Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τεχνολογία και Καινοτομία

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τεχνολογία και Καινοτομία"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τεχνολογία και Καινοτομία
Ο ρόλος τους ως μέσα για τη βελτίωση του κλάδου των αλλαντικών και των προϊόντων κρέατος Γ. Γαροφαλάκης, ΕΦΕΤ Η ανάπτυξη του υλικού βασίστηκε – μεταξύ άλλων – στα έργα ΕΥΤΡΟΦΙΑ και Knowledge2Innovation που συντόνισε η ΕΤΑΤ Α.Ε. Leonardo da Vinci

2 Τι είναι “καινοτομία” Καινοτομία είναι η υλοποίηση ενός νέου ή σημαντικά βελτιωμένου προϊόντος ή μίας υπηρεσίας, μίας νέας διεργασίας, μίας νέας μεθόδου προώθησης ή μίας νέας μεθόδου οργάνωσης στις επιχειρηματικές πρακτικές, στον χώρο εργασίας ή στις εξωτερικές σχέσεις. (Εγχειρίδιο Oslo, 3η έκδοση, 2005) Η καινοτομία συνήθως κατηγοριοποιείται σε : Καινοτομία προϊόντος (π.χ., ένας νέος τύπος αλλαντικού) Καινοτομία διεργασίας (π.χ., η χρήση RFID στη διαχείριση της αποθήκης) Καινοτομία προώθησης (π.χ., νέα συσκευασία, νέα στρατηγική στην τοποθέτηση προϊόντος στο ράφι, νέες οδοί προβολής και σχήματα τιμολόγησης, κ.ά.) Οργανωτική καινοτομία (e.g., οργάνωση στον χώρο εργασίας, lean management, διαχείριση ποιότητας, κ.λπ.) Disney character; image from: Ο ορισμός της Καινοτομίας αναφέρεται σε «νέα» ή βελτιωμένα προϊόντα, υπηρεσίες, μεθόδους, κ.λπ. στο επίπεδο της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Αυτό σημαίνει ότι η εισαγωγή προϊόντων, υπηρεσιών, μεθόδων, κ.λπ. σε μία επιχείρηση για πρώτη φορά αποτελεί ένα είδος καινοτομίας, άσχετα με το ότι αυτά ενδεχομένως έχουν αναπτυχθεί αλλού. Η καινοτομία προϊόντων και υπηρεσιών αντιστοιχούν σε τεχνολογική καινοτομία, ενώ η καινοτομία στο μάρκετινγκ και η οργανωτική καινοτομία αντιστοιχούν σε μη-τεχνολογική καινοτομία. Το εγχειρίδιο Oslo “GUIDELINES FOR COLLECTING AND INTERPRETING INNOVATION DATA” είναι μία από κοινού δημοσίευση του OECD (ΟΑΣΑ) και της Eurostat. Gyro Gearloose Κύρος Γρανάζης Archimede Pitagorico Szaki Dani Ungenio Tarconi

3 “Καινοτομία”: λέξη-κλειδί
“καινοτομία” *.gr: εκ. αποτελέσματα “innovation” σε *.europa.eu: εκ. αποτελέσματα “Greece” σε *.europa.eu: εκ. αποτελέσματα *Η αναζήτηση έγινε με το google.com κατά τον 1/2013

4 Η σχέση νέας τεχνολογίας και καινοτομίας
Η καινοτομία είναι το πρακτικό αποτέλεσμα της εφαρμογής «νέας» γνώσης και τεχνολογίας Η νέα γνώση συχνά οδηγεί στην καινοτομία Αλλά Η καινοτομία δεν απαιτεί πάντα νέα γνώση ή τεχνολογία

5 Γιατί καινοτομούν οι επιχειρήσεις;
Στρατηγική ανάπτυξη Εμπορική ανάπτυξη Πρόσβαση σε νέες αγορές (ή βελτίωση θέσης σε υπάρχουσα αγορά) Μείωση του κόστους Βελτιστοποίηση της απόδοσης (παραγωγή, περιβάλλον, κ.λπ.) Συμμόρφωση με τη νομοθεσία Συμμόρφωση με πρότυπα και συνήθεις (καλές) πρακτικές Γενικά, οι εταιρείες μπορούν να επιλέξουν να καινοτομήσουν εξαιτίας λόγων αγοράς (συμπεριλαμβανομένης της αναπτυξιακής στρατηγικής), λόγων εσωτερικής βελτιστοποίησης όπως η μείωση του κόστους, η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, η βελτιστοποίηση στη χρήση ανθρώπινου δυναμικού, κ.λπ., καθώς και για λόγους συμμόρφωσης με τη νομοθεσία ή με αναγνωρισμένα πρότυπα (π.χ. η χρήση ανιχνευτών μετάλλων για την παρακολούθηση της παρουσίας μεταλλικών ξένων σωμάτων στα τρόφιμα που παράγονται από επιχειρήσεις που θέλουν να συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα από το IFS ή το BRC, η υιοθέτηση τεχνολογιών μείωσης των αποβλήτων ή επεξεργασίας αυτών, κ.λπ.). Ο κατάλογος των λόγων για την καινοτομικότητα ΔΕΝ είναι πλήρης…. Για έναν παραγωγικό κλάδο, η καινοτομία είναι ένα μέσο προς βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα!

6 …και οι υπόλοιποι οργανισμοί;
Διαρκής ανάπτυξη (π.χ. προς νέες αρμοδιότητες) Παροχή υπηρεσιών σε νέα πεδία ή σε νέο κοινό Αλληλεπίδραση με νέους φορείς (ή και με το εξωτερικό) Μείωση του κόστους λειτουργίας (π.χ. ικανότερος εξοπλισμός) Βελτιστοποίηση της απόδοσης (παραγωγή, περιβάλλον, κ.λπ.) Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας Συμμόρφωση με πρότυπα και συνήθεις (καλές) πρακτικές Αντίστοιχα ισχύουν και για τους διάφορους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών του Δημοσίου.

7 Τι δυσχεραίνει την καινοτομία;
Κόστη και προβλήματα χρηματοδότησης Έλλειψη γνώσης Έλλειψη καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού Έλλειψη κατάλληλης εξωτερικής υποστήριξης (π.χ., από ερευνητικούς φορείς) και δυσκολία στην επικοινωνία με ειδικούς Έλλειψη κινήτρων αγοράς ή έλλειψη δεδομένων (αγοράς ή άλλων) που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την καινοτομία Έλλειψη υποδομών Εσωτερική (ή εξωτερική) γραφειοκρατία Συμμόρφωση με τη νομοθεσία ή αδυναμία επιβολής του νόμου Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας Ο κατάλογος των αιτιών δεν είναι πλήρης

8 Πόσο δύσκολη είναι για τις ΜΜΕ του χώρου των τροφίμων η υιοθέτηση καινοτομίας;
Μικρή συμμετοχή ΜΜΕ σε δράσεις Ε&ΤΑ Ανεπαρκής προ-αξιολόγηση της καινοτομίας 23 11 5 10 15 20 25 Δυσκολίες προσαρμογής/ Απρόβλεπτα κόστη Απαιτούμενος χρόνος υιοθέτησης Προσαρμογή προσωπικού Συνεργασία με προμηθευτές % Οι δυσκολίες στην εισαγωγή καινοτομίας εξαρτώνται από το προφίλ, το μέγεθος, τη δομή και τη δυναμική της επιχείρησης. Σε μία μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα σε δείγμα περίπου 120 ΜΜΕ επιχειρήσεων τροφίμων, περίπου 1 στις 4 ΜΜΕ παραδέχθηκε ότι η εισαγωγή (τεχνολογικών) καινοτομιών έχει προβλήματα, κυρίως ως προς την προσαρμογή της τεχνολογίας και διάφορα συναφή απρόβλεπτα κόστη. Αυτό αποτελεί μία ένδειξη του ότι το σχέδιο για την εισαγωγή της καινοτομίας δεν έτυχε επαρκούς μελέτης. Επίσης, δείχνει ότι οι συγκεκριμένες καινοτομίες αναπτύχθηκαν εκτός των ΜΜΕ καθώς, σε αντίθετη περίπτωση, οι εν λόγω καινοτομίες θα ήταν ήδη κοντά στις ανάγκες των ΜΜΕ και η περαιτέρω προσαρμογή τους θα ήταν εύκολη ή και περιττή. Δυσκολίες είναι δυνατό να εντοπιστούν και κατά τα στάδια μετά αυτού της εισαγωγής της καινοτομίας. Έρευνα της ETAT Α.Ε. και του Πανεπ. Πειραιά υπό την Κ.Π. EQUAL «ΕΥΤΡΟΦΙΑ» (2005)

9 Τα βήματα προς την καινοτομία
Χαρτογράφηση δυνατοτήτων και αναγκών της επιχείρησης Στοχευμένη χαρτογράφηση της διαθέσιμης καινοτομίας Ταξινόμηση των καινοτομιών που βρέθηκαν σύμφωνα με: Τον προσανατολισμό τους ως προς τη γενική εταιρική στρατηγική αλλά και τις δυνατότητες της επιχείρησης Τη συνάφεια στις τρέχουσες ανάγκες και στόχους Αξιολόγηση της βιωσιμότητας της επένδυσης Πραγματοποίηση της επένδυσης Παρακολούθηση της επένδυσης Η απόφαση για την ανάπτυξη/ υιοθέτηση καινοτομίας χρειάζεται δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να είναι ποιοτικής φύσης, π.χ., συνάφεια με την εταιρική στρατηγική, ημι-ποσοτικής φύσης, όπως βαθμός ικανοποίησης προσωπικού ή πελατών, ή ποσοτικής φύσης, όπως η αλλαγή στον τζίρο, ο όγκος πωλήσεων, η μεταβολή στο χρόνο παραγωγής, κ.λπ. Η παρακολούθηση της επένδυσης στην καινοτομίας είναι σημαντική για την ανάπτυξη μία εξορθολογισμένης εταιρικής κουλτούρας φιλικής προς την καινοτομία. Μέτρηση και αξιολόγηση δεικτών, π.χ.: χρόνος παραγωγής, κόστος μονάδας, αύξηση τζίρου, κ.λπ.

10 Σημείωση: Δε μπορούν να γίνουν τα πάντα
Μεγάλοι οργανισμοί: Πολλές ιδέες (bottom up) Παρακολούθηση/ αξιολόγηση σε πολλά στάδια Πιθανότητα υλοποίησης περισσότερων της 1 “καινοτομίας” Μικροί ή νέοι οργανισμοί: Όχι πολλές ιδέες (top down) Παρακολούθηση/ αξιολόγηση χωρίς λεπτομερή ανάλυση Πιθανότητα υλοποίησης μίας μόνο “καινοτομίας” Το μέγεθος του οργανισμού είναι σημαντική παράμετρος για την καινοτομία. Μεγάλες επιχειρήσεις συχνά έχουν τη δυνατότητα και τους πόρους να εξετάσουν μεγάλο αριθμό ιδεών, να ξεκινήσουν μεγάλο αριθμό έργων, να τα παρακολουθήσουν λεπτομερώς και – στο τέλος – να επιλέξουν την παραγωγή/ υιοθέτηση μίας ή περισσοτέρων «καινοτομιών». Αντίθετα, οι μικρότερες επιχειρήσεις είναι συνήθως περιορισμένες στην αξιολόγηση μικρότερου αριθμού ιδεών που μπορούν – πιθανά – να οδηγήσουν σε μία και μόνη «καινοτομία». Οι μεγαλύτεροι οργανισμοί είναι πιθανότερο να ακολουθήσουν μία προσέγγιση για την καινοτομία που να λαμβάνει υπόψη ιδέες από τη βάση, ενώ οι μικρότεροι οργανισμοί τείνουν να λειτουργούν αξιοποιώντας ιδέες από τα ανώτερα στρώματα της ιεραρχίας. Παρόλα αυτά, αυτό γενικά είναι θέμα εταιρικής οργάνωσης και νοοτροπίας. Πηγή: Institute of Manufacturing, University of Cambridge

11 Χαρτογράφηση δυνατοτήτων και αναγκών
Οι δυνατότητες μπορεί να περιλαμβάνουν: Υποδομές (κτήρια, εξοπλισμός, υποδομή δικτύων, καλλιεργήσιμη γη, κ.λπ.) Ανθρώπινο δυναμικό και εσωτερικό περιβάλλον Οι ανάγκες μπορούν να εντοπιστούν με διάφορους τρόπους, π.χ.: Συγκρίνοντας με τον ανταγωνισμό (π.χ., συγκριτική αξιολόγηση) Συγκρίνοντας την απόδοση στην αγορά με τη δυναμική της αγοράς Αξιολογώντας δείκτες απόδοσης (όγκο πωλήσεων, κόστος μονάδας, αριθμό παραπόνων, …) Χρησιμοποιώντας τεχνικής ποιοτικής αξιολόγησης (π.χ., ανάλυση SWOT) Καταγράφοντας τις ανελαστικές υποχρεώσεις (π.χ., συμμόρφωση με τη νομοθεσία) Η χαρτογράφηση πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα τμήματα της επιχείρησης

12 Χαρτογραφώντας την αγορά καινοτομίας
Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της επιχείρησης: Μπορεί η καινοτομία να παραχθεί εσωτερικά; Μπορεί να εμπλακεί το τμήμα Ε&Α (αν υπάρχει); Στη διαδικασία πρέπει να εμπλακεί καταρτισμένο προσωπικό Αξιοποίηση του σχετικού τύπου Πληροφόρηση μέσω πελατών/ προμηθευτών Συζήτηση με ειδικούς Μελέτη δημόσιων εγγράφων και μελετών περίπτωσης Αναζήτηση σε βάσεις δεδομένων Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας Χρήση τεχνικών δημιουργικότητας για την αρχική αξιολόγηση της καινοτομίας, όπως: Brainstorming Συνεντεύξεις με εμπειρογνώμονες Συζητήσεις σε focus group Ανάλογα με το είδος της καινοτομίας μπορεί να εμπλακούν ερευνητές, ειδικοί σε θέματα αγοράς ή καταναλωτές. Τα αποτελέσματα των παραπάνω τεχνικών μπορούν να βοηθήσουν στην αποσαφήνιση του στόχου της στρατηγικής καινοτομίας.

13 ( ) Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας

14 Λίγα λόγια για τις εφευρέσεις και τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ)
Λίγα λόγια για τις εφευρέσεις και τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) Στην Ευρώπη, Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας μπορούν να δοθούν σε εφευρέσεις που είναι: νέες (σε παγκόσμιο επίπεδο), περιλαμβάνουν ένα καινοτόμο εφευρετικό βήμα, και, μπορούν να τύχουν βιομηχανικής εφαρμογής Τι δε μπορεί να προστατευθεί: Ιδέες, ανακαλύψεις, επιστημονικές θεωρίες και μαθηματικές μέθοδοι, Λογισμικό και επιχειρηματικές πρακτικές Ποικιλίες φυτών και ζώων ή βασικές βιολογικές διεργασίες για την αναπαραγωγή φυτών ή ζώων Μέθοδοι για τη θεραπεία ανθρώπων ή ζώων (με χειρουργική επέμβαση ή θεραπεία) και διαγνωστικές μέθοδοι Οτιδήποτε η εμπορική εκμετάλλευση του οποίου θα ήταν αντίθετο στη δημόσια τάξη (ordre public) ή τα χρηστά ήθη

15 “Entry signal system for pets”
Paul Graham USHER Patent No GB A Priority date: 18 March 1982 “Entry signal system for pets”

16 The BEANO No page 1 28 February 1981

17 ΔΕ: Δυνατότητες και περιορισμοί
Ένα ΔΕ επιτρέπει στον κάτοχό του να εμποδίσει τρίτους να κάνουν κάποιες ενέργειες σχετικές με την προστατευόμενη εφεύρεση (π.χ., κατασκευή/ παραγωγή, χρήση, εισαγωγή, κ.λπ.) Ο κάτοχος του τίτλου μπορεί να εκμεταλλευτεί την εφεύρεση άμεσα, να εκχωρήσει τον τίτλο, να δώσει άδειες χρήσεις, κ.λπ. Παρόλα αυτά, ένα ΔΕ δεν αποτελεί έγκριση για την κυκλοφορία ενός προϊόντος στην αγορά. Τα ΔΕ έχουν χρονική διάρκεια και γεωγραφική εφαρμογή Η απόκτηση και συντήρηση ενός ΔΕ έχει κόστος Οι πληροφορίες των ΔΕ είναι δημόσια διαθέσιμες

18 Αναζήτηση σε βάσεις δεδομένων Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
Η αναζήτηση σε βάσεις δεδομένων Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας έχει ενδιαφέρον γιατί μπορεί να αποκαλύψει τεχνολογικές εξελίξεις που να μην είναι διαθέσιμες σε άλλες δημοσιεύσεις. Περίπου 2/3 του υλικού που υπάρχει σε Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας δεν έχει δημοσιευτεί αλλού. Οι αιτήσεις για ΔΕ μπορούν επίσης να υποδείξουν σε ποιες περιοχές δραστηριοποιείται ο ανταγωνισμός. Οι πληροφορίες από τα ΔΕ μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τη μελλοντική ανάπτυξη προϊόντων. Δωρεάν πρόσβαση σε συλλογές ενός αριθμού εθνικών γραφείων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, Ευρωπαϊκών και Διεθνών ΔΕ είναι διαθέσιμη στο EspaceNet στη διεύθυνση Η αναζήτηση μπορεί να γίνει με λέξεις-κλειδιά, το όνομα του αιτούντος ή του εφευρέτη, κωδικό ταξινόμησης, κ.λπ. Η χρήση λέξεων-κλειδιών δεν οδηγεί πάντα στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Η χρήση των κωδικών ταξινόμησης είναι μία πολύ καλύτερη προσέγγιση.

19 Κώδικες ταξινόμησης σχετικοί με αλλαντικά - Παραδείγματα
A22C11 Sausage-making A22C13 Sausage casings A23B4 General methods for preserving meat, sausages, fish or fish products A23L1/31 Meat products; meat meal A23L1/317 Comminuted or emulsified meat products, including sausages; Reformed meat from comminuted meat products Όταν γίνεται αναζήτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας είναι καλύτερα να μη χρησιμοποιούνται μόνο λέξεις-κλειδιά αλλά και (ή εναλλακτικά) κωδικοί ταξινόμησης.

20

21

22 Τα βιβλιογραφικά δεδομένα δίνουν πληροφορίες για τον τίτλο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, τους αιτούντες, τον αριθμό προτεραιότητας, την ημερομηνία δημοσίευσης και τους κωδικούς ταξινόμησης. Επίσης, δίδεται μία περίληψη της εφεύρεσης. Σημειώστε ότι ο τίτλος δεν αντανακλά απαραίτητα το πεδίο της ευρεσιτεχνίας.

23 Το πεδίο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας καθορίζεται από τις αξιώσεις
Το πεδίο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας καθορίζεται από τις αξιώσεις. Οι αξιώσεις καθορίζουν, υπό την έννοια νομικού κειμένου, το τι ακριβώς προστατεύεται. Παρόλα αυτά, οι αξιώσεις συχνά χρειάζεται να ερμηνευτούν μέσα από τα όσα αναγράφονται στο πεδίο της περιγραφής του αντικειμένου του διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

24 Παράδειγμα: Η χρονική εξέλιξη ενός ΔΕ
01/2002 – Αίτημα για Ευρωπαϊκό ΔΕ 02/2003 – Έκθεση προκαταρκτικής εξέτασης 08/2004 – Απόφαση απόδοσης ΔΕ 02/2005 – 1η Ένσταση (το αντικείμενο δεν είναι νέο, δεν περιλαμβάνει εφευρετικό βήμα, η εφεύρεση δεν περιγράφεται επαρκώς) 06/2005 – 2η Ένσταση 10/2007 – Απόφαση απόρριψης της ένστασης 03/2008 – Έφεση 10/2010 – Ακροαματική διαδικασία

25 Αξιολόγηση της βιωσιμότητας της επένδυσης
Η αξιολόγηση της καινοτομίας δεν είναι μόνο μία οικονομική ανάλυση. Υπάρχουν πολλοί σημαντικοί μη-ποσοτικοποιήσιμοι παράγοντες, όπως: Η επένδυση αφορά σε κάποια πραγματική ανάγκη της αγοράς; Η επένδυση επιβάλλεται από ανελαστικές υποχρεώσεις (π.χ., νομοθεσία); Η επένδυση συντελεί στην αντιμετώπιση κάποιας σημαντικής πρόκλησης; Είναι η επένδυση συμβατή με τη στρατηγική της εταιρείας; Πόσο «ασφαλής» είναι η εν λόγω καινοτομία; Αξιοπιστία της τεχνολογίας, αποτελεσματικότητα, απαιτήσεις λειτουργίας συμπεριλαμβανομένης της τεχνογνωσίας, λειτουργικά κόστη, υποδομές, κ.ά. Υπάρχουν παράπλευρα οφέλη ή κίνδυνοι; Σε ποιο σημείο θα είναι η εταιρεία μπροστά στον ανταγωνισμό μετά την επένδυση;

26 Πιθανός ανταγωνισμός;
Παράδειγμα: Κοιτάζοντας τον ανταγωνισμό πριν από μία επένδυση σε καινοτομία προϊόντος Παρόμοια λύση Διαφορετική λύση Ανταγωνισμός Παρόμοια πρόκληση Άμεσος ανταγωνισμός Έμμεσος ανταγωνισμός Διαφορετική πρόκληση Έμμεσος ανταγωνισμός Πιθανός ανταγωνισμός; Η καταγραφή του τι κάνουν οι ανταγωνιστές είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την καινοτομία προϊόντος. Όταν εισάγεται ένα νέο ή βελτιωμένο προϊόν στην αγορά είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε τι ανταγωνισμός υπάρχει ήδη στην ίδια κατηγορία προϊόντων και – επίσης – τι επιπρόσθετος ανταγωνισμός μπορεί να εμφανιστεί βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα.

27 Παράδειγμα: Νέο αλλαντικό από ψάρι
Πιθανά πλεονεκτήματα: Διαφορετική γεύση που παραπέμπει σε εξωτική κουζίνα αλλά παραμένει κοντά στο αλλαντικό Υγιεινότερη σύσταση: λιγότερα κορεσμένα λιπαρά, ω-3 λιπαρά Ενδιαφέρον για καταναλωτές που απέχουν από το κρέας Πιθανά μειονεκτήματα: Ανάγκη “εκπαίδευσης” των καταναλωτών – αφορά σε νέα αγορά Απαιτεί αλλαγές στη γραμμή παραγωγής Χρειάζεται νέες πρώτες ύλες Περιορισμένη τεχνογνωσία στη βιομηχανία (δηλ., η πρόσβαση σε αξιόπιστο σύμβουλο είναι ακριβή) Το παράδειγμα βασίστηκε στο για τα συστατικά της Frutarom που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ανάπτυξη αλλαντικών από ψάρι αντί για κρέας. Το Kamaboko είναι ένας τύπος προϊόντος ωρίμανσης από ψάρι, ιδιαίτερα κοινό στην Japan.

28 Έμμεσος ανταγωνισμός:
Άμεσος ανταγωνισμός: Πιθανά κανένας. Ίσως από επιχειρήσεις που παράγουν ή εισάγουν kamaboko Έμμεσος ανταγωνισμός: Επιχειρήσεις που παράγουν τρόφιμα εύκολης κατανάλωσης, π.χ., ψαροκροκέτες Επιχειρήσεις που προωθούν αλλαντικά χαμηλών λιπαρών ζωικής προέλευσης Άλλος ανταγωνισμός: Μεγάλες επιχειρήσεις αλλαντικών που μπορούν να προσθέσουν ω-3 λιπαρά στα προϊόντα τους Επιχειρήσεις αλλαντικών που μπορούν να αντικαταστήσουν το ζωικό λίπος από φυτικά έλαια Παραγωγοί προϊόντων delicatessen από quorn, σόγια, κ.λπ. (http://www.flickr.com/photos/bike/ /) Photo by richardmasoner Photo by Smylers (http://www.flickr.com/photos/smylers/ /)

29 Άσκηση: Ανάπτυξη αλλαντικών χαμηλά σε νάτριο
Υπάρχουν εναλλακτικές που μπορούν να οδηγήσουν στο ίδιο αποτέλεσμα; Πιθανά πλεονεκτήματα; Πιθανά μειονεκτήματα; Ποια θα ήταν η επίδραση στον ανταγωνισμό;

30 Μελετώντας τις οικονομικές επιπτώσεις
Οι οικονομικές επιδόσεις ενός επενδυτικού σχεδίου μπορούν να αξιολογηθούν από διάφορους δείκτες, συμπεριλαμβανομένων των: NPV: Καθαρή παρούσα αξία; Η καθαρή παρούσα αξία αντιπροσωπεύει την παρούσα αξία μίας επένδυσης, λαμβάνοντας υπόψη κάθε σχετική χρηματοροή για συγκεκριμένο αριθμό ετών, αποπληθωρισμένη στην παρούσα αξία. Αν η NPV>0 τότε η επένδυση είναι κεδροφόρα. IRR: Εσωτερικός βαθμός απόδοσης Ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο όπου NPV=0. Εάν ο IRR είναι υψηλότερος του κόστους του κεφαλαίου τότε το έργο θα οδηγήσει σε κέρδη. Οι περισσότερες σύγχρονες εφαρμογές γραφείου υποστηρίζουν τον υπολογισμό των NPV και IRR όταν οι χρηματοροές είναι γνωστές.

31 Χρηματοδότηση επενδύσεων σε καινοτομία
Με χρήση ιδίων πόρων Με συγχρηματοδότηση, ενσωματώνοντας την επένδυση σε ένα χρηματοδοτούμενο έργο: Έργα Ε&ΤΑ (έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης) Έργα επίδειξης και διάχυσης γνώσης Υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί τύπου χρηματοδοτούμενων έργων Με συγχρηματοδότηση από επενδυτές και κεφάλαια υψηλού ρίσκου (venture capitals/ business angels), κ.λπ. Τα περισσότερα χρηματοδοτικά σχήματα απαιτούν μία περιγραφή των δράσεων για την ανάπτυξη, την επίδειξη και την εκμετάλλευση της επιθυμητής καινοτομίας

32 Αποκτώντας πρόσβαση στην καινοτομία μέσω συμμετοχής σε χρηματοδοτούμενες δράσεις Ε&ΤΑ
Υπάρχει συγχρηματοδότηση Η καινοτομία είναι πιο κοντά στις ανάγκες της ΜΜΕ Η αναπτυσσόμενη καινοτομία μάλλον θα είναι κοντά ή πάνω από την τρέχουσα τεχνολογική στάθμη Το κόστος της επένδυσης είναι μικρότερο Η συνεργασία με τους εταίρους του έργου είναι πιθανό να έχει παράπλευρα οφέλη (επιστημονικά, τεχνολογικά ή εμπορικά) Συχνά, υπάρχει σημαντική καθυστέρηση μεταξύ της υποβολής της πρότασης και της υλοποίησης του έργου Τα συγχρηματοδοτούμενα έργα υπόκεινται σε κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες Το έργο, κατά την υλοποίησή του, δεν εστιάζει στις ανάγκες της ΜΜΕ και μόνο

33 Αποκτώντας πρόσβαση στην καινοτομία χρησιμοποιώντας δίκτυα μεταφοράς τεχνολογίας: Το Enterprise Europe Network Το Enterprise Europe Network συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό το Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP) Υποστηρίζει τη διασυνοριακή συνεργασία σε θέματα έρευνας, τεχνολογίας και εμπορικών συναλλαγών Το δίκτυο καλύπτει 49 χώρες (και διευρύνεται διαρκώς)

34 Εθνική Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση χρηματοδότηση Πηγές χρηματοδότησης
Συνεργατική έρευνα Ε&ΤΑ για ΜΜΕ και νέες επιχειρήσεις Απασχόληση επιστη- μονικού προσωπικού Συστάδες επιχειρήσεων Επενδυτικά σχέδια, Spin off/ spin out 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ε&ΤΑ Eco Innovation Life+ Enterprise Europe Network Cooperation Knowledge Based Bio Economy Capacities: activities for SMEs Life-Long Learning INTERREG actions Η ανάπτυξη ή υιοθέτηση της καινοτομίας μπορεί να διευκολυνθεί αν βρεθεί και χρησιμοποιηθεί μία κατάλληλη πηγή χρηματοδότησης. Χρηματοδότηση μπορεί αν βρεθεί για δράσεις Ε&ΤΑ, εκπαίδευσης, επίδειξης, κ.ά. Please REPLACE the national branch for funding schemes, on the right, with the ones suitable for your country. Flags are from – flags of EU, Greece, Hungary, Italy and Spain are already embedded in the next slide Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση Εθνική χρηματοδότηση Πηγές χρηματοδότησης για την έρευνα και την καινοτομία* *Προσεγγιστική απεικόνιση των πηγών χρηματοδότησης/ Δεν αναφέρονται όλες οι πηγές

35 Ερωτήσεις; Σχόλια – παρατηρήσεις;

36 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας
Το εκπαιδευτικό υλικό του MEAT TIPS είναι © (2011) της κοινοπραξίας του έργου. Για την ανάπτυξη και σύνθεση του υλικού αξιοποιήθηκαν δημόσια διαθέσιμες πηγές, συμπεριλαμβανομένων αποτελεσμάτων των έργων ΕΥΤΡΟΦΙΑ και Knowledge2Innovation που συντόνισε η ΕΤΑΤ Α.Ε. Οι όποιες απόψεις εκφράζονται στην παρούσα παρουσίαση δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τις απόψεις των φορέων του έργου MEAT TIPS ή της χρηματοδο-τούσας αρχής. Το λογότυπο του MEAT TIPS βασίστηκε σε και δημιουργήθηκε αξιοποιώντας δημόσια διαθέσιμους πόρους: τη γραμματοσειρά Alpha sausage font, την ClipartDB και το πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας GIMP. Το MEAT TIPS συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Leonardo da Vince της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρ. συμφωνητικού GR1-LEO Leonardo da Vinci


Κατέβασμα ppt "Τεχνολογία και Καινοτομία"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google