Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: ""— Μεταγράφημα παρουσίασης:

90 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ -
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

91 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν εταιρική ιστοσελίδα ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛ. ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2003 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛ. ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2004 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν εταιρική ιστοσελίδα ή/και εταιρικό κόμβο (Ν=85) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν εταιρική ιστοσελίδα ή/και εταιρικό κόμβο (Ν=66) Λόγοι που δεν πραγματοποιούνται ηλεκτρονικές πωλήσεις (Ν=69) Τα προϊόντα δεν μπορούν να τεθούν ηλεκτρονικά προς πώληση = 59% Μικρό ποσοστό πελατών = 18% Μικρό ποσοστό πωλήσεων = 18% Αβεβαιότητα για συμβόλαια, όρους παράδοσης & εγγυήσεων = 16% Αβεβαιότητα στις πληρωμές = 21% Μεγάλο κόστος εγκατάστασης = 3% Λογιστικά προβλήματα = 3% Δύσκολια στην χρήση = 6% Αδυναμία απόκτησης της διαθέσιμης Τεχνολογίας = 1% ΔΞ/ΔΑ = 10% Λόγοι που δεν πραγματοποιούνται ηλεκτρονικές πωλήσεις (Ν=56*) Τα προϊόντα δεν μπορούν να τεθούν ηλεκτρονικά προς πώληση = 49% Μικρό ποσοστό πελατών = 16% Μικρό ποσοστό πωλήσεων = 13% Αβεβαιότητα για συμβόλαια, όρους παράδοσης & εγγυήσεων = 9% Αβεβαιότητα στις πληρωμές = 7% Μεγάλο κόστος εγκατάστασης = 6% Λογιστικά προβλήματα = 8% Δύσκολια στην χρήση = 2% ΔΞ/ΔΑ = 20%

92 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πωλήσεις ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 2003 ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 2004 Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πωλήσεις και έχουν εταιρική ιστοσελίδα (Ν=56) Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πωλήσεις και έχουν εταιρική ιστοσελίδα (Ν=69) Οι επιχειρήσεις που δηλώνουν ότι έχουν την πρόθεση να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικές πωλήσεις μέσω της ιστοσελίδας ή του κόμβου, φαίνεται να τοποθετούν την ενέργεια αυτή μέσα στον επόμενο χρόνο. 2004 % Μέσα στον επόμενο μήνα 34 Στους επόμενους 3 μήνες 1 Στους επόμενους 6 μήνες 16 Στον επόμενο χρόνο 12 Σε περισσότερο από 1 χρόνο 22 ΔΓ/ΔΑ Βάση: Όσες επιχειρήσεις δήλωσαν θετική πρόθεση πραγματοποίησης ηλεκτρονικών πωλήσεων Ερ. 40δ

93 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν εταιρική ιστοσελίδα Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ενδεικτικά αποτελέσματα ~~ Ενδεικτικά αποτελέσματα λόγω χαμηλής βάσης Ν=66 Ν=85 Ν=41* Ν=~46~ Ν=7* Ν=~11~ Ν=48* Ν=~58~ Ν=3* Ν=~19~ Ν=15* Ν=~9~ Ν=18 Ν=~28~ % ~~ενδεικτικά % λόγω χαμηλής βάσης Ερ. 36

94 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Βάση: Όσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πωλήσεις ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ 2004 Ποσοστό επί του συνόλου του κύκλου εργασιών της επιχείρησης που πραγματοποιείται μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου n=17 1-5 63% % ΔΓ/ΔΑ 26% Ποσοστό των πωλήσεων μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου που γίνεται στο εσωτερικό Ποσοστό των πωλήσεων μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου που γίνεται στο εξωτερικό n=12 n=12 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 0 1% % % ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 0 68% % % Ποσοστό των πωλήσεων μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου που γίνεται προς άλλες επιχειρήσεις Ποσοστό των πωλήσεων μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου που γίνεται προς δημόσιο τομέα n=12 n=12 n=12 n=12 Άλλες επιχειρήσεις 0 49% % % ΔΓ/ΔΑ 12% Καταναλωτές 0 19% % % Δημόσιο 0 91% % Άλλοι 0 69% % Ποσοστό των πωλήσεων μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου που γίνεται προς καταναλωτές Ποσοστό των πωλήσεων μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου που γίνεται προς άλλους συναλλασσόμενους Ερ. 37,37α,37β

95 ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Βάση: Όσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πωλήσεις ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ 2004 Για τη διανομή των πωλήσεων έχετε συμβληθεί με κάποια δημόσια ή ιδιωτική εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) ή χρησιμοποιείτε το απλό ταχυδρομείο; n=~17~ Δημόσιες ή ιδιωτικές Ταχυμεταφορές (courier) 46% Απλό ταχυδρομείο 55% Πληρώνεστε / εισπράττετε on line για τις πωλήσεις που κάνετε μέσω διαδικτύου; Βάση: n=~17~ ~~Ενδεικτικά αποτελέσματα λόγω χαμηλής βάσης Ερ. 38,39

96 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ/ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Βάση: Όσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πωλήσεις ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ 2004 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Πλεονεκτήματα ηλεκτρονικών πωλήσεων (Ν=~17~) Πρόσβαση πελατών που έχουν internet = 93% Είναι μικρό το κόστος = 24% Προβάλλεται όλη η γκάμα των προϊόντων= 34% Γίνεται αυτόματη παραγγελία = 15% Ευκολότερος προγραμματισμός παραγωγής= 3% Ευκολότερη διαχείριση αποθεμάτων = 21% Πωλήσεις όλο το 24ωρο = 18% Πωλήσεις και στο εξωτερικό = 44% Ευκολία = 23% Μειονεκτήματα ηλεκτρονικών πωλήσεων (Ν=~17~) Χρονοβόρος εγκατάσταση = 13% Χρονοβόρος εξοικείωση πελατών = 26% Μη πραγματικά ανοιχτά συστήματα στην αγορά = 23% Μικρό ποσοστό πρόσβασης πελατών = 22% Δαπάνες για εκπαίδευση εργαζομένων = 11% Αύξηση φόρτου εργασίας των εργαζομένων = 1% Δεν είναι διαδεδομένο = 1% Είναι ακριβό = 1% Δεν υπάρχει ασφάλεια δεδομένων = 20% ΔΓ/ΔΑ = 12% ~~Ενδεικτικά αποτελέσματα λόγω χαμηλής βάσης Ερ. 40α,40β

97 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Internet ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2004 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2003 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Internet (Ν=529) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Internet (Ν=390) Λόγοι που δεν πραγματοποιούνται ηλεκτρονικές προμήθειες (Ν=489) Τα προϊόντα που αγοράζει η επιχείρηση δεν διατίθενται στην ηλεκτρονική πώληση = 29% Μη εξοικειωμένο προσωπικό με ηλ. αγορές = 9% Αβεβαιότητα για την ποιότητα των προϊόντων= 12% Αβεβαιότητα για τις παραδόσεις = 5% Αβεβαιότητα για την εγγύηση των προϊόντων= 5% Αβεβαιότητα στις πληρωμές = 12% Χρονοβόρα διαδικασία = 3% Μικρό ποσοστό προμηθευτών = 8% Μεγαλύτερο κόστος = 5% Δεν υπάρχει ανάγκη από το αντικείμενο εργασίας = 53% Δύσκολη χρήση = 5% Είναι ακριβό = 3% Θέλω άμεση επαφή με το προϊόν = 1% Θέλω άμεση επαφή με το πρόσωπο = 2% ΔΓ/ΔΑ = 3% Λόγοι που δεν πραγματοποιούνται ηλεκτρονικές προμήθειες (Ν=362) Τα προϊόντα που αγοράζει η επιχείρηση δεν διατίθενται στην ηλεκτρονική πώληση = 31% Μη εξοικειωμένο προσωπικό με ηλ. αγορές = 17% Αβεβαιότητα για συμβόλαια, όρους παράδοσης & εγγυήσεων = 14% Αβεβαιότητα στις πληρωμές = 14% Χρονοβόρα διαδικασία = 12% Μικρό ποσοστό προμηθευτών = 12% Μεγαλύτερο κόστος = 6% Δεν υπάρχει ανάγκη από το αντικείμενο εργασίας = 2% ΔΞ/ΔΑ = 20% Ερ. 40στ

98 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν πραγματοποιούν ηλεκτρονικές προμήθειες ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 2003 ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 2004 Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν πραγματοποιούν ηλεκτρονικές προμήθειες (Ν=362) Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν πραγματοποιούν ηλεκτρονικές προμήθειες (Ν=489) Εκτιμώμενος χρόνος πραγματοποίησης ηλεκτρονικών προμηθειών (Ν=39*) Τον επόμενο μήνα = 10% Τους επόμενους 3 μήνες = 4% Τους επόμενους 6 μήνες = 10% Τον επόμενο χρόνο = 16% Περισσότερο από 1 χρόνο = 23% Δ.Ξ./Δ.Α. = 37% Εκτιμώμενος χρόνος πραγματοποίησης ηλεκτρονικών προμηθειών (Ν=50) Τον επόμενο μήνα = % Τους επόμενους 3 μήνες = 13% Τους επόμενους 6 μήνες = % Τον επόμενο χρόνο = 10% Περισσότερο από 1 χρόνο = 30% Δ.Ξ./Δ.Α. = 34% Ερ. 40δ, 40ε

99 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση στο Internet Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ενδεικτικά αποτελέσματα ~~ Ενδεικτικά αποτελέσματα λόγω χαμηλής βάσης % Ν=390 Ν=529 Ν=331 Ν=446 Ν=22 Ν=~32~ Ν=354 Ν=478 Ν=8 Ν=~38~ Ν=28 Ν=~13~ Ν=37 Ν=~51~ ~~ενδεικτικά % λόγω χαμηλής βάσης Ερ. 40στ

100 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΥ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Βάση: Όσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν ηλεκτρονικές προμήθειες ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ 2004 Ποσοστό επί του συνόλου των προμηθειών της επιχείρησης που πραγματοποιείται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών προμηθειών n=38 1-5 63% % % ΔΓ/ΔΑ 5% Ποσοστό ηλεκτρονικών προμηθειών που γίνεται από το εσωτερικό Ποσοστό ηλεκτρονικών προμηθειών που γίνεται από το εξωτερικό ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ % % ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 0-5 11% % Ερ. 41,41α

101 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ/ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Βάση: Όσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν ηλεκτρονικές προμήθειες ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ 2004 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Πλεονεκτήματα ηλεκτρονικών προμηθειών (Ν=~40~) Γίνεται αυτόματη παραγγελία = 73% Μεγαλύτερες δυνατότητες επιλογής = 58% Είναι μικρό το κόστος = 54% Προμήθειες όλο το 24ωρο = 38% Προμήθειες και στο εξωτερικό = 33% Καλύτερος προγραμματισμός παραγγελιών= 12% Πρόσβαση προμηθευτών που έχουν internet= 11% Καλύτερη διαχείριση αποθεμάτων = 5% Ταχύτητα = 1% ΔΓ/ΔΑ = 1% Μειονεκτήματα ηλεκτρονικών προμηθειών (Ν=~40~) Τα προϊόντα που αγοράζει η επιχείρηση δεν διατίθενται στην ηλεκτρονική πώληση = 1% Μη εξοικειωμένο προσωπικό = 3% Αβεβαιότητα για πληρωμές = 46% Αβεβαιότητα για την ποιότητα των προϊόντων = 39% Αβεβαιότητα για τις παραδόσεις = 40% Αβεβαιότητα για την εγγύηση των προϊόντων = 36% Χρονοβόρα διαδικασία = 1% Μικρό ποσοστό προμηθευτών διαθέτει προϊόντα μέσω διαδικτύου = 13% Μεγαλύτερο κόστος = - Δεν υπάρχει ανάγκη από το αντικείμενο εργασίας = 2% Η χρήση του είναι δύσκολη = 1% Είναι ακριβό = 5% Είναι απρόσωπο = 3% ΔΓ/ΔΑ = 20% ~~ενδεικτικά αποτελέσματα λόγω χαμηλής βάσης Ερ. 41β,41γ

102 ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Βάση: Όσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν ηλεκτρονικές προμήθειες ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ 2004 Πληρώνετε on line για τις προμήθειες που πραγματοποιείτε μέσω διαδικτύου; n=~40~ ~~ενδεικτικά αποτελέσματα λόγω χαμηλής βάσης Ερ. 41δ

103 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

104 ΓΝΩΣΗ & ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ MARKET PLACE
Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet ΓΝΩΣΗ ΧΡΗΣΗ 2004 Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν είτε αυθόρμητα, είτε με βοήθεια τα market places (Ν=113) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet (Ν=529) 2003 Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν αυθόρμητα τα market places (Ν=105) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet (Ν=390) 2002 Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν αυθόρμητα τα market places (Ν=71) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet (Ν=354) 2001 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet (Ν=277) Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν αυθόρμητα τα market places (Ν=38*) Ερ. 43α,β,γ

105 ΑΓΟΡΕΣ ΣΕ MARKETPLACE 1%
ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ 2004 Ηλεκτρονικό marketplace με το οποίο είναι συνδεδεμένοι Συμμετοχή σε on-line δημοπρασίες Βάση: Όσες επιχειρήσεις είναι συνδεδεμένες με κάποιο marketplace (Ν=~2~) Βάση: Όσες επιχειρήσεις είναι συνδεδεμένες με κάποιο marketplace (Ν=~2~) PLAISIO 2 Ποσοστό αγορών που γίνεται σε ηλεκτρονικό marketplace Βάση: Όσες επιχειρήσεις είναι συνδεδεμένες με κάποιο marketplace (Ν=~2~) Ανοικτή ερώτηση 1% ~~ενδεικτικά αποτελέσματα λόγω χαμηλής βάσης Ερ. 43δ,ε,στ,ζ

106 ΥΠΑΡΞΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ
Βάση: Σύνολο του δείγματος Μ.Ο. 2004: Δεν υπάρχει πληροφόρηση 5.2 2004 Ν=245 Βάση: Σύνολο επιχειρήσεων (Ν=1892) Εταιρία Σύνδεσης COSMOTE = 32% VODAFONE = 36% TELESTET = 34% Q-Telecom = 1% 2003 5.7 Βάση: Σύνολο επιχειρήσεων (Ν=2012) Ν=147 Εταιρία Σύνδεσης COSMOTE = 26% VODAFONE = 34% TELESTET = 50% 2002 4.6 Βάση: Σύνολο επιχειρήσεων (Ν=1801) Ν=142 Εταιρία Σύνδεσης COSMOTE = 43% PANAFON = 41% TELESTET = 34% 2001 3.5 Βάση: Σύνολο επιχειρήσεων (Ν=1804) Ερ. 44, 44α Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν εταιρικά κινητά

107 Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων
ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Βάση: Όσες εταιρείες έχουν εταιρικά κινητά Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων % Ερ. 44β

108 Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Σύνολο του δείγματος Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων % Ερ. 17

109 ΓΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Βάση: Σύνολο του δείγματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» «ΔΙΚΤΥΩΘΕIΤΕ» 2004 2004 Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1892) Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1892) 2003 2003 Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=2012) Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=2012) «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» 2002 2004 Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1801) Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1892) 2001 2003 Ερ. 51α-β-γ Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1804) Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=2012)

110 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΝΔΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Βάση: Σύνολο του δείγματος ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΓΓΥΣ ΜΕΛΛΟΝ 2004 Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1892) Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1892) 2003 Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=2012) Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=2012) 2002 Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1801) Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1801) 2001 Ερ. 45α,β Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1804) Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1804)

111 Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Βάση: Σύνολο του δείγματος Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων % Ερ. 46

112 Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Βάση: Σύνολο του δείγματος Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων % Ερ. 46

113 Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων
ΤΟΜΕΙΣ ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Σύνολο του δείγματος Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων 27 % Ερ. 47

114 Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων
ΤΟΜΕΙΣ ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Σύνολο του δείγματος Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων % Ερ. 47

115 ΓΝΩΣΗ & ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΚ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Βάση: Σύνολο του δείγματος ΓΝΩΣΗ ΕΛΑΚ (Ελεύθερο Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα) ΠΡΟΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΑΚ Μ.Ο. Σημαντικότητας ΕΛΑΚ 2004 4.6 Πάρα πολύ σημαντικό (5) Αρκετά σημαντικό (4) Ούτε σημαντικό, ούτε όχι (3) Λίγο σημαντικό (2) Καθόλου σημαντικό (1) Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1892) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν γνώση ΕΛΑΚ (Ν=97) 2003 Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=2012) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν γνώση ΕΛΑΚ (Ν=87) 2002 Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1801) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν γνώση ΕΛΑΚ (Ν=70) Ερ

116 Από ενημερωτικά φυλλάδια 3%
ΠΗΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Βάση: Όσοι γνωρίζουν το πρόγραμμα «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» n=475 Μέτρηση μόνο για το 2004 «ΔΙΚΤΥΩΘΕIΤΕ» Από τα Μ.Μ.Ε % Από γνωστούς 17% Από το επιμελητήριο 14% Από την τηλεόραση 11% Από Internet 10% Από τον ΕΟΜΜΕΧ % Το έχω απλά ακουστά % Από συναδέλφους % Από ενημερωτικά φυλλάδια % Από τον λογιστή % Από πωλητές % Από εμπορικό σύλλογο % Από εταιρείες % Ερ. 51δ

117 Από ενημερωτικά φυλλάδια 5%
ΠΗΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Βάση: Όσοι γνωρίζουν το πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» n=164 Μέτρηση μόνο για το 2004 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» Από γνωστούς % Από τα Μ.Μ.Ε % Από το internet % Από το επιμελητήριο 12% Από τον ΕΟΜΜΕΧ % Από την τηλεόραση % Από ενημερωτικά φυλλάδια % Από πωλητές % Από εταιρείες % Από σεμινάρια % Από εμπορικό σύλλογο 1% Ερ. 51δ

118 Από ενημερωτικά φυλλάδια 2% Από τον εμπορικό σύλλογο 1%
ΠΗΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Βάση: Όσοι γνωρίζουν το πρόγραμμα «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» n=257 Μέτρηση μόνο για το 2004 «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» Από τα Μ.Μ.Ε % Από το Internet 15% Από το επιμελητήριο 14% Από γνωστούς % Από την τηλεόραση % Το έχω απλά ακουστά 6% Από την ΕΟΜΜΕΧ % Από συναδέλφους % Από εταιρείες % Από ενημερωτικά φυλλάδια 2% Από σεμινάρια % Από πωλητές % Από τον εμπορικό σύλλογο 1% Από πελάτες % Ερ. 51δ

119 ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ»
Βάση: Όσοι γνωρίζουν το πρόγραμμα «Δικτυωθείτε» Μ.Ο. 5.90 6.00 2.34 28 30 23 21 % Ερ. 52

120 ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ»
Βάση: Όσοι γνωρίζουν το πρόγραμμα «Δικτυωθείτε» ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 2004 Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το πρόγραμμα «Δικτυωθείτε» (Ν=475) 2003 Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το πρόγραμμα «Δικτυωθείτε» (Ν=542) 2002 Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το πρόγραμμα «Δικτυωθείτε» (Ν=354) 2001 % Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το πρόγραμμα «Δικτυωθείτε» (Ν=261) Βάση: Όσες επιχειρήσεις καλύπτονται οι ανάγκες τους Ερ β

121 Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων
ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το «Δικτυωθείτε» και θεωρούν ότι καλύπτει τις ανάγκες τους Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων % Ερ. 54α

122 Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το «Δικτυωθείτε» Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων % Ερ. 55

123 Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το «Δικτυωθείτε» Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων % Ερ. 56

124 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕ.ΤΕ.ΧΩ.» Από τα Μ.Μ.Ε. 48% Από γνωστούς 19%
Βάση: Σύνολο του δείγματος Μέτρηση μόνο για το 2004 Γνώση προγράμματος «ΜΕ.ΤΕ.ΧΩ.» Πηγές ενημέρωσης για το πρόγραμμα «ΜΕ.ΤΕ.ΧΩ.» Από τα Μ.Μ.Ε. 48% Από γνωστούς 19% Από το internet 12% Από το επιμελητήριο 7% Από φυλλάδια 5% Το έχω απλά ακουστά 4% Από συναδέλφους 3% Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1892) Βάση: Όσοι γνωρίζουν το πρόγραμμα ΜΕ.ΤΕ.ΧΩ (Ν=~26~) ~~ενδεικτικά αποτελέσματα λόγω χαμηλής βάσης Ερ. 57α-β

125 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
Βάση: Σύνολο του δείγματος Μέτρηση μόνο για το 2004 Τελευταία φορά που πραγματοποιήθηκε αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού Ο τελευταίος τεχνολογικός εξοπλισμός επέφερε αλλαγές στις συνθήκες εργασίας στην εταιρεία; Βάση: Όσες επιχειρήσεις πραγματοποίησαν αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (n=1539) Ερ

126 ΠΗΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Βάση: Σύνολο του δείγματος Μέτρηση μόνο για το 2004 Ερ. 60

127 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Βάση: Σύνολο του δείγματος Μέτρηση μόνο για το 2004 Μ.Ο. 4.65 4.41 4.07 4.01 3.89 3.88 3.15 Ερ. 61

128 ΟΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΣΥΧΝΟΤΕΡΗ ΚΑΙ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Βάση: Σύνολο του δείγματος Μέτρηση μόνο για το 2004 Μ.Ο. 7 18 4.97 Ερ. 62

129 Στις σελίδες που ακολουθούν υπάρχουν οι εκτιμήσεις από την
μέτρηση των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων για το έτος 2004

130 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ Η/Υ
Σφάλμα ± Πραγματικός πληθυσμός Η/Υ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟY ΑΙΓΑΙΟY ΝΟΤΙΟY ΑΙΓΑΙΟY ΚΡΗΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 έως 6 έως Δ Ζ Η Θ Κ Ξ ΣΤ Άλλο

131 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ INTERNET
Πραγματικός πληθυσμός Internet Σφάλμα ± ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟY ΑΙΓΑΙΟY ΝΟΤΙΟY ΑΙΓΑΙΟY ΚΡΗΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 έως 6 έως Δ Ζ Η Θ Κ Ξ ΣΤ Άλλο

132 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ E-MAIL
Πραγματικός πληθυσμός Σφάλμα ± ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟY ΑΙΓΑΙΟY ΝΟΤΙΟY ΑΙΓΑΙΟY ΚΡΗΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 έως 6 έως Δ Ζ Η Θ Κ Ξ ΣΤ Άλλο

133 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
Πραγματικός πληθυσμός Σφάλμα ± Εταιρική ιστοσελίδα ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟY ΑΙΓΑΙΟY ΝΟΤΙΟY ΑΙΓΑΙΟY ΚΡΗΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 έως 6 έως Δ Ζ Η Θ Κ Ξ ΣΤ Άλλο

134 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Πραγματικός πληθυσμός Δίκτυο Η/Υ Σφάλμα ± ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟY ΑΙΓΑΙΟY ΝΟΤΙΟY ΑΙΓΑΙΟY ΚΡΗΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 έως 6 έως Δ Ζ Η Θ Κ Ξ ΣΤ Άλλο

135 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΚΙΝΗΤΑ
Σφάλμα ± Πραγματικός πληθυσμός Εταιρικά κινητά ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟY ΑΙΓΑΙΟY ΝΟΤΙΟY ΑΙΓΑΙΟY ΚΡΗΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 έως 6 έως Δ Ζ Η Θ Κ Ξ ΣΤ Άλλο

136 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ISDN
Πραγματικός πληθυσμός Σφάλμα ± ISDN ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟY ΑΙΓΑΙΟY ΝΟΤΙΟY ΑΙΓΑΙΟY ΚΡΗΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 έως 6 έως Δ Ζ Η Θ Κ Ξ ΣΤ Άλλο

137 Copyright 2004 της ΕΔΕΤ Α.Ε. Επιτρέπεται η αντιγραφή επί λέξει και η διανομή των μελετών που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα  που χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Κοινωνία της Πληροφορίας» στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, χωρίς να απαιτείται καταβολή χρηματικής αποζημίωσης, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ευκρινής και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσης και χρηματοδότησης»


Κατέβασμα ppt ""

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google