Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διαφάνεια 3.1 Boddy κ.ά., Διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, 3η αγγ. έκδοση, © Pearson Education Limited 2009, © Εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ 2010 Το κοινωνικό.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διαφάνεια 3.1 Boddy κ.ά., Διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, 3η αγγ. έκδοση, © Pearson Education Limited 2009, © Εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ 2010 Το κοινωνικό."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διαφάνεια 3.1 Boddy κ.ά., Διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, 3η αγγ. έκδοση, © Pearson Education Limited 2009, © Εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ 2010 Το κοινωνικό πλαίσιο των ΠΣ •Πολιτικοί, οικονομικοί, πολιτιστικοί και νομικοί παράγοντες –π.χ. πώς οι κυβερνήσεις επηρεάζουν την είσοδο στην αγορά, τις επιχειρησιακές λειτουργίες και διαδικασίες ή τη χρήση του Διαδικτύου •Νομικό πλαίσιο –απόρρητο δεδομένων και πνευματική ιδιοκτησία •Ηθικά ζητήματα στη διαχείριση των ΠΣ •Μπορεί να αποδειχθεί επωφελής η συμπεριφορά βάσει ηθικών αρχών; •Μελέτη περίπτωσης: Google

2 Διαφάνεια 3.2 Boddy κ.ά., Διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, 3η αγγ. έκδοση, © Pearson Education Limited 2009, © Εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ 2010 Πολιτικό πλαίσιο •Κανόνες εισόδου στην αγορά –η κυβερνητική πολιτική επηρεάζει (εσκεμμένα ή όχι) κατά πόσο οι προμηθευτές μπορούν να εισέλθουν σε μια αγορά – π.χ. Wipro •Επίσης επηρεάζει τον τρόπο λειτουργίας των εταιρειών – π.χ. οι κανόνες της ΕΕ για το κόστος των γραπτών μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας •Ενέργειες σε συγκεκριμένες αγορές – π.χ. προσπάθειες ανάπτυξης ενός ευρωπαϊκού αντιστοίχου του έργου της ψηφιακής βιβλιοθήκης της Google •Αυτές οι πολιτικές αντανακλούν την αλληλεπίδραση των εμπορικών και των πολιτικών συμφερόντων σε σχέση με τη στρατηγική των εταιρειών στον τομέα των ΠΣ

3 Διαφάνεια 3.3 Boddy κ.ά., Διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, 3η αγγ. έκδοση, © Pearson Education Limited 2009, © Εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ 2010 Οικονομικό πλαίσιο •Οι οικονομικές συνθήκες επηρεάζουν τη βιωσιμότητα των έργων ΠΣ •Στα μέτρα (ανά χώρα ή δημογραφική ομάδα) συγκαταλέγονται: –το πλήθος των συνδρομητών Διαδικτύου – δείτε Εικόνα 3.1 –πώς οι πελάτες χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο κατά τη διαδικασία αγορών –το ύψος των αγορών ανά συναλλαγή •Αυτά, αλλά και άλλα μέτρα, επηρεάζουν το επίκεντρο στόχευσης και την απόδοση των επενδύσεων στα ΠΣ

4 Διαφάνεια 3.4 Boddy κ.ά., Διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, 3η αγγ. έκδοση, © Pearson Education Limited 2009, © Εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ 2010 Οικονομικό πλαίσιο – μετρήσεις για την πρόσβαση στο Διαδίκτυο Εικόνα 3.1 Συνδρομητές στο Διαδίκτυο ανάλογα με την περιοχή και το είδος της σύνδεσης, 2006 Πηγή: ITU (www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/)

5 Διαφάνεια 3.5 Boddy κ.ά., Διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, 3η αγγ. έκδοση, © Pearson Education Limited 2009, © Εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ 2010 Πολιτιστικό πλαίσιο •Ορισμός του πολιτισμού (Hofstede 2005) –"άγραφοι κανόνες του κοινωνικού παιχνιδιού" •Πολιτισμοί υψηλού και χαμηλού υποβάθρου •Πολιτισμός και τοποθεσίες κοινωνικής δικτύωσης –η σχέση με τον πολιτισμό επηρεάζει τη χρήση –οι επιχειρήσεις εκτιμούν τη δυνατότητα που παρέχουν τα κοινωνικά δίκτυα για προσέγγιση ατόμων με προσδιορίσιμα χαρακτηριστικά, άρα είναι πολύτιμα ως εργαλεία μάρκετινγκ και προσέλκυσης •Μόδα στην τεχνολογία – π.χ. σχεδίαση κινητών τηλεφώνων •Παραγωγή και κατανάλωση (Toffler 1980) –Τα μοντέρνα ΠΣ αλλάζουν τη σχέση μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης •Οι καταναλωτές δημιουργούν υπηρεσίες για τις οποίες πληρώνουν...

6 Διαφάνεια 3.6 Boddy κ.ά., Διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, 3η αγγ. έκδοση, © Pearson Education Limited 2009, © Εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ 2010 Νομικό πλαίσιο (1) – απόρρητο δεδομένων •Τεχνολογικές εξελίξεις και απόρρητο των δεδομένων –"μπισκότα" (cookies), παρακολούθηση, καταγραφή δραστηριοτήτων •Προστασία προσωπικών δεδομένων –Κώδικας Δίκαιων Πρακτικών Πληροφοριών (Code of Fair Information Practices, FIP) •ενημέρωση, συγκατάθεση, πρόσβαση, ασφάλεια, αποκατάσταση •Αλληλεπίδραση μεταξύ ΠΣ και στρατηγικής –οι εταιρείες ακολουθούν τον κώδικα; •Δείτε Schwaig (2006), Εικόνα 3.3 –σύγκριση προσεγγίσεων της ΕΕ και των ΗΠΑ •Οι πολιτικές προστασίας προσωπικού απορρήτου διαφέρουν από χώρα σε χώρα, αντανακλώντας έτσι την εξισορρόπηση εμπορικών και πολιτικών συμφερόντων

7 Διαφάνεια 3.7 Boddy κ.ά., Διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, 3η αγγ. έκδοση, © Pearson Education Limited 2009, © Εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ 2010 Τήρηση του Κώδικα Δίκαιων Πρακτικών Πληροφοριών Εικόνα 3.3 Πίνακας αξιολόγησης πολιτικής απορρήτου για τις εταιρείες του Fortune 500 Πηγή: Προσαρμογή από το κείμενο των Schwaig κ.ά. (2006)

8 Διαφάνεια 3.8 Boddy κ.ά., Διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, 3η αγγ. έκδοση, © Pearson Education Limited 2009, © Εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ 2010 Νομικό πλαίσιο (2) – πνευματική ιδιοκτησία •Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας έχουν σκοπό να προστατεύουν αυτούς που δημιουργούν "ιδέες" – μουσική, βίντεο, βιβλία κ.λπ. –Δικαίωμα αναδημοσίευσης –Διπλώματα ευρεσιτεχνίας –Εμπορικά σήματα •Τεχνολογικές εξελίξεις και πνευματική ιδιοκτησία –τα ψηφιακά μέσα διευκολύνουν την αντιγραφή και διανομή της πρωτότυπης εργασίας – δείτε Εικόνα 3.4

9 Διαφάνεια 3.9 Boddy κ.ά., Διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, 3η αγγ. έκδοση, © Pearson Education Limited 2009, © Εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ 2010 Τεχνολογία και διανομή μουσικής Εικόνα 3.4 Παράνομες αντιγραφές (μέσω λήψης από το Διαδίκτυο) ως ποσοστό των πωλήσεων σινγκλ στο Ηνωμένο Βασίλειο ανά εβδομάδα, 2004 – 2006 Πηγή: British Phonographic Industry, αναδημοσίευση από Gowers (2006), σελ. 28

10 Διαφάνεια 3.10 Boddy κ.ά., Διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, 3η αγγ. έκδοση, © Pearson Education Limited 2009, © Εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ 2010 Νόμος, επιλογή, κανόνες ηθικής Εικόνα 3.5 Οι τρεις τομείς της ανθρώπινης δράσης Πηγή: Από Daft, Management (5η έκδοση) (2000). Copyright © 2000. Ανατύπωση με άδεια της Southwestern, τμήματος της Thomson Learning

11 Διαφάνεια 3.11 Boddy κ.ά., Διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, 3η αγγ. έκδοση, © Pearson Education Limited 2009, © Εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ 2010 Κανόνες ηθικής και ΠΣ Τα σύγχρονα συστήματα δίνουν τη δυνατότητα στα άτομα να δρουν με μεθόδους τις οποίες άλλοι μπορούν να εκλάβουν ως ανήθικες: –παρακολούθηση της χρήσης ιστοσελίδων από το προσωπικό –διάθεση πληροφοριών μεταξύ υπηρεσιών –απρόσεκτη διαχείριση προσωπικών δεδομένων –αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων ή προωθητικών ενεργειών

12 Διαφάνεια 3.12 Boddy κ.ά., Διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, 3η αγγ. έκδοση, © Pearson Education Limited 2009, © Εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ 2010 Ηθική και συμφέροντα των ενδιαφερομένων •Προσδοκίες των ενδιαφερομένων – δείτε Πίνακα 3.3 •Η ηθική σε γενικότερο πλαίσιο: η συμπεριφορά εξαρτάται τόσο από τις συνθήκες όσο και από τα άτομα – δείτε Εικόνα 3.6

13 Διαφάνεια 3.13 Boddy κ.ά., Διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, 3η αγγ. έκδοση, © Pearson Education Limited 2009, © Εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ 2010 Επίδραση στη συμπεριφορά Εικόνα 3.6 Το μοντέλο λήψης ηθικών αποφάσεων του Trevino Πηγή: Trevino (1986). Ανατύπωση κατόπιν αδείας

14 Διαφάνεια 3.14 Boddy κ.ά., Διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, 3η αγγ. έκδοση, © Pearson Education Limited 2009, © Εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ 2010 Μπορεί να αποδειχθεί επωφελής η συμπεριφορά βάσει ηθικών αρχών; Η ηθική συμπεριφορά μπορεί να είναι βιώσιμη σε συνθήκες ανταγωνισμού μόνο εφόσον οι ενέργειες ικανοποιούν ένα ή περισσότερα από τα εξής κριτήρια (Vogel, 2005): –αν οι ενδιαφερόμενοι τη βλέπουν υπό το πρίσμα του "πεφωτισμένου προσωπικού συμφέροντος" –αν εξυπηρετεί την εταιρική αποστολή –αν συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικής δημοσιότητας –αν υποστηρίζει την εταιρική στρατηγική – όπως την καλλιέργεια εμπιστοσύνης εκ μέρους των πελατών


Κατέβασμα ppt "Διαφάνεια 3.1 Boddy κ.ά., Διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, 3η αγγ. έκδοση, © Pearson Education Limited 2009, © Εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ 2010 Το κοινωνικό."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google