Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σεμινάρια Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στα ΝΑΠ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σεμινάρια Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στα ΝΑΠ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σεμινάρια Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στα ΝΑΠ
Σχολική χρονιά 2011 – 2012 ΝΑΠ – Γεωγραφίας Α’ γυμνασίου

2 1η Συνάντηση – 1ο μέρος Θέματα:
Κύρια σημεία εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης Αρχές οργάνωσης και εφαρμογής των προγραμμάτων σπουδών των ΝΑΠ ΝΑΠ Γεωγραφίας ΝΑΠ Α΄ γυμνασίου Σχόλια Διδακτικό υλικό Ετήσιος προγραμματισμός/οδηγίες Επικοινωνία/Πηγές

3 1η Συνάντηση – 2ο μέρος Δοκιμή – κριτική – εφαρμογή – σχόλιο
Σχέδιο μαθήματος Φύλλο εργασίας Σε ομάδες

4 Κύρια σημεία εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης
1) Ενιαίο και συνεκτικό αναλυτικό πρόγραμμα από την προδημοτική εκπαίδευση έως (και) το Λύκειο Οι βασικές πυρηνικές γνώσεις, στάσεις, δεξιότητες επαναφέρονται και ανατροφοδοτούνται, όχι μόνο από επίπεδο σε επίπεδο εκπαίδευσης αλλά και από τάξη σε τάξη, όπου μαθητές και μαθήτριες διαφορετικών επιπέδων ετοιμότητας συνεργάζονται και μαθαίνουν.

5 2) Συνοπτικό πρόγραμμα σπουδών
Η Συνοπτικότητα δεν στοχεύει μόνο στην γνώση-πληροφορία, για να μπορεί να επιτυγχάνει την ολόπλευρη ανάπτυξη του μαθητή Τα χαρακτηριστικά της συνοπτικότητας: Ισορροπία Συνοχή Συνέπεια Αποτελεσματικότητα

6 4) Συνεργατικές και βιωματικές μορφές μάθησης
3) Παιδαγωγική διαφοροποίηση – Διδασκαλία προσανατολισμένη στο επίπεδο ετοιμότητας κάθε παιδιού Οι παιδαγωγικές προσεγγίσεις της διαφοροποίησης στηρίζονται σε: Συνεργασία και Αλληλόδραση. 4) Συνεργατικές και βιωματικές μορφές μάθησης Μόνο στο πλαίσιό τους είναι δυνατή η εξατομικευμένη διδασκαλία, που δεν απομονώνει τα παιδιά που την έχουν ανάγκη και, παράλληλα, δεν στερεί δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης από τα υπόλοιπα παιδιά.

7 5) Διδασκαλία αποκλειστικά στο σχολείο – Κατ’ οίκον εργασία δεν σημαίνει κατ’ οίκον διδασκαλία
Όλες οι παραπάνω αρχές δίνουν τη δυνατότητα να απαλλαγεί η οικογένεια από το άγχος της «κατ’ οίκον συνδιδασκαλίας» που χαρακτηρίζει σε μεγάλο βαθμό σήμερα τη ζωή των οικογενειών που έχουν παιδιά στο σχολείο. Η πρακτική αυτή, αποτελεί την κύρια πηγή των διενέξεων που εμφανίζονται ανάμεσα στα παιδιά και στις οικογένειές τους, όπως επίσης αποτελεί τον σημαντικότερο μηχανισμό αποτυχίας των παιδιών, που δεν έχουν τη δυνατότητα να βοηθηθούν από μέλη του οικογενειακού τους περιβάλλοντος.

8 6) Μάθηση με το νου, το χέρι και όλες τις αισθήσεις
Αναπροσαρμογή των απόψεων για τον τρόπο που μαθαίνουν οι μαθητές και οι μαθήτριες στο σχολείο και να δοθεί προσοχή στη σημασία που έχουν η χειρωνακτική εργασία και η χρήση όλων των αισθήσεων.

9 ΝΑΠ Γεωγραφίας Η Γεωγραφία σήμερα πρέπει να διαπαιδαγωγεί τους έφηβους στο να κατανοούν και να «φροντίζουν» το περιβάλλον στο οποίο ζουν (αειφόρα ανάπτυξη) και να ενδιαφέρονται για τα τεκταινόμενα στον πλανήτη μας (παγκόσμιοι πολίτες).

10 Γεωγραφία και Βιώσιμη Ανάπτυξη
Κάθε μας ενέργεια και απόφαση, παρόλο που δεν το αντιλαμβανόμαστε άμεσα, έχουν αντίκτυπο πολύ μακριά από τον τόπο που κατοικούμε. Αυτές οι αποφάσεις, οι καθημερινές, μπορεί να είναι προσωπικές, επαγγελματικές και πολιτικές. Πρέπει να παρέχουμε εκείνες τις γεωγραφικές γνώσεις και δεξιότητες που θα χρειαστούν οι νέοι μας για να είναι ικανοί να προβλέπουν και να συνειδητοποιούν τις συνέπειες αυτών των αποφάσεων στη διατήρηση και σωστή διαχείριση του περιβάλλοντος και την ευημερία των κατοίκων της γης.

11 Οικονομία Κοινωνία Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη Βιώσιμη (Αειφόρος) Ανάπτυξη: Βασική έννοια του Νέου Αναλυτικού Προγράμματος, για την κατανόηση της οποίας μελετούνται οι τρεις συνιστώσες παράμετροι – Οικονομία, Κοινωνία, Περιβάλλον που αλληλοπλέκονται και επηρεάζουν τη λήψη πολιτικών αποφάσεων.

12 ΝΑΠ Γεωγραφίας-Α΄ Γυμνασίου
Το Π.Σ. της Γεωγραφίας Α΄ γυμνασίου βασίζεται σε τρεις πυλώνες: Α. Γεωγραφικά συστήματα: 1. Φυσικά (ατμόσφαιρα, βιόσφαιρα, υδρόσφαιρα κλπ) και 2. Ανθρωπογενή ( κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά, πολιτιστικά κλπ.) Β. Τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά ενός τόπου: Τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά επιδρούν και πολλές φορές καθορίζουν το τι μπορεί να γίνει και το τι συμβαίνει σε ένα τόπο ή μια περιοχή. Κάθε τόπος και κάθε περιοχή συνδέεται με άλλους τόπους και περιοχές και ακολούθως με όλη τη γη. Γ. Αποφάσεις βασισμένες σε τεκμήρια: Αντικειμενική ανάλυση των υπέρ και των κατά, των συνεπειών των αποφάσεων κάθε κοινωνίας και αξιολόγησή τους με βάση τις αξίες που διέπουν αυτή την κοινωνία.

13 Επαναφορά και Ανατροφοδότηση
Τα Γεωγραφικά συστήματα του πλανήτη και τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά τόπων διδάσκονται με λεπτομέρεια στη Δημοτική Εκπαίδευση. Το Π.Σ. της Γεωγραφίας Α΄ γυμνασίου βασίζεται σε σύντομη επαναφορά των προϋπάρχουσων γνώσεων των μαθητών και ανατροφοδότηση με νέες, σε ένα πιο ψηλό επίπεδο, γνώσεις. Το Π.Σ. της Γεωγραφίας Α΄ γυμνασίου έχει σκοπό να ενισχύσει και να ενδυναμώσει στάσεις και συμπεριφορές οι βάσεις, των οποίων, τέθηκαν στο Δημοτικό. Το διδακτικό υλικό των Ν.Α.Π. που ετοιμάζει η Επιθεώρηση Γεωγραφίας φιλοδοξεί να έχει απήχηση και αποτέλεσμα σε μια τάξη μικτών ικανοτήτων και διαφορετικών επιπέδων.

14 Ετήσιος Προγραμματισμός Ν.Α.Π. Α΄ γυμνασίου – Γεωγραφία 2011-2012
«Η Γη και ο Άνθρωπος» Ι. Ο Γεωγραφικός χάρτης: 4π. Χάρτης και εικόνα – δορυφορική εικόνα Σχέδιο με κλίμακα - Από την αεροφωτογραφία στο χάρτη - Σκίτσο, χάρτης και ισοϋψείς. Γεωγραφικές Συντεταγμένες - Μετρώ αποστάσεις Προσανατολίζομαι - Μελετώ ένα χάρτη. Πλοήγηση σε δορυφορικούς χάρτες με τη βοήθεια του διαδικτύου.

15 ΙΙ. Ο πλανήτης Γη: 4π Οι Ήπειροι και οι Ωκεανοί του πλανήτη μας Τα κύρια οικοσυστήματα (Μεγαδιαπλάσεις) Οι «σφαίρες» που καθορίζουν τη ζωή Λαοί της Γης – Ανθρώπινη κατοίκηση σε τόπους με συνθήκες εδάφους ή κλίματος δύσκολες Το ανθρώπινο γένος σε κίνδυνο – περιβαλλοντικά προβλήματα

16 ΙΙΙ. Ο κόσμος και η βιώσιμη ανάπτυξη:
1. Η βιώσιμη ανάπτυξη (4π) Έννοια – Πτυχές – Παραδείγματα 2. Πληθυσμιακή έκρηξη(4π) Πού παρατηρείται – Μετανάστευση – Επέκταση της Οικουμένης 3. Οι κοινωνίες μπροστά σε προκλήσεις ζωής (4π) (Θα επιλεγούν δυο από τα τρία πιο κάτω θέματα.): α. Υγεία για όλους Ασθένειες και Υγεία β. Παιδεία, το στοίχημα της ανάπτυξης Αλφαβητισμός και Ανάπτυξη γ. Αντιμετώπιση της φτώχειας Χαμηλό βιοτικό επίπεδο και οικονομία

17 4. Φυσικοί πόροι του πλανήτη και ανάπτυξη (8π)
4. Φυσικοί πόροι του πλανήτη και ανάπτυξη (8π) (Θα επιλεγούν δυο από τα τέσσερα πιο κάτω θέματα.): α. Πόροι από τη φροντίδα της γης Οικονομικές δραστηριότητες και οικολογική επιβάρυνση β. Ο φυσικός πλούτος των ωκεανών και των θαλασσών Θαλάσσιος και Υποθαλάσσιος Πλούτος γ. Η ατμόσφαιρα στην υπηρεσία του ανθρώπου Δραστηριότητες που εξαρτούνται από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες δ. Ενεργειακοί πόροι Ανανεώσιμες και Μη Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

18 5. Φυσικοί κίνδυνοι και βιώσιμη ανάπτυξη (2π)
Διάφοροι φυσικοί κίνδυνοι και η αντιμετώπισή τους

19 Πηγές για τους εκπαιδευτικούς
Εκπαιδευτικό υλικό και ενημέρωση: http//: Ιστοσελίδα Υ.Π.Π.: http//: Εκπαίδευση/Εκπαιδευτικό υλικό, Γεωγραφία Επικοινωνία:

20 Χρειαζόμαστε, όμως, την δική σας Ανατροφοδότηση για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε το υλικό με το οποίο εσείς εργάζεστε.

21 1η Συνάντηση – 2ο μέρος 1. Δημιουργία δύο ομάδων:
Α΄ ομάδα: Κριτική ανάλυση, σχολιασμός και αξιολόγηση του Σχεδίου μαθήματος και Φύλλου εργασίας για το εισαγωγικό, στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, μάθημα. Β΄ ομάδα: Κριτική ανάλυση, σχολιασμός και αξιολόγηση του Σχεδίου μαθήματος και των Εργασιών που βρίσκονται στο «Βιβλίο Εργασιών για το μαθητή», στις σελίδες και αναφέρονται στα περιβαλλοντικά προβλήματα, τις κλιματικές αλλαγές και τα αποτελέσματά τους.

22 2. Παρουσίαση αποτελεσμάτων αξιολόγησης των δύο ομάδων από αντιπρόσωπο κάθε ομάδας. Περιμένουμε τα σχόλιά σας. 3. Ερωτήσεις, απορίες, διευκρινίσεις. Τέλος!


Κατέβασμα ppt "Σεμινάρια Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στα ΝΑΠ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google