Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Στρατής Καλογρίδης Director, Public Business Unit

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Στρατής Καλογρίδης Director, Public Business Unit"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Στρατής Καλογρίδης Director, Public Business Unit
Η Επιχειρησιακή Διαλειτουργικότητα στην Δημόσια Διοίκηση και η Σημασία των Μητρώων Στρατής Καλογρίδης Director, Public Business Unit Uni Systems 2012 © Copyright

2 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας…
Παρουσίαση σε ημερίδα για τους στόχους της ΗΔ στα τέλη της δεκαετίας του ‘90!! Ο Δημόσιος Φορέας - Οφέλη Βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη – υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών, με σημαντικά μειωμένο χρόνο ανταπόκρισης στο αίτημα του πολίτη Αυτοματισμός λειτουργιών και εξοικονόμησης ανθρωπίνων πόρων για πιο δημιουργικές εργασίες Αξιοποίηση της υπάρχουσας υποδομής, βάσεων δεδομένων και πληροφοριών Μείωση του κόστους επικοινωνίας και συναλλαγής Δυνατότητα ανάπτυξης νέων υπηρεσιών (όπως π.χ. οι ηλεκτρονικές ψηφοφορίες) Βελτίωση της εικόνας της Δημόσιας Διοίκησης Ο Πολίτης - Οφέλη Διάχυση τυποποιημένης πληροφορίας υψηλής ποιότητας σε μεγαλύτερο εύρος πολιτών Απλοποίηση της επικοινωνίας και της συναλλαγής με τη Δημόσια Διοίκηση Αμεση εξυπηρέτηση, χωρίς αναμονή και χάσιμο χρόνου Περιορισμός των μετακινήσεων Πρόσβαση σε ακριβή και αξιόπιστα στοιχεία και πληροφορίες Μεγαλύτερη πληροφόρηση Δυνατότητα μεγαλύτερης συμμετοχής σε θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος Η επικοινωνία μεταξύ των συστημάτων θα σηματοδοτήσει την διακίνηση της πληροφορίας αντί της μετακίνησης του πολίτη Ας ορίσουμε ως στόχο αυτή την φορά το αποτέλεσμα και πως αυτό αξιοποιείται με απλό και πρακτικό τρόπο από τον πολίτη. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας… Uni Systems 2012 © Copyright

3 Ποιο είναι το αποτέλεσμα;
Μετά από 3 ΚΠΣ η ανακοίνωση του προγράμματος «ΑΡΙΑΔΝΗ» ως η «λύση» για την δια-λειτουργία μεταξύ 2 φορέων της δημόσιας διοίκησης (Ληξιαρχείου - Ασφαλιστικού φορέα) ΗΔ/ΤΠΕ Uni Systems 2012 © Copyright

4 ας θυμηθούμε…Ψηφιακή Στρατηγική
Ψηφιακή Στρατηγική = ψηφιακό άλμα … στην παραγωγικότητα στην ποιότητα ζωής Εξασφάλιση πρακτικού οφέλους για: ▶ τον Πολίτη ▶ την Επιχείρηση ▶ τη βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονομίας

5 Αξιοποίηση της τεχνολογίας για …
την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και της πολυνομίας τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης τη μείωση του διοικητικού βάρους για τις επιχειρήσεις την ενίσχυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος την ενίσχυση της διαφάνειας και της καταπολέμηση της διαφθοράς

6 Σκοπός του Ελληνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας
H διασφάλιση της Δια-λειτουργικότητας H Ανοικτή Φιλοσοφία H Ευρωπαϊκή Διάσταση Οι υπηρεσίες ΗΔ ομαδοποιούνται στις εξής κατηγορίες: Κυβέρνηση-προς-Κυβέρνηση (Government to Government - G2G) Κυβέρνηση-προς-Πολίτες (Government to Citizen - G2C) Κυβέρνηση-προς-Επιχειρήσεις (Government to Business - G2B) Uni Systems 2012 © Copyright

7 Επίπεδα Διαλειτουργικότητας
Επιχειρησιακή Διαλειτουργικότητα Θεσμική (Θεσμικό πλαίσιο) Οργανωσιακή (Διαδικασίες) Σημασιολογική (Δεδομένα) Τεχνική Διαλειτουργικότητα (Συστήματα) Uni Systems 2012 © Copyright

8 Επίπεδα Διαλειτουργικότητας
Δεν υπάρχει Τεχνική Διαλειτουργικότητα Εάν… Δεν επιτευχθεί η Επιχειρησιακή Διαλειτουργικότητα Συνεπώς όσο και αν η τεχνική προσέγγιση είναι άρτια, το τελικό αποτέλεσμα θα είναι αμφίβολο, εάν δεν καθορισθεί με ακρίβεια το επιχειρησιακό πλαίσιο Uni Systems 2012 © Copyright

9 Uni Systems 2012 © Copyright
Ορισμός οριζόντιων μητρώων στην ΔΔ η θεμελιώδης προϋπόθεση για την διαλειτουργικότητα Ορισμός των κυρίων μοναδικών οντοτήτων για οριζόντια χρήση στην ΔΔ (δομικά στοιχεία δεδομένων/core data components) και η αποκλειστική τήρηση/συντήρηση των από τον δημόσιο φορέα/πηγή (owner) Πολίτης (ΥΠΕΣ/Δημοτολόγια, Ληξιαρχεία) Επιχείρηση (ΓΕΜΗ) Περιουσία φυσικών και νομικών προσώπων (ΓΓΠΣ) Ακίνητα (Κτηματολόγιο) κλπ. Αμεσες δράσεις/έργα στην κατεύθυνση αυτή (τυποποίηση, θέσπιση κανόνων ορθότητας, καθαρισμός δεδομένων, ταυτοποίηση/σύνδεση, απόδοση μοναδικών κωδικών κλπ.) Uni Systems 2012 © Copyright

10 Uni Systems 2012 © Copyright
Ριζικός Μετασχηματισμός των Διαδικασιών (BPR) (απλοποίηση, κατάργηση, ανασχεδιασμός διαδικασιών, νέες ροές εργασίας, life events →workflows ) Eνδεικτικό παράδειγμα τα δημοτολόγια/ληξιαρχεία της χώρας (μεριδοκεντρική αντι της πολιτοκεντρικής προσέγγισης) Uni Systems 2012 © Copyright

11 Uni Systems 2012 © Copyright
Δημοτολόγιο: παράδειγμα κακής μεταφοράς από το χαρτί στο πληροφοριακό σύστημα Η ανάγκη ύπαρξης της οικογενειακής μερίδας, Τα βιβλία των δημοτολογίων και η ανάγκη της τήρησης της μεριδοκεντρικής φιλοσοφίας, Η μεταφορά τους σε συστήματα έγινε χωρίς να προηγηθεί αλλαγή στην φιλοσοφία και στην επιχειρησιακή λογική (από μεριδοκεντρική σε πολιτοκεντρική), με αποτέλεσμα την «ηλεκτρονική» ταλαιπωρία περισσότερο από 2 δεκαετίες…. και αυτό συνεχίζεται… Uni Systems 2012 © Copyright

12 Δημοτολόγιο:Τι θα έπρεπε να είχε γίνει στον «ιδανικό κόσμο» της ΗΔ
Θεσμική παρέμβαση για αλλαγή της επιχειρησιακής λογικής (πολιτο-κεντρική προσέγγιση) Δημιουργία μητρώου πολιτών με απόδοση μοναδικού αριθμού την στιγμή της γέννησης και διατήρηση του σε ολον τον κύκλο ζωής. Κύρια και μοναδική δομική οντότητα πολίτη για οριζόντια χρήση στην ΔΔ Το δημοτολόγιο θα ήταν απλά η συσχέτιση εγγραφών του μητρώου, εγγραφή1εγγραφή2 σχέση (γάμος, διαζύγιο κλπ.) Το ληξιαρχείο θα ήταν απλά η καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων στον κύκλο ζωής (γέννηση, βάφτιση, γάμος, θάνατος κλπ.) Δια-λειτουργία/συσχέτιση με τα άλλα τηρούμενα μητρώα (φορολογία, κοινωνική ασφάλιση, αστυνομία, στράτευση, επιχείρηση κλπ.) Κάλλιο αργά παρά ποτέ….. Uni Systems 2012 © Copyright

13 Παράδειγμα δια-λειτουργίας οικονομικών δεδομένων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης
Η συγκέντρωση όλων των δημοσίων δαπανών με ενιαία λογιστική κωδικοποίηση, βασισμένη στο Π.Δ 205/98 και 315/99. Για κάθε «νησίδα» δαπανών (ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, Νοσοκομεία, Ασφ.ταμεία κλπ.) θα αναπτυχθούν περιφερειακά συστήματα συγκέντρωσης δαπανών (ΠΣΔΔ), τα οποία στην συνέχεια με ενιαία κωδικοποίηση θα ενημερώνουν το κεντρικό (ΓΛΚ) 3/4/2017

14

15 Οφέλη Η έγκαιρη και αξιόπιστη μέτρηση του συνόλου των δημόσιων δαπανών, Ο συγκριτικός έλεγχος του κόστους ομοειδών φορέων, Η παραγωγή οικονομικών δεικτών, Η αξιόπιστη αναφορά δημόσιων οικονομικών και στατιστικών στοιχείων προς τρίτους (ΕΕ, ΔΝΤ, ΕΚΤ κλπ.), μετατροπή των στοιχείων σε κωδικοποίηση ESA95 κλπ. 3/4/2017

16 …ας κάνουμε την κριτική μας
Σημαντικές καθυστερήσεις κατά την φάση αξιολόγησης των διαγωνισμών (λόγω και των ένδικων μέσων των συμμετεχόντων) Εστίαση στις τεχνικές προδιαγραφές σε βάρος του προκύπτοντος επιχειρησιακού οφέλους έναντι της επενδυόμενου κεφαλαίου (ROI). Πλέον το κάθε δημόσιο έργο ΤΠΕ θα πρέπει να προσεγγίζεται με τον καλύτερο δυνατό λόγο κόστους/όφελος. Προσανατολισμός του αντικειμένου & του προϋπολογισμού των έργων ήταν στην προμήθεια προϊόντων παρά στην προμήθεια υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας Ανυπαρξία δομών και διαδικασιών για την υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας των έργων Έλλειψη πόρων υποστήριξης SLA και ΣΣ από τους φορείς με αποτέλεσμα πολλά έργα μετά την παραγωγική τους λειτουργία στην φάση της σύμβασης, να υπολειτουργούν 3/4/2017

17 …ας κάνουμε την κριτική μας
Έλλειψη οράματος από την δημόσια διοίκηση, επιχειρησιακής στρατηγικής και πολιτικής δέσμευσης στο τελικό αποτέλεσμα Αδυναμία επιβολής θεσμικών / οργανωτικών αλλαγών για την παραγωγική λειτουργία των έργων Έλλειψη δεικτών μέτρησης ανταποδοτικότητας ή υποβάθμιση αυτών Έλλειψη έμπειρου επιχειρησιακού προσωπικού κατά τη σύλληψη, σχεδιασμό και την παρακολούθηση έργων Uni Systems 2012 © Copyright

18 Προτάσεις Οι πιεστικοί στόχοι, η βαθιά οικονομική κρίση και οι απαιτήσεις των μνημονίων δεν μπορούν να καλυφθούν με τις υφιστάμενες προσεγγίσεις σχεδιασμού και υλοποίησης έργων πληροφορικής, καθώς αυτές παράγουν αποτέλεσμα σε χρόνια κατ’ ελάχιστον. Για μία σειρά κρίσιμων και απολύτως απαραίτητων έργων πρέπει να ακολουθηθεί μία διαφορετική προσέγγιση, που να εγγυάται το επιθυμητό αποτέλεσμα σε μικρό διάστημα. Η νέα προσέγγιση απαιτεί πολιτική βούληση, ευρύτερες συνέργειες, κεντρικό συντονισμό και τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα εκτός υφιστάμενων- κλασσικών δομών διοίκησης. Απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου που αφορά τις ΣΔΙΤ για ουσιαστική αξιοποίηση του εργαλείου και συμμετοχή στις δημόσιες επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα. Έμφαση στο επιχειρησιακό αποτέλεσμα

19 … απαιτείται δέσμευση στο όραμα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης… δηλαδή
… απαιτείται δέσμευση στο όραμα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης… δηλαδή …της ταχύτερης και αποτελεσματικότερης εξυπηρέτησης, Του Πολίτη και της Επιχείρησης από τη Δημόσια Διοίκηση

20 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας…
… θέλω να κλείσω με τον ίδιο τρόπο όπως έκλεισα την παρουσίαση μου σε μια ημερίδα στα τέλη της δεκαετίας του ’90, ελπίζοντας εάν είμαστε εδώ το 2019 να μην κάνω χρήση της ίδιας διαφάνειας…. Ας ορίσουμε ως στόχο αυτή την φορά το αποτέλεσμα και πως αυτό αξιοποιείται με απλό και πρακτικό τρόπο από τον πολίτη. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας…


Κατέβασμα ppt "Στρατής Καλογρίδης Director, Public Business Unit"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google