Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

17. Διαχείριση συστημάτων GIS

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "17. Διαχείριση συστημάτων GIS"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 17. Διαχείριση συστημάτων GIS

2 Επισκόπηση Ο διαχειριστής ενός συστήματος GIS Επιλογή GIS
Ανάλυση, προδιαγραφή, αξιολόγηση, υλοποίηση Υλοποίηση GIS Σχεδίαση, υποστήριξη, επικοινωνία, διαχείριση πόρων, χρηματοδότηση Λειτουργική διαχείριση Πελάτες, λειτουργίες, διαχείριση δεδομένων, προσαρμογή εφαρμογών, διοίκηση έργου Το προσωπικό των GIS και οι ικανότητές τους

3 Είσαι ο διαχειριστής ενός συστήματος GIS
Ο ρόλος σου είναι να σιγουρέψεις ότι: Θα επιλεγεί ένα καλό σύστημα Θα λειτουργεί αποδοτικά Θα συνεισφέρει στην πράξη στους στρατηγικούς στόχους του οργανισμού Θα είναι βιώσιμο Οι επιπτώσεις μιας αποτυχίας θα έχουν σοβαρό αντίκτυπο σε σένα και σε άλλους Η επιτυχία προϋποθέτει να μοιραστεί η εμπειρία και η γνώση με άλλους

4 Πώς να αποκτηθεί ένα GIS
Προγραμμάτισε τη σχεδίαση Μίλα με τους πάντες, συμφωνήστε τις απαιτήσεις Όρισε τα δεδομένα, το υλικό, το λογισμικό, το χρονισμό Δημιούργησε το σχέδιο δεδομένων, επέλεξε το μοντέλο δεδομένων Κάνε αναλύσεις κόστους-οφέλους, μετεγκατάστασης, και κινδύνου Φτιάξε σχέδιο υλοποίησης

5 Γιατί χρειάζεται ένα GIS
Πέντε λόγοι: Μείωση κόστους π.χ. εκτίμηση φόρου, παραγγελίες για εργασία Αποφυγή κόστους π.χ. ελαχιστοποίηση στα κόστη παράδοσης, αποφυγή ζημιάς λόγω μιας πλημμύρας Αυξημένα έσοδα π.χ. προσέλκυση περισσότερων πελατών, πώληση περισσότερων χαρτών Παραγωγή εντελώς νέων (και με αξία) προϊόντων π.χ. εκείνα που πριν είχαν μεγάλο κόστος ή ήταν χρονοβόρα στην παραγωγή τους Άυλα οφέλη π.χ. καλύτερες αποφάσεις, ευτυχισμένο προσωπικό και πελάτες

6 Ο κύκλος ζωής ενός συστήματος GIS
Επιχειρηματικός σχεδιασμός Λειτουργία και συντήρηση Προμήθεια συστήματος Υλοποίηση συστήματος

7 Επιλογή συστήματος GIS (κλασικό μοντέλο)
14 βήματα, τα οποία καλύπτουν: Ανάλυση απαιτήσεων (συμπεριλαμβάνεται ανάλυση κόστους-οφέλους) Ορισμός προδιαγραφών Αξιολόγηση εναλλακτικών Υλοποίηση συστήματος

8 Ένα δείγμα έκθεσης GIS Πηγή: Mecklenburg County, North Carolina, ΗΠΑ

9 Ανάλυση κόστους-οφέλους
Κατηγορία Κόστη Οφέλη Οικονομικά (απτά) Υλικό και λογισμικό Μείωση κόστους (π.χ. προσωπικού) Αγορά ή συλλογή δεδομένων Μεγαλύτερη διεκπεραιωτική δυνατότητα Κατάρτιση Αυξημένα έσοδα Νέο προσωπικό ή δεξιότητες Νέα προϊόντα και υπηρεσίες αγοράς Πρόσθετος χώρος Θεσμικά (άυλα) Μεταστροφή στις διαπροσωπικές σχέσεις Βελτιωμένες σχέσεις με τους πελάτες Απολύσεις ανειδίκευτου προσωπικού Καλύτερες αποφάσεις Ανησυχία στο προσωπικό Ανυψωμένο ηθικό Παραμέληση άλλων έργων Καλύτερη ροή πληροφοριών Ανάπτυξη πνεύματος ‘νικητή’

10 14 στάδια προμήθειας ενός συστήματος GIS

11 Διαχειριστικά ζητήματα υλοποίησης ενός συστήματος GIS
Αποτελεσματική σχεδίαση Εξασφάλιση υποστήριξης Επικοινωνία με τους χρήστες Πρόβλεψη και αποφυγή των εμποδίων Αποφυγή ψευτο-οικονομιών Εξασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας της ΒΔ Προσαρμογή του συστήματος GIS στον οργανισμό Αποφυγή παράλογων χρονικών πλαισίων Εξασφάλιση χρηματοδότητσης Αποτροπή της διακοπής των εργασιών

12 Εργαλεία / τεχνικές υλοποίησης
Τεχνική Σκοπός Ανάλυση SWOT Ισχυρά σημεία (Strengths), σημεία αδυναμίας (Weaknesses), ευκαιρίες (Opportunities), και απειλές (Threats) Ανάλυση πλούσιας εικόνας Συναινετική διαδικασία βασισμένη στην αναπαράσταση με εικόνες Συστήματα επίδειξης Πρωτόλεια συστήματα επιδεικτικού σκοπού Συνεντεύξεις και έλεγχοι δεδομένων Δομημένη ανάλυση ρόλων και δεδομένων Οργανογράμματα, διαγράμματα ροής του συστήματος, δέντρα αποφάσεων Διαγράμματα ροής πληροφοριών Διαγράμματα ροής δεδομένων και λεξικά Παρακολούθηση του περιεχομένου και της ροής του Εργαλεία διαχείρισης έργου Γραφήματα GANTT και PERT Διαγράμματα μοντέλου αντικειμένων Αναπαραστάσεις μοντέλου δεδομένων

13 Γράφημα GANTT Πηγή: Washington State Department of Transportation

14 Αίτια αποτυχίας ενός συστήματος GIS
Έλλειψη δέσμευσης σε διοικητικό επίπεδο Παράβλεψη βασικών συμμετεχόντων Στελέχη με έλλειψη εμπειρίας Μη υποστηρικτική οργανωτική δομή Πολιτικές πιέσεις π.χ. σε εποχές γρήγορων αλλαγών Ανικανότητα να επιδειχθούν τα οφέλη Μη ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα Φτωχή σχεδίαση Έλλειψη βασικής χρηματοδότησης και η ηλιθιότητα!

15 Διαχείριση ενός λειτουργικού GIS
Υποστήριξη πελατών Όλοι οι χρήστες είναι πελάτες Χρειάζεται να παρέχεται υπηρεσία υποστήριξης πελατών Υποστήριξη λειτουργιών Διαχείριση, αντίγραφα ασφαλείας, υποστήριξη συστημάτων Γραφείο τηλεφωνικής υποστήριξης (helpdesk) Υποστήριξη διαχείρισης δεδομένων Διαχειριστής ΒΔ (Database Administrator – DBA) Συνεχής προσαρμογή των εφαρμογών Χρήση καθιερωμένων εργαλείων διαχείρισης έργου

16 Οι ρόλοι του προσωπικού υλοποίησης έργων GIS

17 Οι χρυσοί κανόνες της διαχείρισης έργου
Τα έργα πρέπει να ολοκληρώνονται εγκαίρως, εντός του προϋπολογισμού, και σύμφωνα με τα ποιοτικά standards Θα είστε υπεύθυνοι για την εργασία άλλων. Βεβαιωθείτε ότι θα είναι ικανοί Υπάρχει αβεβαιότητα σε πολλά επίπεδα – πρέπει να ζήσετε με αυτήν αλλά να έχετε συμφωνήσει πόση αβεβαιότητα είναι ανεκτή Χαρείτε το και γιορτάστε την επιτυχία του!

18 Σύνοψη Η διαχείριση συστημάτων GIS είναι όπως η διαχείριση κάθε άλλου IT Μίξη τεχνικών και ανθρώπινων ζητημάτων. Τα σχετικά με τους ανθρώπους συχνά είναι πιο δυσεπίλυτα Εμπλέκει κίνητρο, οργάνωση, παρακολούθηση: κάποια είναι απλά κοινή λογική Υπάρχουν κάποιοι καλοί κανόνες που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος Το πιο σημαντικό είναι να δημιουργηθεί, να γαλουχηθεί και να αναπτυχθεί μια καλή ομάδα


Κατέβασμα ppt "17. Διαχείριση συστημάτων GIS"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google