Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δ.Π.Θ. HTML και Internet - 1 HTML και Internet Internet ( INTERconnected NETworks) Το Διαδίκτυο (INTERNET) δεν ανήκει σε κανένα ούτε υπάρχει κεντρική διοίκηση!!!

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δ.Π.Θ. HTML και Internet - 1 HTML και Internet Internet ( INTERconnected NETworks) Το Διαδίκτυο (INTERNET) δεν ανήκει σε κανένα ούτε υπάρχει κεντρική διοίκηση!!!"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δ.Π.Θ. HTML και Internet - 1 HTML και Internet Internet ( INTERconnected NETworks) Το Διαδίκτυο (INTERNET) δεν ανήκει σε κανένα ούτε υπάρχει κεντρική διοίκηση!!! Βασίζεται στο πρωτόκολλο TCP/IP το οποίο περιλαμβάνει περισσότερα από 100 διαφορετικά πρωτόκολλα και υπηρεσίες όπως remote logon, file transfers, κτλ Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τις διευθύνσεις : http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/cisintwk/ito_doc/ip.htm http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/cisintwk/ito_doc/ip.htm και http://www.garykessler.net/library/tcpip.html Και στα Γαλλικά http://www.commentcamarche.net/internet/tcpip.php3

2 Δ.Π.Θ. HTML και Internet - 2 Ιστορικά στοιχεία •Στη δεκαετία του 1950, η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανησυχούσε για την ικανότητα επιβίωσης σ΄ ένα πυρηνικό χτύπημα •Το 1972 παρουσιάζεται το ARPAnet και το 1973 στο ARPAnet λειτουργούσαν 37 κόμβοι •Το 1973, η Υπηρεσία Άμυνας των ΗΠΑ για Προχωρημένα Σχέδια Αναζήτησης (Defense Advanced Research Projects Agency - DARPA) ξεκίνησε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για να δημιουργήσει νέες τεχνικές και τεχνολογίες που να διασυνδέουν διάφορους τύπους δικτύων •Αυτό το πρόγραμμα ονομάστηκε σχέδιο Interneting (http://www.isi.edu/in-notes/ien/ien151.txt ) και το κύριο δίκτυο που προήλθε απ΄ αυτό το πρόγραμμα ονομάστηκε INTERNET δηλαδή Διαδίκτυοhttp://www.isi.edu/in-notes/ien/ien151.txt

3 Δ.Π.Θ. HTML και Internet - 3 Το πρωτόκολλο IP

4 Δ.Π.Θ. HTML και Internet - 4 Το πρωτόκολλο IP Σ’ ένα δίκτυο IP τα δεδομένα αποστέλλονται σε μορφή πακέτων που μεταφέρονται από κόμβο σε κόμβο (δρομολογητές-routers), χωρίς να ακολουθείται προσχεδιασμένη διαδρομή. Δείτε : http://www.webopedia.com/TERM/T/TCP_IP.htmlhttp://www.webopedia.com/TERM/T/TCP_IP.html Το κάθε πακέτο αποτελείται από τρία βασικά μέρη: • τη διεύθυνση του παραλήπτη •τη διεύθυνση του αποστολέα (έτσι ώστε σε περίπτωση προβλήματος να ειδοποιηθεί ο αποστολέας) •τα δεδομένα προς αποστολή Περισσότερες πληροφορίες : http://www.yale.edu/pclt/COMM/TCPIP.HTM

5 Δ.Π.Θ. HTML και Internet - 5 Β ασικές λειτουργίες τις τεχνολογίας IP • Διευθυνσιοδότηση (Addressing): Η επικεφαλίδα ενός πακέτου ΙΡ περιέχει διευθύνσεις προσδιορισμού του αποστολέα (sending host) και του παραλήπτη (receiving host). Αυτές οι διευθύνσεις χρησιμοποιούνται από ενδιάμεσους κόμβους (δρομολογητές) σ' ένα δίκτυο IP, για να επιλέγεται η διόδευση που θα ακολουθήσει το πακέτο στο δίκτυο • Κατακερματισμός (Fragmentation): Οι κόμβοι IP έχουν τη δυνατότητα να "σπάζουν" τα μεγάλα πακέτα σε μικρά. Δηλαδή τα πακέτα ΙΡ κατακερματίζονται σε μικρότερου μήκους πακέτα. Αυτό επιτρέπει τη μεταφορά μεγάλων πακέτων δια μέσου δικτύων τα οποία χειρίζονται μόνο μικρού μήκους πακέτα • Ταξινόμηση Πακέτων (Packet Classification): Οι κόμβοι IP έχουν τη δυνατότητα εκχώρησης έξι διαφορετικών επιπέδων προτεραιότητας στα διακινούμενα πακέτα. Με τον τρόπο αυτό τα πακέτα διακινούνται αναλόγως της προτεραιότητας που έχουν.

6 Δ.Π.Θ. HTML και Internet - 6 Διευθυνσιοδότηση IP (IP Addressing) Κ άθε σύστημα που αποτελεί μέρος ενός δικτύου ΙΡ πρέπει να έχει ένα μοναδικό αριθμό/διεύθυνση Η διεύθυνση αυτή αποτελείται από 32 bits ή 8 bytes, τα οποία χωρίζονται σε τέσσερεις ομάδες των 8 bits Μ ια διεύθυνση ΙΡ μπορεί να έχει μια τιμή από 000.000.000.000 μέχρι 255.255.255.255 Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι καθορισμού της διεύθυνσης ενός υπολογιστή: ο δυναμικός (dynamic IP) και ο στατικός (static IP) Τ ο σύστημα DNS (Domain Name System) δημιουργεί αντιστοιχίες μεταξύ διευθύνσεων IP και ονομάτων Π.χ η διεύθυνση ΙΡ της ιστοσελίδας του Δ.Π.Θ. είναι 192.114.246.34 και αντιστοιχεί στο όνομα www.duth.gr

7 Δ.Π.Θ. HTML και Internet - 7 Εκχώρηση «ονομάτων χώρου» με κατάληξη.gr Από το 2004 και επί πέντε χρόνια όποιος επιθυμεί να του εκχωρηθεί μια διεύθυνση με κατάληξη.gr είναι υποχρεωμένος να πηγαίνει στον καταχωρητή της επιλογής του και να συμπληρώνει μια έντυπη αίτηση (το πρότυπο υπάρχει στο δικτυακό τόπο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) καθώς και τα απαραίτητα έγγραφα. Περισσότερες λεπτομέρειες βρίσκονται στη διεύθυνση www.eett.gr/gr gapes/telec/Domainnames/1617 B 2002.pdf www.eett.gr/gr gapes/telec/Domainnames/1617 B 2002.pdf Η τεχνική υποδομή για κατοχύρωση ονομάτων στα ελληνικά, με τόνους ή χωρίς, και ονομάτων στο πολυτονικό σύστημα υπάρχει αλλά … η ΕΕΤΤ με μεταγενέστερη απόφασή της και ύστερα από δημόσια διαβούλευση μπορεί να ορίσει τη χρήση και αλφαριθμητικών χαρακτήρων άλλης μορφής ή άλλων αλφαβήτων από αυτούς που ορίζονται στον κανονισμό.

8 Δ.Π.Θ. HTML και Internet - 8 Η τεράστια ανάπτυξη του Web  Το 1991, ο Paul Lindner και ο Mark P. McCahill στο Πανεπιστήμιο της Minnesota δημιουργούν το Gopher τον πρόγονο του World Wide Web  Το 1992 ο Tim Berners-Lee στο European High-Energy Particle Physics Lab (CERN) δημιουργεί το World Wide Web  Η παραδοχή του hypertext (υπερκειμένου) αντικαθίσταται από αυτή του hypermedia (υπερμέσου ή υπερμεσικού) όπου links (διασυνδέσεις) μπορούν να συνδέσουν κείμενα, γραφικά, ήχο, κινούμενες εικόνες (video) κτλ.

9 Δ.Π.Θ. HTML και Internet - 9

10 Δ.Π.Θ. HTML και Internet - 10 Έρευνα για τις νέες τεχνολογίες και την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ελλάδα - 2002 Χρήση Η/Υ στο γενικό πληθυσμό > 15 ετών: 2002: 28,9% => 2.552.987 Χρήστες (+/- 1,8) 2001: 20,0% => 1.766.773 Χρήστες (+/- 1,0) Μέσος όρος ωρών χρήσης Η /Υ: 2002: 14,2 ώρες την εβδομάδα Χρήση του διαδικτύου στο γενικό πληθυσμό > 15 ετών: 2002: 19,3% => 1.704.936 Χρήστες (+/- 1,6) 2001: 10,1% => 892.220 Χρήστες (+/- 0,8) Μέσος όρος ωρών χρήσης του διαδικτύου : 2002: 6,3 ώρες την εβδομάδα

11 Δ.Π.Θ. HTML και Internet - 11 Ποσοστό χρηστών του διαδικτύου στο σύνολο των χρηστών Η/Υ: 2002: 66,8% 2001: 50,0% Κατοχή προσωπικού κωδικού e-mail: 2002: 12,5% => 1.104.233 κωδικοί (+/- 1,3) 2001: 6,2% => 551.233 κωδικοί (+/- 0,6) Κατοχή προσωπικής συνδρομής στο Internet: 2002: 9,2% => 812.716 συνδρομές (+/- 1,1) 2001: 5,4% => 475.262 συνδρομές (+/-0,6) Kατοχή Η /Υ στα νοικοκυριά: 2002: 29,2% => 935.520 Νοικοκυριά (+/- 1,8) Kατοχή σύνδεσης στο διαδικτύου στα νοικοκυριά: 2002: 13,4% => 429.314 Συνδέσεις (+/- 1,3)

12 Δ.Π.Θ. HTML και Internet - 12 Το World Wide Web χρησιμοποιεί 3 νέες τεχνολογίες 1.HTML (HyperText Markup Language) για τη δημιουργία σελίδων στο Web 2.HTTP (HyperText Transfer Protocol) για τη μεταφορά αυτών των σελίδων 3.Ένα Web browser (φυλλομετρητή) πού είναι ένα πρόγραμμα πελάτης (client), και το οποίο δέχεται τα δεδομένα, τα μεταφράζει και στη συνέχεια εμφανίζει τα αποτελέσματα στην οθόνη. Η γλώσσα HTML προέρχεται από την SGML (Standard Generalized Markup Language). Περισσότερα για την SGML στη σελίδα : http://www.w3.org/pub/WWW/MarkUp/SGML/http://www.w3.org/pub/WWW/MarkUp/SGML/.

13 Δ.Π.Θ. HTML και Internet - 13 Φυλλομετρητές (Web browsers)  Το 1993, το National Center for Supercomputing Applications (NCSA) στο πανεπιστήμιο του Illinois (Champaign-Urbana) κατασκεύασε το Mosaic, ένα Web browser σχεδιασμένο από τον Marc Andreessen.  Σ’ ένα χρόνο υπήρχαν 2.000.000 χρήστες του προγράμματος το οποίο διανέμετο δωρεάν. Περισσότερα στη διεύθυνση : http://www.ncsa.uiuc.edu/SDG/Software/Mosaic/  Ο Marc Andreessen και ο Jim Clark ιδρύουν την Netscape Communications Corporation και γράφουν το Netscape Navigator για πλατφόρμες Windows, Macintosh και UNIX. Αν έχετε απορίες στη διεύθυνση: http://www.boutell.com/faq http://www.boutell.com/faq υπάρχουν πολλές απαντήσεις

14 Δ.Π.Θ. HTML και Internet - 14 Ανάπτυξη των προγραμμάτων παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου

15 Δ.Π.Θ. HTML και Internet - 15 Η γλώσσα HTML έχει επιδράσει θετικά σε πολλές εφαρμογές του διαδικτύου

16 Δ.Π.Θ. HTML και Internet - 16 Διαλειτουργικότητα δικτύου IP

17 Δ.Π.Θ. HTML και Internet - 17 Οι υπηρεσίες του Διαδικτύου  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (E-mail)  Μεταφορά αρχείων μεταξύ υπολογιστών (Ftp)  Σύνδεση από απόσταση σ’ ένα υπολογιστή (Telnet )  Αναζήτηση χρηστών (finger, whois, netfind)  Διαχείριση πληροφοριών ( wais, gopher, archie…)  Χρήση Πολυμέσων (www)

18 Δ.Π.Θ. HTML και Internet - 18 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (E- mail) Το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο ήταν μία από τις πρώτες υπηρεσίες που εξελίχθηκαν με το διαδίκτυο Το πρωτόκολλο καθορισμού της διαμόρφωσης των εξερχόμενων μηνυμάτων είναι το SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) Το πρωτόκολλο POP3(Post Office Protocol) καθορίζει τη διαμόρφωση των εισερχομένων μηνυμάτων τα οποία και προωθεί αυτόματα στον παραλήπτη Άλλο πρωτόκολλο που δεν μοιράζει τα μηνύματα αλλά τα αποθηκεύει στο «γραμματοκιβώτιο» του υπολογιστή που έχει αναλάβει τη διακίνηση των μηνυμάτων είναι το IMAP

19 Δ.Π.Θ. HTML και Internet - 19 Λειτουργίες του ηλεκτρονικού ταχυδρομείο  Σύνθεση νέου μηνύματος  Ανάγνωση ληφθέντων μηνυμάτων  Απάντηση σε ληφθέν μήνυμα  Προώθηση μηνυμάτων σε άλλους  Διαγραφή μηνυμάτων  Επισύναψη αρχείων στο μήνυμα. Μπορούμε να επισυνάψουμε (attach) κάθε είδους αρχεία όπως κειμένου, εικόνες, μουσική κτλ.

20 Δ.Π.Θ. HTML και Internet - 20 Ο χαρακτήρας @ •Γαλλία: «Αρρόμπα» ή «σαλιγκαράκι». •Γερμανία: «Αραχνοπίθηκος» ή «ουρά πιθήκου». •Ισπανία και ισπανόφωνες χώρες: «Αρρόμπα». •Ιταλία: «Σαλιγκάρι». •Κίνα: «Ποντικάκι». •Μ.Βρετανία και αγγλόφωνες χώρες: «Εμπορικό α» («commercial a»), συνήθως χρησιμοποιείται η λέξη «at». •Νορβηγία: «Σγουρό α». •Ολλανδία: «Ουρά πιθήκου». •Ουγγαρία: «Σκουλήκι». •Ρωσία: «Κουταβάκι» ή «σκύλος». •Σερβία: «Τρελό α» ή «πίθηκος». •Σουηδία: «Α με προβοσκίδα» ή «κουλουράκι κανέλας». •Τουρκία: «Τριαντάφυλλο», «άλογο» ή «όμορφο α» (η λέξη «ατ» στα τουρκικά σημαίνει «άλογο», το δικό μας «άτι»)

21 Δ.Π.Θ. HTML και Internet - 21 Μεταφορά αρχείων •Το FTP (File Transfer Protocol) είναι ένα παράδειγμα εφαρμογής της αρχιτεκτονικής πελάτη/διακομιστή (client/server) •Για να συνδεθούμε με τον απομακρυσμένο υπολογιστή που παρέχει υπηρεσίες FTP αρκεί να γράψουμε : ftp ή ftp Το απομακρυσμένο σύστημα ζητά το αναγνωριστικό του χρήστη (login) Στη συνέχεια, το σύστημα ζητά να πληκτρολογήσουμε τον κωδικό ασφαλείας, το γνωστό password

22 Δ.Π.Θ. HTML και Internet - 22 Anonymous FTP •Το πρόγραμμα WS_FTP στη διεύθυνση : •www.ipswitch.com/downloads/index.htmlwww.ipswitch.com/downloads/index.html •το FTP Voyager στη διεύθυνση http://www.ftpvoyager.com/http://www.ftpvoyager.com/ •το πρόγραμμα CuteFTP! στη διεύθυνση : • http://www.sofotex.com/download/FTP_Software/http://www.sofotex.com/download/FTP_Software/ •το πρόγραμμα SmartFTP : http://www.smartftp.com/http://www.smartftp.com/ •το πρόγραμμα FlashFXP : http://www.flashfxp.com/http://www.flashfxp.com/

23 Δ.Π.Θ. HTML και Internet - 23 Σύνδεση από απόσταση Telnet •Όταν συνδέεται κάποιος σ’ έναν υπολογιστή με το Telnet, μπορεί να χρησιμοποιήσει όλους τους πόρους που παρέχει αυτός ο υπολογιστής •Για να συνδεθούμε αρκεί να γράψουμε : telnet ή •πρέπει να υπάρχει λογαριασμός του χρήστη στον υπολογιστή που επιχειρείται η σύνδεση. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται η πρόσβαση στον υπολογιστή από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

24 Δ.Π.Θ. HTML και Internet - 24 •Δυστυχώς, η εξ αποστάσεως σύνδεση σε κάποιον υπολογιστή με τα προγράμματα που έχουν αναφερθεί, παρουσιάζει το μεγάλο μειονέκτημα της μεταφοράς των δεδομένων, ακόμη και του κωδικού αναγνώρισης (password) σε μη κωδικοποιημένη μορφή, με αποτέλεσμα τον κίνδυνο υποκλοπής χρήσιμων πληροφοριών!!! •Για το λόγο αυτό έχει δημιουργηθεί το πρωτόκολλο SSH το οποίο κωδικοποιεί ΟΛΑ τα διακινούμενα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου και του password. Υπάρχουν πολλά προγράμματα που υλοποιούν το πρωτόκολλο SSH και θα πρέπει να προτιμούνται από την εντολή Telnet. •Περισσότερες πληροφορίες για το πρωτόκολλο SSH καθώς και σχετικά προγράμματα υπάρχουν στους δικτυακού τόπους : • http://www.openssh.com/ και http://www.ssh.fi/http://www.openssh.com/http://www.ssh.fi/

25 Δ.Π.Θ. HTML και Internet - 25 Άλλες χρήσιμες υπηρεσίες •Ειδήσεις (News) - USENET •FAQ (Frequently Asked Questions) •Talk •IRC

26 Δ.Π.Θ. HTML και Internet - 26 Κανόνες συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο Υπάρχει μια απλή δεοντολογία η οποία οριοθετεί τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνει κάποιος χρήστης και η οποία συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του Διαδικτύου Σε διεθνές επίπεδο έχει επικρατήσει οι «άγραφοι» αυτοί κανόνες να αναφέρονται ως Netiquette ή etiquette of the Net (ηθική του Διαδικτύου). • Αποστολή μόνο ενυπόγραφων e-mails • Σύντομα και σαφή μηνύματα • Αποφυγή αποστολής μεγάλων αρχείων • Σεβασμός της πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) • Αποφυγή του spamming • Προστασία των προσωπικών δεδομένων • Γρήγορη ανταπόκριση στην εισερχόμενη αλληλογραφία • Ευγένεια και διακριτικότητα στις on line συναναστροφές

27 Δ.Π.Θ. HTML και Internet - 27 Αναζητήσεις στο Διαδίκτυο •Αναζητήσεις προσώπων - finger •Αναζητήσεις πληροφοριών και προγραμμάτων •αναζήτηση με περιήγηση (browsing) •αναζήτηση με χρήση θεματικών ευρετηρίων (subject directories) •αναζήτηση με χρήση μηχανών αναζήτησης (search engines) •συνδυαστική αναζήτηση (combined search engine/subject directory)

28 Δ.Π.Θ. HTML και Internet - 28 Εργαλεία αναζήτησης Σε μια μηχανή αναζήτησης διακρίνουμε τρία βασικά συστατικά: •το ειδικό πρόγραμμα (robot, spider, crawler, κ.ά.), το οποίο αναλαμβάνει να εξερευνήσει όχι μόνο τη κύρια σελίδα αλλά και τις συνδεόμενες σε αυτό σελίδες web (web pages) •το ευρετήριο (index) που δημιουργείται και αναλαμβάνει να ευρετηριάσει όλα τα στοιχεία που συγκεντρώνονται •την τελική εφαρμογή δηλαδή, το πρόγραμμα που λαμβάνει την ερώτηση του χρήστη, τη συγκρίνει με τα δεδομένα που είναι ήδη αποθηκευμένα στη βάση δεδομένων και επιστρέφει τα δεδομένα που ταιριάζουν καλύτερα στο ερώτημα που υπέβαλε ο χρήστης

29 Δ.Π.Θ. HTML και Internet - 29 Βελτίωση της κατάταξης μιας σελίδας •Ο αριθμός των συνδέσεων (links) - Ο αριθμός των συνδέσεων είναι ο πιο σημαντικός (αλλά όχι και ο μόνος) παράγοντας για να πάρει καλύτερη θέση στο Google. Επίσης και άλλες μηχανές αναζήτησης όπως: HotBot, Altavista, Northern Light, Inktomi και MSN χρησιμοποιούν τον αριθμό των συνδέσεων στις κατατάξεις τους •Η σχετικότητα – Δηλαδή, είναι οι σελίδες που συνδέονται στη δική μας σχετικές, χρήσιμες αλλά και σημαντικές στους επισκέπτες της μηχανής αναζήτησης; •Το συνδεόμενο κείμενο – Οι λέξεις που χρησιμοποιούνται για να συνδέσουν άλλες σελίδες στη δική μας είναι οι πιο σοβαροί παράγοντες που συμβάλλουν στη βελτίωση της δημοτικότητας μιας σελίδας. Πρέπει να χρησιμοποιούν όλοι στη σελίδα τους τις ίδιες ακριβώς λέξεις που να περιγράφουν τη σελίδα μας για να συνδεθούν με αυτή

30 Δ.Π.Θ. HTML και Internet - 30 Tο μέλλον του Διαδικτύου •Από 32 bits όπου αποθηκεύεται μία διεύθυνση (IPV 4), θα περάσουμε στα 128 bits (IPV 6) •Περισσότερα στη διεύθυνση http://www.ipv6.org/http://www.ipv6.org/ Οι πιθανοί διάδοχοι του Διαδικτύου είναι: •Το Βackbone Network Service (BNS) είναι προϊόν της συντονισμένης προσπάθειας οργανισμών που χρηματοδοτούνται από την ΝASA και το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα (National Science Foundation) των ΗΠΑ •Το υπερδίκτυο Αbilene όπου 170 αμερικανικά πανεπιστήμια και 50 επιχειρήσεις (μεταξύ των οποίων η Μicrosoft και η ΙΒΜ) έχουν αναλάβει από κοινού την πρωτοβουλία •Στην Ευρώπη καταβάλλονται προσπάθειες για τη χρηματοδότηση του Grid, ενός συστήματος που θα σημαίνει μια νέα επανάσταση. Το Grid θα λειτουργεί με προγράμματα ανοιχτού κώδικα


Κατέβασμα ppt "Δ.Π.Θ. HTML και Internet - 1 HTML και Internet Internet ( INTERconnected NETworks) Το Διαδίκτυο (INTERNET) δεν ανήκει σε κανένα ούτε υπάρχει κεντρική διοίκηση!!!"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google