Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«Υπηρεσίες Ψηφιακής Μάθησης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«Υπηρεσίες Ψηφιακής Μάθησης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 «Υπηρεσίες Ψηφιακής Μάθησης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο»
Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών «Υπηρεσίες Ψηφιακής Μάθησης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο» Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Τεχνικός υπεύθυνος ΠΣΔ

3 Χρηματοδότηση - Υλοποίηση
Εντάσσεται στον σχεδιασμό του ΥπΕΠΘ για την εισαγωγή και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση: Ανάπτυξη κατανεμημένων υποδομών (σχολικά εργαστήρια, δικτύωση, υπηρεσίες τηλεματικής) Ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου και λογισμικών Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ Εκσυγχρονισμός της διοίκησης της εκπαίδευσης Χρηματοδότηση: : Ε.Π. για την Κοινωνία της Πληροφορίας : ΕΠ ΚΤΠ – Ευρυζωνικές Δράσεις Υλοποιείται με τη συνεργασία ενός ανθρώπινου δικτύου: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 2 Ερευνητικά Κέντρα (ΕΑ-ΙΤΥ και ΕΠΙΣΕΥ) 9 Πανεπιστήμια – Πολυτεχνεία (ΕΜΠ, Αθηνών, Αριστοτέλειο, Αιγαίου, Μακεδονίας, Δημοκρίτειο, Θεσσαλίας, Ιωαννίνων, Κρήτης) 2 Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Αθηνών, Θεσσαλονίκης) Best Practice σε διεθνές επίπεδο

4 Βασικά στοιχεία για το σχολικό δίκτυο
Το μεγαλύτερο σε λειτουργία δημόσιο δίκτυο σε έκταση και πλήθος χρηστών στη χώρα Διασυνδέει σχολεία, ~7.500 σχολικά LANs, διοικητικές μονάδες, 494 σχολικές, 71 δημόσιες και 29 δημοτικές βιβλιοθήκες, 60 γενικά αρχεία του κράτους Προσωποποιημένη πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς και μαθητές (νέα δράση !) Δικτυακές υποδομές: συμπληρωματικές με ΕΔΕΤ (πάροχος Internet) Κλειστό εκπαιδευτικό ενδοδίκτυο – Η Ασφάλεια μαθητών πρωταρχικός στόχος Πακέτο παρεχόμενων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας ειδικά σχεδιασμένες για την Εκπαίδευση Κατάρτιση και υποστήριξη χρηστών στις παρεχόμενες υπηρεσίες Ανάπτυξη με λογισμικό ανοικτού κώδικα (open source) - Σημαντική συνεισφορά στην κοινότητα του OSS Ευρυζωνικότητα: κεντρικός στόχος για βελτίωση ποιότητας υπηρεσιών και μείωση λειτουργικού κόστους

5 Αρχιτεκτονική δικτύου

6 Παρεχόμενες υπηρεσίες
Βασικές Υπηρεσίες (Σύνδεση στο δίκτυο, Ελεγχόμενη πρόσβαση στο web, Δικτυακή πύλη, Δικτυακή πύλη μαθητών, Αυτόματη εγγραφή εκπαιδευτικών και μαθητών) Υπηρεσίες Επικοινωνίας (Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με εξελιγμένη προστασία από ιούς και spam, Ηλεκτρονικές λίστες επικοινωνίας, Χώροι συζήτησης, Instant Messaging, Τηλεδιάσκεψη, Νέα) Φιλοξενία Ιστοσελίδων (Φιλοξενία ιστοσελίδων για σχολεία και εκπαιδευτικούς, Οδηγοί αυτόματης δημιουργίας ιστοσελίδων, Δυναμικές ιστοσελίδες php - δυναμικές ιστοσελίδες και βάση δεδομένων) Προηγμένες Υπηρεσίες (Βίντεο κατ’ απαίτηση, Ζωντανές μεταδόσεις εκδηλώσεων, Σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση) Συμπληρωματικές Υπηρεσίες (Ηλεκτρονικές κάρτες, Ηλεκτρονικό περιοδικό, Ημερολόγιο, Βιβλίο διευθύνσεων, Λίστα εργασιών, Σημειώσεις, Virtual drives) Κεντρικές Υπηρεσίες Υποδομής (Υπηρεσία ονοματολογίας (DNS), Υπηρεσία καταλόγου (LDAP), Κατανεμημένο helpdesk, Online στατιστικά, Σύστημα GIS σχολείων) Υπηρεσίες Διαχείρισης (Διαχείριση χρηστών, Τεκμηρίωση διαχειριστών δικτύου, Παρακολούθηση λειτουργίας δικτύου, Ασφάλεια δικτύου (CERT), Απομακρυσμένη διαχείριση σχολικών δρομολογητών)

7 Βασικές Τηλεματικές Υπηρεσίες
Σύνδεση στο δίκτυο (Connectivity & Dial-up) Διακομιστής διαμεσολάβησης για ελεγχόμενη πρόσβαση στον παγκόσμιο ιστό ( Δικτυακή πύλη ( Κόμβος ενημέρωσης και σημείο πρόσβασης στις υπηρεσίες του ΠΣΔ Απλή διαδικασία εγγραφής εκπαιδευτικών ( και μαθητών (

8 Υπηρεσίες Επικοινωνίας
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( με εξελιγμένη προστασία από: - ιούς ( και - spam ( Ηλεκτρονικές λίστες επικοινωνίας ( Χώροι συζήτησης ( Instant Messaging ( Τηλεδιάσκεψη ( Νέα (

9 Φιλοξενία Ιστοσελίδων
Φιλοξενία ιστοσελίδων για σχολεία και εκπαιδευτικούς Οδηγοί αυτόματης δημιουργίας ιστοσελίδων Δυναμικές ιστοσελίδες php - δυναμικές ιστοσελίδες και βάση δεδομένων

10 Προηγμένες Υπηρεσίες Βίντεο κατ’ απαίτηση (Video on Demand – Ζωντανές μεταδόσεις εκδηλώσεων ( Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση ( Σύγχρονη τηλεκπαίδευση ( Voice over IP (για διοικητική χρήση)

11 Συμπληρωματικές Υπηρεσίες
Ηλεκτρονικές κάρτες ( Ηλεκτρονικό περιοδικό ( Ημερολόγιο, Βιβλίο διευθύνσεων, Λίστα εργασιών, Σημειώσεις Web file folders – Virtual drives

12 Κεντρικές Υπηρεσίες Υπηρεσία αρωγής χρηστών ( (8.30 – 18.00) Υπηρεσία ασφάλειας δικτύου (CERT) Online στατιστικά ( Υπηρεσία καταλόγου (LDAP) Υπηρεσία ονοματολογίας (DNS) Σύστημα GIS σχολείων

13 Υπηρεσίες Διαχείρισης
Υπηρεσία τεκμηρίωσης διαχειριστών δικτύου Υπηρεσία διαχείρισης χρηστών Παρακολούθηση λειτουργίας δικτύου ( Απομακρυσμένη διαχείριση σχολικών δρομολογητών

14 Υπηρεσίες σε πιλοτική λειτουργία
Απομακρυσμένη διαχείριση σχολικών εργαστηρίων - Remote Management * Ενεργοποίηση πρωτοκόλλου IPv6 * Υπηρεσία QoS (εγγυημένη ποιότητα υπηρεσιών) Ψηφιακές υπογραφές (PKI/CA) Υπηρεσία φιλοξενίας εφαρμογών (ASP) Εφαρμογή ηλεκτρονικής διαχείρισης τάξης

15 Υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης
Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση ( Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση ( Τηλεδιάσκεψη ( Άμεσο μήνυμα με ολοκλήρωση τηλεδιάσκεψης ( Βίντεο κατ’ απαίτηση ( Υπηρεσία ζωντανών μεταδόσεων ( Χώροι Συζήτησης (fora) ( Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( Ηλεκτρονικές λίστες επικοινωνίας και βήμα διαλόγου εκπαιδευτικών «Ερμής» ( Δικτυακή πύλη μαθητών ( Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μαθητών

16 Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση
Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση: υλοποιεί μια διαδικασία ανταλλαγής μάθησης μεταξύ εκπαιδευτή – εκπαιδευομένων, η οποία πραγματοποιείται ανεξάρτητα χρόνου και τόπου. Λόγοι χρήσης ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης : Οι εκπαιδευόμενοι εξετάζουν το εκπαιδευτικό περιεχόμενο σύμφωνα με το πρόγραμμά τους Οι εκπαιδευόμενοι ελέγχουν την κατάταξη στην οποία εξετάζεται το μαθησιακό περιεχόμενο Οι εκπαιδευόμενοι έχουν το χρόνο να σκεφτούν για το περιεχόμενο και να το αξιολογήσουν Έχει ιδιαίτερη αξία για όσους : μαθαίνουν καλύτερα σκεπτόμενοι για το περιεχόμενο επιθυμούν να δουλέψουν στο δικό τους χρόνο μπορούν να ακολουθήσουν οδηγίες από τον εκπαιδευτή τους Υλοποίηση : Βασισμένη σε σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες μάθησης Υπηρεσία προσβάσιμη μέσω web :

17 Δυνατότητες Χαρακτηριστικά υπηρεσίας www.sch.gr/e-learning
Εύκολη διαχείριση πολλαπλών ομάδων εκπαιδευομένων και μαθημάτων Ευκολία χρήσης, ακόμα και από αρχάριους Προσωποποίηση περιβάλλοντος ανάλογα με την προτίμηση του χρήστη Ευκολία δόμησης μαθημάτων και ροής μαθημάτων Υποστήριξη πολλαπλών μορφών εκπαιδευτικού υλικού (κείμενο, πολυμέσα, παραπομπές) Έλεγχος προόδου εκπαιδευομένων (online testing) Πολλαπλά εργαλεία επικοινωνίας (forums, chat, ) Ισχυρή αναζήτηση (περιεχομένου, διαλόγων, κλπ) Επαναχρησιμοποίηση περιεχομένου μαθημάτων (πρότυπο SCORM) Πολλαπλοί ρόλοι χρηστών Διαχειριστές Δημιουργοί μαθημάτων, εκπαιδευτές Εκπαιδευόμενοι Αξιολογητές Προστιθέμενη αξία ΠΣΔ στην ανάπτυξη moodle

18 Επιφάνεια διεπαφής

19 Στατιστικά χρήσης Μαθήματα: 2003 (2), 2004 (9), 2005 (9), 2006 (26)
Ψηφιακά Μαθήματα Πλήθος Εκπαιδευόμενοι Εξοικείωση με την πλατφόρμα Γενικού ενδιαφέροντος Εκπαίδευση σχετικά με ΠΣΔ Ελληνική γλώσσα Παιδαγωγικές προσεγγίσεις Εκπαίδευση στις ΤΠΕ Πολυμέσα Open Office Υπό κατασκευή Ομάδες συζητήσεων Πλήθος ομάδων συζήτησης 55 Πλήθος μαθημάτων με ομάδα συζήτησης 28 Ανάθεση Εργασιών Πλήθος εργασιών 67 Πλήθος μαθημάτων με ανάθεση εργασίας 18 Πλήθος εργασιών που υλοποιήθηκαν 94 Πλήθος χρηστών που ανταποκρίθηκαν 47 Online αξιολόγηση Πλήθος quiz που δημιουργήθηκαν Πλήθος μαθημάτων στα οποία υπάρχει quiz Πλήθος χρηστών που επιχείρησαν την επίλυση 106 Πλήθος προσπαθειών που επιχειρήθηκαν 197 Περιβάλλον δοκιμής σε διεθνή εκπαιδευτική έρευνα Έντονο το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών

20 Σύγχρονη τηλεκπαίδευση
Σύγχρονη τηλεκπαίδευση: υλοποιεί μια διαδικασία ανταλλαγής μάθησης που πραγματοποιείται σε κοινό χρόνο και διαφορετικό τόπο Λόγοι χρήσης σύγχρονης τηλεκπαίδευσης: Οι αρχάριοι λαμβάνουν άμεση ανατροφοδότηση Παρέχει τη δυνατότητα να δημιουργηθεί το περιεχόμενο της μάθησης γρήγορα Δημιουργείται οικειότητα Έχει ιδιαίτερη αξία για όσους μαθαίνουν καλύτερα εργαζόμενοι μαζί με άλλους, ακούγοντας, βλέποντας και ρωτώντας «Εικονική αίθουσα» Η αλληλεπίδραση εκπαιδευτή-εκπαιδευόμενου γίνεται σε «πραγματικό χρόνο» και αφορά σε: Ανταλλαγή απόψεων, μέσω αμφίδρομης οπτικοακουστικής επικοινωνίας Ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού, μέσω ανταλλαγής αρχείων, διαμοιρασμού εφαρμογών και ηλεκτρονικού ασπροπίνακα Επιπλέον δυνατότητες της «εικονικής αίθουσας» Ταυτόχρονη πλοήγηση σε δικτυακούς τόπους Διαμοιρασμός πολλαπλών εφαρμογών - Διαμοιρασμός εκπαιδευτικού υλικού Αξιοποίηση λογισμικού προσομοίωσης για υλοποίηση εικονικών εργαστηρίων Προβολή video, κλπ

21 Σύγχρονη τηλεκπαίδευση
Δυνατότητες πλατφόρμας (FVC Click to Meet 4.1) Τηλεδιάσκεψη απεριόριστα μεγάλου αριθμού χρηστών Αμφίδρομη οπτικοακουστική επικοινωνία με υποστήριξη πολλαπλών πρωτοκόλλων (ευρυζωνικές αλλά και χαμηλής ταχύτητας συνδέσεις) Διαμοιρασμός εφαρμογών, χρήση ασπροπίνακα, ταυτόχρονη πλοήγηση συμμετεχόντων στο Διαδίκτυο Προχωρημένες δυνατότητες ελέγχου της αλληλεπίδρασης εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενων (αίτηση - απόδοση φωνής μέσω ανάτασης χειρός, παράλληλη προβολή εκπαιδευτικού υλικού και παρουσιάσεων) Υπηρεσία Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΠΣΔ 10 άδειες ταυτόχρονης χρήσης Χρήση για τηλεδιασκέψεις ΥΠΕΠΘ – σχολείων Ενδιαφέρον από εκπαιδευτικούς και σχολεία για εκπαιδευτική χρήση Υψηλή συνέργια με αίθουσες τηλεκπαίδευσης στην περιφέρεια Χρηματοδότηση ΕΠ ΚτΠ

22 Υπηρεσία τηλεδιάσκεψης
Κατηγοριοποίηση τηλεδιασκέψεων Δύο σημείων (point to point) Πολλαπλών σημείων (multipoint) Τηλεδιάσκεψη δύο σημείων Βασισμένη στο λογισμικό Microsoft Netmeeting Λειτουργία ILS server Ολοκλήρωση με υπηρεσία Instant Messaging Τηλεδιάσκεψη πολλαπλών σημείων Βασισμένη στο λογισμικό Conference Server 6 Χρήση του Microsoft Netmeeting από τους τελικούς χρήστες Ανάπτυξη εργαλείων λογισμικού VC-Client και VC-Moderator από το Σχολικό Δίκτυο για τους χρήστες του Δυνατότητα αξιοποίησης για μερική παροχή υπηρεσιών σύγχρονης τηλεκπαίδευσης

23 Βίντεο κατ’ απαίτηση - Ζωντανές μεταδόσεις
Δυνατότητες: Ψηφιοποίηση βίντεο & ήχου και κωδικοποίηση για τη μετάδοση μέσω δικτύου Διάθεση πολυμεσικού υλικού για κάθε τύπο σύνδεσης (PSTN, ISDN, DSL, κλπ) Ταξινόμηση υλικού ανά κατηγορία Ανάρτηση υλικού σύμφωνα με τον κανονισμό της υπηρεσίας Ζωντανές αναμεταδόσεις Αναζήτηση υλικού ανά κατηγορία Πιστοποίηση χρηστών μέσω της υπηρεσίας καταλόγου (υπό ανάπτυξη)

24 Μαθητική δικτυακή πύλη

25 Μαθητική δικτυακή πύλη
Νέα δικτυακή πύλη αφιερωμένη στους μαθητές: Ενημέρωση για μαθητικά θέματα Χρήσιμο υλικό για τις εξετάσεις Πολυμεσικές εκπαιδευτικές εφαρμογές (το υλικό διατέθηκε δωρεάν από αρμόδιους εθνικούς και διεθνείς φορείς) Ψυχαγωγικές εφαρμογές Πρόσβαση στο λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τους (μόνο για μαθητές της Γ’ Γυμνασίου). Προσωποποιημένη πρόσβαση: Προς το παρόν μόνο για μαθητές της Γ’ Γυμνασίου Οι πιστοποιημένοι χρήστες έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή e-cards και στην υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οργάνωσης

26 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μαθητών
Σκοπός: Συμβολή στην ψηφιακή σύγκλιση της χώρας Ενίσχυση διαπολιτισμικού διαλόγου Εκπαιδευτική αξιοποίηση των επενδύσεων για ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Στόχοι: Εξοικείωση των μαθητών με τις ΤΠΕ στα πλαίσια των γνωστικών αντικειμένων που διδάσκονται στα σχολεία Ανανέωση εκπαιδευτικών μεθόδων - Υποστήριξη της διαδικασίας μάθησης με χρήση των ΤΠΕ Επικοινωνία μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών στα πλαίσια της μαθησιακής διαδικασίας Συνεργασία ομάδων ή σχολείων γεωγραφικά διασκορπισμένων, στα πλαίσια ελληνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Παρέχεται σε: Σήμερα: Σε όλους τους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου Μελλοντικά: Σε όλους τους μαθητές της δευτεροβάθμιας Έναρξη Παροχής: 15 Νοεμβρίου 2006 Πλήθος λογαριασμών (21/10/2006) : 1000

27 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μαθητών
Χαρακτηριστικά υπηρεσίας: Λογαριασμός της μορφής : Αποκεντρωμένη και απλοποιημένη διαδικασία εγγραφής και διαχείρισης χρηστών Τύποι λογαριασμών: «Εκπαιδευτικός». Επικοινωνία μόνο με χρήστες του ΠΣΔ «Πλήρης»: Δίνεται μετά από έγκριση του κηδεμόνα και επιτρέπει επικοινωνία και με χρήστες άλλων δικτύων Εφαρμογή φίλτρων για απόρριψη μηνυμάτων από δίκτυα που δεν πιστοποιούν την ταυτότητα των χρηστών τους Διατήρηση ιστορικού μηνυμάτων για τη δυνατότητα ελέγχου από τον κηδεμόνα Γνωστοποίηση στοιχείων λογαριασμού σε κηδεμόνα, μετά από αίτηση του Προστασία από ιούς (antivirus) Προστασία από απρόκλητη αλληλογραφία (antispamming) (επιλογή του χρήστη) Μέγεθος γραμματοκιβωτίου: 20 ΜΒ

28 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μαθητών
Τρόπος παροχής της υπηρεσίας: Κάθε σχολείο (Γυμνάσιο) δημιουργεί και διαχειρίζεται τους λογαριασμούς ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των μαθητών του, μέσω web εφαρμογής ( Εναλλακτικά, το σχολείο μπορεί να επιτρέψει στους μαθητές του την καταχώρηση στοιχείων από τους ίδιους μέσα από web περιβάλλον ( Ο εκπαιδευτικός ελέγχει και πιστοποιεί την ορθότητα των στοιχείων εγγραφής Πρόσβαση στην υπηρεσία: Μέσω της μαθητικής πύλης  Υπηρεσίες  Αλληλογραφία και Οργάνωση Μέσω του URL: Με τη χρήση προγραμμάτων διαχείρισης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, π.χ. Outlook Express Περισσότερες Πληροφορίες: Μέσω της δικτυακής πύλης του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου:  mySch  Οι υπηρεσίες μας, ενότητα «Υπηρεσίες για το Μαθητή»

29 Σας ευχαριστώ... … για την προσοχή σας! Περισσότερες πληροφορίες:
και Επικοινωνία: ή

30


Κατέβασμα ppt "«Υπηρεσίες Ψηφιακής Μάθησης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google