Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ Ανάλυση ορισμένων πληροφοριών με βάση τις δημοσιευθείσες οικονομικές.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ Ανάλυση ορισμένων πληροφοριών με βάση τις δημοσιευθείσες οικονομικές."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ Ανάλυση ορισμένων πληροφοριών με βάση τις δημοσιευθείσες οικονομικές καταστάσεις στην Ελλάδα και τον Καναδά

2 Πηγές Στοιχείων • Δημοσιευμένοι ισολογισμοί της «Ελληνικός Χρυσός ΑΕ» • Δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις (annual reports) και Ετήσια Πληροφοριακά Δελτία (annual information forms) της « European Goldfields LTD », μητρική εταιρεία με έδρα το YUKON του Καναδά • Εταιρική Παρουσίαση της μητρικής εταιρείας, www.egoldfields.com

3

4 Σχόλια στη διαφάνεια 3 • Στο πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή επανεπιβεβαιώνεται το ύψος του τιμήματος εξαγοράς των 11.000.000 Ευρώ. Για να γίνει πλήρως αντιληπτό το μέγεθος του σκανδάλου αναφέρουμε ενδεικτικά τα περιουσιακά στοιχεία που μεταβιβάστηκαν όπως περιγράφονται στη σύμβαση μεταβίβασης: 1) 2.500 στρέμματα γης. 2) 40.000 τ.μ βιομηχανικών κτιρίων και γραφείων 3) 34 οριστικές παραχωρήσεις μεταλλείων έκτασης 317.000 στρεμμάτων (με βεβαιωμένο μεταλλευτικό πλούτο αξίας 22 δισ. Ευρώ) 4) 11.000 τμ αστικά οικόπεδα 5) 310 κατοικίες στο Στρατώνι

5 Σχόλια στη διαφάνεια 3 (συνέχεια) 6) 2 πλήρη συγκροτήματα θραύσης, λιοτρίβισης και εμπλουτισμού 7) 2 φρεάτια μεταλλείου 8) Μηχανολογικός εξοπλισμός 9) Ειδικός εξοπλισμός εξορύξεων 10) Stock 270.000 τόνων συμπυκνώματος αρσενοπυρίτη (περίπου 250.000 ουγκιές χρυσού) παραγωγής της Α.Ε.Ε.Χ.Π.Λ από τη λειτουργία του μεταλλείου Ολυμπιάδος στο διάστημα 1976-1996 υπολογιζόμενης αξίας (με μέση τιμή χοντρικής πώλησης) πάνω από 200.000.000 δολάρια (σημερινή τιμή 1290 δολάρια η ουγκιά μείον 300 δολάρια κόστη μεταπώλησης). Να τονιστεί ιδιαίτερα ότι το συγκεκριμένο stock δεν είχε περιληφθεί στη προγενέστερη σύμβαση πώλησης της Εθνικής Τράπεζας και της ΕΤΒΑ προς την Καναδική TVX προφανώς γιατί οι Τράπεζες είχαν σωστά εκτιμήσει την πραγματική αξία του stock κάτι που δεν έγινε σε αυτή τη μεταβίβαση και ενισχύει περισσότερο το σκάνδαλο της πώλησης όσο όσο.

6 Αυξήσεις Κεφαλαίου & Γεγονότα Α/Α Ημερομηνία / Περίοδος Πράξη Αριθμός Μετοχών Ονομαστική Τιμή Μετοχικό Κεφάλαιο Υπέρ το ΑρτιοΣυνολική Αξία Μέση Τιμή Αύξησης (τεμ)ευρώ 1 9/12/2003Ίδρυση 6.00010,0060.000,00 2 12/12/2003 Υπογραφή Σύμβασης 3 12/12/2003, 5/01/2004, 6/02/2004 Διαδοχικές αυξήσεις κεφαλαίου με υπερ το άρτιο 784.00010,007.840.000,0016.100.000,0023.940.000,0030,536 42005 Νέα αύξηση κεφαλαίου υπερ το άρτιο 210.00010,002.100.000,0015.899.200,0017.200.000,0081,905 1.000.000 10.000.000,0031.999.200,0041.999.200,00

7 Σχόλια στη διαφάνεια 6 • Παρατηρούμε ότι η εταιρία ιδρύεται με το ελάχιστο από το νόμο 2190/20 καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο και μάλιστα χωρίς ούτε καν να έχει γίνει η πιστοποίηση καταβολής του (η οποία γίνεται σε 2 μήνες μετά την έναρξη μιας επιχείρησης), δηλαδή μιλάμε ουσιαστικά μια εταιρία που υφίσταται μόνο με το καταστατικό της και χωρίς να έχει τίποτα περισσότερο που να αποδεικνύει τη φερεγγυότητα της. Μάλιστα ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι το 99,99% της αρχικής εταιρίας ανήκει στον κο Κούτρα ένα φυσικό πρόσωπο χωρίς ιδιαίτερο επιχειρηματικό «ειδικό βάρος» που να δικαιολογεί και να εγγυάται το μέγεθος του εγχειρήματος. Μια τέτοια εταιρία λοιπόν που θα μπορούσε να ιδρυθεί από τον οποιοδήποτε, υπογράφει τρεις μόνο μέρες μετά την ίδρυση της μια τέτοια σημαντική σύμβαση και μάλιστα με τόσο χαμηλό τίμημα. Το αποτέλεσμα είναι προφανές. Οι υπεραξίες για τον κο Κούτρα (μήπως και για κάποιους που μπορεί να κρύβονται από πίσω του;) έρχονται η μια μετά την άλλη. Τα 10 Ευρώ ανά μετοχή γίνονται 30,536 για να γίνουν στη συνέχεια 81,905.

8 Παγιοποιήσεις ανά χώρα Annual report σελ.52(2009) κ σελ.53(2008 ) 2008: Ελλάδα σε σχέση με το σύνολο : 90,4%

9 2008Νόμισμα Πωλήσεις Μητρικής 60.444εκατ. Δολ Πωλήσεις Ελληνικού Χρυσού ΑΕ 45.835εκατ. Ευρώ Πωλήσεις Ελληνικού Χρυσού ΑΕ 57.294εκατ. Δολ Ισοτιμία 1,25 δολ/ευρώ Πωλήσεις μητρικής σε σχέση με πωλήσεις θυγατρικής

10 Σχόλια στις διαφάνειες 8, 9 • Από τις συγκεκριμένες διαφάνειες αποκαλύπτεται και επίσημα ότι ουσιαστικά δεν μιλάμε για μια πολυεθνική ξένη εταιρία με ανάλογη δραστηριότητα και σε άλλες χώρες του κόσμου αλλά για μια εταιρία που η αποκλειστική της ενεργή δραστηριότητα είναι στην Ελλάδα κάτι που φαίνεται τόσο από τα στοιχεία του Ενεργητικού όσο και από τις πωλήσεις (η διαφορά των συνολικών εσόδων που παρουσιάζει η μητρική από όλες της τις δραστηριότητες και των εσόδων της θυγατρικής στην Ελλάδα, είναι από παρεπόμενα και όχι από οργανικά έσοδα). Δεν μιλάμε λοιπόν για ξένα κεφάλαια που ήρθαν για να επενδυθούν στην Ελλάδα, αλλά για μια εταιρία που έγινε αποκλειστικά και μόνο για να εκμεταλλευθεί μια μεγάλη επιχειρηματική ευκαιρία που δημιουργήθηκε με τη σκανδαλώδη εύνοια των κυβερνώντων (και ειδικά του τότε υφυπουργού κου Πάχτα, αρχιτέκτονα της όλης συναλλαγής ).

11 Παγιοποιήσεις ανά project (Ελλάδα) Annual report σελ.37

12 Σύγκριση μεγεθών που εμφανίζονται στον ισολογισμό της εταιρίας στην Ελλάδα με τα ίδια στοιχεία από τον ισολογισμό της μητρικής 2008 Ελληνικός Χρυσός ΑΕ (ευρώ)Μητρική σε $ Πάγιο Ενεργητικό 50.170 501.852 ( Annual report σελ.53) Σύνολο Κεφαλαίων 46.677 587.735 ( Annual report σελ.26)

13 Σχόλια στις διαφάνειες 11 και 12 • Παρατηρούμε ότι η μητρική εταιρία αναπροσαρμόζει τις αξίες της θυγατρικής της, εκμεταλλευόμενη την πολύ χαμηλή αξία αγοράς. Ουσιαστικά δηλαδή βασιζόμενη προφανώς σε ανάλογες εκθέσεις εμπειρογνωμόνων αναπροσαρμόζει στο εξωτερικό την αξία των αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων στα πραγματικά τους μεγέθη με ανάλογη αύξηση του κεφαλαίου της. • Τόση λοιπόν είναι η πραγματική αξία και όχι τα κονδύλια που εμφανίζονται στον ισολογισμό της θυγατρικής τα οποία διαμορφώθηκαν με βάση το εξευτελιστικό τίμημα των 11.000.000 + κάποιες προσθήκες κ βελτιώσεις τα επόμενα χρόνια. Με ομολογία λοιπόν της ίδιας της μητρικής εταιρίας αποκαλύπτεται το ποσό που ζημιώθηκε το Δημόσιο από αυτή τη συναλλαγή.

14 Πώληση του 30% της Ελληνικός Χρυσός ΑΕ αξίας 178 εκατ $ (Annual information form σελ3) «The Company completed the acquisition of its additional 30% interest in Hellas Gold for a purchase price of approximately $178 million (the “Acquisition”), thereby increasing its stake in Hellas Gold to 95%. The purchase price was satisfied by the issuance to the vendor, Aktor S.A. (“Aktor”), through its 100% subsidiary Aktor Construction International (“ACI”) of 35,447,246 Common Shares, representing 19.9% of the then issued and outstanding shares of the Company on a diluted basis, and the balance of $8.4 million was paid in cash, 50% of which Aktor has agreed to re-invest into Hellas Gold as funding towards maintaining its residual 5% shareholding interest in Hellas Gold. Aktor/ACI agreed not to sell the shares in the Company it received as consideration until the earlier of the date on which gold production commenced in Greece and four years after the closing of the Acquisition.»

15 Σχόλια στη διαφάνεια 14 • Οι υπεραξίες πλέον στήνουν χορό. Το 30% της Hellas Gold πωλείται με βάση τα αναπροσαρμοσμένα κεφάλαια των 587.735.000 $ και όχι φυσικά τα κεφάλαια που εμφανίζει η εταιρία στην Ελλάδα. Σημειωτέον ότι αυτή η συναλλαγή εκτός του ότι αναδεικνύει το μέγεθος του σκανδάλου πιθανώς υποκρύπτει και φορολογικό ενδιαφέρον στην Ελλάδα αφού η σχετική νομοθεσία για τη μεταβίβαση μετοχών εταιριών μη εισηγμένων στο Χ.Α. μιλάει για φόρο 5% πάνω στην υψηλότερη αξία, μεταξύ της τιμής που υπολογίζεται από το κεφάλαιο της πωλούμενης εταιρίας και του πραγματικού τιμήματος.

16 Μέτοχοι της Ελληνικός Χρυσός ΑΕ (06/2010) Α/ΑΕπωνυμίαΙδιότητα Ποσοστ ό 1 European Goldfields LTD Όμιλος Εταιρειών (με εισηγμένες μετοχές στα Χρηματιστήρια του Καναδά και του Λονδίνου) 95.0% 2ΕΛΛΑΚΤΩΡ Ελληνικός Όμιλος Τεχνικών Εταιρειών 5.0%

17 Μέτοχοι της Μητρικής (06/2010) Α/ΑΕπωνυμίαΙδιότηταΠοσοστό 1ΕΛΛΑΚΤΩΡΌμιλος Τεχνικών Εταιρειών19.4% 2Blackrock IncΕπενδυτική Εταιρεία10.8% 3Δημήτριος Κούτρας Πρόεδρος ΔΣ Ελληνικός Χρυσός ΑΕ5.7% 4FidelityΑμοιβαία Κεφάλαια5.1% 5Van Eck AssociationΕπενδυτική Εταιρεία3.1% 6TocquevilleAsset Management2.9% 7PrudentialΑμοιβαία Κεφάλαια2.6% 8 Capital Research & ManagementΕπενδυτική Εταιρεία2.6% 9HendersonΕπενδυτική Εταιρεία2.4% 10JP Morgan Asset ManagementΕπενδυτική Εταιρεία1.7% 11Επενδυτικό Κοινό 43.7%

18 Σχόλια στις διαφάνειες 16,17 • Επανεπιβεβαιώνεται τόσο από τους μετόχους της Ελληνικός Χρυσός, όσο και από της μετόχους της μητρικής εταιρίας, η παρατήρηση ότι ουσιαστικά μιλάμε για Ελληνικά επιχειρηματικά συμφέροντα και όχι για τις τόσο διαφημιζόμενες πολυεθνικές επενδύσεις στην Ελλάδα από ξένες εταιρίες με τεχνογνωσία και τα ανάλογα κεφάλαια. • Να σημειωθεί ότι όλοι οι υπόλοιποι μέτοχοι της μητρικής εταιρίας (δηλαδή εκτός της Ελλάκτωρ και του κου Κούτρα) είναι Τράπεζες και Επενδυτικά fund τα οποία επένδυσαν μέσω του Χρηματιστηρίου στον Καναδά και δεν υπάρχει καμιά εταιρία έστω και με ελάχιστο ποσοστό που να έχει σχέση, εμπειρία και τεχνογνωσία από τέτοιου είδους εξορύξεις και κατεργασία.

19 Στοιχεία για την Μητρική (06/2010) • Επωνυμία : European Goldfields LTD (site www.egoldfields.com) • Τιμή Μετοχής : 6,11 Δολάρια Καναδά • Κεφαλαιοποίηση : 1,1 δισ Δολάρια • Αριθμός μετοχών : 182,391,046 μετοχές

20 Εξέλιξη Μετοχής  Ιούλιος 2003 : 1,06 $  Μάιος 2004 : 4,30$  Ιαν 2008 : 6,71$  Ιούλιος 2009: 7,02$

21 Σχόλια στις διαφάνειες 19,20 • Η συνέχεια είναι αναμενόμενη. Μια χρηματιστηριακή φούσκα στο Χρηματιστήριο του Καναδά που δημιουργήθηκε εξαιτίας της σκανδαλώδους μεταβίβασης.

22 Ελληνικός Χρυσός: Τι κερδίζει το Ελληνικό Δημόσιο; Κέρδη-ζημίες 2003 - 2008 (Η εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά καμία χρονιά) 20042005200620072008 Πωλήσεις 2.3051.28241.12457.87445.835 Κέρδη/ Ζημίες -4.713-6.5078.02816.930-4.614 Κέρδη/ Ζημίες (σωρευτικά) -4.713-11.220-3.19213.738 Φόρος 4.556 Έξοδα προηγούμενων Χρήσεων & ανόργανα 2132.0333.492 9.08523.869

23 Σχόλια στη διαφάνεια 22 • Ένας ακόμη μύθος καταρρίπτεται. Κερδίζει τελικά το Ελληνικό Δημόσιο από αυτή την επένδυση; Αξίζει όλη αυτή η τεράστια οικολογική καταστροφή που συντελείται, ο κίνδυνος κατάρρευσης ενός χωριού με την εκσκαφή από τη παράνομη χρήση φουρνέλων κάτω από τα σπίτια του (τεράστιες ρωγμές εμφανίζονται καθημερινά σε σπίτια της Στρατονίκης, στον κεντρικό δρόμο, στην Εκκλησία της οποίας απαγορεύθηκε η χρήση με το 4377/11-9-2009 έγγραφο εξαιρετικώς επείγον της 10ης εφορίας Βυζαντινών αρχαιοτήτων κλπ). Τελικά και με δεδομένο το ασήμαντο τίμημα εξαγοράς, τι εισπράττει από φόρους το Ελληνικό Δημόσιο; • Παρατηρούμε λοιπόν ότι από το σύνολο των ετών λειτουργίας της επιχείρησης, μέσω μεταφερόμενων ζημιών και ανόργανων εξόδων (αλήθεια τι ανόργανα έξοδα τέτοιου ύψους σε σχέση με το τζίρο της και μάλιστα φορολογικά εκπεστέα μπορεί να έχει μια επιχείρηση;), εμφανίζει φορολογητέα κέρδη και πληρώνει φόρο (4.556.000 Ευρώ) μόνο μία χρονιά το 2007. Κάποιοι κερδίζουν δισεκατομμύρια από αναπροσαρμογές, υπεραξίες και μεταβιβάσεις, οι κάτοικοι και η περιοχή υφίστανται το τίμημα και το Ελληνικό Δημόσιο εισπράττει ψιχία.

24 Προκαταβολές-πωλήσεις σε offshore εταιρίες Annual Report 2009 (σελίδα 42) 14 Deferred revenue «In April 2007, Hellas Gold agreed to sell to Silver Wheaton (Caymans) Ltd. (“Silver Wheaton”) all of the silver metal to be produced from ore extracted during the mine-life within an area of some 7 km² around its zinc-lead-silver Stratoni mine in northern Greece (the “Silver Wheaton Transaction”).The sale was made in consideration of a prepayment to Hellas Gold of $57.5 million in cash, plus a fee per ounce of payable silver to be delivered to Silver Wheaton of the lesser of $3.90 (subject to an inflationary adjustment beginning after year three) and the prevailing market price per ounce. During the year ended 31 December 2009, Hellas Gold delivered concentrate containing ounces 772,865 (2008 – 1,038,762 ounces) of silver for credit to Silver Wheaton».

25 Σχόλια στη διαφάνεια 24 • Να και οι απαραίτητες off shore εταιρίες. Ο μεγαλύτερος πελάτης της Ελληνικός Χρυσός είναι off-shore εταιρία. Το κόλπο γνωστό και φορολογικά ελεγκτέο. (άρθρο 30 παρ.5 του Ν.2238/94 για τις πωλήσεις Ελληνικών επιχειρήσεων σε off-shore εταιρίες). • Η Ελληνική εταιρία πουλάει σε χαμηλό τίμημα τα προϊόντα στην off-shore, η off-shore με τη σειρά της τα πουλάει στην πραγματική τιμή στον τελικό πελάτη και έτσι ένα σημαντικό κομμάτι του κέρδους μεταφέρεται στην off- shore αντί να φορολογηθεί στην Ελλάδα. Το ότι η off-shore εταιρία είναι μόνο ενδιάμεσος και αποκλειστικά χρησιμοποιείται για τη μεταφορά κερδών σε φορολογικούς παραδείσους, αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι τα προϊόντα στέλνονται απ ευθείας από τον πωλητή στον τελικό πελάτη (ουσιαστικά δηλαδή η off-shore εκδίδει και λαμβάνει τιμολόγια και δεν είναι εταιρία με συγκεκριμένη υπόσταση, γραφεία, υπαλλήλους κλπ) • Πασίγνωστη και πανάρχαια μέθοδος φοροδιαφυγής αλλά από ότι φαίνεται το θράσος περισσεύει. Μήπως αυτό δίνει και μια επιπλέον εξήγηση στη χαμηλή κερδοφορία που προαναφέραμε;

26

27 Αντί επιλόγου • Αν το 2010 κάποιοι αντιλαμβάνονται το Ελληνικό Δημόσιο και τους κατοίκους της περιοχής για ιθαγενείς εμείς όλοι οι υπόλοιποι πολίτες μιας ευνομούμενης κοινωνίας οφείλουμε και πρέπει να αντιδράσουμε. • Προσκαλούμε τον οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, και γενικά τον οποιονδήποτε ευαισθητοποιημένο πολίτη να επισκεφθεί αυτή την περιοχή της Β. Χαλκιδικής, μια περιοχή ισάξιου φυσικού κάλους με το Πήλιο, με συνδυασμό δασών εκπληκτικής πυκνότητας και ομορφιάς με καταγάλανες θάλασσες και τρεχούμενα νερά, και να συνειδητοποιήσει πως μόνο και μόνο για να κερδοσκοπήσουν κάποιοι αυτή η περιοχή κινδυνεύει με αφανισμό. • Επιπλέον να συζητήσει και να μοιραστεί τις πρωτοβουλίες που συζητιούνται από τους πολίτες για μια άλλη ανάπτυξη που θα δημιουργεί και θα διασφαλίζει θέσεις εργασίας χωρίς να καταστρέφει. Προτάσεις υπάρχουν!


Κατέβασμα ppt "Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ Ανάλυση ορισμένων πληροφοριών με βάση τις δημοσιευθείσες οικονομικές."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google