Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μάιος 2010 NETMODE Network Management & Optimal Design Lab “ Προγενέστερες Μορφές και Είδη Ηλεκτρονικού Εμπορίου ” Μαρία Γραμματικού

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μάιος 2010 NETMODE Network Management & Optimal Design Lab “ Προγενέστερες Μορφές και Είδη Ηλεκτρονικού Εμπορίου ” Μαρία Γραμματικού"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μάιος 2010 NETMODE Network Management & Optimal Design Lab “ Προγενέστερες Μορφές και Είδη Ηλεκτρονικού Εμπορίου ” Μαρία Γραμματικού mary@netmode.ntua.gr

2 E-marketplaces Τρεις κύριες λειτουργίες των αγορών:  συσχέτιση αγοραστών και πωλητών  διευκολύνεται η ανταλλαγή των πληροφοριών, των αγαθών, των υπηρεσιών, και των πληρωμών που συνδέονται με τις συναλλαγές αγοράς  παρέχεται μια θεσμική υποδομή, όπως ένα νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο επιτρέπει την αποδοτική λειτουργία της αγοράς Marketspace: Μια αγορά (marketplace) στην οποία οι πωλητές και οι αγοραστές ανταλλάσσουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες για τα χρήματα (ή για άλλα αγαθά και υπηρεσίες)

3 Marketspace Components Customers  Sellers  Products  Infrastructure  Front end  Back end  Intermediaries  Other business partners  Support services

4 Marketspace Components  Front end: Η μερίδα των επιχειρησιακών διαδικασιών ενός e- πωλητή μέσω της οποίας οι πελάτες αλληλεπιδρούν, συμπεριλαμβανομένων των portals των πωλητών, τους ηλεκτρονικούς καταλόγους των πωλητών, της μηχανής αναζήτησης (search engine), και της πύλης πληρωμής (payment gateway)  Back end: Οι δραστηριότητες που υποστηρίζονται on-line περιλαμβάνουν την εκπλήρωση, διαχείριση καταλόγων, αγοράζοντας από τους προμηθευτές, επεξεργασία πληρωμής, συσκευασία, και παράδοση  Intermediary : Ένας τρίτος (third party) που λειτουργεί μεταξύ πωλητών και αγοραστών

5 Marketplaces Ηλεκτρονικό storefront: Ένας ενιαίος ιστοχώρος επιχείρησης όπου τα προϊόντα και οι υπηρεσίες είναι μηχανισμοί απαραίτητοι για τη διεύθυνση της πώλησης:  electronic catalogs  search engine  e-auction facilities  payment gateway  shipment court  customer services

6 Marketplaces  e-mall (online mall): Ένα σε απευθείας σύνδεση εμπορικό κέντρο με καταστήματα  Μερικά είναι μόνο ηλεκτρονικοί κατάλογοι  Μερικά παρέχουν κοινές υπηρεσίες (π.χ. του choicemall.com)  Μερικά είναι virtual retailers (e.g. buy.com)

7 Portals Information portal: a single point of access through a Web browser to business information inside and/or Outside  Commercial (public) portals  Corporate portals  Publishing portals  Personal portals  Mobile portals: a portal accessible via a mobile device  Voice portals: a portal accessed by telephone or cell phone

8 Brokers  Οι μεσάζοντες (μεσίτες) παρέχουν υπηρεσίες στους αγοραστές και τους πωλητές  Οι μεσάζοντες είναι πωλητές λιανικής και χονδρικής πώλησης Infomediaries: Ηλεκτρονικοί μεσάζοντες που ελέγχουν τη ροή πληροφοριών στο web, συγκεντρώνοντας πληροφορίες και πουλώντας τες σε τρίτους

9

10 Brokers E-distributors in B2Β:  e-distributor: Ένας μεσάζων ηλεκτρονικού εμπορίου που συνδέει τους προμηθευτές με τους αγοραστές με τη συνάθροιση των καταλόγων πολλών προμηθευτών σε ένα Web site  Maintenance, repair, and operation items: Στοιχεία που δεν είναι συνήθως στο πλαίσιο της κανονικής σύμβασης με τους προμηθευτές

11 Syndication as an EC mechanism  Κοινοπραξία: Η πώληση του ίδιου αγαθού (π.χ., ψηφιακό περιεχόμενο) σε πολλούς πελάτες, οι οποίοι την ενσωματώνουν έπειτα σε άλλες προσφορές και την μεταπωλούν ή την δίνουν μακριά for free

12 Electronic Catalogs Electronic catalogs:  Η παρουσίαση των προϊόντων σε μια ηλεκτρονική μορφή e- selling sites Electronic catalogs can be classified by the following dimensions:  The dynamics of the information presentation  The degree of customization  Integration with business processes

13

14 Electronic Catalogs  Customized catalogs  Ένας κατάλογος που συγκεντρώνει συγκεκριμένα στοιχεια για μια επιχείρηση  Two approaches to customized catalogs:  Οι πελάτες μπορούν να προσδιορίσουν τα ενδιαφέροντα μέρη από το συνολικό κατάλογο  Το σύστημα μπορεί να προσδιορίσει αυτόματα τα χαρακτηριστικά των πελατών βασισμένα στα αρχεία συναλλαγής τους

15 Pricing Dynamic pricing:  Τιμές που αλλάζουν με βάση τις σχέσεις προσφοράς και ζήτησης σε οποιαδήποτε στιγμή Τέσσερις σημαντικές κατηγορίες δυναμικής τιμολόγησης:  Ένας αγοραστής, ένας πωλητής  Ένας πωλητής, πολλοί πιθανοί αγοραστές  Ένας αγοραστής, πολλοί πιθανοί πωλητές  Πολλοί πωλητές, πολλοί αγοραστές

16 One seller - many buyers  Forward auction : Μια δημοπρασία στην οποία ένας πωλητής χειρίζεται τις προσφορές από τους αγοραστές  Forward δημοπρασίες που χρησιμοποιούνται για τη γρήγορη εκκαθάριση και ως κανάλι πώλησης. Η τιμή αυξάνεται και ο υψηλότερος πλειοδότης κερδίζει

17 One buyer - many potential suppliers  Reverse auction (bidding or tendering system)  Η δημοπρασία στην οποία ο αγοραστής τοποθετεί ένα στοιχείο για την προσφορά με ένα αίτημα για το σύστημα (RFQ) αποσπάσματος, πιθανοί προμηθευτές που προσφέρονται στην εργασία, με την τιμή που μειώνουν διαδοχικά, και τη χαμηλότερη προσφορά κερδίζει πρώτιστα ο B2B, πολλοί πιθανοί πωλητές (special model)  “name-your-own-price” model:  Γίνεται δημοπρασία το πρότυπο στο οποίο ένας δυνάμει αγοραστής διευκρινίζει με ποια τιμή (και άλλους όρους) είναι πρόθυμοι να πληρώσουν σε οποιοδήποτε πωλητή

18 Many sellers - many buyers Double auction:  Δημοπρασίες στις οποίες οι πολλαπλάσιοι αγοραστές και οι τιμές προσφοράς τους αντιστοιχούνται στους πολλαπλάσιους πωλητές και τις ζητούμενες τιμές τους, εξετάζοντας τις ποσότητες και στις δύο πλευρές

19

20 Auctions

21 Negotiating Online  Διαπραγματευόμενη τιμολόγηση που χρησιμοποιείται για τα ακριβά ή εξειδικευμένα προϊόντα  Οι διαπραγματευόμενες τιμές είναι δημοφιλείς όταν αγοράζονται μεγάλες ποσότητες  Αποτέλεσμα από τις αλληλεπιδράσεις και η διαπραγμάτευση μεταξύ των πωλητών και των αγοραστών

22 Negotiating Online  Τα ψηφιακά προϊόντα και οι υπηρεσίες μπορούν να προσωποποιηθούν και «να συσσωρευτούν» σε μια συζητημένη τυποποιημένη τιμή

23 E-Commerce in the Wireless Environment: M-Commerce Promise of m-commerce  Η κινητικότητα αλλάζει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι και οι εμπορικοί εταίροι αλληλεπιδρούν, επικοινωνούν και συνεργάζονται  Οι κινητές εφαρμογές αναμένεται να αλλάξουν τον τρόπο που ζούμε και κάνουμε τις επιχειρήσεις  Ένα μεγάλο κομμάτι της κουλτούρας του Διαδικτύου μπορεί να αλλάξει και να γίνει βασισμένο στις συσκευές κινητής τηλεφωνίας  Το M-commerce δημιουργεί τα νέα επιχειρησιακά πρότυπα για το EC, ειδικότερα οι location-based εφαρμογές

24 Competition in EC Competitive factors  Lower search costs for buyers  Speedy comparisons  Differentiation and personalization Differentiation: Providing a product or service that is unique Personalization: The ability to tailor a product, service, or Web content to specific user preferences  Lower prices  Customer service

25

26

27

28 Impacts on human resource management  EC is changing how people are recruited evaluated, promoted, and developed  EC also is changing the way training and education are offered to employees  Companies cut training costs by 50 percent or more  New e-learning systems offer two-way video, on-the-fly interaction, and application sharing  Impacts on manufacturing Build-to-order: Production system in which manufacturing or assembly will start only after an order is received


Κατέβασμα ppt "Μάιος 2010 NETMODE Network Management & Optimal Design Lab “ Προγενέστερες Μορφές και Είδη Ηλεκτρονικού Εμπορίου ” Μαρία Γραμματικού"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google