Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

“Ευρωπαϊκό Δίκτυο επιτήρησης και ελέγχου του καρκίνου τραχήλου μήτρας στα νέα Κράτη Μέλη - AURORA” 3η Ενότητα: Οργάνωση, διαχείριση και αξιολόγηση των.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "“Ευρωπαϊκό Δίκτυο επιτήρησης και ελέγχου του καρκίνου τραχήλου μήτρας στα νέα Κράτη Μέλη - AURORA” 3η Ενότητα: Οργάνωση, διαχείριση και αξιολόγηση των."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 “Ευρωπαϊκό Δίκτυο επιτήρησης και ελέγχου του καρκίνου τραχήλου μήτρας στα νέα Κράτη Μέλη - AURORA”
3η Ενότητα: Οργάνωση, διαχείριση και αξιολόγηση των μαθημάτων «Εκπαίδευσης των Εκπαιδευτών»

2 Το παρόν υλικό προέρχεται από το πρόγραμμα «AURORA» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος Υγείας.

3 Περιεχόμενο 1. Προσδιορισμός των αναγκών κατάρτισης 2. Διοργάνωση κατάρτισης 3. Πρακτικά ζητήματα 4. Μεθοδολογία: θεωρία σχετικά με την εκπαίδευση και τις αρχές μάθησης ενηλίκων 5. Αρχές μάθησης ενηλίκων: Ανδραγωγή 6. Κύκλος μάθησης: πώς να ανακαλύψετε και να αφομοιώσετε τη νέα γνώση 7. Ο ρόλος του εκπαιδευτή: διευκόλυνση της μάθησης 8. Παγίδες στις μικρές ομάδες εργασίας 9. Κάνοντάς το σωστά: οι συμμετέχοντες θεωρούν τη συζήτηση σε μικρές ομάδες ανταποδοτική όταν… 10. 9 βήματα: ένα πρακτικός οδηγός για την εργασία σε ομάδα 11. Κερδίζοντας την αλληλεπίδραση με το ακροατήριο: τεχνικές συμμετοχής 12. Υλικό κατάρτισης 13. Ανατροφοδότηση και αξιολόγηση 14. Πηγές

4 Προσδιορισμός των εκπαιδευτικών αναγκών
Στον τομέα της υγείας η κατάρτιση αποτελεί μέρος της επαγγελματική ζωής Τι είναι η κατάρτιση; Κατάρτιση είναι σε γενικές γραμμές τα μαθήματα και οι εκπαιδευτικές ενότητες που συντονίζονται από έναν εκπαιδευτή. Συμβαίνει πολύ συχνά ‘ο συντονισμός από εκπαιδευτή’ να θεωρείται μια διάλεξη ή παρουσίαση. Αλλά αυτή η ‘παραδοσιακή’ μορφή μάθησης βάσει μιας σειράς μαθημάτων δεν θα πρέπει να θεωρείται ο μοναδικός τρόπος για τους συμμετέχοντες να κερδίσουν και να διατηρήσουν γνώση, δεξιότητες και συμπεριφοριστικά γνωρίσματα που είναι απαραίτητα για να εργάζονται αποτελεσματικά. Τα μαθήματα του AURORA θα είναι ένα μείγμα εκπαίδευσης με τη χρήση υπολογιστή και αυτοδιαχειριζόμενης μάθησης Κατάρτιση Εναντίον Εκπαίδευσης Η εκπαίδευση περιγράφεται συχνότερα ως εστίαση στη γνώση που πρόκειται να μεταφερθεί στον μαθητή. Εκπαίδευση είναι αυτό που γίνεται π.χ. στα Πανεπιστήμια. Η κατάρτιση εστιάζει στην διδασκαλία κάποιου για το πώς θα κάνει κάτι. Εστιάζει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων. Για τον λόγο αυτό, η κατάρτιση είναι πιο συγκεκριμένη και εξειδικευμένη, και είναι ευκολότερο να προσδιοριστούν οι στόχοι και τα αποτελέσματά της.

5 Προσδιορισμός των αναγκών κατάρτισης
Στον τομέα της υγείας χρειάζεται όχι μόνο να διασφαλίζεται ότι οι νεοδιορισθέντες επαγγελματίες υγείας είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι αλλά και η διατήρηση της ποιότητας στην απόδοσή τους Γιατί να καταρτιστώ; Η κατάρτιση αποτελεί μέρος της προσωπικής – επαγγελματικής ανάπτυξης. Η κατάρτιση δίνει τη δυνατότητα στον καταρτιζόμενο να αναπτύξει τις επαγγελματικές του/ της ικανότητες και να έχει καλύτερη απόδοση. Καλά καταρτιζόμενοι επαγγελματίες υγείας είναι πιο αποδοτικοί και ευχαριστημένοι με την εργασία τους. Η κατάρτιση μπορεί να λειτουργήσει σαν κίνητρο. Δεν θα αναπτύξει μόνο τις επαγγελματικές ικανότητες και δεξιότητες αλλά τα κίνητρα και το ομαδικό πνεύμα, καθώς η επαφή με τους άλλους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων κατάρτισης θα εμπλουτίσει το εργασιακό περιβάλλον.

6 Προσδιορισμός των αναγκών κατάρτισης
Γιατί να καταρτιστώ; Η διαδικασία της κατάρτισης πρέπει να ξεκινήσει με ένα ξεκάθαρο προσδιορισμό των αναγκών των καταρτιζομένων. Ο μόνος τρόπος διασφάλισης ότι οι ανάγκες έχουν προσδιοριστεί επαρκώς είναι να βρούμε έναν τρόπο να αντλήσουμε πληροφορίες κατευθείαν από την ομάδα στόχο. Κάτι τέτοιο μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη διοργάνωση διερευνητικών συναντήσεων με αντιπροσώπους του τομέα της υγείας ή με προσωπικές συνεντεύξεις με τον ιατρό και τις νοσοκόμες. Επίσης, τα αποτελέσματα του AURORA για την “Ανάλυση των Τοπικών Πλαισίων” μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να προσδιορίσουμε εάν η δραστηριότητα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καταρτιζομένων.

7 Προσδιορισμός των εκπαιδευτικών αναγκών
Για να καταγράψουμε τα αναμενόμενα εκπαιδευτικά αποτελέσματα, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κατάλληλη γλώσσα Παραδείγματα εναλλακτικών εκπαιδευτικών μεθόδων: • Εξ’ αποστάσεων μάθηση: κατάρτιση με χρήση υπολογιστή και εξ’ αποστάσεως μάθηση (e-learning) • Εκπαίδευση στον χώρο εργασίας: Καθοδήγηση, προετοιμασία και αξιολόγηση • Αυτοδιαχειριζόμενη μάθηση: Παρατηρήσεις και συνεδριάσεις, ανάγνωση, έρευνα, εργασίες • Ευρύτερες ευκαιρίες: Εκπαιδευτικές επισκέψεις, αποσπάσεις και σκιαγράφηση εργασίας, συνέδρια και ομάδες εργασίας Προσδιορισμός των αναμενόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων! να βοηθηθούν οι εκπαιδευτές και οι καταρτιζόμενοι να εστιάσουν στο ουσιαστικό περιεχόμενο της κατάρτισης. να συντελέσει στον προσδιορισμός περαιτέρω αναγκών κατάρτισης. Τα μαθησιακά αποτελέσματα θα πρέπει να είναι: Συγκεκριμένα, Διαχειρίσιμα, Εφικτά, Σχετικά, Σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

8 Προσδιορισμός αναγκών
κατάρτισης Γιατί πρέπει οι εκπαιδευτές να χάσουν χρόνο προσδιορίζοντας και καταγράφοντας τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα; Η κατάρτιση θα πρέπει να είναι πραγματοποιήσιμη (π.χ. να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καταρτιζομένων), εφικτή μέσα στο δεδομένο χρονικό διάστημα, να παρέχει τη δυνατότητα αξιολόγησής της τόσο από τους καταρτιζόμενους όσο και από τους εκπαιδευτές για την αποτίμηση όσων έχουν επιτευχθεί. Η σειρά μαθημάτων διασφαλίζει ότι οι εκπαιδευτές και οι καταρτιζόμενοι γνωρίζουν τους ακριβείς στόχους τις εκπαίδευσης. Η επιλογή τεχνικής της κατάρτισης. Ιδιαιτερότητες του πλαισίου στο οποίο θα διεξαχθεί η κατάρτιση και ιδιαίτερα οι δυσπρόσιτοι πληθυσμοί, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη Αυτή η σειρά μαθημάτων κατάρτισης αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος AURORA και απευθύνεται σε επαγγελματίες που ασχολούνται με τη Διαλογή του Καρκίνου Τραχήλου Μήτρας. Την ομάδα στόχου των δραστηριοτήτων κατάρτισης αποτελούν επαγγελματίες υγείας και συγκεκριμένα: γυναικολόγοι, σύμβουλοι οικογενειακού προγραμματισμού, νοσηλεύτριες, γενικοί ιατροί, κτλ. Συνοψίζοντας, αρχικά, οι εκπαιδευτές πρέπει να προσδιορίσουν τις ανάγκες κατάρτισης ώστε να είναι η κατάρτιση προσιτή σε κάθε συμμετέχοντα.

9 Προσδιορισμός αναγκών κατάρτισης
Όταν έχουμε προσδιορίσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες και την ομάδα στόχο, το επόμενο βήμα είναι ο προσδιορισμός των στόχων της κατάρτισης Θέτοντας τους στόχους κατάρτισης Οι ανάγκες που έχουν προσδιοριστεί θα πρέπει να μεταφραστούν σε συγκεκριμένα θέματα που θα αποτελέσουν μέρος της κατάρτισης. Ταυτόχρονα, προσοχή πρέπει να δοθεί στη συγκεκριμένη ομάδα στόχο: τι επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων απαιτείται και ποια μέθοδος είναι κατάλληλη (δείτε επίσης τα κεφάλαια που αφορούν την μεθοδολογία και τις τεχνικές κατάρτισης). Είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη όλες τις πηγές που συμβάλλουν στον προσδιορισμό των αναγκών κατάρτισης Συνίσταται να ακολουθείται μια συστηματική και δομημένη προσέγγιση στη μετάφραση των προσδιοριζόμενων αναγκών σε στόχους μιας κατάρτισης ή προγράμματος. Η στρατηγική θα μπορούσε να είναι κάπως έτσι: Συλλογή του συνόλου των αναγκών που έχουν αναφερθεί. Προσδιορισμός, όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένα, των αναγκών, γνώσεων και συμπεριφορών που απαιτούνται για να επιτευχθεί η κάλυψη της κάθε ανάγκης.

10 Προσδιορισμός των αναγκών κατάρτισης
Προσδιορίστε με σειρά προτεραιότητας τις πιο σημαντικές ανάγκες. Κατόπιν συζήτησης, αξιολογήστε το μέγεθος του κενού στην κατάρτιση και συντάξτε μια λίστα αναγκών. Λάβετε υπόψη σας οποιοδήποτε άλλο στοιχείο σχετικό με το πρόβλημα. Καταλήξτε σε ένα τελικό συμπέρασμα βάσει: Προτεραιότητα της ανάγκης απόδοσης του ρόλου. Αποτελέσματα της λίστας των αναγκών και το μέγεθος του κενού στην κατάρτιση. Στοιχεία από άλλες πηγές. Πιθανή διάρκεια της ανάγκης – μερικά προβλήματα εξαφανίζονται με την πάροδο του χρόνου. Ποσοστό του πληθυσμού στόχου στον οποίο αποκρίνονται οι ανάγκες που έχουν προσδιοριστεί. Κόστος, κοινωνικό και οικονομικό, σε περίπτωση που αγνοήσουμε την ανάγκη. Με αυτή τη συστηματική προσέγγιση είναι λιγότερο πιθανό να παραληφθούν σημαντικές πλευρές του προβλήματος.

11 Οργάνωση της κατάρτισης Προσδιορισμός των πηγών κατάρτισης
Στον σχεδιασμό της κατάρτισης, λάβετε υπόψη σας τις πηγές κατάρτισης. Προσπαθήστε να τις προσδιορίσετε δημιουργώντας μια λίστα όπως η ακόλουθη: Άνθρωποι: οι εκπαιδευτές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα του AURORA «εκπαιδεύστε τους εκπαιδευτές», οι ειδικοί, οι γενικοί ιατροί, οι επαγγελματίες υγείας, οι ίδιοι οι συμμετέχοντες, οι ασθενείς, κτλ… Χώροι: επισκέψεις σε σχετικά ιατρικά κέντρα, νοσοκομεία, πανεπιστήμια, κτλ. Γραπτό ή διαδικτυακό υλικό: υλικό εξ’ αποστάσεως μάθησης του AURORA, βιβλία, εφημερίδες, φυλλάδια, εγχειρίδια, βίντεο, διαδικτυακό υλικό, κτλ.

12 Οργάνωση της κατάρτισης
Δημιουργήστε το καλύτερο δυνατό μαθησιακό περιβάλλον Όποιες μεθόδους και αν υιοθετήσετε, υπάρχει ένα βασικό ζήτημα που πρέπει να προσδιοριστεί: πώς διασφαλίζουμε ότι οι καταρτιζόμενοι αισθάνονται άνετα. Με άλλα λόγια, πώς δημιουργούμε το κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον; Χώρος: ένας χώρος γεωγραφικά ξεχωριστός από τον επαγγελματικό χώρο των καταρτιζομένων, βοηθάει. Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχουν λιγότερες διακοπές για εργασιακά θέματα (τα κινητά τηλέφωνα θα πρέπει να είναι ρητώς κλειστά!), γεγονός που θα διευκολύνει τους σκοπούς και τα αποτελέσματα της κατάρτισης. Χωροταξικά ζητήματα: η φυσική άνεση είναι σημαντική. Λάβετε υπόψη: • τη θερμοκρασία δωματίου, • τον εξαερισμό του χώρου, • την επάρκεια των καθισμάτων, • τη διάταξη των θέσεων – μπορούν όλοι να δουν τον ομιλητή; Μπορεί ο ομιλητής να δει όλα τα άτομα στο ακροατήριο; Υπάρχουν επαρκείς χώροι για διάλλειμα και δραστηριότητες σε μικρές ομάδες;

13 Οργάνωση κατάρτισης Αποφασίζοντας για το υλικό και τη μεθοδολογία
Οι εκπαιδευτές πρέπει να αποφασίσουν σε πρώιμο στάδιο πώς θέλουν διεξαχθεί η κατάρτιση. Αυτό συνεπάγεται ότι πρέπει να προσδιορίσουν: - Τι υλικό θα δώσουν στους καταρτιζόμενους, είτε εκ των προτέρων είτε κατά τη διάρκεια της κατάρτισης (πρόγραμμα, εγχειρίδια, σημειώσεις). - Ποια εργαλεία θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν; (PowerPoint, συσκευή προβολής, βίντεο/DVD, πίνακας παρουσιάσεων) Αποφασίζοντας για τη δραστηριότητα Συγχρονισμός: διάρκεια (μια μέρα, μερικές μέρες) Επίπεδο κατάρτισης: για έμπειρους ή για αρχάριους συμμετέχοντες; Στόχος των μαθημάτων: μεταφορά γνώσης ή δεξιοτήτων, αλλαγή αξιών ή στάσεων; Προσδιορίστε τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα εκ των προτέρων. Αποτελούν τη βάση όλων των περεταίρω αποφάσεων.

14 Οργάνωση κατάρτισης Πρακτικά ζητήματα οργάνωσης
1. Αποστολή προσκλήσεων ή επιβεβαίωση συμμετοχής των καταρτιζομένων. (κατ’ ελάχιστο 2 μήνες πριν) 2. Αποστολή υλικού έγκαιρα, έτσι ώστε να έχουν αρκετό χρόνο να προετοιμαστούν. (κατ’ ελάχιστο 2 εβδομάδες) 3. Ενημέρωση την εκπαιδευτών και των καταρτιζομένων σχετικά με τους «βασικούς κανόνες». Προετοιμασία των εργαλείων αξιολόγησης (ερωτηματολόγια αξιολόγησης πριν και μετά την κατάρτιση κτλ.) 5. Προετοιμασία κονκάρδων για τους συμμετέχοντες και τους εκπαιδευτές. 6. Διαλείμματα για καφέ/ γεύμα: εξασφαλίστε ότι ο καφές, το τσάι και το γεύμα διατίθενται την κατάλληλη στιγμή. 7. Προετοιμασία των εντύπων που θα βρίσκονται στον χώρο. 8. Προετοιμασία του PowerPoint, του μηχανήματος προβολής, των πινάκων παρουσιάσεων και των μαρκαδόρων, κτλ. 9. Μετά το γεγονός: συλλογή των αποτελεσμάτων αξιολόγησης και σχεδιασμός της μεταπαρακολούθησης. Συζήτηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης με τους εκπαιδευόμενους και μέσα στο χώρο κατάρτισης.

15 Δημιουργία του κατάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος
Πρακτικά ζητήματα Πώς να δημιουργήσετε το κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον Συγχρονισμός Πώς να αισθανθούν άνετα οι καταρτιζόμενοι Βασικοί κανόνες Δημιουργία του κατάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος Πολύ άσκοπο τρέξιμο την τελευταία στιγμή για συνεννοήσεις όσον αφορά εξοπλισμό και υλικό δεν είναι επαγγελματικό και κλονίζει την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του εκπαιδευτή. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι, πριν την έναρξη του μαθήματος, ότι οι εκπαιδευτές έχουν προσδιορίσει τι ακριβώς εξοπλισμό χρειάζεστε (π.χ. μηχανήματα προβολής, PowerPoint, πίνακες παρουσιάσεων, κτλ.) έτσι ώστε να μπορείτε να ξεκινήσετε οργανωμένα και στην ώρα σας. Δώστε το τελικό πρόγραμμα στους καταρτιζόμενους (που θα συμπεριλαμβάνει και τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα) 7-14 μέρες πριν την έναρξη των μαθημάτων (γραπτώς ή ηλεκτρονικώς). Στην αρχή των μαθημάτων υπογραμμίστε (π.χ. με τη χρήση PowerPoint ή μηχανημάτων προβολής ή με αναφορά στο γραπτό υλικό που έχει διανεμηθεί) τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και εξηγήστε γιατί θεωρούνται σημαντικά.

16 Πώς να αισθανθούν άνετα οι καταρτιζόμενοι
Πρακτικά ζητήματα Πώς να αισθανθούν άνετα οι καταρτιζόμενοι Βασικοί κανόνες Συγχρονισμός Πώς να αισθανθούν άνετα οι καταρτιζόμενοι Βασικοί κανόνες Συγχρονισμός Ο χρόνος είναι μια πηγή, αλλά ο συγχρονισμός αποτελεί έναν πιθανό κίνδυνο. Σκεφτείτε τον χρόνο έναρξης και λήξης: μπορεί το κοινό ρεαλιστικά να έρθει στον χώρο διεξαγωγής από τα σπίτια τους στην ώρα τους για να ξεκινήσει το μάθημα; Μπορεί η καθυστερημένη λήξη του προγράμματος να κάνει κάποιους να θέλουν να φύγουν νωρίς ώστε να φτάσουν έγκαιρα στο σπίτι τους; Συστηματικά διαλείμματα είναι απαραίτητα για την ανανέωση του ακροατηρίου – αλλά δώστε προσοχή γιατί ο χρόνος που θα δαπανηθεί για τον καφέ, είναι συνήθως μεγαλύτερος από αυτόν που αρχικά έχουν υπολογίσει οι εκπαιδευτές. Πώς να αισθανθούν άνετα οι καταρτιζόμενοι Οι ανάγκες των ενήλικων μαθητών είναι διαφορετικές από αυτές των άλλων ομάδων, όπως οι φοιτητές. Το περιβάλλον κατάρτισης μπορεί να είναι άβολο για αυτούς. Για αυτό, λοιπόν, σκεφτείτε την άφιξη στον χώρο κατάρτισης: είναι η διαδικασία υποδοχής κατάλληλη; (Υπάρχει κάποιο μέλος της ομάδας των εκπαιδευτών για να υποδεχθεί τους καταρτιζόμενους κατά την άφιξή τους; Υπάρχει καφές; Έχουν φτιαχτεί κονκάρδες με τα ονόματα; Προσπαθεί η ομάδα των εκπαιδευτών να αναμειχθεί με τους συμμετέχοντες στα διαλείμματα ή τα γεύματα;

17 Πρακτικά ζητήματα Πώς να αισθανθούν άνετα οι καταρτιζόμενοι Βασικοί κανόνες Δώστε προσοχή στην εναρκτήρια συνάντηση: έχουν προσδιοριστεί επαρκώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα; Διατηρήστε ένα υποστηρικτικό κλίμα: να είστε σε εγρήγορση για πιθανά σημάδια αμηχανίας και σε ετοιμότητα για ενθάρρυνση και εμψύχωση όταν κριθεί απαραίτητο. Προσπαθήστε να είναι σύντομες οι ενότητες που παρουσιάζετε και να κάνετε διαλείμματα. Επίσης, εξασφαλίστε αρκετό χρόνο για συζήτηση και για να απαντήσετε σε ερωτήσεις ώστε να διασφαλίσετε ότι η διαδικασία κατάρτισης βαίνει ομαλώς για τους καταρτιζόμενους και όχι μόνο για τους εκπαιδευτές. Στις επίσημες συναντήσεις, παρουσιάστε πληροφορίες πολύ καλά δομημένες και οργανωμένες, και χρησιμοποιήστε ανακεφαλαιώσεις/ συνόψεις/ επικεφαλίδες, κτλ. (για παράδειγμα, μέσω του ‘PowerPoint’). Διατηρήστε το περιεχόμενο ενδιαφέρον για το κοινό και χρησιμοποιήστε ποικιλία στις παρουσιάσεις για να το επιτύχετε. Είναι σημαντικό να δώσετε τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης ή εφαρμογής: μελέτες περιπτώσεων, ομαδικές συζητήσεις, αναφορές, παιχνίδια ρόλων, κτλ.

18 Πρακτικά ζητήματα Δημιουργία και εφαρμογή κατάλληλων βασικών κανόνων
Βασικοί κανόνες Δημιουργία και εφαρμογή κατάλληλων βασικών κανόνων Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι οι καταρτιζόμενοι καταλαβαίνουν τις ευθύνες τους. Με άλλα λόγια, μη θεωρείται δεδομένο ότι ο κάθε καταρτιζόμενος είναι ένας πρόθυμος μαθητής! Εσείς, ο εκπαιδευτής είσαστε υπεύθυνος να διασφαλίσετε ότι οι καταρτιζόμενοι συνεργάζονται ακολουθώντας «βασικούς κανόνες», οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι απλή κανόνες καλής συμπεριφοράς απέναντι στους άλλους. Είναι καλύτερα να ξεκαθαρίζετε τους κανόνες στην αρχή της κατάρτισης για να αποφύγετε παρεξηγήσεις αργότερα. Λάβετε υπόψη: Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι απαραίτητη – όταν υπάρχει λόγος αποχώρησης πριν την ολοκλήρωση του μαθήματος, θα πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς σε αντίστοιχη φόρμα, Συγχρονισμός: θα χάσετε χρόνο αν δεν δείξετε ξεκάθαρα ότι το χρονοδιάγραμμα δεν είναι ενδεικτικό: προσπαθήστε να ξεκινάτε την καθορισμένη ώρα και να ολοκληρώνετε έγκαιρα. Η συμμετοχή είναι σημαντική – μπορεί να χρειαστεί να εξηγήσετε ότι, ιδιαίτερα στις μεθόδους εκπαίδευσης σε μικρές ομάδες (δείτε κεφ. 6), απαιτείται ενεργή συμμετοχή.

19 Μεθοδολογία: θεωρία σχετικά με την εκπαίδευση και τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων
Σχεδιασμένη για να βοηθήσει τους εκπαιδευτές (εκπαιδευτές των επαγγελματιών υγείας) για να: κατανοήσουν τη σημασία της συμμετοχής στην εκπαίδευση και την ποικιλία των επιλεγμένων μεθόδων προσδιορίσουν τις γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες που αποτελούν μέρος της εκπαίδευσης για την υγεία αναπτύξουν συγκεκριμένες στρατηγικές και μεθόδους κατάρτισης για τη διαλογή του καρκίνου τραχήλου μήτρας καταρτίσουν κατευθυντήριες γραμμές ορθών πρακτικών εκπαίδευσης για τη διαλογή του καρκίνου τραχήλου μήτρας, οι οποίες θα βοηθήσουν εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές να καταλαβαίνουν αν η εκπαίδευση είναι αποτελεσματική

20 Αρχές μάθησης ενηλίκων: Ανδραγωγή
Οι επαγγελματίες υγείας που εμπλέκονται στη διαλογή του καρκίνου τραχήλου μήτρας: (γυναικολόγοι, νοσοκόμες, ιατροί, κλπ.) έχουν ήδη: Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία και γνώση Αίτημα για τον εντοπισμό των μαθησιακών αναγκών, Ενδιαφέρον για πρακτικά αποτελέσματα και γνώσεις, Ανάγκη να αντιμετωπίζονται ως ισότιμοι Η ιδανική μαθησιακή διαδικασία καλύπτει και τα τέσσερα αυτά στοιχεία

21 Κύκλος μάθησης: πώς να διερευνήσουμε και να αφομοιώσουμε τις νέες γνώσεις
Συμπυκνωμένη εμπειρία: παιχνίδι ρόλων, διαδηλώσεις «κάντο με το σωστό / λάθος τρόπο»: π.χ. στρατηγικές επικοινωνίας με δύσκολα προσβάσιμους πληθυσμούς στη διαλογή καρκίνου τραχήλου μήτρας Διαμόρφωση αφηρημένων εννοιών: δομημένες συζητήσεις σχετικά με τις εμπειρίες των εκπαιδευομένων και τα συμπεράσματά τους Πολλαπλή επιλογή Νοητικοί χάρτες Παρατήρηση και προβληματισμός: Διάλεξη / παρουσίαση Έρευνα: παρέχεται στους εκπαιδευόμενους κάποια βιβλιογραφία και θα πρέπει να βρουν την πιο κατάλληλη θεωρία για να λύσουν μια μελέτη περίπτωσης / απαντήσουν σε μια ερώτηση. Δοκιμή σε νέες καταστάσεις : Ο εκπαιδευόμενος κάνει μια λίστα, με βάση την θεωρία. Οι εκπαιδευόμενοι αξιολογούν εάν σε μια μελέτη περίπτωσης η θεωρία εφαρμόστηκε σωστά ή λάθος.

22 Ο ρόλος του εκπαιδευτή: διευκόλυνση της μάθησης
Προσδιορισμός των εκπαιδευτικών αναγκών Βελτίωση των στρατηγικών επικοινωνίας, σύμφωνα με τις ανάγκες των δύσκολα προσβάσιμων πληθυσμών Προσδιορισμός των επιθυμητών αποτελεσμάτων της εκπαίδευση Κατάλληλη επικοινωνία με τους εκπαιδευόμενους με σκοπό την προώθηση της συμμετοχής στη διαλογή του καρκίνου τραχήλου μήτρας, Βελτίωση της μεταπαρακολούθησης και Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των τεστ Παπανικολάου Σχεδιασμός μαθημάτων και προγραμμάτων Σύμφωνα με τις κατά τόπους οδηγίες για τη διαλογή του καρκίνου τραχήλου μήτρας Λαμβάνοντας υπόψη και επιλέγοντας τα μέσα και τις μεθόδους Σύμφωνα με τους εκπαιδευόμενους (επαγγελματίες υγείας που εμπλέκονται στη διαλογή του καρκίνου τραχήλου μήτρας) και τους τοπικούς πόρους Διεξαγωγή εκπαίδευση Προσαρμοσμένη στους εκπαιδευόμενους Αξιολόγηση και ανάλυση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης «Κατάλληλοι συνεργάτες» για το ίδρυμα κατάρτισης ώστε να συζητηθούν οι απαιτήσεις κατάρτισης

23 Εμπόδια Τεχνικές κατάρτισης
Οργανωτικά (ρύθμιση των μαθημάτων) και ατομικά (εκπαιδευόμενοι) Λύση: Εκπαίδευση προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κοινού Επαγγελματίες υγείας που εμπλέκονται στη διαλογή του καρκίνου τραχήλου μήτρας: (γυναικολόγοι, νοσοκόμες, γενικοί ιατροί, κλπ.) Ανάπτυξη σειράς συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών Η επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογίας προάγει: Την αλλαγή των ακατάλληλων συμπεριφορών των καταρτιζομένων Την ενίσχυση των υπαρχουσών θετικών στάσεων Την ευαισθητοποίηση των καταρτιζομένων για την αποδοχή της ανάγκης προαγωγής και χρήσης της διαλογής του καρκίνου τραχήλου μήτρας Η σωστή επιλογή διατηρεί το ενδιαφέρον των μαθητών

24 Εργασία σε μικρές ομάδες
Εργασία σε ομάδα Περιλαμβάνει συνεργατικές τεχνικές μάθησης: Όπως καθήκοντα και ευθύνες, συζήτηση, επεξήγηση, ανταλλαγή απόψεων και αναζήτηση βοήθειας Ομοιογενείς ομάδες: οι συμμετέχοντες αισθάνονται πιο ασφαλείς, αλληλεπιδρούν πιο εύκολα μεταξύ τους Σύνθεση ομάδας με βάση την προηγηθείσα επαγγελματική εμπειρία και γνώση σχετικά με τη διαλογή του καρκίνου τραχήλου μήτρας Ετερογενείς ομάδες: θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν τη συνεργατική μάθηση (απροθυμία συμμετοχής σε συζητήσεις) Η εργασία με ομάδες απαιτεί ειδικές δεξιότητες του εκπαιδευτή Πηγές πληροφόρησης/ πρότυπο Ευκαιρία για ομαδική συζήτηση Προσεκτική προετοιμασία ώστε να εξασφαλίσουμε: Ικανοποιητική συζήτηση Συμπεράσματα από την άμεση επαγγελματική εμπειρία (κατευθυντήριες γραμμές) 3 τύποι συζητήσεων: Άμεση ομαδική συζήτηση – υπάρχει μια σωστή απάντηση, ο σκοπός είναι να φτάσουμε στη σωστή απάντηση. Μη άμεση ομαδική συζήτηση – δεν υπάρχει σωστή απάντηση, ο σκοπός είναι να διερευνήσουμε το θέμα μέσω της διαντίδρασης των συμμετεχόντων στην ομάδα, με θετικό και δημιουργικό τρόπο. Σεμιναριακού τύπου συζήτηση – δεν υπάρχει μέχρι σήμερα αποδεκτή απάντηση, η συζήτηση έχει ως σκοπό να οδηγηθεί σε κάποια συμπεράσματα τα οποία μπορεί να οδηγήσουν στην λήψη συλλογικών αποφάσεων ως απόρροια των αντιφατικών εναλλακτικών.

25 Παγίδες στην εργασία με μικρές ομάδες
Οι ήδη υπάρχουσες σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευομένων (συναδέλφων) Άμεση απόρριψη ορισμένων ιδεών και αποδοχή άλλων ως δεδομένων χωρίς αναγνώριση των περιορισμών τους (παγιωμένες συνήθειες της προηγούμενης εμπειρίας) Πάρα πολλές αναφορές σε παραδείγματα από την προσωπική εμπειρία Μη αποσαφήνιση των προσδοκιών και των σκοπών της συζήτησης Μη ενδιαφέρουσες εργασίες Μη ποιοτικό υλικό συζήτησης Προσωπο-κεντρικες παρά εργο-κεντρικές ομάδες Πάρα πολύ μεγάλες ομάδες δεν διασφαλίζουν την κατάλληλη συμμετοχή Τα μέλη της ομάδας μπορεί να μην γνωρίζουν ο ένας τον άλλο Η επιλογή των μελών της ομάδας μπορεί να δυσκολεύει τον ανοιχτό διάλογο Πάρα πολλές εργασίες για την ομάδα Ανεπαρκώς προετοιμασμένοι αρχηγοί ομάδων Δεσποτικός αρχηγός ομάδας Ακατάλληλος χώρος για συζήτηση

26 Κάνοντάς το σωστά: οι συμμετέχοντες βρίσκουν τις μικρές ομάδες συζήτησης ως ανταποδοτική εμπειρία όταν ... Έχουν την ευκαιρία να συμβάλουν: Μοιράζονται και αποκτούν γνώσεις και εμπειρία Ο σκοπός της συζήτησης είναι σαφής Η ατμόσφαιρα είναι ζεστή και φιλική Υπάρχει καλή ηγεσία Αισθάνονται ότι μαθαίνουν κάτι σημαντικό

27 9 βήματα: ένας πρακτικός οδηγός για την ομαδική εργασία
1: Κατανοήστε την ομάδα: ειδική σύνθεση σύμφωνα με το τοπικό πλαίσιο Κίνητρα, Προηγούμενες εμπειρίες, Εμπόδια (παγιωμένες συνήθειες από την προηγούμενη εμπειρία) 2: Σχεδιάστε την ομαδική άσκηση (θέματα που αφορούν τη διαλογή για τον καρκίνο τραχήλου μήτρας) 3: Βεβαιωθείτε ότι η ομάδα αντιλαμβάνεται τα καθήκοντα και τα προβλεπόμενα μαθησιακά αποτελέσματα προσδιορίστε τους κανόνες, τα καθήκοντα, τους πόρους 4: Βεβαιωθείτε ότι η ομάδα αντιλαμβάνεται το ρόλο του ηγέτη της Διευκόλυνση της συζήτησης 5: Αν πρόκειται να διεξάγεται μια συζήτηση, χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο εύρος επίκαιρων και εστιασμένων ερωτήσεων έναρξη συζήτησης, προώθηση της συζήτησης και διασφάλιση της συνέχισής της 6: Αν κατανείμετε καθήκοντα σε μικρότερες ομάδες Προσδιορισμός ζευγών, παρακολούθηση της προόδου, ​​ενίσχυση 7 [αν χρειαστεί]: Κατάλληλη διαπραγμάτευση με το δύσκολο μέλος διατήρηση των σκοπών και των βασικών ενδιαφερόντων της ομάδας. 8: Συνοψίστε Η συνάφεια της δραστηριότητας με την επαγγελματική πρακτική στη διαλογή του καρκίνου τραχήλου μήτρας 9: Ανασκόπηση – αυτό-αξιολόγηση μετά από ομαδική συζήτηση

28 Χιονοστιβάδα ή πυραμίδα
Πώς κερδίζουμε την αλληλεπίδραση με το ακροατήριο: συμμετοχικές τεχνικές Χιονοστιβάδα ή πυραμίδα Καταιγισμός ιδεών Μετά από μια παρουσίαση Το κοινό καλείται να ανταποκριθεί με ιδέες Να καταγραφούν και να απορριφθούν προσπάθειες πρώιμης συζήτησης Μετά από συζήτηση/ ανάλυση/ κατηγοριοποίηση Σε ζευγάρια ή τριάδες ή τετράδες Συζήτηση ενός θέματος για σύντομο χρονικό διάστημα Κατόπιν άλλο ζευγάρι/ τριάδα Γίνεται μια γενική συζήτηση Διαντίδραση σε ένα σχετικά «ασφαλές» περιβάλλον Κοινό 4 – 40 ατόμων Απαιτείται συνάντηση ανατροφοδότησης με καθολική συμμετοχή Buzz groups Ζητείται από 2-3 άτομα να συζητήσουν ένα συγκεκριμένο θέμα και στη συνέχεια να το παρουσιάσουν Όταν δεν υπάρχει δυνατότητα εξάσκησης για όλους, δημιουργούνται μικρές ομάδες Όταν δίνεται ένα απλό και ξεκάθαρο θέμα Ιδιαίτερα αποτελεσματική κατά τα πρώτα στάδια της κατάρτισης

29 Αναζήτηση των απαντήσεων του κοινού Αρχικά καθήκοντα των συμμετεχόντων
Δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσετε Απόψεις Γνώσεις Στάσεις ή Αξίες του κοινού όσον αφορά το θέμα της προαγωγής της διαλογής του καρκίνου τραχήλου μήτρας στους δυσπρόσιτους πληθυσμούς Χρήσιμο: δώστε στους καταρτιζόμενους μέρος του υλικού εκ των προτέρων (πληροφορίες) Παρέχονται στοιχειώδεις γνώσεις Να προσδιοριστούν σχετικά ζητήματα στην καθημερινή εργασία των καταρτιζομένων (πραγματικά περιστατικά) Για να σπάσει ο πάγος Παιχνίδι ρόλων Σύντομες ασκήσεις στην αρχή της κατάρτιση Για να αισθανθούν πιο άνετα και να γνωριστούν μεταξύ τους Να επιτρέψουν στον εκπαιδευτή να ταυτιστεί με τα μέλη της ομάδας Συγχρονισμός Πρακτική εφαρμογή των θεωριών Βοηθά τους καταρτιζόμενους να θέσουν σε εφαρμογή αυτά που έμαθαν Συνεργατική ομαδική εργασία: όλοι πρέπει να συμμετέχουν Ρεαλιστικές καταστάσεις Η ανατροφοδότηση είναι σημαντική

30 Συνάντηση για παρουσίαση «συνολικής αναφοράς»
Μελέτη περίπτωσης Συνάντηση για παρουσίαση «συνολικής αναφοράς» Παρουσίαση μιας συγκεκριμένης «ιστορία» (δυσπρόσιτοι πληθυσμοί) διαχείριση μιας περίπτωσης διαλογής διαχείριση συμπεριφοράς ενός ατόμου από δυσπρόσιτο πληθυσμό, εξαιτίας πολιτισμικών/ γλωσσικών, κ.α. εμποδίων Ερμηνεία των αποτελεσμάτων και/ ή οδηγίες για μεταπαρακολούθηση (folow-up) Συγκεκριμένες πληροφορίες Το περιεχόμενο πρέπει να είναι σχεδιασμένο ώστε να επιτύχει τους σαφώς προσδιορισμένους στόχους και μαθησιακά αποτελέσματα Πιο αποτελεσματική σε μικρές ομάδες Δίνει δυνατότητα στις ομάδες να παρουσιάσουν την αναφορά σε άλλους Επιτρέπουν την ανασκόπηση της δραστηριότητας Προσδιορισμός διαφορετικών οπτικών πλευρών Δυνατότητα να μοιραστούν ιδέες Δυσκολίες: απαντήσεις και στάσεις αντιφατικές με αυτές που αποσκοπούσε ο εκπαιδευτής διασφάλιση ότι η αναφορά αντικατοπτρίζει τις απόψεις της ομάδας και όχι τις απόψεις του ατόμου που την παρουσιάζει εκ μέρους της ομάδας

31 Προφορικές παρουσιάσεις
Παρουσιάσεις Προφορικές παρουσιάσεις Εξασφάλιση χρόνου στο τέλος για ερωτήσεις / συζητήση Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ποικίλες τεχνικές και για ποικίλες εργασίες διάλεξη από ειδικό (εκπαιδευμένο από το AURORA) διάλεξη που ακολουθείται από ανοιχτή συζήτηση (ή διάλεξη κατά την οποία υπάρχει η δυνατότητα παρέμβασης κατά τη διάρκεια της παρουσίασης) σύντομες παρουσιάσεις από τα μέλη της ομάδας που συνοδεύονται από συζήτηση (και δίνεται η δυνατότητα να απαντηθούν ερωτήσεις του ακροατηρίου) σύντομες παρουσιάσεις από ομάδες που έχουν αναλάβει καθήκοντα Δυσκολίες Η εντύπωση που θα κάνει ο ομιλητής Η διατήρηση της προσοχής του ακροατηρίου Προετοιμασία και περιεχόμενο Όχι άσχετο περιεχόμενο, ξεκάθαρη και λογική δομή Απόδοση Λάβετε υπόψη τις ρυθμίσεις, τη βοήθεια και την ταχύτητα της ομιλίας

32 Υλικό κατάρτισης Εισαγωγή Οπτικά βοηθήματα:
Αποτελεσματική κατάρτιση – κατάλληλα εργαλεία και υλικό Κατάλληλο υλικό – επιδιωκόμενα αποτελέσματα Οπτικά βοηθήματα χρησιμεύουν: στην κατανόηση της δομής των παρουσιάσεων στη διατήρηση της προσοχής Τύποι οπτικών βοηθημάτων: μηχανήματα προβολής, προβολή διαφανειών, παρουσιάσεις PowerPoint, γραφικά υπολογιστών, άσπρο/ μαυροπίνακες, πίνακες παρουσιάσεων, βίντεο, αντικείμενα ή σημειώσεις Οπτικά βοηθήματα: χρήση, όταν είναι απαραίτητα σε αυτό που λέτε (όχι κόλπα!) εξασφαλίστε ότι μπορούν να τα δουν όλοι όσο το δυνατόν πιο απλά Επιλογή του υλικού: μέγεθος της ομάδας των καταρτιζομένων χώρος διεξαγωγής και διαθέσιμος τεχνικός εξοπλισμός ικανότητες του εκπαιδευτή (να χρησιμοποιεί, για παράδειγμα, το PowerPoint) φυσική κατάσταση των συμμετεχόντων οπτικές ή ακουστικές αναπηρίες απαιτούν την αντίστοιχη προσαρμογή του υλικού

33 Οπτικοακουστικά βοηθήματα
Εκπαιδευτικό υλικό Οπτικοακουστικά βοηθήματα Για να τονίσουμε κάποια σημεία. Για να βοηθήσουμε τους καταρτιζόμενους να αποκομίσουν περισσότερα – περισσότερο από το 75% της γνώσης κατακτάται μέσω της όρασης. Για να διατηρήσουμε το ενδιαφέρον. Για να επιστήσουμε την προσοχή σε ένα συγκεκριμένο σημείο/ μέρος. Για να «σπάσουμε» μια διάλεξη (συνιστάται κάθε 20 λεπτά). Για να βοηθήσουμε την προετοιμασία μιας συζήτησης. Για να ακολουθεί ευκολότερα ο ομιλητής (και το κοινό) το πρόγραμμα. Για να βοηθήσουμε την απομνημόνευση με ανακεφαλαίωση. Για την τυποποίηση παρουσιάσεων στις οποίες συμμετέχουν εκπαιδευτές από διαφορετικές περιοχές. Για ποικιλία.

34 Υλικό κατάρτισης: Power Point και μηχανήματα προβολής
Συνηθισμένα σε πολλές παρουσιάσεις οπτικοποιούν τη δομή και τα βασικά σημεία της παρουσίασης στάδιο προετοιμασίας οι εκπαιδευτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν διαφάνειες για να φτιάξουν τη δομή της παρουσίασής τους (επικεφαλίδες και βασικές παρατηρήσεις) κατά τη διάρκεια της παρουσίασης οι διαφάνειες ως βάση της προφορικής παρουσίασης, επεξήγηση της θεωρίας και παρουσίαση λεπτομερειών Διαφάνειες για να δώσουμε καινούριες πληροφορίες (π.χ. όταν ενσωματώνουμε βιντεο-παρουσιάσεις) για να διασφαλίσουμε την ενεργή συμμετοχή των καταρτιζομένων προσθέτουμε διαφάνειες με ερωτήσεις για τους συμμετέχοντες σύντομες παρουσιάσεις ή οπτικά μοντέλα προσθήκη links για ιστοσελίδες μπορούν να τυπωθούν με τη μορφή σημειώσεων υποστήριξη των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων (δεν χρειάζεται να χάσουν χρόνο για να κρατάνε σημειώσεις) υποστήριξη της προφορικής παρουσίασης χρώματα, γραμματοσειρές, μορφοποιήσεις και κινούμενες εικόνες προσθέτουν ποικιλία αλλά πάρα πολλές κινούμενες εικόνες θα αποσπάσουν τους συμμετέχοντες

35 Υλικό κατάρτισης Οπτικοακουστικά βοηθήματα
Διασφαλίστε ότι οι διαφάνειες είναι ευδιάκριτες μέχρι το τέλος της αίθουσας: χρησιμοποιείστε κατ’ ελάχιστον γραμματοσειρά 24 κείμενο σε σκούρο χρώμα Χρησιμοποιήστε αυτά τα εργαλεία με φειδώ – αποφύγετε την υπερβολή. Διασφαλίστε ότι περιεχόμενο είναι σχετικό. Χρησιμοποιήστε διαφάνειες για να δώσετε έμφαση σε βασικά θέματα. Εξασκηθείτε πριν το μάθημα – σιγουρευτείτε ότι γνωρίζετε πώς λειτουργούν τα οπτικοακουστικά μέσα που θα χρειαστείτε Μην δίνετε πολλές πληροφορίες ταυτόχρονα: μην υπερφορτώνετε το κοινό Μην χρησιμοποιείτε περισσότερες από 7 σειρές, των 5 λέξεων, σε κάθε διαφάνεια Δώστε στο κοινό αρκετό χρόνο να διαβάσει το περιεχόμενο κάθε διαφάνειας Σκεφτείτε τη δομή των σημειώσεων που θα διανείμετε Μπορείτε να αποκαλύπτετε το κείμενο σταδιακά Χρησιμοποιήστε έναν δείκτη για κάποια θέματα που θέλετε να υπογραμμίσετε Σταθείτε πίσω από το μηχάνημα προβολής Ανοίξτε το μηχάνημα προβολής μόνο όταν πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε και κλείστε αμέσως μόλις ολοκληρώσετε ΠΟΤΕ μην γυρίζετε την πλάτη σας στην τάξη όταν μιλάτε Ελέγξτε τη συμβατότητα της δικής σας έκδοσης του Power Point με αυτή του χώρου διεξαγωγής του μαθήματος Διασφαλίστε ότι γνωρίζετε πώς να συνδέεται ο προβολέας με τον υπολογιστή

36 Υλικό κατάρτισης Πίνακες παρουσιάσεων Οι πίνακες παρουσιάσεων είναι
Ελέγξτε εκ των προτέρων πρακτικά ζητήματα: Γράφουν οι μαρκαδόροι; Είναι αρκετά χοντροί; Υπάρχει αρκετό χαρτί; Μπορούν όλοι στο κοινό να δουν τον πίνακα; Οι πίνακες παρουσιάσεων είναι εύκολοι στη χρήση χρήσιμοι όταν γίνεται αναφορά από τις ομάδες εξασκηθείτε στο να γράφετε με μεγάλα και ευανάγνωστα γράμματα προσπαθήστε να μην γράφετε και μιλάτε ταυτόχρονα Ενδεικτικό μέγεθος γραμμάτων: 10 άτομα, πίνακας σε απόσταση 2μ.: γράμματα 2εκ. ύψος και 3χιλ. πάχος 25 άτομα, πίνακας σε απόσταση 10μ.: γράμματα 4εκ. ύψος και 3χιλ. πάχος 50 άτομα, πίνακας σε απόσταση 20μ.: γράμματα 8εκ. ύψος και 5χιλ. πάχος πάνω από 100 άτομα, πίνακας σε απόσταση 30μ.: γράμματα 12εκ. ύψος και 1εκ. πάχος

37 Υλικό κατάρτισης Υλικό κατάρτισης
Σημειώσεις Υλικό κατάρτισης Βίντεο και DVDs διευκολύνουν τους καταρτιζόμενους θα έχουν ένα ξεκάθαρο και δομημένο κείμενο να τους καθοδηγεί στην παρουσίαση περιέχουν αναλυτικές πληροφορίες ή πηγές που δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στην προφορική παρουσίαση PowerPoint – υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης των διαφανειών σε μορφή σημειώσεων (‘hand-out format’) μπορείτε να αποφασίσετε πόσες διαφάνειες θα εκτυπώσετε σε κάθε σελίδα και να αφήσετε χώρο για σημειώσεις εξηγείτε πάντα για ποιο λόγο χρησιμοποιούνται παγώστε το βίντεο για να σταθείτε περισσότερο σε κάποια σημαντικά θέματα χρησιμοποιήστε τις πηγές με προσοχή υπάρχει κάποιος που έχει οπτικά ή ακουστικά προβλήματα; σκεφτείτε τη δεδομένη στιγμή της προβολής: μπορεί κάτι τέτοιο να τους αποκοιμίσει τελικά;

38 Ανατροφοδότηση και αξιολόγηση
Εισαγωγή Γιατί αναζητούμε ανατροφοδότηση; Οι εκπαιδευτές θέλουν: να γνωρίζουν αν έχουν επιτευχθεί τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα να προσδιορίσουν τις μελλοντικές ανάγκες κατάρτισης να γνωρίζουν τι σκέφτονται οι καταρτιζόμενοι με συναντήσεις ολομέλειας ή ομαδικές Οι καταρτιζόμενοι θέλουν να γνωρίζουν: εάν έχουν επιτύχει τους αναμενόμενος μαθησιακούς στόχους τι μπορούν να κάνουν για να αποκαταστήσουν τις ελλείψεις η ικανοποίηση από αυτά τα αποτελέσματα θεωρείται απαραίτητη για την ορθή άσκηση της εργασίας, κτλ. Για να αποτιμήσουμε την αποτελεσματικότητα του μαθήματος Για να προσδιορίσουμε μελλοντικές ανάγκες κατάρτισης Συλλογή πληροφοριών από όλους τους εταίρους: Εκπαιδευτές Καταρτιζόμενοι Ίδρυμα

39 Ανατροφοδότηση και αξιολόγηση
Κύκλος μάθησης Απολογισμός: Τι γνωρίζω; (ατομικά) Σχεδιασμός: Πώς μπορώ να μάθω περαιτέρω; (αναπτυξιακά) Σκέψη: Τι χρειάζεται να γνωρίζω; (περιβαλλοντικά) Ανατροφοδότηση και Αξιολόγηση: Πόσο πολύ και πόσο καλά καταλαβαίνω τώρα; (σχετικά)

40 Ανατροφοδότηση και αξιολόγηση: Δίνοντας ανατροφοδότηση στους καταρτιζόμενους
Σημαντικό καθήκον του εκπαιδευτή Γνώση: σε τι βαθμό κατάλαβαν οι καταρτιζόμενοι και είναι σε θέση να εφαρμόσουν τη γνώση αυτή Δεξιότητες: ανατροφοδότηση όσον αφορά τον αντίκτυπο της κατάρτισης στην απόδοση Ο καταρτιζόμενος πρέπει πρώτα να αξιολογήσει την απόδοσή του Η ανατροφοδότηση πρέπει να είναι εξειδικευμένη, όχι γενική Σχετική με την απόδοση και όχι με την προσωπικότητα του καταρτιζόμενου Η έκταση της ανατροφοδότησης θα πρέπει να είναι διαχειρίσιμη – τρία ή τέσσερα σημεία το πολύ Θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στα θετικά σχόλια και την εποικοδομητική κριτική Η ανατροφοδότηση θα πρέπει να είναι μια συνεχής διαδικασία Σχολιασμός από τους εκπαιδευτές θα πρέπει να γίνεται σε διάφορα στάδια της κατάρτισης: Στο τέλος ενός παιχνιδιού ρόλων Ως μέρος της διαντίδρασης με το κοινό σε μια ολομέλεια Όπου είναι δυνατό, προσπαθήστε να συνδέσετε την ανατροφοδότηση με συγκεκριμένα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

41 Ανατροφοδότηση και αξιολόγηση
Αξιολογώντας τους εκπαιδευτές και τα ιδρύματα κατάρτισης Οι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να ενημερωθούν για ποιο λόγο γίνεται η αξιολόγηση: για να βελτιωθεί η ποιότητα της μελλοντικής κατάρτισης η αξιολόγηση θα πρέπει να είναι ανώνυμη κατάλληλος χρόνος θεωρείται το τέλος του μαθήματος οι ερωτήσεις πρέπει να είναι σχεδιασμένες ώστε να οδηγούν σε αξιοποιήσιμες απαντήσεις οι ερωτήσεις πρέπει να σχετίζονται τόσο με την απόδοση των εκπαιδευτών όσο και με τη συνάφεια ή επιτυχία της κατάρτισης

42 Ανατροφοδότηση και αξιολόγηση
Προσδιορισμός μελλοντικών αναγκών κατάρτισης Προσδιορίστε το βαθμό στον οποίο έχουν καλυφθεί οι αναμενόμενοι μαθησιακοί στόχοι Προσπαθήστε να εκμαιεύσετε ιδέες ή προτάσεις για μελλοντική κατάρτιση Σημαντικό μήνυμα είναι το ότι η κατάρτιση είναι προσαρμοσμένη σε συγκεκριμένο κοινό Τρόποι: φόρμες αξιολόγησης του μαθήματος, συμπεράσματα στο τέλος του μαθήματος, συζήτηση σε μικρές ομάδες, ή ακόμα άτυπες συζητήσεις κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων Τι πήγε καλά (και γιατί) Τι βελτιώσεις θα μπορούσαν να γίνουν (και πώς)

43 Ανατροφοδότηση και αξιολόγηση
Διάδοση των μαθημάτων της κατάρτισης συλλέξτε τις πηγές και διαθέστε τες μετά την κατάρτιση καλέστε τους καταρτιζόμενους να διαθέσουν το υλικό που παρουσίασαν προς τους συνεργάτες τους μαγνητοφωνήστε ομιλίες από τους εκπαιδευτές/ ειδικού (ή και βιντεοσκοπήστε τες) και ανεβάστε τες σε ιστοσελίδα Δημιουργήστε ένα υποτυπώδες ερευνητικό κέντρο, ζητώντας από τους συμμετέχοντες να προσθέτουν υλικό το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικές δραστηριότητες κατάρτισης

44 Πηγές Knowles, Malcolm S. (1980) The Modern Practice of Adult Education;  From Andragogy to Pedagogy. Englewood Cliffs, NJ: Cambridge Adult Education Merriam, Sharan B. and Rosemary S. Caffarella. (1999) Learning in Adulthood: A Comprehensive Guide. San Francisco: Jossey Bass. Coetzee, M. (2002) Short course in Skills Development Facilitation. Pretoria: University of South Africa. Gough, Jacqui (1996), developing learning materials, Institute of Personnel and Development Sloman, Martyn (1994) A Handbook for Training Strategy - England: Grower publishing Limited Tiberius, R.G. (1990) Small Group Teaching: A Trouble‐Shooting Guide, Toronto, OISE Press and the Ontario Institute for Studies in Education. Gibbs, Graham (1992), Teaching More Students: Discussion with More Students, Oxford Brookes University, Oxford Centre for Staff.


Κατέβασμα ppt "“Ευρωπαϊκό Δίκτυο επιτήρησης και ελέγχου του καρκίνου τραχήλου μήτρας στα νέα Κράτη Μέλη - AURORA” 3η Ενότητα: Οργάνωση, διαχείριση και αξιολόγηση των."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google