Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΡΓΑΣΙΑ GREEN LOGISTICS ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΓΙΩΤΑ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΑ 10244

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΡΓΑΣΙΑ GREEN LOGISTICS ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΓΙΩΤΑ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΑ 10244"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΡΓΑΣΙΑ GREEN LOGISTICS ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΓΙΩΤΑ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΑ 10244
ΓΙΩΤΑ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΑ 10244 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΡΑΝΤΩΝΗ ΣΕΑ 10058 GREEN LOGISTICS

2 Εισαγωγή Τα Logistics είναι μια σημαντική λειτουργία των σύγχρονων συστημάτων μεταφοράς. Τεχνολογικές εξελίξεις: -Βελτιώσει κόστους. -Aποτελεσματικότητα. -Aξιοπιστία των συστημάτων μεταφορών και συγκοινωνιών.

3 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ.
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Φυσικό περιβάλλον -Γη ( έδαφος, υπέδαφος, δάση ). -Νερά (θάλασσες, λίμνες, ποτάμια, βιότοποι). -Κλίμα (γενικά την ατμόσφαιρα). Ο άνθρωπος αρχικά επηρεάζεται από: -περιβάλλοντα χώρο -ζωικά και φυτικά είδη - γεωλογικές και -κλιματολογικές συνθήκες.

4 Για το λόγο αυτό λαμβάνονται μέτρα προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος, χωρίς αυτά να προκαλούν αναστολή της οικονομικής ανάπτυξης. Αντιθέτως είναι ουσιώδες οι έννοιες περιβάλλον και οικονομία να συμβαδίζουν με κοινό στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής.

5 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
Είναι η διαδικασία : -Σχεδιασμού -Εφαρμογής και -Ελέγχου Ενώ συνδυάζει και τις πληροφορίες για διακίνηση από το σημείο που έγινε η παραγωγή στο σημείο πώλησης με το λιγότερο δυνατό κόστος, ενώ παράλληλα στοχεύει στην μεγαλύτερη ικανοποίηση των πελατών.

6 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
Σημαντικός στόχος: -Οργάνωση. -Μεγέθυνση ικανοποίησης του καταναλωτή. -Μείωση κόστους παραγωγής και διανομής. Συνέπεια προς τον καταναλωτή: -Σωστή στιγμή. -Σωστό μέρος. -Σωστή ποιότητα. -Σωστή ποσότητα. -Λιγότερο δυνατό κόστος.

7 Οι στόχοι της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι:
Δυναμικότητα: Ταχύτητα παράδοσης παραγγελιών την στιγμή και στο τόπο. Διαθεσιμότητα: Διάθεση περισσότερων εμπορευμάτων. Συνέπεια: Παράδοση προϊόντων στην σωστή στιγμή, στον σωστό τόπο στην σωστή ποιότητα και ποσότητα.

8 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
Οι κύριες δραστηριότητες της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι οι παρακάτω: Αγορές-Προμήθειες Μεταφορά Αποθήκευση Διανομή Διαχείριση των αποθεμάτων

9 Αγορές-Προμήθειες Οι αγορές-προμήθειες:
-Απόκτηση προϊόντων ή πληροφοριών από τους προμηθευτές. Επιχειρήσεις: -Δεν παράγουν το ίδιο προϊόν -Διαφορετικός τρόπος προμήθευσης προϊόντων και συσκευασιών.

10 Μεταφορά. Συσχέτιση μεταφοράς και διανομή.
Μεταφορά. Συσχέτιση μεταφοράς και διανομή. -Μεταφορά: Μετακίνηση προϊόντων από τον χώρο παραγωγής στον χώρο αποθήκευσης. -Διανομή: Μετακίνηση τελικών προϊόντων από την αποθήκη στον πελάτη.

11 Οι μεταφορές διαχωρίζονται σε αεροπορικές, θαλάσσιες, οδικές και σιδηροδρομικές.
Θαλάσσιες μεταφορές: 97% διεθνούς εμπορίου. Πλεονεκτήματα: -Μεταφορά προϊόντων σε μεγάλες αποστάσεις, - Μειωμένο κόστος -Μειωμένο ποσοστό φθοράς. Μειονεκτήματα: -Αργό μέσο μεταφοράς. -Η μεταφορά εμπορευμάτων γίνεται μόνο από λιμάνι σε λιμάνι. Αεροπορικές μεταφορές: 1% παγκόσμιου εμπορίου. Πλεονεκτήματα: -Έγκαιρη και - Γρήγορη παράδοση. Μειονεκτήματα: -Μεγάλο κόστος μεταφοράς -Μικρό φορτίο.

12 -Παράδοση πόρτα σε πόρτα.
Οδικές μεταφορές Πλεονεκήματα: -Γρηγορότερες -Οικονομικότερες -Παράδοση πόρτα σε πόρτα. Μειονεκτήματα: -Aκριβότερη -Περιορισμοί στον όγκο του φορτίου. Σιδηροδρομικές μεταφορές Πλεονεκτήματα: -Μεγάλα προϊόντα -Μεγάλες αποστάσεις. Μειονεκτήματα: -Μη ανταγωνιστικές -Ανικανότητα μεταφοράς παντού.

13 Η αποθήκευση. Αποθηκευτικοί χώροι -Άμεσος εφοδιασμός της αγοράς
-Παράδοση προϊόντων από την αγορά της επιχείρησης -Φύλαξη και διατήρηση παραγόμενων προϊόντων -Τακτοποίηση των ροών της αγοράς -Πακετάρισμα παραγγελιών και καταμέτρηση -Διαπίστωση καλής κατάστασης των προϊόντων.

14 Διανομή Διανομή. Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών αφού κύριος σκοπός είναι να φτάσουν τα προϊόντα την κατάλληλη στιγμή, στο σωστό σημείο παράδοσης.

15 Διαχείριση των αποθεμάτων
Διαχείριση των αποθεμάτων. -Διαχείριση προϊόντων -Πρώτων υλών -Αποθήκευση. -Άμεση ικανοποίηση των πελατών.

16 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ LOGISTICS ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.
Κλάδος μεταφορών: -Υποβάθμιση του περιβάλλοντος λόγου του τρόπου και των υποδομών που διακινούν τα προϊόντα τους. Εφοδιαστική αλυσίδα: 1990: «η δεκαετία του περιβάλλοντος». Το περιβάλλον θα μπορούσε να ενσωματωθεί στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

17 GREEN LOGISTICS: ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ
. Πράσινη εφοδιαστική: -Γρήγορη απήχηση στην διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Στα Ελληνικά ο όρος “Green Logistics” -“Reverse Logistics” αναφέρεται στην ανακύκλωση ή -Αναφέρεται στην αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα.

18 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. (ΣΠΔ)
Συμμετοχή των μεταφορών στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος λόγο υπερβολικής εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα: -Αλλαγή του περιβάλλοντος -Αραίωση και αλλαγή δασών -Βροχοπτώσεις.

19 Το ISO 14000: Σύστημα διαχείρισης περιβαλλοντικών θεμάτων. Τα δυο πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρησεις είναι: ISO : Το 2004 προέβλεπε τις προϋποθέσεις για την EMS. ISO : Το 2004 έδωσε τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές EMS.

20 LOGISTICS ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ.
Τα περιβαλλοντικά ζητήματα είναι πολύπλοκα και συχνά έχουν την ικανότητα να παράγουν και το δημόσιο συμφέρον. Επιπτώσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας: -Oδική συμφόρηση -Aστική κινητικότητα -Tοπική ατμοσφαιρική ρύπανση - Aνάγκη μείωσης εκπομπών CO2 -Εξοικονόμηση ενέργειας.

21 ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ. (GREEN & REVERSE LOGISTICS)
Πράσινη εφοδιαστική αλυσίδα: Aποτελεί ανταγωνιστική κίνηση. Προκύπτει από τρείς κυρίως παράγοντες: 1. Διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας 2. Ισορροπία μεταξύ της αυξημένης βελτίωσης και του χαμηλότερου κόστους και 3. Χρήση νέων τεχνολογιών.

22 Έχει ρίζες από την εποχή της εκβιομηχάνισης όπου οι μηχανικοί αναζητούσαν τρόπο να επαναχρησιμοποιούν κάποια υλικά που περίσσευαν από κάποιες διεργασίες. Σκοπός αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας: -Επαναχρησιμοποίηση των επιστρεφόμενων προϊόντων από τους καταναλωτές (αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον) -Διαχείριση υποπροϊόντων που παράγονται από την παραγωγή και την κατανάλωση των προϊόντων και -Προϊόντα επικίνδυνα για χρήση.

23 Επισκευασμένα/ανασχεδιασμένα ή και επαναχρησιμοποιημένα προϊόντα.
Τα προϊόντα που επιστρέφουν οι καταναλωτές στις επιχειρήσεις και στις αποθήκες αφορούν: Επισκευασμένα/ανασχεδιασμένα ή και επαναχρησιμοποιημένα προϊόντα. Ξεπερασμένα προϊόντα. Προϊόντα που βρίσκονται κοντά στο τέλος ζωής τους. Προϊόντα που έχουν αποσυρθεί. Μέρη από προϊόντα που έχουν κάποια αξία και Προϊόντα ανακυκλώσιμα και επαναχρησιμοποιημένα.

24 Οι αγορές στις οποίες προορίζονται τα επιστρεφόμενα προϊόντα είναι:
Αγορά των καταναλωτών. Οικονομική αγορά. Βιομηχανική αγορά.

25 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ.
Παράγοντες δημιουργίας αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας: Ευαισθητοποίηση των τελικών καταναλωτών για το περιβάλλον. Ανάγκη για αύξηση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών. Μείωση του κόστους από τους πωλητές λόγο της επιστροφής των προϊόντων.

26 Διαχείριση των διαφορετικών τύπων των επιστρεφόμενων προϊόντων και η μείωση του όγκου τους.
Ανταγωνισμός των επιχειρήσεων για την παραγωγή προϊόντων. Αντιμετώπιση της ευμετάβλητης ζήτησης των τελικών πελατών.

27 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το Green Logistics δεν είναι πλέον μια επιλογή ή μια φαντασίωση. Είναι η πραγματικότητα. Αυτό το θέμα θα βοηθήσει να προσελκύσει την προσοχή στα Green Logistics ώστε να παρέχεται ένα σημείο εκκίνησης για μια βιώσιμη πολιτική Green Logistics μέσα από τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας.

28 ΠΗΓΕΣ Βιβλιογραφία : • Banister, D and Button, K  (1993) Transport, The Environment and Sustainable Development. London: E & F N Spon • Byrne P and Deed A (1993)  “ Logistics must meet the ‘green’ challenge”, Transportation and Distribution Feb • Muller. E. W. (1990) “ The Greening of Logistics “ Distribution, January, • The Economist (2000),, “ A Survey of E-Commerce” Feb 26th Ιστότοποι:

29 Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας….!!!
ΤΕΛΟΣ…..


Κατέβασμα ppt "ΕΡΓΑΣΙΑ GREEN LOGISTICS ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΓΙΩΤΑ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΑ 10244"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google