Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εργαλείο Υποστήριξης Αποφάσεων DELTA Ένα εργαλείο καθορισμού μέτρων διαχείρισης κινητικότητας σε περιοχές που αντιμετωπίζουν εποχιακή ζήτηση για μεταφορές.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εργαλείο Υποστήριξης Αποφάσεων DELTA Ένα εργαλείο καθορισμού μέτρων διαχείρισης κινητικότητας σε περιοχές που αντιμετωπίζουν εποχιακή ζήτηση για μεταφορές."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εργαλείο Υποστήριξης Αποφάσεων DELTA Ένα εργαλείο καθορισμού μέτρων διαχείρισης κινητικότητας σε περιοχές που αντιμετωπίζουν εποχιακή ζήτηση για μεταφορές Διαχείριση της κινητικότητας και εποχιακές Μετακινήσεις Αθήνα 4-5 Οκτωβρίου 2010 Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Μεταφορών Γιάννης Τυρινόπουλος Ευάγγελος Μητσάκης

2 Το Εργαλείο Υποστήριξης Αποφάσεων (ΕΥΑ) DELTA •Το ΕΥΑ DELTA στοχεύει στην παροχή υποστήριξης προς τους σχετικούς φορείς περιοχών με προβλήματα διαχείρισης κινητικότητας, στην επιλογή της βέλτιστης λύσης για την βιώσιμη διαχείριση της ζήτησης για μετακινήσεις. •Το ΕΥΑ προτείνει την εφαρμογή μορφών κινητικότητας και σχετικών πολιτικών υιοθέτησής τους, με στόχο: –την ελαχιστοποίηση των άσκοπων μετακινήσεων, –τη δημιουργία αποτελεσματικών διεπαφών–διασυνδέσεων μεταξύ των διαφόρων μέσων, –την μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας στην χρήση των διαθέσιμων πόρων.

3 Το Εργαλείο Υποστήριξης Αποφάσεων (ΕΥΑ) DELTA •Το ΕΥΑ DELTA αποτελεί μια διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία βασίζεται σε μία δομημένη βάση δεδομένων τύπου SQL, στην οποία βρίσκονται αποθηκευμένα όλα τα απαραίτητα δεδομένα (χαρακτηριστικά περιοχών, μορφές κινητικότητας, βέλτιστες πρακτικές-σημεία αναφοράς κ.ά.). •Η διαδικτυακή υπηρεσία του ΕΥΑ είναι ελεύθερα προσβάσιμη από όλες τις περιοχές, οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα διαχείρισης της αυξημένης ζήτησης για μετακινήσεις, μέσω του Δικτύου DELTA στην διεύθυνση http://www.delta-network.eu.http://www.delta-network.eu •Το ΕΥΑ παρέχεται σε οκτώ γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, ιταλικά, ισπανικά, γαλλικά, σουηδικά, σλοβένικα, ουγγρικά).

4 Το Εργαλείο Υποστήριξης Αποφάσεων (ΕΥΑ) DELTA Επιλογή μέτρων διαχείρισης κινητικότητας Κατηγοριοποίηση περιοχής Βέλτιστες πρακτικές αειφόρου κινητικότητας Διαμόρφωση οδικού χάρτη Κατηγορίες περιοχών Βέλτιστες πρακτικές Δημογραφικά, οικονομικά, κυκλοφοριακά και τουριστικά στοιχεία Εγχειρίδιο εφαρμογής προτεινόμενων μέτρων Υποδομές μεταφορών, υπηρεσίες κινητικότητας, νέες τεχνολογίες, προβλήματα και ανάγκες ΕΥΑ DELTA Περιοχή μελέτηςΑποτελέσμα τα έργου Πίνακας αναφοράς Μέτρα κινητικότητας

5 Τα 4 Στάδια Εφαρμογής του ΕΥΑ DELTA 1/ Κατηγοριοποίηση Περιοχής: Ο χρήστης καλείται να παρέχει πληροφορίες για τα κοινωνικο-οικονομικά, δημογραφικά και κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά της περιοχής του, η ανάλυση των οποίων οδηγεί στην κατηγοριοποίηση της υπό εξέταση περιοχής. 2/ Επιλογή μέτρου (ή μέτρων) Διαχείρισης Κινητικότητας: Ο χρήστης παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις υποδομές μεταφορών, τα υφιστάμενα μέσα μετακίνησης, τα υφιστάμενα μέτρα διαχείρισης κινητικότητας, υπηρεσίες και συστήματα ITS κ.α., ώστε το ΕΥΑ να επιλέξει τα καταλληλότερα κατά περίπτωση προτεινόμενα μέτρα.

6 Τα 4 Στάδια Εφαρμογής του ΕΥΑ DELTA 3/ Βέλτιστες πρακτικές αειφόρου κινητικότητας: Τα προτεινόμενα μέτρα διαχείρισης κινητικότητας παρουσιάζονται, μαζί με αρκετά παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών και σημεία αναφοράς. 4/ Οδικός Χάρτης Υλοποίησης της λύσης: Στο τελικό στάδιο, το ΕΥΑ παρέχει στον χρήστη οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση των προτεινόμενων μέτρων διαχείρισης κινητικότητας, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν αναλυτικές περιγραφές των μέτρων, ενδεικτικά χρονοδιαγράμματα, άλλα επιτυχημένα παραδείγματα καθώς και υποστηρικτικές ενέργειες.

7 Μεθοδολογία εξαγωγής αποτελεσμάτων του ΕΥΑ ΒΔ μεταβλητών περιοχών Βαθμός υλοποίησης μέσων μεταφοράς για την περιοχή (υψηλός, μεσαίος, χαμηλός) ΒΔ μέτρων διαχείρισης κινητικότητας και συσχέτισης μέσων μεταφοράς Βαθμολόγηση και 1 η ταξινόμηση μέτρων διαχείρισης κινητικότητας Πίνακας Αναφοράς (Βαθμός υλοποίησης των μέτρων διαχείρισης κινητικότητας σε μια περιοχή) Βαθμολόγηση και 2 η ταξινόμηση μέτρων διαχείρισης κινητικότητας Τελική επιλογή μέτρων διαχείρισης κινητικότητας βάσει των δυο ταξινομήσεων ΒΔ Βέλτιστων Πρακτικών και Σημείων Αναφοράς Παρουσίαση τελικών αποτελεσμάτων (οδικού χάρτη) στον χρήστη

8 Αναμενόμενα οφέλη για μια περιοχή από τη χρήση του ΕΥΑ DELTA •Οφέλη άμεσα σχετιζόμενα με τις συνθήκες κυκλοφορίας και την παρεχόμενη ποιότητα υπηρεσιών μετακίνησης: –Αποσυμφόρηση κυκλοφοριακά βεβαρυμμένων οδικών τμημάτων από/προς και εντός της περιοχής, Προώθηση χρήσης δημοσίων συγκοινωνιών, Αύξηση της χρήσης εναλλακτικών και βιώσιμων μέσων μετακίνησης, όπως π.χ. το ποδήλατο και η πεζή μετακίνηση, Αύξηση ποσοστού συνδυασμένων μετακινήσεων. •Οικονομικά και κοινωνικά οφέλη: –Μείωση κόστους χρήσης ΙΧ οχημάτων, Μείωση κόστους που σχετίζεται με δαπανηρές υποδομές (νέες ή συντήρηση υπαρχουσών), Βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών φορέων δημοσίων συγκοινωνιών, Αύξηση εσόδων εξαιτίας νέων επισκεπτών που προτιμούν περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένες περιοχές, Αλλαγή κουλτούρας σχετικά με τις μετακινήσεις των κατοίκων και των επισκεπτών.

9 Αναμενόμενα οφέλη για μια περιοχή από τη χρήση του ΕΥΑ DELTA •Περιβαλλοντικά οφέλη: –Μείωση περιβαλλοντικών ρύπων (εξαιτίας της χρήσης ΙΧ οχημάτων), Μείωση επιπέδων όχλησης (εξαιτίας του θορύβου των ΙΧ οχημάτων), Βελτίωση των γενικότερων περιβαλλοντικών συνθηκών της περιοχής. •Άλλα οφέλη: –Βελτίωση της εικόνας της περιοχής σε σχέση με την ευαισθητοποίησή της προς το περιβάλλον και την βιώσιμη ανάπτυξη.

10 Συμπεράσματα • Παρόλο που πολλές έρευνας έχουν εστιάσει τα τελευταία χρόνια στην διαχείριση της κινητικότητας, (σχεδόν) καμία δεν συμπεριέλαβε το πρόβλημα της εποχικότητας και της έντονης διακύμανσης στην ζήτηση για μετακινήσεις. • Σε τοπικό επίπεδο μπορούν να εφαρμοστούν διάφορες δράσεις, οι οποίες θα αναδείξουν τις ανάγκες για σαφείς και βιώσιμες λύσεις, όπως π.χ. : –η προώθηση μέτρων και πολιτικών διαχείρισης της κινητικότητας που έχουν εφαρμοστεί επιτυχώς σε άλλες αντίστοιχες περιοχές, η οποία θα διευκολύνει την δημιουργία βιώσιμων μεταφορικών συστημάτων στις περιοχές με αντίστοιχα προβλήματα, –η αύξηση του επιπέδου ενημέρωσης των περιοχών αυτών σε γενικότερα θέματα που σχετίζονται με την βιώσιμη διαχείριση της κινητικότητας, –η αύξηση του βαθμού συνέργιας μεταξύ των διαφόρων μέσων μεταφοράς, –η προώθηση της αλλαγής στην επιλογή μέσου προς ενεργειακά αποδοτικότερα και περιβαλλοντικά φιλικότερα μέσα μεταφοράς, –η προώθηση της αλλαγής στην συμπεριφορά τόσο των επισκεπτών όσο και των κατοίκων των περιοχών αυτών, –η έμφαση στην σημαντικότητα της παροχής εύχρηστων και κατανοητών εργαλείων στις περιοχές αυτές, τα οποία θα τις βοηθήσουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων

11 Συμπεράσματα Η εφαρμογή του ΕΥΑ DELTA από διάφορες τοπικές αρχές, στα πλαίσια της αξιολόγησής του, ανέδειξε όχι μόνο την ανάγκη ενός εργαλείου που βοηθάει στην επιλογή των βέλτιστων (κατά περίπτωση και περιοχή) μέτρων διαχείρισης της κινητικότητας, αλλά και την γενικότερη θετική αποδοχή και αναγνώριση της χρησιμότητάς του. “I understand the DSI not only as an efficient management tool, but also as a point to share good practices and knowledge (Γενικός διευθυντής Περιφέρειας Βαλεαρίδων Νήσων)”

12 Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας! Βαγγέλης Μητσάκης, emit@certh.gremit@certh.gr Γιάννης Τυρινόπουλος, ytyrin@certh.grytyrin@certh.gr Άννη Κορτσάρη, akorts@certh.grakorts@certh.gr Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου DELTA στη διεύθυνση: www.delta-project.eu καθώς και να δοκιμάσετε το ΕΥΑ στο stand του έργου DELTA


Κατέβασμα ppt "Εργαλείο Υποστήριξης Αποφάσεων DELTA Ένα εργαλείο καθορισμού μέτρων διαχείρισης κινητικότητας σε περιοχές που αντιμετωπίζουν εποχιακή ζήτηση για μεταφορές."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google