Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΟΝΤΕΛΟ OSI.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΟΝΤΕΛΟ OSI."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΜΟΝΤΕΛΟ OSI

2

3 Αρχιτεκτονικές Συστήματος
Λόγω της σπουδαιότητας της αρχιτεκτονικής δικτύου, διάφοροι οργανισμοί και κατασκευαστές υπολογιστών έχουν ασχοληθεί με τη τυποποίηση και ανάπτυξη αρχιτεκτονικών. Από τις πιο σημαντικές είναι η Αρχιτεκτονική Συστήματος Δικτύου (System Network Architecture, SNA) της IBM, η Αρχιτεκτονική OSI (το μοντέλο αναφοράς OSI) του ISO και η Αρχιτεκτονική TCP/IP, που χρησιμοποιείται στο Διαδίκτυο.

4 Πρότυπα Δικτύων (Standards)
Μεγαλύτερη αγορά και οικονομίες κλίμακος Ευελιξία του χρήστη στην προμήθεια εξοπλισμού «Πάγωμα» της εξέλιξης της τεχνολογίας Πολλά πρότυπα για την ίδια τεχνολογία Πρότυπα De facto (εκ των πραγμάτων) π.χ. TCP/IP Πρότυπα De jure (με το νόμο) π.χ. OSI

5 ISO & OSI Το 1984, ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (International Standard Organization, ISO) δημοσίευσε ένα μοντέλο στρωματοποιημένης αρχιτεκτονικής δικτύου, με στόχο την τυποποίηση της επικοινωνίας συσκευών διαφορετικών κατασκευαστών. Το μοντέλο αυτό ονομάστηκε Μοντέλο Αναφοράς Διασύνδεσης Ανοικτών Συστημάτων (Open Systems Interconnection Reference Model, OSI RM). Ανοικτά συστήματα (open systems) είναι τα συστήματα, στα οποία η αρχιτεκτονική δεν αποτελεί μυστικό. Τα συστήματα αυτά μπορούν να συντεθούν από συσκευές διαφορετικών κατασκευαστών, που ακολουθούν τα ίδια πρωτόκολλα και πρότυπα.

6

7 Το μοντέλο OSI Το μοντέλο OSI είναι μια ιεραρχική δομή επτά επιπέδων που καθορίζει τις προδιαγραφές επικοινωνίας μεταξύ δύο υπολογιστών, ορίζοντας επακριβώς τον σκοπό κάθε επιπέδου αλλά και τα χρησιμοποιούμενα πρωτόκολλα, και τυποποιήθηκε ως πρότυπο ISO Θεωρήθηκε ότι θα επέτρεπε τη λειτουργική συνεργασία μεταξύ ποικίλων ψηφιακών συσκευών που ήταν διαθέσιμες στην αγορά, ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο κατασκευαστής τους. Περί τα τέλη της δεκαετίας του 1980 ο ISO συνιστούσε την εφαρμογή του μοντέλου OSI ως κοινώς αποδεκτού υποδείγματος σχεδιασμού δικτύων. Ωστόσο εκείνη την εποχή η στοίβα πρωτοκόλλων TCP/IP, η οποία βασιζόταν σε ελαφρώς διαφορετική διαστρωμάτωση επιπέδων, ήταν ήδη επί πολύ καιρό σε ευρεία χρήση. Το TCP/IP ήταν θεμελιώδες για το δίκτυο ARPANET και τα άλλα δίκτυα που εξελίχθηκαν στο σημερινό Διαδίκτυο. Ως αποτέλεσμα το μοντέλο OSI παραμερίστηκε και σήμερα μόνο ένα υποσύνολό του χρησιμοποιείται ακόμη. Η επικρατούσα αντίληψη είναι ότι οι περισσότερες προδιαγραφές του είναι περίπλοκες και η πλήρης λειτουργικότητά του θα χρειαζόταν μεγάλο χρόνο κατασκευής, αν και συνεχίζουν να υπάρχουν σθεναροί υποστηρικτές του.

8 Το μοντέλο OSI Το μοντέλο OSI αποτελείται από επτά ιεραρχικά επίπεδα, τα οποία καλύπτουν διάφορες δικτυακές λειτουργίες, εξοπλισμό και πρωτόκολλα. Το χαμηλότερο επίπεδο βρίσκεται πλησιέστερα στο υλικό και το υψηλότερο στην εφαρμογή. Κάθε επίπεδο εκτελεί μικρό υποσύνολο λειτουργιών, που απαιτούνται για την επικοινωνία με άλλο σύστημα.

9

10 Το μοντέλο OSI Το μοντέλο OSI Οι λειτουργίες της επικοινωνίας τμηματοποιούνται σε ιεραρχικό σύνολο επιπέδων. Κάθε επίπεδο εκτελεί μικρό υποσύνολο λειτουργιών, που απαιτούνται για την επικοινωνία με άλλο σύστημα. Στηρίζεται στο αμέσως χαμηλότερο επίπεδο, το οποίο εκτελεί τις πρωτογενείς λειτουργίες και παρέχει υπηρεσίες στο αμέσως ανώτερο. Τα επίπεδα θα πρέπει να είναι έτσι προσδιορισμένα, ώστε αλλαγές σε ένα επίπεδο να μην απαιτούν αλλαγές και σε άλλα επίπεδα Κάθε επίπεδο επικοινωνεί με τα επίπεδα, που βρίσκονται αμέσως πάνω και κάτω από αυτό και προσφέρει υπηρεσίες στο ανώτερο του επίπεδο. Στηρίζεται στο αμέσως χαμηλότερο επίπεδο, το οποίο εκτελεί τις πρωτογενείς λειτουργίες και παρέχει υπηρεσίες στο αμέσως ανώτερο. Τα επίπεδα θα πρέπει να είναι έτσι προσδιορισμένα, ώστε αλλαγές σε ένα επίπεδο να μην απαιτούν αλλαγές και σε άλλα επίπεδα Η αρκετά διαδεδομένη τεχνική δόμησης, η στρωματοποίηση (layering), έγινε αποδεκτή και από τον ISO. Οι λειτουργίες της επικοινωνίας Τμηματοποιούνται σε ιεραρχικό σύνολο επιπέδων. Κάθε επίπεδο εκτελεί μικρό υποσύνολο λειτουργιών, που απαιτούνται για την επικοινωνία με άλλο σύστημα. Στην ιδανική περίπτωση, τα επίπεδα θα πρέπει να είναι έτσι προσδιορισμένα, ώστε αλλαγές σε ένα επίπεδο να μην απαιτούν αλλαγές και σε άλλα επίπεδα. Έτσι, το πρόβλημα της επικοινωνίας χωρίζεται σε πιο εύκολα διαχειρίσιμα μικρότερα προβλήματα.

11 Τα επίπεδα του μοντέλου OSI
7.Επίπεδο Εφαρμογής 6.Επίπεδο Παρουσίασης 5.Επίπεδο Συνόδου 4.Επίπεδο Μεταφοράς 3.Επίπεδο Δικτύου 2.Επίπεδο Σύνδεσης δεδομένων 1.Φυσικό Επίπεδο

12

13

14

15

16

17

18 Bit Πλαίσιο Πακέτο Υλικό Δεδομένα Λογισμικό

19 Μοντέλο OSI Λογισμικό Υλικό Μονάδα δεδομένων Επίπεδο Λειτουργία
Δεδομένα 7. Εφαρμογής Παρέχεται πρόσβαση των εφαρμογών στο δίκτυο 6. Παρουσίασης Αναπαράσταση δεδομένων και κρυπτογράφηση 5. Συνόδου Έλεγχος του διαλόγου μεταξύ των άκρων της επικοινωνίας Πακέτο 4. Μεταφοράς Αξιόπιστη επικοινωνία από άκρο σε άκρο Υλικό 3. Δικτύου Καθορισμός διαδρομών και λογικών διευθύνσεων των κόμβων στα πλαίσια ενός διαδικτύου Πλαίσιο 2. Σύνδεσης δεδομένων Φυσική διευθυνσιοδότηση Bit 1. Φυσικό Δυαδική μετάδοση σήματος μέσω του φυσικού μέσου

20

21 7. Επίπεδο εφαρμογής (Application layer)
Παρέχει στον χρήστη έναν τρόπο να προσπελάσει μέσω μιας εφαρμογής τις πληροφορίες ενός δικτύου. Είναι η κύρια διασύνδεση του χρήστη με την εφαρμογή και, συνεπώς, με το δίκτυο. Στο επίπεδο αυτό αντιστοιχούν οι κατάλληλες εφαρμογές ώστε να παρέχονται λειτουργίες και μηχανισμοί για την υποστήριξη και διαχείριση των εφαρμογών. Υπεύθυνο για τη δημιουργία των δεδομένων από την εφαρμογή ή την είσοδο των εισερχόμενων δεδομένων στην εφαρμογή. Το επίπεδο αυτό προσδιορίζει το πρωτόκολλο στο οποίο αναφέρονται οι εφαρμογές και δημιουργεί τα κατάλληλα μηνύματα, για να διαπιστώσει αν είναι διαθέσιμη η αντίστοιχη εφαρμογή από την άλλη πλευρά του δικτύου. Στο επίπεδο εφαρμογής ανήκουν: το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ), η μεταφορά αρχείων (file transfer, ftp), η πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων (database access). Παραδείγματα πρωτοκόλλων επιπέδου εφαρμογών αποτελούν τα Telnet, FTP, SMTP και http

22 6.Επίπεδο Παρουσίασης Μετασχηματίζει τα δεδομένα σε τυπική μορφή που την αναμένει το επίπεδο εφαρμογών. Διαμορφώνει τα δεδομένα έτσι ώστε να μπορούν να προχωρήσουν από την πρωτογενή μορφή τους στο επίπεδο εφαρμογής, στο επίπεδο συνόδου. Στο επίπεδο αυτό τα δεδομένα υφίστανται κρυπτογράφηση, συμπίεση, κωδικοποίηση και όποια άλλη διαμόρφωση απαιτεί η μορφή δεδομένων ή ο σχεδιαστής του πρωτοκόλλου. Παράδειγμα: η συμπίεση κειμένου ή μηνύματος. η κρυπτογράφηση κειμένου ή μηνύματος η μετατροπή από έναν κώδικα σε άλλο (π.χ. από ASCII σε EBCDIC). Τα δεδομένα αναπαριστώνται με διαφορετικούς τρόπους στους διάφορους σταθμούς. Έτσι ένας σταθμός δεν είναι δυνατόν να επεξεργαστεί δεδομένα που προέρχονται από έναν άλλο σταθμό όπου χρησιμοποιείται μια διαφορετική μορφή αναπαράστασης δεδομένων. Το επίπεδο παρουσίασης είναι αρμόδιο για την επίλυση αυτού του προβλήματος, είναι δηλαδή ο «μεταφραστής» του δικτύου. Κάτι ανάλογο έχουμε και στην ανθρώπινη επικοινωνία, όπου οι ιδέες, σκέψεις εκφράζονται από λέξεις, προτάσεις μιας συγκεκριμένης γλώσσας. Παραδείγματα αποτελούν η μετατροπή αρχείων από κώδικα EBCDIC σε κώδικα ASCII και η μετατροπή της δομής των δεδομένων σε μορφή XML ή αντίστροφα (π.χ. από XML σε έγγραφο τύπου DOC).

23 5.Επίπεδο συνόδου Το επίπεδο συνόδου επιτρέπει σε δύο εφαρμογές, που εκτελούνται σε διαφορετικούς υπολογιστές, να δημιουργήσουν, να χρησιμοποιήσουν και να τερματίσουν μια σύνδεση, που λέγεται σύνοδος (session). Παρέχει στα υψηλότερα επίπεδα, υπηρεσίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία συνόδων, όπως: Τη δυνατότητα να ξεκινήσουν μια σύνοδο. Τη δυνατότητα να υπάρξει διάλογος, εμποδίζοντας τα δυο μέρη να μεταδίδουν ταυτόχρονα. Τη δυνατότητα να διαχειρίζονται τη σύνδεση, να διαχωρίζουν δηλαδή τη συνοδό σε μέρη. Έτσι είναι δυνατόν αν κάτι πάει στραβά κατά τη μετάδοση των δεδομένων μιας συνόδου, να επαναληφθεί η μετάδοση από ένα σημείο και μετά και η συνοδός να επαναφερθεί στην ομαλή κατάσταση. Τη δυνατότητα να τερματίζουν τη συνοδό με επιτυχία (και τα δυο μέρη συμφωνούν να σταματήσουν). Κάτι ανάλογο έχουμε στη δομή μιας επιστολής, όπου ξεκινάμε με ένα πρόλογο, μεταγράφουμε το κύριο μέρος της επιστολής και κλείνουμε με τον επίλογο και την υπογραφή μας. Όταν δύο άνθρωποι συζητούν, υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες που ακολουθούν ώστε η επικοινωνία τους να είναι πλήρης κι επιτυχής: • Συμφωνούν να μιλούν ο ένας προς τον άλλο. • Αποφεύγουν να μιλούν ταυτόχρονα. • Χωρίζουν τη συζήτηση σε μέρη («Άφησε με να στο περιγράψω και μετά μπορείς να μου πεις τη γνώμη σου»). • Τελειώνουν τη συζήτηση με κάποια σειρά («Θα τα ξαναπούμε αύριο», «Εντάξει. Γεια.»). Πρώτα πρώτα, είναι πιθανό να χρειάζεται κατάλληλη αυθεντικοποίηση των δύο μερών, έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν και τα δύο μέρη έχουν δικαίωμα να πραγματοποιήσουν τη σύνοδο και για να αναγνωριστεί το μέρος που θα πληρώσει και το λογαριασμό στο τέλος. Μετά, τα δύο μέρη πρέπει να συμφωνήσουν πάνω σε μια σειρά επιλογών, όπως, για παράδειγμα, αν θα χρησιμοποιήσουν αμφίδρομη (full–duplex ) ή μονόδρομη (half–duplex) επικοινωνία. Το επίπεδο συνόδου ελέγχει τις συνόδους (δηλαδή τις ανταλλαγές δεδομένων) μεταξύ δύο υπολογιστών, του Α και του Β. Ξεκινά, διαχειρίζεται και τερματίζει τη σύνδεση μεταξύ μιας τοπικής και μιας απομακρυσμένης εφαρμογής. Αντιμετωπίζει λειτουργίες FDX (full duplex, οι Α και Β μιλούν ταυτόχρονα από δύο κανάλια) ή HDX (half-duplex, μιλάει ο Α και μετά απαντάει ο Β από το ένα διαθέσιμο κανάλι), ενώ υποστηρίζει διαδικασίες αποθήκευσης κατάστασης (αγγλ. checkpoint), αναβολής (αγγλ. adjournment), τερματισμού (αγγλ. termination) και επανεκκίνησης (αγγλ. restart). Αυτό το επίπεδο είναι υπεύθυνο για το ομαλό κλείσιμο της συνόδου (που είναι ιδιότητα του TCP) και επίσης για την αποθήκευση και ανάκτηση κατάστασης, λειτουργίες οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται στην στοίβα πρωτοκόλλων του Διαδικτύου. Το επίπεδο συνόδου τις υποστηρίζει συνδιαλέξεις όλων των εφαρμογών που πραγματοποιούνται ταυτόχρονα.

24 4.Επίπεδο Μεταφοράς Η βασική λειτουργία του επιπέδου αυτού είναι
να παραλαμβάνει δεδομένα από το επίπεδο συνόδου (μηνύματα), να τα τεμαχίζει, αν χρειάζεται, σε μικρότερα κομμάτια (μικρότερα μηνύματα), να τα προωθεί στο επίπεδο δικτύου και να εξασφαλίζει ότι τα κομμάτια θα φτάσουν στην άλλη άκρη της ζεύξης σωστά (δηλαδή πακέτα στη σωστή σειρά, χωρίς λάθη και χωρίς απώλειες). Παρέχει τη ζητούμενη ποιότητα υπηρεσίας στο επίπεδο συνόδου (π.χ. μέγιστος αποδεκτός ρυθμός λαθών, μέγιστη αποδεκτή καθυστέρηση, προτεραιότητα, επίπεδο ασφάλειας). Παρακολουθεί τη ροή των πακέτων προς το δίκτυο και φροντίζει να αποφεύγεται η υπερφόρτωση των πόρων του δικτύου. Το επίπεδο μεταφοράς είναι το τέταρτο επίπεδο του μοντέλου αναφοράς OSI. Είναι το χαμηλότερο επίπεδο που παρέχει απ' άκρη σ' άκρη επικοινωνία. Πράγματι, τα επίπεδα μεταφοράς των δύο σταθμών που επικοινωνούν, και βρίσκονται στα δύο άκρα του δικτύου, θεωρούν ότι είναι γειτονικά (δίπλα-δίπλα), αφήνοντας στα τρία χαμηλότερα επίπεδα το έργο της μετάδοσης των δεδομένων μέσω των ενδιάμεσων κόμβων του δικτύου. Έτσι το επίπεδο μεταφοράς είναι επίπεδο «κλειδί» στην ιεραρχία των επτά επιπέδων, αφού μπορεί να θεωρηθεί ότι βρίσκεται στα σύνορα του υποδικτύου και των σταθμών του δικτύου. Οι λειτουργίες, που εκτελούνται σε αυτό το επίπεδο, περιλαμβάνουν τεμαχισμό των μηνυμάτων σε πακέτα, ελέγχους αρτιότητας των πακέτων μετά τη μεταφορά, ελέγχους μη απώλειας ή διπλής εκπομπής τους (δηλαδή πακέτα στη σωστή σειρά, χωρίς λάθη και χωρίς απώλειες). Ακόμα, αυτό το επίπεδο παρέχει τη ζητούμενη ποιότητα υπηρεσίας στο επίπεδο συνόδου (π.χ. μέγιστος αποδεκτός ρυθμός λαθών, μέγιστη αποδεκτή καθυστέρηση, προτεραιότητα, επίπεδο ασφάλειας), παρακολουθεί τη ροή των πακέτων προς το δίκτυο και φροντίζει να αποφεύγεται η υπερφόρτωση των πόρων του δικτύου. Το μέγεθος και η πολυπλοκότητα του πρωτοκόλλου μεταφοράς εξαρτάται από το πόσο αξιόπιστο ή αναξιόπιστο είναι το υποδίκτυο που χρησιμοποιείται καθώς και οι υπηρεσίες του επιπέδου δικτύου.

25 3.Επίπεδο Δικτύου Ο ρόλος του επιπέδου δικτύου είναι η μετάδοση της πληροφορίας από τον σταθμό πηγής στον σταθμό προορισμού μέσω του δικτύου. Για να επιτύχει το σκοπό αυτό, αποδίδει διευθύνσεις στα πακέτα και μετατρέπει τις λογικές διευθύνσεις και τα ονόματα σε φυσικές διευθύνσεις. Η βασική λειτουργία του επιπέδου είναι να παραλαμβάνει πηγαία μηνύματα (από επίπεδο 4), να τα μετατρέπει σε πακέτα (μονάδα μέτρησης της πληροφορίας στο επίπεδο 3) και να κατευθύνει τα πακέτα αυτά προς τον προορισμό τους. Είναι, επίσης, υπεύθυνο για τη διατήρηση της ομαλής κυκλοφορίας των πακέτων στο δίκτυο και την αντιμετώπιση των συμφορήσεων που πολλές φορές παρουσιάζονται σ’ αυτό, όπως και για την τήρηση λογιστικών στοιχείων κίνησης. Ο ρόλος του επιπέδου δικτύου είναι η μετάδοση της πληροφορίας από τον σταθμό πηγής στον σταθμό προορισμού μέσω του δικτύου. Για να επιτύχει το σκοπό αυτό, αποδίδει διευθύνσεις στα πακέτα και μετατρέπει τις λογικές διευθύνσεις και τα ονόματα σε φυσικές διευθύνσεις. Κάτι ανάλογο έχουμε στην ταχυδρομική υπηρεσία όπου για να πάει ένας ταχυδρομικός φάκελος στον προορισμό του χρησιμοποιείται η διεύθυνση που αναγράφεται σε συγκεκριμένο σημείο του φακέλου (οδός, αριθμός, πόλη, χώρα). Το επίπεδο δικτύου χειρίζεται όλα τα προβλήματα που αφορούν τη μετάδοση πακέτων από έναν σταθμό σε έναν άλλο, όταν οι σταθμοί δεν συνδέονται απευθείας αλλά μέσω άλλων ενδιάμεσων κόμβων. Φροντίζει να ακολουθήσουν τα πακέτα τη καλύτερη διαδρομή μέσα στο δίκτυο ανάλογα με την κατάσταση των επικοινωνιακών γραμμών, την προτεραιότητα του σταθμού και των μηνυμάτων του, την καλύτερη εκμετάλλευση των πόρων του δικτύου και την κυκλοφοριακή συμφόρηση (congestion). Χαρακτηριστικό του επιπέδου δικτύου είναι ότι απομονώνει τα υψηλότερα επίπεδα από τις τεχνικές μετάδοσης και μεταγωγής δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τη διασύνδεση διαφορετικών συστημάτων. (Ένα σημαντικό ζήτημα εδώ είναι ο καθορισμός της διαδρομής που θα πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο προς τον παραλήπτη του. Αυτός ο καθορισμός μπορεί είτε να γίνει βάσει στατικών πινάκων (βλ.Routers)που δεν αλλάζουν συχνά είτε να γίνεται στην αρχή κάθε συνόδου είτε να γίνεται δυναμικά, παίρνοντας υπόψη, για παράδειγμα, την πραγματική κίνηση στο δίκτυο τη στιγμή της αποστολής κάθε πακέτου.)

26 2.Επίπεδο Σύνδεσης δεδομένων
Ασχολείται με το να μετατρέπει έναν επικοινωνιακό δίαυλο σε μια ζεύξη. Για να το καταφέρει αυτό: Τεμαχίζει τα δεδομένα εισόδου σε πλαίσια δεδομένων, (ένας τρόπος υλοποίησης αυτής της λειτουργίας είναι, για παράδειγμα, με την πρόσθεση ειδικών ακολουθιών από bits στην αρχή και στο τέλος κάθε πλαισίου) Μεταδίδει ακολουθιακά τα πλαίσια αυτά και επεξεργάζεται τα πλαίσια της απόκρισης που ο δέκτης στέλνει στον πομπό. Ελέγχει και να διορθώνει τα σφάλματα μετάδοσης (πχ από θόρυβο) των πλαισίων. Ρυθμίζει τον ρυθμό μετάδοσης έτσι ώστε ένας γρήγορος πομπός να μην κατακλύζει με bits έναν αργό δέκτη Το επίπεδο σύνδεσης δεδομένων έχει σκοπό να κάνει αξιόπιστη τη φυσική γραμμή σύνδεσης μεταξύ δύο σταθμών. Από τα πακέτα του επιπέδου δικτύου φτιάχνει πλαίσια δεδομένων (data frames). Ορίζει που αρχίζει και που τελειώνει κάθε πλαίσιο προσθέτοντας την κατάλληλη επικεφαλίδα (header) και ουρά (trailer), ανιχνεύει τα σφάλματα μετάδοσης, επιδιορθώνει τα αλλοιωμένα δεδομένα ή ζητά την επανεκπομπή τους στην περίπτωση, που δεν μπορεί να κάνει επιδιόρθωση. Ακόμα, ελέγχει το πότε μπορεί να δεσμεύσει το φυσικό μέσο για την αποστολή των πλαισίων, ώστε να μη γίνει ταυτόχρονη εκπομπή με άλλο σταθμό και, τέλος, μεταβάλλει κατά περίπτωση τη ροή των πλαισίων ανάλογα με τους ρυθμούς, που μπορεί να δεχτεί ο σταθμός παραλήπτης. Αξίζει να σημειωθεί, ότι στην περίπτωση δύο σταθμών που συνδέονται μέσω δικτύου, μεσολαβούν πολλές φυσικές γραμμές και συνεπώς ο έλεγχος και η διόρθωση λαθών θα πρέπει να γίνεται και σε επίπεδο ανώτερο του επιπέδου σύνδεσης δεδομένων (απ' άκρη σ' άκρη).

27 1.Φυσικό επίπεδο Ασχολείται με τη μετάδοση bits μέσω επικοινωνιακών διαύλων Πόσα volt θα αντιπροσωπεύουν το ψηφιακό 1 και πόσα το ψηφιακό 0, Πόσα μικροδευτερόλεπτα διαρκεί ο παλμός που αντιπροσωπεύει ένα bit, Η εξασφάλιση ότι, όταν ο πομπός στέλνει ένα 1 ο δέκτης λαμβάνει κι αυτός ένα 1 και όχι ένα 0. Αν η μετάδοση μπορεί να γίνεται ταυτόχρονα και προς τις δύο κατευθύνσεις, Πώς οι δύο πλευρές αρχίζουν και πώς σταματούν τη μεταξύ τους επικοινωνία, Πόσες ακίδες θα έχει ο κάθε συνδετήρας δικτύου (network connector) και τι αντιπροσωπεύει κάθε ακίδα Το χαμηλότερο επίπεδο του μοντέλου OSI είναι το φυσικό επίπεδο. Αυτό το επίπεδο είναι υπεύθυνο για τη μετάδοση bits μέσα από το τηλεπικοινωνιακό κανάλι, το οποίο μπορεί να είναι απλή δισύρματη γραμμή, ομοαξονικό καλώδιο, οπτική ίνα ή και ασύρματη ζεύξη (μικροκυματική, δορυφορική). Έτσι, το φυσικό επίπεδο, καθορίζει τα ηλεκτρικά και μηχανικά χαρακτηριστικά της σύνδεσης του σταθμού με το μέσο μετάδοσης. Αν, για παράδειγμα, χρησιμοποιείται καλώδιο ως μέσο μετάδοσης, οι προδιαγραφές του φυσικού επιπέδου καθορίζουν πόσους ακροδέκτες έχει ο συνδετήρας, το ρόλο του κάθε ακροδέκτη, τις διαστάσεις του, τις ανοχές κάθε διάστασης κ.ά. Στο επίπεδο αυτό καθορίζεται ο τρόπος αναπαράστασης των bits, Ο και 1, η διάρκεια κάθε bit, η αρχή και το τέλος της μετάδοσης καθώς και το αν η μετάδοση μπορεί να γίνεται μόνο προς την μία κατεύθυνση ή και τις δύο κατευθύνσεις ταυτόχρονα. Αξίζει να σημειωθεί, ότι για το φυσικό επίπεδο τα bits (Ο και 1) δεν έχουν καμία σημασία, δηλαδή το φυσικό επίπεδο δεν το απασχολεί καθόλου το αν μεταφέρει bytes των 8 bits ή χαρακτήρες ASCII των 7 bits.

28 Τι εμπλέκεται - Με ποια επίπεδα

29 Μορφή του σήματος σε κάθε επίπεδο


Κατέβασμα ppt "ΜΟΝΤΕΛΟ OSI."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google