Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
Δρ. Χριστίνα Χατζησωτηρίου Συνάντηση 6η

2 Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ)
Ο θεσμός εντάσσεται στο πλαίσιο του προτεινόμενου από την (Μ.Ο.Ε.Π.Α.Σ.Ε) , «Σχεδίου Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης για την επιτυχία όλων των Παιδιών ». Αρχή της θετικής διάκρισης  άνιση μεταχείριση με βάση τις ανάγκες προτεραιότητας των παιδιών. Γενικός Σκοπός: Η ποιοτική βελτίωση ολόκληρου του εκπαιδευτικού συστήματος με σκοπό τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του στο βαθμό που οδηγεί όλα τα παιδιά στη σχολική επιτυχία.

3 Κριτήρια επιλογής: Η γεωγραφική τοποθεσία, το κοινωνικο-οικονομικό status των οικογενειών, η παρουσία αλλοδαπών ή αλλόγλωσσων παιδιών, η μαθητική διαρροή και το ποσοστό μαθητών ειδικής εκπαίδευσης. «Δίκτυα Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας» (Δ.Ε.Π.)  γυμνάσιο και τα κύρια δημοτικά και νηπιαγωγεία που το τροφοδοτούν.

4 Καθοδηγητικά Όργανα Ομάδα Καθοδήγησης: Παιδαγωγική στήριξη
Δημιουργία και χειρισμός εταιρικών σχέσεων μεταξύ σχολείου-κοινότητας-οικογένειας Στελέχωση: «Συνυπεύθυνοι Δ.Ε.Π.» (διευθυντής γυμνασίου και ένας εκ των διευθυντών των δημοτικών), δύο «Συντονιστές Δ.Ε.Π.» (ένας εκπαιδευτικός μέσης και ένας δημοτικής μερικώς αποσπασμένοι δύο μέρες της εβδομάδας) και  «Εμψυχωτές Δ.Ε.Π.» (εκπαιδευτικοί που βοηθούν τους Συντονιστές έχοντας μείωση τεσσάρων διδακτικών περιόδων). Στην Ομάδα Καθοδήγησης συμμετέχουν οι οικείοι εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι.

5 Συμβούλιο Δικτύου - Συμβουλευτικός Ρόλος
Παρακίνηση των τοπικών φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη σύναψη σχέσεων συνεργασίας με το σχολείο. Συνεργασία με δημοτικές αρχές, συνδέσμους γονέων, εκκλησία, αθλητικά σωματεία, και άλλοι κοινωφελείς οργανισμοί όπως κρατικές υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας, νεολαίας κ.ά

6 Αρχές που διέπουν τη λειτουργία των ΖΕΠ
Συνεχής επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Κίνητρα για εργοδότηση στη ΖΕΠ π.χ. Μισθοδολογικά επιδόματα (υπό μορφή εισήγησης) Μονιμότητα προσωπικού (π.χ. 5 χρόνια) Μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα Υιοθέτηση των σχολικών προγραμμάτων (projects) στη μεθοδολογία διδασκαλίας

7 Δράσεις Εκτός Σχολικού Χώρου
Επέκταση του χρόνου υγιούς απασχόλησης των παιδιών, παρέχοντας  τους ευκαιρίες για συμμετοχή σε εξωσχολικές δραστηριότητες. Έμφαση στην ανάπτυξη πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων που να προάγουν τη σωματική έκφραση και την εκπαίδευση στην εικόνα. Δημιουργία «Επιτροπών Υγείας και Πολιτότητας» (π.χ. Πρόληψη παραβατικών συμπεριφορών) Ανάπτυξη «Βιβλιοθηκών Κέντρων Τεκμηρίωσης» (Β.Κ.Τ) σε κάθε σχολείο (Ως στόχος).

8 Πρακτική Εφαρμογή του Θεσμού
Δεδομένα από: Hajisoteriou, C. (2009) Inching towards Interculturalism: a Trajectory Study of Cypriot Multicultural Educational Policy in the Context of the European Union, Unpublished PhD Thesis, University of Cambridge.

9 Απομάκρυνση Ε/Κ Μαθητών
Αντιμετωπίζουμε μια περίεργη κατάσταση στο σχολείο μας. Ογδόντα πέντε τις εκατόν των μαθητών μας είναι μετανάστες. Γιατί συνέβηκε αυτό; Όταν οι μετανάστες και κυρίως οι Πόντιοι γράφτηκαν στο σχολείο αυτό, οι Ε/Κ γονείς σταδιακά απομάκρυναν τα παιδιά τους από το σχολείο αυτό. Πίστευαν ότι η εκπαιδευτική διαδικασία έγινε ανεπαρκής. Ως αποτέλεσμα το σχολείο έχει υψηλά ποσοστά αλλοδαπών μαθητών. (Εκπ/κός, Πάφος) Κάποια σχολεία ανήκουν στο πρόγραμμα των ΖΕΠ. Παρόλα αυτά το Σχολείο Γ έγινε γκέτο. (Εκπ/κός, Πάφος)

10 Στήριξη από Υ.Π.Π;;; Στην περίπτωση τη δική μας εκείνο που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να εποπτικοποιήσουμε την όλη εκπαιδευτική δραστηριότητα και εδώ είναι πάλι μια έλλειψη. Θα έπρεπε σε τάξεις όπου η πλειοψηφία είναι μετανάστες να υπάρχoυν τεχνολογικά μέσα, εικόνα, ήχος, βίντεο κλπ, να μπορεί να δώσει εκείνα που δεν μπορεί να δώσει η γλώσσα. Τούτο το πράγμα δεν υπάρχει. Δηλαδή αν ήθελε το υπουργείο να στηρίξει τα σχολεία που έχουν αλλόγλωσσους, θα έπρεπε σε κάθε τάξη να δώσει 1000 λίρες και να βάλει ένα DLP και να μπορεί ο δάσκαλος να δείξει ένα βίντεο, να παίξει μουσική και να μη διαλύεται μέχρι να στήσει το ένα DLP το οποίο υπάρχει και είναι κοινό. (Εκπ/κός, Λευκωσία)

11 Το σχολείο μας από τη στιγμή που είναι ΖΕΠ γίνεται μια προσπάθεια από το υπουργείο, δηλαδή μας στηρίζει σε αρκετό βαθμό και δεν ξέρω αν προσπαθούν να στηρίξουν τώρα μια γενική πολιτική παίρνοντας παραδείγματα, δηλαδή είναι πιλοτικά που γίνονται τούτη η προσπάθεια σε ορισμένα σχολεία που ίσως να αλλάξει κάτι μετά αλλά εντάξει και επειδή είναι πιλοτικά βλέπουμε ότι βελτιώνεται κάτι με το χρόνο. Δηλαδή εξαρτάται από εμάς. Έχουμε ορισμένους γενικούς στόχους που θα μας στηρίξουν οικονομικά κλπ, αλλά δεν ήρθαν ποτέ να μας πουν ξέρεις συγκεκριμένα κάτι. Είναι εμείς που καθορίζουμε την πολιτική μέσα στο σχολείο μας, απλά έχουμε τη στήριξη του υπουργείου, από τούτη την άποψη. (Εκπ/κός - Λευκωσία)

12 Εξωσχολικές Δραστηριότητες
Ή ξεκινούμε τώρα εργαστήρι φωτογραφικού ομίλου, που είναι τα μωρά θα έρχονται να μαθαίνουν τέχνη της φωτογραφίας και να ασχοληθούμε με τη γύρω περιοχή που τούτο θα γίνει Σάββατα ή απογεύματα που τους δίνεις την ευκαιρία πάλι να ασχοληθούν κάτι πέραν από τα μαθήματα που θα τους φέρει όμως και κοντά στη γύρω τους ζωή. Ή να κάνουν διάφορα projects με τη camera. Σου λέω τώρα τούτα τα προγράμματα που οργανώσαμε τώρα. (Εκπ/κός - Λευκωσία)

13 Λειτουργούν κάποιοι ομίλοι όπως για παράδειγμα ο δημοσιογράφικός όμιλος ο οποίος πέρυσι έκανε ένα ντοκυμαντέρ για τα πάρκα της Λευκωσίας κλπ. Ο δημοσιογραφικός-κινηματογραφικός όμιλος. Ουσιαστικά 30 με 40 παιδιά απασχοληθήκαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς σε απογευματινό ελεύθερο χρόνο για να κινηματογραφήσουν τα πάρκα. Ο τίτλος τελικά κατέληξε ‘Αν ήμουν δήμαρχος’, άρα τι θα έκανα σε σχέση με τούτο το πράγμα. Επίσης η φετινή προσπάθεια είναι να γίνουν χορευτικός όμιλος, όμιλος επιτραπέζιας αντισφαίρισης, γίνονται κάποια μαθήματα, ξεκινήσαν προς τους γονείς για Η/Υ μαζί με τα παιδιά τους και επίσης υπάρχει μια προσπάθεια να βρεθεί καινούργιο υλικό εκπαιδευτικό. Τούτα όμως γίνονται μέσα στο πλαίσιο της ομάδας καθοδήγησης. Σε κάθε περιοχή, υπάρχουν 3 ΖΕΠ, μια στη Λεμεσό, μια στη Λευκωσία και μια στην Πάφο και η κάθε ομάδα καθοδήγησης προσπαθεί να αναζητήσει συνεργασίες πάνω στη βάση των δικών της αναγκών. (Εκπ/κός - Λευκωσίας)

14 Συμπεράσματα Φυσική και κοινωνική αποξένωση των παιδιών των μεταναστών στα σχολεία ΖΕΠ. Το Α.Π. επιδέχεται διαφοροποίηση μόνο στα σχολεία ΖΕΠ Ποιες οι συνέπειες; Σχέδιο οικοδόμησης του έθνους-κράτους στα σχολεία με χαμηλό ποσοστό αλλοδαπών μαθητών.

15 Ευχαριστώ!


Κατέβασμα ppt "Θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google