιατροί + Μαίες. Διαδικασία: - 7 Ειδικοί: Μελέτη βιβλιογραφίας κατάρτιση ερωτηματολογίου. - Θέματα: Σχέση γιατρού – ασθενή, προληπτική σε σχέση με τη θεραπευτική Ιατρική, ασθενής, εργασιακό περιβάλλον, ο ρόλος του Γενικού Γιατρού στην ειδικότητα, υποειδικότητες, ανάπτυξη τεχνολογικού εξοπλισμού, συνεργασία, βελτιώσεις στις αρχές της γυναικολογίας, οργάνωση του Νοσοκομείου. - Το ερωτηματολόγιο στάλθηκε στους συμμετέχοντες του Συνεδρίου

4  Απεστάλη μέσω e-mail το Νοέμβριο του 2009.  Πραγματοποιήθηκε τηλέφωνο υπενθύμισης 2 εβδομάδες μετά την αποστολή.  Η συμμετοχή ήταν προαιρετική. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  Τυχαία επιλογή  Αριθμός:102  Ενεργά μέλη του γερμανικού γυναικολογικού-μαιευτικού συλλόγου  Επιλογή από διαφορετικούς τύπους νοσοκομείων: πανεπιστημιακά (32 συμ.), γενικής εκπαίδευσης (31 συμ.), γενικής εκπαίδευσης χωρίς θέσεις ειδικευομένων (33 συμ.) → διαφορετικές απόψεις  Επιλογή 6 ειδικευομένων γυναικολογίας → έλεγχος απόψεων σε σύγκριση με τους υπόλοιπους

5  62/102 συμμετέχοντες (60%) επέστρεψαν το ερωτηματολόγιο  20/32 συμμετέχοντες (62.5%) από νοσοκομεία πανεπιστημιακής εκπαίδευσης  18/31 συμμετέχοντες (58%) από νοσοκομεία γενικής εκπαίδευσης  20/33 συμμετέχοντες (66.6%) από νοσοκομεία γενικής εκπαίδευσης χωρίς θέσεις ειδικευομένων  Αιτία μη συμμετοχής στο ερωτηματολόγιο: ↑ φόρτος εργασίας  Αποφασίστηκε να συνδυαστούν οι κωδικοί των τεσσάρων ομάδων και να θεωρούνται όλοι μια ομάδα. ΑΝΑΛΥΣΗ (ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ):  Τα ερωτηματολόγια που επεστράφησαν χωρίστηκαν σε 4 κατηγορίες ανάλογα με το είδος του νοσοκομείου από το οποίο προέρχονταν → σύγκριση των αποτελεσμάτων ΑΝΑΛΥΣΗ (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ):  4 θέματα για το μέλλον της εργασίας των μαιευτήρων-γυναικολόγων:α) ο ασθενής, β) ο γιατρός, γ) το περιβάλλον εργασίας, δ) το εξωτερικό περιβάλλον

6 Σχέση ιατρού και ασθενούς:  Μέχρι το 2025 θα παραμείνει σημαντική.  Θα αποκτήσει πιο επαγγελματική και ισότιμη μορφή. Φροντίδα για τους χρονίως αρρώστους και ηλικιωμένους:  Το 2025 η προληπτική ιατρική θα είναι πιο σημαντική.  Η εργασία των γυναικολόγων θα συνεχίσει να βασίζεται στη θεραπεία.

7 Οι γυναικολόγοι προβλέπουν αύξηση στον αριθμό των γυναικών συναδέλφων τους, καθώς και αύξηση στους συναδέλφους που θα εργάζονται ως μερική απασχόληση. ΥΠΟΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Οι περισσότεροι γυναικολόγοι προβλέπεται να γίνουν υποειδικοί επικεντρώνοντας σε ένα κομμάτι της ειδικότητας τους. Οι μη υποειδικοί δεν θα χαθούν, αλλά θα αποκτήσουν ως κύριο ρόλο την καθοδήγηση του ασθενή στον σωστό υποειδικό. Ακόμη προβλέπεται διαφοροποίηση ανάμεσα σε αυτούς που θα επικεντρώνονται στο κλινικό έργο κ σε αυτούς που θα επικεντρώνονται στην έρευνα και την εκπαίδευση. Όλες οι προβλεπόμενες μελλοντικές ικανότητες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στο πλαίσιο CANMEDS. Έμφαση χρειάζονται οι ρόλοι των ειδικών ιατρών, των συνεργατών και των διευθυντών.

8 Συγκεντρωτισμός: Προβλέπεται η δημιουργία μεγάλων εξειδικευμένων κέντρων υψηλής εξειδίκευσης και προδιαγραφών. Ακόμη προβλέπεται η ίδρυση περισσοτέρων ιδιωτικών κλινικών. Η φροντίδα των ασθενών θα είναι προγραμματισμένη και οργανωμένη. Διεπιστημονικές ομάδες: Προβλέπεται η αύξηση των διεπιστημονικών ομάδων. Επίσης, αρμοδιότητες από τους γυναικολόγους θα μεταφερθούν σε μαίες και νοσοκόμες. συμμετοχή σε δίκτυο: Προβλέπεται η συμμετοχή των γυναικολόγων σε δίκτυα με τα εξής πλεονεκτήματα- καλύτερη επικοινωνία, συνεργασία,διοίκηση,επαγγελματισμό.

9 τεχνολογικές εξελίξεις : Προβλέπονται μεγάλες τεχνολογικές εξελίξεις και ειδικότερα στον τομέα της ψηφιακής πληροφορίας. Οι ασθενείς θα είναι ενημερωμένοι για την κατάστασή τους και θα προαχθεί η ψηφιακή επικοινωνία ασθενή γιατρού καθώς και ο ψηφιακός ιατρικός φάκελος. Ευθύνη: η ιατρική φροντίδα θα ακολουθεί πρωτόκολλα και οι ιατρικές πράξεις θα δημοσιεύονται. τη χάραξη πολιτικής: To 2025 κυβερνήσεις και οι ασφαλιστικές εταιρείες θα έχουν πιο ενεργό ρόλο στην χάραξη πολιτικής της υγείας. Οι απαιτούμενες ικανότητες του γιατρού θα είναι η ηλεκτρονική επικοινωνία, η συνεργασία με την κυβέρνηση,η διευθυντική ικανότητα, η δια βίου μάθηση, ο επαγγελματισμός και η πολύ σημαντική ικανότητα χρήσης της τελευταίας τεχνολογίας.

10 ΣΥΖΗΤΗΣΗ  Παράγοντες εντός αλλά και εκτός του χώρου της υγείας μπορούν να επηρεάζουν ιατρικές πρακτικές καθορίζοντας το μέλλον διαφόρων τομέων της ιατρικής.  Η επιχειρηματικότητα και η χρήση της αναπτυγμένης τεχνολογίας οφείλουν να συναποτελούν συστατικά στοιχεία της εξέλιξης του μέλλοντος της ιατρικής.  Η άρτια πνευματική γνωστική κατάρτιση του γιατρού του μέλλοντος απαιτεί και θετική κοινωνική συμπεριφορά.  Επιπλέον είναι απαραίτητη η εξειδίκευση του ρόλου του κλινικού γιατρού του μέλλοντος.

11 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ  Αναγκαία είναι η προληπτική προσέγγιση των διαφόρων αποτελεσμάτων  Με αποτέλεσμα την πιθανή χρήση τους και από άλλους ειδικούς  Οι ιδέες και οι γνώμες αυτών που είτε επηρεάζουν είτε επηρεάζονται από το χώρο της υγείας( π.χ. νοσηλευτές, ασθενείς κ.ά.) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν.  Ο γιατρός οφείλει να έχει και κοινωνική μόρφωση πέραν της πνευματικής.

12 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στόχος: Να προβληματιστούμε και να ερευνήσουμε κατά πόσο το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον ταιριάζει στις προοπτικές των κλινικών γιατρών για τη μελλοντική φροντίδα υγείας. Επιθυμητές δεξιότητες: Να έρθουμε σε επαφή με τη μεθοδολογία της έρευνας και να αποκτήσουμε μια πιο σύγχρονη και επαγγελματική σκοπιά γύρω από τις κλινικές δεξιότητες του μελλοντικού ιατρού.

13 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τίτλος: The curriculum for the doctor of the future: Messages from the clinician’s perspective Συγγραφείς: Nadine Van Der Lee, Michiel Westerman, Joanne P.I. Fokkema, Cees Van Der Vleuten, Albert J.J.A. Scherpbier, Fedde Scheele Περιοδικό: Medical Teacher 2011; 33: 555-561


Κατέβασμα ppt "Το βιογραφικό για το γιατρό του μέλλοντος Μηνύματα από την οπτική των κλινικών ιατρών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google