Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μνημόνιο Φεβρουάριος 2012 Βασικά Χαρακτηριστικά ανα τομέα BSS : 05/2012 1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μνημόνιο Φεβρουάριος 2012 Βασικά Χαρακτηριστικά ανα τομέα BSS : 05/2012 1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μνημόνιο Φεβρουάριος 2012 Βασικά Χαρακτηριστικά ανα τομέα BSS : 05/2012 1

2 Εκτέλεση Προυπολογισμού  2012: Έλλειμμα €2.063.000,00  2013: Πρωτογενές πλεόνασμα €3.600.000,00  2014: Πρωτογενές πλεόνασμα €9.500.000,00 BSS : 05/20122

3 Μέτρα προ της Α’ εκταμίευσης • Μείωση φαρμακευτικής δαπάνης €1.076 εκ. • Μείωση υπερωριακής απασχόλησης ιατρών €50 εκ. • Μείωση προμηθειών στρατιωτικού υλικού €300 εκ. • Μείωση αντιδημάρχων και λοιπού προσωπικού €30 εκ. • Μείωση λειτουργικής δαπάνης κεντρικής κυβέρνησης €270 εκ. BSS : 05/20123

4 • Περικοπές επιδοτήσεων κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών €190 εκ. • Μείωση Π.Δ.Ε. €400 εκ. • Αλλαγές στα συνταξιοδοτικά ταμεία €300 εκ. • Μείωση επικουρικών συντάξεων €325 εκ. • Εφαρμογή τέλους επιτηδεύματος • Εφαρμογή νέου ενιαίου μισθολογίου από 11 ο / 2011 BSS : 05/20124 Μέτρα προ της Α’ εκταμίευσης

5 Πρόσθετες υποχρεώσεις μέχρι τον Ιούνιο 2012 • Μέχρι τον Ιούνιο 2012, μείωση κατά 10% στα «ειδικά μισθολόγια», του δημοσίου, στα οποία δεν ισχύει το νέο μισθολόγιο. • Προετοιμαζόμενη για τους προυπολογισμούς 2013- 2014, αναθεώρηση προγραμμάτων δημοσίων δαπανών με επικέντρωση σε : 1.Συντάξεις και κοινωνικές μεταβιβάσεις BSS : 05/20125

6 Πρόσθετες υποχρεώσεις μέχρι τον Ιούνιο 2012 2. Αμυντικές δαπάνες 3.Αναδιάρθρωση κεντρικής διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης 4. Εξορθολογισμός φαρμακευτικών δαπανών 5. Εξορθολογισμός δαπάνης νοσοκομείων Τα αρχικά σχέδια επι αυτών μέχρι τον Μάιο 2012. BSS : 05/20126

7 Διαχείριση Κεφαλαίων και αποκρατικοποιήσεις • €4.500 εκ., μέχρι τέλος 2012 • €7.500 εκ., μέχρι τέλος 2013 • €12.200 εκ., μέχρι τέλος 2014 • €15.000 εκ., μέχρι τέλος 2015  Προσφορά προς πώληση μεριδίων κρατικών επιχειρήσεων.  Οργανωτικές ενέργειες προς διαμόρφωση δυνατότητας αποκρατικοποιήσεων(π.χ. Εκκαθαρίσεις τίτλων).  Κατάργηση ειδικών διακιωμάτων που παραχωρούνται στο κράτος.  Αύξηση 25% τιμολογίων αστικών συγκοινωνιών. BSS : 05/20127

8 Φορολογική πολιτική Προετοιμασία φορολογικής μεταρρύθμισης με σκοπό : 1.Απλοποίηση 2.Εξάλειψη απαλλαγών και προνομοιακών καθεστώτων 3.Βαθμιαία μείωση συντελεστών άμεσης φορολόγησης ανάλογα με την πορεία των εσόδων 4.Αναθεώρηση αντικειμενικών αξιών BSS : 05/20128

9 Διαχείριση εσόδων • Κατάργηση αναστολής ποινικής δίωξης και δεσμευσης κεφαλαίων – περιουσιακών στοιχείων. • Ρύθμιση για ποσά μέχρι €10.000,00 για ιδιώτες και €75.000,00 για εταιρείες. • Όχι νέες φορολογικές αμνηστίες ή παράταση υφιστάμενων εισπράξεων φόρων ή εισφορών. BSS : 05/20129

10 Διαχείριση εσόδων • Ένταση ελέγχων σε μεγάλη οικονομική επιφάνεια, φυσικά πρόσωπα υψηλού πλούτου και ελεύθερους επαγγελματίες. • Επίσπευση θεμάτων ληξιπρόθεσμων οφειλών. • Αυστηροποίηση διαδικασιών ξεπλύματος. BSS : 05/201210

11 Διαχείριση εσόδων • Αύξηση προσωπικού μονάδας φορολογούμενων μεγάλης επιφανείας κατα 40 άτομα. • Πρόσληψη 1.000 ελεγκτών με στόχο 2.000 ελέγχους μέσα στο 2012. • Έλεγχος διευθυντών εφοριών και αποτελεσματικότητας αυτών. • Συγκέντρωση εφοριών από 275 σε 75 μέχρι τέλος 2012. BSS : 05/201211

12 Διαχείριση εσόδων • Συγκεντροποίηση αρχείων φορολογικού ελέγχου. • Διακοπή πληρωμών μετρητοίς ή με επιταγή στις ΔΟΥ, για αποδέσμευση προσωπικού. • Παρακολούθηση απόδοσης εφοριών. • Νέο σύστημα πληροφορικής το οποίο διασυνδέει όλες τις εφορίες. BSS : 05/201212

13 Διαχείριση εσόδων • Αναμόρφωση μονάδων οικ. επιθεώρησης, με σκοπό τον έλεγχο φοροεισπρακτόρων. • Ενεργοποίηση μονάδας εσωτερικού ελέγχου. • Ετήσιος έλεγχος τουλάχιστον 200 δηλώσεων εφοριακών. • Εκ περιτροπής μετακινήσεις διευθυντών εφοριών. • Βελτίωση συστήματος προστασίας πληροφοριοδοτών. • Ολοκληρωμένο σχέδιο κατά της διαφθοράς. • Λειτουργική διαιτησία. • Κατάργηση Κ.Β.Σ. BSS : 05/201213

14 Οικονομική διαχείριση δημοσίου • Σταδιακή εκκαθάριση οφειλών σε προμηθευτές δημοσίου, η οποίο θα δημοσιευτεί μέχρι τον Ιούνιο 2012. • Στόχος η σταθερή πτώση των οφειλών. • Δημιουργία μητρώων δεσμεύσεων για τουλάχιστον το 70% των φορεών γενικής κυβέρνησης και επέκταση και σε άλλους φορείς. • Υποβολή κυρώσεων σε όσους δεν υποβάλουν στοιχεία. • Εξυγίανση διαδικασίας υποβολής και έγκρισης προυπολογισμών. BSS : 05/201214

15 Εκσυγχρονισμός δημόσιας διοίκησης • Συντονιστική ομάδα, με στόχο την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, σταθερή δομή για διυπουργικό συντονισμό, οριζόντιες δομές σε κάθε υπουργείο με προυπολογισμό, λογιστικό έλεγχο, εσωτερικό έλεγχο, διαχείριση ανθρωπίνων πόρων. • Αναθεώρηση κοινωνικών προγραμμάτων με συνδιασμό προστασίας ασθενέστερων και εξοικονομήσεων. BSS : 05/201215

16 Εκσυγχρονισμός δημόσιας διοίκησης • Μια πρόσληψη για κάθε 5 αποχωρήσεις με στόχο τη μέιωση δημοσίων υπαλλήλων κατά 150.000 μέχρι το 2015. • Οι μεταθέσεις εκλαμβάνονται ως προσλήψεις όπως και οι εφεδρείες και οι επαγγελματικές σχολές. • Ανακατανομή προσωπικού σε χώρους προτεραιότητας. • 15.000 άτομα σε εργασιακή εφεδρεία εντός τoυ 2012, με αποδοχές στο 60% για ένα χρόνο ή για δύο έτη αν είναι κοντά στη συνταξιοδότηση. BSS : 05/201216

17 Εκσυγχρονισμός δημόσιας διοίκησης • Εκτίμηση μέχρι το Α’ τρίμηνο 2012 και σίγουρα προ οιασδήποτε ωριμάνσεως, του νέου μισθολογίου με τις προαγωγές. Καμία προαγωγή προ της εκτίμησης. Ήδη έχουν οριστεί εξετάσεις όλων των δημ. Υπαλλήλων. • Ενιαία αρχή δημοσίων προμηθειών. Έναρξη λειτουργίας από Απρίλιο 2012. • Ηλεκτρονικές προμήθειες. Πρώτο τρίμηνο 2012. Ολόκληρος ο δημόσιος τομέας χρησιμοποιεί την πλατφόρμα ηλεκτρονικών προμηθειών- Δ’ τρίμηνο 2013 • Κατεύθυνση κεντροποιημένων προμηθειών ιδίως στον τομέα της υγείας. BSS : 05/201217

18 Εκσυγχρονισμός δημόσιας διοίκησης • Διαμόρφωση κεντρικών αρχών προμηθειών, οι οποίες συντονίζονται από την ενιαία αρχή δημοσίων συμβάσεων. • ΚΑΠ και σε τοπικό περιφερειακό επίπεδο (Γ’ τρίμηνο 2012) • Μεταρρύθμιση συστήματος δημοσίων συμβάσεων με σκοπό : την απλούστευση, τον εξορθολογισμό και την ενοποίηση του κορμού της νομοθεσίας • Εξορθολογισμός διοικητικών δομών και διαδικασιών στις δημόσιες συμβάσεις με στόχο αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα (Β’ τρίμηνο 2012) BSS : 05/201218

19 Εκσυγχρονισμός δημόσιας διοίκησης • Διαμόρφωση σχεδίου (Β’ τρίμηνο 2012), για τη μεταρρύθμιση και υποβολή του στην ευρωπαική επιτροπή και συμφωνία (Δ’ τρίμηνο 2012). • Ριζική αναθεώρηση συστήματος προσφυγών κατά διαδικασιών ανάθεσης με στόχο : 1. Μείωση σημαντικών και συχνών καθυστερήσεων από τις μακροχρόνιες διαδικασίες προσφυγών 2. Εκτίμηση του ρόλου που θα δοθεί στην ενιαία αρχή δημοσίων συμβάσεων(ΕΑΔΠ). BSS : 05/201219

20 Εκσυγχρονισμός δημόσιας διοίκησης • Υπογραφή δεσμεύσης εμπιστευτικότητας στα στατιστικά στοιχεία. • Μεταρρύθμιση διακυβέρνησης ΕΛ. ΣΤΑΤ. BSS : 05/201220

21 Εκσυγχρονισμός δημόσιας διοίκησης • Αναθεώρηση δευτεροβάθμιων επικουρικών δημοσίων συνταξιοδοτικών ταμείων με σκοπό : 1.Σταθερότητα δαπανών για συντάξεις 2.Εγγύηση προϋπολογιστικής ουδετερότητας 3.Διασφάλιση βιωσιμότητας συστήματος Η αναθεώρηση επιθυμεί να πετύχει : BSS : 05/201221

22 Εκσυγχρονισμός δημόσιας διοίκησης • Εξάλλειψη ανισορροπιών στα ταμεία με ελλείμματα. • Ενοποίηση υφισταμένων ταμείων. • Μείωση λειτουργικού και μισθολογικού κόστους. • Αυστηρή διασύνδεση εισφορών – παροχών, για να υπάρχει βιωσιμότητα. BSS : 05/201222

23 Εκσυγχρονισμός δημόσιας διοίκησης Υπολογισμός ατομικής σύνταξης : 1.Θεωρητικό ποσό απόδοσης, ανάλογο με το ρυθμό αύξησης μισθολογικού κόστους εργαζομένων. 2.Παράγοντας αειφορίας, ο οποίος αναπροσαρμόζει παροχές, ώστε να εξαλείφει αμέσως τυχόν ανισορροπίες. Η κυβέρνηση θα μειώσει επικουρικές συντάξεις από τον Ιανουάριο 2012 και θα εγκατασταθεί μηχανογραφικό σύστημα ατομικών λογαριασμών συνταξιοδότησης. BSS : 05/201223

24 Εκσυγχρονισμός δημόσιας διοίκησης • Αναπροσαρμογή εφάπαξ ανάλογα με τις εισφορές. • Αναθεώρηση καθεστώτων αναπηρίας με στόχο την προσαρμογή τους σε μέγιστα επίπεδα 10% του συνόλου των συντάξεων. • Προσαρμογή ταμείου Τραπέζης της Ελλάδος στα χαρακτηριστικά του ΙΚΑ. BSS : 05/201224

25 Εκσυγχρονισμός συστήματος υγείας • Βασικός στόχος ο περιορισμός δομοσίων δαπανών για την υγεία στο 6% του ΑΕΠ. • Μείωση κατακερματισμένης δομής διακυβέρνησης. • Ενίσχυση και ενοποίηση δικτύου πρωτοβάθμιας περίθαλψης. • Εξορθολογισμός νοσοκομειακού δικτύου. • Ενίσχυση κεντρικών προμηθειών. • Ανάπτυξη ισχυρής ικανότητας παρακολούθησης και αξιολόγησης. • Ικανότητα ηλεκτρονικής υγείας. • Βασικός στόχος στη φαρμακευτική δαπάνη μέχρι το 2014 να φθάσει στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. BSS : 05/201225

26 Ιατρική – Φαρμακευτική δαπάνη • Συγκέντρωση όλων των σχετικών διαδικασιών, που άπτονται του τομέα υγείας, στο υπουργείο υγείας. • Όλα τα ασφαλιστικά ταμεία συγχωνεύονται στον ΕΟΠΥΥ. Αυτός αγοράζει υπηρεσίες υγείας από το ΕΣΥ και ιδιωτικούς πάροχους. • Από τον Ιανουάριο 2013, οι νοσοκομειακές υπηρεσίες αγοράζονται από τον ΕΟΠΥΥ, με βάση προοπτικούς προυπολογισμούς ανά κατηγορία θεραπείας. • Εξορθολογισμός συμβάσεων με ιδιώτες. • Εισφορές ΟΓΑ εξισώνονται με τα λοιπά μέλη ΕΟΠΥΥ. BSS : 05/201226

27 Ιατρική – Φαρμακευτική δαπάνη • Μείωση κατά 1 δις ευρώ στις εξωνοσοκομειακές φαρμακευτικές δαπάνες το 2012. • Πρώθηση γενόσημων • Τριμηνιαία επικαιροποίηση λίστας τιμών φαρμάκων. • Μείωση περιθωρίου κερδών φαρμακείων στο15%. • Τριμηνιαίο rebate τιμών φαρμάκων, ώστε να μην μπορεί να γίνει υπέρβαση προυπολογισμού φαρμ. δαπάνης. BSS : 05/201227

28 Φαρμακευτική δαπάνη • Aν φανεί ότι η μείωση φαρμακευτικών δαπανών δεν παράγει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τότε θα λαμβάνονται νεά μέτρα όπως : 1.Προϋπολογισμός συνταγογράφησης ανά ιατρό. 2.Μέσο κόστος συνταγογράφησης ανά ασθενή. 3.Οριζόντιες περαιτέρω περικοπές τιμών και περιθωρίων κέρδους και αύξηση συμμετοχών. BSS : 05/201228

29 Φαρμακευτική δαπάνη – Γενόσημα • Μείωση μέγιστης τιμής γενόσημου στο 40% πρωτοτύπου. • Αυτόματη μείωση τιμής πρωτοτύπου στο 50% της τιμής που έχουν, όταν λήγει η πατέντα τους. • Υποχρεώση ιατρών να συνταγογραφούν με βάση τη δραστική ουσία. • Ο φαρμακοποιός θα υποκαθιστά υποχρεωτικά με γενόσημο με την ίδια δραστική ουσία. • Τουλάχιστον το 40% των φαρμάκων των δημοσίων νοσοκομείων θα είναι γενόσημα. • Περιορισμός χορηγιών από φαρμακευτικές εταιρείες κλπ BSS : 05/201229

30 Διαγνωστικά κέντρα - νοσοκομεία • Μείωση σχετικών δαπανών κατά €45 εκ. • Τριμηνιαίες εκθέσεις για συνταγογράφηση και σχετική δαπάνη διαγνωστικών • Μείωση κατά 8% των λειτουργικών εξόδων των νοσοκομείων • Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων νοσοκομείων, ώστε να εξοικονομηθεί ποσό €100 εκ. • Εσωτερικοί ελεγκτές σε όλα τα νοσοκομεία και μητρώα ανάληψης δεσμεύσεων BSS : 05/201230

31 Νοσοκομεία • Μηχανογράφηση και σύστημα παρακολούθησης • Αναλυτική λογιστική κόστους και ισολογισμός σε κάθε νοσοκομείο • Υπολογισμός αποθεμάτων και ροών ιατρικών υλικών στα νοσοκομεία • Κεντρική διαχείριση προμηθειών μέσω της ΕΠΥ και της περιφερειακής διαχείρισης τους από τις περιφερειακές αρχές υγείας BSS : 05/201231

32 Τράπεζες • Στόχος core tier 1 στο 9% έως το Γ’ τρίμηνο 2012 και 10% το Β’ τρίμηνο του 2013 • Πρωτοβάθμια κεφάλαια στο 7% κάτω από ακραίο δυσμενές σενάριο • Η Τράπεζα της Ελλάδος θα αξιολογήσει τα BP και θα προσδιορίσει τα κεφάλαια που πρέπει να αντλήσουν από την αγορά μέχρι τον 04/2012 με μέγιστο διάστημα τον 9/2012 • Θα έχουν δικαίωμα να λάβουν κεφάλαια από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας(ΕΤΧΣ), μέσω κοινών μετοχών και υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολόγων • Εξασφάλιση επιχειρηματικής αυτονομίας ελληνικών τραπεζών BSS : 05/201232

33 Τράπεζες • Σε όσες τράπεζες δεν επιτευχθεί συμμετοχή ιδιωτών σε ποσοστό που θα οριστεί, το ΕΤΧΣ θα έχει πλήρη δικαιώματα ψήφου • Σε όσες επιτευχθεί η συμμετοχή ιδιωτών σε ποσοστό που θα οριστεί, θα παρεμβάινει μόνο σε στρατηγικές αποφάσεις • Το ΕΤΧΣ, θα έχει το δικαίωμα κατοχής των μετοχών για 5 έτη BSS : 05/201233

34 Ενύσχυση ανάπτυξης • Μείωση εργοδοτικού ονομαστικού μοναδιαίου κόστους εργασίας κατά 15% το διάστημα 2012-2014 • Αποφάσεις για μειώσεις ελάχιστων μισθών και για περιορισμό επιδομάτων • Κατάργηση μονιμότητας • Αναλογιστική μελέτη για τα συνταξιοδοτικά ταμεία (Γ’ τρίμηνο 2012) • Καταπολέμηση εισφοροδιαφυγής. Σχετικό σχέδιο μέχρι τον 9/2012 • Ανεξάρτητη αξιολόγηση για το σώμα επιθεωρητών εργασίας BSS : 05/201234

35 Ενίσχυση ανάπτυξης • Πλήρης απελευθέρωση επαγγελμάτων • Ενίσχυση διαφάνειας στη λειτουργία επαγγελματικών φορέων • Αναθεώρηση περιορισμών στις δραστηριότητες των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων • Καταργείται η υποχρεωτική παράσταση δικηγόρου • Καταργείται η ελάχιστη αμοιβή δικηγόρου • Αναγνωρίζονται τα δικαιώματα όσων προέρχονται από σχολές δικαιόχρησης BSS : 05/201235

36 Επιχειρηματικό περιβάλλον • Διευκόλυνση διαδικασιών εξαγωγών με αναθεώρηση και κωδικοποίηση νομοθετικού πλαισίου • Άρση απαίτησης δημοσίευσης ισολογισμών • Δυνατότητα πώλησης κάτω του κόστους • Άρση εμποδίων στην πώληση επιμέρους προιόντων(παιδικές τροφές) • Απελευθέρωση ωραρίων αγοράς πετρελαιοδειδών • Παύση επιμέρους εισφορών στην εμπορική διαδικασία BSS : 05/201236

37 Επιχειρηματικό περιβάλλον • Διευκόλυνση αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων • Διευκόλυνση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων βάσει του νόμου 4014/2011 • Επιτάχυνση της ολοκλήρωσης του κτηματολογίου • Νομοθεσία προκειμένου να απλουστευτεί και να μειωθεί ο χρόνος που απαιτείται για πολεοδομικες διαδικασίες • Επικαιροποίηση και κωδικοποίηση διαδικασίας για δάση, δασικές εκτάσεις και πάρκα • Νομοθετικά μέτρα για τα επικίνδυνα απόβλητα BSS : 05/201237

38 Επιχειρηματικό περιβάλλον • Προσδιορισμός εισφορών υπέρ τρίτων με σκοπό τον εξορθολογισμό • Αγορανομικές διατάξεις : Στόχος λιγότερο περιοριστικές πολιτικές • Αναθεώρηση γενικής νομοθεσίας περί πολεοδομίας και χωροταξίας • Ανάπτυξη ολοκληρωμένης και απλουστευμένης διαδικασίας για τις εξαγωγικές και τελωνειακές διατυπώσεις BSS : 05/201238

39 Εκπαιδευτικό σύστημα • Βελτίωση αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας • Δημιουργία διαδικασιών αυτοαξιολόγησης και εξωτερικής αξιολόγησης ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης BSS : 05/201239

40 Δικαστικό σύστημα • Διασφάλιση αποτελεσματικής και έγκαιρης εφαρμογής συμβάσεων,κανόνων ανταγωνισμού και δικαστικών αποφάσεων • Αύξηση αποτελεσματικότητας και οργανωτικές αλλαγές στα δικαστήρια • Επιτάχυνση απονομής δικαιοσύνης με παράλληλη διευκόλυνση εξωδικαστικών μηχανισμών επίλυσης διαφορών • Ιδιαίτερη επιτάχυνση των εκκρεμοτήτων στα φορολογικά δικαστήρια και ταχύτητα εφεξής στην απονομή δικαιοσύνης με χρήση και εξωδικαστικών μέσων επίλυσης φορολογικών θεμάτων BSS : 05/201240

41 BSS : 05/201241 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ


Κατέβασμα ppt "Μνημόνιο Φεβρουάριος 2012 Βασικά Χαρακτηριστικά ανα τομέα BSS : 05/2012 1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google