Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής Καθηγητής • Διλιντάς Γεώργιος Σπουδαστές.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής Καθηγητής • Διλιντάς Γεώργιος Σπουδαστές."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής Καθηγητής • Διλιντάς Γεώργιος Σπουδαστές • Ζαχαριουδάκης Γεώργιος • Παπαπαναγιώτου Θεοφύλακτος

2 Ανάγκη διαχείρισης λογαριασμών του εργαστηρίου Λ.Σ.  Λειτουργικό κόστος για το προσωπικό του εργαστηρίου.  Κεντρική διαχείριση των απαιτούμενων εφαρμογών για τη διεκπεραίωση του μαθήματος  Προσωπικό περιβάλλον εργασίας σπουδαστή για κάθε εξάμηνο και κάθε μάθημα. 2

3 Σκοπός της εργασίας  Αρμονική διασύνδεση απαιτούμενων τεχνολογιών, για την υλοποίηση ενός ασφαλούς, γρήγορου, λειτουργικού και αξιόπιστου περιβάλλοντος εργασίας, στο χώρο του εργαστηρίου. 3

4 Τεχνολογίες  Τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν  PXE  DHCP  TFTP  LTSP  LDAP  Web Interface 4

5 Αρχιτεκτονική Thin Client  Ο κάθε υπολογιστής δε λειτουργεί αυτόνομα. (Εξαρτημένη Λειτουργία)  Βρίσκεται συνδεδεμένος με το δίκτυο του εργαστηρίου  Δε διαθέτει δικό του σκληρό δίσκο  Διαθέτει δικό του λειτουργικό σύστημα. (Λαμβάνεται από εξωτερική πηγή) 5

6 Τεχνολογία LTSP  Τεχνολογία ανοιχτού κώδικα (Open source)  Πλαίσιο προγραμμάτων λογισμικού (Software framework)  Εγκαθίσταται σε ένα κεντρικό υπολογιστή  Δυνατότητες απομακρυσμένης εκκίνησης & διαχείρισης υπολογιστών (τερματικών) 6

7 Διαδικασία Εκκίνησης  Ανοίγοντας το τερματικό:  Επικοινωνεί με τον κεντρικό υπολογιστή μέσω δικτύου…  Ανακτά διεύθυνση δικτύου (ΙΡ -> DHCP)  Ανακτά μέσω δικτύου το λειτουργικό του σύστημα (Linux Kernel - > TFTP)  Το λειτουργικό σύστημα εκτελείται τοπικά στο τερματικό αναγνωρίζοντας τις συσκευές του, οι οποίες αρχίζουν να λειτουργούν Οδηγό δισκέτας, USB θύρες Πληκτρολόγιο, ποντίκι, οθόνη, κάρτα γραφικών 7

8 Διαδικασία Εκκίνησης  Ο κεντρικός εξυπηρετητής διαμοιράζει μέρος του δικού του συστήματος αρχείων με το τερματικό (NFS)  Απαραίτητο για την εκτέλεση εφαρμογών από το τερματικό  Οι εφαρμογές βρίσκονται εγκατεστημένες στον εξυπηρετητή  Τα τερματικά δε διαθέτουν δικό τους δίσκο  Με την ολοκλήρωση των παραπάνω, το τερματικό:  Εκκινεί το γραφικό περιβάλλον του χρήστη  Συνδέεται με τον κεντρικό εξυπηρετητή  Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας (XDMCP) 8

9 9

10 10

11 LDAP Δομή ενός αντικειμένου στον Ldap του εργαστηρίου  dn: uid=1210,ou=people,dc=xenia cn: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΦΕΤΣΗΣ sn: ΚΑΦΕΤΣΗΣ givenName:: ΠΕΤΡΟΣ ou: People uid: 1210 mail: cse92_005@ecs.teipir.gr userPassword: b3NsYWI= uidNumber: 11210 gidNumber: 100 homeDirectory: /export/home/users/1210cse92_005@ecs.teipir.gr 11

12 Web Interface  Login σπουδαστή

13 Web Interface  Προβολή αρχείων του χρήστη 13


Κατέβασμα ppt "ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής Καθηγητής • Διλιντάς Γεώργιος Σπουδαστές."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google