Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Λειτουργικά Συστήματα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Λειτουργικά Συστήματα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Λειτουργικά Συστήματα
Κλειώ Σγουροπούλου

2 Λειτουργικό Σύστημα Ένα πρόγραμμα που διαχειρίζεται τους πόρους ενός υπολογιστικού συστήματος και ενεργεί ως ‘μεσάζων’ μεταξύ του χρήστη και των πόρων αυτών computer application user operating system application user hardware application

3 Λειτουργίες Απαλλάσει από τον προβληματισμό για πρόσβαση στα στοιχεία υλικού Παρέχει ευκολίες για το χειρισμό προγραμμάτων και δεδομένων Διαμοιράζει τους πόρους του υπολογιστή ανάμεσα σε χρήστες που εργάζονται ταυτόχρονα

4 Κατηγορίες & μορφές λειτουργίας ΛΣ
Ομαδικής επεξεργασίας (batch processing) Με μοίρασμα χρόνου (time sharing) Πραγματικού χρόνου (real time) Μορφές λειτουργίας Εναλλαγή Πολυπρογραμματισμός

5 Πολυπρογραμματισμός Προγράμματα και δεδομένα για πολλές εργασίες στην ΚΜΕ την ίδια στιγμή Βελτιωμένη χρησιμοποίηση πόρων Ταυτόχρονη πρόσβαση χρηστών στον υπολογιστή C CPU CPU RUN !!! Ι/Ο CPU RUN !!! B CPU RUN !!! Ι/Ο RUN !!! A RUN !!! Ι/Ο CPU CPU RUN !!!

6 Στοιχεία για υλοποίηση πολυπρογ.
Διανομή (dispatching) Εναλλαγή εργασιών στην ΚΜΕ Χειρισμός διακοπών (interrupt handling) Ολοκλήρωση μεταφοράς εισόδου/εξόδου Εκχώριση πόρων (resource allocation) Απόδοση μνήμης, συσκευές ε/ε Προστασία πόρων (resource protection) Χρονοπρογραμματισμός (scheduling) Απόφαση για το ποια εργασία θα εκτελεστεί

7 Εκχώριση ΚΜΕ: ο διανομέας (1)
Εκχώριση ΚΜΕ: ο διανομέας (1) Καταμερισμός της/των ΚΜΕ στις διάφορες διεργασίες (ΛΣ και χρηστών) με συνεχή εναλλαγή για μικρά χρονικά διαστήματα (κβάντα χρόνου) Επιλογή από διανομέα ΕΤΟΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ Εκκίνηση Τερματισμός Εκπνοή κβάντου Ολοκλήρωση Ι/Ο ή εκχώριση πόρου Εκκίνηση Ι/Ο ή αίτημα για πόρο ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ

8 Εκχώριση ΚΜΕ: ο διανομέας (2)
Εκχώριση ΚΜΕ: ο διανομέας (2) Ο διανομέας καλείται όταν Ολοκληρωθεί μια τρέχουσα διεργασία Τελειώσει το κβάντο χρόνου μιας τρέχουσας διεργασίας Μια διεργασία δεσμευθεί για ε/ε Κριτήριο επιλογής: Δίκαιος διαμοιρασμός, τήρηση προτεραιοτήτων, κλπ.

9 Διαχείριση Μνήμης Τρεις όψεις:
Εκχώριση (allocation): ορισμός επαρκούς μνήμης για φύλαξη προγράμματος/δεδομένων Προστασία (protection): παρεμπόδιση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης/επιθεώρησης Χρησιμοποίηση (utilization): χρήση κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο Μετασχηματισμός διευθύνσεων προγράμματος σε διευθύνσεις μνήμης

10 Καταχωρητές βάσης & ορίου
ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ Α 3 2 1 1502 1501 1500 2802 2801 2800 ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ Β 3 2 1 1200 Καταχ. Ορίου ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ Α 1199 1502 1501 1500 3 2 1 1500 Καταχ. Βάσης 2800 Καταχ. Βάσης

11 Καταχωρητές βάσης & ορίου
Μειονεκτήματα: Κατακερματισμός μνήμης Συγχώνευση Συμπύκνωση Ταυτόχρονη ύπαρξη προγράμ./δεδομένων Χώρος για ολόκληρο το πρόγραμμα/δεδομένα Μέγεθος προγράμματος περιορίζεται από χωρητικότητα μνήμης του υπολογιστή

12 Σελιδοποίηση Επιτρέπει εκτέλεση διεργασίας με μέρος μόνο από το πρόγραμμα/δεδομένα της στη μνήμη Διαμέριση προγράμματος/δεδομένων σε σελίδες Διαμέριση μνήμης υπολογιστή σε πλαίσια σελίδων Σε οποιαδήποτε στιγμή κάθε διεργασία μπορεί να έχει σελίδες που καταλαμβάνουν πλαίσια σελίδας στη μνήμη ενώ οι υπόλοιπες παραμένουν στη δευτερεύουσα μνήμη Αίσθηση εικονικής μνήμης (virtual memory)

13 Σελιδοποίηση

14 Σχέση μεταξύ εικονικών και φυσικών διευθύνσεων
Σελιδοποίηση Σχέση μεταξύ εικονικών και φυσικών διευθύνσεων

15 Σελιδοποίηση Εσωτερική λειτουργία της Μονάδας Διαχείρισης Μνήμης για 16 σελίδες των 4ΚΒ

16 Σελιδοποίηση Προστασία: χρήση ξεχωριστού πίνακα σελίδων για κάθε διεργασία Αντικατάσταση σελίδας First-In-First-Out (FIFO) Least Recently Used (LRU) Longest Residence in Memory (LRM) Least Frequently Used (LFU)

17 FIFO Αντικατέστησε την παλαιότερη σελίδα (αυτή που έχει εισαχθεί πρώτη) Προβλήματα: Μπορεί οι παλιές σελίδες να χρησιμοποιούνται συχνά Τα σφάλματα αναφοράς μπορεί να αυξηθούν όσο αυξάνονται τα πλαίσια σελίδας!!! (Belady’s Anomaly)

18 Παράδειγμα FIFO: 3 πλαίσια
Ακολουθία αναφοράς: 1,2,3,4,1,2,5,1,2,3,4,5 1 – σφάλμα – 1,-,- 2 – σφάλμα – 1,2,- 3 – σφάλμα – 1,2,3 4 – σφάλμα, αντικατάσταση – 2,3,4 1 – σφάλμα, αντικατάσταση – 3,4,1 2 – σφάλμα, αντικατάσταση – 4,1,2 5 – σφάλμα, αντικατάσταση – 1,2,5 1 – 1,2,5 2 – 1,2,5 3 – σφάλμα, αντικατάσταση – 2,5,3 4 – σφάλμα, αντικατάσταση – 5,3,4 5 – 5,3,4 9 σφάλματα

19 Παράδειγμα FIFO: 4 πλαίσια
Ακολουθία αναφοράς: 1,2,3,4,1,2,5,1,2,3,4,5 1 – σφάλμα – 1,-,-,- 2 – σφάλμα – 1,2,-,- 3 – σφάλμα – 1,2,3,- 4 – σφάλμα – 1,2,3,4 1 – 1,2,3,4 2 – 1,2,3,4 5 – σφάλμα, αντικατάσταση – 2,3,4,5 1 – σφάλμα, αντικατάσταση – 3,4,5,1 2 – σφάλμα, αντικατάσταση – 4,5,1,2 3 – σφάλμα, αντικατάσταση – 5,1,2,3 4 – σφάλμα, αντικατάσταση – 1,2,3,4 10 σφάλματα

20 LRU Αντικατέστησε τη σελίδα που δεν έχει χρησιμοποιηθεί για το μεγαλύτερο διάστημα Προβλήματα: ‘Ακριβή’ υλοποίηση: π.χ. Ανάγκη διατήρησης χρονικής πληροφορίας (time stamp) για κάθε σελίδα

21 Παράδειγμα LRU: 3 πλαίσια
Ακολουθία αναφοράς: 1,2,3,4,1,2,5,1,2,3,4,5 1 – σφάλμα – 1,-,- 2 – σφάλμα – 1,2,- 3 – σφάλμα – 1,2,3 4 – σφάλμα, αντικατάσταση – 2,3,4 1 – σφάλμα, αντικατάσταση – 3,4,1 2 – σφάλμα, αντικατάσταση – 4,1,2 5 – σφάλμα, αντικατάσταση – 1,2,5 1 – 2,5,1 2 – 5,1,2 3 – σφάλμα, αντικατάσταση – 1,2,3 5 – σφάλμα, αντικατάσταση – 3,4,5 10 σφάλματα

22 Παράδειγμα LRU: 4 πλαίσια
Ακολουθία αναφοράς: 1,2,3,4,1,2,5,1,2,3,4,5 1 – σφάλμα – 1,-,-,- 2 – σφάλμα – 1,2,-,- 3 – σφάλμα – 1,2,3,- 4 – σφάλμα – 1,2,3,4 1 – 2,3,4,1 2 – 3,4,1,2 5 – σφάλμα, αντικατάσταση – 4,1,2,5 1 – 4,2,5,1 2 – 4,5,1,2 3 – σφάλμα, αντικατάσταση – 5,1,2,3 4 – σφάλμα, αντικατάσταση – 1,2,3,4 5 – σφάλμα, αντικατάσταση – 2,3,4,5 8 σφάλματα

23 Χρονοπρογραμματισμός
Παράγοντες: Ποσότητα πόρων που απαιτεί μια διεργασία Ποσότητα διαθέσιμων πόρων Προτεραιότητα εργασίας Χρονικό διάστημα που περίμενε η εργασία Εκχώριση πόρων Στατική Δυναμική Καλύτερη χρησιμοποίηση πόρων Δύσκολη διαχείριση Αδιέξοδο


Κατέβασμα ppt "Λειτουργικά Συστήματα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google