Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

μέρος της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "μέρος της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 μέρος της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή
Το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα για τα προϊόντα καθαρισμού γενικής χρήσεως και καθαρισμού εγκαταστάσεων υγιεινής μέρος της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

2 Η Σύνοδος του 2002 στο Γιοχάνεσμπουργκ στη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Υπόβαθρο πολιτικής Η Σύνοδος του 2002 στο Γιοχάνεσμπουργκ στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Σχέδιο Δράσης: “Υιοθέτηση σε εθελοντική βάση αποτελεσματικών, διαφανών, πιστοποιήσιμων, μη παραπλανητικών και αντικειμενικών εργαλείων πληροφόρησης των καταναλωτών που παρέχουν πληροφόρηση σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη και παραγωγή”

3 Το Οικολογικό Σήμα είναι ένα τέτοιο εργαλείο!
Υπόβαθρο πολιτικής Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων Integrated Product Policy (IPP) Βασίζεται στην Ανάλυση Κύκλου Ζωής ώστε να ελαχιστοποιήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Απαιτεί συμμετοχή των διαφόρων εμπλεκομένων φορέων. Παρέχει μια ποικιλία εργαλείων προς χρήση. Το Οικολογικό Σήμα είναι ένα τέτοιο εργαλείο!

4 Υπόβαθρο πολιτικής 6ο Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Δράσης “Το μέλλον μας, η επιλογή μας : “Υποστηρίζει την εφαρμογή του Οικολογικού Σήματος το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να συγκρίνει την περιβαλλοντική επίδοση μεταξύ προϊόντων του ιδίου τύπου” Η οικο-σήμανση είναι τμήμα της θεματικής στρατηγικής για την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων. Σχετίζεται με την πολιτική πρόληψης της ρύπανσης.

5 Φιλοσοφία Παρόλο που καμία ανθρώπινη δραστηριότητα δεν είναι τελείως «φιλική προς το περιβάλλον», υπάρχουν πάντοτε δυνατότητες να μειωθεί η επίπτωση ορισμένων προϊόντων στο περιβάλλον. Γι’ αυτό το σύστημα οικολογικού σήματος της ΕΕ περιλαμβάνει περιβαλλοντικά κριτήρια και κριτήρια επίδοσης με βάση τα οποία κρίνεται κάθε προϊόν. Το οικολογικό σήμα απονέμεται μόνον εφόσον το προϊόν πληροί όλα τα κριτήρια. Τα περιβαλλοντικά κριτήρια λαμβάνουν υπόψη όλες τις πτυχές της ζωής ενός προϊόντος, από την παραγωγή και χρήση του έως την πιθανή διάθεσή του, δηλαδή από την αρχή έως το τέλος της ζωής του. Το οικολογικό σήμα απονέμεται σε προϊόντα και υπηρεσίες εξαιρούνται τα τρόφιμα, ποτά και φάρμακα.

6 Ποιοι εμπλέκονται; Συμβούλιο Οικολογικού Σήματος της ΕΕ (European Union Eco-labelling Board) Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επίπεδο Κράτους Μέλους: Αρμόδιοι Φορείς Ανάπτυξη Κριτηρίων Επιβραβεύσεις Ενδιαφερόμενες Ομάδες: Περιβαλλοντικές ΜΚΟ, ενώσεις καταναλωτών, εκπρόσωποι εμπόρων... Βιομηχανία Μέλη του συμβουλίου είναι: Αρμόδιοι φορείς κρατών μελών Αντιπρόσωποι ΜΚΟ Ενώσεις καταναλωτών και βιομηχάνων Συνδικαλιστικές οργανώσεις Εκπρόσωποι Εμπόρων κ.ά.

7 Τι είναι το Σύστημα Απονομής Οικολογικού Σήματος
Εθελοντικό εργαλείο αγοράς με δύο σκοπούς να προωθήσει το σχεδιασμό, την παραγωγή, την εμπορία και τη χρήση των καταναλωτικών προϊόντων και των υπηρεσιών ώστε να έχουν μια μειωμένη περιβαλλοντική επίδραση κατά τη διάρκεια του κύκλου της ζωής τους, και να παράσχει στους καταναλωτές τις καλύτερες πληροφορίες για την περιβαλλοντική ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών, για να τους βοηθήσει να κάνουν περιβαλλοντικές επιλογές στις αγορές τους.

8 Σε προϊόντα που ικανοποιούν αυστηρά οικολογικά κριτήρια και κριτήρια απόδοσης απονέμεται το λογότυπο του λουλουδιού. Το λογότυπο μπορεί να επιδειχθεί ως εργαλείο μάρκετινγκ και υποδεικνύει στους καταναλωτές ότι το προϊόν έχει ανώτερη περιβαλλοντική απόδοση.

9 Για να λάβει οικολογικό σήμα ένα προϊόν πρέπει:
Να είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε να εξοικονομούνται οι φυσικοί ορυκτοί πόροι που είναι εξαντλήσιμοι. Να είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε κατά την απόρριψή του, μετά το τέλος της χρήσης του, να ανακυκλώνεται, δημιουργώντας το μικρότερο δυνατό όγκο αποβλήτων. Η λειτουργία του, κατά τη χρήση του, να έχει τη μικρότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας και αυτή να προέρχεται από ανανεώσιμες κατά το δυνατό πηγές ενέργειας, ώστε να εξοικονομούνται οι εξαντλήσιμοι ενεργειακοί πόροι. Σε γενικές γραμμές....

10 Πως λειτουργεί; (1) Ανάπτυξη κριτηρίων
Καθορίζονται για κάθε ομάδα προϊόντων Πολλαπλά κριτήρια Συμμετοχή των ενδιαφερόμενων ομάδων Με βάση τις εκτιμήσεις κύκλου ζωής Επίσημη υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (απόφαση της Επιτροπής)

11 Πως λειτουργεί; (2) Προϊόντα / υπηρεσίες που φέρουν το «Λουλούδι»:
Επικυρωμένη υψηλή περιβαλλοντική ποιότητα και εξασφαλισμένη τεχνική απόδοση. Έχουν τις λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον αέρα, στο νερό, στο έδαφος και στην ανθρώπινη υγεία σε όλο τον κύκλο ζωής τους, από την εξαγωγή πρώτης ύλης έως το τέλος της ζωής τους. Προστιθέμενη αξία : περιορισμένη επίπτωση στο περιβάλλον, πληρούν αυστηρά πρότυπα επιδόσεων.

12 Πως λειτουργεί; (3) Διαδικασία απονομής για τους κατασκευαστές
Προώθηση / Μάρκετινγκ Έλεγχος συμμόρφωσης Απονομή Οικολογικού Σήματος για ένα ή περισσότερα προϊόντα - Σύμβαση Αξιολόγηση της αίτησης Υποβολή της αίτησης

13 Τι έχει γίνει μέχρι τώρα
2000 Για 15 ομάδες προϊόντων καθιερώθηκαν κριτήρια 53 επιχειρήσεις 2004 Για 23 ομάδες προϊόντων καθιερώθηκαν κριτήρια 215 επιχειρήσεις 2005 Πάνω από 300 επιχειρήσεις Για 25 ομάδες προϊόντων καθιερώθηκαν κριτήρια 421 επιχειρήσεις

14 Το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα σε προϊόντα
Το λουλούδι είναι πολύ επιτυχές σε διάφορες κατηγορίες προϊόντων, επιβεβαιώνοντας την υψηλή περιβαλλοντική επίδοση σε περισσότερα από 2000 προϊόντα στην αγορά: Χρώματα και βερνίκια εσωτερικών χώρων Υφάσματα Απορρυπαντικά Στρώματα κρεβατιών ….

15 Οικολογικό Σήμα σε προϊόντα καθαρισμού γενικής χρήσεως και προϊόντα καθαρισμού εγκαταστάσεων υγιεινής Τροποποίηση της απόφασης 2001/523/ΕΚ με την ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2005/344/ΕΚ καθορισμός οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του οικολογικού σήματος της Κοινότητας.

16 Προϊόντα καθαρισμού γενικής χρήσεως και προϊόντα καθαρισμού εγκαταστάσεων υγιεινής
Η κατηγορία προϊόντων περιλαμβάνει: Προϊόντα καθαρισμού πατωμάτων, τοίχων, οροφών, παραθύρων και άλλων σταθερών επιφανειών που διαλύονται ή αραιώνονται σε νερό. Περιεκτικότητα σε νερό σε ποσοστό ≤ 90% κ.β.. Προϊόντα καθαρισμού παραθύρων. Περιεκτικότητα σε νερό σε ποσοστό ≤ 95% κ.β.. Προϊόντα καθαρισμού υγιεινής που προορίζονται για χρήση σε εγκαταστάσεις υγιεινής (π.χ. λουτρά, ντους, τουαλέτες, κουζίνες). Περιεκτικότητα σε νερό σε ποσοστό ≤ 90% κ.β.. Καλύπτονται τα προϊόντα τόσο για ιδιωτική όσο και για επαγγελματική χρήση.

17 Εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής
Εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής Προϊόντα για ειδικότερες χρήσεις (καθαρισμός φούρνων, ξύσιμο-γυάλισμα δαπέδων, απόφραξη σωλήνων κ.ά.). Από την υποομάδα 3 εξαιρούνται: Προϊόντα που χρησιμοποιούνται αυτόματα κατά την απόπλυση της τουαλέτας, συμπεριλαμβάνονται και τα προϊόντα που τοποθετούνται στη λεκάνη της τουαλέτας. Προϊόντα που τοποθετούνται στο καζανάκι της τουαλέτας. Προϊόντα που δεν χρησιμοποιούνται για καθαρισμό αλλά για την απομάκρυνση του ανθρακικού ασβεστίου. Απολυμαντικά.

18 Κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις (1)
Κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις (1) Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον Ρύπανση των υδάτινων σωμάτων Επιβάρυνση της ποιότητας των νερών από τη χρήση τασιενεργών, μη βιοαποικοδομήσιμων συστατικών, επικίνδυνων και τοξικών ουσιών, φωσφόρου. Χρήση ουσιών (EDTA, NTA) που μπορούν να οδηγήσουν σε διαλυτοποίηση βαρέων μετάλλων στα ιζήματα αλλά και σε ΕΕΛ. Επιπτώσεις στα οικοσυστήματα Μεταβολή των χαρακτηριστικών των οικοσυστημάτων εξαιτίας της ρύπανσης. Οικοτοξικότητα -Επηρεασμός της χλωρίδας και πανίδας εξαιτίας της τοξικότητας ουσιών. Ευτροφισμός (φωσφορικά) με συνέπεια την μείωση του D.Ο. και τη μετακίνηση ή θάνατο ειδών πανίδας στα υδάτινα σώματα.

19 Κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις (2)
Κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις (2) Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον (συνέχεια) Επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα Επιβάρυνση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της εξαιτίας της εκπομπής αέριων ρύπων (VOC’s). Πιθανή δημιουργία αέριων ρύπων (όζον) μετά από αντίδραση συστατικών του προϊόντος με το περιβάλλον Απόβλητα (συσκευασίες)

20 Κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις (3)
Κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις (3) Επιπτώσεις στον άνθρωπο Τοξικότητα ουσιών Καρκινογόνα δράση ουσιών Δυσμενείς επιδράσεις στη γονιμότητα Εμφάνιση άσθματος (εκπεμπόμενες ενώσεις) Εμφάνιση αλλεργιών Ερεθισμός δέρματος, ιστών

21 Περιβαλλοντικά Οφέλη Το Λουλούδι στα προϊόντα καθαρισμού γενικής χρήσεων και εγκαταστάσεων υγιεινής σημαίνει ότι το προϊόν: έχει περιορισμένες επιπτώσεις στο υδατικό περιβάλλον, δεν περιέχει συγκεκριμένα επικίνδυνα συστατικά, έχει περιορισμένες επιπτώσεις όσον αφορά στο φαινόμενο του ευτροφισμού, περιορίζει τον κίνδυνο εμφάνισης αλλεργιών, είναι σε σημαντικό βαθμό βιοαποικοδομήσιμο, χρησιμοποιεί λιγότερα υλικά συσκευασίας, περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την σωστή χρήση του για την προστασία του περιβάλλοντος. Εγγυημένη απόδοση: είναι εγγυημένο ώστε η ικανότητα καθαρισμού του να είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με αυτή των κοινών καθαριστικών.

22 Οικονομικά Οφέλη Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα σε ένα όλο και πιο ευαισθητοποιημένο καταναλωτικό κοινό Πράσινες προμήθειες Προβολή στην ιστοσελίδα ΕΕ Χρήση από επιχειρήσεις με υπηρεσίες που επιβραβεύονται με το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα (π.χ. Ξενοδοχεία, κάμπινγκ)

23 Άλλα Οφέλη (1) Το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα είναι καλύτερο από άλλα Οικολογικά Σήματα, επειδή καλύπτει όλες τις χώρες στην ΕΕ και είναι αναγνωρίσιμο και χρησιμοποιείται σε πολλές κατηγορίες προϊόντων. Η συνεχής Ευρωπαϊκή καμπάνια αυξάνει την αναγνωρισιμότητα του σήματος από τους χρήστες. Το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα είναι ένα πολύ καλό εργαλείο για να γίνουν γνωστές οι περιβαλλοντικές προσπάθειες της επιχείρησης στους αγοραστές (π.χ. δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις, ιδιώτες καταναλωτές, κλπ.).

24 Άλλα Οφέλη (2) Ο αναμενόμενος τζίρος με τη χρήση του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Σήματος είναι υψηλότερος συγκρινόμενος με τις απαραίτητες δαπάνες όταν εισάγεται και χρησιμοποιείται το σύστημα σήμανσης. Η αγορά προϊόντων καθαρισμού με οικολογικό σήμα είναι ένας καλός τρόπος να αποφεύγονται προβλήματα ρύπανσης, να περιορίζεται ο αριθμός και η ποσότητα ανεπιθύμητων χημικών και να υποστηρίζεται μια περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη .

25 Άλλα Οφέλη (3) Η αγορά προϊόντων καθαρισμού με οικολογικό σήμα δεν είναι μόνο προς όφελος του περιβάλλοντος, αλλά εξασφαλίζει και την πολύ καλή ποιότητα του προϊόντος. Η αγορά προϊόντων καθαρισμού με οικολογικό σήμα είναι μέρος της υλοποίησης των στρατηγικών πράσινων προμηθειών των δημοσίων φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων.

26 Προϊόντα καθαρισμού γενικής χρήσεως και προϊόντα καθαρισμού εγκαταστάσεων υγιεινής
Σύνολο επιχειρήσεων: 43 Σύνολο προϊόντων: 401

27 Το λουλούδι της ΕΕ και άλλα εθελοντικά εργαλεία (EMAS, ISO)
Το λουλούδι της ΕΕ είναι ένα από τα διάφορα υπάρχοντα σήματα τύπου Ι του ISO, και ένα από τα όργανα που έχουν θεσπιστεί στα πλαίσια της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης πολιτικής προϊόντων παράλληλα με το EMAS (περιβαλλοντικό σύστημα διαχείρισης και λογιστικού ελέγχου). Ενώ το λουλούδι της ΕΕ δεν απαιτεί την εφαρμογή ενός περιβαλλοντικού συστήματος διαχείρισης (ΣΠΔ), οι Αρμόδιοι Φορείς ενθαρρύνουν σημαντικά για να λάβουν υπόψη τους την εφαρμογή του EMAS ή του ISO κατά την αξιολόγηση της εφαρμογής και τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τα κριτήρια.

28 Γιατί θέλετε το σήμα; Το Λουλούδι είναι ένα Ευρωπαϊκό Σήμα, επομένως προσφέρει το μεγαλύτερο πλεονέκτημα σε προϊόντα που απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή αγορά. Για να εκτιμήσετε την αξία του σήματος για την επιχείρησή σας, σκεφθείτε και αξιολογήστε τους πελάτες σας, και ποια θέματα είναι σημαντικά γι’ αυτούς, λαμβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές των μεγάλων πελατών σας. (Να θυμάστε πως το Οικολογικό Σήμα είναι ένα «πράσινο» σήμα και δεν καλύπτει ιδιαίτερες άλλες απαιτήσεις εκτός των κριτηρίων καταλληλότητας προς χρήση) Το κόστος της αίτησης είναι σχετικά μικρό, αλλά πρέπει επίσης να λάβετε υπόψη σας το κόστος για την εξακρίβωση και πιθανώς για την υιοθέτηση νέων διαδικασιών παραγωγής για την ικανοποίηση των κριτηρίων.

29 Πόσο έτοιμοι είστε; Τήρηση περιβαλλοντικής νομοθεσίας
Ισχύουσα άδεια λειτουργίας Έλεγχος μέσω check list συμμόρφωσης με τα κριτήρια

30 Επόμενα βήματα Αξιολόγηση κόστους και προσπάθειας συμμόρφωσης με τα κριτήρια Απόφαση για υιοθέτηση σήματος Σχέδιο δράσης για την ικανοποίηση των κριτηρίων Συνεργασία με τον αρμόδιο φορέα

31 …και τέλος Πως σκέφτεστε να χρησιμοποιήσετε το σήμα;
Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του σήματος εξαρτάται από το πώς χρησιμοποιείται. Πολλές επιχειρήσεις θέλουν να το χρησιμοποιούν ως δήλωση υψηλού προφίλ (συνοδευόμενη από επεξηγηματικές πληροφορίες). Άλλες προτιμούν να το χρησιμοποιούν για την κάλυψη απαιτήσεων πράσινων προμηθειών, ή σε επικοινωνία μεταξύ μεγάλων πελατών. Για να πετύχετε το μεγαλύτερο όφελος, χρειάζεται να διαφημίζετε το σήμα στο προϊόν σας, γιατί το Λουλούδι έχει σχεδιαστεί να προωθεί το προϊόν και το προϊόν το Λουλούδι

32 Καλή επιτυχία!!!


Κατέβασμα ppt "μέρος της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google